TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IN INOVACIJE - RAZVOJ PODEŽELJA IN INOVACIJE Poročilo o stanju Alp ALPSKA KONVENCIJA Alpski signali – posebna izdaja 3 POVZETEK

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IN INOVACIJE - RAZVOJ PODEŽELJA IN INOVACIJE Poročilo o stanju Alp...

 • TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEELJA IN INOVACIJEPoroilo o stanju Alp

  ALPSKA KONVENCIJA Alpski signali posebna izdaja 3

  POVZETEK

 • KOLOFON

  Izdajatelj:Stalni sekretariat Alpske konvencijewww.alpconv.orginfo@alpconv.org

  Glavna pisarna:Herzog-Friedrich-Strae 15A-6020 InnsbruckAvstrija

  Izpostava:Viale Druso-Drususallee 1I-39100 Bolzano-BozenItalija

  Grafi no oblikovanje in tisk:Karo Druck KG (Eppan/Appiano, BZ, Italija)

  Prevodi: INTRALP

  Fotografi ja na naslovnici: Hanspeter Schiess

  ISBN: 978-88-97500-01-8

  Stalni sekretariat Alpske konvencije, 2011

 • TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEELJA

  IN INOVACIJEPoroilo o stanju Alp

  ALPSKA KONVENCIJA

  Alpski signali posebna izdaja 3

  POVZETEK

 • 2 TRETJE POROILO O STANJU ALP | TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEELJA IN INOVACIJE

  Poroilo je bilo sprejeto na XI. Alpski konferenci, ki je 8. marca 2011 potekala na Brdu pri Kranju (Slovenija). Priprava poroila je bila koordinirana s strani Stalnega sekretariata Alpske konvencije v sodelovanju s Francoskim predsedstvom delovni skupini.

  Besedilo povzetka Poroila o stanju Alp je bilo pripravljeno s strani Francoskega predsedstva ad-hoc delovni skupini strokovnjakov, v sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in lani ad-hoc skupine strokovnjakov.

  lani ad-hoc skupine strokovnjakov

  Predsedstvo

  Francija Jean Pierre Chomienne, DATAR France, Dlgation interministrielle lamnagement du territoire et lattractivit rgionale (DATAR Francija, Medresorska delegacija za prostorsko nartovanje in privlanost regij)

  S podporo:Charlotte Penel, CIPRA France, Comit franais de la Commission Internationale pour la Protection des Alpes(CIPRA Francija, Mednarodna komisija za varstvo Alp)

  lani

  AvstrijaElisabeth Sssenbacher, Umweltbundesamt (Avstrijska okoljska agencija, Oddelek za rabo prostora & bioloko varnost)Bettina Schwarzl, Umweltbundesamt (Avstrijska okoljska agencija, Oddelek za rabo prostora & bioloko varnost)

  Evropska komisijaLukas Visek, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeelja

  FrancijaJean Pierre Chomienne, DATAR France(DATAR Francija, Medresorska delegacija za prostorsko nartovanje in privlanost regij)Charlotte Penel, CIPRA France(CIPRA Francija, Mednarodna komisija za varstvo Alp)

  ItalijaFrancesco Tagliaferro, IPLA Istituto per le Piante da Legno e lAmbiente (IPLA, Intitut za gozdove in okolje)Luca Cetara, Unit di Coordinamento Convenzione delle Alpi-IMA, EURAC Bolzano (EURAC research, Bolzano/Bozen)Andrea Bianchini, Unit di Coordinamento Convenzione delle Alpi-IMA, EURAC Bolzano (EURAC research, Bolzano/Bozen)

  LiechtensteinMichael Fasel, Amt fr Wald, Natur und Landschaft (Urad za gozdove, naravo in upravljanje rabe prostora)

  NemijaDr. Florian Ballnus, Bayerisches Staatsministerium fr Umwelt und Gesundheit (Ministrstvo deele Bavarske za okolje in javno zdravje)

  SlovenijaBlanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor

  vicaJonas Schmid, ARE Bundesamt fr Raumentwicklung (Zvezni urad za okolje, promet, energijo in komunikacije DETEC, ARE - Zvezna pisarna za prostorski razvoj)

  Opazovalci, ki so sodelovali pri pripravi poroila

  AEM, Evropsko zdruenje izvoljenih predstavnikov iz gorskih regij, Nicolas EvrardEuromontana, Thomas EggerISCAR, Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp, Jean-Jacques Brun

 • 3TRETJE POROILO O STANJU ALP | TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEELJA IN INOVACIJE

  Kontaktne toke Alpske konvencije

  AvstrijaEwald Galle, Lebensministerium (Avstrijsko zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami; Mednarodne okoljske zadeve)

  FrancijaMarie-Jolle Couturier, Ministre de lEcologie, du Dveloppement Durable, des Transports et du Logement (Ministrstvo za ekologijo, trajnostni razvoj, promet in bivanje)

  ItalijaPaolo Angelini, Minstero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministrstvo za okolje, prostor in morje)

  LiechtensteinFelix Nscher, Amt fr Wald, Natur und Landschaft (Urad za gozdove, naravo in upravljanje rabe prostora)

  MonakoPatrick Van Klaveren, Ministre dEtat, Dlgu Permanent auprs des Organismes Internationaux caractre scientifi que, environnemental et humanitaire (Ministrstvo za zunanje zadeve, stalno predstavnitvo za mednarodne organizacije za podroja znanosti, okolja in humanitarnih zadev)

  NemijaSilvia Reppe, Bundesministerium fr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit(Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost)Dr. Peter Eggensberger, Bayerisches Staatsministerium fr Umwelt und Gesundheit(Ministrstvo deele Bavarske za okolje in javno zdravje)

  SlovenijaTanja Bogataj, Ministrstvo za okolje in prostor

  vicaSilvia Jost, ARE Bundesamt fr Raumentwicklung (Zvezni urad za okolje, promet, energijo in komunikacije DETEC, ARE - Zvezna pisarna za prostorski razvoj)

  Stalni sekretariat Alpske konvencije

  Marco Onida, generalni sekretarRegula Imhof, namestnica generalnega sekretarja (koordinatorica za poroilo RSA3)Marcella MacalusoBarbara Polajnar

  Institucije, ki so prispevale k poroilu

  Pri pripravi poroila so sodelovale tako javne kot zasebne institucije; prispevale so podatke, primere dobre prakse, tudije primerov in bile na voljo za posvetovanje. Posebna zahvala gre naslednjim institucijam:

  Mednarodna institucija

  EEA, Evropska agencija za okolje

  Nacionalne institucije

  AvstrijaLebensministerium - Bundesministerium fr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami) Bundesanstalt fr Bergbauernfragen (Zvezni intitut za vpraanja gorskega kmetijstva)

 • 4 TRETJE POROILO O STANJU ALP | TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEELJA IN INOVACIJE

  Umweltbundesamt(Avstrijska okoljska agencija, oddelki za Kakovost zraka & energijo, Povrinske vode, Ocena vplivov na okolje & podnebne spremembe, Biotska raznovrstnost & varovanje narave)

  FrancijaADEME, Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lEnergie(ADEME, Francoska agencija za okolje in upravljanje z energijo)ADRETS, Association pour le Dveloppement en REseau des Territoires et des Services(ADRETS, Zveza za razvoj prometnih povezav in storitev)Cemagref, linstitut de recherche en sciences et technologies pour lenvironnement (Cemagref, raziskovalni intitut za znanost in tehnologijo za okolje)Chambre de commerce et dindustrie de Haute Savoie(Trgovinska zbornica Haute-Savoie)Ministre de lEcologie, du Dveloppement durable, des Transports et du Logement, Conseil gnral de lenvironnement et du dveloppement durable, Commission permanente des ressources naturelles (Ministrstvo za ekologijo, trajnostni razvoj, promet in bivanje, Urad za okolje in trajnostni razvoj, Stalni odbor za naravne vire)Suaci Alpes du Nord - GIS Alpes-Jura(Gorski oddelki Kmetijskih zbornic Savoie, Haute Savoie and Isre)

  ItalijaEURAC ResearchIPLA, Istituto per le Piante da Legno e lAmbiente(IPLA, Intitut za gozdove in okolje)Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministrstvo za okolje, prostor in morje)

  LiechtensteinLiechtenstein Tourism (Turizem Liechtenstein)Resort environment, spatial planning, agriculture and forestry(Oddelek za okolje, prostorsko nartovanje, kmetijstvo in gozdarstvo)

  NemijaBayerisches Staatsministerium fr Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen(Ministrstvo deele Bavarske za delo in socialne zadeve, druino in enske) Bayerisches Staatsministerium fr Ernhrung, Landwirtschaft und Forsten(Ministrstvo deele Bavarske za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo)Bayerisches Staatsministerium des Innern(Ministrstvo deele Bavarske za notranje zadeve)Bayerisches Staatsministerium fr Unterricht und Kultus(Ministrstvo deele Bavarske za olstvo in kulturo)Bayerisches Staatsministerium fr Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie(Ministrstvo deele Bavarske za gospodarstvo, infrastrukturo, promet in tehnologijo)

  SlovenijaMinistrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetnitvo in konkurennost, Direktorat za turizem, Direktorat za energijoMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoMinistrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor Sluba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Statistini urad Republike SlovenijeUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografi joUniverza v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Oddelek za agronomijoUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo

  vicaBundesamt fr Energie (Zvezni urad za energijo)Bundesamt fr Landwirtschaft (Zvezni urad za kmetijstvo)Bundesamt fr Raumentwicklung(Zvezni urad za prostorski razvoj)Bundesamt fr Statistik (Zvezni statistini urad)Bundesamt fr Umwelt (Zvezni urad za okolje)Staatssekretariat fr Wirtschaft (Zvezni sekretariat za gospodarstvo)

 • 5TRETJE POROILO O STANJU ALP | TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEELJA IN INOVACIJE

  KAZALO

  Glosar 6Predgovor 7Uvod 9A Trajnostni razvoj podeelja in inovacije v Alpah 12B Gore kot strateko obmoje v Evropi teritorialna raznolikost in posebnosti za trajnostni razvoj 16 B.1 Uveljavljanje ukrepov za razvoj podeelja 16 B.2 Alpe: obmoje, ki se ureja z razlinimi strategijami upravljanja 17C Gonilne sile razvoja v Alpah 24 C.1 Drubenoekonomski trendi 24 C.2 Medsebojni odnosi med mestnimi in podeelskimi obmoji 29 C.3 Podnebne spremembe in upravljanje z energijo 33D Stanje razvoja podeelja: naravni in loveki viri v Alpah in upravljanje z energijo 36 D.1 Alpe: obmoje, znano po naravnem bogastvu 36 D.2 Znailnosti lovekih virov 38 D.3 Upravljanje z energijo v Alpah 41E Strategije za razvoj podeelja 43F Glavni izzivi razvoja podeelja 46 F.1 Koordinacija javnih ukrepov na obmoju Alp in potreba po novih vrstah teritorialnega upravljanja 46 F.2 Izboljanje funkcionalnih povezav med podeeljem in urbanimi obmoji 47