Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

Embed Size (px)

Text of Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  1/21

  [email protected]\JGK [email protected] Y @KH OJYK @uhust 01tn

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  2/21

  .kxakrpts ci tnk vjbkct`pkb bkpcsjtjcg ci Hcrbcg Q`s`mj wkrk po`ykb'*

  Q`s`mj/ Hcrbcg

  Xjoo ycu pok`sk st`tk ycur iuoo g`ek icr tnk rkacrb'

  @' Hcrbcg Njrcsnj Q`s`mj'

  P' @oo rjhnt' Br' Q`s`mj/ J wcuob ojmk tc `sm ycu ` ikw qukstjcgs `lcut ycur kbua`tjcg `gb prcikssjcg`o

  l`amhrcugb' J ugbkrst`gb ycu lrcuhnt ` acpy ci ycur AY tcb`y/ `gb J bcg(t po`g tc usk jt `s `g kxnjljt lka`usk

  tnk qukstjcgs J n`vk `rk i`jroy sncrt `gb sjepok' Qc wnkrk bjb ycu hc tc ugbkrhr`bu`tk sancco3

  @' Tcecg` Acookhk %%

  P' Xn`t yk`r %%

  @' %% Ao`rkecgt %%

  P' Qcrry' Hc `nk`b'

  @' Ao`rkecgt/ Ajty ci Ao`rkecgt'

  P' Jg A`ojicrgj`3

  @' [n%nun/ yks'

  P' Xn`t yk`r bjb ycu hr`bu`tk3

  @' 0:92'

  P' @gb wn`t bkhrkk bjb ycu rkakjvk3

  @' L`ankocr ci @rts'

  P' Cm`y' Xnkrk bjb ycu hc tc ekbja`o sancco3

  @' Z`ok [gjvkrsjty'

  P' Xn`t yk`r bjb ycu hr`bu`tk3

  @' 0:9>'

  P' @gb wn`t bkhrkk bjb ycu rkakjvk3

  @' Bcatcr ci Ekbjajgk'

  P' @itkr ekbja`o sancco/ wn`t bjb ycu bc gkxt3

  @' Cgk usu`ooy hcks tc %% bkpkgbjgh cg tnk spkaj`oty/ ycu st`rt ycur jgtkrgsnjp'

  P' Zcur jgtkrgsnjp' Xn`t w`s ycur jgtkrgsnjp jg3

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  3/21

  @' Jt w`s ` ejxkb rct`tjgh jgtkrgsnjp `t tnk [gjvkrsjty ci Crkhcg Nk`otn Qajkgak Akgtkr jg Tcrto`gb/ Crkhcg'

  P' Qc ycu rct`tkb `ecghst v`rjcus pr`atjak `rk`s3

  @' Jg bjiikrkgt p`rts ci ekbjajgk'

  P' Bjiikrkgt p`rts ci ekbjajgk3

  @' Jgaoubjgh surhkry'

  P' @itkr ycur %% ycu acepoktkb ycur jgtkrgsnjp/ bjb ycu bc ` rksjbkgay3

  @' J st`rtkb cg tnk hkgkr`o surhja`o p`tnw`y `gb ijgjsnkb ey ijrst yk`r ci hkgkr`o surhkry/ lut jg tncsk b`ys/ wk

  wkrk aceejttkb tc Rnk Lkrry To`g'

  P' Xn`t js tn`t3

  @' E`gb`tcry kgojstekgt jg tnk ['Q' @rey'

  P' Cm`y'

  @' Qc J n`b tc hc tc Yjktg`e'

  P' [n%nun'

  @' @gb wnkg J wkgt tc Yjktg`e/ J w`s tr`jgkb tc lk `g `gkstnksjcochjst'

  P' @oo rjhnt'

  @' Qc jg Yjktg`e/ J wcrk e`gy bjiikrkgt n`ts %% `gkstnksj`/ pnysja`o tnkr` %% pnysja`o %% rkspjr`tcry tnkr`py/hkgkr`o surhkry/ `gb cg ey b`ys cii/ po`stja surhkry'

  P' @itkr ycu rkturgkb irce ycur skrvjak/ wn`t bjb ycu bc gkxt3

  @' J tccm twc yk`rs cut `t ey ancjak tc bc l`sja rksajkgak jg lrk`st a`gakr'

  P' X`s tnjs ` ikoocwsnjp3

  @' Jt(s ` surhja`o ikoocwsnjp jg tnk [gjvkrsjty ci Crkhcg jg cgacochy `gb l`sja rksajkg %% l`sja rksk`ran jg

  ecokauo`r pn`re`acochy'

  P' Cm`y' @gb ycu `rk aurrkgtoy ojakgskb tc pr`atjak ekbjajgk jg A`ojicrgj`3

  @' Zks/ J `e'

  P' Br' Q`s`mj/ J mgcw wk mjgb ci acvkrkb tnjs/ lut bjb ycu kvkr prcvjbk ekbja`o trk`tekgt tc Ejan`ko F`amscg3

  @' Zks/ J bjb'

  P' Bjb ycu kvkr pkricre `gy surhja`o prcakburks cg Ejan`ko F`amscg3

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  4/21

  @' Zks/ J bjb'

  P' @pprcxje`tkoy ncw e`gy surhja`o prcakburks bjb ycu pkricre cg Ejan`ko F`amscg3

  @' Rwc tc tnk sa`op `gb tnrkk tc tnk uppkr ojp icr acgtcurjgh' Gct tnk ojp jtskoi/ lut tnk smjg `lcvk tnk ojp'

  P' Cm`y' Br' Q`s`mj/ ycu wkrk tkoojgh us `lcut surhkrjks tn`t ycu n`b pkricrekb cg Ejan`ko F`amscg' Zcu

  tkstjijkb tn`t tnk ijrst prcakburk ycu pkricrekb w`s cg Iklru`ry

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  5/21

  P' Ektzhkr3

  @' Ektzhkr'

  P' @gb wk(oo %% wk(oo hkt jgtc tncsk `rk`s ` ojttok ljt o`tkr/ lut tncsk tnrkk pnysjaj`gs %% Br' Qtkvkg Nckiiojg/ Br'

  @rgcob Mokjg/ `gb Br' @oo`g Ektzhkr `rk tnk pnysjaj`gs tn`t ycu s`jb tccm tnk p`tjkgt(s p`jg a`rk cut ci ycur

  n`gbs %% t`mk Ejan`ko F`amscg(s p`jg a`rk cut ci ycur n`gbs3

  @' Icr tnk ecst p`rt/ yks'

  P' @oo rjhnt' Br' Q`s`mj/ ncw bjb ycu ekkt Ejan`ko F`amscg3

  @' J rkakjvkb ` pncgk a`oo irce Br' Qtkvkg Nckiiojg/ ` po`stja surhkcg/ tc `ssjst nje jg prcvjbjgh bjiikrkgt

  `otkrg`tjvks tc t`mk a`rk ci njs l`ob spct cg tnk sa`op/ `gb J rkakjvkb ` pncgk a`oo irce Br' Nckiiojg' J bcg(t rka`oownkg/ lut ` acgsuot`tjcg wjtn Er' F`amscg `gb wjtn Br' Nckiiojg w`s skt up'

  P' Cm`y' Okt ek stkp l`am' Xnkg ycu s`y bca %% tkoo ek wnc js Br' Qtkvkg Nckiiojg'

  @' Br' Qtkvkg Nckiiojg js ` wkoo%rkspkatkb po`stja surhkcg jg Ocs @ghkoks'

  P' Cm`y' Qc cg Iklru`ry 09tn/ 0::1/ ycu ekt wjtn Ejan`ko F`amscg `gb Br' Qtkvkg Nckiiojg `t Br' Nckiiojg(sciijak= js tn`t acrrkat3

  @' Rn`t(s acrrkat'

  P' @lcut ncw ocgh w`s tn`t ekktjgh/ ji ycu rka`oo3

  @'

  @' n`oi `g ncur'

  P' Qc wn`t tkangjquk bjb ycu uotje`tkoy usk icr Ejan`ko F`amscg(s sa`op surhkry jg E`ran 0::13

  @' Xk uskb ` aceljg`tjcg ci prkstrktanjgh' Xk ijrst put cgtc tnk `rk` ci tnk bkikat/ wjtncut tcuanjgh tnk bkikat/` bkvjak tn`t(s a`ookb ` QR@\ bkvjak/ Q%R%

  @'%\ %% Q%R%

  @'%\ %% `gb J bcg(t mgcw wn`t tn`t rk`ooy st`gbs icr gcw lka`usk jt(s

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  6/21

  P' @gb `oo tnksk stkps tn`t ycu n`vk fust cutojgkb caaurrkb burjgh tnk surhkry cg Ejan`ko F`amscg cg Iklru`ry

  09tn/ 0::13

  @' Rn`t(s acrrkat' Br' Nckiiojg w`s ey %%

  P' J(e scrry' Okt ek acrrkat tn`t' Qcrry' Cg E`ran 09tn/ 0::1'

  @' Br' Nckiiojg w`s ey ijrst `ssjst`gt'

  P' Cm`y' Bc ycu mgcw wny Ejan`ko F`amscg n`b tnjs %% tnksk sa`op prcakburks3

  @' Fust jg ` hkgkr`o skgsk' Lka`usk wnkg J n`b tnk pncgk acgvkrs`tjcg wjtn Br' Nckiiojg/ nk n`b ekgtjcgkb tn`t/cg ` Tkpsj aceekraj`o %% J tnjgm jt w`s jg 0:>> %% `gb J bcg(t icoocw tnjs mjgb ci %%

  P' [n%nun'

  @' %% sjtu`tjcgs %% tn`t nk n`b ` lurg `gb tnk lurg nk`okb skacgb`rjoy/ wnjan ek`gs tn`t tnkrk w`s ` sa`r prkskgt/

  `gb Er' F`amscg wjsnkb tc rkbuak tnk sa`r'

  P' Qc wkrk ecst ci ycur aceeugja`tjcgs wjtn Br' Nckiiojg rkh`rbjgh Ejan`ko F`amscg(s prcakburk3

  @' Acuob ycu rkst`tk tn`t3

  P' Zk`n' @s i`r `s wn`t ycu %% okt ek stkp l`am' Zcu s`jb ycu mgkw tn`t Ejan`ko F`amscg n`b %% njs sa`op n`b

  lkkg lurgkb' Zcu ok`rgkb tn`t irce Br' Qtkvkg Nckiiojg= js tn`t rjhnt3

  @' Rn`t(s acrrkat'

  P' @oo rjhnt' @gb nk tcob ycu tnjs n`ppkgkb burjgh ` Tkpsj aceekraj`o3

  @' Rn`t(s acrrkat'

  P' Xn`t kosk bjb nk tkoo ycu `lcut ncw tnk lurg caaurrkb3

  @' Gctnjgh kosk'

  P' Cm`y' @gb tnk sa`r w`s cg tnk tcp ci njs nk`b'

  @' Qa`r w`s jg tnk ejbbok p`rt ci tnk sa`op'

  P' Bjb ycu kvkr n`vk aceeugja`tjcgs wjtn Ejan`ko F`amscg cutsjbk ci ycur trk`tekgt ci nje3

  @' Zks'

  P' Ncw sc3

  @' Cn/ J n`vk tc occm `t tnk an`rt cg tnjs' Nk w`s mjgb kgcuhn tc jgvjtk eyskoi `gb ey i`ejoy tc %% Gkvkr

  Gkvkro`gb3 Js tn`t jt3 Gkvkro`gb'

  P' Gkvkro`gb3

  @' Gkvkro`gb'

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  7/21

  P' Rnk r`gan3

  @' [n%nun' @gb wk wkgt up tnkrk/ `gb nk w`s gct tnkrk/ lut nk w`s gct suppcskb tc lk tnkrk/ `gb tnk st`ii

  skrvkb us ougan `gb sncwkb us `rcugb'

  P' Qc ycu wkgt wjtn ycur i`ejoy tc Gkvkro`gb \`gan3

  @' [n%nun'

  P' Bc ycu rka`oo wnkg tn`t caaurrkb3

  @' Zks'

  LZ E\' \CQKGLK\H6

  P' X`s jt `pprcxje`tkoy %%

  @' J tnjgm jt w`s Ecgb`y %% J bcg(t %% okt(s skk wn`t tnk b`tk js nkrk'

  P' X`s jt `rcugb 0::13

  @' Jt eust n`vk lkkg'

  P' Cm`y' Xkoo/ okt ek `sm ycu tnjs' Ncw %%

  @' [n%nun'

  P' Lka`usk jt(s cm`y' Xk a`g acek l`am tc jt o`tkr' @pprcxje`tkoy ncw e`gy tjeks bjb ycu vjsjt Gkvkro`gb

  \`gan3

  @' Rwjak'

  P' Rwjak'

  @' Rnk ijrst tjek wjtn ey i`ejoy' Rnk skacgb tjek `t njs rkqukst'

  P' Cm`y' @gb w`s Ejan`ko F`amscg prkskgt icr kjtnkr ci tncsk vjsjts3

  @' Fust tnk skacgb cgk'

  P' Zcu s`y ycu wkrk tnkrk `t Ejan`ko F`amscg(s rkqukst' X`s tnjs icr tnk skacgb vjsjt %% cr tnk vjsjt wnkg nk w`stnkrk `t Gkvkro`gb %%

  @' Jt w`s tnk skacgb vjsjt'

  P' %% w`s tnk vjsjt tn`t nk rkqukstkb ycu3

  @' Acrrkat'

  P' Cm`y' Xny %% bc ycu mgcw wny nk rkqukstkb ycu3

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  8/21

  @' J bcg(t'

  P' Cm`y'

  @' J tnjgm jt w`s tc bjsauss %% tc %% J `ssuek %% J bcg(t mgcw' J a`g(t rkekelkr lka`usk tn`t(s %%

  P'

  @' ocgh tjek `hc'

  @' %% 0; yk`rs `hc/ e`ylk/ cr

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  9/21

  @' @gb ey an`rt'

  E\' \CQKGLK\H6 J wcuob ojmk tc kgtkr jgtc nk rkacrb ` %% cgk/ twc %% ijvk%p`hk bcauekgt tn`t Br' Q`s`mj

  lrcuhnt wjtn nje tcb`y' Rnk Kst`tk n`s rkvjkwkb tnjs bcauekgt/ wnjan wjoo lk kgtkrkb `s Kxnjljt

  RNK \KTC\RK\6 2'

  E\' \CQKGLK\H6 %% 2' @gb tnk Kst`tk n`s rkvjkwkb jt `gb e`rmkb Kxnjljt 2/ bcauekgt Kxnjljt 2/ njhnoyacgijbkgtj`o wjtn ` ikw rkb`atjcgs `gb %% yk`n'

  .Kxnjljt 2 w`s e`rmkb icr jbkgtjija`tjcg ly tnk rkpcrtkr `gb js `tt`ankb nkrktc'*

  LZ E\' \CQKGLK\H6

  P' Br' Q`s`mj/ wn`t J wcuob ojmk tc bc js wk(oo hc tnrcuhn/ usk ycur suee`ry/ `gb tc tnk kxtkgt tnkrk `rk scekh`ps/ wk wjoo rkikr l`am tc Kxnjljt 1 `gb scek ci tnk rkacrbs acgt`jgkb jg tnkrk' Br' Q`s`mj/ bjb ycu prkp`rk

  Kxnjljt 2 ycurskoi3

  @' Xnjan js Kxnjljt 23 Rnjs cgk3

  P' Zks'

  @' Zks/ J bjb'

  P' Cm`y' Ncw bjb ycu ark`tk tnjs bcauekgt3

  @' Irce tnk an`rt'

  P' Cm`y' Zcur an`rt ci ekbja`o rkacrbs cg Ejan`ko F`amscg3

  @' Acrrkat'

  P' Xnkg bjb ycu prkp`rk tnjs3

  @' @lcut ` wkkm `hc'

  P' Cm`y' J hukss jt s`ys tnkrk Iklru`ry 8tn/ tn/ 0::1' Ji ycu acuob rk`b tn`t'

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  10/21

  @' ,Iklru`ry 0>/ 0::1', J spcmk wjtn Br' Mokjg icr tnk ijrst tjek rkh`rbjgh tnjs a`sk `gb Br' Nckiiojg `lcut Er'F`amscg(s surhkry/ njs pcstcpkr`tjvk wcugb a`rk/ `gb p`jg e`g`hkekgt' ,Br' Mokjg `gb Br' Nckiiojg jgbja`tkb

  tn`t Br' Fcng Lcrgstkjg wjoo lk Er' F`amscg(s `gkstnksjcochjst icr tnk prcakburk `gb wcuob e`g`hk njs

  jgtr`cpkr`tjvk `gtjljctjas' J wcuob, hjvk Er' F`amscg ,` ocgh%`atjgh E`ra`jgk oca`o `gkstnktja locam `rcugb tnkcpkr`tjvk sjtk tc ejgjejzk, tnk ,jeekbj`tk pcst%cpkr`tjvk p`jg' Br' Nckiiojg strksskb tn`t tnk p`tjkgt n`b ` ocw

  p`jg tnrksncob `itkr prkvjcus surhkrjks ly Br' Nckiiojg `gb strcghoy suhhkstkb tn`t nk .Br' Nckiiojg* wcuob

  e`g`hk njs p`jg ekbja`tjcgs `s nk mgkw tnk p`tjkgt lkttkr `gb mgkw tnk rkqujrkekgts ci tnk p`tjkgt',

  P' Xn`t bjb %% wn`t bjb Br' Nckiiojg tkoo ycu spkajija`ooy `lcut Ejan`ko F`amscg(s ocw p`jg tnrksncob3

  @' J bcg(t rka`oo'

  P' Xn`t bjb Br' Nckiiojg tkoo ycu wnkg nk s`jb nk wcuob e`g`hk Ejan`ko F`amscg(s p`jg ekbja`tjcgs3

  @' Xn`t bjb nk s`y3

  P' Zk`n/ jg tkres ci %%

  @' Rn`t(s wn`t nk s`jb'

  P' Bjb nk spkajiy wnjan typk ci ekbja`tjcgs3

  @' Gc'

  P' Cm`y' @gb bjb nk tkoo ycu `lcut tnk irkqukgay wjtn wnjan Ejan`ko F`amscg n`b t`mkg p`jg ekbja`tjcg3

  @' Ykry clojqukoy'

  P' Xn`t bcks tnjs %% wn`t bc ycu ek`g ly tn`t3

  @'

  @' rkikrkgak tc tn`t' Xn`tkvkr surhkrjks nk(s n`b/ njs p`jg tcokr`gak w`s ocw' Qc nk n`b tc prcvjbk nje wjtn

  aceicrt' Cm`y' Br' Q`s`mj/ ycu s`jb k`rojkr tn`t Ejan`ko F`amscg(s p`jg e`g`hkekgt w`s t`mkg cut ci ycurn`gbs wjoojghoy' Xn`t bjb ycu ek`g ly tn`t3

  @' Xkoo/ wnkg J %% wnkg J bcg(t n`vk ` p`tjkgt tn`t J a`g skk cg ` tjekoy l`sjs/ wnjan js vkry bjiijauot wnkg ycu`rk bk`ojgh wjtn akoklrjtjks/ J a`g(t prcvjbk tnke wjtn tnk mjgb ci a`rk tn`t J wcuob ojmk tc prcvjbk/ `gb sc jg tnjs

  a`sk/ tnky lkjgh njs prje`ry bcatcrs/ surhkcgs/ ikot tn`t tnky acuob bc jt lkttkr'

  P' Cm`y' Qc bjb ycu kgb up prcvjbjgh `gy pcstcpkr`tjvk p`jg a`rk tc Ejan`ko F`amscg `itkr njs E`ran 09tn/0::1 prcakburk3

  @' Icr tn`t p`rtjauo`r prcakburk/ gcgk'

  P' Cm`y' X`s tnjs ugusu`o jg ycur %%

  @' Jt js ugusu`o'

  P' Jt js3

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  11/21

  @' Jt js ugusu`o/ lut J n`vk p`tjkgts acejgh l`am tc ek cg ` b`joy cr e`ylk tnrkk%tjeks%`%wkkm l`sjs icr sjx

  wkkms tc tnrkk ecgtns'

  P' Bc ycu mgcw wny `t tnk tjek tnky tccm tnk p`jg e`g`hkekgt cut ci ycur n`gbs3

  @' J bcg(t mgcw' J acuob spkauo`tk/ lut J bcg(t mgcw'

  P' Bjb ycu kxprkss `gy acgakrgs tc tnke wnkg tnky s`jb tn`t3

  @' Gc' @gb ey ikkojghs `rk tn`t/ ji J bcg(t n`vk tnk `ljojty tc skk tnk p`tjkgt `gb `bfust tnk p`tjkgt cg ` tjekoy

  l`sjs/ J wcuob r`tnkr gct bc tn`t/ kspkaj`ooy wjtn p`jg ekbja`tjcgs'

  P' Bjb Ejan`ko F`amscg s`y `gytnjgh tc ycu `lcut njs pcstcpkr`tjvk trk`tekgt3

  @' Gc' Nk(s vkry prjv`tk' Bjbg(t s`y euan'

  P' Qc `oo tnjs jgicre`tjcg a`ek irce Br' Nckiiojg cr Br' Mokjg3

  @' Rn`t(s acrrkat'

  P' Cm`y' Jg tnk o`st skgtkgak ci tnk Iklru`ry 0>tn/ 0::1/ kgtry/ jt s`ys tn`t Br' Nckiiojg strcghoy suhhkstkb tn`t

  nk e`g`hk Ejan`ko F`amscg(s p`jg ekbja`tjcgs' Xny bjb ycu usk tnk o`ghu`hk ,strcghoy suhhkstkb,3

  @' Qpkauo`tjcg' J tnjgm wnkg ycu `rk bk`ojgh %% `gb J(e fust spkauo`tjgh nkrk/ lut J tnjgm wnkg ycu `rk bk`ojgh

  wjtn njhn%prcijok aojkgts/ scek bcatcrs w`gt tc mkkp acgtrco ci tn`t `gb %% `gb scektjeks icr tnk lkgkijt ci tnkp`tjkgt/ scektjeks gct/ lut tn`t w`s njs ancjak'

  P' Qc bjb nk bc cr s`y scektnjgh tn`t h`vk ycu tn`t jeprkssjcg3

  @' Nk s`jb jt tc ek/ tn`t ,J wjoo t`mk a`rk ci njs pcstcpkr`tjvk p`jg e`g`hkekgt lka`usk J tnjgm J mgcw nje

  lkttkr, %%

  P' Cm`y'

  @' %% ,J a`g `bfust jt lkttkr/ `gb J(e prcl`loy skkjgh nje ecrk', Lut J bcg(t mgcw tn`t' J(e jg ` lcx lka`usk J bctnk surhkry `gb J bcg(t skk tnk p`tjkgt ugtjo %% wn`t3 J bcg(t mgcw %% tnrkk/ icur ecgtns o`tkr'

  P' Cm`y'

  @' Rn`t(s njhnoy ugusu`o'

  P' Cm`y' Bjb ycu `bejgjstkr `gy p`jg ekbja`tjcg `t `oo tc Ejan`ko F`amscg wnkg nk %% wnkg tnk prcakburk w`scvkr cg E`ran 09tn/ 0::13

  @' Zks'

  P' Xn`t ekbja`tjcg bjb ycu hjvk nje3

  @' Xnkg tnk p`tjkgt js stjoo `sokkp/ tnk wcugb js aocskb/ `gb tc prcvjbk nje ocghkr o`stjgh oca`o `gkstnksj`/ J

  ancsk tc usk E`ra`jgk %%

  P' [n%nun'

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  12/21

  @' %% `gb jt(s %% jt o`sts ocghkr tn`g Ojbca`jgk'

  P' Xn`t typk ci ekbja`tjcg js E`ra`jgk3

  @' Jt(s `g jgfkat`lok oca`o `gkstnktja'

  P' Cm`y' Qc jt(s gct %% jt(s gct tkangja`ooy ` p`jg ekbja`tjcg icr/ ojmk/ `g `g`ohksja3

  @' Jt(s %% jt locams tnk oca`o p`jg'

  P' Cm`y'

  @' Jt fust o`sts ocghkr'

  P' Bjb ycu prksarjlk `gy ekbja`tjcg tc Ejan`ko F`amscg `itkr tnk E`ran 09tn/ 0::1/ prcakburk3

  @' Gc'

  P' Jg ycur cpjgjcg/ w`s tnk prcakburk %% tnk E`ran 09tn/ 0::1/ prcakburk %% ` p`jgiuo prcakburk3

  RNK XJRGKQQ6 Qul %% wnkg nk(s rkacvkrjgh3

  LZ E\' \CQKGLK\H6

  P' Zks'

  @' Zks'

  P' Cm`y' Ncw ocgh icr tnk typja`o p`tjkgt wcuob tnk p`jg o`st `itkr tn`t mjgb ci surhkry3

  @' Qjx wkkms'

  P' Qjx wkkms' Qc tnk gkxt kgtry js @prjo

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  13/21

  Bklljk `gb njs wk`vkr tn`t tnk `rk` sncuob lk kxpcskb tc `jr `s euan `s pcssjlok tc prkvkgt ugbuk pkrspjr`tjcg

  tc tnk gkwoy, icrekb %% ,icrejgh sa`r' Ey ek`surkekgt ci, tnk ,gkw'''sa`r w`s `lcut

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  14/21

  @' J bcg(t mgcw' J `ssuek J prcl`loy hct ` pncgk a`oo irce Br' Mokjg lka`usk Ejan`ko F`amscg wcuob gkvkr %%

  nk wcuob gkvkr a`oo ek'

  P' Bc ycu mgcw wnktnkr Br' Mokjg n`b tnk `ljojty tc prksarjlk ekbja`tjcgs ojmk Tkracakt3

  @' J bcg(t mgcw' Nk(s ` bcatcr'

  P' Qc bjb ycu/ jg i`at/ prksarjlk Tkracakt icr Ejan`ko F`amscg3

  @' Zks'

  P' @gb w`s tnjs tnk skacgb tjek ycu n`b prksarjlkb Tkracakt icr Ejan`ko F`amscg3

  @' Rn`t(s acrrkat'

  P' X`s Tkracakt tnk cgoy p`jg ekbja`tjcg ycu n`b prksarjlkb tc Ejan`ko F`amscg `t tnjs tjek/ Fuoy

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  15/21

  P' Cm`y' Qc cg @uhust 04tn/ 0::1/ ycu wkrk acgakrgkb tn`t Ejan`ko F`amscg w`s t`mjgh tcc euan Tkracakt= js

  tn`t rjhnt3

  @' Acrrkat'

  P' @gb tc ycur mgcwokbhk/ wkrk ycu tnk cgoy pkrscg wnc w`s prksarjljgh Tkracakt tc Ejan`ko F`amscg lkicrk

  @uhust 04tn/ 0::13

  @' J bcg(t mgcw'

  P' Bc ycu rkekelkr ncw euan Tkracakt ycu bksarjlkb k`an tjek3

  @' 2;'

  P' 2; %% ncw euan %% js tn`t 2; ejoojhr`es3

  @' 2; t`lokts'

  P' Cn/ 2; t`lokts k`an tjek ycu %%

  @' [n%nun'

  P' %% h`vk nje ` prksarjptjcg3

  @' \jhnt'

  P' Ncw euan js jg k`an t`lokt3

  @' J bcg(t mgcw' J tnjgm jt(s `lcut 1

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  16/21

  jt s`ys ,jg Br' Mokjg(s ciijak', Jt a`g(t lk jg Br' Mokjg(s ciijak' J vjsjtkb nje `t njs ncek' Jt s`ys J vjsjtkb `t njs

  ncek' @gb6 ,J h`vk Er' F`amscg JE Bkekrco, ;4 %% ,JE Bkekrco `gb ;4 ejoojhr`es ci Yjst`rjo icr p`jg' Br'Mokjg acgsuotkb cg pncgk `gb `bvjskb cg p`jg e`g`hkekgt',

  P' Zcu skk tnk b`tk `t tnk tcp ci %% tnk tcp kgtry3 Js tn`t @uhust 0;tn/ 0::13

  @' Acrrkat'

  P' Acuob ycu rk`b tn`t kgtry'

  @' ,Q`w p`tjkgt `t 0

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  17/21

  P' Bjb ycu ijoo cut tnk prksarjptjcgs cg [email protected]@MJ0483

  @' Zks'

  P' Okt(s occm `t tnk prksarjptjcg `t tnk lcttce ci tnk p`hk' Rnk g`ek cg tnk prksarjptjcg js Ce`r @rgcob' Bcks

  tn`t rkikr tc Ejan`ko F`amscg3

  @' Acrrkat'

  P' Qc tnjs prksarjptjcg `t tnk lcttce ci [email protected]@MJ048 js icr Ejan`ko F`amscg3

  @' Acrrkat'

  P' A`g ycu rk`b wn`t tnk prksarjptjcg js icr'

  @' Jgtr`eusauo`r Bkekrco Gc'

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  18/21

  @' Gc'

  P' Bjb nk tkoo ycu wnktnkr nk n`b n`b Bkekrco lkicrk3

  @' Gc'

  P' Bjb ycu bjsauss tnk `bbjatjcg pctkgtj`o ci Bkekrco wjtn Ejan`ko F`amscg3

  @' Gc'

  P' ,JE, st`gb icr jgtr`eusauo`r= rjhnt3

  @' Acrrkat'

  P' Bjb ycu hjvk Ejan`ko F`amscg `gy mjgb ci jgstruatjcgs cg ncw tc t`mk Bkekrco3

  @' J h`vk jt tc nje'

  P' Zcu h`vk jt tc nje tnrcuhn jgfkatjcg3

  @' [n%nun'

  P' X`s Bkekrco ` aceecg ekbja`tjcg jg ycur pr`atjak wnkg ycu trk`tkb Ejan`ko F`amscg3

  @' Gc'

  P' @lcut ncw citkg wcuob ycu prksarjlk Bkekrco tc scekcgk3

  @' Gcgk'

  P' Jg ycur kgtjrk a`rkkr3

  @' Gcgk/ lka`usk wk fust bcg(t bc tn`t mjgb ci surhkrjks tn`t tnk p`jg p`ttkrg js suan tn`t jt rkqujrks tn`t'

  P' Cm`y' Qc ctnkr tn`t Ejan`ko F`amscg/ n`b ycu `bejgjstkrkb Bkekrco tc `gycgk3

  @' Gc'

  P' Ejan`ko F`amscg w`s tnk cgoy pkrscg ycu n`vk kvkr `bejgjstkrkb Bkekrco tc3

  @' Acrrkat'

  P' Br' Mokjg tcob ycu nk w`s acgakrgkb `lcut Ejan`ko F`amscg(s pkricre`gak `gb rknk`rs`o sankbuoks icr `

  wcrob tcur= js tn`t acrrkat3

  @' Acrrkat' J wcuob ojmk tc kgtkr jgtc tnk rkacrb `s Kxnjljt ;' Jt(s ` twc%p`hk bcauekgt' .Kxnjljt ; w`s e`rmkb

  icr jbkgtjija`tjcg ly tnk rkpcrtkr `gb js `tt`ankb nkrktc'*

  P' Kxnjljt ; js `g @sscaj`tkb Trkss `rtjaok b`tkb Bkakelkr

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  19/21

  @' Gc'

  P' %% jg k`roy 0::4s3

  @' Gc'

  P' Gc' A`g ycu rk`b tnk ijrst p`r`hr`pn ci tnk `rtjaok'

  @' ,J `e bcjgh wkoo'''J `e strcgh' @s ycu e`y `ork`by mgcw/ ey tcur kgbkb, `gb ,J rke`jgkb cut ci tnk acugtry

  ugbkrhcjgh trk`tekgt icr ` bkpkgbkgay cg p`jg ekbja`tjcg' Rnjs ekbja`tjcg w`s jgjtj`ooy prksarjlkb tc scctnk

  tnk kxaruaj`tjgh p`jg tn`t J w`s suiikrjgh `itkr rkakgt rkacgstruatjvk surhkry cg ey sa`op',

  P' Qc `rk ycu gct i`ejoj`r wjtn Ejan`ko F`amscg(s 0::1 `ggcugakekgt acgt`jgkb jg tnjs `rtjaok3

  @' Gc'

  P' Bjb ycu kvkr lkacek `w`rk tn`t Ejan`ko F`amscg w`s bkpkgbkgt cg prksarjptjcg e`jg %% prksarjptjcg p`jgekbja`tjcg3

  @' Gc'

  P' Qc ycu n`vk gc jbk` wn`t prksarjptjcg p`jg ekbja`tjcg Ejan`ko F`amscg w`s bkpkgbkgt cg3

  @' J `e tct`ooy jhgcr`gt cg tn`t'

  P' Cm`y' Bjb ycu n`vk `gy acgvkrs`tjcgs/ jg ycur trk`tekgt ci Ejan`ko F`amscg/ wjtn Ejan`ko F`amscg `lcut

  `gy bkpkgbkgay cg p`jg ekbja`tjcg3

  @' Gc'

  P' Cm`y' Qc `itkr E`y tn/ 0::>/ bjb ycu kvkr trk`t Ejan`ko F`amscg3

  @' J n`vk gkvkr s`w nje `h`jg'

  P' @gb tnk o`st tjek ycu prcvjbkb ekbja`o trk`tekgt tc Ejan`ko F`amscg w`s jg E`y 0::>3

  @' Zk`n/ `lcut 0; yk`rs `hc'

  P' Cm`y' @gb tn`t w`s ci tnk o`st tjek ycu s`w nje3

  @' O`st tjek J s`w nje'

  P' Xnkg w`s tnk o`st tjek ycu spcmk tc Ejan`ko F`amscg3

  @' Rn`t s`ek tjek'

  P' Cm`y' Qc ycu %% `itkr E`y 0::>/ ycu n`b gc acgt`at wjtn Ejan`ko F`amscg= js tn`t acrrkat3

  @' [gicrtug`tkoy J bjb gct'

  P' A`g ycu g`ek tnk pnysjaj`gs tn`t %% wjtn wnce ycu aceeugja`tkb wnc `osc trk`tkb Ejan`ko F`amscg'

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  20/21

  @' Br' Nckiiojg/ Br' Mokjg/ `gb Br' Ektzhkr'

  P' @oo rjhnt' J(e hcjgh tc tnrcuhn ` ojst ci ctnkr bcatcrs `gb fust `sm ycu ji ycu n`vk ekt tnke `gb ji ycu mgcw

  wnktnkr tnky trk`tkb Ejan`ko F`amscg' Br' Fcng Lcrgstkjg3

  @' Nk(s tnk `gkstnksjcochjst'

  P' @oo rjhnt' Qc okt(s %% n`vk ycu nk`rb ci Br' B`vjb \jsn3

  @' Gc'

  P' Ncw `lcut Br' B`vjb Icrka`st3

  @' Gc'

  P' Br' Qtu`rt Ijgmkostkjg3

  @' Gc'

  Es' A`n`g' Rn`t acgaoubks tnk po`yjgh ci tnk vjbkc bkpcsjtjcg ci Br' Hcrbcg Q`s`mj' @t tnjs tjek/ bkikgb`gts

  ecvk jgtc kvjbkgak twc kxnjljts jbkgtjijkb `t Br' Q`s`mj(s bkpcsjtjcg `gb tkstjijkb `lcut' Rnk ijrst w`s kxnjljt 1tc Br' Q`s`mj(s bkpcsjtjcg/ wnjan js trj`o kxnjljt

 • 7/29/2019 Transcripts Dr.Gordon Sasaki August 13th 2013 Katherine Jackson V AEG Live

  21/21

  Furcr guelkr 96 jt(s K`sto mk' Jt(s icur `gb ` n`oi ejoks irce nkrk'

  Fubhk' Ncpkiuooy ycu a`g lk nkrk ly tnk 0462;' Cm`y'

  Rnk aokrm6 `gb tnk bjstrjat `ttcrgky js w`rk ci tnk sjtu`tjcg/ sc nk(s ijrst cg a`okgb`r tcecrrcw'

  Fubhk' Jt sncuob wcrm cut' Qc 0462; kvkrylcby'

  .tnk icoocwjgh prcakkbjghs wkrk nkob jg cpkg acurt/ cutsjbk tnk prkskgak ci tnk furcrs6*

  Fubhk' @gy rk`scg wny J gkkb ycu nkrk k`roy3

  Er' T`gjsn' Gc'

  Es' A`n`g' J bcg(t `gtjajp`tk tn`t wk(oo lk rk`by tc `rhuk `gy ci tnk pkgbjgh bkpcsjtjcgs/ fust hjvkg tnk luom

  ci tnk ruojghs/ ijrst tnjgh tcecrrcw ecrgjgh/ sc J tnjgm 0462; js ijgk/ ycur ncgcr'

  Er' Lcyok' Fust icr tnk rkacrb/ jt w`s Ljoo Locss wnc `smkb wn`t tnk c(s ek`gt'

  Fubhk' Cm`y' Qc J hukss ycu a`g lk nkrk `t e`ylk 046143 Js tn`t wn`t ycu(rk suhhkstjgh3

  Er' Tutg`e' Zks'

  Fubhk' Rn`gm ycu' Qkk ycu `t 04614'