Triptic Escoles 2010

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Llistat jugadores Escola

Text of Triptic Escoles 2010

 • CATEGORIA:

  NOM DE LENTITAT:

  SEXE:

  NOM DE LEQUIP:

  CODIEQUIP

  COGNOMS NOM DNI o nm. llicnciaTipus

  llicncia

  SEXE

  Datanaixement

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  JUG

  ENT

  D

  A

  D

  E

  S

  D

  E

  L

  L

  I

  C

  N

  C

  I

  E

  S

  Tipus de llicncia: JUG = Jugador ENT = Preparador DE = Delegat equip DC = Delegat de camp DT = Director Tcnic DIR = DirectiuSexe: M = Mascul F = Femen X = Mixte TSI = Targeta Sanitria Individual (CatSalut)

  SOLLICITUD DINSCRIPCI DE LLICNCIES - ESCOLES DE BASQUET

  Nm. TSI

  A

  U

  T

  O

  R

  I

  T

  Z

  A

  C

  I

  P

  R

  O

  V

  I

  S

  I

  O

  N

  A

  L

  F

  I

  N

  S

  E

  L

  D

  I

  A

  F

  i

  r

  m

  a

  i

  S

  e

  g

  e

  l

  l

  d

  e

  l

  a

  F

  e

  d

  e

  r

  a

  c

  i

  D

  D

  E

  L

  F

  i

  r

  m

  a

  i

  S

  e

  g

  e

  l

  l

  d

  e

  l

  C

  l

  u

  b

 • Les dades del present imprs seran tractades en un fi txer titularitat de la FCBQ sent la seva fi nalitat la tramitaci de la llicncia sol.licitada. Els destinataris de la informaci sn la FCBQ i la Federaci Espanyola de Bsquet. Pot ejercitar el dret daccs, rectifi caci, oposici o cancel.laci en qualsevol moment enviant un escrit juntament amb la fotocpia del seu DNI a lAssessoria Jurdica de la FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla Guipzcoa, 27 (08018).

  Article 165.- Per a poder actuar un jugador o entrenador en un partit caldr necessriament que, abans del seu comenament, hagi estat inscrt amb el seu equip a lacta ofi cial de joc. Un cop signada la relaci de jugadors inscrits per lentrenador o, en el seu defecte, pel capit del respectiu equip, no sen podr afegir ni treuren cap.s sempre responsabilitat de lrbitre principal dun partit vetllar que es compleixin les normes que regulen la inscripci dels jugadors a lacta ofi cial de joc, que es fi xen en els articles segents daquest Reglament.

  Article 166.- Un jugador o entrenador per poder ser inscrit a lacta ofi cial dun partit, cal que se li hagi tramitat la corresponent llicncia federativa a favor de lequip amb el qual sinscriu o b que se li hagi lliurat lautoritzaci provisional que justifi qui que la t en curs de tramitaci.No obstant el que disposa el pargraf anterior, en lacta de joc tamb es podran inscriure els jugadors amb llicncia federativa a favor de qualsevol dels equips dedat inferior del seu mateix club; i dels seus equips de la mateixa edat, per que participin en una competici dinferior categoria; aix com els jugadors vinculats, a qu fan referncia els articles 26 a 28 daquest Reglament.

  Article 167.- El jugador o entrenador que no exhibeixi abans de comenar el partit ni la seva llicncia federativa ni lautoritzaci provisional justifi cativa de tenir-la en curs de tramitaci, per poder ser inscrit en lacta ofi cial de joc caldr necessriament que prviament signi al dors daquella acta i sidentifi qui, mitjanant el seu D.N.I., perms de conduir o qualsevol altre document on consti la seva fotografi a, la data de naixement i el nmero del seu D.N.I.

  Article 168.- El jugador o entrenador que hagus estat inscrit en lacta ofi cial de joc mitjanant lautoritzaci provisional justifi cativa de tenir la llicncia en curs de tramitaci, o mitjanant una llicncia, en les quals no dugui la seva fotografi a degudament segellada per la Federaci, abans dactuar durant el joc, caldr necessriament que sidentifi qui mitjanant qualsevol dels documents esmentats a larticle anterior daquest Reglament. El jugador que no sidentifi qui de la manera que fi xa el pargraf anterior daquest mateix article, malgrat haver estat inscrit en lacta ofi cial de joc, no podr participar en el partit

  Article 169.- Quan lrbitre principal dun partit tingui dubtes sobre la identitat dalgun jugador o aquesta sigui qestionada per lequip contrari, lrbitre el far signar al dors de lacta del partit

  Article 218.- Si autoritzat provisionalment un jugador o entrenador, per trobar-se en trmit la seva llicncia a falta de completar la documentaci necessria, i lexpedici daquella no proceds per la manca de requisits reglamentaris, la inscripci daquelles persones en lacta ofi cial de joc dun partit disputat es considerar com la falta tipifi cada en el pargraf e) de larticle 215 daquest Reglament, si es tracta dun jugador; i com la falta tipifi cada en el pargraf c) de larticle 222, si es tracta dun entrenador.

  Texto1: Texto6: Texto7: Texto8: Texto9: Texto10: Texto11: Texto12: Texto14: Texto15: Texto16: Texto17: Texto18: Texto19: Texto20: Texto21: Texto22: Texto23: Texto24: Texto25: Texto26: Texto27: Texto28: Texto29: Texto30: Texto31: Texto32: Texto33: Texto34: Texto35: Texto36: Texto37: Texto38: Texto39: Texto40: Texto41: Texto42: Texto43: Texto44: Texto45: Texto46: Texto47: Texto48: Texto49: Texto50: Texto51: Texto52: Texto53: Texto54: Texto55: Texto56: Texto57: Texto58: Texto59: Texto60: Texto61: Texto62: Texto63: Texto64: Texto65: Texto66: Texto67: Texto68: Texto69: Texto70: Texto71: Texto72: Texto73: Texto74: Texto75: Texto76: Texto77: Texto78: Texto79: Texto80: Texto81: Texto89: Texto90: Texto91: Texto92: Texto93: Texto88: Texto94: Texto95: Texto96: Texto97: Texto98: Texto99: Texto100: Texto101: Texto102: Texto104: Texto105: Texto106: Texto103: Texto107: Texto108: Texto109: Texto110: Texto111: Texto112: Texto113: Texto82: Texto83: Texto84: Texto85: Texto86: Texto87: Texto114: Texto115: Texto116: Texto117: Texto118: Texto119: