32
TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI VAROVANJA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE Aleš Lazar, univ. dipl. inž. geod. Magelan skupina d.o.o., Kranj doc. dr. Sonja Ifko, univ. dipl. inž. arh. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE

V SLUŽBI VAROVANJA

NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

Aleš Lazar, univ. dipl. inž. geod.

Magelan skupina d.o.o., Kranj

doc. dr. Sonja Ifko, univ. dipl. inž. arh.

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Page 2: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

KAZALO

2

• Metodologija/tehnologija 3D meritev• Uporabnost 3D dokumentiranja • Aplikacije za kulturno dediščino

• Primeri iz prakse

Vsebina predstavitve

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 3: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

3

3D DOKUMENTIRANJE

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

video

Page 4: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

4

SODOBNA MERSKA TEHNOLOGIJA

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

terestrična fotogrametrijaTerestrično 3D lasersko skeniranje

Brezpilotni letalnik (za aero-fotogrametrijo)

Merske tehnike glede na velikost objekta in njegovih detajlov

Aero lasersko skeniranje

Page 5: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

TLS – merska tehnika preciznega zaznavanja geometrije in relativne prostorske orientacije objektov.

Inštrument pošilja laserski žarek proti merjeni površini, meri odklonski kot in časovni interval odboja žarka. 360° (Hz) x 270° (V)

Razdalja je izračunana na podlagi znane hitrosti svetlobe ter časovnega intervala potovanja laserskega žarka. Max. 300 m

Množica prostorsko lociranih točk –OBLAK TOČK (angl. point cloud)

5

3D SKENIRANJE

Terestrično 3D lasersko skeniranje - TLS

Rezultat

Odklonski kot

Razdalja

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 6: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

6

3D SKENIRANJE

• Gostota točk je prilagojena zahtevam

in sega lahko tudi <1mm

• Točka je lahko vizualizirana z realno

RGB vrednostjo

• Oblak točk je vhodni podatek za

različne aplikacije• 3D model• 2D načrti• Analize prostorskih parametrov• Analize deformacij• Monitoring

Oblak točk (point cloud) – točkovni 3D model

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

video

Page 7: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

7

UPORABNOST 3D DOKUMENTIRANJA

Uporabnost 3D dokumentiranja

tehnična dokumentacija

2D načrti

tlorisni načrti

prerezi

ortofoto

kartiranje poškodb

3D modeli

monitoring deformacij

….

vizualizacije

video animacije

stereo video animacije

Hologrami

3D tisk, makete

virtualna resničnost

obogatena resničnost

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 8: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

8

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

prerez

tloris

Predjamski grad

Page 9: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

9

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Plečnikova Stara cerkev, Ljubljana

Page 10: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

10

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Ortofoto CAD izris

Cerkev Sv. Kancijan,

Kranj

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 11: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

11

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Fasada lekarne v centru Kranja

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 12: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

12

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Plečnikove arkade in vodnjak, Kranj

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 13: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

13

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Arhitekturni načrt

Cukrarna, Ljubljana

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 14: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

14

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Plečnikove zapornice, Ljubljana

Prerezi, fasadni načrti, tlorisi

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 15: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

15

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Oblak točkTerenski zajem podatkov 3D model

Plečnikove zapornice, Ljubljana

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 16: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

Oblak točk; obarvan z vrednostjo intenzitete odboja las. žarka

Oblak točk; obarvan z RGB vrednostjo

3D računalniški model detajla

2D profil

16

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Plečnikove zapornice, Ljubljana

3D računalniški model

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 17: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

17

Prerezi, situacijski načrti, 3D modeli, DMR

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 18: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

18

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Monitoring deformacij na objektih kulturnega pomena

Zvonik, Črni Kal

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 19: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

19

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

3D skeniranje majhnih/srednje velikih predmetov:

• Kipi• Portali• Detajli fasad• Arheološke najdbe

• 3D digitalizacija• 3D PDF• Replike• 3D print• Hologram• 3D stereo• 3D video

Uporabnost:

Page 20: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

20

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

3D SKENIRANJE DEDIŠČINE

Stereo slika Fotorealističen

3D model

3D model

video

Restavriran oklep

najden na

Knedlovem vrtu v

Kranju 2005

Page 21: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

21

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

REKONSTRUKCIJE

Page 22: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

22

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

• 3D rekonstrukcija rimske oljarne, najdišče Sermin

video rekonstrukcija

render

umetniška rekonstrukcija

hologram

REKONSTRUKCIJE

video

Page 23: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

23

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

REKONSTRUKCIJE

3D rekonstrukcija rimske oljarne, najdišče Sermin

Page 24: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

24

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

3D rekonstrukcija rimske oljarne, najdišče Sermin

3D TISK

Page 25: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

25

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

3D TISK

Page 26: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

26

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

MAKETA

Kostanjevica na Krki

Page 27: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

27

3D SKENIRANJE PODZEMNIH OBJEKTOV

3D skeniranje Postojnske jame

Stranski pogled 1 Stranski pogled 2

Tloris

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

Page 28: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

3D SKENIRANJE PODZEMNIH OBJEKTOV

video

Page 29: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

29

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

PREPOZNAVANJE NAPISOV, SIMBOLOV, …

Analitično

senčenje

ortofoto

slika

Hipsografska karta

Page 30: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

30

OBOGATENA RESNIČNOST

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

na prostem

avtomatično prevajanje napisov

rekonstrukcija posode

Page 31: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

31

ZAKLJUČEK

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016

• 3D skeniranje je v tem trenutku najkvalitetnejša oblika zapisa celotne merjene površine.

• V zelo hitrem času pridemo do celovitega 3D digitalnega arhiva z visoko metrično natančnostjo.

• Optimizacija del z eno terminsko izmero pridobimo metrične podatke, ki so uporabni za več različnih aplikacij.

• Nedvoumna interpretacija in zapis podatkov o geometriji objekta Pomoč pri prepoznavanju (vgraviranih ali izbočenih) napisov, simbolov, detajlov

• Možnost atraktivnih vizualizacij• V Sloveniji imamo znanje in opremo za 3D skeniranje

3D dokumentiranje je uporabno tako za stroko in znanost (tehnična dokumentacija) kot za širšo javnost (vizualizacije).

Page 32: TRIRAZSEŽNO DOKUMENTIRANJE V SLUŽBI …...Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

HVALA ZA POZORNOST!

Trirazsežno dokumentiranje v službi varovanja nepremične kulturne dediščine

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016