21
TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

  • Upload
    lea

  • View
    113

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování). Ohýbací nástroje. poloměr ohybníku r 1. -závisí na kvalitě ohýbaného polotovaru. materiály s vyšší tažností. r1 = 0,5 s. materiály s nižší tažností. r1 = 0,8 s. S ohledem na rozdílnost mechanických vlastností tvářeného polotovaru - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Page 2: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

poloměr ohybníku r1

-závisí na kvalitě ohýbaného polotovaru

materiály s vyšší tažností r1 = 0,5 s

materiály s nižší tažností r1 = 0,8 s

S ohledem na rozdílnost mechanických vlastností tvářeného polotovaruv určitých směrech se doporučuje poloměr ohybu pro ohyby podél směru válcování zvětšit o 20 až 25 % proti ohybům kolmým na směr válcování.

Ohýbací nástroje

Page 3: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

poloměr ohybnice r2

pro tloušťky materiálu s < 3 mm r2 = 2 s

pro tloušťky materiálu s > 3 mm ohýbací hrana lomená

hloubka ohybnice

Při ohybu do prostého U > o 2 s

Page 4: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Ohýbací síly

Teoretická ohýbací síla je dána rovností vnějších a vnitřních ohybových momentů.

ohyb do V

ohyb do U

Page 5: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Proces ohýbání

Proces ohýbání probíhá při ohýbání širokých pásů v místě ohybu za působení prostorové napjatosti a rovinné deformace.

v místě ohybu působí: radiální napětí σρ – vždy záporné (tlakové)

tečné napětí σΘ – měnící polaritu napříč tloušťky s

na vnitřní straně záporné (tlakové)na vnějším poloměru kladné (tahové)

Vlivem ohybu dochází k posunu neutrální osy směrem k vnitřnímu poloměru. Velikost posunutí je závislá na relativním poloměru zaoblení ohýbací čelisti r/s a úhlu ohybu α.

Čím je poměr menší, tím je velikost deformace větší a naopak, čím je úhel ohybu α menší, tím je deformace menší.

Page 6: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Ohybníky

Page 7: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Postup technologie na ohraňovacím lisu

Page 8: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Ohýbací nástroj bez vedení se zakládacím rámečkem

Page 9: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Ohýbací nástroj s otočnými čelistmi

použití pro součásti, kde se ohybprovádí o více než 90°

Page 10: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Konstrukční řešení pro speciální ohýbací nástroje

Page 11: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

lem přímý a kruhový

vytváření válcového zakončení bez trnu do r < 3 s

Lemování - falcování

Page 12: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Ohyb trub

Page 13: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Délka trnu v rovné části: 6D – menší průměry 3D – u průměrů 120 mm

Page 14: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)

Ohýbací nástroje

Page 15: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)
Page 16: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)
Page 17: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)
Page 18: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)
Page 19: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)
Page 20: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)
Page 21: TruTOPS BEND – ohýbání (ohraňování)