Tytuł oryginału: Communication Essentials For Dummies .Us!, The Dummies Way, ... lizabeth Kuhnke

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tytuł oryginału: Communication Essentials For Dummies .Us!, The Dummies Way, ... lizabeth Kuhnke

 • Tytu oryginau: Communication Essentials For Dummies

  Tumaczenie: Joanna Sugiero

  ISBN: 978-83-283-3396-3

  Original English language edition Copyright 2015 Wiley Publishing Australia Pty LtdAll rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley & Sons, Inc.

  Oryginalne angielskie wydanie Copyright 2015 Wiley Publishing Australia Pty Ltd Wszelkie prawa, wczajc prawo do reprodukcji caoci lub czci w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley & Sons, Inc.

  Translation copyright 2017 by Helion S.A.

  Wiley, the Wiley logo, For Dummies, Dla Bystrzakw, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Making Everything Easier, dummies.com, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/ or its affiliates in the United States and other countries. Used by permission.

  Wiley, the Wiley logo, For Dummies, Dla Bystrzakw, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Making Everything Easier, dummies.com i zwizana z tym szata graficzna s markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji.

  All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

  Wszelkie prawa zastrzeone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a take kopiowanie ksiki na noniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

  Autor oraz Wydawnictwo HELION dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice.

  Drogi Czytelniku!Jeeli chcesz oceni t ksik, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/szkobyMoesz tam wpisa swoje uwagi, spostrzeenia, recenzj.

  Wydawnictwo HELION ul. Kociuszki 1c, 44-100 Gliwicetel. 32 231 22 19, 32 230 98 63e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.plWWW: http://dlabystrzakow.pl

  Printed in Poland.

  Kup ksik Pole ksik Oce ksik

  Ksigarnia internetowa Lubi to! Nasza spoeczno

  http://helion.pl/rt/szkobyhttp://helion.pl/rf/szkobyhttp://helion.pl/ro/szkobyhttp://dlabystrzakow.plhttp://ebookpoint.pl/r/E37AT

 • Spis treciO autorce ........................................................................................................................7

  Podzikowania od autorki ...............................................................................................9

  Wstp ............................................................................................................................11O tej ksice .....................................................................................................................................11Naiwne zaoenia ..............................................................................................................................12Ikony uyte w tej ksice ....................................................................................................................12Co dalej? ..........................................................................................................................................13

  Rozdzia 1: Poszczeglne aspekty doskonaej komunikacji ..........................................15Komunikowanie si za pomoc caego ciaa .........................................................................................16

  Odpowiedni nastrj ......................................................................................................................16Umiejtne korzystanie z oczu i uszu ...............................................................................................16

  Komunikowanie si w sposb zrozumiay ............................................................................................17Przekazanie czytelnego komunikatu ...............................................................................................18Dostarczenie opinii zwrotnej ..........................................................................................................18Jasne sprecyzowanie celw, potrzeb i preferencji ..............................................................................21Rozmowy prywatne a biznesowe ....................................................................................................22

  Okazywanie szacunku innym .............................................................................................................22Zachowywanie si z szacunkiem ....................................................................................................22Suchanie z otwartym umysem ......................................................................................................23Osiganie porozumienia z rnymi typami osb ..............................................................................25

  Rozwizywanie problemw zwizanych z komunikacj ........................................................................25

  Rozdzia 2: Ustalenie, co chcesz osign ...................................................................29Komunikowanie si z konkretnym zamiarem w gowie ..........................................................................29

  Wyraanie wasnych potrzeb i preferencji .......................................................................................30Mwienie tego, co mylisz .............................................................................................................31Mylenie o tym, co mwisz ............................................................................................................34

  Silna argumentacja ............................................................................................................................35Nawizanie do czego, co jest wane dla drugiej osoby ....................................................................35Pokazanie si jako osoba wiarygodna .............................................................................................35

  Usunicie barier, ktre mog Ci utrudnia osignicie celw ................................................................37Powstrzymanie si przed krytykowaniem ........................................................................................37Wyzbycie si skonnoci do moralizowania ......................................................................................39Koniec z obwinianiem innych ........................................................................................................39

  Pole ksikKup ksik

  http://helion.pl/rf/szkobyhttp://helion.pl/rt/szkoby

 • 4 Sztuka komunikacji dla bystrzakw

  Rozdzia 3: Omwienie rnych stylw komunikacji .................................................... 41Uwiadomienie sobie rnych stylw komunikacji ................................................................................41Komunikowanie si z osob gon i absorbujc kontra rozmowa z osob cich i spokojn ....................42

  Danie czasu introwertykowi na przemylenia ...................................................................................42Wpuszczenie ekstrawertyka na scen ..............................................................................................44

  Omawianie oglnych koncepcji kontra skupianie si na szczegach ......................................................45Skupienie si na oglnym obrazie sytuacji .......................................................................................45Skupienie si na szczegach .........................................................................................................46

  Rozdzia 4: Aktywne suchanie w celu penego zrozumienia ........................................ 49Suchanie z zamiarem zrozumienia .....................................................................................................50

  Usunicie barier ...........................................................................................................................51Powstrzymanie si przed ocenianiem ..............................................................................................52Wyciszenie wasnych opinii ...........................................................................................................52Zwracanie uwagi na sowa i zachowanie rozmwcy .........................................................................53Usyszenie tego, czego druga osoba nie mwi .................................................................................54

  Zrozumienie sposobu mylenia drugiej osoby ......................................................................................54Zadawanie pyta dla lepszego zrozumienia ....................................................................................54Parafrazowanie dla lepszego zrozumienia .......................................................................................55

  Pokazanie rozmwcy, e go suchasz ..................................................................................................56Bycie otwartym na poprawianie ............................................................................................