UA UA UA UA Valenciana, si desitgen accedir a qualsevol estudi de la UA, hauran de realitzar una preinscripciأ³ page 1
UA UA UA UA Valenciana, si desitgen accedir a qualsevol estudi de la UA, hauran de realitzar una preinscripciأ³ page 2

UA UA UA UA Valenciana, si desitgen accedir a qualsevol estudi de la UA, hauran de realitzar una preinscripciأ³

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UA UA UA UA Valenciana, si desitgen accedir a qualsevol estudi de la UA, hauran de realitzar una...

 • UA UA UAUA

  CONSELLS A TENIR EN COMPTE

  • Els exàmens de selectivitat són semblants a què has realitzat en els teus estudis de segon curs de batxillerat. El major problema que presenta la selectivitat és l'acumulació d'exàmens.

  • L'important és el treball realitzat al llarg del curs i és el recomanable que acudisques el més descansat/da possible, evitant sobreesforços que disminuïsquen la teua capacitat. Normalment els repassos d'última hora, fins i tot entre examen i examen, ajuden poc a millorar els resultats.

  • Per això, en les hores prèvies a l'examen és millor mantenir la ment espavilada i la màxima tranquil·litat, preparant la documentació exigible durant els exàmens: full de matrícula i DNI, material auxiliar segons les proves com a diccionari, calculadora, goma d'esborrar, llapis, regle, etc.

  • Durant la realització dels exercicis hauràs de prestar la màxima atenció a les instruccions i indicacions dels professors. Si tens dubtes sol·licita aclariments.

  • És important, abans de respondre a les preguntes, haver-les llegit totes i assegurar-se d'haver-les entès bé.

  • Respondrem al que se'ns demana i ho farem de la manera més clara possible sense estendre'ns innecessàriament ni al contrari. També intentarem argumentar i justificar les respostes. Cuidarem la forma i no sols el contingut, és a dir, el vocabulari, terminologia, ortografia, etc.

  • És convenient començar amb les preguntes o qüestions més fàcils o que coneixem perquè reforçarà la confiança en nosaltres mateixos.

  • No et desanimes si no ixes content/a amb el desenvolupament d'algun exercici. Tingues en compte que la nota final serà el resultat de valorar la realització de totes les proves i l'expedient acadèmic.

  • Els distints tribunals qualificaran les proves respectant l'anonimat. Els criteris de correcció dels exercicis de les PAU estaran publicats als taulers d'anuncis dels centres de secundària i en el Servei d'Alumnat de la UA.

  TRIBUNALS RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS

  1. Els alumnes disconformes amb les qualificacions obtingudes després de la primera correcció podran presentar, en un mateix imprès de sol·licitud, Reclamació d'algunes assignatures i sol·licitud de Segona Correcció. Si sol·licita al mateix temps ambdós procediments per a una mateixa assignatura només es tindrà en compte la Reclamació d'aquesta.

  a. Reclamació sobre la qualificació obtinguda davant la Comissió Organitzadora de les proves. S'entendrà per reclamació la sol·licitud de comprovació de possibles errors materials en la qualificació.

  b. Sol·licitud de Segona Correcció del seu exercici per un nou corrector davant el president del Tribunal. S'entendrà per Segona Correcció la sol·licitud perquè corregisca l'examen altre corrector, per discrepàncies en l'aplicació dels Criteris de Correcció. La qualificació resultarà de la mitjana aritmètica entre ambdues correccions. Els exàmens que en la segona correcció presenten una diferència de dos o més punts respecte de la primera qualificació passaran a un Tribunal que efectuarà una tercera correcció de l'exercici. En aquest cas la nota definitiva serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

  Els impresos es recolliran en el propi Centre de Secundària, en el Servei d'Alumnat o en el Registre General de la Universitat. S'entregaran en el Registre General de la Universitat durant els dies 26, 27 i 28 de juny, adjuntant, en el cas de sol·licitud de Segona Correcció, l'original de la targeta de selectivitat.

  La sol·licitud de Reclamació/Segona Correcció se podrà generar per internet, accedint al sistema de manera personalitzada a través de la pàgina principal del lloc web de la UA. En tot cas perquè la reclamació produïsca efectes s'haurà de presentar en el Registre General el document que es genere en pantalla.

  2. La comunicació de la resolució de la Comissió Gestora a les sol·licituds de Reclamació es farà pública el 2 de juliol en el Servei d'Alumnat de la Universitat d'Alacant i es notificarà individualment als interessats el que posarà fi a la via administrativa.

  3. La comunicació dels resultats de la Segona Correcció es farà pública el 2 de juliol en el Servei d'Alumnat de la Universitat d'Alacant tenint aquesta publicació efectes de notificació oficial als interessats, contra la que podran presentar una Reclamació en última instància davant la Comissió Gestora en el Registre General de la Universitat d'Alacant entre els dies 3, 4 i 5 de juliol. La Comissió Gestora farà públiques les resolucions el dia 6 de juliol, es notificarà individualment als interessats posant fi a la via administrativa.

  A C C É S A L A U N I V E R S I T A T A C C É S A L A U N I V E R S I T A T A C C É S A L A U N I V E R S I T A T

  TRIBUNAL LLOC D’ACTUACIÓ CENTRES

  nº 1 AULARI IAULES: (Planta Baixa) • COL. CALASANCIO • COL. EL VALLE • IES CABO LA HUERTA • IES CANASTELL (CICLOS)

  • IES DR BALMIS • IES GRAN VIA • IES LA FOIA • IES MARE NOSTRUM

  nº 2 AULARI IAULES: (Planta Baixa) • COL. DON BOSCO • COL. SAN AGUSTIN • IES ENRIC VALOR (EL CAMPELLO) • IES ENRIC VALOR (MONÒVER)

  • IES FRAY IGNACIO BARRACHINA

  • IES LA CREUETA • IES LAS LOMAS • IES MUTXAMEL

  nº 3 AULARI IAULES: (Primera Planta) • COL. SAGRADA FAMILIA • COL. SAN ALBERTO MAGNO • IES AZORIN • IES BAHIA DE BABEL

  • IES JORGE JUAN • IES LA NIA • IES LAS NORIAS • IES MONASTIL

  nº 4 AULARI IAULES: (Primera Planta) • COL. ALTOZANO • COL. SAN JOSE DE CAROLINAS • IES EL PLA • IES LA MOLA

  • IES NUMERO 5 (SAN VICENTE) • IES PASCUAL CARRION • IES SAN VICENTE • IES VILLA DE ASPE

  nº 5 AULARI IAULES: (Primera Planta) • COL. CEU SAN PABLO-JESUS MARIA • COL. INMACULADA (JESUITAS) • IES ANTONIO JOSE CAVANILLES • IES CLOT DE L'ILLOT

  • IES JAUME II • IES JOSE MARHUENDA PRATS • IES L'ALLUSER • IES NOU DERRAMADOR

  nº 6 AULARI IIAULES: (Primera Planta) • COL. PADRE DEHON • COL. SANTA MARIA DEL CARMEN (ELDA) • IES 8 DE MARZO • IES ANTONIO NAVARRO

  • IES EL VINALOPÓ • IES LA MELVA • IES LA TORRETA

  nº 7 AULARI IIAULES: (Planta Baixa) • COL. C.E.B.A.T. • COL. SAGRADO CORAZÓN (MARISTAS) • IES ENRIC VALOR (CASTALLA) • IES HAYGON

  • IES LA CANAL • IES LEONARDO DA VINCI • IES MIGUEL HERNANDEZ • IES XIXONA

  nº 8 AULARI IIAULES: (Primera Planta) • CEED FIGUERAS PACHECO • COL. SAGRADOS CORAZONES • COL. SANTA MARIA DEL CARMEN

  (ALICANTE) • IES BIAR

  • IES FIGUERAS PACHECO • IES HERMANOS AMOROS • IES VALLE DE ELDA • BACHILLER OTROS DISTRITOS

  nº 9 AULARI IIAULES: (Planta Baixa) • COL. SANTA TERESA • ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY

  (ALICANTE) • IES GAIA • IES NUMERO 3 (VILLENA)

  • IES PLAYA DE SAN JUAN • IES POETA PACO MOLLA • IES SAN BLAS • IES VIRGEN DEL REMEDIO

  nº 10 IES ANDREU SEMPERE (ALCOI) • IES ANDREU SEMPERE • IES PARE ARQUES • IES PARE VITORIA • IES SERRA MARIOLA

  nº 11 IES COTES BAIXES (ALCOI) • COL. LA SALLE • ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY • IES BATOI (CICLOS) • IES COTES BAIXES • IES PROF. MANUEL BROSETA

  Publicació de resultats: dijous 21 de juny

  CALENDARI D'EXÀMENS. PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2012

  HORARI ASSIGNATURES

  DIMARS 12 de juny

  MATI

  9.30 a 11.00 Castellà: Llengua i Literatura II

  11.45 a 13.15 Història d’Espanya o Història de la Filosofia

  VESPRADA

  15.30 a 17.00

  Llenguatge i Pràctica Musical Economia de l'Empresa Dibuix Tècnic II Electrotècnia

  17.45 a 19.15

  Història de la Música i la Dansa Ciències de la Terra i Mediambientals Llatí II Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

  DIMECRES 13 de juny

  MATI

  9.30 a 11.00 Llengua Estrangera (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Portuguès)

  11.45 a 13.15 Química Història de l'Art

  VESPRADA

  15.30 a 17.00 Geografia Matemáticas II Disseny

  17.45 a 19.15 Anàlisi Musical II Grec II Tecnologia Industrial II

  DIJOUS 14 de juny

  MATI

  9.30 a 11.00 Valencià: Llengua i Literatura

  11.45 a 13.15 Física Literatura Universal

  VESPRADA

  15.30 a 17.00 Biologia Dibuix Artístic II Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

 • UA UA

  D is

  se ny

  : G ab

  in et

  d ’Im

  at ge

  i C

  om un

  ic ac

  ió G

  rà fic

  a de

  la U

  ni ve

  rs ita

  t d’

  A la

  ca nt

  © M

  ay 2

  0 12

  SOL·LICITUD DE PLAÇA EN LA UA

  1. PREINSCRIPCIÓ Els alumnes que finalitzen batxillerat i superen la selectivitat en centres de la Comunitat Valenciana, si desitgen accedir a qualsevol estudi de la UA, hauran de realitzar una preinscripció prèvia. Per a això, una vegada conegudes les qualificacions de selectivitat ompliran la sol·licitud de preinscripció.

  La sol·licitud de preinscripció es realitza a través d'un programa informàtic que es troba disponible en qualsevol de les adreces d'internet següents:

  http://www.preinscripcion.gva.es http://www.ua.es

  Termini de preinscripció per a la Fase A (juny): del 14 de juny al 3 de juliol del 2012. La sol.licitud es lliurarà, juntament amb la documentació necessària, en el Centre o