UCE-DSO212 Dijital Osiloskop .2018-03-11 · UCE-DSO212 DİJİTAL OSİLOSKOP KULLANMA KILAVUZU UCORE

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UCE-DSO212 Dijital Osiloskop .2018-03-11 · UCE-DSO212 DİJİTAL OSİLOSKOP KULLANMA KILAVUZU UCORE

UCE-DSO212 DJTAL OSLOSKOP KULLANMA KILAVUZU

UCORE ELECTRONICS

www.ucore-electronics.com

2018

www.ucore-electronics.com 1

indekiler 1. Giri ............................................................................................................................................................ 2

2. rn amak veya kapatmak .................................................................................................................... 3

3. Osiloskop Modu ......................................................................................................................................... 4

3.1. Ekran Aklamas .................................................................................................................................... 5

3.2. Tetikleme Ayar ...................................................................................................................................... 6

3.3. Dikey ve Yatay Duyarllk Ayar .............................................................................................................. 6

3.4. Cursor Fonksiyonu ................................................................................................................................. 8

3.5. Otomatik lmleme ............................................................................................................................ 8

3.6. alma Modu ........................................................................................................................................ 9

4. XY alma Modu ..................................................................................................................................... 10

5. FFT Analiz Modu ...................................................................................................................................... 12

6. Sinyal Jeneratr ..................................................................................................................................... 13

7. Ayarlar Mens ....................................................................................................................................... 15

7.1. Ekran Kalibrasyonu .............................................................................................................................. 16

7.2. ADC Kalibrasyonu ................................................................................................................................ 17

7.3. FFT Ayar .............................................................................................................................................. 17

7.4. Renk Ayar ............................................................................................................................................ 17

7.5. USB Disk ............................................................................................................................................... 18

file:///D:/Elektronik/Projeler/DSO210/Dokman/www.ucore-electronics.com

www.ucore-electronics.com 2

1. Giri

UCE-DSO212, UCE-DSO210'un gelitirilmi bir versiyonudur. zellikle sinyal reteci gelitirilmi ve veri kayd

iin dahili bellek eklenmitir. Dahili 128MB disk, osiloskop ekran grnt kayd ve yazlm ykseltmek iin

kullanlabilir. Elektronik bakm, devre tasarm ve basit mhendislik grevleri, vb. alanlarda kullanma

uygundur.

Cihazn genel zellikleri;

1. Ekran: 3,2 in 320240 pixel znrlkl renkli ve dokunmatik TFT

2. zelletirme: Ekrann renk tasarm kullanc tarafndan belirlenebilir

3. Kanal says: 2 (BNC Konektr) + Sinyal k (BNC Konektr)

4. X-Y modu

5. Analog Bant genilii: 1MHz

6. Maksimum rnekleme hz: 10Msps 12bit

7. rnekleme derinlii: 7200 data

8. Giri empedans: 1M

9. Dikey duyarllk: 50mV/div~50V/div

10. Yatay duyarllk: 1.25us/div~500ms/div

11. Maksimum giri gerilimi: 32V (X1 prob), 320V (X10 prob)

12. Besleme gerilimi: 5V (mini USB), 6-7.5V harici besleme

13. Trig modlar: Run, single, Hold fonksiyonlar

14. Trigger yakalama: ykselen / den kenar, ayarlanabilir seviye

15. Dalga ekli fonksiyonlar: Otomatik olarak; frekans, ton sresi, toff sresi, periyot sresi, peak-to-

peak gerilimi, ortama gerilim, RMS gerilim lm

16. Cursor: hem dikey ve hem de yatay olarak diferansiyel lm

17. FFT analiz: 512 noktal gelitirilmi FFT analizi ve THD hesab (giri: CH-A)

18. Sinyal rete gerilim aral: 5V

19. Sinyal eitleri: sins, kare, gen, testere dii, arbitrary, tanjant, sins modlasyonlu kare,

logaritmik, dikey kesilmi sins, kodlanm pals

20. Yazlm gncelleme: USB zerinden yazlm gncelleme zellii (bootload)

21. Men dili: ngilizce

rn ierii:

1. UCE-DSO212 Osiloskop

2. iki adet X1, X10 prob

3. USB kablosu

4. Dokunmatik ekran kalemi

file:///D:/Elektronik/Projeler/DSO210/Dokman/www.ucore-electronics.com

www.ucore-electronics.com 3

2. rn amak veya kapatmak

Cihazn iki farkl besleme noktas vardr.

1- USB kablosu, k gerilimi 5V olan herhangi bir USB soketine taklabilir. Gerilim kayna

olarak bilgisayar, adaptr, telefon arj bankas gibi enerji kaynaklar kullanlabilir.

2- Sinyal retecinden 5V k alnabilmesi iin cihazn harici besleme noktasndan 6V ila 7,5V

arasnda bir deerle beslenmesi gerekmektedir.

Cihaz kapatmak iin enerji beslemesi kesilmesi yeterlidir.

Dikkat: Cihaz kapatmadan nce mutlaka lm problar test noktalarndan karlmaldr.

Not: Ayn anda iki besleme noktasna gerilim uygulanmamal.

ekil 1. Port Bilgileri

rne enerji verildiinde cihaz alr ve ekil 2deki ana men ekrana gelir.

file:///D:/Elektronik/Projeler/DSO210/Dokman/www.ucore-electronics.com

www.ucore-electronics.com 4

ekil 2. Ana Men grnts

3. Osiloskop Modu

Osiloskop moduna giri yapmak iin Ana Mende bulunan DSO ikonuna baslr. Osiloskop modunun genel

grn ekil 3deki gibidir.

ekil 3. Osiloskop Modu genel grn

file:///D:/Elektronik/Projeler/DSO210/Dokman/www.ucore-electronics.com

www.ucore-electronics.com 5

3.1. Ekran Aklamas

ekil 4. Osiloskop modu ekran aklamas

1) Kanal seimi: Dikey duyarll deitirilmesi istenen kanaln seimi yaplr. Ayrca seili olan

kanala ait otomatik olarak hesaplanan deerler (12) de gsterilir.

2) Dikey duyarllk: (1)de seilen kanaln Volt/div deeri ayarlanr.

3) Yatay duyarllk: rnekleme hz seilir (Time/div).

4) Kanal ayar: (1) seili kanaln etkinletirme ve AC kuplaj ilemleri yaplr.

5) Drt ynl buton: Osiloskop modunda yatay ve dikey yakalama seviyeleri (14, 15) ayarlanr.

Cursor Mensnde (10) ise lm imlelerinin pozisyonlarn hassas ekilde ayarlamak iin

kullanlr.

6) Main Menu: Ana menye dn iin kullanlr.

7) Measure: (12)de gsterilmesi istenen lmleme deerlerinin Zaman ve Gerilim olarak

seimi salanr.

8) Trigger: Tetikleme ayarlarnn yapld mendr.

9) Cursor: Gzlemlenen sinyalin zaman ve gerilim olarak lmnn yaplabildii mendr.

10) Run. Mode: Tetikleme modunun Run, Single ve Hold olarak ayarland mendr.

11) Capture: Ekran grnts bmp formatnda kayt edilir.

12) Dalga formuna ait lmlerin gsterildii alandr.

13) Her bir kanaln balangcnda bulunan bu ok iareti o kanaln toprak seviyesini gsterir.

14) Yatay tetikleme konumunu gsterir.

15) Dikey tetikleme konumunu gsterir.

file:///D:/Elektronik/Projeler/DSO210/Dokman/www.ucore-electronics.com

www.ucore-electronics.com 6

3.2. Tetikleme Ayar

Gzlemlenen sinyali ekranda sabit tutabilmek iin tetikleme kayna o kanala seili olmaldr. Aksi halde sinyal,

ekranda ok hareketli olacandan gzlem yaplmas zor olacaktr. Tetikleme kaynan semek iin ekil 4de

(8) ile gsterilen Trigger mensne giri yaplmaldr.

ekil 5de Tetikleme A kanalnn ykselen kenarna ayarlanmtr. Yatay (14) ve dikey (15) tetikleme

imlelerinin kesiim noktasnda yakalama gerekleir.

ekil 5. Tetikleme ayar A kanal iin

Tablo 1. Tetikleme Modu

CH-A Kanal A, ykselen kenar

CH-A Kanal A, den kenar

CH-B Kanal B, ykselen kenar

CH-B Kanal B, den kenar

Kanal seimi yapldktan sonra tetikleme seviyesinin de seilmesi gerekebilir. Sinyali dzgn tetikleyebilmek

iin dikey tetikleme seviyesi (15); sinyalin, maksimum ile minimum seviyesinin arasnda bir yerde olmaldr.

Tetikleme seviyesi drt ynl buton (5) kullanlarak ayarlanr.

3.3. Dikey ve Yatay Duyarllk Ayar

Dikey duyarllk gerilim, yatay duyarllk ise zaman ayarna karlk gelen ayardr. Farkl frekans ve gerilim

seviyesindeki sinyallerin gzlemlenebilmesi iin bu ayarlarn dzgn yaplmas gerekmektedir. Frekans

bilinmeyen sinyaller iin yatay duyarllk minimum seviyeden sinyal gzlemlenebilir hale gelene kadar

arttrlr. Her iki kanal iin dikey duyarllk farkl olabilir ancak zamana karlk gelen yatay duyarllk ortaktr.

Yatay duyarllk 1.25us/div deerinden 500ms/div deerine kadar ayarlanabilir. ekil 4de gsterilen (3)

numaral menden bu ayar yaplabilir.

file:///D:/Elektronik/Projeler/DSO210/Dokman/www.ucore-electronics.com

www.ucore-electronics.com 7

ekil 6. Yatay duyarllk ayar

Dikey duyarllk her kanal iin ayr yaplabildiinden ncelikle ayar yaplacak olan kanal seilir (ekil 4de (1)

numaral men). Kanal seimi yapldktan sonra dikey duyarllk (2) numaral menden yaplr. Dikey duyarllk

50mV/div deerinden