UD Sistema Immunitari 2n Batxillerat

 • View
  38

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Unitat didàctica pensada per treballar el sistema immunitari a segon de batxillerat a través de l'artritis reumatoide

Text of UD Sistema Immunitari 2n Batxillerat

 • Convivint amb lartritis reumatoide

  Autores: Maria Berruezo Llacuna, Sara Lpez Ruiz

  Tutor: Marcel Costa

  Mentor: Xavier Muoz de lEscola Pia Sant Antoni

  Aprenentatge i Ensenyament de les Cincies Naturals III

  Mster en formaci de professorat de secundria,

  especialitat de Cincies Naturals.

  Universitat Pompeu Fabra, curs 2015-1016

 • 2

  NDEX

  Presentaci 3

  Programaci:

  1. Introducci 5

  2. Contexts d'aprenentatge i d'aplicaci 5

  3. Treball per competncies 5

  4. Objectius d'aprenentatge 7

  5. Continguts 8

  6. Consideracions al voltant dels continguts 9

  7. Seqncia d'activitats 10

  8. Criteris generals d'atenci a la diversitat 16

  9. Criteris generals d'avaluaci 16

  10. Connexi amb altres matries 17

  Material per a l'alumnat

  Sessi 1:

  a) Presentaci del context i qestionari inicial 18

  Sesso 2:

  a) Rbrica avaluaci de la infografia 20

  Sessi 3:

  a) Rbrica de coavaluaci del treball en grup 22

  b) Graella d'ampliaci de conceptes 23

  Sessi 4:

  a) Activitat d'aplicaci 25

  Sessi 5:

  a) Examen contextualitzat 27

 • 3

  Presentaci

  La segent seqncia didctica est encarada per a treballar-la a una classe de segon de

  Batxillerat de Biologia a lEscola Pia Sant Antoni de Barcelona.

  A travs de les diferents sessions es pretenen abordar conceptes dimmunologia, tractant-los

  amb els alumnes mitjanant el cas duna noia a la que se li diagnostica artritis reumatoide

  (malaltia autoimmune), i com aix li canvia la vida. Tamb es passar un vdeo duna notcia en

  la que apareix aquesta noia parlant de la seva malaltia (aix es dna ms realisme al context).

  Aix, servir de fil conductor al llarg de les sessions plantejades, on l'alumnat anir fent-se

  preguntes i recerca dinformaci, alhora que va integrant els diferents conceptes a la seva

  prpia xarxa d'idees.

  Aix, un cop finalitzada la seqncia didctica, els alumnes hauran assolit els conceptes bsics

  de la immunologia, sobre els quals, podran ampliar el seu coneixement, posteriorment a les 5

  sessions plantejades. Aquesta seqncia didctica, els permetr tractar els tipus d'immunitat,

  els rgans que formen part del sistema immunitari, el concepte d'antigen i d'antics, les

  cllules que participen de la resposta immune i l'autoimmunitat.

  El fet de plantejar les diferents sessions de manera contextualitzada a travs del cas de la noia

  que pateix l'artritis reumatoide, permet als alumnes, els quals en un futur molt proper hauran

  de presentar-se a la selectivitat, trobar l'aplicabilitat al nou coneixement adquirit. D'aquesta

  manera, aprenent amb un exemple de malaltia coneguda, es captar l'atenci de l'alumne,

  fixant el seu inters en les preguntes que es faci i la posterior recerca dinformaci en grups.

  Aix doncs, s'utilitzar com a recurs didctic, l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Aquest

  recurs consisteix en presentar un problema a lalumnat, en el cas daquesta seqncia

  didctica, la noia que pateix dartritis reumatoide, i promoure que els propis alumnes es facin

  preguntes que puguin resoldre. A partir daquestes preguntes, de la recerca bibliogrfica en

  petits grups posterior, i de la final posada en com amb tot el grup classe, es treballaran els

  diferents conceptes dimmunologia que volen introduir-se.

  Un dels possibles perills de treballar amb un context s que els alumnes perdin el fil i deixin de

  veure la connexi entre els conceptes treballats i el context proposat. Per tal que aix no passi,

  a part de la posada en com de la informaci buscada en petits grups, es demanar que cada

  grup dissenyi una infografia i elabori un text amb tota la informaci recollita. Totes aquestes

  infografies i texts es repartiran a cadascun dels alumnes, aix tindran tots els conceptes

  treballats explicats de forma esquematitzada i connectats entre si.

  A la primera sessi de la unitat didctica, desprs de repartir el cas i veure el vdeo, i contestar

  un qestionari sobre idees prvies, farem una "pluja de preguntes" amb els alumnes, per tal de

  que siguin ells mateixos els que guin cap on vulguin la recerca, sempre acompanyats del

  docent. Es definiran uns grups dalumnes segons la temtica que els toqui aprofundir, i a travs

  daquests grups saniran tractant els conceptes ms importants. Finalment dissenyaran la

  infografia la qual ser repartida a tota la classe i avaluada per part del docent. Aix el gran gruix

  de treball de la seqncia didctica recau en aquests grups dalumnes, centrant latenci en el

  treball cooperatiu.

 • 4

  Els conceptes treballats en la seqncia didctica savaluaran sobretot a travs duna activitat

  final daplicaci que sinclou en el mateix context de treball plantejat, desprs de la posada en

  com de la informaci buscada per tots els petits grups, i del visionat dun vdeo explicatiu

  sobre la malaltia de lartritis reumatoide. Aquesta activitat, ser avaluada de forma conjunta

  amb tot el grup classe. A ms a ms, per tancar la seqncia, farem un examen basat en

  diferents casos sobre els quals els alumnes podran demostrar els conceptes adquirits.

 • 5

  Programaci de la Seqncia Didctica

  1. Introducci

  La segent seqncia didctica ha estat dissenyada per tractar conceptes del temari

  dimmunologia amb els alumnes de segon de Batxillerat de lEscola Pia Sant Antoni de

  Barcelona. Aquesta seqncia es desenvolupa al llarg de cinc sessions, seguint el cicle

  daprenentatge basat en quatre fases, de manera que es destina un espai a lexploraci didees

  prvies, desprs sintrodueixen els diferents conceptes a travs dactivitats diverses, destinant

  moments dins aquesta fase a lestructuraci dels nous coneixements adquirits a travs de

  lelaboraci duna infografia, i finalment es realitza una activitat final daplicaci dels conceptes

  tractats.

  2. Context

  Daprenentatge: el context es basa en lanlisi de la problemtica que suposa lartritis

  reumatoide per una noia que la pateix des dels 26 anys. A partir de la pluja de

  preguntes relacionades amb el cas, es definiran les qestions a tractar durant les cinc

  sessions que dura la seqncia didctica. Aquestes preguntes seran resoltes a partir de

  la recerca dinformaci per part dels alumnes, distributs en cinc grups.

  Daplicaci: hi hauran varis contextos d'aplicaci. Primerament, es resoldr una

  activitat final de tancament de context sobre l'artritis reumatoide i finalment, es far

  un examen contextualitzat amb diferents casos sobre els quals shauran daplicar els

  conceptes treballats.

  3. Treball per competncies

  De les sis competncies bsiques generals per letapa de batxillerat, durant aquesta seqncia

  didctica es treballen les segents:

  Competncia comunicativa: Aquesta competncia suposa mobilitzar els recursos

  lingstics orals i escrits per poder-los aplicar a les diverses circumstncies

  acadmiques i socials.

  Durant la seqncia didctica aquesta competncia es treballar sobretot a lhora que els

  grups dalumnes realitzin les infografies i exposin la informaci recollida a la resta de la classe.

  Competncia en gesti i tractament de la informaci: s el conjunt de capacitats i

  destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i analitzar

  informacions procedents de fonts diverses i en diferents suports, tant en l'mbit

  acadmic com en la vida quotidiana.

 • 6

  Aquesta competncia es treballar sobretot a la segona sessi, on es deixa estona als alumnes

  per tal que busquin informaci per grups amb lobjectiu de contestar les preguntes plantejades

  a travs del context.

  Competncia en recerca: facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients

  per aplicar un mtode lgic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per

  resoldre problemes rellevants que encara no s'han solucionat en el nivell i en l'mbit

  adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen.

  Aquesta competncia sobretot semmarca amb les activitats que es realitzaran a partir de la

  sessi de recerca dinformaci. Els alumnes per tal de preparar lexposici i la infografia que

  sels demana hauran de cercar la informaci, destriar-la de manera crtica i organitzar-la per tal

  que els seus companys puguin entendre-la. Daquesta manera es respondran les preguntes

  plantejades durant la sessi dinici de la seqncia didctica. A ms a ms, amb aquesta

  informaci, els alumnes hauran de ser capaos de respondre a l'activitat de tancament del

  context i a les activitats de la selectivitat, per acabar sent capaos daplicar tot el nou

  coneixement en qualsevol context de treball o de la vida quotidiana.

  Competncia personal i interpersonal: facultat de mobilitzar el conjunt de capacitats i

  destreses que permeten, d'una banda, l'autoconeixement i el coneixement dels altres

  i, d'una altra, treballar en entorns collaboratius.

  Aquesta competncia es treballa al llarg de les sessions 2, 3 i 5, ja que s en aquestes sessions

  on els alumnes han de treballar en grups/parelles i organitzar-se i repartir-se la feina. A ms a

  ms, el producte final que es demana daquest treball en grup, la infografia i lexposici oral

  davant de tota la classe, tamb lhauran de realitzar de manera collaborativa. Per tal dav