UDs Topplederkonferanse 2007 Fornybar energi: Verdensbildet og Norges plass i dette

 • View
  25

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UDs Topplederkonferanse 2007 Fornybar energi: Verdensbildet og Norges plass i dette. Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik. I Norge: Ekstremvær Naturressursbaserte næringer Energisektoren Nordområdene Internasjonal politikk. Internasjonalt: Ekstremvær Havnivåstigning Ressursknapphet - PowerPoint PPT Presentation

Text of UDs Topplederkonferanse 2007 Fornybar energi: Verdensbildet og Norges plass i dette

 • UDs Topplederkonferanse 2007Fornybar energi: Verdensbildet og Norges plass i detteDivisjonsdirektr Anne Kjersti Fahlvik

 • Klimaendringenes betydning I Norge:EkstremvrNaturressursbaserte nringerEnergisektorenNordomrdeneInternasjonal politikkInternasjonalt:EkstremvrHavnivstigningRessursknapphetVannmangelForutsetninger for utvikling Internasjonal politikk

  Verden-i-Norge og Norge-i-verdenInternasjonalt samarbeid

 • Energikilder; 2003-2030(Kilde: IEA)

 • IEA Energy Outlook 2006 OECD-landene m trappe opp forskningen kraftig for finne alternativer til olje

 • Energi og klima: Studier og fremtidsbilderLavutslippsutvalget Et klimavennlig Norge, NOU 2006: 18, 2006International Energy Agency (IEA) Energy Technology Perspectives Scenarios & Strategies to 2050Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Mitigation of Climate Change

 • Robuste globale trender Endring i energibrukEnergieffektivisering og energiintensive samfunnEndring i energigenereringAndel fornybart og kjernekraft kerCO2-hndtering Fra sentral til desentralisert produksjonEndring i distribusjonFra store nett til distribuerte lsningerMer komplekse problemstillinger

 • Hva gjr vi og hva kan vi i NorgeVannkraftCO2-hndteringSolcellerHydrogenteknologierOffshore vindBioenergi og biodrivstoff

 • CO2-hndteringGasskraft med CO2-hndteringMongstad demonstrasjonsanlegg, testing av ulike teknologierKrst prinsippbeslutning om renseanlegg Tjeldbergodden planer om gasskraftanlegg med rensingEU: Teknologiplattform for CO2-hndtering Norge sentral posisjon Norske aktrer: Statoil, Hydro, Statkraft, Shell, AkerKvrner, Alstom, Siemens, General Electric, Veritas, SINTEF, IFE, UiB, UiO, NTNU, IRIS, CMR/Prototech, Polytec, noen mindre bedrifter

 • SolcellerInternasjonalt marked norsk kompetanse fra energi og materialer/metallurgiViktige FoU-miljer NTNU/SINTEF, UiO, IFE, Hgskolen i AgderBredde i norsk nringslivREC, Scanwafer, Scancell, Scanmodule, Elkem Solar, NSR, SGS, GETEK, Sweco Grner; KanEnergi, Norsk Solkraft, NorSun, Metallkraft, Orkla Exolon, CruSin

 • Hydrogenteknologier og bioenergiHydrogenutvalget NOU 2004:11Produksjon av hydrogen med CO2-hntering dekarbonisering av norske gassreserverHydrogen i transportsetktoren viktig bidrag til reduksjon av klimagassutslippBioenergi og biodrivstoffStore ressurser gode miljerSatsingsomrde rask effekt ved ke andelen biodrivstoff til transport M avklare areal- og ressursbruk i livslpsperspektiv

 • Offshore vindStort potensial langs norskekysten og p norsk sokkelI teorien: vindkraften = 200x rlig vannkraft, vind = 10x verdien av norsk olje&gassInteressekonflikter ved naturinngrepPotensial for norsk kunnskaps- og verdiskaping basert p offshoreteknologi: Vindturbiner til havsStort internasjonalt marked Norske aktrerHydro, Sway, SINTEF-gruppen, IFE, UIO, Hydro, Statoil, Shell, Lyse, Statkraft, AkerKvrner, Veritas, OWEC Tower og ChapDrive

 • Energi og milj Forskningsrdetsporteflje (2006) og ambisjoner(mill. kr)KombinasjonEnergiPetroleumKlima2006

  Ambisjon

 • Fra norsk suksess p olje&gass til suksess ogs innen fornybar og klimavennlig energi Norge har rvarene; vann, vind, skog, blger, thorium mm Lringsoverfring fra olje&gassStore kraftselskaperTeknologi- og tjenesteleverandrerFoU-strategi samt kvalitet og volum i FoU-miljeneOffentlige krav og reguleringer Internasjonal orientering= Innovasjon og verdiskaping i samspill

 • Norge i verden og verden i Norge

  - endring i bruk av energi: bruken av "mindre" kan kanskje misforsts; det forventes fremdeles en sterk vekst i energibruken globalt. "Energieffektivisering og p lang sikt mindre energiintensive samfunn" kan kanskje vre mer presist? - Nr det gjelder overgang fra el til varme br det kanskje anmerkes at flere av studiene har meget sterkt fokus p elektrifisering. Som Fridtjof Unander ppekte vil el fremfor varme med dagens teknologier bety hyere utslipp, men p sikt vil dette kunne se annerledes ut. - Endring i generering: fra fossilt til bio, menes her biobrensler til transport? Eller er det en annen grunn til at bio nevnes spesielt og ikke inkluderes i "fornybart". Det br anmerkes at fornybart og kjernekraft tar over deler av markedet, men at fossile kilder fremdeles er ventet dominere i lang tid fremover (iflg IEA fremdeles strst i 2050) - Endring i distribusjon: Her kan toveiskommunikasjon nevnes, det vil jo ogs f betydning for energibruken. Dette er istedenfor de 7 kakene det blgr i bunnen er andre aktiviteter _ som opprinnelig var gult i Tone sine figurer!