Ujian Sains Thn 4

 • View
  36

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ujian bulan mac 2015

Text of Ujian Sains Thn 4

 • BAHAGIAN A !!Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul.!!

  ! !1. ! Semasa sedang menjalankan eksperimen, jari Aini tercedera. Apakah yang dia lakukan?!!! A. ! Mendiamkan diri!! B.! Keluar serta-merta dari Bilik Sains!! C.! Melapor kecederaan kepada guru!! D.! Menyapu bahan kimia pada jari yang tercedera itu!!!2. ! Antara tindakan berikut, yang manakah tidak dibenarkan di dalam Bilik Sains!

  !3. ! Antara berikut, yang manakah perlu dilakukan sebelum masuk ke dalam Bilik Sains untuk ! menjalankan eksperimen?!!! A. ! Membawa radas dan bahan sendiri!! B.! Mendapat kebenaran guru!! C.! Menyediakan belakan makanan dan minuman!! D.! Menyediakan beg sekolah yang lengkap!!!4.! Antara berikut, yang manakah bukan peraturan di dalam Bilik Sains?!!! A. ! Menjalankan eksperimen mengikut arahan guru!! B.! Menyusun kerusi dengan kemas sebelum keluar dari Bilik Sains!! C.! Membawa keluar sisa bahan yang telah digunakan dari Bilik Sains!! D.! Mengembalikan alat dan bahan ke tempat asalnya selepas digunakan!!!!!!

  1

 • 5.! Rajah menunjukkan sekumpulan murid sedang menjalankan eksperimen di dalam Bilik !! Sains. !! Apakah tindakan yang harus mereka ambil?!

  !! I. ! Mengikut arahan guru!! II.! Menggunakan alat dan bahan dengan berhati-hati!! III.! Bergurau-senda semasa menjalankan eksperimen!! IV.! Meninggalkan alat dan bahan di atas meja selepas selesai eksperimen!!! A.! I dan II!! ! ! C.! II dan III!! B. ! I dan IV ! ! ! D.! III dan IV!!!6.! Rajah menunjukkan organ P.!

  ! Manusia menggunakan organ P untuk?!!! A.! Membesar!! B.! Bernafas!! C.! Bernyahtinja!! D.! Bergerak balas!!!7.! Antara berikut, yang manakah menunjukkan laluan udara yang betul semasa menarik !! nafas?!!!! A.! Hidung> Trakea > Peparu!! B.! Hidung> Peparu > Trakea!! C.! Peparu> Trakea > Hidung !! D.! Trakea> Peparu > Hidung!

  2

 • 8. ! Apakah yang berlaku semasa manusia menghembus nafas?!!! I. ! Udara masuk ke dalam peparu!! II.! Udara keluar daripada peparu!! III.! Dada bergerak ke atas!! IV.! Dada bergerak ke bawah!!! A.! I dan III! ! ! C.! II dan III!! B. ! I dan IV ! ! ! D.! II dan IV!!!9.! Antara aktiviti berikut, yang manakah mempunyai kadar pernafasan yang paling tingg!

  !10. ! Rajah menunjukkan sistem pernafasan manusia.!!

  ! Antara organ P, Q, R dan S manakah tidak terlibat dalam proses pernafasan?!!! A.! P! ! ! C.! R!! B. ! Q ! ! ! D.! S!!!!!!!

  3

 • 11.! Antara yang berikut, manakah yang berlaku semasa proses menarik nafas?!! !! A.! Dada bergerak ke bawah!! B.! Dada bergerak ke atas!! C.! Udara dihembus keluar!! D.! Udara yang mengandungi Karbon Dioksida disedut masuk!!!12.! Antara pernyataan berikut, manakah yang benar?!! !! A.! Udara yang disedut mengandungi lebih banyak Oksigen!! B.! Udara yang disedut mengandungi lebih banyak Karbon Dioksida!! C.! Udara yang dihembus mengandungi lebih banyak Oksigen !! D.! Udara yang dihembus mengandungi lebih banyak wap air!!!13.! Organ perkumuhan yang menghasilkan karbon dioksida dan wap air ialah?!! !! A.! Kulit!! B.! Hidung!! C.! Peparu !! D.! Ginjal!!!14.! Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan?!!! A.! Penyingkiran air kencing daripada bahan manusia!! B.! Penyingkiran tinja daripada badan manusia!! C.! Penyingkiran air berlebihan daripada badan manusia !! D.! Penyingkiran bahan buangan daripada badan manusia!!!15.! Antara berikut, yang manakah organ perkumuhan manusia?!!! P ! - Peparu!! Q! - Ginjal !! R ! - Kulit!! S ! - Trakea!!! A.! P dan Q! ! ! C.! P dan S!! B. ! P dan R ! ! ! D.! P, Q dan R!!!16.! Bahan yang manakah disingkirkan semasa manusia berkumuh?!! !! I. ! Air kencing!! II.! Peluh!! III.! Karbon dioksida!! IV.! Tinja!!! A.! I dan IV! ! ! C.! II, III dan IV!! B. ! I, II dan III ! ! ! D.! I, II, III dan IV!!!!!

  4

 • 17.! Rajah menunjukkan organ perkumuhan manusia P, Q dan R.!

  ! Apakah bahan kumuh yang dihasilkan oleh organ P, Q dan R?!

  !!18.! Antara yang berikut, manakah yang menerangkan tentang bahan perkumuhan dengan !! betul?!!! A.! Bahan yang diperlukan oleh manusia!! B.! Bahan yang mengekalkan kesihatan manusia!! C.! Bahan yang mengandungi kandungan gula yang tinggi!! D.! Bahan yang tidak diperlukan oleh badan manusia!!!!!!!

  5

 • 19.! Rajah menunjukkan organ perkumuhan manusia!

  ! Hasil perkumuhan organ P dan Q ialah !!! A.! P = Air Peluh ! ! ! Q = Oksigen!! B. ! P = Karbon Dioksida ! Q = Air Kencing!! C.! P = Air Peluh ! ! ! Q = Karbon Dioksida!! D. ! P = Air Kencing ! ! Q = Oksigen!!!20.! Rajah menunjukkan organ manusia.!

  ! Nama organ ini ialah!!! A.! Trakea!! ! C.! Usus!! B. ! Ginjal ! ! ! D.! Peparu!!!21.! Hasil perkumuhan yang dikeluarkan oleh kulit ialah !!! !! A.! Karbon Dioksida! C.! Air kencing!! B. ! Peluh! ! ! D.! Oksigen !!!22.! Antara organ berikut, yang manakah terlibat dengan proses penyahtinjaan?!!! A.! Kulit! ! ! C.! Usus!! B. ! Ginjal ! ! ! D.! Peparu!!!

  6

 • !23.! Antara bahan yang berikut, manakah yang disingkirkan daripada bahan melalui proses !! penyahtijaan?!!! !! A.! Air! ! ! C.! Tinja!! B. ! Peluh ! ! ! D.! Air Kencing !!!

  24.! Berdasarkan pernyataan di dalam rajah, organ deria yang terlibat ialah!!! A.! Hidung!! ! C.! Telinga!! B. ! Mata ! ! ! D.! Kulit!!!25.! Baca maklumat di bawah.!!!

  Mata bergerak balas terhadap cahaya!Kulit bergerak balas terhadap haba!Telinga bergerak balas terhadap bunyi!!!

  ! Maklumat di atas berhubung dengan proses ______________!! !! A.! Pernafasan!! B.! Gerak balas terhadap rangsangan!! C.! Perkumuhan!! D.! Penyahtinjaan!!!26.! Liyana tersentuh cerek yang panas. Dia menarik tangannya dengan pantas untuk !! mengelakkan daripada tercedera. Ini menunjukkan bahawa manusia!!! A.! Boleh bergerak bebas!! B.! Bergerak balas terhadap rangsangan!! C.! Mengkumuhkan bahan buangan !! D.! Mengalami pelbagai proses hidup!!!!

  7

 • 27.! Antara organ berikut, yang manakah terlibat untuk mengesan rangsangan terpijak objek !! tajam?!!! A. ! Hidung ! ! C.! Kulit!! B.! Mata ! ! ! D.! Telinga!! !! !28.! Rajah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh dua orang murid.!

  ! Apakah gerak balas yang ditunjukkan oleh Aisyah?!!! A.! Mengecilkan matanya!! B.! Menutup mata serta-merta!! C.! Membuka matanya dengan lebih luas !! D.! Memandang tepat ke arah cahaya lampu!!!29.! Rajah di bawah menunjukkan reaksi Rina apabila seekor tikus berlari ke arahnya.!

  ! Hal ini menunjukkan bahawa!!! A.! Manusia mudah terkejut!! B.! Manusia sangat peka!! C.! Manusia bergerak balas terhadap rangsangan !! D.! Manusia melindungi diri daripada musuh!!!

  8

 • 30.! Rajah menunjukkan reaksi Sarah apabila tersentuh duri pada pokok bunga ros.!!

  !! Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan reaksi Sarah? !! !! A.! Manusia akan menjerit apabila sakit!! B.! Manusia boleh bergerak dengan cepat!! C.! Manusia bergerak balas terhadap rangsangan !! D.! Manusia melindungi diri daripada bahaya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  9

 • BAHAGIAN B! !

  Tulis jawapan dalam ruangan yang disediakan!!!1.! Rajah 1 menunjukkan dua tindakan yang terlibat semasa Aiman sedang bernafas.!

  !( a )! P ialah organ pernafasan manusia. Namakan organ P.!!! ________________________________________________________________________!!( b )! Berdasarkan Rajah 1, nyatakan dua tindakan yang terlibat semasa proses pernafasan.!! !! X = _____________________________________________________________________!! !! Y = _____________________________________________________________________!!( c )! Apakah yang berlaku pada bahagian dada semasa tindakan X dan Y?!!! X = _____________________________________________________________________!! !! Y = _____________________________________________________________________!!( d )! Nyatakan pergerakan udara semasa tindakan X dan Y!!! X = _____________________________________________________________________!! !! Y = _____________________________________________________________________!!( e )! ( i )! Nyatakan bahan yang disedut ke dalam peparu semasa tindakan X?!!! ! ___________________________________________________________________!! !! ( ii )! Nyatakan bahan yang disingkirkan daripada peparu semasa tindakan Y?! ! !!! ! ___________________________________________________________________!!!

  10

 • 2.! Rajah 2 menunjukkan satu model organ pernafasan manusia.!

  Rajah 2!!!( a )! Namakan organ yang diwakili oleh!! !! ( i ) ! Belon : ________________________________________________________!!! ( ii ) ! Tiub plastik : ________________________________________________________!!!( b )! Ramalkan apa yang akan berlaku jika lapisan getah ditarik ke bawah. Terangkan jawapan ! kamu.!!! ________________________________________________________________________!!! ________________________________________________________________________!!( c )! Pada pendapat kamu, apakah yang akan terjadi jika organ yang diwakili oleh tiub plastik !! dikeluarkan dari sistem pernafasan manusia? Jelaskan jawapan kamu.!!! ________________________________________________________________________!!! ________________________________________________________________________!!!!!!!!!!!!!!

  11

 • 3. ! Rajah 3 menunjukkan satu model organ pernafasan manusia. !

  Rajah 3!!!( a )! Apakah pemerhatian kamu kepada murid di dalam rajah di atas?!! !! ________________________________________________________________________!!! ________________________________________________________________________!!( b )! Beri sebab (inferens) kamu berdasarkan pemerhatian di (a ).!!! ________________________________________________________________________!!! ________________________________________________________________________!!( c )! Apakah organ deria yang bergerak balas?!!! ________________________________________________________________________!!! _____________________________________________