14
ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE Igor Žarkić, mag.ing.el. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, 11. svibnja 2017. 1 Seminar TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA RAZINI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Igor Žarkić, mag.ing.el.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Zagreb, 11. svibnja 2017. 1

Seminar

TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE

NA RAZINI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Page 2: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

SADRŽAJ IZLAGANJA:

ULOGA ODS-A U OBRAČUNU ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE

GUBITAKA

UVOĐENJE NAPREDNE MJERNE INFRASTRUKTURE

2

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

Page 3: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

2

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

Uloga HEP ODS-a u obračunu energije uravnoteženja

Page 4: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

2

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

8,22%

36,19%

39,86%

15,73%

Struktura mjerene i nemjerene mjesečne potrošnje Veljača 2017.

GUBICI - LINEARNO

MJERENO (MOR)

ANALITIČKI POSTUPAK (POR)

KSK - SINTETIČKI POSTUPAK (MOR)

Page 5: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

3

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

Olakšati opskrbljivačima planiranje potrošnje električne energije za OMM koja

nisu opremljena intervalnim brojilom Sintetički postupak

21%

21%

41%

17%

Udio potrošnje prema KSK Veljača 2017.

KUĆANSTVO K0

PODUZETNIŠTVO P1

PODUZETNIŠTVO P2

JAVNA RASVJETA JR0

0

50

100

150

200

250

0:0

0

1:4

5

3:3

0

5:1

5

7:0

0

8:4

5

10

:30

12

:15

14

:00

15

:45

17

:30

19

:15

21

:00

22

:45

0:3

0

2:1

5

4:0

0

5:4

5

7:3

0

9:1

5

11

:00

12

:45

14

:30

16

:15

18

:00

19

:45

21

:30

23

:15

1:0

0

2:4

5

4:3

0

6:1

5

8:0

0

9:4

5

11

:30

13

:15

15

:00

16

:45

18

:30

20

:15

22

:00

23

:45

MW

15min interval

Vrijednost krivulja ostvarenja opterećenja KSK (karakteristični dani)

Kućanstvo K0

Poduzetništvo P1

Poduzetništvo P2

Javna rasvjeta JR0

Page 6: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

3

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

Olakšano planiranje potrošnje na

OMM s mjesečnim obračunskim razdobljem (MOR)

Poticanje krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo da sami očitavaju stanje brojila te redovito mjesečno dostavljaju ODS-u

Page 7: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

„Razlikovni” tržišni sudionik

7

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

Gubici Potrošnja kućanstva

Prvi (mjesečni) obračun odstupanja Planirani (tržišni) gubici

Drugi (godišnji) obračun odstupanja Ostvareni (obračunski) gubici

Page 8: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

8

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

%

Usporedba mjesečnih planiranih i ostvarenih gubitaka u 2016. godini

Ostvareni gubici

Planirani gubiciPrevisoka procjena mjesečne potrošnje kućanstva: povećava se udio preostale energije dobivene analitičkim postupkom

Preniska procjena mjesečne potrošnje kućanstva: smanjuje se udio preostale energije dobivene analitičkim postupkom

Prvi obračun odstupanja

„Razlikovni” tržišni sudionik (član BG)

1. obračun odstupanja

Opskrbljivači kućanstva s polugodišnjim obračunskim razdobljem (POR)

2. obračun odstupanja

ODS (na račun gubitaka)

Page 9: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

Uvođenje brojila s daljinskim očitanjem / naprednih brojila

3

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

HERA OUKMOEE ODS Obveza uvođenja brojila s daljinskim očitavanjem

Utvrđuje tehničke zahtjeve i troškove uvođenja naprednih mjernih uređaja i sustava za njihovo umrežavanje

Zakon o energiji

Analiza troškova i koristi

Nadležni Ministar

Odluka o planu i programu mjera za uvođenje naprednih mjernih uređaja

Mišljenje predstavnika tijela za

zaštitu potrošača

Razlozi uvođenja sustava naprednog mjerenja kod zemalja koje su prve provele ugradnju

Italija Smanjenje neovlaštene

potrošnje električne energije

Švedska Slanje mjesečnih računa na temelju stvarne potrošnje

Page 10: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

Minimalni skup funkcija sustava naprednog mjerenja

10

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

Skupina Funkcije

Korisnik mreže

a. Osigurati očitanja potrošnje izravno za korisnika mreže ili bilo koju treću stranu

određenu od strane korisnika mreže.

b. Dovoljno često očitavanje kako bi se podaci mogli koristiti za smanjenje potrošnje

i energetsku učinkovitost.

Operator mjerenja

c. Mogućnost daljinskog očitanja mjernih i kontrolnih podataka

d. Dvosmjerna komunikacija za održavanje i upravljanje brojilom

e. Očitanje treba vršiti dovoljno često kako bi informacije bilo moguće koristiti za

planiranje rada mreže.

Opskrbna djelatnost

f. Podržavanje naprednih tarifnih sustava, korištenje time-of-use registara, daljinska

kontrola tarifa, prosljeđivanje informacija o naprednim tarifnim sustavima direktno

do korisnika mreže.

g. Omogućavanje daljinskog uključenja i isključenja te ograničavanje vršnog

opterećenja.

Sigurnost i zaštita

podataka

h. Omogućavanje sigurne podatkovne komunikacije.

i. Sprječavanje i otkrivanje prijevara i neovlaštenog korištenja energije.

Distribuirana

proizvodnja

j. Mogućnost dvosmjernog mjerenja radne i jalove energije

Page 11: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

3

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

ODS Član BG

Društvo Korisnik mreže

• Smanjenje gubitaka energije • Smanjenje troškova očitanja • Brža detekcija, odziv otklanjanja kvara • Nadzor kvalitete opskrbe električnom

energijom (AMI, SCADA sustavi…)

• Poboljšan proces obračuna i naplate • Jednostavniji postupak promjene opskrbljivača • Kvalitetniji i potpuniji podaci o načinu potrošnje

korisnika mreže • Smanjenje troškova nabave električne energije • Smanjenje nenaplativih potraživanja

• Poboljšana informiranost o načinu potrošnje električne energije

• Optimizacija troškova potrošnje električne energije • Smanjen broj računa na osnovi procjene potrošnje • Poboljšanje i proširenje usluga korisnicima mreže • Integracija malih elektrana

• Ostvarenje ciljeva smanjenja ukupne potrošnje energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova

• Smanjenje potreba izgradnje povećanih kapaciteta proizvodnje energije

• Poboljšana kvaliteta opskrbe energijom • Pozitivan utjecaj na razvoj tržišta rada

• Osiguranje sigurnosti podataka • Ekonomska procjena troškova i dobiti

masovne ugradnje naprednih brojila

Dobiti pojedinih subjekata uvođenjem sustava naprednog mjerenja

Page 12: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

12

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

Pogled na europske

operatore distribucijskog

sustava u 2020. godini KPMG Research Chair at Vlerick Business School, travanj 2015. 72% ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju odgovorilo je da će ODS-ovi postati primarno uslužno-orijentirani, a sekundarno upravljanje imovinom. 94% ispitanika očekuje značajne promjene u regulativi, ali samo 50% misli da njihov regulator ima dobro razumijevanje promjena koje očekuju operatore distribucijskog sustava.

Slažem se [%]

Ne slažem se [%]

Upravljanje distribuiranim izvorima će biti jedna od budućih uloga ODS-a

82,2 17,8

Uravnoteženje sustava će postati dio uloge ODS-a

81,6 18,4

Cilj ugradnje 80% naprednih brojila do 2020 biti će ostvaren u svim zemljama članicama

71,8 28,2

Budući posao ODS-a uključivati će i multi-utility

64,6 35,4

Jedna od budućih uloga ODS-a je centralni sustav osiguravanja podataka za potrebe tržišta

88,7 11,3

Podaci prikupljeni od 108 rukovodećih kadrova iz 24 zemlje članice čiji ODS-ovi pokrivaju oko 70% ukupnog broja korisnika mreže u EU, ukupno 79 velikih ODS-ova.

Page 13: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

13

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić

• Sigurnost opskrbe električne energije

• Održavanje, planiranje i razvoj distribucijske mreže

• Upravljanje podacima korisnika

Uloga na početku razvoja TEE

• Povećana proizvodnja iz OIE

• Podrška TEE

• Razvoj novih odnosa s korisnicima mreže i korisnicima mjernih podataka

• Novi model obračuna i naplate naknade za korištenje mreže (jedinstveni račun)

• Povećanje volumena podataka

Trenutni izazovi

• Sustav naprednog mjerenja

• Daljnji razvoj tržišta EE

• Zaštita poslovno osjetljivih podatka

• Informatiziranje budućih poslovni procesa

Budući izazovi

HEP ODS kao neutralni subjekt za podršku tržištu električne energije

Page 14: ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA … · PLANIRANJE I OSTVARENJE ENERGIJE ZA POKRIĆE ... Analiza troškova 3 ULOGA ODS-A NA TEE ... kontrola tarifa,

Hvala na pažnji…

ULOGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Igor Žarkić, mag.ing.el.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

[email protected]

Zagreb, 11. svibnja 2017.

14

ULOGA ODS-A NA TEE

Igor Žarkić