of 23 /23
Hrvatski zavod za zapošljavanje 1

Unaprjeđenje sustava profesionalne rehabilitacije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Unaprjeđenje sustava profesionalne rehabilitacije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje „RAZVOJ SISTEMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALDITETOM U FBIH” - KORISNOSTI – MOGUĆNOSTI – IZAZOVI – POZITIVNE PRAKSE - Marijana Senjak - PowerPoint PPT Presentation

Text of Unaprjeđenje sustava profesionalne rehabilitacije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

PowerPoint Presentation

1

Hrvatski zavod za zapoljavanjeUnaprjeenje sustava profesionalne rehabilitacije u Hrvatskom zavodu za zapoljavanje

RAZVOJ SISTEMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOLJAVANJA OSOBA S INVALDITETOM U FBIH- KORISNOSTI MOGUNOSTI IZAZOVI POZITIVNE PRAKSE -

Marijana Senjak

28.-29. studenoga 2013., apljina, Federacija Bosne i Hercegovine2Hrvatski zavod za zapoljavanjeHrvatski zavod za zapoljavanje

Hrvatski zavod za zapoljavanje u EU 43% radne snage bez potrebne kvalifikacije porast socijalne iskljuenosti

Zahtjevi suvremenog trita radausmjerenost na cjeloivotni razvoj kompetencijanaglaena potreba za mobilnou radnikapovean porast potranje transverzalnih kljunih kompetencija

GlobalizacijaStarenje populacijeUrbanizacijaKlimatske promjeneUbrzane promjene na tritu radaNeusklaenost vjetina i potreba trita rada Karakteristike globalnog trita radaHrvatski zavod za zapoljavanje33

Hrvatski zavod za zapoljavanjeRazviti uslugeRazviti ljudski potencijal i administrativni kapacitetOstvariti vodstvo na tritu radaPoveanje konkurentnosti radne snage Poveanje zadovoljenja potreba na tritu radaEfikasnost uslugaSpecijaliziranost uslugaUtjecaj na javne politikePartnerski odnosiPrincip dvostrukog kolosijeka :OSI osigurati sva prava na jednakoj osnovi sa svim graanima i istovremeno visokospecijalizirane uslugeStrateki ciljevi Hrvatskog zavoda za zapoljavanjeHrvatski zavod za zapoljavanje44Prijedlog novog zakona nalazi se u saborskoj proceduriOekivani poetak primjene 1. sijenja 2014. godineOekivana uspostava regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju u 2015. godiniPodruja promjene:definicija osobe s invaliditetom preostala radna sposobnost umjesto smanjena radna sposobnostuspostava regionalnih centara za profesionalnu rehabilitacijuunaprjeenje poticajnog zapoljavanja kvotni sustav proiren na privatni sektor, dodatne mjere i uvoenje integrativnih radionica usklaivanje zakonskih propisa o OSI u razliitim sustavima

Izraen nacrt prijedloga Zakona o jedinstvenom tijelu vjetaenjaPromjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom5

Hrvatski zavod za zapoljavanjel. 4. postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju vodi HZZ

l. 5. postupak pokree i finacira naruitelj usluga

l. 8. dati prednost pod jednakim uvjetima

l. 13. programi socijalnog ukljuivanja, HZZ temeljem nalaza i miljenja CPR, programe utvruje ministarstvo nadleno za socijalnu politiku

l. 18. osnovati integrativnu radionicu

l. 20. osnovati zatitnu radionicu

l. 28. st. 2. pravo na poticaje temeljem ugovora sklopljenim sa HZZ-omPromjene u svjetlu novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom u ZavoduHrvatski zavod za zapoljavanjeTee zapoljive osobeMladi bez radnog iskustvaOsobe s invaliditetomDugotrajno nezaposleniNisko obrazovaniene niskog/neadekvatnog obrazovanjaHrvatski braniteljiPripadnici manjinaAzilantiLijeeni ovisnici

Samohrani roditeljiRoditelji s 4 i vie malodobne djeceRoditelji djece s posebnim potrebamaRoditelji djece oboljele od malignih bolestirtve obiteljskog nasiljaPovratnici s odsluenja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kaznirtve trgovanja ljudimaMlade osobe koje su izale iz sustava skrbi domova za djecu i odgojnih domova

Hrvatski zavod za zapoljavanjeHrvatski zavod za zapoljavanjeprevladavanje nerazmjera ponude i potranje na tritu radapoveanje zapoljivosti znaaj planiranja karijere razvoj kompetencija za upravljanje karijerom znaaj ranih intervencija preventivne aktivnosti s ciljem smanjivanja ranog naputanja kolovanja i sprjeavanja (dugotrajne) nezaposlenosti

Metodologija: sustav lijevka u HZZ-u najirim skupinama omoguiti osnovne usluge; sloenost usluga poveava se sukladno utvrenim potrebama korisnika

Priprema za zapoljavanje u Hrvatskom zavodu za zapoljavanje8Hrvatski zavod za zapoljavanje89

Hrvatski zavod za zapoljavanjeStruni tim za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s faktorima oteane zapoljivosti u podrunim uredimaProfesionalnarehabilitacija izapoljavanje OSISavjetnici za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje

Savjetnici za mjere aktivne politikezapoljavanja

Savjetnici za zapoljavanjeosobas invaliditetom

Hrvatski zavod za zapoljavanje

GodinaZaposleni tijekom godineNezaposleni 31.12.Indeks kretanja zaposlenostiIndeks kretanja nezaposlenosti2007.1.4235.703117,598,52008.1.2675.57989,097,82009.1.0286.21581,1111,42010.1.0806.255105,1100,62011.1.4655.992135,695,82012.1.4216.60796,99110,26IX./2013.1.4456.404122,04*102,67*U zadnje etiri godine (2010.-2013.) prisutan je trend porasta zapoljavanja osoba s invaliditetom.U odnosu na IX.2012. porast zapoljavanja OSI od 18,06 %Od ukupnog broja mladih OSI u evidenciji Zavoda zaposleno je 28,72 %Kretanje nezaposlenih i zaposlenih osoba s invaliditetom prema evidenciji Zavoda u razdoblju od 2007. do IX. 2013. godineHrvatski zavod za zapoljavanjeU 2008. i 2009. godini vidljiva je tendencija smanjenja zapoljavanja osoba s invaliditetom u usporedbi s 2007. godinom kada su zaposlene 1.423 osobe s invaliditetom no navedeno prati sveukupna kretanja u zapoljavanju i situaciji na tritu rada zadnjih godina. U 2011. godini zaposlen je najvei broj osoba s invaliditetom u posljednjih 10 godina. 2012. godine ponovno dolazi do poveanog zapoljavanja osoba s invaliditetom - zaposleno je 1.421 osoba s invaliditetom do 31. prosinca 2012. godine.

12Ukupno nezaposlene i zaposlene osobe s invaliditetom s obzirom na vrstu invaliditeta u razdoblju od 1.1. do 30.9.2013.13Hrvatski zavod za zapoljavanjeUkupno nezaposlene i zaposlene osobe s invaliditetom s obzirom na duljinu boravka u evidenciji Zavoda- u razdoblju od 1.1. do 30.9.2013. -14Hrvatski zavod za zapoljavanjeStruktura nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na spol i dobu evidenciji Zavoda- u razdoblju od 1.1. do 30.9.2013. -15Hrvatski zavod za zapoljavanje16Nezaposlene OSI najveim dijelom su srednjokolskog obrazovanja do 3. godine(4.397 ili 68,66 %)Broj nezaposlenih osoba s invaliditetom s obzirom na razinu obrazovanja i spol u razdoblju od 1.1. do 30.9.2013. godineHrvatski zavod za zapoljavanjeHrvatski zavod za zapoljavanjeGodinaBroj osoba2009.1462010.3492011.5812012.779IX. 2013.742Ukupno2.597Broj ukljuenih nezaposlenih osoba s invaliditetom u mjere aktivne politike zapoljavanja u razdoblju od 2009. do IX.2013. godineHrvatski zavod za zapoljavanje

Hrvatski zavod za zapoljavanje

* 47.44 % mladih osoba s invaliditetom ukljueno u MAPZBroj ukljuenih nezaposlenih osoba s invaliditetom u mjere aktivne politike zapoljavanja u razdoblju od 1.1. do 30.9.2013. godineIPA 2007-2009 Poticanje intenzivnijeg ukljuivanja osoba s invaliditetom na trite radaprovedba programa u razdoblju 2010. - 2011. potpisano ukupno 19 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (1.810.286 eura)podrka zapoljavanju i obrazovanju osoba s invaliditetom

IPA 2010-2011 Poboljanje pristupa tritu rada ugroenih skupinanatjeaj zatvoren 2012.; izvren odabir projektnih prijedloga u studenom 2013.ukupna vrijednost svih ugovora - 2.000.000 eurapruanje prilagoenih programa razvoja vjetina i individualne potpore, razvoj poduzetnikih vjetina

IPA 2012-2013 Poboljanje pristupa tritu rada osoba s invaliditetomprogramsko razdoblje 2012.-2013.; trenutno u fazi ocjenjivanja projektnih prijedlogaukupna vrijednost svih ugovora - 1.440.588 eurapoveanje zapoljivosti i podrka integraciji na trite rada razvojem i provedbom programa osposobljavanja, radionica, kao i prilagodbom radnih mjestaProjektne aktivnostiHrvatski zavod za zapoljavanje

osobe s intelektualnim tekoamaosobe s intelektualnim i viestrukim tekoama mlade osobe s tjelesnim invaliditetom bez radnog iskustvaosobe sa psihikim oboljenjima

Rad s poslodavcima 14 upanija RHDarovnice ciljne skupineIPA Poticanje intenzivnijeg ukljuivanja osoba s invaliditetom na trite rada

Hrvatski zavod za zapoljavanjedugotrajniji obrazovni programiedukacija u novijim IT tehnologijamainformacijska, komunikacijska i arhitektonska pristupanost partnerski pristup povezivanje s dionicima na tritu rada (civilni sektor, privatni sektor ..)jaanje civilnog sektora kroz budue grantovesmanjenje administrativnih optereenjarazvoj novih modela profesionalne rehabilitacije (virtualna radionica, radni centar, i dr.)poveanje dostupnosti usluga (npr. Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri, LMI sustav)

Unaprjeenje sustava profesionalne rehabilitacije i zapoljavanja21

Hrvatski zavod za zapoljavanjejednako uspjeni radnici kao i svi ostali djelatnicirjee mijenjaju radna mjestarjee odsustvuju sa poslaesto rade sa velikom posveenou i entuzijazmom utjeu na poboljanje meuljudskih odnosa utjeu na poboljanje organizacijske klime i promicanje opih ljudskih vrijednostiutjeu na stvaranje novih proizvoda

Vrata poslodavca za zapoljavanje nove osobe s invaliditetom najlake otvara sama osoba s invaliditetom koja uspjeno obavlja svoj posaoPrednosti zapoljavanja osoba s invaliditetom22

Hrvatski zavod za zapoljavanje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJERadnika cesta 110000 Zagreb+385-1-6126-000+385-1-6126-038

[email protected] *** www.hzz.hr

HVALA NA POZORNOSTI!Chart11030622530617245030513727302194

Mukarciene1387364180664496

PodaciPodrunaSlubaVrsNAPZnazivdobspolKUTINAJavni radovi40 - 44MukiVIROVITICAJavni radovi40 - 44eneOSIJEKJavni radovi45 - 49MukiZAGREBJavni radovi25 - 29eneZAGREBJavni radovi35 - 39eneRIJEKAJavni radovi50 - 54MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi45 - 49eneSISAKJavni radovi pojedinani projekti40 - 44eneSISAKJavni radovi pojedinani projekti30 - 34MukiOSIJEKJavni radovi40 - 44MukiOSIJEKJavni radovi30 - 34MukiSISAKJavni radovi30 - 34MukiKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti25 - 29MukiKARLOVACKomunalni javni radovi45 - 49MukiVARADINJavni radovi25 - 29MukiVARADINJavni radovi25 - 29MukiVARADINJavni radovi35 - 39MukiPULAJavni radovi20 - 24MukiVUKOVARJavni radovi pojedinani projekti25 - 29eneAKOVECJavni radovi45 - 49eneZAGREBJavni radovi pojedinani projekti25 - 29MukiZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24eneRIJEKAJavni radovi50 - 54eneRIJEKAOsobe s invaliditetom45 - 49eneAKOVECJavni radovi20 - 24MukiZAGREBJavni radovi45 - 49MukiZAGREBJavni radovi20 - 24MukiZAGREBJavni radovi25 - 29eneZAGREBJavni radovi20 - 24eneZAGREBJavni radovi30 - 34MukiZAGREBJavni radovi30 - 34MukiPOEGAJavni radovi30 - 34eneGOSPIJavni radovi35 - 39eneZAGREBOsobe s invaliditetom25 - 29eneOSIJEKJavni radovi55 - 59MukiOSIJEKJavni radovi45 - 49eneOSIJEKJavni radovi20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi15 - 19eneOSIJEKJavni radovi40 - 44eneKRAPINASufinanciranje samozapoljavanje20 - 24MukiZAGREBOsobe s invaliditetom30 - 34MukiZADARJavni radovi pojedinani projekti25 - 29eneSPLITJavni radovi20 - 24eneSISAKJavni radovi50 - 54MukiKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti30 - 34MukiVARADINJavni radovi30 - 34MukiRIJEKAOsobe s invaliditetom20 - 24eneKUTINAJavni radovi20 - 24MukiRIJEKAJavni radovi50 - 54MukiSPLITOsobe s invaliditetom25 - 29MukiZAGREBOsobe s invaliditetom40 - 44MukiOSIJEKJavni radovi25 - 29MukiRIJEKAOsobe s invaliditetom50 - 54eneZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa30 - 34eneOSIJEKJavni radovi25 - 29eneOSIJEKJavni radovi35 - 39MukiOSIJEKJavni radovi35 - 39MukiOSIJEKJavni radovi25 - 29eneZAGREBOsobe s invaliditetom20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi20 - 24eneKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti30 - 34eneSPLITSufinanciranje samozapoljavanje25 - 29MukiKRIEVCIJavni radovi20 - 24eneKRIEVCIJavni radovi20 - 24eneVINKOVCIJavni radovi25 - 29eneZAGREBJavni radovi30 - 34eneVINKOVCIJavni radovi20 - 24eneOSIJEKJavni radovi25 - 29eneSPLITJavni radovi30 - 34eneZAGREBOsobe s invaliditetom55 - 59eneKRIEVCIJavni radovi30 - 34MukiKRIEVCIJavni radovi50 - 54MukiKRIEVCIJavni radovi30 - 34MukiKRIEVCIJavni radovi30 - 34MukiKRIEVCIJavni radovi20 - 24MukiKRIEVCIJavni radovi40 - 44eneZAGREBOsobe s invaliditetom25 - 29eneRIJEKAJavni radovi35 - 39MukiIBENIKJavni radovi40 - 44MukiAKOVECJavni radovi30 - 34MukiZAGREBJavni radovi45 - 49MukiZAGREBJavni radovi20 - 24MukiAKOVECJavni radovi35 - 39MukiAKOVECJavni radovi30 - 34eneZAGREBJavni radovi35 - 39MukiKARLOVACJavni radovi20 - 24eneVIROVITICAJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti25 - 29eneKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti25 - 29MukiAKOVECJavni radovi25 - 29MukiZAGREBJavni radovi30 - 34eneZAGREBJavni radovi45 - 49eneVUKOVARJavni radovi45 - 49MukiVUKOVARJavni radovi35 - 39MukiSPLITJavni radovi20 - 24MukiSPLITJavni radovi30 - 34MukiAKOVECOsobe s invaliditetom20 - 24eneZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiOSIJEKOsobe s invaliditetom25 - 29eneAKOVECJavni radovi55 - 59MukiZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29eneDUBROVNIKStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi30 - 34MukiKUTINAJavni radovi30 - 34eneKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti35 - 39eneZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiSPLITOsobe s invaliditetom40 - 44eneKRIEVCIJavni radovi30 - 34MukiZADARStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa45 - 49eneSISAKJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiRIJEKAJavni radovi pojedinani projekti30 - 34eneSLAVONSKI BRODJavni radovi20 - 24eneSLAVONSKI BRODJavni radovi20 - 24eneSISAKOsobe s invaliditetom20 - 24eneOSIJEKOsobe s invaliditetom35 - 39MukiOSIJEKOsobe s invaliditetom30 - 34MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi20 - 24MukiZAGREBOsobe s invaliditetom30 - 34MukiSPLITOsobe s invaliditetom55 - 59MukiKRAPINAJavni radovi25 - 29MukiVIROVITICAJavni radovi25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi45 - 49MukiBJELOVAROsobe s invaliditetom15 - 19MukiZAGREBOsobe s invaliditetom20 - 24eneOSIJEKSufinanciranje samozapoljavanje15 - 19MukiKARLOVACOsobe s invaliditetom25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi20 - 24eneOSIJEKJavni radovi20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi30 - 34eneOSIJEKJavni radovi15 - 19MukiOSIJEKJavni radovi20 - 24MukiOSIJEKOsobe s invaliditetom30 - 34MukiBJELOVARJavni radovi20 - 24eneSLAVONSKI BRODJavni radovi20 - 24MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi20 - 24eneSPLITJavni radovi30 - 34eneAKOVECJavni radovi20 - 24eneSISAKStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiAKOVECOsobe s invaliditetom25 - 29MukiBJELOVARJavni radovi20 - 24eneSLAVONSKI BRODJavni radovi35 - 39eneKRIEVCIJavni radovi25 - 29MukiVIROVITICAJavni radovi25 - 29MukiZAGREBJavni radovi20 - 24MukiZAGREBJavni radovi30 - 34eneZAGREBJavni radovi45 - 49MukiZADARSufinanciranje samozapoljavanje50 - 54MukiAKOVECJavni radovi25 - 29MukiAKOVECJavni radovi30 - 34eneAKOVECJavni radovi20 - 24eneAKOVECJavni radovi25 - 29MukiKRIEVCIJavni radovi30 - 34eneKRIEVCIJavni radovi20 - 24eneKRIEVCIJavni radovi25 - 29MukiVARADINJavni radovi30 - 34eneOSIJEKJavni radovi25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi25 - 29MukiKRAPINASufinanciranje samozapoljavanje60 i vieMukiKRIEVCIJavni radovi25 - 29eneAKOVECJavni radovi35 - 39eneAKOVECJavni radovi30 - 34eneSPLITJavni radovi20 - 24MukiOSIJEKSufinanciranje samozapoljavanje35 - 39eneOSIJEKJavni radovi25 - 29eneKRIEVCIJavni radovi40 - 44eneKRIEVCIJavni radovi45 - 49MukiKRIEVCIJavni radovi20 - 24MukiPULAStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29eneRIJEKAOsobe s invaliditetom45 - 49MukiAKOVECStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24eneOSIJEKJavni radovi25 - 29MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi30 - 34MukiRIJEKAJavni radovi25 - 29MukiBJELOVARJavni radovi40 - 44MukiZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29eneSLAVONSKI BRODJavni radovi35 - 39MukiBJELOVARFinanciranje zapoljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova30 - 34MukiBJELOVARJavni radovi20 - 24MukiKRAPINAJavni radovi20 - 24MukiVARADINJavni radovi pojedinani projekti30 - 34eneSISAKJavni radovi20 - 24MukiKRIEVCIJavni radovi20 - 24MukiKRIEVCIJavni radovi25 - 29eneZAGREBJavni radovi30 - 34MukiZAGREBJavni radovi20 - 24eneZAGREBJavni radovi pojedinani projekti30 - 34MukiOSIJEKJavni radovi35 - 39eneKRIEVCIOsobe s invaliditetom20 - 24MukiZAGREBSufinanciranje samozapoljavanje35 - 39MukiSPLITJavni radovi pojedinani projekti30 - 34MukiOSIJEKJavni radovi20 - 24eneOSIJEKJavni radovi20 - 24eneOSIJEKJavni radovi35 - 39eneZAGREBJavni radovi40 - 44MukiZAGREBJavni radovi20 - 24MukiZAGREBOsobe s invaliditetom25 - 29eneKRIEVCIJavni radovi40 - 44eneKRIEVCIJavni radovi20 - 24MukiKRAPINAJavni radovi30 - 34eneSLAVONSKI BRODOsobe s invaliditetom45 - 49MukiKRIEVCIJavni radovi25 - 29eneKRIEVCIJavni radovi50 - 54eneSPLITJavni radovi40 - 44MukiSPLITJavni radovi50 - 54eneSPLITJavni radovi20 - 24MukiVARADINJavni radovi30 - 34enePULASufinanciranje samozapoljavanje20 - 24MukiKRIEVCIStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24enePOEGAJavni radovi30 - 34MukiPOEGAJavni radovi45 - 49MukiVARADINStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29enePULAOsobe s invaliditetom50 - 54MukiVARADINStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiAKOVECJavni radovi20 - 24MukiIBENIKJavni radovi25 - 29MukiBJELOVARJavni radovi50 - 54MukiBJELOVARJavni radovi30 - 34MukiBJELOVARJavni radovi25 - 29eneSPLITSufinanciranje samozapoljavanje25 - 29MukiDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti25 - 29eneDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti45 - 49eneDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti25 - 29eneSISAKJavni radovi pojedinani projekti30 - 34eneSISAKJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiZAGREBJavni radovi30 - 34MukiZAGREBJavni radovi30 - 34eneZAGREBJavni radovi25 - 29eneZAGREBJavni radovi30 - 34MukiPULASufinanciranje samozapoljavanje25 - 29MukiZAGREBObrazovanja nezaposlenih40 - 44MukiBJELOVARJavni radovi25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi30 - 34MukiAKOVECJavni radovi20 - 24MukiAKOVECJavni radovi25 - 29eneVARADINJavni radovi25 - 29MukiVARADINJavni radovi30 - 34MukiVARADINJavni radovi25 - 29MukiVARADINJavni radovi40 - 44eneOSIJEKJavni radovi20 - 24MukiDUBROVNIKSufinanciranje samozapoljavanje20 - 24eneZAGREBJavni radovi25 - 29MukiZAGREBJavni radovi40 - 44MukiZAGREBFinanciranje zapoljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova35 - 39enePULAJavni radovi30 - 34eneVARADINJavni radovi30 - 34eneVIROVITICAJavni radovi40 - 44eneDUBROVNIKJavni radovi20 - 24MukiSPLITJavni radovi35 - 39eneRIJEKAOsobe s invaliditetom30 - 34eneRIJEKAJavni radovi55 - 59MukiBJELOVARJavni radovi25 - 29MukiSISAKJavni radovi25 - 29eneKUTINAJavni radovi25 - 29MukiZAGREBJavni radovi25 - 29MukiSLAVONSKI BRODStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24MukiZAGREBSufinanciranje samozapoljavanje30 - 34MukiKRAPINAJavni radovi20 - 24MukiAKOVECJavni radovi30 - 34eneAKOVECJavni radovi20 - 24eneAKOVECJavni radovi20 - 24MukiKARLOVACJavni radovi30 - 34MukiAKOVECJavni radovi35 - 39MukiRIJEKASufinanciranje samozapoljavanje60 i vieMukiKRIEVCIOsobe s invaliditetom45 - 49MukiZAGREBOsobe s invaliditetom55 - 59MukiVIROVITICAJavni radovi pojedinani projekti25 - 29MukiZAGREBOsobe iznad 50 godina ivota60 i vieMukiAKOVECJavni radovi25 - 29MukiZAGREBOsobe s invaliditetom25 - 29eneZAGREBOsobe s invaliditetom35 - 39MukiZAGREBOsobe s invaliditetom45 - 49eneZAGREBOsobe s invaliditetom20 - 24MukiRIJEKAJavni radovi45 - 49eneBJELOVARJavni radovi25 - 29eneRIJEKAJavni radovi45 - 49eneRIJEKAJavni radovi pojedinani projekti35 - 39eneOSIJEKJavni radovi20 - 24eneSISAKJavni radovi50 - 54MukiZAGREBOsobe s invaliditetom35 - 39eneZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29eneOSIJEKJavni radovi45 - 49MukiSPLITJavni radovi25 - 29eneSLAVONSKI BRODJavni radovi20 - 24eneVARADINJavni radovi25 - 29eneVARADINJavni radovi20 - 24eneKRIEVCIJavni radovi25 - 29MukiKRIEVCIJavni radovi30 - 34MukiKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi30 - 34MukiOSIJEKJavni radovi35 - 39eneBJELOVARJavni radovi20 - 24eneBJELOVARJavni radovi20 - 24MukiVARADINJavni radovi35 - 39eneVARADINJavni radovi35 - 39MukiAKOVECJavni radovi55 - 59MukiPOEGAJavni radovi50 - 54MukiKARLOVACJavni radovi40 - 44MukiPULASufinanciranje samozapoljavanje45 - 49MukiZAGREBJavni radovi pojedinani projekti45 - 49MukiAKOVECJavni radovi20 - 24MukiSISAKObrazovanja nezaposlenih40 - 44eneSISAKObrazovanja nezaposlenih25 - 29MukiOSIJEKStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24eneOSIJEKSufinanciranje samozapoljavanje40 - 44MukiVIROVITICAKomunalni javni radovi25 - 29MukiZADARJavni radovi pojedinani projekti45 - 49eneSLAVONSKI BRODJavni radovi20 - 24MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi30 - 34MukiSPLITJavni radovi35 - 39MukiSPLITJavni radovi25 - 29eneSPLITJavni radovi40 - 44eneBJELOVARJavni radovi20 - 24MukiBJELOVARJavni radovi25 - 29eneZAGREBOsobe s invaliditetom25 - 29MukiRIJEKAOsobe s invaliditetom40 - 44eneZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24eneOSIJEKOsobe s invaliditetom25 - 29MukiZAGREBJavni radovi45 - 49MukiZAGREBJavni radovi25 - 29eneZAGREBJavni radovi25 - 29MukiZAGREBJavni radovi30 - 34MukiZAGREBJavni radovi20 - 24MukiZAGREBJavni radovi20 - 24MukiZAGREBJavni radovi60 i vieMukiVIROVITICAJavni radovi25 - 29MukiSPLITOsobe s invaliditetom30 - 34eneVINKOVCIJavni radovi30 - 34eneVINKOVCIJavni radovi25 - 29MukiVINKOVCIJavni radovi25 - 29MukiVINKOVCIJavni radovi45 - 49MukiVINKOVCIJavni radovi35 - 39MukiVINKOVCIJavni radovi30 - 34eneVINKOVCIJavni radovi40 - 44eneVINKOVCIJavni radovi40 - 44MukiVINKOVCIJavni radovi25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi45 - 49eneKRIEVCIJavni radovi25 - 29eneVINKOVCISufinanciranje samozapoljavanje40 - 44MukiAKOVECOsobe s invaliditetom50 - 54MukiRIJEKAOsobe s invaliditetom30 - 34eneKRIEVCIJavni radovi20 - 24eneZAGREBJavni radovi40 - 44eneOSIJEKOsobe s invaliditetom55 - 59MukiOSIJEKJavni radovi35 - 39eneKUTINAJavni radovi40 - 44MukiOSIJEKJavni radovi20 - 24eneKRIEVCIJavni radovi40 - 44MukiKRIEVCIJavni radovi15 - 19MukiKRAPINAJavni radovi25 - 29MukiZAGREBOsobe s invaliditetom20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi25 - 29MukiAKOVECJavni radovi50 - 54MukiOSIJEKJavni radovi30 - 34eneRIJEKAJavni radovi pojedinani projekti20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi45 - 49eneZAGREBJavni radovi20 - 24eneZAGREBJavni radovi25 - 29eneZAGREBJavni radovi20 - 24eneZAGREBJavni radovi25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi30 - 34eneKRAPINAJavni radovi30 - 34MukiZAGREBJavni radovi20 - 24MukiZAGREBJavni radovi pojedinani projekti40 - 44MukiZAGREBJavni radovi30 - 34eneOSIJEKJavni radovi25 - 29eneVINKOVCIJavni radovi40 - 44eneVARADINJavni radovi35 - 39MukiVINKOVCIJavni radovi40 - 44MukiAKOVECJavni radovi20 - 24MukiAKOVECJavni radovi25 - 29MukiAKOVECJavni radovi20 - 24eneAKOVECJavni radovi30 - 34MukiKRAPINAStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24eneKRAPINAJavni radovi20 - 24MukiDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti30 - 34MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi15 - 19eneZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti20 - 24MukiAKOVECFinanciranje zapoljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova20 - 24MukiDUBROVNIKJavni radovi30 - 34MukiKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiKRIEVCIJavni radovi20 - 24MukiKRIEVCIJavni radovi35 - 39MukiKRIEVCIJavni radovi25 - 29eneKRIEVCIJavni radovi45 - 49MukiKRIEVCIJavni radovi40 - 44MukiKRIEVCIJavni radovi45 - 49eneKRIEVCIJavni radovi40 - 44MukiKRIEVCIJavni radovi30 - 34MukiKRIEVCIJavni radovi20 - 24MukiKRIEVCIJavni radovi20 - 24MukiPULAStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24eneAKOVECJavni radovi60 i vieMukiSISAKJavni radovi pojedinani projekti35 - 39eneSISAKJavni radovi45 - 49MukiSLAVONSKI BRODSufinanciranje samozapoljavanje30 - 34MukiSISAKJavni radovi30 - 34eneVARADINJavni radovi20 - 24MukiVARADINJavni radovi50 - 54MukiVIROVITICAJavni radovi20 - 24eneOSIJEKJavni radovi20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi pojedinani projekti35 - 39eneBJELOVARJavni radovi35 - 39eneKRAPINAJavni radovi25 - 29MukiZAGREBOsobe s invaliditetom45 - 49MukiZAGREBJavni radovi25 - 29MukiZAGREBJavni radovi50 - 54eneBJELOVARJavni radovi50 - 54eneBJELOVARJavni radovi20 - 24MukiZAGREBOsobe s invaliditetom30 - 34MukiSPLITJavni radovi40 - 44eneVINKOVCIJavni radovi20 - 24MukiIBENIKOsobe s invaliditetom20 - 24MukiVARADINOsobe s invaliditetom20 - 24MukiAKOVECJavni radovi20 - 24eneZAGREBOsobe s invaliditetom50 - 54MukiZAGREBJavni radovi30 - 34MukiOSIJEKJavni radovi35 - 39MukiBJELOVARFinanciranje zapoljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova35 - 39MukiAKOVECJavni radovi20 - 24MukiZAGREBJavni radovi pojedinani projekti20 - 24eneZAGREBJavni radovi pojedinani projekti25 - 29MukiZAGREBJavni radovi pojedinani projekti40 - 44MukiKARLOVACJavni radovi30 - 34MukiSISAKOsobe s invaliditetom25 - 29MukiBJELOVARJavni radovi45 - 49MukiBJELOVARKomunalni javni radovi35 - 39eneSLAVONSKI BRODJavni radovi25 - 29eneVIROVITICAJavni radovi30 - 34MukiOSIJEKJavni radovi20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi30 - 34eneOSIJEKJavni radovi15 - 19MukiOSIJEKJavni radovi25 - 29eneKRIEVCIJavni radovi20 - 24MukiKRIEVCIJavni radovi20 - 24eneZAGREBJavni radovi55 - 59MukiSPLITDugotrajno nezaposlene osobe50 - 54MukiIBENIKJavni radovi15 - 19MukiIBENIKJavni radovi15 - 19MukiIBENIKJavni radovi20 - 24MukiIBENIKJavni radovi15 - 19MukiIBENIKJavni radovi25 - 29MukiIBENIKJavni radovi25 - 29eneIBENIKJavni radovi20 - 24MukiKRAPINAJavni radovi pojedinani projekti30 - 34MukiVARADINJavni radovi15 - 19MukiAKOVECJavni radovi25 - 29eneKRIEVCIJavni radovi35 - 39MukiKRIEVCIJavni radovi35 - 39MukiRIJEKASufinanciranje samozapoljavanje25 - 29MukiAKOVECJavni radovi25 - 29eneAKOVECJavni radovi30 - 34eneZADARJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiAKOVECOsobe s invaliditetom35 - 39eneAKOVECOsobe s invaliditetom20 - 24eneOSIJEKSufinanciranje samozapoljavanje20 - 24MukiSPLITOsobe s invaliditetom55 - 59MukiVIROVITICAJavni radovi40 - 44eneZAGREBJavni radovi pojedinani projekti35 - 39eneZAGREBSufinanciranje samozapoljavanje30 - 34MukiGOSPIOsobe s invaliditetom20 - 24MukiSPLITJavni radovi45 - 49MukiKARLOVACDugotrajno nezaposlene osobe55 - 59MukiRIJEKAOsobe s invaliditetom20 - 24MukiZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29enePULASufinanciranje samozapoljavanje55 - 59MukiOSIJEKStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiKRAPINAJavni radovi20 - 24MukiKRAPINAJavni radovi20 - 24MukiVINKOVCIJavni radovi40 - 44MukiRIJEKAOsobe s invaliditetom40 - 44MukiZADARStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiZADARStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiPULAStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa35 - 39eneZAGREBDugotrajno nezaposlene osobe20 - 24MukiSPLITJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiZAGREBSufinanciranje samozapoljavanje35 - 39MukiSPLITJavni radovi45 - 49eneSISAKJavni radovi30 - 34MukiSISAKJavni radovi60 i vieMukiSISAKJavni radovi25 - 29MukiSISAKJavni radovi35 - 39MukiSISAKJavni radovi40 - 44MukiAKOVECJavni radovi35 - 39MukiAKOVECJavni radovi40 - 44MukiSISAKJavni radovi25 - 29MukiSISAKJavni radovi20 - 24MukiKRAPINAJavni radovi30 - 34MukiKRAPINAJavni radovi20 - 24eneVARADINJavni radovi30 - 34MukiVARADINJavni radovi30 - 34MukiBJELOVARJavni radovi25 - 29MukiBJELOVARJavni radovi45 - 49eneKARLOVACJavni radovi20 - 24MukiKARLOVACJavni radovi45 - 49eneVIROVITICAJavni radovi pojedinani projekti35 - 39eneZAGREBJavni radovi pojedinani projekti30 - 34MukiPULAJavni radovi pojedinani projekti35 - 39eneVARADINJavni radovi25 - 29eneAKOVECJavni radovi20 - 24MukiSISAKJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiAKOVECJavni radovi20 - 24MukiZAGREBSufinanciranje samozapoljavanje35 - 39MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi25 - 29MukiRIJEKAJavni radovi25 - 29eneRIJEKAJavni radovi45 - 49eneZADARJavni radovi20 - 24eneVARADINJavni radovi20 - 24MukiVARADINJavni radovi25 - 29MukiZAGREBJavni radovi35 - 39eneKARLOVACStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24MukiZAGREBJavni radovi20 - 24eneOSIJEKJavni radovi35 - 39eneKRIEVCIJavni radovi30 - 34MukiAKOVECFinanciranje zapoljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova15 - 19MukiZADAROsobe s invaliditetom35 - 39MukiBJELOVARStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24MukiZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24eneSPLITJavni radovi35 - 39MukiBJELOVARJavni radovi35 - 39eneVARADINJavni radovi35 - 39MukiVARADINJavni radovi20 - 24MukiAKOVECFinanciranje zapoljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova20 - 24MukiVIROVITICAOsobe s invaliditetom25 - 29MukiKUTINAJavni radovi20 - 24eneZAGREBOsobe s invaliditetom20 - 24MukiBJELOVARJavni radovi20 - 24MukiBJELOVARJavni radovi30 - 34eneAKOVECJavni radovi25 - 29MukiKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti20 - 24eneKRAPINAJavni radovi25 - 29MukiBJELOVARJavni radovi45 - 49eneBJELOVARJavni radovi30 - 34MukiBJELOVARJavni radovi20 - 24MukiPULASufinanciranje samozapoljavanje55 - 59eneBJELOVARJavni radovi30 - 34eneAKOVECJavni radovi40 - 44MukiVARADINJavni radovi30 - 34MukiVARADINJavni radovi30 - 34MukiOSIJEKJavni radovi50 - 54MukiAKOVECJavni radovi45 - 49eneAKOVECJavni radovi40 - 44MukiAKOVECJavni radovi20 - 24MukiKRIEVCIJavni radovi40 - 44MukiAKOVECJavni radovi30 - 34eneKUTINAJavni radovi25 - 29eneOSIJEKJavni radovi25 - 29MukiAKOVECJavni radovi20 - 24eneAKOVECJavni radovi30 - 34MukiAKOVECJavni radovi20 - 24MukiZAGREBJavni radovi15 - 19MukiZAGREBJavni radovi20 - 24MukiKUTINAKomunalni javni radovi25 - 29MukiAKOVECJavni radovi25 - 29MukiAKOVECJavni radovi50 - 54eneAKOVECJavni radovi40 - 44eneGOSPIStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24MukiAKOVECJavni radovi50 - 54MukiOSIJEKJavni radovi pojedinani projekti50 - 54MukiZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa30 - 34eneSLAVONSKI BRODJavni radovi30 - 34MukiOSIJEKJavni radovi40 - 44MukiOSIJEKJavni radovi25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi35 - 39MukiZAGREBOsobe s invaliditetom20 - 24eneZAGREBOsobe s invaliditetom45 - 49eneOSIJEKJavni radovi25 - 29eneOSIJEKJavni radovi40 - 44eneKRIEVCIOsobe s invaliditetom20 - 24MukiDUBROVNIKOsobe s invaliditetom25 - 29MukiKRIEVCIOsobe s invaliditetom20 - 24MukiKRIEVCIOsobe s invaliditetom40 - 44MukiZAGREBOsobe s invaliditetom20 - 24MukiRIJEKAStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiVIROVITICAJavni radovi45 - 49MukiPOEGAJavni radovi55 - 59enePULAStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa45 - 49eneKUTINAJavni radovi25 - 29eneZAGREBJavni radovi30 - 34MukiBJELOVARJavni radovi40 - 44eneZAGREBJavni radovi25 - 29MukiAKOVECJavni radovi15 - 19eneRIJEKAJavni radovi60 i vieeneDUBROVNIKJavni radovi25 - 29MukiOSIJEKSufinanciranje samozapoljavanje40 - 44MukiOSIJEKFinanciranje zapoljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova30 - 34MukiOSIJEKFinanciranje zapoljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova20 - 24eneKRIEVCIJavni radovi25 - 29eneSPLITJavni radovi30 - 34MukiRIJEKAJavni radovi pojedinani projekti45 - 49eneRIJEKAJavni radovi pojedinani projekti45 - 49MukiRIJEKAOsobe s invaliditetom35 - 39MukiOSIJEKJavni radovi15 - 19MukiOSIJEKJavni radovi25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi45 - 49MukiSPLITJavni radovi20 - 24MukiOSIJEKJavni radovi25 - 29eneOSIJEKJavni radovi40 - 44eneZAGREBJavni radovi25 - 29MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi45 - 49MukiKRAPINAJavni radovi30 - 34MukiVARADINJavni radovi30 - 34eneVARADINJavni radovi35 - 39eneVARADINJavni radovi35 - 39MukiVARADINJavni radovi25 - 29MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi25 - 29eneVARADINJavni radovi55 - 59MukiIBENIKJavni radovi25 - 29MukiVARADINJavni radovi40 - 44MukiVARADINJavni radovi20 - 24MukiVARADINJavni radovi25 - 29MukiVARADINJavni radovi50 - 54MukiVARADINJavni radovi45 - 49MukiKARLOVACStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiAKOVECJavni radovi40 - 44eneZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa30 - 34eneAKOVECJavni radovi30 - 34MukiIBENIKJavni radovi pojedinani projekti40 - 44MukiVARADINJavni radovi20 - 24MukiVARADINJavni radovi20 - 24MukiRIJEKAOsobe s invaliditetom20 - 24MukiKUTINAJavni radovi40 - 44MukiKUTINAJavni radovi25 - 29MukiRIJEKAJavni radovi45 - 49eneDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti15 - 19eneDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti25 - 29eneZAGREBJavni radovi25 - 29eneSLAVONSKI BRODJavni radovi45 - 49MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi20 - 24MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi30 - 34MukiKRAPINAJavni radovi20 - 24MukiBJELOVARJavni radovi55 - 59MukiBJELOVARJavni radovi30 - 34MukiBJELOVARJavni radovi20 - 24MukiBJELOVARJavni radovi30 - 34eneBJELOVARJavni radovi20 - 24eneBJELOVARJavni radovi20 - 24MukiBJELOVARJavni radovi45 - 49eneSLAVONSKI BRODJavni radovi40 - 44eneZAGREBSufinanciranje samozapoljavanje50 - 54MukiOSIJEKJavni radovi45 - 49MukiIBENIKJavni radovi30 - 34eneIBENIKJavni radovi35 - 39MukiIBENIKJavni radovi25 - 29eneSLAVONSKI BRODJavni radovi30 - 34eneVIROVITICAJavni radovi45 - 49MukiAKOVECJavni radovi30 - 34eneZAGREBJavni radovi35 - 39MukiZAGREBJavni radovi40 - 44eneBJELOVARJavni radovi50 - 54MukiBJELOVARJavni radovi45 - 49eneBJELOVARJavni radovi25 - 29eneZAGREBJavni radovi25 - 29MukiZAGREBJavni radovi30 - 34MukiZADARJavni radovi45 - 49MukiRIJEKASufinanciranje samozapoljavanje30 - 34eneSLAVONSKI BRODOsobe s invaliditetom30 - 34MukiPULAJavni radovi50 - 54eneKARLOVACOsobe s invaliditetom45 - 49MukiSPLITJavni radovi25 - 29MukiDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti25 - 29eneDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti20 - 24MukiDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti25 - 29eneAKOVECJavni radovi35 - 39eneOSIJEKJavni radovi30 - 34MukiZAGREBJavni radovi35 - 39MukiZAGREBOsobe s invaliditetom25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi20 - 24MukiKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti25 - 29eneKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti25 - 29MukiKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti25 - 29MukiKRIEVCIJavni radovi pojedinani projekti30 - 34MukiKRIEVCIOsobe s invaliditetom15 - 19MukiVARADINJavni radovi25 - 29eneOSIJEKJavni radovi40 - 44eneOSIJEKJavni radovi40 - 44MukiSISAKJavni radovi30 - 34eneSISAKJavni radovi30 - 34eneKRAPINAStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29eneZAGREBSufinanciranje samozapoljavanje40 - 44MukiVARADINJavni radovi20 - 24MukiRIJEKAStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24eneKARLOVACJavni radovi20 - 24eneZAGREBSufinanciranje samozapoljavanje45 - 49MukiZAGREBOsobe s invaliditetom30 - 34eneSPLITOsobe s invaliditetom25 - 29eneSLAVONSKI BRODJavni radovi25 - 29eneSLAVONSKI BRODJavni radovi20 - 24eneOSIJEKJavni radovi45 - 49eneSPLITJavni radovi20 - 24MukiSPLITSufinanciranje samozapoljavanje50 - 54eneSISAKJavni radovi50 - 54MukiAKOVECJavni radovi20 - 24MukiSISAKSufinanciranje samozapoljavanje40 - 44eneSPLITJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiSPLITJavni radovi pojedinani projekti25 - 29MukiKRIEVCIJavni radovi30 - 34eneDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti35 - 39MukiSPLITSufinanciranje samozapoljavanje60 i vieMukiZAGREBOsobe s invaliditetom30 - 34eneKARLOVACSufinanciranje samozapoljavanje40 - 44MukiRIJEKAOsobe s invaliditetom35 - 39eneAKOVECJavni radovi20 - 24MukiZAGREBSufinanciranje samozapoljavanje45 - 49MukiDUBROVNIKJavni radovi25 - 29MukiKUTINAOsobe s invaliditetom25 - 29MukiKRIEVCIStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24eneVUKOVARStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa20 - 24MukiOSIJEKOsobe s invaliditetom35 - 39eneVARADINStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29MukiOSIJEKJavni radovi35 - 39MukiVARADINSufinanciranje samozapoljavanje30 - 34MukiPULAJavni radovi20 - 24eneVARADINJavni radovi35 - 39eneAKOVECJavni radovi25 - 29MukiAKOVECJavni radovi25 - 29MukiAKOVECJavni radovi40 - 44eneAKOVECJavni radovi25 - 29eneAKOVECJavni radovi35 - 39MukiVIROVITICAJavni radovi35 - 39MukiRIJEKAKomunalni javni radovi60 i vieMukiKUTINAJavni radovi25 - 29MukiKUTINAJavni radovi35 - 39MukiKRIEVCIJavni radovi30 - 34MukiKRIEVCIJavni radovi20 - 24MukiSLAVONSKI BRODJavni radovi45 - 49eneSPLITKomunalni javni radovi20 - 24MukiDUBROVNIKJavni radovi pojedinani projekti20 - 24MukiPULAJavni radovi25 - 29MukiSISAKObrazovanja nezaposlenih30 - 34eneSISAKObrazovanja nezaposlenih30 - 34eneSISAKObrazovanja nezaposlenih30 - 34eneSISAKObrazovanja nezaposlenih50 - 54eneZADAROsobe s invaliditetom40 - 44eneZAGREBOsobe s invaliditetom50 - 54eneAKOVECSufinanciranje samozapoljavanje15 - 19MukiOSIJEKJavni radovi40 - 44eneOSIJEKJavni radovi40 - 44MukiZAGREBStruno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa25 - 29ene

TablicaCount of spolColumn LabelsRow LabelsMukieneGrand TotalDugotrajno nezaposlene osobe33KARLOVAC11SPLIT11ZAGREB11Financiranje zapoljavanja osoba romske nacionalne manjine u programima javnih radova628BJELOVAR22AKOVEC33OSIJEK112ZAGREB11Javni radovi302194496BJELOVAR191938AKOVEC382664DUBROVNIK44GOSPI11KARLOVAC437KRAPINA13215KRIEVCI311849KUTINA8412OSIJEK413374POEGA325PULA235RIJEKA5712SISAK13417SLAVONSKI BROD121426SPLIT121022IBENIK10313VARADIN311243VINKOVCI9615VIROVITICA7411VUKOVAR22ZADAR112ZAGREB372259Javni radovi pojedinani projekti372764DUBROVNIK6713KRAPINA11KRIEVCI8513OSIJEK112PULA11RIJEKA235SISAK437SPLIT44IBENIK11VARADIN11VIROVITICA213VUKOVAR11ZADAR123ZAGREB729Komunalni javni radovi516BJELOVAR11KARLOVAC11KUTINA11RIJEKA11SPLIT11VIROVITICA11Obrazovanja nezaposlenih257SISAK156ZAGREB11Osobe iznad 50 godina ivota11ZAGREB11Osobe s invaliditetom503080BJELOVAR11AKOVEC235DUBROVNIK11GOSPI11KARLOVAC22KRIEVCI66KUTINA11OSIJEK527PULA11RIJEKA5712SISAK112SLAVONSKI BROD22SPLIT336IBENIK11VARADIN11VIROVITICA11ZADAR112ZAGREB151328Struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa172441BJELOVAR11AKOVEC11DUBROVNIK11GOSPI11KARLOVAC22KRAPINA22KRIEVCI22OSIJEK112PULA44RIJEKA112SISAK11SLAVONSKI BROD11VARADIN213VUKOVAR11ZADAR213ZAGREB31114Sufinanciranje samozapoljavanje30636AKOVEC11DUBROVNIK11KARLOVAC11KRAPINA22OSIJEK415PULA415RIJEKA213SISAK11SLAVONSKI BROD11SPLIT314VARADIN11VINKOVCI11ZADAR11ZAGREB99Grand Total453289742

Sheet11.1.-30.9.2013.UKUPNOMJavni radovi496302194Javni radovi - pojedinani projekti643727Komunalni javni radovi651Sufinanciranje zapoljavanja805030Struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa411724Sufinanciranje samozapoljavanja36306Obrazovanje nezaposlenih725Nacionalni program za Rome862Dugotrajno nezaposlene osobe330Osobe iznad 50 godina ivota110UKUPNO7424532891.1.-30.9.2013.UKUPNOMOsobe iznad 50 godina ivota110Dugotrajno nezaposlene osobe330Nacionalni program za Rome862Obrazovanje nezaposlenih725Sufinanciranje samozapoljavanja36306Struno osposobljavanje za rad411724Sufinanciranje zapoljavanja805030Komunalni javni radovi651Javni radovi - pojedinani projekti643727Javni radovi496302194

Sheet1

Mukarciene1387364180664496