Unitat de programació de medi sobre els oficis CI

 • Published on
  03-Apr-2018

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/28/2019 Unitat de programaci de medi sobre els oficis CI

  1/7

  ]tic ml cd uebtdt LC_ IABOB_

  Ltdpd7 OBOCL BEBOBDC Ebvlcc7 4^->E ]rb lstrl7 >E ]^B@L_]^L _lssbies7 >;

  rld`dt!rbd prbe"bpdc b rlcd"bied#ls7 @L$B% CCLE&'D OD]DCDED% (C_]BOD B ]BO

  INGLO]B\_ MBMO]BO_ OI@ZL]EOBL_

  - Zdrtbobpdr le cls oielrsls irdcs dpirtdet lcs oielb!l"lets prlbs# - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#- Oi"plt$eobd m'dutiei"bd b bebobdtbd plrsiedc#

  - (lsplotdr cls dpirtdobies mlcs oi"pde)s le oielrsls irdcs# - Oi"plt$eobd m'dutiei"bd b bebobdtbd plrsiedc#

  - Mlsoi*rbr lc +ueobied"let m'ued ,odolrd mlc trlsir "bt.de/det cd ZMB plrtdc ml oie$b!lr mb+lrlets i+bobs#

  - ]rdotd"let ml cd be+ir"dob: b oi"plt$eobd mb%btdc#- Oi"plt$eobd m'dprlemrl d dprlemrl#

  - 4r%u"letdr cd ei mbsorb"bedob: sl!bstd ml olrts i+bobs "bt.de/det cdoielrsd irdc plr tdc ml rlsplotdr b doolptdr tit>i" tbe%ub c'i+bob ?ul tbe%ub#

  - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#- Oi"plt$eobd siobdc b obutdmded#

  - (ldcbt=dr ued rlmdoob: ml c'i+bob ?ul icle +lr ml %rdes "bt.de/det uedrl+cl!b: mlc ?ul >d trl*dccdt plr tdc ml slr oiesoblets ml cd tdsod ?ul b"pcbod#

  - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#- Oi"plt$eobd m'dutiei"bd b bebobdtbd plrsiedc#- Oi"plt$eobd siobdc b obutdmded#

  - (lprlsletdr mb+lrlets i+bobs "bt.de/det cd ""bod plr tdc ml sd*lroi"uebodr %lstudc"let cls odrdotlrstb?uls rlccldets ml m'd?ulsts#

  - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#- Oi"plt$eobd le lc oielb!l"let b cd betlrdoob: d"* lc ":e +sbo#

  -

 • 7/28/2019 Unitat de programaci de medi sobre els oficis CI

  2/7

  - Oi"plt$eobd siobdc b obutdmded

  - (ldcbt=dr ued le?ulstd "bt.de/det ue trl*dcc lsorbt le pdrlccd plr tdc mlprl%uetdr d cd plrsied ml c'i+bob lsoiccbt slesl sirtbr-eis mlc tl"d#

  - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#

  - Miou"letdr +iti%r6+bod"let cd sirtbmd plr tdc ml rldcbt=dr ued or2ebod d cd7l* ml cd ocdssl "bt.de/det c'irmbedmir b c'd.umd ml cd "lstrd#

  - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#- Oi"plt$eobd drtstbod b oucturdc#- ]rdotd"let ml cd be+ir"dob: b oi"plt$eobd mb%btdc#

  -Bmletb+bodr b oie$b!lr lc ei" b cd +ueob: mlcs prbeobpdcs i+bobs "bt.de/det ued8l*?ulst plr tdc m'd"pcbdr lcs oielb!l"lets b trl*dccdr le %rup ml +ir"doiiplrdtbd#

  - ]rdotd"let ml cd be+ir"dob: b oi"plt$eobd mb%btdc#- Oi"plt$eobd m'dprlemrl d dprlemrl#- Oi"plt$eobd m'dutiei"bd b bebobdtbd plrsiedc#- Oi"plt$eobd le lc oielb!l"let b cd betlrdoob: d"* lc ":e +sbo#

  - Bmletb+bodr cls mblrsls lbels3 lstrbs i bestru"lets elolssdrbs plr d odmd i+bob"bt.de/det ued 7l*?ulst plr d"pcbdr iodcucdrb#

  - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#- ]rdotd"let ml cd be+ir"dob: b oi"plt$eobd mb%btdc#

  - Oie$b!lr cls tds?uls ml odmd i+bob b cls slls odrdotlrstb?uls prbeobpdcs"bt.de/det ued 8l*?ulst plr tdc ml pimlr +lr ued oie+lr$eobd0rlprlsletdob:tldtrdc le %rup#

  - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#- ]rdotd"let ml cd be+ir"dob: b oi"plt$eobd mb%btdc#- Oi"plt$eobd m'dprlemrl d dprlemrl#

  - Oi"plt$eobd m'dutiei"bd b bebobdtbd plrsiedc#- Oi"plt$eobd le lc oielb!l"let b cd betlrdoob: d"* lc ":e +sbo#- Oi"plt$eobd siobdc b obutdmded

  - Oie+l%br ued mbs+rlssd ml c'i+bob trl*dccdt d cd 8l*?ulst "bt.de/det "dtlrbdcdrbdt rlobocdt plr tdc ml rlprlsletdr cd oie+lr$eobd#

  - Oi"plt$eobd drtstbod b oucturdc#

  - (ldcbt=dr cls mb+lrlets dotbbtdts pripisdmls d cd 8l*5ulst "bt.de/det uetrl*dcc le pdrlccls plr tdc ml +d"bcbdrbt=dr-sl d"* c'letire brtudc b usdrc'irmbedmir oi" ued lbed ml trl*dcc "1s#

  - ]rdotd"let ml cd be+ir"dob: b oi"plt$eobd mb%btdc#- Oi"plt$eobd m'dprlemrl d dprlemrl#

  - _d*lr l!prlssdr-sl irdc"let d"* oirrloob: sl%ubet ue %ub: plr tdc ml +lrued oie+lr$eobd dcs oi"pde)s# - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#- Oi"plt$eobd m'dprlemrl d dprlemrl#

  - Lsoiccbr ue i+bob b trl*dccdr-ci le mltdcc plr tdc pitleobdr c'dutiei"bd b lctrl*dcc bembbmudc"let "bt.de/det ue trl*dcc ml rlolrod %ubdt#

  - Oi"plt$eobd oi"uebodtbd cbe%&stbod b dumbibsudc#- Oi"plt$eobd m'dprlemrl d dprlemrl#- Oi"plt$eobd m'dutiei"bd b bebobdtbd plrsiedc#- Oi"plt$eobd le lc oielb!l"let b cd betlrdoob: d"* lc ":e +sbo#- Oi"plt$eobd siobdc b obutdmded#

 • 7/28/2019 Unitat de programaci de medi sobre els oficis CI

  3/7

  OIE]BE9\]_

  Oieolptls Zriolmb"lets 4otbtums

  - Jd ,odolrd mlc trlsir#- Jd 8l*?ulst#- Odrdotlrstb?uls prbeobpdcs mlcsi+bobsDOubelrs3 picbobls3 "lt%ls3 *i"*lrs b

  plrru?ulrs#- Lbels3 lstrbs b bestru"lets ml odmd i+bob#- ]ds?uls prbeobpdcs ml odmd i+bob#- I+bobs d Iclsd#

  - (lmdoob: ml c'i+bob ?ul lccs lcs d%rdmdrbd +lr#- (ldcbt=dob: m'ued %r6+bod ml *drrls#- Oie+loob: m'ued le?ulstd plr ue l"pcldt0trl*dccdmir# #- Ir%debt=dob: m'ued sirtbmd plr bsbtdr ue i+bob mlc pi*cl#

  - Lcd*irdob: le %rup m'ued mbs+rlssd3 lstrbs b mloirdts m'uemlcs i+bobs#- Betlrprltdob: d"* ""bod3 tldtrdc"let i oie+lr$eobdm'i+bobs#- Lcd*irdob: m'ue lsorbt ?ul beoci%ub cls prbeobpdcsodrdotlrstb?uls ml c'i+bob plr +lr cd rlprlsletdob:#- ]rl*dcc m'ue i+bob lsoiccbt plr lccs#

  - (lsplotl plr cls dpirtdobies irdcs pr2pbls bdcblels#- Zdrtbobpdob: dotbd le tds?uls irdcs#- Oiccd*irdob: le lc trl*dcc le pdrlccls#

  - Oi>lr$eobd b l?ubcb*rb le lc trl*dcc %rupdc#- Betlr$s le cd tdsod lsorbtd#- 4tleob: d c'>ird ml rldcbt=dr cls dotbbtdtspripisdmls#- Bebobdtbd le cd pripistd ml eils bmlls#- (lsplotl b dcirdob: ml tits lcs i+bobs3lsplobdc"let lcs mlc pi*cl#- Lmuodob: ei sl!bstd mlcs i+bobs#

  @L]IMIJI9B4

  Ls trl*dccd d"* ue %rup ml obocl bebobdc d"* dcu"els ml r b e *drrl.dt#_L5LEOB4 M'4O]BAB]4]_

 • 7/28/2019 Unitat de programaci de medi sobre els oficis CI

  4/7

  4O]BAB]4] M'4Z(IZB4OBK MLJ_ INGLO]B\_# Zdrcl" ?ul plr pimlr-cisdoieslccdr prb"lr >durl" m'dprlemrl "ictls oisls eisdctrls b dc +bedc lcsl!pisdrl" cls eistrls oieocusbies# Lcs >i piml" +lr oi" ued i*rd ml tldtrl3oie+lr$eobd3 ode/:###Zlr2 d*des +drl" ue trl*dcc mlcs i+bobs plr sd*lr-el "1s#Lsorbb" le ue "urdc cls oisls ?ul les >de l!pcbodt lcs dcu"els ml O_ b >iple%l" d cd ocdssl#

  4A4J\4OBK ML OIELBFL@LE]_ Z(LAB_#de odebdt dc%ues i+bobsC5ubes i+bobs >b >d d IclsdC Elolssbtle lstrbs i lbels lsplobdcs dc%ues i+bobsCp7l*?ulst#ir%0odtdcd0od=d0sipirtl>irb=ietdco#p>pCbmdotbbmdmT^bmpd%bedTBE](IM\OOBK EI\_ OIE]BE9\]_D d cd ZMB ls pdssdr6 cd be+ir"dob:mlcs i+bobsD O\BEL(3 ZL((\5\L(3 i" d +lr cd +lbed?ul sb%ub sb >d tbe%ut c'dprleletdt%l dml?udt#Jd %rde prl%uetdD ?ube i+bob ics tlebr ?ude sb%ubs %rdeC Zlr?u$C_l'cs miedr6 ue ls?ul"d ?ul >de ml sl%ubr plr pimlr +lr lc tl!t b cd pistlrbiroiddcudob:# 5ub dod*d pit +lr lc mb*ub!#

  - 4r%u"letd cd eimbsorb"bedob: sl!bstd mlcsi+bobs#- (lmdotd lc ?ul ic slrml %rde dpirtdetD

  be+ir"dob:3 oi>lr$eobd bpicbmlsd#

  9rde %rup]rl*dcc

  bembbmudc#

  ZMBLs?ul"dplr +lr cdrlmdoob:

  4otbbtdt ml OI4A4J\4OBKD - Oirrl%lb! cd rlmdoob: Zdrlccls Ls?ul"d

  http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_horizontal_c.php?id_actividad=1063&id_pagina=1http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_horizontal_c.php?id_actividad=1063&id_pagina=1http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_horizontal_c.php?id_actividad=1063&id_pagina=1http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_horizontal_c.php?id_actividad=1063&id_pagina=1
 • 7/28/2019 Unitat de programaci de medi sobre els oficis CI

  5/7

  Odmd pdrlccd tbemr6 ue eiu ls?ul"d m'ddcudob: b >dur6 ml oirrl%br lc tl!tm'ue oi"pde)# Mlspr1s cb l!pcbodr6 lc ?ul >d +lt b lc ?ul pit "bccirdr#

  sl%ubet lc %ub: miedt#- 4oolptd cls oirrloobiesmlcs oi"pde)s#

  m'ddcudob:#

  (4OIE_ ML GIO_ M'Id ml +lr pdrlccls#oIrmbedmirDi+bobsD >ttpD00ocbo#!tlo#odt0m*0.ocbo4ppclt#.spCpri.lotT>ttpD00ocbo#!tlo#odt0pri.lots0i+bobs0.ocbo0i+bobs#.ocbo#=bpcde%TodtbtclTLcsi+bobs>ttpD00ocbo#!tlo#odt0m*0.ocbo4ppclt#.spCpri.lotT>ttpD00ocbo#!tlo#odt0pri.lots0i+bobs0.ocbo0i+bobs#.ocbo#=bpcde%TodtbtclT4prlel"d"*lcsi+bobs>ttpD00ocbo#!tlo#odt0m*0.ocbo4ppclt#.spCpri.lotT>ttpD00ocbo#!tlo#odt0pri.lots0i+bobs0.ocbo0i+bobs#.ocbo#=bpcde%Todtbtc

  lTLcsi+bobs3*itb%ulsb*itb%ulrsMiel" +bt!d mlcs i+bobs m'Iclsd plr?u$ i"pcbe d"* lcs pdrls d odsdD

  Idurl" ml prlpdrdr cd bsbtd#Lcs l!pcboi ?ul mlspr1s s'>dur6 ml +lr ued or2ebod d cd p6%bed 7l* ml c'lsoicd

  b s'>dur6 m'l!pcbodr c'l!plrb$eobd b ple.dr +itis#Letrl tits mlobmbrl" ?u$ >l" ml +lrD- mlobmbr lc mbd3 truodr i dedr d prl%uetdr3 oi" >b debrl"3 oi" >i +drl"3 ?ulprl%uetdrl"3 ?ub +dr6 odmd oisd3 ?ub lsorbur6 cd or2ebod3 ?ub +dr6 ml+it2%rd+###?ude +drde odmd oisd3 oi"####Lsorbur1 cls prl%uetls d c'irmbedmir b lccs ls mbstrb*ubrde cls tds?ulsD

  - Zdrtbobpd dotbd"letmiedet bmlls#- _'b"pcbod le cls tds?uls#

  9rde %rup odrticbed

  http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/oficis2/jclic/oficis.jclic.zip&lang=ca&title=Els+oficishttp://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/oficis2/jclic/oficis.jclic.zip&lang=ca&title=Els+oficishttp://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/oficis2/jclic/oficis.jclic.zip&lang=ca&title=Els+oficishttp://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/oficis3/jclic/oficis3.jclic.zip&lang=ca&title=Aprenem+amb+els+oficishttp://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/oficis3/jclic/oficis3.jclic.zip&lang=ca&title=Aprenem+amb+els+oficishttp://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/oficis3/jclic/oficis3.jclic.zip&lang=ca&title=Aprenem+amb+els+oficishttp://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://cli