Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Planificarea sesiunii ... Programare أ®n limbaj de asamblare scris

Embed Size (px)

Text of Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Planificarea sesiunii ... Programare أ®n limbaj de asamblare...

 • Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Facultatea de Inginerie

  Planificarea sesiunii de restanţe LICENŢĂ/MASTER

  18.02.2019-24.02.2019

  Grupa Disciplina Forma de

  examinare Data Ora Sala Examinatori

  Limbaje de programare scris 20.02.2019 14 00

  IM 407 Șef lucr dr. Antoniu PITIC

  Analiză matematică scris 22.02.2019 8 00

  IE 102 Lector dr. Ioan ȚINCU

  Algebră liniară scris 22.02.2019 10 00

  IE 102 Lector dr. Ioan ȚINCU

  Fizică scris 21.02.2019 8 00

  IM 201 Prof. dr. Dan CHICEA

  Informatică aplicată scris 20.02.2019 8 00

  IM 405 Prof. dr. ing. Remus BRAD

  Bazele programării calculatoarelor 19.02.2019 8 00

  IM 407 Prof. dr. ing. Adrian FLOREA

  Educaţie fizică şi sport I 18.02.2019 14 00

  Asist Vladimir TURCU

  Limba engleză 1 18.02.2019 12 00

  S. 53 Litere Lect dr. Sorin UNGUREAN

  Limba germană I 20.02.2019 12 00

  S. 33 Litere Lect dr. Marius STROIA

  An II Calc Programare orientată obiect scris 20.02.2019 8 00

  IM 407 Conf. dr. ing. Macarie BREAZU

  Electronică analogică scris 22.02.2019 17 00

  IM 405 Dr. ing. Sorin VOLOSCIUC

  Programare în limbaj de asamblare scris 21.02.2019 11 00

  IM 407 Conf. dr. ing. Rodica BACIU

  Tehnici statistice de analiză a datelor scris 22.02.2019 11 00

  IM 407 Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI

  Analiza şi proiectarea algoritmilor 19.02.2019 8 00

  IM 201 Conf. dr. ing. Arpad GELLERT

  Teoria sistemelor 23.02.2019 9 00

  IM 323 Conf. dr. ing. Cornel RENTEA

  Limba engleză 3 18.02.2019 12 00

  S. 53 Litere Lect dr. Sorin UNGUREAN

  Limba germană 3 20.02.2019 12 00

  S. 33 Litere Lect dr. Marius STROIA

  Educaţie fizică şi sport 3 18.02.2019 14 00

  Asist Vladimir TURCU

  An III Calc Calculatoare numerice scris 19.02.2019 8 00

  IM 405 Conf. dr. ing. Ioan Z. MIHU

  Reţele de calculatoare scris+oral 18.02.2019 8 00

  IE 006 Șef. lucr. dr. ing. Ovidiu ȘIGOVAN

  Limbaje formale şi compilatoare scris 21.02.2019 8 00

  IM 405 Șef lucr. dr. ing. Adalbert GOLOMETY

  Inginerie software scris 20.02.2019 8 00

  IE 303 Conf. dr. ing. Dorin Nicolae SIMA

  Baze de date 23.02.2019 9 00

  IE 303 Şef lucr. dr. ing. Vasile CRĂCIUNEAN

  Limbaje de descriere hardware 22.02.2019 8 00

  IE 303 Şef. lucr. dr. ing. Ctin DIACONESCU

  Microelectronică-facultativ 22.02.2019 10 00

  IE 303 Şef. lucr. dr. ing. Ctin DIACONESCU

  An IV Calc

  Simularea şi optimizarea arhitecturilor de

  calcul 18.02.2019 10 00

  IM 407 Prof. dr. ing. Lucian VINȚAN

  Arhitecturi şi prelucrări paralele 19.02.2019 11 00

  IM 407 Conf. dr. ing. Ioan Z. MIHU

  Învăţarea automată 22.02.2019 11 00

  IM 405 Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI

  An I Calc

 • Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Facultatea de Inginerie

  Planificarea sesiunii de restanţe LICENŢĂ/MASTER

  18.02.2019-24.02.2019

  Compresia, criptarea şi securitatea datelor 21.02.2019 17 00

  IM 407 Conf. dr. ing. Macarie BREAZU

  Procesarea imaginilor şi "computer vision" 20.02.2019 10 00

  IM 405 Prof. dr. ing. Remus BRAD

  Programare orientată pe agenţi 19.02.2019 8 00

  IE 303 Prof. dr. ing. Ctin BĂLĂ ZAMFIRESCU

  Procesarea numerică a semnalelor 21.02.2019 8 00

  IM 222 Prof. dr. ing. Ioan P. MIHU

  Tehnologii pentru dezvoltare de aplicaţii 23.02.2019 9 00

  IE 303 Şef lucr. dr. ing. Vasile CRĂCIUNEAN

  An I TI Limbaje de programare 20.02.2019 16 00

  IM 407 Șef lucr. dr. Antoniu PITIC

  Analiză matematică 18.02.2019 8 00

  IE 101 Prof. dr. Dumitru ACU

  Algebră liniară, geometrie analitică şi

  diferenţială 23.02.2019 9 00

  IE 101 Conf. dr. Eugen CONSTANTINESCU

  Fizică 21.02.2019 8 00

  IM 201 Prof. dr. Dan CHICEA

  Informatică aplicată 20.02.2019 8 00

  IM 405 Prof. dr. ing. Remus BRAD

  Bazele programării calculatoarelor 19.02.2019 8 00

  IM 407 Prof. dr. ing. Adrian FLOREA

  Educaţie fizică şi sport I 18.02.2019 14 00

  Asist Vladimir TURCU

  Limba engleză 1 18.02.2019 12 00

  S. 53 Litere Lect dr. Sorin UNGUREAN

  Limba germană I 18.02.2019 15 00

  S. 48 Litere Lect Martin STANGL

  An II TI Programare orientată obiect scris 20.02.2019 8 00

  IM 407 Conf. dr. ing. Macarie BREAZU

  Electronică analogică scris 22.02.2019 17 00

  IM 405 Dr. ing. Sorin VOLOSCIUC

  Programare în limbaj de asamblare scris 21.02.2019 11 00

  IM 407 Conf. dr. ing. Rodica BACIU

  Tehnici statistice de analiză a datelor scris 22.02.2019 11 00

  IM 407 Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI

  Analiza şi proiectarea algoritmilor 19.02.2019 8 00

  IM 201 Conf. dr. ing. Arpad GELLERT

  Teoria sistemelor 23.02.2019 9 00

  IM 323 Conf. dr. ing. Cornel RENTEA

  Limba engleză 3 18.02.2019 14 00

  IM 302 Asist dr. Andreea TEODORESCU

  Limba germană 3 20.02.2019 12 00

  S. 33 Litere Lect dr. Marius STROIA

  Educaţie fizică şi sport 3 18.02.2019 12 00

  Asist Vladimir TURCU

  An III TI Calculatoare numerice 19.02.2019 8 00

  IM 405 Conf. dr. ing. Ioan Z. MIHU

  Reţele de calculatoare 18.02.2019 8 00

  IE 006 Șef. lucr. dr. ing. Ovidiu ȘIGOVAN

  Limbaje formale şi compilatoare 21.02.2019 8 00

  IM 405 Șef lucr. dr. ing. Adalbert GOLOMETY

  Inginerie software 20.02.2019 8 00

  IE 303 Conf. dr. ing. Dorin Nicolae SIMA

  Baze de date 23.02.2019 9 00

  IE 303 Şef lucr. dr. ing. Vasile CRĂCIUNEAN

  Limbaje de descriere hardware 22.02.2019 8 00

  IE 303 Şef. lucr. dr. ing. Ctin DIACONESCU

  An IV TI Tehnici de codare a informaţiei scris 21.02.2019 17 00

  IM 407 Conf. dr. ing. Macarie BREAZU

 • Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Facultatea de Inginerie

  Planificarea sesiunii de restanţe LICENŢĂ/MASTER

  18.02.2019-24.02.2019

  Comportamentul adaptiv al sistemelor scris 22.02.2019 11 00

  IM 405 Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI

  Metode automate de optimizare a

  arhitecturilor de calcul scris 18.02.2019 10 00

  IM 407 Prof. dr. ing. Lucian VINȚAN

  Tehnici de analiză a imaginilor-opţ. 20.02.2019 10 00

  IM 405 Prof. dr. ing. Remus BRAD

  Sisteme multi-agent-opţ. 19.02.2019 8 00

  IE 303 Prof. dr. ing. Ctin BĂLĂ ZAMFIRESCU

  Proiectarea filtrelor numerice-opţ 21.02.2019 8 00

  IM 222 Prof. dr. ing. Ioan P. MIHU

  Tehnologii pentru dezvoltare de aplicaţii

  web opţ. 23.02.2019 9 00

  IE 303 Şef lucr. dr. ing. Vasile CRĂCIUNEAN

  An I IPMI

  Algebră liniară, geometrie analitică şi

  diferenţială oral 22.02.2019 10 00

  IM 323 Șef lucr. dr. Adrian GÎRJOABĂ

  Chimie I scris 19.02.2019 10 00

  IM 202 Şef lucr. dr. Narcisa VRÎNCEANU

  Ştiinţa şi ingineria materialelor oral 20.02.2019 8 00

  IM 305 Conf. dr. ing. Cristian DEAC

  Programarea calculatoarelor şi limbaje de

  programare I oral 21.02.2019 8 00

  IM 217 Prof. dr. ing. Sorin BORZA

  Economie generală oral 19.02.2019 8 00

  IM 202 Şef lucr. dr. ing. Wiegand FLEISCHER

  Teoria probabilităţilor şi statistică

  matematică 18.02.2019 8 00

  IM 202 Prof. dr. ing. Ec. Viorel BUCUR

  Lb engleză 1 18.02.2019 10 00

  IM 302 Daniela DURALIA

  Geometrie descriptivă 23.02.2019 8 00

  IM 407 Conf. dr. ing. Marius CHILIBAN

  Ed fizică şi sport 18.02.2019 14 00

  Asist Vladimir TURCU

  An II IPMI Rezistenţa materialelor 1 scris+oral 20.02.2019 8 00

  IM 413 Prof. dr. ing. Marcu FRĂŢILĂ

  Coroziune şi protecţie anticorozivă scris+oral 18.02.2019 8 00

  IE 301 Prof. dr. ing. Toderiţa NEMEŞ

  Electrotehnică şi Electronică scris 19.02.2019 8 00

  IM 222 Conf. dr. ing. Mihai BOGDAN

  Management şi marketing scris 18.02.2019 10 00

  IM 202 Şef lucr. dr. ing. Gina MORARU

  Tehnologia materialelor I scris+oral 22.02.2019 8 00

  IM 222 Prof. dr. ing. Valentin PETRESCU

  Desen tehnic şi infografică 23.02.2019 11 00

  IM 303 Conf. dr. ing. Marius CHILIBAN

  Metode numerice 21.02.2019 8 00

  IM 323 Conf. dr. ing. Eugen AVRIGEAN

  Limba engleză 3 19.02.2019 10 00

  s. 17 litere Asist. Alina ONEŢ

  Ed. Fizică şi sport 18.02.2019 14 00

  Asist Vladimir TURCU

  An III IPMI

  Automatizarea proceselor tehnologice si

  biotehnologice 19.02.2019 8 00

  IM 311 Prof. dr. ing. Radu BREAZ

  Microbiologia mediului 18.02.2019 8 00

  B200 Conf. dr. ing. Monica MIRONESCU

  Surse alternative de energie 20.02.2019 8 00

  IM 305 Conf. dr. ing. Cristian DEAC

 • Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Facultatea de Inginerie

  Planificarea sesiunii de restanţe LICENŢĂ/MASTER

  18.02.2019-24.02.2019

  Tehnologii de valorificare, depozitare şi

  management al deşeurilor 1 20.02.2019 8 00

  IM 305 Conf. dr. ing. Cristian DEAC

  Tehnologii de achiziţie, monitorizare şi

  diagnoză a calit. mediului 21.02.2019 8 00

  IM 217 Prof. dr. ing. Sorin BORZA

  Analiza şi sinteza proc. tehnologice 22.02.2019 8 00

  IE 301 Şef lucr. dr. ing. Florin CIOFU

  Adaptarea la schimbări climatice 22.02.2019 10 00

  IE 3