of 7 /7

Universiteti i Prishtinës · Programi Giuhësi, provimit pranues nga fusha e Gjuhësisë Programi: Letërsi, provimi pranues nga fusha e Letërsisë Gjuhë angleze apo një nga gjuhët

  • Upload
    others

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Universiteti i Prishtinës · Programi Giuhësi, provimit pranues nga fusha e Gjuhësisë Programi:...

Page 1: Universiteti i Prishtinës · Programi Giuhësi, provimit pranues nga fusha e Gjuhësisë Programi: Letërsi, provimi pranues nga fusha e Letërsisë Gjuhë angleze apo një nga gjuhët
Page 2: Universiteti i Prishtinës · Programi Giuhësi, provimit pranues nga fusha e Gjuhësisë Programi: Letërsi, provimi pranues nga fusha e Letërsisë Gjuhë angleze apo një nga gjuhët
Page 3: Universiteti i Prishtinës · Programi Giuhësi, provimit pranues nga fusha e Gjuhësisë Programi: Letërsi, provimi pranues nga fusha e Letërsisë Gjuhë angleze apo një nga gjuhët
Page 4: Universiteti i Prishtinës · Programi Giuhësi, provimit pranues nga fusha e Gjuhësisë Programi: Letërsi, provimi pranues nga fusha e Letërsisë Gjuhë angleze apo një nga gjuhët
Page 5: Universiteti i Prishtinës · Programi Giuhësi, provimit pranues nga fusha e Gjuhësisë Programi: Letërsi, provimi pranues nga fusha e Letërsisë Gjuhë angleze apo një nga gjuhët
Page 6: Universiteti i Prishtinës · Programi Giuhësi, provimit pranues nga fusha e Gjuhësisë Programi: Letërsi, provimi pranues nga fusha e Letërsisë Gjuhë angleze apo një nga gjuhët
Page 7: Universiteti i Prishtinës · Programi Giuhësi, provimit pranues nga fusha e Gjuhësisë Programi: Letërsi, provimi pranues nga fusha e Letërsisë Gjuhë angleze apo një nga gjuhët