Click here to load reader

Uponor qg smatrix base se 1068125 032015 90459

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

https://www.uponor.se/~/media/countryspecific/sweden/download-centre/current/underfloor_heating/smatrix/uponor_qg_smatrix_base_se_1068125_032015_90459.pdf?version=1

Text of Uponor qg smatrix base se 1068125 032015 90459

 • 03 | 2015

  Uponor Smatrix BaseS E S N A B B G U I D E

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Innehllsfrteckning

  Uponor Smatrix Base komponenter .............................2Systemexempel .................................................................2

  Upphovsrtt och friskrivning .......................................3

  Frord ..........................................................................4Skerhetsfreskrifter .........................................................4Avfallshantering (Elavfall) .................................................4

  Snabbguide ...................................................................5Bruksanvisning fr termostater .........................................5Kommunikationsprotokoll .................................................5Installation ........................................................................7Registrera en termostat eller systemenhet till reglercentralen ..................................................................9Avregistrera en kanal eller systemenhet ..........................10Avregistrering av alla kanaler ...........................................10Diverse vriga funktioner ................................................10

  Tekniska data ..............................................................11

  Uponor Smatrix Base komponenter

  Ett Uponor Smatrix Base system kan best av en kombination av fljande komponenter:

  Uponor Smatrix Base Reglercentral X-145 (reglercentral)

  Uponor Smatrix Base Timer I-143 (timer I-143)

  Uponor Smatrix Base Termostat Standard T-145/T-145 POD (standard termostat T-145/T-145 POD)

  Uponor Smatrix Base Termostat Dig T-146 (digital termostat T-146)

  Uponor Smatrix Base Termostat Prog.+RH T-148 (digital termostat T-148)

  Uponor Smatrix Base Termostat Flush T-144 (inflld termostat T-144)

  Uponor Smatrix Base Termostat fr offentlig milj T-143 (termostat fr offentlig milj T-143)

  Uponor Smatrix Base Slavmodul M-140 (slavmodul M-140)

  Uponor Smatrix Base Starmodul M-141 (kopplingsmodul fr stjrnnt M-141)

  Uponor Smatrix Transformator A-1XX (transformator A-1XX)

  Systemexempel

  SNABBGU IDE

  2 U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

  03 | 2015

  Uponor Smatrix Wave/Wave PLUSU K I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N UA L

  03 | 2015

  Uponor Smatrix Wave/Wave PLUSU K I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N UA L

  03 | 2015

  Uponor Smatrix BaseU K I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N

  M A N UA L

  https://www.uponor.se/vvs/smatrix/downloads.aspx

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Upphovsrtt och friskrivning

  Uponor har utarbetat denna installations- och bruksan-visning och allt innehll i den uteslutande fr infor-mationsndml. Innehllet i anvisningen (inklusive diagram, logotyper, ikoner, text och bilder) omfattas av upphovsrtt och skyddas av upphovsrttslagar och frdragsbestmmelser som gller i hela vrlden. Genom att anvnda anvisningen frbinder du dig att flja alla gllande upphovsrttslagar. Om du frndrar ngot av innehllet i anvisningen eller anvnder den fr annat ndaml gr du intrng p Uponors upphovsrtt, varu-mrke och andra immateriella rttigheter.

  Utgngspunkten fr anvisningen r att alla skerhetst-grder har vidtagits till fullo, och dessutom att Uponor Smatrix Base med alla dess komponenter, ssom det beskrivs i anvisningen:

  vljs ut, projekteras, installeras och driftstts av be-hriga och sakkunniga projektrer och installatrer med iakttagande av gllande (vid installationstid-punkten) installationsanvisningar frn Uponor och ven av alla tillmpliga bygg- och installationsnor-mer och andra krav och riktlinjer,

  inte (tillflligt eller varaktigt) utstts fr temperaturer, tryck och/eller elektriska spnningar som verskrider de grnsvrden som anges p produkterna eller i anvisningar som tillhandahlls av Uponor,

  blir kvar p den plats dr det ursprungligen installe-rades och inte repareras, byts ut eller frndras utan fregende skriftligt medgivande frn Uponor,

  ansluts till dricksvattensystem eller kompatibla rrlednings-, vrme- och/eller kylsystem som har godknts eller specificerats av Uponor,

  inte ansluts till eller anvnds tillsammans med produkter, delar eller komponenter som inte har godknts eller specificerats av Uponor och

  inte uppvisar tecken p verkan, skadegrelse, otillrckligt underhll, felaktig frvaring, vrdslshet eller olycksfall fre installation och driftsttning.

  Uponor har anstrngt sig fr att skerstlla att anvisningen r korrekt, men Uponor kan inte garantera att all den information som lmnas hri r korrekt. Uponor frbehller sig rtten att ndra de specifikationer och funktioner som beskrivs i anvisningen och att avbryta tillverkningen av Uponor Smatrix Base utan fregende meddelande eller frpliktelse. Anvisningen tillhandahlls i befintligt skick utan ngon form av uttryckliga eller underfrstdda garantier. Informationen ska verifieras sjlvstndigt innan den anvnds.

  I den utstrckning som lagen medger friskriver sig Uponor frn alla uttryckliga eller underfrstdda garantitaganden, inbegripet men ej begrnsat till underfrstdda utfstelser om sljbarhet, lmplighet fr visst ndaml och frnvaro av vertrdelser.

  Denna friskrivning avser men r inte begrnsad till anvisningens vederhftighet, tillfrlitlighet och felfrihet.

  Uponor ptar sig under inga frhllanden ngot skadestndsansvar fr indirekta, speciella eller tillflliga skador eller fr frluster eller fljdskador som orsakats av att innehllet eller informationen i anvisningen utnyttjats eller inte har kunnat utnyttjas, ej heller fr ansprk som avser fel, frbiseenden eller andra felaktigheter i anvisningen, ven om Uponor har uppmrksammats p mjligheten till sdana skador.

  Denna friskrivning och andra bestmmelser i anvisningen begrnsar inte konsumentens lagstadgade rttigheter.

  SNABBGU IDE

  3U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Det hr r en snabbstartguide som kan anvndas som minneslista av erfarna installatrer. Vi vill starkt rekommendera dig att lsa igenom hela handboken innan du installerar reglersystemet.

  Skerhetsfreskrifter

  Varningar som anvnds i anvisningen

  Fljande symboler anvnds i anvisningen som en indikation p speciella frsiktighetstgrder vid installation och anvndning av Uponor-utrustning:

  Varning!Risk fr skador. Om varningen inte tlyds kan personer eller komponenter skadas.

  Frsiktigt!Om frsiktighet inte visas kan funktionsfel uppst.

  Skerhetstgrder

  Genomfr fljande tgrder vid installation och anvndning av all slags Uponor-utrustning:

  Ls och flj anvisningarna i installations- och bruksanvisningen.

  Installationen mste utfras av behrig person i enlighet med gllande bestmmelser.

  Det r inte tilltet att gra frndringar eller modifieringar som inte beskrivs i anvisningen.

  All strmtillfrsel mste vara frnslagen innan ledningsarbeten pbrjas.

  Anvnd inte vatten fr att rengra Uponor-komponenter.

  Utstt inte Uponor-komponenterna fr brnnbara ngor eller gaser.

  Vi ptar oss inget ansvar fr skador eller driftstopp som orsakas av att dessa freskrifter inte fljs!

  Ntspnning

  Varning!Uponor-systemet drivs med elstrm 50 Hz, 230 V AC. Sl omedelbart ifrn spnningen vid ndsituationer.

  Tekniska frutsttningar

  Frsiktigt!Undvik strningar genom att separera installations- och datakablar frn kraftkablar med hgre spnning n 50 V.

  Avfallshantering (Elavfall)

  OBS!Tillmpligt i Europeiska Unionen och andra europeiska lnder med tskilda tervinnings-system.

  Det hr symbolen p produkten eller i dokumentationen betyder att den inte fr kastas tillsammans med hushllsavfall vid slutet

  av sin livstid. Fr att frhindra eventuella skador p milj eller mnniskors hlsa frn okontrollerad avfalls-hantering, skall denna produkt separeras frn andra typer av avfall och tervinnas fr att frmja hllbar tervinning av materiella resurser.

  Hushllsanvndare br kontakta den terfrsljare som slt produkten eller sin kommun fr vidare information om var och hur de kan lmna in produkten fr miljvnlig tervinning.

  Fretagsanvndare br kontakta sin leverantr och kontrollera villkoren i kpekontraktet. Denna produkt fr inte blandas med annat kommersiellt avfall.

  Frord

  SNABBGU IDE

  4 U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Snabbguide

  OBS!Det hr r en snabbstartguide som kan anvndas som minneslista av erfarna installatrer. Vi vill starkt rekommendera dig att lsa igenom hela handboken innan du installerar reglersystemet.

  Varning!Elektrisk installation och service innanfr skyddskpor dr spnningar p 230 V AC finns, mste utfras under verinseende av en behrig elektriker.

  AB + - A B + - A B + -

  BUS

  BUS

  M-140*

  M-141*

  X-145

  * Bilden visar ett exempel p en installation med valfria tillbehr.

  Bruksanvisning fr termostater

  T-145 T-144 T-143T-148T-146

  20

  5 35

  Kommunikationsprotokoll

  Det hr systemet r baserat p ett busskommuni-kationsprotokoll (krver att termostatens unika ID registreras p reglercentralen) och anvnder koppling i serie, direkt eller stjrnnt. Detta tillter serie- och parallellkopplingar, gr ledningsdragning och anslutning av termostater och systemenheter mycket enklare n att ansluta en termostat per anslutning.

  De mnga anslutningsmjligheter som erbjuds med detta kommunikationsprotokoll kan kombineras p det stt som r bst lmpat fr det nuvarande systemet.

  SNABBGU IDE

  5U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  T-144

  M-141*

  T-148T-146T-145T-143I-143

  X-145M-140*

  X-145M-140*

  T-143

  T-148T-146T-143

  X-145M-140*M-141*

  X-145

  X-145

  A B

  C D

  F G H

  1

  2

  3

  E

  J KI

  1

  23

  1

  2

  2

  2

  3 s

  31

  1

  11

  2

  3

  1

  3

  +-

  +-

  + - + - + -

  BA

  BA

  BA BA BA

  + -A B

  1 2 3 4

  ON DIP

  T-148I-143

  T-148T-146

  *Tillval

  *Tillval*Tillval

  *Tillval*Tillval

  SNABBGU IDE

  6 U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Installation

  Varning!Transformatormodulen r tung och kan lossna om reglercentralen hlls upp och ner utan locket p.

  OBS!Kablar mellan transformator och reglerkort mste kopplas ur fre isrtagning.

  OBS!Anslut bara ett styrdon fr varje kanal. Kanalerna 01 och 02 har dubbla utgngar (a och b) fr tv styrdon.

  Frsiktigt!Kontrollera att varje styrdon ansluts till rtt kanal s att termostaterna styr rtt kretsar.

  OBS!tminstone en termostat mste registreras innan man registrerar en systemenhet.

  Frsiktigt!Switcharna p termostaten fr offentlig milj mste stllas in innan termostaten registreras.

  Frsiktigt!Switcharna p termostaten fr offentlig milj mste stllas in p en av de tillgngliga funktionerna, annars kan inte termostaten registreras.

  A. Montera den fullstndiga utrustningen, eller delar av den, p vggen med antingen en DIN-skena eller med skruv och plugg.

  B. Anslut styrdonen.

  C. Anslut en kommunikationskabel till reglercentralen, slavmodulen, och/eller den valfria kopplingsmodu-len. Obs: Busskoppling i serie rekommenderas. Se sida 5, Kommunikationsprotokoll fr mer informa-tion.

  D. Anslut en kommunikationskabel till termostaten/timern.

  E. Anslut en valfri extern givare (endast kompatibla termostater).

  F. Stll in DIP-switchen p termostaten fr offentlig milj T-143.

  Funktion

  Brytare

  1 2 3 4

  Standard rumstermostat Av Av Av Av

  Standard rumstermostat med en golvtemperaturgivare

  P Av Av Av

  Standard rumstermostat eller systemenhet med en utomhustemperaturgivare

  Av P Av Av

  Systemenhet dr givar-ingngen anvnds fr omkoppling av Komfort/ECO

  Av Av Av P

  Extern givare Av P Av P

  G. Kontrollera att ledningsdragningen r komplett och korrekt utfrd:

  Styrdon Reglage vrme/kyla Cirkulationspump

  H. Se till att 230 V AC-facket p reglercentralen r stngt och att fstskruven r tdragen.

  I. Anslut ntkabeln till ett uttag med 230 V AC, eller om lokala omstndigheter s krver, till en kopplingsdosa.

  J. Stll in tid och datum p termostater och timer (endast digital termostat T-148 och timer).

  K. Vlj lge p termostaten (instllningsmeny 04, endast p digitala termostater). Frinstllning: RT (standard rumstermostat)

  L. Registrera termostater, timern och andra systemenheter, i den ordningen (nsta sida).

  SNABBGU IDE

  7U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  1 2.1 2.2 2.3

  2.2

  2.1

  T-146T-148

  T-145

  T-1433

  T-144

  2

  3

  4 5.1 5.2 5.3

  5.4T-143

  6I-143

  5 s

  5 s

  75

  6

  8

  3 s

  3 s

  5 s

  5 s5 s

  5 s

  SNABBGU IDE

  8 U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Registrera en termostat eller systemenhet till reglercentralen

  OBS!tminstone en termostat mste registreras innan man registrerar en systemenhet.

  Fr att registrera rumstermostater och systemenheter (timer etc.) till reglercentralen:

  1. Tryck p och hll nere knappen OK p reglercentra-len i ca. 3 sekunder tills lysdioden fr kanal 1 (eller den frsta oregistrerade kanalen) blinkar rd.

  2. Val av kanal fr styrdon

  2.1 Anvnd knapparna < eller > fr att flytta mar-kren (lysdioden blinkar rd) till nskad kanal.

  2.2 Tryck p knappen OK fr att vlja kanal fr registrering. Lysdioden fr den valda kanalen brjar blinka grn.

  2.3 Upprepa steg 2.1 och 2.2 tills alla kanaler som ska registreras med termostaten r valda (lysdioder blinkar grna).

  OBS! Vi rekommenderar att registrera alla kanaler till termostaten samtidigt.

  3. Registrering av termostat

  Termostat T-143 med olika funktioner

  3.1 Tryck frsiktigt p och hll nere registrerings-knappen p termostaten, slpp knappen nr lysdioden brjar blinka grn (i hlet ovanfr registreringsknappen). Lysdioden fr den valda kanalen p reglercentra-len lyser nu fast grn och registreringen r klar.

  Termostat T-144

  3.1 Tryck frsiktigt med hjlp av ett spetsigt freml ner och hll nere registreringsknappen p ter-mostaten, slpp knappen nr lysdioden ovanfr visartavlan brjar blinka. Lysdioden fr den valda kanalen p reglercentra-len lyser nu fast grn och registreringen r klar.

  Termostat T-145

  3.1 Tryck frsiktigt p och hll nere registreringsknap-pen p termostaten, slpp knappen nr lysdioden p framsidan av termostaten brjar blinka. Lysdioden fr den valda kanalen p reglercentra-len lyser nu fast grn och registreringen r klar.

  Termostat T-146 och T-148

  3.1 Tryck p och hll nere knapparna - och + p termostaten tills texten CnF (konfigurera) och en kommunikationssymbol visas. Lysdioden fr den valda kanalen p reglercentra-len lyser nu fast grn och registreringen r klar.

  4. Upprepa stegen 2 och 3 tills alla tillgngliga termo-stater har registrerats.

  5. Val av kanal fr systemenhet

  5.1 Anvnd knapparna < eller > fr att flytta mark-ren till ntlysdioden (lysdioden blinkar rd).

  5.2 Tryck p knappen OK fr att komma till systemets registreringlge fr kanaler. Kraft-lysdioden blinkar med: lng lystid, kort paus, lng lystid, och lysdioden fr kanal 1 blinkar rd.

  5.3 Vlj en systemkanal, se listan nedan.

  1 = Timer

  3 = Termostat fr offentliga miljer med utomhusgivare

  4 = Termostat fr offentliga miljer med omkoppling av vrme/kyla frn kontakt eller omkoppling av vrme/kyla frn givaringng

  5 = Termostat fr offentliga miljer med omkoppling av Komfort/ECO

  5.4 Tryck p knappen OK fr att vlja kanal fr systemenheten. Lysdioden fr kanalen brjar blinka grn.

  6. Registrering av systemenhet

  Timer I-143

  6.1 Tryck p och hll nere knapparna - och + p termostaten tills texten CnF (konfigurera) och en kommunikationssymbol visas. Lysdioden fr den valda kanalen p reglercentralen lyser nu fast grn och registreringen r klar.

  Termostat T-143 som en systemenhet, med olika funktioner

  6.1 Tryck frsiktigt p och hll nere registrerings-knappen p termostaten, slpp knappen nr lysdioden brjar blinka grn (i hlet ovanfr registreringsknappen). Lysdioden fr den valda kanalen p reglercentra-len lyser nu fast grn och registreringen r klar.

  7. Upprepa stegen 5 och 6 tills alla tillgngliga systemenheter har registrerats.

  8. Avsluta registrering

  Fr att avsluta registrering och tervnda till driftlge, tryck p och hll nere knappen OK p reglercentralen i ca. 3 sekunder tills de grna lysdioderna slocknar.

  SNABBGU IDE

  9U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  Avregistrera en kanal eller systemenhet

  Om en kanal eller systemenhet har registrerats felaktigt eller om en registrering av en termostat behver gras om, r det mjligt att ta bort den nuvarande registre-ringen frn reglercentralen.

  Fr att avregistrera en kanal:

  1. G till registreringslge. Lysdioden fr kanal 1 blinkar rd/grn, eller den frsta oregistrerade kanalen blinkar rd.

  2. Om en systemenhet (timer etc.) ska avregistreras, g till systemets registreringlge fr kanaler. Kraft-lysdioden blinkar med: lng lystid, kort paus, lng lystid, och lysdioden fr kanal 1 blinkar rd/grn.

  3. Anvnd knapparna < eller > fr att flytta markren (lysdioden blinkar rd) till den valda kanalen (blinkar grn om registrerad) fr att avregistrera.

  4. Tryck p knapparna < och > samtidigt i ca. 5 sekunder tills lysdioderna fr de valda kanalerna brjar blinka rda.

  Avregistrering av alla kanaler

  Om en eller flera kanaler har registrerats felaktigt, r det mjligt att ta bort alla registreringar samtidigt.

  Upphvande av alla kanalregistreringar:

  1. G till registreringslge. Lysdioden fr kanal 1 blinkar rd/grn, eller den frsta oregistrerade kanalen blinkar rd.

  2. Tryck p knapparna < och > samtidigt i ca. 10 sekunder tills lysdioderna fr alla kanaler utom en slocknar. Den terstende blinkar rd.

  Diverse vriga funktioner

  Se den fullstndiga bruksanvisningen fr mer informa-tion om autobalansering av styrdon (eliminerar behovet av manuell balansering, alltid aktiverat), kyla och instll-ningar av Komfort/ECO etc.

  SNABBGU IDE

  10 U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

 • UK

  CZ

  DE

  DK

  EE

  ES

  FI

  FR

  HR

  HU

  IT

  LT

  LV

  NL

  NO

  PL

  PT

  RO

  RU

  SE

  SK

  0682

  verensstmmelsefrklaring:Vi frklarar hrmed under eget ansvar att de produkter som behandlas i denna anvisning uppfyller alla de vsentliga krav som framgr av direktiv 1999/5/EG frn mars 1999.

  Tekniska dataAllmnt

  IP IP20 (IP: kapslingsklass fr produktens aktiva delar och skydd mot vatten)

  Hgsta relativa fuktighet i omgivningsluften max 85 % vid 20 C

  Termostat och timer

  CE-mrkning

  Lgspnningsprovning EN 60730-1* och EN 60730-2-9***

  EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1

  Strmfrsrjning Frn reglercentral

  Spnning 4,5 V 5,5 V

  Drifttemperatur 0 C +45 C

  Frvaringstemperatur -10 C +70 C

  Anslutningar (endast termostater) 0,5 mm 2,5 mm

  Reglercentral

  CE-mrkning

  Lgspnningsprovning EN 60730-1* och EN 60730-2-1***

  EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1

  Strmfrsrjning 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz eller 60 Hz

  Inre skring T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3,15 A snabb

  Drifttemperatur 0 C +45 C

  Frvaringstemperatur -20 C +70 C

  Max effektfrbrukning 40 W

  Utgngar fr pump- och pannrel 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 8 A max

  GPI Endast slutande kontakt

  Ventilutgngar 24 V AC, 4 A max

  Ntanslutning 1 m kabel med eurokontakt

  Anslutningar fr nt, pump, GPI och panna Max 4,0 mm2 solid, eller 2,5 mm2 flexibel med hylsa

  Anslutningar fr kommunikationsbuss 0,5 mm 2,5 mm

  Anslutningar fr ventilutgngar 0,2 mm 1,5 mm

  *) EN 60730-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon fr hushllsbruk -

  Del 1: Allmnna fordringar

  **) EN 60730-2-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon fr hushllsbruk -

  Del 2-1: Srskilda fordringar p styr- och reglerdon fr elektriska hushllsapparater

  ***) EN 60730-2-9 Automatiska elektriska styr- och reglerdon fr hushllsbruk -

  Del 2-9: Srskilda krav p temperaturknnande reglerdon

  Kan anvndas i hela Europa

  SNABBGU IDE

  11U P O N O R S M AT R I X B A S E S N A B B G U I D E

 • Uponor AB; Uponor VVS www.uponor.se

  Uponor frbehller sig rtten att utan fregende meddelande ndra specifikationerna fr ingende komponenter enligt vr policy om stndig frbttring och utveckling.10

  6812

  5 0

  3_20

  15_S

  E

  Pro

  duct

  ion:

  Upo

  nor A

  B; V

  irsbo

  , Sw

  eden