23
Upravljanje troškovima Osnovi organizacije -vežbe Upravljanje troškovima

Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

  • Upload
    hatu

  • View
    280

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Upravljanje troškovima

Osnovi organizacije - vežbe

Upravljanje troškovima

Page 2: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Troškovi

• Predstavljaju novčano izražena trošenja sredstava i rada.

• Postoji više različitih klasifikacija troškova, u zavisnosti od• Postoji više različitih klasifikacija troškova, u zavisnosti od

aspekta posmatranja.

Page 3: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Vrste troškova

• U zavisnosti od reakcije troškova na promenu obima

proizvodnje razlikuju se:

• fiksni,

• varijabilni,• varijabilni,

• i relativno-fiksni (zonski) troškovi.

• Takođe, bitno je razlikovati i ukupne od jediničnih troškova.

Page 4: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Fiksni troškovi

• Fiksni troškovi se ne menjaju kada se menja obim aktivnosti

(isti su bez obzira na to da li organizacija radi sa minimalnim

ili punim kapacitetom), i tu spadaju:

• amortizacija;• amortizacija;

• troškovi osiguranja;

• troškovi zakupa;

• troškovi rada viših rukovodilaca;

• ...

Page 5: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Fiksni troškovi

Page 6: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Varijabilni troškovi

• Varijabilni troškovi se menjaju direktno proporcionalno

obimu aktivnosti, a to mogu biti:

• troškovi materijala za izradu;

• troškovi pomoćnog materijala;• troškovi pomoćnog materijala;

• troškovi energije;

• troškovi proizvodnih radnih mesta;

• ...

Page 7: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Varijabilni troškovi

Page 8: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Primer

Broj

pljeskavicaFiksni troškovi

Fiksni troškovi

po pljeskavici

Varijabilni

troškovi po

pljeskavici

Ukupni

troškovi po

pljeskavici

100 3000 30 40 70

120 3000 25 40 65120 3000 25 40 65

150 3000 20 40 60

200 3000 15 40 55

250 3000 12 40 52

Page 9: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Dobit

• D – dobit (profit);

• UP – ukupni prihod;

• UT – ukupni troškovi;

D = UP - UT

Page 10: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Primer

Proizvodi

Ukupno A B C

Proizvodnja pri punom kapacitetu 2.000.000

Sadašnja proizvodnja 600.000 400.000 500.000

Cena po jedinici proizvoda 1,67 1,50 0,401,20

1.500.000

Ukupan prihod od prodaje

Varijabilni troškovi po jedinici 1,25 0,625 0,25

Ukupni varijabilni troškovi

Fiksni troškovi 520.000 170.000 275.000 75.000

Dobit

0,75

1.000.000 600.000 200.0001.800.000

750.000 250.000 125.0001.125.000

155.000 80.000 75.000 0

Page 11: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Prelomna tačka rentabilnosti

1500

2000

Ukupn

i troško

viUkupni prihod

D o b

i t

a k

Prelomna

tačka

rentabilnosti

Varijabilni

P, T

500

1000

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Q

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % kapacitet

Fiksni troškoviG u b i t a

k

Varijabilni

troškovi

Page 12: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Prelomna tačka rentabilnosti

vtpc

FTPTRn

=Naturalno:

vtpc −

Vrednosno: pcvtpc

FTPTRv ⋅

=

Page 13: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 1

• Preduzeće proizvodi jedan proizvod sa prodajnom cenom od15 € i varijabilnim troškovima od 12 €. Fiksni troškovi iznose18.000 €.

Potrebno je:

a) odrediti obim proizvodnje na pragu rentabiliteta;

b) odrediti vrednost prodaje na pragu rentabiliteta;b) odrediti vrednost prodaje na pragu rentabiliteta;

c) izračunati koliko je jedinica potrebno prodati da bi se ostvarioprofit od 6.000 €;

d) izračunati koliko je jedinica je potrebno prodati kako bi sezadržao profit od 2.000 €, ako zbog opšteg porasta cena natržištu varijabilni troškovi porastu za 1 € po proizvodu, a plateradnicima se zbog pritiska sindikata povećaju za dodatnih4.000 €.

Page 14: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 1 - rešenje

90.000€151215

18.000pc

vtpc

FTb)PTR

6.000kom1215

18.000

vtpc

FTa)PTR

v

n

=⋅

=⋅

=

=

=

=

12.000kom1315

2.00022.000

vtpc

DFTd)Q

8.000kom1215

6.00018.000

vtpc

DFTc)Q

1

111

=

+=

+=

=

+=

+=

=

=

−−=

−−=

8.000komQ

3Q24.000

18.00012Q15Q6.000

FTVTUPD

:ili

Page 15: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 2

• Marko je odlučio da napravi žurku. Sa menadžerom kluba sedogovorio da prostor plati 300 €, kao i da dele zaradu odpića i garderobe. Cene pića će biti promotivne, pri čemu ćese prihod od prodaje deliti u odnosu 3:1 u Markovu korist, aukupan novac od ulaznica i garderobe, 1 € po osobi, će sedeliti u odnosu 1:1. Osim toga, Marko za obezbeđenje trebada izdvoji još 300 €, osoblje koje će posluživati goste ćeda izdvoji još 300 €, osoblje koje će posluživati goste ćekoštati 400 €, a DJ i bend po 200 €.

S obzirom na karakter žurke i ciljnu grupu, Marko previđa daće posetioci na piće u proseku trošiti po 8 €. Ukoliko sunjegove pretpostavke tačne, potrebno je izračunati kolikoljudi treba da dođe na žurku da bi zaradio 1.200 €. Izračunatiukupne prihode kluba ukoliko dođe toliko ljudi.

Page 16: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 2 - rešenje

FTM = 300 + 300 + 400 + 2·200 = 1.400 €

DM = 1.200 €

Ulaz i garderoba

(M:K = 1:1)

Piće

(M:K = 3:1)

Ukupno po

posetiocu

Ukupno 1 € 8 € 9 €

Marko 0,5 € 6 € 6,5 €

Klub 0,5 € 2 € 2,5 €

Ako dođe 400 ljudi, prihod kluba će biti: PK= 400·2,5 + 300 = 1.300 €

Klub 0,5 € 2 € 2,5 €

=

−+−

+=

+=

=+

=

ljudi 4002)(80,5)(1

1.2001.400

vt-pc

DFTQ formuli po ili

ljudi 4006,5

1.2001.400Q

Page 17: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 3

• Zbog nepredviđenih zastoja preduzeće je u posmatranomperiodu iskoristilo svega 20% kapaciteta i proizvelo 40.000jedinica svoga proizvoda. U tim uslovima, ukupni troškovi subili 800.000 €, a fiksni troškovi proizvodnje jedne jediniceproizvoda 10 €. Celokupna količina proizvoda je prodata poceni od 12,50 € po komadu.

Potrebno je:

a) izračunati dobit preduzeća u posmatranoj situaciji;

b) izračunati dobit ukoliko bi preduzeće iskoristilo 85% svojihkapaciteta, pod pretpostavkom da će prodati sve što proizvede;

c) izračunati koliko % kapaciteta preduzeće treba da angažuje dabi profit bio na nuli;

d) grafički predstaviti prelomnu tačku rentabilnosti.

Page 18: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 3 - rešenje

const10€40.000

400.000

Q

VTvt

400.000€400.000800.000FTUTVT

const400.000€40.00010QftFT

300.000€800.00012,540.000UTUPD

20%

20%

20%

20%20%

20%20%20%

20%

====

=−=−=

==⋅=⋅=

−=−⋅=−=

)

)

b

a

80%2.000

160.000:kapacitet

160.000kom1012,5

400.000

vtpc

FTPTR

25.000€400.00010170.00012,5170.000D

FTVTUPD

170.000komQ2.000komQ40.000komQ

n

85%

85%85%85%

85%1%20%

=

=

=

=

=−⋅−⋅=

−−=

=⇒=⇒=

)c

Page 19: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 3 - rešenje

)d

Page 20: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 4

UkupnoProizvodi

A B C

Proizvodnja pri punom kapacitetu 100.000

Sadašnja proizvodnja 20.000 40.000 25.000

Cena po jedinici proizvoda 12,0 5,0 7,0

Ukupan prihod od prodaje ? ? ?

Varijabilni troškovi po jedinici 10,0 4,0 5,0

Ukupni varijabilni troškovi ? ? ?

Potrebno je:a) popuniti označena polja u tabeli;

b) prokomentarisati šta bi se desilo sa profitom ako bi preduzećeizbacilo proizvod A, a podaci za proizvod B i C ostalinepromenjeni;

c) nacrtati grafik prelomne tačke rentabilnosti za proizvod B.

Ukupni varijabilni troškovi ? ? ?

Fiksni troškovi 40.000 25.000 20.000

Dobit ? ? ? ?

Page 21: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 4 - rešenje

UkupnoProizvodi

A B C

Proizvodnja pri punom kapacitetu 100.000

Sadašnja proizvodnja 20.000 40.000 25.000

Cena po jedinici proizvoda 12 5 7

Ukupan prihod od prodaje 240.000 200.000 175.000

)a

Dobit na nivou preduzeća bi se smanjila za 40.000 € zato što bi fiksni

troškovi za proizvod A još uvek postojali.

Varijabilni troškovi po jedinici 10 4 5

Ukupni varijabilni troškovi 200.000 160.000 125.000

Fiksni troškovi 40.000 25.000 20.000

Dobit 45.000 0 15.000 30.000

)b

Page 22: Upravljanje troškovima Upravljanje troškovima

Zadatak 4 - rešenje

kom 25.00045

25.000

vtpc

FTPTR

(B)(B)

(B)

(B)n =

=

=)c