of 15 /15
UPUTA ZA OZNAČAVANJE VINA UPUTE ZA OZNAČAVANJE VINA Označavanje vina uređeno je slijedećim propisima: Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena uredba o ZUT-u), Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina Zakon o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine« br. 141/10, 31/11, 78/11 i 120/12) OBVEZNI PODACI U ISTOM VIDNOM POLJU: Napomena: Obvezni podaci moraju biti navedeni u istom vidnom polju i to na način da ih je moguće istovremeno pročitati bez okretanja boce/ambalaže. To znači da se obvezni podaci mogu nalaziti i na stražnjoj etiketi, dok se na prednjoj etiketi mogu nalaziti samo dodatni podaci, kao što su fantazijska imena, trgovačke marke, godina berbe, naziv sorte, dodatni tradicionalni izraz, oznaka manje zemljopisne jedinice (vinogorje ili položaj), sadržaj šećera za mirna vina, odnosno oni podaci koje proizvođač želi istaknuti odnosno dodatno naglasiti potencijalnom kupcu. U tom slučaju na stražnjoj etiketi moraju biti navedeni svi obvezni podaci. 1. Vrsta kategorije proizvoda (Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007, članak 118y i Prilog XIb): (vino; mlado vino; likersko vino; pjenušavo vino; kvalitetno pjenušavo vino; kvalitetno aromatično pjenušavo vino; gazirano vino; biser vino; gazirano biser vino; mošt; djelomično fermentirani mošt; djelomično fermentirani mošt od prosušenog grožđa, koncentrirani mošt, rektificirani koncentrirani mošt; vino od prosušenog grožđa; vino od prezrelog grožđa; vinski ocat) 2. Stvarna alkoholna jakost (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, članak 54.) - izražava se kao volumni postotak, u cijelim postocima ili polovicama postotaka (npr. 12,0 % vol. ili 12,5 % vol.) - iza brojčanog podatka o alkoholnoj jakosti slijedi oznaka: »% vol.«, a ispred brojčanog podatka mogu stajati riječi: »stvarna alkoholna jakost«, »stvarni alkohol« ili kratica »alk.« - navedena stvarna alkoholna jakost smije odstupati najviše 0,5 % vol. od jakosti koja se utvrdi analizom. Kod vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, koja se čuvaju u bocama više od tri godine, pjenušavih vina, kvalitetnih pjenušavih vina, gaziranih vina, biser vina, gaziranih biser vina,

UPUTA ZA OZNAČAVANJE VINA UPUTE ZA ... - pajdas-zlatar.hr · Zakon o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPUTA ZA OZNAČAVANJE VINA UPUTE ZA ... - pajdas-zlatar.hr · Zakon o vinu (»Narodne novine« br....

 • UPUTA ZA OZNAAVANJE VINA

  UPUTE ZA OZNAAVANJE VINA

  Oznaavanje vina ureeno je slijedeim propisima:

  Uredba Vijea (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajednikog ureenja trita poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za odreene

  poljoprivredne proizvode (Jedinstvena uredba o ZUT-u),

  Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrivanju odreenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijea (EZ) br. 479/2008 u pogledu zatienih

  oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, oznaavanja

  i prezentiranja odreenih proizvoda u sektoru vina

  Zakon o vinu (Narodne novine br. 96/03 i 55/11), Pravilnik o zatienim oznakama izvornosti i zatienim oznakama zemljopisnog

  podrijetla, tradicionalnim izrazima i oznaavanju vina (Narodne novine br. 141/10,

  31/11, 78/11 i 120/12)

  OBVEZNI PODACI U ISTOM VIDNOM POLJU:

  Napomena: Obvezni podaci moraju biti navedeni u istom vidnom polju i to na nain da ih

  je mogue istovremeno proitati bez okretanja boce/ambalae. To znai da se obvezni

  podaci mogu nalaziti i na stranjoj etiketi, dok se na prednjoj etiketi mogu nalaziti samo

  dodatni podaci, kao to su fantazijska imena, trgovake marke, godina berbe, naziv sorte,

  dodatni tradicionalni izraz, oznaka manje zemljopisne jedinice (vinogorje ili poloaj),

  sadraj eera za mirna vina, odnosno oni podaci koje proizvoa eli istaknuti odnosno

  dodatno naglasiti potencijalnom kupcu.

  U tom sluaju na stranjoj etiketi moraju biti navedeni svi obvezni podaci.

  1. Vrsta kategorije proizvoda (Uredba Vijea (EZ) br. 1234/2007, lanak 118y i Prilog

  XIb):

  (vino; mlado vino; likersko vino; pjenuavo vino; kvalitetno pjenuavo vino; kvalitetno

  aromatino pjenuavo vino; gazirano vino; biser vino; gazirano biser vino; mot; djelomino

  fermentirani mot; djelomino fermentirani mot od prosuenog groa, koncentrirani mot,

  rektificirani koncentrirani mot; vino od prosuenog groa; vino od prezrelog groa; vinski

  ocat)

  2. Stvarna alkoholna jakost (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, lanak 54.)

  - izraava se kao volumni postotak, u cijelim postocima ili polovicama postotaka (npr. 12,0 %

  vol. ili 12,5 % vol.)

  - iza brojanog podatka o alkoholnoj jakosti slijedi oznaka: % vol., a ispred brojanog

  podatka mogu stajati rijei: stvarna alkoholna jakost, stvarni alkohol ili kratica alk.

  - navedena stvarna alkoholna jakost smije odstupati najvie 0,5 % vol. od jakosti koja se

  utvrdi analizom.

  Kod vina sa zatienom oznakom izvornosti, koja se uvaju u bocama vie od tri godine,

  pjenuavih vina, kvalitetnih pjenuavih vina, gaziranih vina, biser vina, gaziranih biser vina,

 • likerskih vina i vina od prezrelog groa ne smije odstupati za vie od 0,8 % vol. od jakosti

  koja se utvrdi analizom.

  Stvarna alkoholna jakost mora biti navedena slovima i brojkama sljedeih veliina:

  - najmanje 5 mm na posudama iji je obujam vei od 1 litre;

  - najmanje 3 mm na posudama iji je obujam vei od 0,2 litre, ali jednak ili manji od 1 litre; -

  - najmanje 2 mm na posudama iji je obujam jednak ili manji od 0,2 litre.

  3. Neto koliina (Pravilnik o oznaavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, Narodne

  novine br. 63/11 i 79/11 i Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao

  mjerne spremnike, Narodne novine br. 90/05, 32/06 i 35/09)

  - navodi se u litrama, centilitrima ili mililitrima. Broj i jedinice fizikalne veliine navode se

  zajedno.

  - oznake brojeva kojima se na pakovini naznauje nazivna koliina punjenja moraju biti

  oznaena u slijedeim veliinama:

  najmanje 6 mm na pakovinama nazivne koliine vee od 1 litre;

  najmanje 4 mm na pakovinama nazivne koliine od 0,2 litre do 1 litre;

  najmanje 3 mm na pakovinama nazivne koliine od 0,05 litara do 0,2 litre;

  najmanje 2 mm na pakovinama nazivne koliine manje od 0,05 litara.

  4. Sadraj eera za pjenuava vina, gazirana vina, kvalitetna pjenuava vina ili kvalitetna aromatina pjenuava vina (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, lanak 58. i

  Prilog XIV)

  Oznake su sljedee:

  brut nature, ukoliko sadri manje od 3 g/l reducirajuih eer

  extra brut, ukoliko sadri manje kod 6 g/l reducirajuih eera;

  brut, ukoliko sadri manje od 12 g/l reducirajuih eera;

  vrlo suho (extra dry, extra sec), ukoliko sadri od 12 g/l do 17 g/l reducirajuih eera;

  suho (dry, sec), ukoliko sadri od 17 g/l do 32 g/l reducirajuih eera

  polusuho (demi sec), ukoliko sadri od 32 g/l do 50 g/l reducirajuih eera;

  slatko (doux), ukoliko sadri vie od 50 g/l reducirajuih eera.

  Sadraj eera smije odstupati za najvie 3 g/l od vrijednosti koja je navedena na etiketi

  proizvoda.

  5. Tradicionalni izrazi za vina sa zatienom oznakom izvornosti (Pravilnik o zatienim

  oznakama izvornosti i zatienim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima

  i oznaavanju vina, Prilog 12. dio A i Uredba Vijea (EZ) br. 1234/2007, lanak 118u):

  - za mirna vina:

  kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom ili kvalitetno vino KZP, koje se moe dopuniti izrazom: Mlado vino, Arhivsko vino ili Desertno vino;

  vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom ili vrhunsko vino KZP, koje se moe dopuniti izrazom Arhivsko vino, Desertno vino, Kasna berba,

  Izborna berba, Izborna berba bobica, Izborna berba prosuenih bobica, Ledeno

  vino

 • - za pjenuava vina:

  vrhunsko pjenuavo vino;

  kvalitetno biser vino

  5. a Naziv ZOI

  Tradicionalni izrazi za vina sa zatienom oznakom izvornosti moraju se koristiti uz naziv

  zemljopisnog podruja, odnosno naziv zatiene oznake izvornosti (npr. Hrvatsko

  Podunavlje).

  Zatiene oznake izvornosti u Republici Hrvatskoj:

  1. Istona kontinentalna Hrvatska

  2. Hrvatsko Podunavlje

  3. Slavonija

  4. Zapadna kontinentalna Hrvatska

  5. Moslavina

  6. Prigorje-Bilogora

  7. Pleivica

  8. Pokuplje

  9. Zagorje-Meimurje

  10. Primorska Hrvatska

  11. Hrvatska Istra

  12. Hrvatsko primorje

  13. Sjeverna Dalmacija

  14. Dalmatinska zagora

  15. Srednja i Juna Dalmacija

  16. Dinga

  6. Podrijetlo (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, lanak 55.)

  - kod oznaavanja mjesta podrijetla koristi se jedan od slijedeih izraza:

  vino iz (...), proizvedeno u (...) ili proizvod iz (...), ili istovrijednim izrazima, iza kojih

  se navodi naziv drave lanice ili tree zemlje na ijem je teritoriju groe proizvedeno i

  preraeno u vino;

  - kod oznaavanja mjesta podrijetla u sluaju pjenuavih vina koriste se izrazi: vino iz (...),

  proizvedeno u (...),proizvod iz (...) ili sekt iz (...), ili istovrijednim izrazima, iza kojih

  se navodi naziv drave na ijem je teritoriju groe proizvedeno i preraeno u vino ili

  rijeima: proizvedeno u (...) ili istovrijednim izrazima, iza kojih se navodi naziv drave u

  kojoj je izvreno sekundarno vrenje.

  Oznaavanje mjesta podrijetla vina proizvedenog u razliitim dravama lanicama vidjeti u

  lanku 55. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009

 • 7. Punitelj za mirna vina i proizvoa za pjenuava vina (Uredba Komisije (EZ) br.

  607/2009, lanak 56.)

  Definicije pojmova:

  (a) punitelj je fizika ili pravna osoba ili grupa takvih osoba registriranih u Europskoj uniji

  koje obavljaju punjenje ili u ije ime se punjenje obavlja;

  (b) punjenje je stavljanje proizvoda u posude zapremine do 60 litara u svrhu prodaje;

  (c) proizvoa je fizika ili pravna osoba ili grupa takvih osoba koje obavljaju ili u ije se

  ime obavlja prerada groa, mota i vina u pjenuava vina, gazirana vina, kvalitetna

  pjenuava vina ili kvalitetna aromatina pjenuava vina;

  (d) trgovac je fizika ili pravna osoba ili grupa takvih osoba koje ne odgovaraju definiciji

  proizvoaa, a koje kupuju i potom stavljaju u promet pjenuava vina, gazirana vina,

  kvalitetna pjenuava vina ili kvalitetna aromatina pjenuava vina;

  (e) adresa je naziv mjesta i drave u kojoj se nalazi sjedite punitelja, proizvoaa, trgovca

  ili uvoznika. Adresa podrazumijeva naziv mjesta, potanski broj, ulicu i kuni broj te naziv

  drave.

  - ispred naziva i adrese punitelja navode se rijei: punitelj ili puni (...) ili u sluaju

  ugovorenoga punjenja, prilikom oznaavanja punitelja navode se rijei: punjeno za (...) ili,

  ako su navedeni naziv i adresa osobe koje je izvrila punjenje u ime tree stranke, rijeima

  za (...) puni (...).

  Ukoliko se punjenje obavlja na nekom drugom mjestu od punionice, podaci se nadopunjuju

  uputom na tono mjesto gdje je punjenje obavljeno i, ako se ono obavlja u drugoj dravi,

  nazivom te drave.

  - u sluaju pjenuavih vina ispred naziva i adrese proizvoaa ili trgovca navode se rijei:

  proizvoa ili proizvodi i trgovac ili prodaje, ili istovrijednim izrazima.

  OBVEZNI PODACI KOJI MOGU BITI IZVAN VIDNOG POLJA U KOJEM SE

  NALAZE OSTALI OBVEZNI PODACI:

  8. Serija ili lot (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, lanak 50. i Pravilnik o oznakama ili

  znakovima koji odreuju seriju ili lot kojem hrana pripada (Narodne novine br. 26/13)

  Serija ili lot u ovom Pravilniku podrazumijeva seriju prodajnih jedinica hrane koja je

  proizvedena, preraena ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima. Serija (lot) mora biti lako

  vidljiva, jasno itljiva i neizbrisiva. U sluaju pretpakirane hrane, oznaka serije (lota) te slovo

  L navodi se na pretpakovini ili na etiketi koja ide uz nju. U sluaju nepretpakirane hrane,

  oznaka serije (lota) i slovo L navesti e se na ambalai ili na spremniku ili u njihovom

  nedostatku na prateem komercijalnom dokumentu.

  Seriju ili lot odreuje sam proizvoa (punitelj) vina. Oznaka serije ili lota je

  kombinacija brojeva i/ili brojeva i slova kojem prethodi slovo L.

 • 9. Oznaka uvoznika za uvozna vina (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, lanak 56.)

  Ispred naziva i adrese uvoznika navode se rijei: uvoznik ili uvozi (...) .

  Uvoznik je fizika ili pravna osoba, ili grupa takvih osoba sa sjeditem u Europskoj uniji

  koje preuzimaju odgovornost stavljanja u promet proizvoda koji nisu podrijetlom iz Europske

  unije.

  Adresa je naziv mjesta i drave u kojoj se nalazi sjedite uvoznika.

  10. Sadraj alergena (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, lanak 51.)

  Ako su u proizvodima prisutni jedan ili vie sastojaka koji mogu izazvati alergije i/ili

  intolerancije, potrebno ih je oznaiti navodom sadri iza ega slijedi naziv sastojka.

  Za sulfite koriste se sljedei izrazi: sulfiti ili sumporov dioksid.

  Za jaja i proizvode na bazi jaja koriste se sljedei izrazi: jaje, proteini iz jaja, proizvodi

  od jaja, lizozim iz jaja ili albumin iz jaja.

  Za mlijeko i proizvode na bazi mlijeka koriste se sljedei izrazi: mlijeko, mlijeni

  proizvodi, kazein iz mlijeka ili mlijeni proteini..

  DODATNI PODACI:

  1. Oznake zemljopisnih podruja: za kvalitetna vina KZP i vrhunska vina KZP :

  vinogradarska regija,

  vinogradarska podregija,

  vinogorje;

  za vrhunska vina KZP:

  vinogradarski poloaj.

  2. Godina berbe (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, lanak 61.)

  Oznaku godine berbe mogu nositi vina koja sadre najmanje 85 % vina iz godine berbe

  oznake koju nose.

  3. Sorta vinove loze (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, lanak 63.):

  - vina mogu nositi oznaku sorte ako su proizvedena od najmanje 85 % groa te sorte.

  - ako se navode dvije ili vie sorti vinove loze ili njihovi sinonimi, 100% proizvoda mora biti

  dobiveno od tih sorata. U tom sluaju, sorte vinove loze navode se padajuim redoslijedom

  upotrijebljenih sorata, te slovima iste veliine.

  4. Dodatne oznake za punitelje (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009, lanak 57.)

 • Za kvalitetna vina KZP i vrhunska vina KZP, a ija se proizvodnja i punjenje odvija u

  vlastitom podrumu proizvoaa, mogu se koristiti sljedei izrazi:

  proizvedeno i odnjegovano,

  punjeno na gospodarstvu,

  proizvodi i puni..

  5. Sadraj eera za mirna vina proizvedena u Hrvatskoj (Uredba Komisije (EZ) br.

  607/2009, lanak 58. i Prilog XIV.dio B.)

  Oznake su sljedee:

  suho, ukoliko sadraj reducirajuih eera ne prelazi 4 g/l ili 9 g/l, pod uvjetom da sadraj

  ukupnih kiselina, izraenih u gramima vinske kiseline po litri nije vii od 2 grama ispod

  sadraja reducirajuih eera;

  polusuho, ukoliko sadraj reducirajuih eera prelazi gornju granicu za suho vino, ali ne

  prelazi 12 g/l ili 18 g/litri, pod uvjetom da sadraj ukupnih kiselina, izraenih u gramima

  vinske kiseline po litri nije vii od 10 grama ispod sadraja reducirajuih eera;

  poulslatko, ukoliko sadraj reducirajuih eera prelazi gornju granicu za polusuha vina,

  ali ne prelazi 45 g/l;

  slatko, ukoliko sadraj reducirajuih eera prelazi 45 g/l.

  Sadraj eera smije odstupati za najvie 1 gram po litri od vrijednosti koja je navedena na

  etiketi proizvoda.

  6. Fantazijska imena i trgovake marke ne smiju dovoditi potroaa u zabludu.

  7. Dodatni tradicionalni izrazi (Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 i Uredba Vijea (EZ)

  br. 1234/2007, lanak 118u)

  Dodatni tradicionalni izrazi su:

  - Mlado vino,

  - Opolo,

  - Plavac.

  8. Naziv manje ili vee zemljopisne jedinice

  Vina koja nose naziv ZOI mogu nositi naziv manje zemljopisne jedinice uz uvjet da 85 %

  groa za proizvodnju takvog vina potjee iz manje zemljopisne jedinice, a preostalih 15 %

  groa potjee iz zemljopisnog podruja kojim je odreena ZOI. (npr. uz naziv ZOI Hrvatsko

  Podunavlje, kao dodatni podatak moe se navesti i naziv manje zemljopisne jedinice, kao to

  je npr. vinogorje Srijem).

  PRIJELAZNE ODREDBE

  Vina proizvedena u Republici Hrvatskoj do 30. lipnja 2013. godine, prema odredbama koje su

  vrijedile u Republici Hrvatskoj do tog datuma, mogu se oznaavati sukladno tim odredbama i

  stavljati na trite do iskoritenja zaliha.

 • NAPOMENA ZA OZNAAVANJE VINA PODRIJETLOM IZ DRUGIH DRAVA

  LANICA

  Tradicionalni izrazi koje druge drave lanice koriste za zatiene oznake izvornosti ili

  zatiene oznake zemljopisnog podrijetla se ne prevaaju.

  Slijedom toga, ukoliko na vinu koje dolazi iz npr. Slovenije stoji kakovostno vino ZGP taj

  izraz se na hrvatskoj deklaraciji ne prevaa kao kvalitetno vino s oznakom zemljopisnog

  podrijetla, ve se navodi da je to vino sa zatienom oznakom izvornosti.

  Na hrvatskoj deklaraciji, a ovisno o vinu, moe stajati:

  - vino sa zatienom oznakom izvornosti;

  - vino sa zatienom oznakom zemljopisnog podrijetla;

  - sortno vino ili

  -vino.

  Za lake snalaenje oko tradicionalnih izraza, koje koriste drave lanice pogledati u

  Europski Registar zatienih oznaka izvornosti, zatienih oznaka zemljopisnog podrijetla i

  tradicionalnih izraza (E-Bacchus; http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-

  bacchus/index.cfm?&language=EN)

  NAPOMENA ZA OZNAAVANJE VINA PODRIJETLOM IZ TREIH ZEMALJA

  Kod vina iz treih zemalja, na hrvatskoj deklaraciji navodi se samo izraz: vino ili ukoliko se

  radi o vinu sa oznakom zemljopisnog podrijetla, navodi se izraz: vino sa oznakom

  zemljopisnog podrijetla.

  http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?&language=ENhttp://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?&language=EN
 • PRIMJERI OZNAAVANJA VINA PODRIJETLOM IZ RH

  PRIMJERI OZNAAVANJA VINA SA ZATIENOM OZNAKOM IZVORNOSTI

  Primjeri obveznih podataka kod mirnih vina

  Vino iz Hrvatske

  Kvalitetno vino s kontroliranim

  zemljopisnim podrijetlom

  Slavonija

  Puni: Vinarija Peri d.o.o. Perieva 8

  34 340 Kutjevo

  0,75 l alk. 11,5 % vol.

  Sadri sulfite

  L 15112014

  1. i 6. Oznaka kategorije i mjesta podrijetla

  5. Tradicionalni izraz za ZOI

  5.a Naziv ZOI

  7. Naziv i adresa punitelja

  3. Neto koliina

  2. Stvarna alkoholna jakost

  8. Oznaka serije ili lota (ne mora biti u istom vidnom polju

  10. Oznaka alergena (ne mora biti u istom vidnom polju

 • Primjeri obveznih podataka kod mirnih vina

  Vino iz Hrvatske

  Vrhunsko vino KZP

  Kasna berba

  Slavonija

  vinogorje Kutjevo

  Puni: Vinarstvo i podrumarstvo Mari

  Trg Graevine 1

  34340 Kutjevo

  0,75 l alk.14,5 % vol.

  Sadri sulfite

  L16112013

  Vino iz Hrvatske

  Kvalitetno vino KZP

  Arhivsko vino

  Srednja i Juna Dalmacija

  Puni: Vitis d.o.o. Hvar bb

  21 450 Hvar

  0,75 l alk.13 % vol.

  Sadri sulfite

  L16112009

 • Primjeri obveznih i dodatnih podataka kod mirnih vina

  Vino iz Hrvatske

  Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim

  podrijetlom

  Mlado vino

  2013.

  Pleivica

  vinogorje Pleivica-Oki

  Puni: Vinarija Peri d.o.o. Pleivica bb

  10 450 Jastrebarsko

  0,75 l alk. 11,5 % vol.

  Sadri sulfite

  L12122013

  7. Dodatni tradicionalni izraz za ZOI

  2. Godina berbe

  1. i 8. Naziv manje zemljopisne jedinice

 • Primjeri obveznih i dodatnih podataka kod mirnih vina

  Vino iz Hrvatske

  Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim

  podrijetlom

  Poip bijeli

  2013.

  Srednja i Juna Dalmacija

  ara

  Puni: Vinarija Peri d.o.o. Obala 5

  20 260 Korula

  0,75 l alk. 13 % vol.

  Sadri sulfite

  L12122013

  Dodatna oznaka 3. Naziv sorte

  Dodatna oznaka 1. i 8. Naziv manje zemljopisne jedinice (poloaj)

  Dodatna oznaka 2. Godina berbe

 • Primjeri obveznih i dodatnih podataka kod mirnih vina

  Vino iz Hrvatske

  Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim

  podrijetlom polusuho

  Opolo

  2013.

  Dalmatinska zagora vinogorje Drni

  Puni: Obrt za proizvodnju vina Peri

  Drni bb

  22 320 Drni

  0,75 l alk. 11,5 % vol.

  Sadri sulfite

  L12122013

  7. Dodatni tradicionalni izraz za ZOI

  Dodatna oznaka 2. Godina berbe

  Dodatna oznaka 1. i 8. Naziv manje zemljopisne jedinice (poloaj)

  Dodatna oznaka 5. Sadraj eera

 • Primjeri obveznih podataka kod pjenuavih vina

  Vino iz Hrvatske

  Vrhunsko pjenuavo vino

  Hrvatsko primorje

  polusuho

  Proizvodi: OPG Peri Pero Perieva 8 51 500 Krk

  0,75 l alk. 13 % vol.

  Sadri sulfite

  L12122013

  1. i 6. Oznaka kategorije i mjesta podrijetla

  5. Tradicionalni izraz za ZOI

  5.a Naziv ZOI

  4. Sadraj eera

  7. Naziv i adresa proizvoaa

  2. Stvarna alkoholna jakost

  8. Oznaka serije ili lota (ne mora biti u istom vidnom polju

  3. Neto koliina

  10. Oznaka alergena (ne mora biti u istom vidnom polju

 • PRIMJERI OZNAAVANJA VINA BEZ ZATIENE OZNAKE IZVORNOSTI, ALI

  SA OZNAKOM SORTE I/ILI BERBE (SORTNA VINA)

  Primjer obveznih i dodatnih podataka

  Vino iz Hrvatske

  Graevina

  2013.

  Puni: Vinarija Peri d.o.o. Perieva 8

  34 340 Kutjevo

  1 l alk. 12 % vol.

  Sadri sulfite

  L12122013

  1. i 6. Oznaka kategorije i mjesta podrijetla

  Dodatna oznaka 3. Naziv sorte Dodatna

  oznaka 2. Godina berbe

  7. Naziv i adresa punitelja

  3. Neto koliina

  2. Stvarna alkoholna jakost

  10. Oznaka alergena (ne mora biti u istom vidnom polju

  8. Oznaka serije ili lota (ne mora biti u istom vidnom polju

 • PRIMJERI OZNAAVANJA VINA BEZ ZATIENE OZNAKE IZVORNOSTI I

  BEZ OZNAKE SORTE I/ILI BERBE (VINA)

  Primjer obveznih i dodatnih podataka

  Vino iz Hrvatske

  Puni: Vinarija Peri d.o.o. Perieva 8

  34 340 Kutjevo

  1 l alk. 12 % vol.

  Sadri sulfite

  L12122013

  1. i 6. Oznaka kategorije i mjesta podrijetla

  7. Naziv i adresa punitelja

  3. Neto koliina

  2. Stvarna alkoholna jakost

  10. Oznaka alergena (ne mora biti u istom vidnom polju

  8. Oznaka serije ili lota (ne mora biti u istom vidnom polju