of 36 /36
UPUTE ZA KORISNIKE

UPUTE ZA KORISNIKE - Fleet Management · upute za korisnike t sadrŽaj uvod 2 preuzimanje vozila 3 cfm servisna kartica 4 redovni servisi 5 vanredno odrŽavanje vozila 6 postupci

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPUTE ZA KORISNIKE - Fleet Management · upute za korisnike t sadrŽaj uvod 2 preuzimanje vozila 3...

 • UPUTE

  ZA KORISNIKE

 • UPUTE ZA KORISNIKE

  T

  SA

  DR

  ŽA

  JUVOD 2

  PREUZIMANJE VOZILA 3

  CFM SERVISNA KARTICA 4

  REDOVNI SERVISI 5

  VANREDNO ODRŽAVANJE VOZILA 6

  POSTUPCI KOD ODRŽAVANJA VOZILA 7

  POMOĆ NA CESTI (CFM ASISTENCIJA) 9

  UPRAVLJANJE PNEUMATICIMA 11

  ZAMJENSKO VOZILO 13

  DOOR-TO-DOOR USLUGA 15

  UPRAVLJANJE ODŠTETNIM ZAHTJEVIMA 17

  OSTALE USLUGE 19

  VRAĆANJE VOZILA I ZAVRŠETAK UGOVORA 20

  VAŽNI KONTAKT BROJEVI 28

  1

 • 2UPUTE ZA KORISNIKE

  Poštovani korisniče,

  Ove „Upute za korisnike vozila“ namijenjene su korisnicima vozila koji sudjeluju usustavu Car Fleet Management (dalje u tekstu uputa koristit ćemo termin CFM)usluga upravljanja voznim parkom i u sastavu poslovnog najma. Svrha ovih uputa jeobjediniti sve osnovne informacije na jednom mjestu kako bi Vam pomogli ostvaritii iskoristiti sve pogodnosti na koje imate pravo kao korisnik CFM usluga.

  CFM usluge pokrivaju sve segmente upotrebe vozila u poslovne svrhe. Zaključenjemugovora o CFM uslugama upravljanja voznim parkom ili ugovora o operativnomleasingu u kojem su uključene CFM usluge upravljanja voznim parkom, omogućenoVam je korištenje djelomičnog ili punog opsega usluga, ovisno o ugovornim

  i opsegu ugovorenih usluga.

  Za vrijeme trajanja ugovora CFM usluga upravljanja voznim parkom na raspolaganjuVam je naš operativni tim stručnjaka sa savjetima koji će Vam pojednostaviti korištenjevozila tokom cijelog trajanja ugovora. Svi kontakti na kojima možete dobitiodgovor na Vaše pitanje ili pronaći rješenje za problem koji imate navedeni su uovim uputama.

  parametrima

  UP

  UT

  E Z

  A K

  OR

  ISN

  IKE

  VO

  ZIL

  A

 • 3UPUTE ZA KORISNIKE

  CFM usluga započinje sa datumom koji je utvrđen Ugovoromo CFM uslugama upravljanja, od trenutka primopredaje CFMservisne kartice i Uputa za korisnike.

  Ukoliko se početak Vašeg ugovora o CFM uslugama poklapasa datumom preuzimanja vozila u najam, molimo Vas dapažljivo proučite niže navedene savjete kod preuzimanjavozila.

  Savjeti kod preuzimanja vozila

  • CFM Servisna kartica za Vaše vozilo;

  • Prometna dozvola;

  • Polica osiguranja AO;

  • Servisna i garancijska knjižica vozila;

  • Knjižica uputa proizvođača vozila;

  • Obavezna oprema vozila (ukoliko je ugovorena s vlasnikom vozila).

  VAŽNO

  Primopredajni zapisnik je potvrda o preuzimanju vozila. Potrebno ga je

  ispuniti, ovjeriti pečatom i potpisom. Jedan primjerak sačuvajte za sebe, a

  jedan obavezno pošaljite faksom i original poštom na adresu Car Fleet

  Management-a.

  PR

  EU

  ZIM

  AN

  JE

  VO

  ZIL

  A

  Pored ovih CFM Uputa za korisnike vozila, molimo provjerite da li Vam jeuručena i sljedeća dokumentacija za korisnike:

 • • broj šasije vozila

  • registarski broj vozila

  • rok važenja servisne kartice

  Preporučamo da karticu pažljivo pohranite, kako bi Vam bila uvijek dostupna za

  jednostavnu idenfikaciju Vašeg vozila prilikom ostvarivanja slijedećih CFM usluga

  (provjerite jesu li navedene usluge uključene u Vaš ugovor):

  • CFM servis / CFM održavanje

  • CFM asistencija i pomoć na cesti

  • CFM pozivni centar za korisničku podršku ”24/7/365”

  • CFM pneumatici

  • CFM zamjensko vozilo

  • CFM D2D usluga

  • CFM upravljanje odštetnim zahtjevima

  • CFM administrativni servis

  • ostale posebno ugovorene usluge.

  4UPUTE ZA KORISNIKE

  SE

  RV

  ISN

  A K

  AR

  TIC

  APrilikom preuzimanja vozila, uz ove Upute za korisnike uručena Vam je ikoja predstavlja idenfikacijsku karticu Vašeg vozila i

  omogućava Vam korištenje CFM usluge.

  Car FleetManagement servisna kartica

  NAPOMENA

  Prilikom korištenja ugovornih usluga obavezno idenficirajte Vaše vozilo u servisu

  CFM Servisnom karticom.

  Servisna kartica sadržava slijedeće podatke:

  • naziv korisnika/tvrtke

  • broj ugovora

 • 5UPUTE ZA KORISNIKE

  RE

  DO

  VN

  I S

  ER

  VIS

  I CFM servis je usluga koja se odnosi na redovno servisiranjevozila, u skladu sa propisanim servisnim intervalima proizvo-đača vozila.

  VAŽNO

  Stanje brojčanika prijeđenih kilometara Vašeg vozila jeključna informacija koju nam trebate redovno javljati, kakobismo Vam mogli omogućiti pomoć pri ugovaranju servisa.Informacije o stanju Vašeg brojčanika prijeđenih kilometarapotrebno nam je redovno dostavljati i to najmanje jednomsvakih 30 dana putem:

  • osobe unutar Vaše tvrtke koja prikuplja ove podatke

  • direktno na naše kontakte: [email protected]

  • Vašeg korisničkog sistema na web stranicama CFM:

  www.cfm-expert.com

  • osobno putem kontakt broja: 01/6444-150

  Ukoliko Vaše vozilo posjeduje uređaj za satelitsko praćenje,nije potrebno dostavljati gore opisane informacije.

  CFM servis preuzima troškove redovnih servisa (radova, rezervnih dijelovai potrošnog materijala) koji se moraju odraditi isključivo u ugovorenimovlaštenim servisima marke vozila koju koriste ili ukoliko u Vašem mjestutakvih nema, u najbližem ovlaštenom servisu marke vozila koju koristite.Spisak ugovornih CFM servisnih partnera je priložen ovoj Uputi.

  NAPOMENAMolimo Vas da se strogo pridržavate servisnih intervala navedenih u servisnoj

  knjižici i uputama proizvođača za korištenje vozila, kao i uputama CFM-a.

  Preporučamo Vam da rezervirate svoj termin u servisu kod ovlaštenog

  ugovornog servisnog partnera CFM prilikom svih redovnih servisa na vozilu.

  Svoj termin možete rezervirati direktno putem telefona odabranog ugovornog

  servisnog partnera CFM (kontakt podaci nalaze na priloženom spisku

  ugovornih servisnih partnera) ili putem CFM Pozivnog centra na sljedeći broj

  telefona:

  +385 (0)1 6444 150

 • 6UPUTE ZA KORISNIKE

  VA

  NR

  ED

  NO

  OD

  AV

  AN

  JE

  VO

  ZIL

  ACFM održavanje je usluga koja podrazumijeva proširenoodržavanje vozila i otklanjanje kvarova nastalih prilikomkorisnikove normalne upotrebe vozila sukladno propisanimuputama proizvođača vozila.

  NAPOMENA

  Molimo Vas da se strogo pridržavate servisnih intervala navedenih u servisnoj

  knjižici i uputama proizvođača za korištenje vozila, kao i uputama CFM-a. Prepo-

  ručamo Vam da rezervirate svoj termin u servisu kod ovlaštenog ugovornog servis-

  nog partnera CFM kod slučajeva otklanjanja kvarova ili radova proširenog održa-

  vanja, osim u slučajevima kada proizvođač nalaže hitnu servisnu intervenciju na

  vozilu uslijed vanrednih događaja ili kada Vam iz bilo kog razloga vezanog za vozi-

  lo nije omogućen siguran nastavak vožnje.

  Troškove unutar tako definiranog održavanja i kvarova pre-uzima CFM. Stoga se radovi moraju obaviti u ovlaštenoj ser-visnoj mreži ugovornih partnera CFM, koja je navedena u

  priloženom spisku ugovornih servisnih partnera CFM ili ukoliko u Vašem mjestutakvih nema, u najbližem ovlaštenom servisu marke vozila koju koristite.

  Rezervaciju termina ili konzultacije sa CFM stručnim tehničkim savjetnicima možeteobaviti direktno putem telefona (kontakt podaci se nalaze na dostavljenomspisku ugovornih servisnih partnera) ili putem CFM Pozivnog centra na:

  +385 (0)1 6444 150

 • 7UPUTE ZA KORISNIKE

  PO

  ST

  UP

  CI

  KO

  D O

  DR

  ŽA

  VA

  NJA

  VO

  ZIL

  A

  Vašem servisnom savjetniku omogućite uvid u:

  • Vašu CFM Servisnu karticu i ostalu dokumentaciju vozila

  • bitne činjenice vezane za vozilo.

  Svakako provjerite dali je servisni savjetnik pravilno ovjerio servisnu knjižicu vozilapri redovnom servisu.U slučaju bilo kakve potrebe ili dodatnih informacija CFM stručni tehnički savjetnicisu Vam na raspolaganju direktno preko navedenih info telefona.

  NAPOMENANe plaćajte sami račune za izvršene usluge! Svi računi za redovne servise ukoliko

  je ova usluga ugovorena glase na Car Fleet Management d.o.o.!

  Postupak prilikom posjete

  servisu – CFM servis i

  CFM održavanje

  Gdje se možete obratiti za usluge CFM servisa?

  • Isključivo putem ovlaštene mreže servisnih partnera preko kojihpružamo CFM usluge servisa i održavanja koje koristite!

  • Spisak ugovornih partnera priložen je uz ovu brošuru, a možetega i dodatno provjeriti na: www.cfm-expert.com ili pozivom na

  info telefone CFM i CFM Asistencije.

  NAPOMENAOpće Upute za servisere vozila nalaze se na poleđini CFM .Servisne kartice

  Koje usluge su uključene ugovorom o redovnom i vanrednomodržavanju?

  Usluga redovnog servisa uključuje:

  • troškove redovnih servisa koji su propisani od proizvođača.

  • usluge, materijal (rezervni dijelovi, potrošni materijal), kao i u slučajupotrebe između servisnih intervala, fluidi i dopune fluida (osim

  sredstva za pranje vjetrobranskog stakla)

 • 8UPUTE ZA KORISNIKE

  VAŽNO

  PO

  ST

  UP

  CI

  KO

  D O

  DR

  ŽA

  VA

  NJA

  VO

  ZIL

  AUsluga vanrednog održavanja uključuje:• troškove proširenog održavanja i radova koji su pot-

  rebni za sigurno korištenje vozila (zamjena dijelovauslijed uobičajene i normalne eksploatacije odnosnodotrajalosti), izmjene akumulatora, metlica brisača ižarulja u okviru uobičajene upotrebe vozila.

  Koje usluge nisu uključene ugovorom CFM servis i CFM održavanje?

  • Parking karte, gorivo, pranje ili poliranje vozila, pranje motora ili dijelovavozila.

  • Ugradnja neoriginalnih rezervnih dijelova i dodatne opreme (antene,krovni nosači, itd.)

  • Popravak oštećenja na vozilu uzrokovanih nemarom vozača/korisnikaili suprotno uputama proizvođača vozila, popravci kao posljedica

  nepoštivanja propisanih servisnih intervala proizvođača, oštećenja

  vozila koja nisu pokrivena od osiguravajućeg društva.

  • Gubitak dijelova opreme vozila (poklopci na kotačima, ključevi, antene,zavjesice, slomljeni retrovizori i dr.).

  Ukoliko u Vaš ugovor o najmu NIJE uključena usluga o održavanju pridržavajte

  se ovih savjeta:

  • Slijedite Upute proizvođača i držite se propisanih servisnih intervalanakon preuzimanja vozila.

  • Svako nepoštivanje redovnog servisiranja vozila u skladu sa propisanimintervalima može uzrokovati dodatne troškove uslijed kvarova koje

  CFM ne može prihvatiti.

  • U skladu sa uputama proizvođača vozila redovno kontrolirajte nivotekućina (rashladna tekućina, motorno ulje i dr.).

 • 9UPUTE ZA KORISNIKE

  PO

  MO

  ĆN

  A C

  ES

  TI

  U kojim slučajevima Vam usluge CFM asistencija mogu pomoći?

  • kvarova vozila kada je vozilo nemoguće pokrenuti ili sigurnokoristiti, ili kod posebnih okolnosti koje propisuje proizvođač;

  • greške korisnika: kada je natočeno pogrešno gorivo, izgubljeniili ukradeni ključevi od vozila, probušen ili oštećeni pneumatik,kvarovi nastali uslijed naknadno ugrađene opreme(npr. alarmnog uređaja);

  NAPOMENAKorištenje jedne od navedenih usluga isključuje druge mogućnosti.

  CFM asistencija i pomoć na cesti dostupna Vam je 24h nadan, tokom 365 dana u godini na kontakt brojeve:

  BESPLATNI BROJ ZA POZIVE IZ HRVATSKE

  0800 81 88

  Za pozive iz inozemstva koriste:

  +385 1 3035 640U slučaju kvara vozila ili nezgode, osiguran je popravak vozila na licumjesta ukoliko je to moguće. U suprotnom će bi organizirana vučavozila do servisa.

  Ako je usluga pomoć na cesti uključena u Vaš ugovor, na raspolaganjuVam je 24 sata dnevno kroz 7 dana u tjednu, odnosno 365 dana ugodini, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

  • prometne nezgode;• pokušaja krađe ili otuđenja vozila ili vandalizma na vozilu.

  Kako ostvariti usluge CFM pomoć na cesti?

  Nazovite broj CFM asistencije i pomoći na cesti i pružite operateruosnovne informacije o vozilu, mjestu i okolnostima događaja.

  Moguća rješenja, u skladu sa okolnostima u kojima stezatekli, koja ćemo Vam ponudi su:se

  • povratak kući alternativnim prijevozom (autobus, vlak i sl.) ili• privremeni boravak (noćenje) do popravka vozila ili• nastavak putovanja zamjenskim vozilom ukoliko se nalazite na

  udaljenosti većoj od 50 km od mjesta sjedišta Vaše tvrtke,odnosno Vašeg boravišta.

  CFM pomoć na cesti možete koristiti u slučaju:

 • 10UPUTE ZA KORISNIKE

  VAŽNO

  Na CFM asistenciju također možete računati u slučaju nez-goda sa posljedicama (tjelesne povrede, materijalnih šte-ta). Dovoljno je nazvati kontakt broj i alarmirat će se odgo-varajuće službe (Hitna pomoć, Policija, Vatrogasci).

  U slučaju prometne nezgode molimo da u cijelosti slijedite Upute koje Vam

  osigurava pokriće Vaše odgovornosti.

  • vozač automobila;

  PO

  MO

  ĆN

  A C

  ES

  TI

  Molimo da detaljno slijedite Upute u vezi s osiguranjem navedene ovim

  priručnikom Upute za korisnika.

  Pomoć na cesti ne pokriva troškove stvari u vlasništvu korisnika, niti

  novčane gubitke zbog nemogućnosti korištenja vozila, kao niti slučajeve

  protuzakonitog korištenja ili postupanja sa vozilom ili namjerno prouzročene

  štete.

  Usluga CFM pomoć na cesti obuhvaća slijedeće osobe u vozilu:

  • putnici u vozilu, ako njihov broj ne prelazi broj osoba navedenu prometnoj dozvoli.

  +385 (0)1 6444 150

  CFM pozivni centar za korisničku podrškuCFM pozivni centar je informativni servis koji Vam je dostupan 24 sata na dan,

  7 dana u tjednu i 365 dana u godini. Na broju pozivnog centra nalazi se

  usluga CFM asistencije i pomoći na cesti:

  CFM pozivni centar

 • 11UPUTE ZA KORISNIKE

  UP

  RA

  VLJA

  NJE

  PN

  EU

  MA

  TIC

  IMA

  Slijedite postupak ukoliko želite koristiti usluguCFM pneumatika:• Informirajte se kod nas o mjestu gdje možete zamijeniti

  pneumatike;• preporučamo da se unaprijed najavite i rezervirate termin kod

  ugovornih CFM partnera za pneumatike;

  VAŽNO

  Ukoliko Vaš ugovor uključuje uslugu , na

  raspolaganju Vam je usluga kojom ostvarujete pravo na

  zamjenske pneumatike. Ovom uslugom pokriveni su: ljetno/

  zimski pneumatici, troškovi servisa pneumatika i sezonskog

  skladištenja, sukladno ugovornim specifikacijama (količina i

  kategorija).

  CFM pneumatici

  • pokažite Vašu CFM Servisnu karticu servisnom savjetniku unizerskoj radionici ili servisu koji je naveden na spisku

  nih partnera CFM;

  vulka

  ugovor

  • Vaš račun za izvršene usluge usmjerite naCar Fleet Management d.o.o. - ne plaćajte sami račune!

  U količinama i kategoriji specificiranoj u Vašem Ugovoru

  CFM preuzima sve troškove novih (zamjenskih) pneumatika,

  montažu, balansiranje i sezonsko skladištenje.uključujući

  Obavezno najavite 7 dana unaprijed kod ugovornog CFM partnera(spisak partnera nalazi se u prilogu Uputa za korisnike vozila) sezon-ske zamjene pneumatika.

  Na raspolaganju su Vam slijedeći kontakt brojevi za pneumatike:

  CFM servis +385 (0) 1 6444 150

  CFM Asistencija 0800 81 88

  Što je sve uključeno u usluge za održavanje i skladištenjepneumatika?• Zamjena (uključujući montažu i balansiranje) istrošenih

  pneumatika koji nisu u skladu sa zakonskim propisima

  • Zamjena setova zimskih i ljetnih pneumatika sukladnovremenskim rokovima i u skladu sa zakonskim propisima.

  • Sezonsko skladištenje pneumatika (zimski / ljetni setovi)tijekom trajanja ugovora.

 • UP

  RA

  VLJA

  NJE

  PN

  EU

  MA

  TIC

  IMAŠto NIJE uključeno u ugovor za održavanje i

  skladištenje pneumatika?

  • Zamjenski pneumatici uslijed oštećenja i ostalihokolnosti koje nisu predviđene ugovorom,odnosno van ugovorenog broja pneumatika.

  • Dopunske usluge ili posebni zahtjevi kao npr.punjenje pneumatika posebnim plinom i sl.

  NAPOMENA

  Ukoliko nemate u svom ugovoru uključenu uslugu CFM pneumatici, a sami vodite

  brigu o njima, slijedite niže navedene savjete:

  • Pneumatike mijenjajte kada je istrošenost dosegla propisanu minimalnudubinu profila, odnosno kada je zakonom propisana zamjena ljetnih za

  zimske pneumatike.

  • Pneumatici moraju bi u skladu s tehničkim podacima navedenim odstrane proizvođača vozila.

  • Kontrolirajte redovno pritisak u pneumaticima, jer on bitno utiče napotrošnju goriva i druge uvjete korištenja vozila.

  • Redovno kontrolirajte stanje pneumatika, naročito po pitanjuoštećenja ili istrošenosti.

  • Vodite brigu o Vašoj sigurnosti i zaštiti okoline.

  12UPUTE ZA KORISNIKE

 • 13UPUTE ZA KORISNIKE

  ZA

  MJE

  NS

  KO

  VO

  ZIL

  O Ukoliko Vaš ugovor uključuje , suklad-no ugovorenim uvjema (broj dana / kategorija), na raspola-ganju Vam je usluga korištenja zamjenskog vozila u slučajupotrebe.

  CFM zamjensko vozilo

  Uvjeti po kojima je omogućenokorištenje zamjenskog vozila:• Kod paušalno ugovorenog broja dana zamjensko vozilo Vam je

  raspolaganju u okviru tog broja dana, bez obzira na razlog.na

  • Kategorija zamjenskog vozila i paket usluga zamjenskog vozilanavedeni su u Vašem ugovoru.

  U suprotnom, ovu uslugu možete posebno ugovarati putemCFM Rent-a-Car servisa sukladno Vašim potrebama.

  • Za angažiranje zamjenskog vozila potrebno je putem CFMinformavnog servisa zatražiti autorizaciju na slijedeće brojeve

  telefona:

  CFM autorizacije

  +385 (0)1 6444 150ili van radnog vremena na CFM pozivni centar

  0800 81 88Za pozive iz inozemstva

  +385 (0)1 3035 640

  Kako rezervirati zamjensko vozilo?Nazovite CFM kontakt broj i navedite:

  • razlog nemogućnosti korištenja Vašeg vozila

  • mjesto i vrijeme gdje želite zamjensko vozilo

  • predviđeno trajanje upotrebe zamjenskog vozila(u okviru ugovorenih uvjeta)

  Ukoliko tokom redovnog servisa Vašeg vozila želite koristiti zamjenskovozilo, možete ga unaprijed rezervirati kod ugovornog ovlaštenogservisera CFM ili ga naručiti najmanje 48 sati unaprijed na brojeveCFM autorizacije i pozivnog centra.

 • VAŽNO

  Kako biste izbjegli eventualne dodatne troškove, zamjensko vozilo vratite na

  prethodno dogovoreno mjesto za povrat (servis, rent-a-car agencija i sl.).

  14

  ZA

  MJE

  NS

  KO

  VO

  ZIL

  O

  Pripremite CFM servisnu karticu i Vašu vozačku dozvolu.Dođite na dogovoreno mjesto i termin preuzimanja vozila.

  Prije preuzimanja zamjenskogvozila

  Količina goriva u rezervoaru treba odgovarati onoj koja je evidentirana kod

  preuzimanja vozila.

  Rezervirajte 5 do 10 minuta, kako biste sa ovlaštenim posrednikom CFM-a

  obavili primopredaju vozila koje ste koristili.

  UPUTE ZA KORISNIKE

 • 15UPUTE ZA KORISNIKE

  DO

  OR

  -TO

  -DO

  OR

  (D

  2D

  ) U

  SLU

  GA Ukoliko Vaš ugovor uključuje jednu od opcija CFM

  ”Door to door” (D2D) usluga, slijedite niže navedeneUpute radi jednostavnijeg korištenja.

  Basic D2D paket

  • servisa vozila sukladno servisnim intervalima predviđenim odstrane proizvođača;

  Ugovorni paketi CFM D2D usluga mogu uključivati:

  • Osnovni paket – ”Basic” D2D• Prošireni paket – ”VIP” D2D

  Usluge uključuju preuzimanje vozila od korisnika, prijevoz vozila odsjedišta klijenta do mjesta gdje se izvode usluge, kao i povrat vozilakorisniku u slučaju:

  • sezonske zamjene pneumatika (dva puta godišnje: ljeto/zimai zima/ljeto);

  • redovnog godišnjeg tehničkog pregleda.

  VIP D2D paket

  • prošireno održavanje vozila i otklanjanje kvarova vozila ugaranciji i van garantnom roku, u slučajevima kada je vozilo

  mobilno, a njegovo tehničko stanje dopušta vožnju u skladu

  sa zakonskim propisima, kao i ukoliko nije potrebna usluga

  vučne službe. U slučajevima kada vozilo nije mobilno koristite

  uslugu CFM Asistencije – pomoći na cesti;

  sve usluge uključene u Basic D2D paket uz dodatno još:

  • popravak šteta: procjena štete i popravka u limarsko-lakirerskojradioni ukoliko je vozilo mobilno, a njegovo tehničko stanje

  dopušta vožnju u skladu sa zakonskim propisima i nije potrebna

  usluga vučne službe. U slučajevima kada vozilo nije mobilno

  koristite uslugu CFM Asistencije – pomoći na cesti;

 • VAŽNO

  Prilikom najave korištenja CFM D2D usluge potrebno je navesti slijedeće

  podatke:

  16

  DO

  OR

  -TO

  -DO

  OR

  (D

  2D

  ) U

  SLU

  GANajava korištenja CFM D2D usluge potrebna je min.

  5 dana unaprijed putem:

  e-maila: ([email protected])

  ili faksa (+385 (0)1 6444 151),

  kao i min. 24 sata unaprijed potvrditi na broj:

  +385 (0)1 6444 150

  CFM autorizacije

  • vrsta usluge koja se traži;

  • datum, točan termin i točna lokacija preuzimanja vozila;

  • kontakt podatke osobe koja će predati vozilo.

  Otkazivanje izvršenja usluge CFM D2D u slučaju opravdane spriječenosti

  korisnika usluge treba javiti putem CFM autorizacije, a na gore naveden

  kontakt, minimalno 6 sati prije ugovorenog termina za izvršenje usluge.

  UPUTE ZA KORISNIKE

 • 17UPUTE ZA KORISNIKE

  UP

  RA

  VLJA

  NJE

  OD

  ŠT

  ET

  NIM

  ZA

  HT

  JE

  VIM

  A Ukoliko Vaš ugovor uključuje osiguranje vozila,na raspolaganju Vam je usluga upravljanja procesimaodštetnih zahtjeva u slučajevima šteta na vozilu poosnovi osiguranih pokrića auto odgovornosti (AO)i auto kaska (AK).

  • pomoć i asistenciju kod prijave nezgode ili štete na vozilu

  Naša asistencija kod upravljanja odštetnim zahtjevimaupravljanje odštetnim zahtjevima i upravljanjepopravaka šteta na vozilu.

  uključuje;procesom

  CFM upravljanje odštetnim zahtjevom i procesom popravakaobuhvaća:štete na vozilu

  • administravni servis (prikupljanje potrebnih dokumenata iispunjavanje obrazaca, predaju obrazaca i ostale dokumen-

  tacije)• ugovaranje servisa za popravak i primopredaju oštećenog

  vozila servisu• organizaciju procjene štete te koordinaciju servisa i

  osiguravajućeg društva• nadzor radova kod izvođenja popravka i provjeru kvalitete

  radova• organizaciju primopredaje popravljenog vozila korisniku

  • prikupljanje dokumentacije za izvršene popravke i procesui-ranje odštetnog zahtjeva kod osiguravajućeg društva

  • praćenje likvidature troškova popravka

  VAŽNO

  Obrasce za prijavu štete kod slučajeva pokrivenih osiguranjem

  možete naći na CFM web stranicama www.cfm-expert.com ili

  ih možete zatraži putem e-maila: [email protected]

  Tel. +385 (0)1 6444 150

  Fax +385 (0)1 6444 151

  Kontakt brojevi kod slučajevapokrivenih osiguranjem

 • U slučaju štetnog događaja (poznati ilinepoznati počinitelj)

  • Pažljivo i točno ispunite obrazac Europskogizvješća o nezgodi zajedno sa drugim učesni-kom u nesreći i hitno obavijeste Policiju(obvezno u slučajevima tjelesnih povreda,veće materijalne štete ili ako se ne možeutvrditi krivac događaja).

  VAŽNONe započinjite popravak vozila bez prethodne procjene štete od strane

  osiguravajućeg društva i suglasnosti CFM‐a, kako bi izbjegli Vaše obveze

  kod pokrivanja troškova popravka.

  18

  UP

  RA

  VLJA

  NJE

  OD

  ŠT

  ET

  NIM

  ZA

  HT

  JE

  VIM

  A

  • Ukoliko je potrebno pozovite CFM pomoć nacesti na broj:

  BESPLATNI BROJ ZA POZIVE IZ HRVATSKE

  0800 81 88Za pozive iz inozemstva koriste:

  +385 1 3035 640

  U slučaju krađe vozila, krađe ili gubitka prometne dozvole iliregistarskih tablica:

  • Obavijeste Policiju:

  • ODMAH u slučaju krađe vozila ili provale u vozilo

  • U slučaju krađe ili gubitka saobraćajne dozvole iliregistarskih tablica

  • policijski zapisnik pošaljite na CFM kontakte, a jedan primjerakzadržite za sebe

  UPUTE ZA KORISNIKE

  • kod izdavanja novih dokumenata ili izdavanja novih registarskihtablica vozila zatražite pomoć od CFM.

 • 19UPUTE ZA KORISNIKE

  OS

  TA

  LE

  US

  LU

  GE

  Ukoliko Vaš ugovor o CFM uslugama obuhvaća admi-nistravni servis Kartice za gorivo (izdane od dobavljačagoriva) i troškove (računa) za gorivo, molimo Vas daproučite Upute dobavljača goriva koja su Vam uručenakod preuzimanja Kartice za gorivo.

  • Kartica za gorivo je pomoć pri bezgotovinskom plaćanju zakoju korisnik preuzima svu odgovornost. Morate biti posebno

  pažljivi kako ne bi došlo do zloupotrebe ili krađe.

  VAŽNO

  U slučaju gubitka ili krađe Kartice za gorivo kontaktirajte u

  najkraćem roku nadležnu službu kod dobavljača goriva (kontakt

  možete naći na Vašoj Kartici za gorivo).

  Info +385 (0)1 6444 150

  Administrativni servisKartice za gorivo

  Vodite računa o maksimalno mogućim mjesečnim iznosima ukolikosu sa dobavljačem goriva dogovoreni određeni limiti u asortimanuili količinama.

  • U slučaju gubitka ili krađe u obvezi ste obavijestiti CFM kakoVam u najkraćem mogućem roku isporučio novu.bi

  • Ako morate vratiti Vašu Karticu za gorivo (kod vraćanja vozilaili prestanka korištenja navedene usluge), vratite je poništenu

  ili prerezanu.

  • PIN kod ne ostavljajte u vozilu kako ne bi došlo do zloupotrebeili krađe.

  U slučaju potrebe za dodatnim informacijama vezanim za admi-

  nistravni servis Kartice za gorivo, kontaktirajte nas na:

 • NAPOMENE

  20

  VR

  AN

  JE

  VO

  ZIL

  A I

  ZA

  VR

  ŠE

  TA

  K U

  GO

  VO

  RA

  • Prilikom vraćanja vozila, vozilo mora biti oprano i očišćeno

  UPUTE ZA KORISNIKE

  Ukoliko vozilo koristite u operativnom leasinguugovorenom sa leasing društvom, a koristite CFMusluge ili se vozilo nalazi u najmu kod Vas putemCFM poslovnog najma, dužni ste dostaviti vozilona primopredaju sukladno unaprijed ugovorenomterminu i na definiranu adresu najkasnije do rokakoji je naveden kao krajnji rok za vraćanje vozila(ako je CFM Vaš posrednik).

  • dokumentacija vozila, ključevi, obavezna i druga oprema

  vozila, moraju bi pripremljeni za primopredaju

  • ukoliko je ugovoreno da prilikom vraćanja korištenog

  vozila, preuzmete novo vozilo, CFM će učini sve da orga-

  nizira istu lokaciju za predaju i preuzimanje vozila.

  Prilikom vraćanja vozila potrebno je zajedno sa predstavnikom CFMusluge ispuniti i potpisati „Zapisnik o povratu vozila“, koji je osnova zaobračun kilometraže i općeg stanja vozila, u skladu sa specifikacijom iugovorenim uvjetima sa vlasnikom vozila (leasing društvom). Obrazac”Zapisnika o vraćanju vozila” možete pronaći na CFM korisničkim webstranicama www.cfm-expert.com, ili ga možete zatražiti putem e-maila:[email protected]

  Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije oko postupka vraćanjavozila, koristite naše info kontakte:

  Info +385 (0)1 6444 150

 • 21UPUTE ZA KORISNIKE

  Primjeri i upute s fotografijamaprihvatljivog stanja vozila prilikompovrata odnosno neprihvatljivogoštećenja

  Kako bismo Vam omogu ili

  jednostavniju pripremu za povrat

  vozila u nastavku dajemo primjere

  prihvatljivih ošte enja koje

  smatra kao posljedicu normalne

  upotrebe vozila, odnosno one

  primjere ošte enja koje je potrebno

  popraviti (jer su posljedica izvanrednih

  doga aja). Na osnovi ovih podataka

  mogu e je sagledati eventualno

  umanjenje vrijednosti vozila koje

  emo obra unati Vašoj tvrtki.

  Za razumljivije sagledavanje

  prihvatljivih i neprihvatljivih stanja

  dijelova vozila u nastavku su

  prikazani primjeri na fotografijama,

  zajedno s opisom ošte enja, koji

  jasno ilustriraju razli ite vrste

  ošte enja na vozilima za pet kategorija:

  1. karoserija i vanjska boja;

  2. odbojnici i vanjske zaštite;

  3. vjetrobransko staklo, stakla i svjetla;

  4. unutrašnjost i sjedala;

  5. kota i i gume.

  ć

  ć

  ć

  ć

  ć č

  ć

  č

  ć

  č

  CFM

  đ

 • Primjeri i upute prihvatljivog stanja vozila

  22UPUTE ZA KORISNIKE

  CFM

 • 23UPUTE ZA KORISNIKE

  CFM

 • 24UPUTE ZA KORISNIKE

  CFM

 • 25UPUTE ZA KORISNIKE

  CFM

 • 26UPUTE ZA KORISNIKE

  CFM

 • 27UPUTE ZA KORISNIKE

 • SERVISODRŽAVANJEPNEUMATICI

  ASISTENCIJAPOMOĆ NA CESTI

  POZIVNI CENTARunutar radnog

  vremena

  POZIVNI CENTARvan radnog vremena

  OSIGURANJE

  KARTICA GORIVO

  POVRAT VOZILA

  Telefax za sve

  zahtjeve

  +385 (0)1 6444 150

  0800 81 88

  +385 (0)1 3035 640

  +385 (0)1 6444 150

  0800 81 88

  +385 (0)1 3035 640

  +385 (0)1 6444 150

  +385 (0)1 6444 150

  +385 (0)1 6444 150

  +385 (0)1 6444 151

  VA

  ŽN

  I K

  ON

  TA

  KT

  BR

  OJE

  VI

  28UPUTE ZA KORISNIKE

 • Razvijeno za teške uvjete vožnje, znatno smanjuje trenja i trošenja umotoru kao i potrošnju goriva. Za benzinske motore sa direktnimubrizgavanjem goriva koji su opremljeni katalizatorom i sustavom zapročišćavanje ispušnih plinova (EGR).

  SPECIFIKACIJE

  API SM/CF; ACEA A3/B3/B4; BMW LL-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00;

  Porsche A40; RN0700, RN0710; Fiat 9.55535 Z2 (udovoljava zahtjevima);

  Ferrari; Maserati.

  STVORENO ZA IZAZOVE

  POTPUNO SINTETIČKO MOTORNO ULJE

 • STVORENO ZA IZAZOVE

  Preporuke

  motornog

  ulja

  SHELL HELIX MOTORNA ULJA UDOVOLJAVAJUZAHTJEVIMA PROIZVODAČA VOZILA

  Shell Helix motorna ulja navedena u tablici smiju se koristi pri izmjeni i / ili nadoljevu umotoru ovog vozila. Potra c ovisi o tipu i vrsti motora.žite odgovaraju u preporuku koja

  29

  naziv proizvoda Ultra 5W-40 D Ultra AB-L5W-30Ultra AM-L

  5W-30Ultra AV-L

  5W-30D. Ultra AR-L

  5W-30Ultra AP-L

  5W-30Ultra Extra

  5W-30Ultra AG5W-30

  Ultra AT-L5W-40

  marke vozila

  Audi, VW,Škoda, Seat

  VW: 502.00, 505.00 VW: 504.00, 507,00 VW: 504.00, 507,00

  BMW BMW: LL-01 BMW: LL-04 BMW: LL-04 BMW: LL-04

  Citroen PSA: B 712290

  Fiat Fiat 9.55535 Z2 Fiat 9.55535 S1 Fiat 9.55535 S2

  Ford

  GM(Chevrolet i Opel)

  Dexos 2

  HondaAPI SN/CF ; ACEA

  A3/B3,B4ACEA C3 ACEA C3

  HyundaiAPI SN/CF ; ACEA

  A3/B3,B4ACEA C3 ACEA C3

  KIAAPI SN/CF ; ACEA

  A3/B3,B4ACEA C3 ACEA C3

  MazdaAPI SN/CF ; ACEA

  A3/B3,B4

  Mercedes MB 229.5 MB 229.51 MB 229.51 MB 229.51

  NissanAPI SN/CF ; ACEA

  A3/B3,B4

  Peugeot PSA: B 712290

  RenaultRenault RN 0700 &

  0710Renault RN 0720

  SuzukiAPI SN/CF ; ACEA

  A3/B3,B4ACEA C3 API SM. ACEA C3

  ToyotaAPI SN/CF ; ACEA

  A3/B3,B4

  VolvoAPI SN/CF ; ACEA

  A3/B3,B4

  Shell Helix

  specifikacije

  PSA: B71 2296

  PSA: B71 2296

  Ultra AF5W-30

  D. UltraAF-L

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3

  ACEA C3 ACEA C3

  ACEA C3 ACEA C3

  BMW: LL-04

  Ford WSS-M2C9 13-c,ACEA A5/B5

  ACEA A5/B5

  ACEA A5/B5

  ACEA C1

  ACEA C1

 • Car Fleet Management d.o.o.Heinzelova 62a

  10000 Zagreb, Hrvatska

  www.cfm-expert .com

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice