of 29 /29
UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ: Poglavlja; Stranica Sigurnosne upute 2 Karakteristike 6 Općenite specifikacije 7 Izgled proizvoda & dodatni dijelovi 9 Pripremanje prije mjerenja 10 Mjerenje 11 Održavanje i popravak 17 1

UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

UT521 Upute za korištenje

SADRŽAJ:Poglavlja; StranicaSigurnosne upute 2Karakteristike 6Općenite specifikacije 7Izgled proizvoda & dodatni dijelovi 9Pripremanje prije mjerenja 10Mjerenje 11Održavanje i popravak 17

1

Page 2: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

SIGURNOSNE INFORMACIJE:Ovaj priručnik sadržava informacije o sigurnosti i radu uređaja. Preporuča se da pročitate sve bitne informacije pažljivo i pregledate upozorenja i napomene.Uz ovaj uređaj postoji mogućnost električnog udara. Nikako ne pokušavajte otvarati poklopce, dijelove kućišta,…. Itd. Nikako nije dozvoljeno korisniku samom prepravljati dijelove unutar uređaja, zamjenjivati komponente i slično. Servisiranje, zamjenjivanje komponenata i slično dozvoljeno je samo za to kvalificiranom osoblju.Proizvođač preporuča zapisivanje koda i modela uređaja na odgovarajuće mjesto (bilo u upute za korištenje ili zaseban papir) i pomno čuvanje istoga.Prije korištenja uređaja, pregledajte kućište. Ne koristite ga ako je na bilo koji način oštećen ili fali bilo koji dio. Obratite pozornost na izolaciju oko konektora.

Nikako ne pokušavajte otvarati kućište uređaja. Unutar kućišta nalaze se osjetljivi dijelovi visoke preciznosti. Ukoliko dođe do bilo kakvih problema, ili se uređaj pokvari nabilo kakav način, svakako kontaktirajte dobavljača, nikako ne pokušavajte sami popravljati ili prepravljati uređaj.

S vremena na vrijeme očistite svoj uređaj s mekanom suhom krpom.Dok ne koristite uređaj svakako ga postavite na suho i sigurno mjesto.Nikada ne izlažite svoj uređaj ekstremnim uvjetima na duži period vremena.Izbjegavajte u svakom slučaju izlaganje uređaja udarcima ili sličnim teškim uvjetima.Postavljanje i namještanje uređaja vrlo je jednostavno i ne bi vam trebalo predstavljati

prevelike teškoće.Uređaj je u svakom slučaju vrlo precizan i izrađen je tako da traje i služi vam dug niz

godina.U izradi ovog uređaja odnosno stanice korišteni su visokokvalitetni materijali, koji imaju

dugogodišnju garanciju.Osim visokokvalitetnih materijala koji su korišteni pri izradi ovog uređaja, pozornost je

pridana i dizajnu.Kako biste u potpunosti mogli koristiti uređaj, odnosno služiti se njegovim svim funkcijama, pažljivo čitajte uputei slijedite ih pažljivo.

2

Page 3: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

VAŽNO! Da biste izbjegli električni šok ili bilo kakvu drugu ozljedu, pročitajte sigurnosne upute prije nego počnete koristiti uređaj.

Znak za sigurnost; ; u ovom priručniku ima tri značenja; korisnik bi trebao u svakom slučaju biti oprezan i obratiti pozornost na ove oznake odnsono znakove;

Opasnost; identificira uvjete i akcije koje mogu za krajnji ishod imati ozbiljne posljedice, ozlijede ili čak fatalne posljedice.Upozorenje; identificira uvjete i akcije koje mogu prouzročiti opasnost ili čak fatalne posljedicePažnja; identificira uvjete i akcije koje mogu prouzročiti opasne situacije ili oštećenja uređaja odnsono metra

Opasnost!Uređaj ni u kojem slučaju ne koristite u eksplozivnim okružjima, što može uzrokovati požare, ili čak eksplozije.Uređaj nikako ne koristite u vlažnim ili mokrim prostorima, nikako ne pokušavajte koristiti uređaj dok su vam ruke / prsti vlažni odnosno morki.Nikako ne opterećujte uređaj odnosno metar opterećenjem većim nego što je dozvoljeno.Za vrijeme testiranja nikako ne otvarajte odjeljak za baterije.

Upozorenje!Nikako ne koristite uređaj ukoliko je kućište oštećeno ili je neka od unutarnjih komponenti vidljiva.Nikako ne rastavljajte uređaj odnsono metar ne namjerno. Ukoliko je popravak potreban, svakako kontaktirajte kvalificiranog elektroničara ili tehničara za elektroniku.Nikako ne pokušavajte mijenjati bateriju niti čak otvarati odjeljak za bateriju ukoliko je uređaj odnsono metar mokar. Obrišite ga suhom mekanom krpom, dopustite da se osuši, a nakon toga nastavite s mijenjanjem baterija.Ukoliko želite zamijeniti bateriju svakako isključite uređaj. Prije otvaranja odjeljka za baterije uređaj mora u svakom slučaju biti isključen.

Pažnja!Prije mjerenja provjrite jeste li odabrali ispravne ispitne kablove, ispravne ulaze i ispravne mjerne funkcije te opsege.Ukoliko duže vremena ne planirate koristiti uređaj izvadite bateriju iz uređaja.Ni u kojem slučaju ne izlažite uređaje nepovoljim uvjetima, kao što su iznimno visoke temperature i vlažni odnosno mokri okoliš.

3

Page 4: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Za čišćenje površine uređaja odnsono metra koristite samo blagu krpicu te samo u iznimnim slučajevima blagi detergent. Ni u kojem slučaju ne koristite abrazive ili slične agente za čišćenje.Ukoliko se uređaj odnosno metar smoči (na bilo koji način) prije spremanja ga svakako osušite.

Na uređaju su slijedeći znakovi, pri korištenju bitno je obratiti pozornost na njih;Označava opasnost, upozorenje i pažnju

~ Označava AC odnosno izmjeničnu struju odnsono naponCE Sukladno standardima i zahtjevima europske unije

Označava ojačanu odnsono dvostruku izolacijuUzemljenje

Uređaj koristite samo kako je navedeno u ovom kratkom priručniku, u protivnom zaštita odnsono garancija koju pruža proizvođač može biti oštećena odnosno onemogućena. PRAVILA ZA SIGURNOSNO KORIŠTENJE:Da biste izbjegli električni šok ili druge moguće ozlijede, kao i oštećenje samog uređaja ili uređaja kojeg testirate pridržavajte se slijedećih pravila:Prije korištenja uređaja, pregledajte kućište. Ne koristite ga ako je na bilo koji način oštećen ili fali bilo koji dio. Obratite pozornost na izolaciju oko konektora.Pregledajte kablove za testiranje, jesu li dobo izolirani i ima li izloženog metala. Pregledajte jesu li neprekidni odnosno neprekinuti. Ako su oštećeni zamijenite ih odgovarajućima.Ne izlažite uređaj većem naponu nego je dozvoljeno, između faza ili između faze i uzemljenja. Provjerite jesu li ispitni kablovi u kratkom spoju. U slučaju da su ispitni kablovi oštećeni zamijenite ih identičnim prema broju modela ili po električnim specifikacijama odgovarajućima.Kada završite mjerenje, uklonite ispitne kablove, izvadite ih iz ulaza na uređaju odnosno metru i uklonite ih dalje od samog strujnog kruga, te ukoliko ne planirate koristiti uređaj odnosno metar više isključite ga. Rotacioni prekidač treba postaviti na odgovarajuću poziciju i ne treba mijenjati opseg ili bilo što drugo dok izvodite mjerenje, kako ne biste izazvali preopterećenje i izbjegli moguća oštećenja.Ukoliko kućište uređaja nije sasvim zatvoreno ili je otvoren odjeljak za bateriju, nemojte uključivati uređaj sve dok kućište nije zatvoreno (uključujući i odjeljak za bateriju).Ne pokušavajte spajati uređaj u strujne krugove u kojima je napon između ulaza i uzemljenja viši od 600V kako biste izbjegli električni udar ili moguća oštećenja samog uređaja odnosno metra.

4

Page 5: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Ako uređaj radi na naponu iznad 60 V DC ili 42V rms AC, trebali biste biti posebno pažljivi, jer postoji mogućnost električnog šoka.Koristite odgovarajuće faze, funkcije, .. opsege, za vaša mjerenja.Za mjerenje koristite odgovarajuće ulaze, funkcije, te opsege.Ne koristite i ne spremajte uređaj na mjestima visoke temperature, vlažnosti, eksplozivnosti, zapaljivosti ili jakog magnetskog polja. Uređaj tada neće moći točno obaviti zadano.Kada koristite kablove za testiranje, držite prste iza zaštitnika. Isključite napajanje i ispraznite sve kapacitete kada testirate otpor, diode i kondenzatore.Prije mjerenja struje, pogledajte osigurače na uređaju i isključite napajanje u krugu, koji mjerite, prije nego priključite uređaj u krug. Zamijenite bateriju kad se na zaslonu pojavi indikator. Kad je baterija slaba uređaj može pokazivati krive rezultate ili dovesti do udara struje i sličnih neželjenih poslijedica. Isključite kabel za testiranje, sondu za mjerenje temperature, krokodil štipaljke iz uređaja kada otvarate kućište uređaja.Kada popravljate uređaj upotrebljavajte samo identične zamjenske dijelove ili one koje odgovaraju prema električnim specifikacijama.Da biste izbjegli oštećenje uređaja ili bilo kakvu drugu nezgodu, nemojte sami mijenjati dijelove instrumenta, te ne pokušavajte izmijeniti unutrašnjost uređaja (unutarnje strujne krugove).Kada čistite uređaj koristite meku krpu i blagi deterdžent. Ne koristite agresivne tvari da ne oštetite površinu i unutrašnjost uređaja. Uređaj je prikladan za uporabu u unutrašnjosti odnosno zatvorenom prostoru.U uvjetima s velikim (+/- 4kV) elektrostatskim pražnjenjem uređaj možde neće funkcionirati normalno. Korisnik tada mora resetirati uređaj. Kad duže vrijeme ne koristite uređaj izvadite bateriju, da biste izbjegli moguća oštećenja.Povremeno pogledajte bateriju da vidite je li procurila, ako je zamijenite je odmah. Kiselina iz baterije će nagristi uređaj.

KARAKTERISTIKE:

5

Page 6: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih kablova, električnih instalacija, opreme protiv udara groma i njezinog otpora uzemljenja te sustava uzemljenja posebno. Osim toga, moguće je izvođenje mjerenja odnosno testiranja napona uzemljenja. Napomena: uređaj je namijenjen i izrađen za korištenje u zatvorenom prostoru; nije dozvoljeno izlaganje nepovoljnim uvjetima kao što su kiša, oluje i slično.

2.1 Pozadinsko osvjetljenje i funkcija provjeravanja baterije odnsono napona baterije2.2 Pamćenje podataka za 20 setova podataka2.3 Funkcija automatskog isključivanja za očuvanje energije2.4 Precizno testiranje s 3 kabela i jednostavnije testiranje s 2 kabela2.5 Tijekom testiranja napona uzemljenja, ukoliko C ili E ulaz odnosno port ne funkcioniraju ispravno, na LCD zaslonu pojavljuje se ---- Ω indikacija.2.6 U slučaju preoopterećenja na zaslonu se prikazuje OL prikaz odnosno indikacija2.7 Za sigurno korištenje i rukovanje uređajem odnosno metrom, pri izradi uređaja korištena je pojačana odnsono dvostruka izolacija

OPĆENITE SPECIFIKACIJE:

3.1 Radna temperatura i raletivna vlažnost; ( 20°C ± 5 °C & ? 75 % RH)

6

Page 7: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

OpsegMjerni opsegTočnostUzemljenje0 V ~ 200 V ( 50 / 60 Hz)± ( 1.0 % + 4)Otpor uzemljenja20 Ω0.00 Ω ~ 20.00 Ω ± ( 2.0 % + 10) (20 Ω pozicija)

± ( 2.0 % + 3) ( 200 Ω ili 2000 Ω pozicija); (pomoćni otpor uzemljenja 500 Ω, (točnost ± 5%); napon uzemljenja ? 10Vac200 Ω0.0 Ω ~ 200.0 Ω2000 Ω0 Ω ~ 2000 Ω

3.2 Standard korištenjaIEC 61010-1 CAT III 600 V stupanj zagađenja: stupanj IIIEC 61557 – 1,5IEC 61010 – 2-31

3.3 Metode mjerenja:(1) testiranje napona uzemljenja: prosječan odgovor(2) testiranje otpora uzemljenja: testiranje frekvencije signala: oko 820 Hz, struja: 20 Ω pozicija oko 3.2 mA

3.4 Maksimalna radna točnost:Maksimalna radna točnost unutar mjernog opsega ( ± 30%)20 Ω: 5.00 Ω ~ 20.00 Ω200 Ω: 20.0 Ω ~ 200.0 Ω2000 Ω: 200 Ω ~ 2000 Ω

3.5 Radna okolina:Temperatura: 5°C ~ 40°CReltivna vlažnost zraka: ? 80% RH (bez magle, vlage)Nadmorska visina: ? 2000 metara

3.6 Skladištenje:Temperatura: -20°C ~ 60°CReltivna vlažnost zraka: ? 75% RH (bez magle, vlage)

7

Page 8: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

3.7 Izvor napajanja: 1.5 V alkalne baterije AA 6 komada

3.8 Zaštita od preopterećenja: Otpor uzemljenja: 200 Vac (10 sekundi)Napon uzemljenja: 400 Vac (30 sekundi)

3.9 Otpor izolacije; impedancija izolacije između kruga koji se mjeri i kućišta je ne manja od 20 MΩ

3.10 Dimenzije proizvoda: 160 mm x 70.5 mm x 100 mm

3.11 Masa proizvoda: približno 560 g

3.12 Dodatni dijelovi;Zeleni ispitni kabel 5 metara 1 komŽuti ispitni kabel 10 metara 1 komCrveni ispitni kabel 20 metara 1 komPomoćni stupci za uzemljenje 2 komIspitni kablovi s aligator hvataljkama 1 set1.5 V alkalna baterija (AA) 6 komTorbica 1 komUpute za korištenje 1 komU slučaju da pronađete bilo koji dio oštećen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

8

Page 9: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

IZGLED PROIZVODA & DODATNI DIJELOVI

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađete bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača. U slučaju da pronađet e bilo koji dio ošte ćen ili vam nedostaje kontaktirajte odmah svog prodavača odnosno dobavljača.

9

Page 10: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

1.LCD zaslon2.LIGHT / LOAD tipka3.HOLD / SAVE tipka4.TEST tipka5.ON / OFF funkcija6.Ulazi7.Standardni ispitni kabel 3 žice8.Jednostavni ispitni kabel 2 žice9.Pomoćni stupci za uzemljenje

PRIPREMANJE PRIJE MJERENJA:

5. 1. Provjeravanje napona baterija; izaberite između dostupnih funkcija; OFF (isključeno), EARTH VOLTAGE (napon uzemljenja), EARTH RESISTANCE (otpor uzemljenja), na LCD zaslonu prikazuje se indikator baterije; ikona koja označava najniži napon baterije, uvjete kada je potrebno trenutačno zamijeniti bateriju, koja se nalazi u uređaju odnosno metru, u protivnom uređaj neće moći ispravno funkcionirati.

Indikator Napon baterije ? 8.2 V 7.8 V ~ 8.2 V 7.4 V ~ 7.8 V 7.0 V ~ 7.4 V ? 7 V

5.2. Spajanje ispitnih kablovaProvjerite da su ispitni kablovi ispravn spojeni s ulazima uređaja odnsono terminala, ukoliko ispitni kablovi nisu ispravno odnsono dobro spojeni može doći do netočnih odnosno neispravnih očitanja pri mjerenju odnosno netočnih izmjerenih vrijednosti;

10

Page 11: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

MJERENJE

Upozorenje! Kada izvodite testiranja otpora uzemljenja, udaljenost između E i C mora biti maksimalnog napona oko 50V ~. Nikako ne dodirujte vanjske dijelove ispitnih kablova i pomoćne stupiće uzemljenja kako biste izbjegli neželjene posljedice kao što su električni udar odnosno šok.

6.1. Precizno mjerenje (korištenje standardnih ispitnih kablova za mjerenje);a) postavite 2 stupića za uzemljenje na zemlju odnosno tlo, minimalna udaljenost između elektrode uzemljenja (E) i ispitne sonde (P) i pomoćnog uzemljenja (C) trebalo bi biti 5 do 10 metara, kako je prikazano na slici odnosno prikazu ispod;Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti što je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate testiranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili već spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.

11

Page 12: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

12

Page 13: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

ažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.

13

Page 14: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.Pažnja! Proverite da su stupići za uzemljenje svakako dobro postavljeni na tlo; koje bi trebalo biti š to je vlažnije moguće. Ukoliko je tlo presuho, bit će potrebno zaliti tlo vodom. Kameno ili pjeskovito tlo također bi trebalo zaliti vodom prije testiranja. Ukoliko je lokacija na kojoj obavljate test iranje urbana gradska sredina u kojoj je beton na svim dostupnim površinama, možete koristiti 25 x 25 cm kvadratne čelične pločice (ili ve ć spomenute supiće za uzemljenje) koje biste trebali postaviti horizontalno na betonsku površinu i prekriti ih vlažnim ručnikom koji ima dovoljno vode odnosno vlage, nakon toga vratite na mjesto uzemljenje za mjerenje, nakon čega će ipak unatoč početnim poteškoćama biti moguće izvesti mjerenje u većini situacija.

C: Pomoćna elektrodaP: Potencijalna elektrodaE: uzemljena elektroda

b) Testiranje napona uzemljenja; izaberite između funkcija OFF, EARTH VOLTAGE, na LCD zaslonu prikazuje se napon, spojite ispitne kablove u V i E, a nakon toga ih spojite s točkom testiranja, na LCD zaslonu prikazuje se vrijednost napona uzemljenja (Pažnja! Kod mjerenja napona uzemljenja nema potrebe da pritisnete TEST tipku na uređaju). Ukoliko je izmjerena vrijednost veća od 10 V, bit će potrebno isključiti iz napajanja svu opremu s navedenim naponom. Pričekajte sve dok se napon uzemljenja ne smanji, a nakon toga pokušajte ponovno. U protivnom, utjecat će na točnost otpora uzemljenja.

Upozorenje!

Testiranje napona uzemljenja moguće je samo kod V i E, C i P kablova za spajanje, koje je potrebno odspojiti odnosno odvojiti. U protivnom , može doći do oštećenja uređaja odnosno metra.

14

Page 15: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

c)Testiranje otpora uzemljenja; izaberite između funkcija OFF, EARTH RESISTANCE 2000 Ω (maksimum), pritisnite TEST tipku, na LCD zaslonu prikazuje se vrijednost uzemljenja. Ukoliko je vrijednost otpora manja od 200 Ω, izaberite funkciju testiranja otpora uzemljenja do 200 Ω, na LCD zaslonu ubrzo se pojavljuje vrijednost otpora uzemljenja odnosno izmjerena vrijednost. Ukoliko je vrijednost otpora manja od 20 Ω, izaberite funkciju testiranja otpora uzemljenja do 20 Ω, na LCD zaslonu ubrzo se pojavljuje vrijednost otpora uzemljenja odnosno izmjerena vrijednost. Moguće je i biranje drugačijeg redoslijeda za testiranje odnosno mjerenje. Moguće je biranje najbolje pozicije za mjerenje i iz razloga dobivanje najbolje točnosti.Pritisnite tipku TEST na uređaju, uključuje se svjetlo tipaka, što označava da je mjerenje odnsono testiranje započeto.Napomena: Ukoliko C ili E nisu ispravno spojeni, pomoćni otpor uzemljenja ili otpor uzemljenja viška opterećenja (kao što je 20 Ω, višak odnosno preostali je oko 14 k Ω), ili kod testiranja otvorenog strujnog kruga, na LCD zaslonuse prikazuje očitanje „ - - - - Ω „, nakon čega je potrebno provjeriti dva puta spojeve, provjeriti vlažnost podložnog sloja (je li presuho), i jesu li stupci za uzemljenje preblizu postavljeni tlu.Ukoliko je mjerni opseg koji ste izabrali premali, odnosno izmjerena vrijednost otpora uzemljenja premaši gornju granicu mjernog opsega, kod 20 Ω pozicija manje je oko 14 k Ω, ili 200 Ω pozicija manje je oko 26 k Ω, ili 2000 Ω pozicija manje je oko 78 k Ω, na LCD zaslonu prikazuje se indikator OL (što označava propterećenje).

Upozorenje! Ukoliko je pomoćni stupac za uzemljenje smeta ili dodiruje druge materijale, može doći do utjecaja na izmjerenu vrijednost odnosno samo mjerenje. Kada spojite ispitne kablove, bit će potrebno očistiti pomoćn stupce uzemljenja. Ukoliko je vrijednost pomoćnog uzemljenja prevelika, može također doći do devijacija odnosno utjecaja na točnost izmjerene vrijednosti.

d) Tester je potrebno uključiti, nakon toga pritisnuti tipku i izabrati funkciju pritiskom na funkcijsku tipku. Nakon približno 10 minuta, uređaj odnosno metar automatski se isključuje kako bi se očuvao vijek trajanja baterija. Osim u slučaju testiranja odnosno mjerenja vrijednosti otpora uzemljenja.

e) Uključivanje pozadinskog osvjetljenja; kod testiranja u slabo osvjetljenim područjima odnosno prostorima, pritiskom na tipku Light / Load tipku, moguće je uključivanje odnosno isključivanje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona. Ponovnim pritiskom na istu tipku, Light / Load tipku, moguće je isključivanje pozadinskog osvjetljenja.

f) Funkcija zadržavanja; Hold funkcija; za vrijeme testiranja, pritiskom na tipku Hold / Save moguće je pohranjivanje odnosno čuvanje podataka; odnosno aktiviranje funkcije koja omogućava pohranjivanje podataka. Određena

15

Page 16: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

izmjerena vrijednost, prikazana na zaslonu, bit će pohranjena, a na LCD zaslonu prikazuje se odgovarajući znak. Za deaktiviranje ove funkcije bit će dovoljno ponovno pritisnuti Hold / Save tipku na uređaju odnsono metru.

g) Funkcija pohranjivanja; 1. Pritisnite tipku Hold / Save na približno 2 sekunde. Funkcija pohranjivanja uključuje se i omogućuje se pohranjivanje odgovarajućih podataka odnosno izmjerenih vrijednosti. Ponovnim pritiskom na tipku Hold / Save moguće je pohranjivanje slijedećih podataka odnsono izmjerenih vrijednosti, trećim pritiskom moguće je pohranjivanje treće izmjerene vrijednosti,.... Za isključivanje ove funkcije jednostavno pritisnite i držite tipkuHold / Save na 2 sekunde.2. Pritisnite i držite tipku Light / Load moguće je prikazivanje izmjerene vrijednosti pod rednim brojem 01. Ponovnim pritiskom na tipku Light / Load moguće je prikazivanje slijedeće odnosno pohranjene vrijednosti pod rednim brojem 02.... sve dok ne dođete do posljednje 20 te izmjerene pohranjene vrijednosti. Ukoliko se želite vratiti na prethodnu pohranjenu izmjerenu vrijednost, pritisnite tipku Hold / Save tipku na uređaju (dok je aktivirana odnosno uključena funkcija koja omogućuje pohranjivanje izmjerenih vrijednosti tipke Hold / Save i Light / Load funkcioniraju kao tipke za biranje slijedeće odnosno prethodne vrijednosti; odnosno tipke gore odnosno dolje). Za isključivnje ove funkcije jednostavno pritisnite i držite tipku Light / Load na 2 sekunde.3. Brisanje pohranjenih podataka odnsono vrijednosti; u isto vrijeme pritisnite tipke Hold / Save i Light / Load,a nakon toga uključite uređaj odnosno metar, na LCD zaslonu prikazuje se C L prikaz.U međuvremenu, svi pohranjeni podaci izbrisat će se (moguće je u isto vrijeme brisanje svih 20 setova podataka odnsono izmjerenih vrijednosti).

6.2 Jednostavno mjerenje (korištenje 2 žičanog ispitnog kabela za mjerenje):Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;

16

Page 17: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici; Ova metoda mjerenja može se koristiti kada nije moguće korištenje pomoćnih stupaca za uzemljenje. Koristite izloženi objekt za otpor uzemljenja koji se nalazi u tlu za uzemljenje, kao što je na primjer metalna kada ili metalni objekt koji je pričvršćen u tlu, vodovodna cijev, no također je moguće i korištenje metode s 2 kabela odnosno ispitna kabela ( E i P&C terminala); kako je prikazano na slici;

17

Page 18: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Kada koristite ovu metodu mjerenja, P i C moraju već ranije biti spojene skupa.

Opasnost! Kada koristite komercijalne električne sustave napajanje, odnosno točke uzemljenja kao referentne točke testiranja, budite iznimno oprezni budući napon koji je prisutan predstavlja vrlo visok i opasan napon.

SLEEP NAČIN RADA (automatsko isključivanje):Za očuvanje vijeka trajanja baterija preporuča se uključivanje načina rada koji omogućuje automatsko isključivanjenakon što prođe određeno vrijeme neaktivnosti (nema pritiska na niti jednu od tipaka niti okretanja rotacionog prekidača). To vrijeme neaktivnosti podešeno je tvornički na 10 minuta, po isteku 10 minuta uređaj odnosno instrument se isključuje kako bi se produžio vijek trajanja baterija.

18

Page 19: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

ODRŽAVANJE I POPRAVAK:

Ovo poglavlje sadrži osnovne informacije o održavanju te mijenjanju baterija i osigurača.VAŽNO!Ako niste električar nemojte sami popravljati uređaj, već to prepustite kvalificiranom osoblju.Održavanje uređaja vrlo je bitno za njegovu ispravnost i pravilan rad, no neke uređaje potrebno je održavati češće nego druge. Ovaj uređaj je jedan od njih. Uređaj je potrebno s vremena na vrijeme očistiti od prašine, kako se prašina ne bi uvukla otvore oko tipaka i druge otvore na uređaju. Ukoliko bi se to dogodilo uređaj bi se u krajnjem slučaju mogao pokvariti. Osim povremenog brisanja prašine, kako je već navedeno, potrebno je mijenjati baterije kada se isprazne.Za čišćenje uređaja, od prašine, koristite mekanu, vlažnu krpu bez bilo kakvih abrazivnih ili kemijskih sredstava za čišćenje. Abrazivna i kemijska sredstva za čišćenje mogu oštetiti na razne načine uređaj; nagristi kućište, oštetiti ga mehanički,… . Svakako slijedite upute.

Ne spajate uređaj s DC odnosno istosmjernim naponom višim od 1000V ili AC odnosno izmjeničnim naponom višim od 750V.

Ne spajajte uređaj odnosno metar s bilo kakvom utičnicom osim u slučaju da je prekidač zabiranje funkcija odnosno opsega postavljen na poziciju za napon.

Da biste izbjegli električni udar ne stavljajte vodu u kućište.S vremena na vrijeme očistite prašinu s uređaja s vlažnom krpom i blagim deterdžentom. Ne koristite

razarajuće tvari.Očistite i utičnice jer zbog prašine ili masti koja se može nakupljati u njima možete dobiti kriva

mjerenja.Isključite uređaj dok ne radite s njim, i izvadite baterije ako ga nećete koristiti duže vrijeme.Ne upotrebljavajte uređaj u vlažnim uvjetima i kod lako zapaljivih plinova i tekućina.

Nikako ne postavljajte uređaj na vlažne, prašnjave ili mjesta gdje je u blizini bilo kakva korozivna tekućina.Izbjegavajte teške i jake udarce ili vibraciju.

19

Page 20: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Bilo kakvo +/-8Kv elektrostatsko ili jako magnetsko polje također ne bi trebalo biti preblizu uređaju, jer može izazvati loš rad; odnosno smetnje. Ukoliko se to dogodi potrebno je izvaditi baterije i ponovno ih umetnuti jer ćete tako resetirati uređaj.

Ne koristite uređaj ukoliko baterija nije ispravno umetnuta i ukoliko poklopac odjeljka za baterije nije zatvoren.

Ukoliko duže vrijeme nećete koristiti uređaj izvadite baterije kako ne bi procurile i oštetile uređaj. Baterijekoje su istrošene odmah izvadite.Baterije koje su istrošene svakako odložite na zato predviđena mjesta na posebno određenim mjestima.Nikako ne postavljajte uređaj na mjesta izložena vibracijama, koje bi mogle oštetiti uređaj.Nikako ne potapajte uređaj pod vodu. Nikako nije dozvoljeno pokušavati pregrađivati ili na bilo koji način mijenjati uređaj, jer u tom slučaju ne samo da prestaje vrijediti garancija prestaje vrijediti i jamstvo da sami sebi nećete nauditi. Osim toga nije dozvoljeno niti korištenja uređaja za svrhe koje nisu navedene u ovom kratkom priručniku, jer ukoliko dođe do neispravnih očitanja, proizvođač nikako nije odgovoran za posljedice koje iz toga mogu slijediti.

Uz ovaj uređaj postoji mogućnost električnog udara. Nikako ne pokušavajte otvarati poklopce, dijelove kućišta,…. Itd. Nikako nije dozvoljeno korisniku samom prepravljati dijelove unutar uređaja, zamjenjivati komponente i slično. Servisiranje, zamjenjivanje komponenata i slično dozvoljeno je samo za to kvalificiranom osoblju.Proizvođač preporuča zapisivanje koda i modela uređaja na odgovarajuće mjesto (bilo u upute za korištenje ili zaseban papir) i pomno čuvanje istoga.

Prije korištenja uređaja, pregledajte kućište. Ne koristite ga ako je na bilo koji način oštećen ili fali bilo koji dio. Obratite pozornost na izolaciju oko konektora.

Nikako ne pokušavajte otvarati kućište uređaja. Unutar kućišta nalaze se osjetljivi dijelovi visoke preciznosti. Ukoliko dođe do bilo kakvih problema, ili se uređaj pokvari nabilo kakav način, svakako kontaktirajte dobavljača, nikako ne pokušavajte sami popravljati ili prepravljati uređaj.

S vremena na vrijeme očistite svoj uređaj s mekanom suhom krpom.Dok ne koristite uređaj svakako ga postavite na suho i sigurno mjesto.

20

Page 21: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Nikada ne izlažite svoj uređaj ekstremnim uvjetima na duži period vremena.Izbjegavajte u svakom slučaju izlaganje uređaja udarcima ili sličnim teškim uvjetima.Postavljanje i namještanje uređaja vrlo je jednostavno i ne bi vam trebalo predstavljati

prevelike teškoće.Uređaj je u svakom slučaju vrlo precizan i izrađen je tako da traje i služi vam dug niz

godina.U izradi ovog uređaja odnosno stanice korišteni su visokokvalitetni materijali, koji imaju

dugogodišnju garanciju.Osim visokokvalitetnih materijala koji su korišteni pri izradi ovog uređaja, pozornost je

pridana i dizajnu.Kako biste u potpunosti mogli koristiti uređaj, odnosno služiti se njegovim svim funkcijama, pažljivo čitajte uputei slijedite ih pažljivo.Ovaj uređaj napravljen je u skladu s standardnim zakonima o onečišćenju, uređajima s mogućim prenaponima (kategorijaII 300V) te ima dvostruku izolaciju.Kategorija II: nivo potrošnje, instalacije s manjom prolaznim naponom od III kategorije.Koristite uređaj samo za ono što je namijenjen, kako je i navedeno u uputama, inače ga možete oštetiti.U ovom priručniku upute navedene pod VAŽNO znakom, označavaju uvjete i postupke koje mogu imati štetne posljedice za korisnika samog, kao i za uređaj.Upute označene s NAPOMENA odnose se na informacije na koje bi korisnik trebao obratiti pozornost.Internacionalni simboli korišteni na uređaju objašnjeni su kasnije u priručniku.

VAŽNO!Da biste izbjegli električni šok ili druge moguće ozlijede, kao i oštećenje samog uređaja ili uređaja kojeg testirate pridržavajte se slijedećih pravila:

Prije korištenja uređaja, pregledajte kućište. Ne koristite ga ako je na bilo koji način oštećen ili fali bilo koji dio. Obratite pozornost na izolaciju oko konektora.

Pregledajte kablove za testiranje, jesu li dobo izolirani i ima li izloženog metala. Pregledajte jesu li neprekidni. Ako su oštećeni zamijenite ih odgovarajućima.

Ne izlažite uređaj većem naponu nego je dozvoljeno, između faza ili između faze i uzemljenja.

21

Page 22: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Rotacioni prekidač treba postaviti na odgovarajuću poziciju i ne treba mijenjati opseg ili bilo što drugo dok izvodite mjerenje.

Ako uređaj radi na naponu iznad 60 V DC ili 30V rms AC, trebali biste biti posebno pažljivi, jer postojimogućnost električnog šoka.

Koristite odgovarajuće faze, funkcije, .. opsege, za vaša mjerenja.Ne koristite i ne spremajte uređaj na mjestima visoke temperature, vlažnosti, eksplozivnosti,

zapaljivosti ili jakog magnetskog polja. Uređaj tada neće moći točno obaviti zadano.Kada koristite kablove za testiranje, držite prste iza zaštitnika.Isključite napajanje i ispraznite sve kapacitete kada testirate otpor, diode i kondenzatore.Prije mjerenja struje, pogledajte osigurače na uređaju i isključite napajanje u krugu, koji mjerite, prije

nego priključite uređaj u krug. Zamijenite bateriju kad se na zaslonu pojavi indikator. Kad je baterija slaba uređaj može pokazivati

krive rezultate ili dovesti do udara struje.Isključite kabel za testiranje, sondu za mjerenje temperature, krokodil štipaljke iz uređaja kada

otvarate kućište uređaja.Kada popravljate uređaj upotrebljavajte samo identične zamjenske dijelove.Da biste izbjegli oštećenje uređaja ili bilo kakvu drugu nezgodu, nemojte sami mijenjati dijelove

instrumenta.Kada čistite uređaj koristite meku krpu i blagi deterdžent. Ne koristite agresivne tvari da ne oštetite

površinu i unutrašnjost uređaja. Uređaj je prikladan za uporabu u unutrašnjosti.U uvjetima s velikim (+/- 4kV) elektrostatskim pražnjenjem uređaj možde neće funkcionirati

normalno. Korisnik tada mora resetirati uređaj. Kad duže vrijeme ne koristite uređaj izvadite bateriju, da biste izbjegli moguća oštećenja.

Povremeno pogledajte bateriju da vidite je li procurila, ako je zamijenite je odmah. Kiselina iz baterije će nagristi uređaj.

22

Page 23: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Ne provjeravajte niti ne pokušavajte mijenjati bateriju i osigurač osim ako je uređaj odnosno metar isključen kako biste izbjegli neželjene posljedice. Za rastavljanje pogledajte sliku dalje u uputama (slika naznačena brojem 11).

Proizvođač i dobavljač ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo kakva netočna očitanja ili bilo kakve posljedice koje mogu proizići iz netočnih očitanja i korištenja istih u različite svrhe.

Ovaj proizvod namijenjen je samo za korištenje u osobnim kućanstvima, kao pokazivač temperature.

Proizvod nije moguće koristiti za medicinske svrhe i javno informiranje.Proizvođač zadržava pravo izmjene podataka specifikacija bez prethodne najave.Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dosega djece.Niti jedan dio ovog priručnika ne smije biti mijenjan niti reproduciran bez prethodne

autorizacije proizvođača.

23

Page 24: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

MIJENJANJE BATERIJA:Ovaj postupak vrlo je jednostavan, no kako biste što točnije shvatili navedeni postupak i učinili sve što je potrebno ispravno svakako pogledajte sliku koja se nalazi na stranici ispod teksta u priručniku.

VAŽNO! Kako biste izbjegli električni udar i slične neželjene posljedice te na kraju oštećivanje samog uređaja, baterije mijenjajte čim se pokaže indikator slabe baterije na zaslonu uređaja odnosno instrumenta. Provjerite je su li ispitni kablovi (i slični dodatni dijelovi) uklonjeni prije nego otvarate dno kućišta.

Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijedeći postupak prikazan na slici ispod;

24

Page 25: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijedeći postupak prikazan na slici ispod;Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijenitičim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na sliciispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju jepotrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijenitičim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijenitičim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno

25

Page 26: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na sliciispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju jepotrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno prenizak, slijede ći postupak prikazan na slici ispod; Bateriju je potrebno zamijeniti čim se pojavi indikator koji označava da je napon baterije preslab odnosno

aIsključite uređaj odnsono tester i uklonite sve ispitne kablovebOtpustite vijak koji se nalazi na donjem dijelu kućišta i otvorite odjeljak za baterije.cZamijenite svih 6 starih odnosno istrošenih baterija, novim ispravnim baterijama koje odgovaraju već

ranije navedeni specifikacijama.dNakon zamjene baterija, vratite na mjesto odjeljak za baterije i vijak na odgovarajuće mjesto te ga

zategnite na odgovarajući način.eUkoliko uređaj ne planirate koristiti duže vremena iz njega izvadite sve baterije kako ne bi došlo do

oštećenja odnosno curenja baterija odnosno korozije koje će izazvati oštećenje uređaja.

PAŽNJA!Bitno je uvijek koristiti samo baterije koje preporuča proizvođač (odgovarajuće veličine i tipa kako bi uređaj uvijek

ispravno radio).Nikako ne pokušavajte miješati stare (istrošene) i nove baterije, te baterije različitih tipova (standardne, alkalne,

punjive, ili punjive baterije različitih kapaciteta). Uvijek izvadite i uklonite stare i istrošene baterije. Baterije koje su stare, istrošene ili oštećene odnosno koje cure

mogu izazvati opekline kiselinom ukoliko iz bilo kojeg razloga dođu u kontakt s kožom, zbog toga koristite zaštitne rukavice ukoliko morate iz nekog razloga rukovati s takvim baterijama. Takve baterije mogu oštetiti i uređaj, tako da ukoliko ne koristite uređaj duže vremena, uvijek izvadite baterije, (uklonite ih), te ponovno, kada budete koristiti uređaj umetnite ih ponovno.

Baterije se preporuča izvaditi u slučaju da se uređaj duže vremena ne koristi bilo da su baterije poluprazne, prazne ili sasvim nove.

Pri postavljanju baterija u odjeljak za baterije pripazite da ne dođu u kratki spoj. Obratite pozornost na polaritet koji je naznačen na odjeljku za baterije pri umetanju baterija u odjeljak za baterije.

26

Page 27: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Baterije se nikada ne smiju bacati u vatru. Niti one koje se mogu dopunjavati niti obične, kao što je ova koju ćete dobiti u pakiranju. Nikada baterije nemojte bacati u vatru, jer postoji mogućnost da dođe do eksplozije.

NAPOMENA! Korisnik je pod zakonskom obvezom odvajati baterije od običnog otpada, (obične baterije i baterije koje se mogu dopunjavati) i odlagati ih na za to predviđena odlagališta odnosno mjesta, koja su sanirana odnosno predviđena za odlaganja baterija. Odlaganje baterija na za to predviđene lokacije bitno je jer baterije nakon nekog vremena mogu početi curiti, tekućina odnosno sav sadržaj baterija otrovan je i nikako nije pogodan za odlaganje na bilo koje mjesto. Sadržaj baterije može trajno oštetiti okoliš i onečistiti vodu, zrak i tlo. Upravo zbog toga, od velike je važnosti pravilno odlaganje otpada, posebice, kao u ovom slučaju, baterija.Bez posebne nadoknade možete vrlo jednostavno vratiti prazne odnosno potrošene baterije (obične i baterije koje je moguće dopunjivati) u gotovo sve supermarkete, kod dobavljača elektronskih komponenti, ili posebne centre u kojima su postavljene posebne kutije za odlaganje starih baterija.Na taj način doprinijet ćete očuvanju okoliša i njegovoj zaštiti. Nije potrebno posebno napominjati koliko je ti bitno. Upravo radi toga slijedite dane smjernice o odlaganju baterija koje je naveo proizvođač.

Čišćenje uređaja;Za čišćenje površine kućišta uređaja, bit će potrebno koristiti meku krpu i blagi detergent, budući drugi agenti za čišćenej mogu oštetiti uređaj odnosno nagristi kućište.Kod čišćenja svakako izbjegavajte pretjerano vlaženje odnosno močenje uređaja.

Popravak;Ukoliko dođe do bilo koje od navedenih situacija, svakako kontaktirajte naše dobavljače ili tehničare koji mogu otkloniti bilokakve kvarove odnosno neispravnosti;

Oštećenja uređajaČudni prikazi na LCD zaslonuNerazumne netočne izmjerene vrijednosti kod normalnog odnosno uobičajenog korištenjaNetočno funkcioniranje tipaka, nepravilne funkcije

27

Page 28: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Upute odnosno svi detalji, specifikacije i opisi mogu se mijenjati u svhru unaprijeđenja proizvoda bez prethodne najave.

Copyright 2005 Uni-Trend Group Limited.Sva prava pridržana.Proizvođač:Uni-Trend Technology (Dongguan) LimitedDong Fang Da DaoBei Shan Dong Fang Industrial Development DistrictHu Men Town, Dongguan CityGuang Dong ProvinceChinaPostal Code: 523 925Glavni ured:Uni-Trend Group LimitedRm901, 9/F, Nanyang Plaza57 Hung To RoadKwun TongKowloon, Hong KongTel: (852) 2950 9168Fax: (852) 2950 9303

28

Page 29: UT521 Upute za korištenje SADRŽAJ...Ovaj uređaj odnosno tester koristi mikrokontroler koji omogućava iznimnu točnost i pouzdanost, moguće je mjerenje odnosno testiranje svih

Email: [email protected]://www.uni-trend.com

29