3
V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 T 1, T 2, T 3 T 1, T 2, T 3 T 1, T 2, T 3 Sk1 3,5 m Sk1 3,5 m Sk1 2,5 m Sk1 5 m Sk1 3,5 m Sk1 3,5 m Sk1 3,5 m Sk1 2,5 m Sk1 2,5 m Sk1 2,5 m V 1 Sk1 2,5 m T 1, T 2, T 3 V i 2, T 1, T 2, T 3 V i 2, T 1, T 2, T 3 V i 2, T 1, T 2, T 3 V i 9, T 1, T 2, T 3 V i 9, T 1, T 2, T 3 V i 2, V i 9, 3-02 3-02 3-02 3-02 3-02 3-02 3-02 3-02 3-03 Sk1 2,5 m Sk1 2,5 m Sk1 5 m Sk1 5 m Sk1 2,5 m V i 9, T 1 T 1 1 V 3-01 3-01 SKALA RITNINGSNUMMER DATUM AVDELNING GODKÄND AV BET OBJEKT HANDLINGSTYP GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV RITNINGSTYP LEVERANS / ÄNDRINGS-PM BLAD FORMAT LEVERANTÖR NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN ANLÄGGNINGDEL BESTÄLLARE VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING 2021-01-25 V259 TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN KÄSTA GEMENSAMT M PETERSSON 260805 E ÖBERG PLAN VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PLANKARTA KM 6/500 - 7/000 A1 11 12 300T9311 1:1000 145326 BET REVIDERINGEN AVSER GODKÄND DATUM V1 Vi V2 x T x Vi7 X-XX VST145326VP, ankomst 2020-12-14, ver 12, jobb 1248

V T V TV TV Sk1 2,5 m Sk1 3,5 m V Sk1 3,5 m TV...Sk1 3,5 m Sk1 3,5 m Sk1 6 m Sk1 6 m Sk1 3,5m Sk7 V 1 V 1 V 1 T 1, T 2 V 1 V 1 V 1 V i 1, T 1, T 2 T 1, T 2 T 1, T 2 T 1, T 2 Sk7 Sk7

 • Upload
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  T1, T2,T3

  T1, T2,T3

  T1, T2,T3

  Sk1 3,5 m

  Sk1 3,5 m

  Sk1 2,5 m

  Sk1 5 m

  Sk1 3,5 m

  Sk1 3,5 m

  Sk1 3

  ,5 m

  Sk1 2,5 m

  Sk1 2,5 m

  Sk1 2,5 m

  V1

  Sk1 2,5 m

  T1, T2,T3Vi2,

  T1, T2,T3Vi2,

  T1, T2,T3Vi2,

  T1, T2,T3Vi9,

  T1, T2,T3Vi9,

  T1, T2,T3Vi2,

  Vi9,

  3-02

  3-02

  3-02

  3-02

  3-02

  3-02

  3-02

  3-02

  3-03

  S

  k

  1

  2

  ,5

  m

  S

  k

  1

  2

  ,5

  m

  S

  k

  1

  5

  m

  S

  k

  1

  5

  m

  S

  k

  1

  2

  ,5

  m

  Vi9,

  T1

  T1

  1V

  3-01

  3-01

  SKALA

  RITNINGSNUMMER

  DATUM

  AVDELNINGGODKÄND AV

  BET

  OBJEKT

  HANDLINGSTYP

  GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

  UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

  RITNINGSTYP

  LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

  BLAD

  FORMAT

  LEVERANTÖR

  NÄSTA BLAD

  FÖRVALTNINGSNUMMER

  TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

  BESKRIVNING

  OBJEKTNUMMER / KM

  DELOMRÅDE / BANDEL

  KONSTRUKTIONSNUMMER

  TYP AV PLAN

  ANLÄGGNINGDEL

  BESTÄLLARE

  VÄGPLAN

  GRANSKNINGSHANDLING

  2021-01-25

  V259 TVÄRFÖRBINDELSE

  SÖDERTÖRN

  KÄSTA

  GEMENSAMT

  M PETERSSON 260805

  E ÖBERG

  PLAN

  VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK

  PLANKARTA

  KM 6/500 - 7/000

  A1

  11 12300T9311

  1:1000

  145326

  BET REVIDERINGEN AVSER GODKÄND DATUM

  V1

  Vi

  V2

  x

  Tx

  Vi7

  X-XX

  VST145326VP, ankomst 2020-12-14, ver 12, jobb 1248

  AutoCAD SHX TextKAKFORMEN

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text4:12

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text18

  AutoCAD SHX Text4:38

  AutoCAD SHX Text21

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX Text1:171

  AutoCAD SHX Text24

  AutoCAD SHX Text17

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX TextKÄSTA

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX TextUGNEN

  AutoCAD SHX Text2:212

  AutoCAD SHX TextBREVDUVAN

  AutoCAD SHX Text4:20

  AutoCAD SHX TextBASKETBOLLEN

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text19

  AutoCAD SHX Text4:40

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text1:161

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text31

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text29

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text33

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text4:1

  AutoCAD SHX Text1:439

  AutoCAD SHX TextKÄSTA

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text27

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text25

  AutoCAD SHX Text1:163

  AutoCAD SHX Text1:173

  AutoCAD SHX TextGLÖMSTA

  AutoCAD SHX TextTRÅGET

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text1:58

  AutoCAD SHX Text1:1

  AutoCAD SHX Text4:19

  AutoCAD SHX Text22

  AutoCAD SHX Text4:7

  AutoCAD SHX Text4:11

  AutoCAD SHX Text32

  AutoCAD SHX Text34

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text26

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text28

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text4:39

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text1:150

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text23

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text2:80

  AutoCAD SHX TextGLÖMSTA

  AutoCAD SHX Text1:1

  AutoCAD SHX TextKÄSTA

  AutoCAD SHX Text2:212

  AutoCAD SHX TextKÄSTA

  AutoCAD SHX Text2:212

  AutoCAD SHX TextKÄSTA

  AutoCAD SHX Text2:212

  AutoCAD SHX TextN = 6568700

  AutoCAD SHX TextE = 145600

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9311

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 200T9315

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9312

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9311

  AutoCAD SHX TextN = 6568300

  AutoCAD SHX TextE = 146000

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGPLAN

  AutoCAD SHX Text6/500

  AutoCAD SHX Text6/600

  AutoCAD SHX Text6/700

  AutoCAD SHX Text6/800

  AutoCAD SHX Text6/900

  AutoCAD SHX Text7/000

  AutoCAD SHX Text+29.1

  AutoCAD SHX Text+29.7

  AutoCAD SHX Text+29.4

  AutoCAD SHX Text+28.7

  AutoCAD SHX Text+28.0

  AutoCAD SHX Text+27.3

  AutoCAD SHX Text+26.6

  AutoCAD SHX Text0/000

  AutoCAD SHX Text0/100

  AutoCAD SHX Text0/200

  AutoCAD SHX Text0/300

  AutoCAD SHX Text0/400

  AutoCAD SHX Text0/500

  AutoCAD SHX Text0/512

  AutoCAD SHX Text0/000

  AutoCAD SHX Text+25.5

  AutoCAD SHX Textc:\vault\260805\vagplan\t\ritdef\300t9311.dwg

  AutoCAD SHX Text2020-12-11 14:49:54

  AutoCAD SHX TextSKALA 1:1000

  AutoCAD SHX TextMETER

  AutoCAD SHX Text0

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Text100

  AutoCAD SHX Text%%UFÖRKLARINGAR

  AutoCAD SHX TextMARKANSPRÅK

  AutoCAD SHX TextAVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE

  AutoCAD SHX TextSK1 - BULLERSKYDDSSKÄRM BULLERSKYDDSSKÄRM MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER NÄRMASTE VÄGKANT

  AutoCAD SHX TextSKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT - SE RITNING 000T9301 FÖR SPECIFIKATION

  AutoCAD SHX TextMARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

  AutoCAD SHX TextSK5 - FAUNAPASSAGE

  AutoCAD SHX TextTILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT- SE RITNING 000T9301 FÖR SPECIFIKATION

  AutoCAD SHX TextOBJEKT INOM VÄGPLANENS OMRÅDE SOM BERÖRS AV GENERELLT BIOTOPSKYDD

  AutoCAD SHX TextFÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIOTOPSKYDDSOMRÅDE (7:11 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG. BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ BIOTOPSKYDDSOBJEKT REDOVISAS I VÄGPLANENS PLANBESKRIVNING.

  AutoCAD SHX TextFÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG. BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ STRANDSKYDDADE OMRÅDEN REDOVISAS I VÄGPLANENS PLANBESKRIVNING

  AutoCAD SHX TextSK7 - RENINGSANLÄGGNING FÖR RENINGSANLÄGGNING FÖR VÄGDAGVATTEN

  AutoCAD SHX TextVERKSAMHETER/ ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN

  AutoCAD SHX TextSKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

  AutoCAD SHX TextSK6 - GRODDJURSBARRIÄR

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT INOM JÄRNVÄGSMARK

  AutoCAD SHX TextFÖR ÖVRIGA BETECKNINGAR SE RITNING 000T9301

  AutoCAD SHX TextSK2 - BULLERSKYDDSSKÄRM, MED ABSORBENT FÖR BOENDEMILJÖ OCH ARTSKYDD, HÖJD ÖVER NÄRMASTE VÄGKANT

  AutoCAD SHX TextSK3 - BULLERSKYDDSSKÄRM BRAND SKYDDSKLASSAD, SKYDDSKLASSAD, MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER NÄRMASTE VÄGKANT

  AutoCAD SHX TextSK8 - RENINGSANLÄGGNING FÖR RENINGSANLÄGGNING FÖR TUNNELAVLOPPSVATTEN

  AutoCAD SHX TextOMRÅDE INOM VÄGPLANENS OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT - FÖR KOMMUNAL ALLMÄN VÄG

  AutoCAD SHX TextSK9 - BULLERSKYDDSSKÄRM BULLERSKYDDSSKÄRM MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER INTILLIGGANDE MARK

  AutoCAD SHX TextSK10 - BLÄNDSKYDD MED ABSORBENT, BLÄNDSKYDD MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER NÄRMASTE KÖRBANEKANT

  AutoCAD SHX TextINDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

  AutoCAD SHX TextSK13 - TÄTA DIKEN, UTFÖRS MELLAN MARKERADE LÄNGDMÄTNINGAR

  AutoCAD SHX TextMED FASTSTÄLLELSEN AV VÄGPLANEN

  AutoCAD SHX TextSÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND

  AutoCAD SHX TextSK14 - ERBJUDANDE OM PARTIKELFILTER FÖR LUFTINTAG PÅ BYGGNADENS FASAD SOM VETTER MOT E4/E20

  AutoCAD SHX TextSK15 - ERBJUDANDE OM PARTIKELFILTER FÖR LUFTINTAG PÅ BYGGNADENS TAK

  AutoCAD SHX TextSK18 - ERBJUDANDE OM SKYDDSÅTGÄRDER UTIFRÅN OLYCKSRISK

  AutoCAD SHX TextLÖPNUMMER T-YTOR

  AutoCAD SHX TextFÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGPLAN

  AutoCAD SHX TextFASTIGHETSGRÄNS

  AutoCAD SHX TextKOMMUNGRÄNS

  AutoCAD SHX TextTRAKTGRÄNS/KVARTERSTRAKTGRÄNS

  AutoCAD SHX TextFASTIGHETSREDOVISNING

  AutoCAD SHX TextFASTIGHETSREDOVISNINGEN ÄR UPPDATERAD 2020-11-18

  AutoCAD SHX TextPLANSYSTEM SWEREF 99 18 00

  AutoCAD SHX TextHÖJDSYSTEM RH 2000

  AutoCAD SHX Text%%UKÄSTA

  AutoCAD SHX TextFLEMINGSBERG

  AutoCAD SHX TextFLOTTSBRO

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text13

 • V1

  V1

  T1,

  T2,T

  3

  Sk1 3

  ,5 m

  Sk1 3

  ,5 m

  Sk1 3

  ,5 m

  Sk1 3

  ,5 m

  Sk1 3

  ,5 m

  Sk1 3

  ,5 m

  S

  k1 3,5 m

  Sk1 3

  ,5 m

  Sk1 2

  ,5 m

  Sk1 2

  ,5 m

  Sk1 2

  ,5 m

  Sk7

  Sk7

  Sk7

  V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  V1

  T1, T2,T3

  T1, T2

  Vi2

  Vi2

  T

  1

  ,

  T1,

  T2,T

  3

  T1,

  T2,T

  3

  Vi2,

  T1,

  T2,T

  3

  Vi2,

  T1,

  T2,T

  3

  Vi2,

  V

  i

  2

  ,T

  1

  ,T

  2

  Vi2,T1, T2,T3

  3-02

  3-02

  3-02

  3-02

  3-02

  3-04

  3-04

  3-05

  3

  -0

  6

  SKALA

  RITNINGSNUMMER

  DATUM

  AVDELNINGGODKÄND AV

  BET

  OBJEKT

  HANDLINGSTYP

  GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

  UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

  RITNINGSTYP

  LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

  BLAD

  FORMAT

  LEVERANTÖR

  NÄSTA BLAD

  FÖRVALTNINGSNUMMER

  TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

  BESKRIVNING

  OBJEKTNUMMER / KM

  DELOMRÅDE / BANDEL

  KONSTRUKTIONSNUMMER

  TYP AV PLAN

  ANLÄGGNINGDEL

  BESTÄLLARE

  VÄGPLAN

  GRANSKNINGSHANDLING

  2021-01-25

  V259 TVÄRFÖRBINDELSE

  SÖDERTÖRN

  KÄSTA

  GEMENSAMT

  M PETERSSON 260805

  E ÖBERG

  PLAN

  VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK

  PLANKARTA

  KM 7/000 - 7/500

  A1

  12 13300T9312

  -

  1:1000

  145326

  BET REVIDERINGEN AVSER GODKÄND DATUM

  V1

  Vi

  V2

  x

  Tx

  Vi7

  X-XX

  VST145326VP, ankomst 2020-12-14, ver 12, jobb 1248

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGPLAN

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGPLAN

  AutoCAD SHX Text7/000

  AutoCAD SHX Text7/100

  AutoCAD SHX Text7/200

  AutoCAD SHX Text7/300

  AutoCAD SHX Text7/400

  AutoCAD SHX Text7/500

  AutoCAD SHX Text+26.6

  AutoCAD SHX Text+25.9

  AutoCAD SHX Text+25.2

  AutoCAD SHX Text+24.8

  AutoCAD SHX Text+25.3

  AutoCAD SHX Text+25.9

  AutoCAD SHX Text0/100

  AutoCAD SHX Text0/200

  AutoCAD SHX Text0/300

  AutoCAD SHX Text0/400

  AutoCAD SHX Text0/500

  AutoCAD SHX Text+26.1

  AutoCAD SHX Text+28.8

  AutoCAD SHX Text+31.8

  AutoCAD SHX Text0/000

  AutoCAD SHX Text0/100

  AutoCAD SHX Text0/200

  AutoCAD SHX Text0/300

  AutoCAD SHX Text0/400

  AutoCAD SHX Text+27.3

  AutoCAD SHX Text+25.0

  AutoCAD SHX Text0/000

  AutoCAD SHX Text0/100

  AutoCAD SHX Text+30.0

  AutoCAD SHX Text0/200

  AutoCAD SHX Text0/300

  AutoCAD SHX Text+27.9

  AutoCAD SHX Text+31.0

  AutoCAD SHX Text0/000

  AutoCAD SHX Text0/100

  AutoCAD SHX Text0/200

  AutoCAD SHX Text0/300

  AutoCAD SHX Text+25.5

  AutoCAD SHX Text+25.5

  AutoCAD SHX Text+25.8

  AutoCAD SHX Text+26.2

  AutoCAD SHX Text+26.9

  AutoCAD SHX Text+27.9

  AutoCAD SHX Text0/000

  AutoCAD SHX Text0/100

  AutoCAD SHX Text0/200

  AutoCAD SHX Text0/238

  AutoCAD SHX Text+26.0

  AutoCAD SHX Text+28.8

  AutoCAD SHX Text+27.6

  AutoCAD SHX Text+26.8

  AutoCAD SHX Text+26.4

  AutoCAD SHX Text+26.2

  AutoCAD SHX TextN = 6568300

  AutoCAD SHX TextE = 146200

  AutoCAD SHX TextN = 6568500

  AutoCAD SHX TextE = 146600

  AutoCAD SHX TextN = 6568100

  AutoCAD SHX TextE = 146600

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9312

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9311

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9313

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9312

  AutoCAD SHX TextN = 6568300

  AutoCAD SHX TextE = 146000

  AutoCAD SHX Text5:3

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text4:42

  AutoCAD SHX TextBREVLÅDAN

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text4:38

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text17

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX TextPOSTSTÄMPELN

  AutoCAD SHX TextKÄSTA

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX TextUGNEN

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX TextBREVDUVAN

  AutoCAD SHX Text2:212

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX TextBREVDUVAN

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX Text5:15

  AutoCAD SHX TextBASKETBOLLEN

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text18

  AutoCAD SHX Text4:40

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4:50

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text5:8

  AutoCAD SHX Text2:212

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text4:49

  AutoCAD SHX Text5:27

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text5:13

  AutoCAD SHX Text4:41

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text4:43

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text4:48

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text4:1

  AutoCAD SHX TextGLÖMSTA

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text5:16

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text5:1

  AutoCAD SHX Text5:17

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX TextGRANTORP

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text19

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX TextKAVLEN

  AutoCAD SHX Text4:52

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text5:14

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text5:25

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX TextBREVET

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text18

  AutoCAD SHX Text5:1

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX TextPOSTSTÄMPELN

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text5:1

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text17

  AutoCAD SHX Text4:51

  AutoCAD SHX Text4:1

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX TextPOSTSTÄMPELN

  AutoCAD SHX Text4:39

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX TextHANDKVARNEN

  AutoCAD SHX Text4:55

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX TextKÄSTA

  AutoCAD SHX Text5:26

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX TextKÄSTA

  AutoCAD SHX Text2:212

  AutoCAD SHX TextGRANTORP

  AutoCAD SHX Text5:3

  AutoCAD SHX TextGRANTORP

  AutoCAD SHX TextGRANTORP

  AutoCAD SHX Text5:1

  AutoCAD SHX TextKÄSTA

  AutoCAD SHX TextGLÖMSTA

  AutoCAD SHX TextGLÖMSTA

  AutoCAD SHX TextGLÖMSTA

  AutoCAD SHX Text5:1

  AutoCAD SHX Textc:\vault\260805\vagplan\t\ritdef\300t9312.dwg

  AutoCAD SHX Text2020-12-11 14:50:14

  AutoCAD SHX TextSKALA 1:1000

  AutoCAD SHX TextMETER

  AutoCAD SHX Text0

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Text100

  AutoCAD SHX Text%%UFÖRKLARINGAR

  AutoCAD SHX TextMARKANSPRÅK

  AutoCAD SHX TextAVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE

  AutoCAD SHX TextSK1 - BULLERSKYDDSSKÄRM BULLERSKYDDSSKÄRM MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER NÄRMASTE VÄGKANT

  AutoCAD SHX TextSKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT - SE RITNING 000T9301 FÖR SPECIFIKATION

  AutoCAD SHX TextMARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

  AutoCAD SHX TextSK5 - FAUNAPASSAGE

  AutoCAD SHX TextTILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT- SE RITNING 000T9301 FÖR SPECIFIKATION

  AutoCAD SHX TextOBJEKT INOM VÄGPLANENS OMRÅDE SOM BERÖRS AV GENERELLT BIOTOPSKYDD

  AutoCAD SHX TextFÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIOTOPSKYDDSOMRÅDE (7:11 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG. BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ BIOTOPSKYDDSOBJEKT REDOVISAS I VÄGPLANENS PLANBESKRIVNING.

  AutoCAD SHX TextFÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG. BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ STRANDSKYDDADE OMRÅDEN REDOVISAS I VÄGPLANENS PLANBESKRIVNING

  AutoCAD SHX TextSK7 - RENINGSANLÄGGNING FÖR RENINGSANLÄGGNING FÖR VÄGDAGVATTEN

  AutoCAD SHX TextVERKSAMHETER/ ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN

  AutoCAD SHX TextSKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

  AutoCAD SHX TextSK6 - GRODDJURSBARRIÄR

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT INOM JÄRNVÄGSMARK

  AutoCAD SHX TextFÖR ÖVRIGA BETECKNINGAR SE RITNING 000T9301

  AutoCAD SHX TextSK2 - BULLERSKYDDSSKÄRM, MED ABSORBENT FÖR BOENDEMILJÖ OCH ARTSKYDD, HÖJD ÖVER NÄRMASTE VÄGKANT

  AutoCAD SHX TextSK3 - BULLERSKYDDSSKÄRM BRAND SKYDDSKLASSAD, SKYDDSKLASSAD, MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER NÄRMASTE VÄGKANT

  AutoCAD SHX TextSK8 - RENINGSANLÄGGNING FÖR RENINGSANLÄGGNING FÖR TUNNELAVLOPPSVATTEN

  AutoCAD SHX TextOMRÅDE INOM VÄGPLANENS OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT - FÖR KOMMUNAL ALLMÄN VÄG

  AutoCAD SHX TextSK9 - BULLERSKYDDSSKÄRM BULLERSKYDDSSKÄRM MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER INTILLIGGANDE MARK

  AutoCAD SHX TextSK10 - BLÄNDSKYDD MED ABSORBENT, BLÄNDSKYDD MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER NÄRMASTE KÖRBANEKANT

  AutoCAD SHX TextINDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

  AutoCAD SHX TextSK13 - TÄTA DIKEN, UTFÖRS MELLAN MARKERADE LÄNGDMÄTNINGAR

  AutoCAD SHX TextMED FASTSTÄLLELSEN AV VÄGPLANEN

  AutoCAD SHX TextSÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND

  AutoCAD SHX TextSK14 - ERBJUDANDE OM PARTIKELFILTER FÖR LUFTINTAG PÅ BYGGNADENS FASAD SOM VETTER MOT E4/E20

  AutoCAD SHX TextSK15 - ERBJUDANDE OM PARTIKELFILTER FÖR LUFTINTAG PÅ BYGGNADENS TAK

  AutoCAD SHX TextSK18 - ERBJUDANDE OM SKYDDSÅTGÄRDER UTIFRÅN OLYCKSRISK

  AutoCAD SHX TextLÖPNUMMER T-YTOR

  AutoCAD SHX TextFÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGPLAN

  AutoCAD SHX TextFASTIGHETSGRÄNS

  AutoCAD SHX TextKOMMUNGRÄNS

  AutoCAD SHX TextTRAKTGRÄNS/KVARTERSTRAKTGRÄNS

  AutoCAD SHX TextFASTIGHETSREDOVISNING

  AutoCAD SHX TextFASTIGHETSREDOVISNINGEN ÄR UPPDATERAD 2020-11-18

  AutoCAD SHX TextPLANSYSTEM SWEREF 99 18 00

  AutoCAD SHX TextHÖJDSYSTEM RH 2000

  AutoCAD SHX Text%%UKÄSTA

  AutoCAD SHX TextFLEMINGSBERG

  AutoCAD SHX TextFLOTTSBRO

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text13

 • S

  k

  1

  3

  ,

  5

  m

  S

  k

  1

  3

  ,5

  m

  S

  k

  1

  6

  m

  Sk1 6 m

  S

  k

  1

  3

  ,5

  m

  S

  k

  7

  V

  1

  V

  1

  V

  1

  T

  1

  ,

  T

  2

  V1

  V1

  V1

  Vi1,

  T1, T2

  T1, T2

  T1,T2

  T1, T2

  Sk7

  Sk7

  V

  1

  T

  1

  ,T

  2

  V

  i

  2

  T1, T2

  T1,T2

  Vi1,T1,

  T2

  Vi1,T1,

  T2

  V1

  Vi2,T1,

  T2

  Vi2,T1, T2

  Vi2,T1, T2

  3-05

  3

  -0

  5

  3-05

  3-05

  3-05

  3-05

  3

  -

  0

  5

  3-07

  3-06

  3-06

  3-06

  3-063-06

  V1

  SKALA

  RITNINGSNUMMER

  DATUM

  AVDELNINGGODKÄND AV

  BET

  OBJEKT

  HANDLINGSTYP

  GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

  UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

  RITNINGSTYP

  LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

  BLAD

  FORMAT

  LEVERANTÖR

  NÄSTA BLAD

  FÖRVALTNINGSNUMMER

  TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

  BESKRIVNING

  OBJEKTNUMMER / KM

  DELOMRÅDE / BANDEL

  KONSTRUKTIONSNUMMER

  TYP AV PLAN

  ANLÄGGNINGDEL

  BESTÄLLARE

  VÄGPLAN

  GRANSKNINGSHANDLING

  2021-01-25

  V259 TVÄRFÖRBINDELSE

  SÖDERTÖRN

  KÄSTA

  GEMENSAMT

  M PETERSSON 260805

  E ÖBERG

  PLAN

  VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK

  PLANKARTA

  KM 7/500 - 8/000

  A1

  13 11300T9313

  1:1000

  145326

  BET REVIDERINGEN AVSER GODKÄND DATUM

  V1

  Vi

  V2

  x

  Tx

  Vi7

  X-XX

  VST145326VP, ankomst 2020-12-14, ver 12, jobb 1248

  AutoCAD SHX Text5:3

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX TextPAKETAVIN

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text23

  AutoCAD SHX Text19

  AutoCAD SHX TextPOSTSTÄMPELN

  AutoCAD SHX TextGRANTORP

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX TextSUPERNOVAN

  AutoCAD SHX Text5:60

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text24

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX Text18

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text1:1

  AutoCAD SHX TextVISTABERG

  AutoCAD SHX TextRÖRPOSTEN

  AutoCAD SHX Text5:27

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX TextROSENHILL

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX TextVISTASKOLAN

  AutoCAD SHX Text5:1

  AutoCAD SHX Text5:58

  AutoCAD SHX Text4:48

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text5:56

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX TextNOVAN

  AutoCAD SHX Text5:24

  AutoCAD SHX Text5:16

  AutoCAD SHX Text5:17

  AutoCAD SHX Text5:59

  AutoCAD SHX TextVÅRDKASEN

  AutoCAD SHX TextGRANTORP

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX TextFAXET

  AutoCAD SHX TextMETEORSKUREN

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text5:25

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX TextBREVET

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text5:1

  AutoCAD SHX TextPOSTSTÄMPELN

  AutoCAD SHX Text1:57

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text5:1

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX Text22

  AutoCAD SHX Text17

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX TextBREVVÅGEN

  AutoCAD SHX Text25

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX TextFLYGPOSTEN

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text5:57

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text8

  AutoCAD SHX TextPOSTSTÄMPELN

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text5:55

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text18

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5:26

  AutoCAD SHX Text21

  AutoCAD SHX Text9

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text17

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX TextGRANTORP

  AutoCAD SHX TextGLÖMSTA

  AutoCAD SHX Text5:1

  AutoCAD SHX TextGLÖMSTA

  AutoCAD SHX Text1:23

  AutoCAD SHX Text1:23

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGPLAN

  AutoCAD SHX Text7/400

  AutoCAD SHX Text7/500

  AutoCAD SHX Text7/600

  AutoCAD SHX Text7/700

  AutoCAD SHX Text7/800

  AutoCAD SHX Text7/900

  AutoCAD SHX Text8/000

  AutoCAD SHX Text+25.3

  AutoCAD SHX Text+25.9

  AutoCAD SHX Text+26.5

  AutoCAD SHX Text+27.1

  AutoCAD SHX Text+27.7

  AutoCAD SHX Text+28.3

  AutoCAD SHX Text+28.9

  AutoCAD SHX Text0/000

  AutoCAD SHX Text0/100

  AutoCAD SHX Text0/200

  AutoCAD SHX Text0/300

  AutoCAD SHX Text0/345

  AutoCAD SHX Text+30.0

  AutoCAD SHX Text+27.4

  AutoCAD SHX Text0/000

  AutoCAD SHX Text0/100

  AutoCAD SHX Text0/200

  AutoCAD SHX Text0/300

  AutoCAD SHX Text+26.5

  AutoCAD SHX Text+27.9

  AutoCAD SHX Text+31.0

  AutoCAD SHX TextN = 6568500

  AutoCAD SHX TextE = 146600

  AutoCAD SHX TextN = 6568100

  AutoCAD SHX TextE = 146600

  AutoCAD SHX TextN = 6568100

  AutoCAD SHX TextE = 147000

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9313

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9312

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 400T9311

  AutoCAD SHX TextKONNEKTION MOT BLAD 300T9313

  AutoCAD SHX Textc:\vault\260805\vagplan\t\ritdef\300t9313.dwg

  AutoCAD SHX Text2020-12-11 14:52:16

  AutoCAD SHX TextSKALA 1:1000

  AutoCAD SHX TextMETER

  AutoCAD SHX Text0

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Text100

  AutoCAD SHX Text%%UFÖRKLARINGAR

  AutoCAD SHX TextMARKANSPRÅK

  AutoCAD SHX TextAVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE

  AutoCAD SHX TextSK1 - BULLERSKYDDSSKÄRM BULLERSKYDDSSKÄRM MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER NÄRMASTE VÄGKANT

  AutoCAD SHX TextSKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT - SE RITNING 000T9301 FÖR SPECIFIKATION

  AutoCAD SHX TextMARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

  AutoCAD SHX TextSK5 - FAUNAPASSAGE

  AutoCAD SHX TextTILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT- SE RITNING 000T9301 FÖR SPECIFIKATION

  AutoCAD SHX TextOBJEKT INOM VÄGPLANENS OMRÅDE SOM BERÖRS AV GENERELLT BIOTOPSKYDD

  AutoCAD SHX TextFÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIOTOPSKYDDSOMRÅDE (7:11 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG. BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ BIOTOPSKYDDSOBJEKT REDOVISAS I VÄGPLANENS PLANBESKRIVNING.

  AutoCAD SHX TextFÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE VID BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG. BESKRIVNING AV PÅVERKAN PÅ STRANDSKYDDADE OMRÅDEN REDOVISAS I VÄGPLANENS PLANBESKRIVNING

  AutoCAD SHX TextSK7 - RENINGSANLÄGGNING FÖR RENINGSANLÄGGNING FÖR VÄGDAGVATTEN

  AutoCAD SHX TextVERKSAMHETER/ ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN

  AutoCAD SHX TextSKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 MB GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

  AutoCAD SHX TextSK6 - GRODDJURSBARRIÄR

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT INOM JÄRNVÄGSMARK

  AutoCAD SHX TextFÖR ÖVRIGA BETECKNINGAR SE RITNING 000T9301

  AutoCAD SHX TextSK2 - BULLERSKYDDSSKÄRM, MED ABSORBENT FÖR BOENDEMILJÖ OCH ARTSKYDD, HÖJD ÖVER NÄRMASTE VÄGKANT

  AutoCAD SHX TextSK3 - BULLERSKYDDSSKÄRM BRAND SKYDDSKLASSAD, SKYDDSKLASSAD, MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER NÄRMASTE VÄGKANT

  AutoCAD SHX TextSK8 - RENINGSANLÄGGNING FÖR RENINGSANLÄGGNING FÖR TUNNELAVLOPPSVATTEN

  AutoCAD SHX TextOMRÅDE INOM VÄGPLANENS OMRÅDE SOM BERÖRS AV STRANDSKYDD

  AutoCAD SHX TextNYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT - FÖR KOMMUNAL ALLMÄN VÄG

  AutoCAD SHX TextSK9 - BULLERSKYDDSSKÄRM BULLERSKYDDSSKÄRM MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER INTILLIGGANDE MARK

  AutoCAD SHX TextSK10 - BLÄNDSKYDD MED ABSORBENT, BLÄNDSKYDD MED ABSORBENT, HÖJD ÖVER NÄRMASTE KÖRBANEKANT

  AutoCAD SHX TextINDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

  AutoCAD SHX TextSK13 - TÄTA DIKEN, UTFÖRS MELLAN MARKERADE LÄNGDMÄTNINGAR

  AutoCAD SHX TextMED FASTSTÄLLELSEN AV VÄGPLANEN

  AutoCAD SHX TextSÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND

  AutoCAD SHX TextSK14 - ERBJUDANDE OM PARTIKELFILTER FÖR LUFTINTAG PÅ BYGGNADENS FASAD SOM VETTER MOT E4/E20

  AutoCAD SHX TextSK15 - ERBJUDANDE OM PARTIKELFILTER FÖR LUFTINTAG PÅ BYGGNADENS TAK

  AutoCAD SHX TextSK18 - ERBJUDANDE OM SKYDDSÅTGÄRDER UTIFRÅN OLYCKSRISK

  AutoCAD SHX TextLÖPNUMMER T-YTOR

  AutoCAD SHX TextFÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

  AutoCAD SHX TextGRÄNS FÖR VÄGPLAN

  AutoCAD SHX TextFASTIGHETSGRÄNS

  AutoCAD SHX TextKOMMUNGRÄNS

  AutoCAD SHX TextTRAKTGRÄNS/KVARTERSTRAKTGRÄNS

  AutoCAD SHX TextFASTIGHETSREDOVISNING

  AutoCAD SHX TextFASTIGHETSREDOVISNINGEN ÄR UPPDATERAD 2020-11-18

  AutoCAD SHX TextPLANSYSTEM SWEREF 99 18 00

  AutoCAD SHX TextHÖJDSYSTEM RH 2000

  AutoCAD SHX Text%%UKÄSTA

  AutoCAD SHX TextFLEMINGSBERG

  AutoCAD SHX TextFLOTTSBRO

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text13