V1 2016 prac - unms.sk ?· STN EN ISO 8098 (30 9041) 11/2014 Bicykle. Bezpečnostné požiadavky na…

 • Published on
  11-Nov-2018

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Ronk 2016 slo 1 V Bratislave 26. janura 2016 Cena 8,95

  O B S A H

  1. Normalizcia Oznmenie NMS SR . 283/2016 o slovenskch technickch normch k NV SR . 404/2007 Z. z. (veobecn bezpenos vrobkov) ............................................ 2 Oznmenie NMS SR o schvlen slovenskch technickch noriem, ich zmien, oprv a zruen .................................................................... 6 Oznmenie NMS SR o prevzat eurpskych a medzinrodnch noriem do sstavy STN oznmenm ........................................................... 10 Oznmenie NMS SR o vydan technickch normalizanch informci ........................................................................................................ 23 Oznmenie NMS SR o zverejovan plnu technickej normalizcie .............................................................................................................. 24 Oznmenie NMS SR o verejnom prerokovan nvrhov eurpskych a medzinrodnch noriem .................................................................... 24 Oznmenie NMS SR o verejnom prerokovan nvrhov pvodnch STN ....................................................................................................... 25

  2. Metrolgia Oznmenie NMS SR o autorizcii poda zkona . 142/2000 Z. z. v znen neskorch predpisov ................................................................ 26

  3. Skobnctvo

  4. Akreditcia Zoznam driteov platnch osveden o slade so sprvnou laboratrnou praxou k 31. 1. 2016 ................................................. 27

  5. Rzne Oznmenie Informanho strediska WTO o notifikcich lenov Dohody o technickch prekkach obchodu a Dohody o uplatovan

  sanitrnych a fytosanitrnych opatren WTO .................................................................................................................................. 30

  6. Prevzat informcie

 • Vestnk NMS SR . 1/2016

  2

  Oznmenie . 283/2016 radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky

  rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo SR oznamuje poda 3 ods. 4 psm. a) nariadenia vldy Slovenskej republiky . 404/2007 Z. z. o veobecnej bezpenosti vrobkov slovensk technick normy, ktor preberaj eurpske normy, na ktor odkazuje Komisia ES v radnom vestnku Eurpskych spoloenstiev.

  Toto oznmenie nahrdza Oznmenie NMS SR . 271/2015 uverejnen vo Vestnku NMS SR . 5/2015.

  Slovensk technick normy preberajce EN, na ktor bol publikovan odkaz v radnom vestnku E, sria C, . 335 z 9. 10. 2015.

  STN Triediaci znak

  Dtum vydania Nzov

  Harmonizovan EN/ zmena

  STN EN ISO 8098 (30 9041)

  11/2014 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle pre mal deti (ISO 8098: 2014)

  EN ISO 8098: 2014

  STN EN ISO 4210-1 (30 9042)

  09/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 1: Termny a defincie (ISO 4210-1: 2014)

  EN ISO 4210-1: 2014

  STN EN ISO 4210-2 (30 9042)

  09/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 2: Poiadavky na mestsk a cestovn bicykle, bicykle pre mladch, horsk a pretekrske bicykle (ISO 4210-2: 2014)

  EN ISO 4210-2: 2014

  STN EN ISO 4210-3 (30 9042)

  09/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 3: Veobecn metdy skania (ISO 4210-3: 2014)

  EN ISO 4210-3: 2014

  STN EN ISO 4210-4 (30 9042)

  12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 4: Metdy skania bzd (ISO 4210-4: 2014, opraven verzia z 1. 11. 2014)

  EN ISO 4210-4: 2014

  STN EN ISO 4210-5 (30 9042)

  12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 5: Metdy skania riadenia (ISO 4210-5: 2014, opraven verzia z 1. 2. 2015)

  EN ISO 4210-5: 2014

  STN EN ISO 4210-6 (30 9042)

  11/2014 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 6: Skobn metdy rmov a vidlc (ISO 4210-6: 2014)

  EN ISO 4210-6: 2014

  STN EN ISO 4210-7 (30 9042)

  12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 7: Metdy skania kolies a rfikov (ISO 4210-7: 2014)

  EN ISO 4210-7: 2014

  STN EN ISO 4210-8 (30 9042)

  12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 8: Metdy skania pedlov a hnacej sstavy (ISO 4210-8: 2014, opraven verzia z 1. 11. 2014)

  EN ISO 4210-8: 2014

  STN EN ISO 4210-9 (30 9042)

  12/2015 Bicykle. Bezpenostn poiadavky na bicykle. as 9: Metdy skania sediel a stpikov sediel (ISO 4210-9: 2014)

  EN ISO 4210-9: 2014

  STN EN 14872 (30 9054)

  10/2006 Bicykle. Vstroj bicyklov. Nosie batoiny EN 14872: 2006

  STN EN 60065 STN EN 60065/A12 (36 7000)

  09/2003 08/2011

  Audioprstroje, videoprstroje a podobn elektronick prstroje. Poiadavky na bezpenos

  EN 60065: 2002 EN 60065: 2002/A12: 2011

  STN EN 60950-1 STN EN 60950-1/A12 (36 9060)

  02/2007 08/2011

  Zariadenia informanch technolgi. Bezpenos. as 1: Veobecn poiadavky

  EN 60950-1: 2006 EN 60950-1: 2006/A12: 2011

  1. NORMALIZCIA

 • Vestnk NMS SR . 1/2016

  3

  STN EN 16156 (56 9560)

  05/2011 Cigarety. Hodnotenie vznietivho potencilu. Poiadavky na bezpenos

  EN 16156: 2010

  STN EN ISO 12863 (56 9561)

  02/2011 Normalizovan skobn metda na stanovenie vznietivho potencilu cigariet (ISO 12863: 2010)

  EN ISO 12863: 2010

  STN EN 13120+A1 (74 6259)

  07/2014 Vntorn clony. Poiadavky na bezpenos EN 13120: 2009+A1: 2014

  STN EN 16433 (74 6263)

  07/2014 Vntorn clony. Ochrana pred rizikom ukrtenia. Skobn metdy

  EN 16433: 2014

  STN EN 16434 (74 6264)

  07/2014 Vntorn clony. Ochrana pred rizikom ukrtenia. Poiadavky a skobn metdy na bezpenostn zariadenia

  EN 16434: 2014

  STN EN 14682 (80 7007)

  05/2015 Bezpenos detskho obleenia. nry a sahovacie nry na detskom obleen. pecifikcie

  EN 14682: 2014

  STN EN 1129-1 (91 1002)

  10/2001 Nbytok. Sklpacie postele. Bezpenostn poiadavky a skanie. as 1: Bezpenostn poiadavky

  EN 1129-1: 1995

  STN EN 1129-2 (91 1002)

  10/2001 Nbytok. Sklpacie postele. Bezpenostn poiadavky a skanie. as 2: Skobn metdy

  EN 1129-2: 1995

  STN EN 1130-1 (91 1016)

  10/2001 Nbytok. Jasle a kolsky do bytovch priestorov. as 1: Bezpenostn poiadavky

  EN 1130-1: 1996

  STN EN 1130-2 (91 1016)

  10/2001 Nbytok. Jasle a kolsky do bytovch priestorov. as 2: Skobn metdy

  EN 1130-2: 1996

  STN EN 581-1 (91 1601)

  06/2006 Vonkaj nbytok. Sedac a stolov nbytok na kempingov a domce pouitie a pouitie v nebytovch budovch. as 1: Veobecn bezpenostn poiadavky

  EN 581-1: 2006

  STN EN 957-10 (94 0201)

  02/2006 Stacionrne trningov zariadenia. as 10: Trenary s pevnm kolesom alebo bez vonobehu, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 957-10: 2005

  STN EN 957-2 (94 0201)

  01/2004 Stacionrne trningov zariadenia. as 2: Posilovacie trningov zariadenia, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 957-2: 2003

  STN EN 957-4+A1 (94 0201)

  08/2010 Stacionrne trningov zariadenia. as 4: Posilovacie lavice, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy (Konsolidovan text)

  EN 957-4: 2006+A1: 2010

  STN EN 957-5 (94 0201)

  07/2009 Stacionrne trningov zariadenia. as 5: Stacionrne bicyklov cvienia a posilovacie trningov zariadenia pre horn as tela. alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 957-5: 2009

  STN EN 957-6+A1 (94 0201)

  11/2014 Stacionrne trningov zariadenia. as 6: Beeck psy, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 957-6: 2010+A1: 2014

  STN EN 957-7 (94 0201)

  07/2002 Stacionrne trningov zariadenia. as 7: Veslovacie trningov zariadenia, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 957-7: 1998

  STN EN 957-8 (94 0201)

  07/2002 Stacionrne trningov zariadenia. as 8: liapacie a stpacie zariadenia a simultory vstupu do schodov, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 957-8: 1998

 • Vestnk NMS SR . 1/2016

  4

  STN EN 957-9 (94 0201)

  01/2004 Stacionrne trningov zariadenia. as 9: Elipsovit trningov zariadenia, alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 957-9: 2003

  STN EN ISO 20957-1 (94 0201)

  01/2014 Stacionrne trningov zariadenia. as 1: Veobecn bezpenostn poiadavky a skobn metdy (ISO 20957-1: 2013)

  EN ISO 20957-1: 2013

  STN EN 12197 (94 0306)

  09/2001 Vybavenie telocvin. Hrazdy. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 12197: 1997

  STN EN 12196 (94 0314)

  01/2004 Vybavenie telocvin. Kone a kozy. Poiadavky na funknos a bezpenos, skobn metdy

  EN 12196: 2003

  STN EN 913 (94 0324)

  04/2009 Gymnastick nradie. Veobecn bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 913: 2008

  STN EN 914 (94 0325)

  04/2009 Gymnastick nradie. Paraleln bradl a bradl s odlinou vkou rd. Poiadavky a skobn metdy vrtane bezpenosti

  EN 914: 2008

  STN EN 915 (94 0326)

  04/2009 Gymnastick nradie. Bradl s odlinou vkou rd. Poiadavky a skobn metdy vrtane bezpenosti

  EN 915: 2008

  STN EN 916 (94 0327)

  01/2004 Gymnastick nradie. Gymnastick debny. Poiadavky a skobn metdy vrtane bezpenosti

  EN 916: 2003

  STN EN 13219 (94 0331)

  04/2009 Gymnastick nradie. Trampolny. Funkn a bezpenostn poiadavky, skobn metdy

  EN 13219: 2008

  STN EN 12346 (94 0346)

  04/2002 Vybavenie telocvin. Rebriny, mriekov rebrky a plhacie rmy. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 12346: 1998

  STN EN 12655 (94 0347)

  07/2002 Gymnastick nradie. Kruhy. Funkn a bezpenostn poiadavky, skobn metdy

  EN 12655: 1998

  STN EN 12432 (94 0348)

  04/2002 Vybavenie telocvin. Kladiny. Funkn a bezpenostn poiadavky, skobn metdy

  EN 12432: 1998

  STN EN 15649-1+A2 (94 0542)

  05/2014 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 1: Klasifikcia, materily, veobecn poiadavky a skobn metdy

  EN 15649-1: 2009+A2: 2013

  STN EN 15649-2+A2 (94 0542)

  09/2013 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 2: Spotrebitesk informcie

  EN 15649-2: 2009+A2: 2013

  STN EN 15649-3+A1 (94 0542)

  06/2012 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 3: alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy na prostriedky triedy A (Konsolidovan text)

  EN 15649-3: 2009+A1: 2012

  STN EN 15649-4+A1 (94 0542)

  06/2012 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 4: alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy na prostriedky triedy B (Konsolidovan text)

  EN 15649-4: 2010+A1: 2012

  STN EN 15649-5 (94 0542)

  04/2010 Plvajce vrobky na von as na pouitie na a vo vode. as 5: alie pecifick poiadavky a skobn metdy pre prostriedky triedy C

  EN 15649-5: 2009

  STN EN 15649-6+A1 (94 0542)

  05/2014 Plvajce vrobky na von as na pouvanie na a vo vode. as 6: alie pecifick bezpenostn poiadavky a skobn metdy na prostriedky triedy D

  EN 15649-6: 2009+A1: 2013

  STN EN 15649-7 (94 0542)

  04/2010 Plvajce vrobky na von as na pouitie na a vo vode. as 7: alie pecifick poiadavky a skobn metdy pre prostriedky triedy E

  EN 15649-7: 2009

 • Vestnk NMS SR . 1/2016

  5

  STN EN 13319 (94 0914)

  04/2003 Potpask vybavenie. Hbkomery a hbkomery kombinovan s merami asu. Funkn a bezpenostn poiadavky, skobn metdy

  EN 13319: 2000

  STN EN 13899 (94 2706)

  01/2004 Kolieskov portov vybavenie. Kolieskov korule. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 13899: 2003

  STN EN 1651 (94 2811)

  07/2002 Zariadenia na padkov lietanie. Postroje. Bezpenostn poiadavky a skky pevnosti kontrukcie

  EN 1651: 1999

  STN EN 12491 (94 2812)

  07/2003 Zariadenia na padkov lietanie. Zlon padky. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 12491: 2001

  STN EN 12221-1+A1 (94 3007)

  01/2014 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Zariadenia na prebaovanie v domcnosti. as 1: Bezpenostn poiadavky

  EN 12221-1: 2008+A1: 2013

  STN EN 12221-2+A1 (94 3007)

  01/2014 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Zariadenia na prebaovanie v domcnosti. as 2: Skobn metdy

  EN 12221-2: 2008+A1: 2013

  STN EN 14344 (94 3009)

  02/2005 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Detsk sedaky na bicykle. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 14344: 2004

  STN EN 1466 (94 3011)

  04/2015 Vrobky uren na starostlivos o deti. Prenosn taky a stojany. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 1466: 2014

  STN EN 1930 (94 3013)

  06/2012 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Bezpenostn zbrany. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 1930: 2011

  STN EN 1273 (94 3015)

  10/2005 Vrobky pre deti a starostlivos o deti. Detsk chodky. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 1273: 2005

  STN EN 13209-1 (94 3016)

  03/2005 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Nosidl na deti. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy. as 1: Nosidl na chrbt s rmom

  EN 13209-1: 2004

  STN EN 14350-1 (94 3019)

  02/2005 Vrobky pre deti a na starostlivos o deti. Vybavenie na pitie. as 1: Veobecn a mechanick poiadavky a skky

  EN 14350-1: 2004

  STN EN 16281 (94 3030)

  08/2013 Vrobky na ochranu det. Blokovacie/Zaisovacie zariadenia zabezpeen proti pouitiu demi, namontovan spotrebiteom na okn a balknov dvere. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 16281: 2013

  STN EN ISO 9994 (94 5201)

  01/2007 Zapaovae. Bezpenostn poiadavky (ISO 9994: 2005)

  EN ISO 9994: 2006

  STN EN 14059 (94 5220)

  05/2004 Dekoratvne olejov lampy. Bezpenostn poiadavky a skobn metdy

  EN 14059: 2002

  prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. predseda NMS SR v. r.

 • Vestnk NMS SR . 1/2016

  6

  Oznmenie radu pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo

  Slovenskej republiky o schvlen slovenskch technickch noriem,

  ich zmien, oprv a zruen

  rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky oznamuje poda 5 a 6 zkona . 264/1999 Z. z. o technickch poiadavkch na vrobky a o posudzovan zhody a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen z-kona . 436/2001 Z. z. a zkona . 254/2003 Z. z., e schvlil alej uveden slovensk technick normy, ich zmeny, opravy alebo zruenie. Ing. Mria Semanov poveren riadenm odboru technickej normalizcie v. r.

  Schvlen STN

  1. STN EN ISO 9001 (01 0320)

  Systmy manarstva kvality.Poiadavky (ISO 9001: 2015) (EN ISO 9001: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru

  STN EN ISO 9001 (01 0320)

  Systmy manarstva kvality. Po-iadavky (ISO 9001: 2008) (EN ISO 9001: 2008) z februra 2009

  2. STN EN 12480

  (25 7863) Plynomery. Rotan objemovplynomery (EN 12480: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru

  STN EN 12480 (25 7863)

  Plynomery. Rotan objemov ply-nomery ****) (EN 12480: 2015) z oktbra 2015

  3. STN ISO 50003

  (38 0010) Systmy energetickho mana-rstva. Poiadavky na orgnyvykonvajce audit a certifi-kciu systmov energetickhomanarstva (ISO 50003: 2014) Vydanie: februr 2016

  4. STN EN ISO 6141 (38 5610)

  Analza plynov. Obsah certifi-ktov kalibranch plynnchzmes (ISO 6141: 2015) (EN ISO 6141: 2015) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru

  STN EN ISO 6141 (38 5610)

  Analza plynov. Obsah certifik-tov kalibranch plynnch zmes(ISO 6141: 2015) ****) (EN ISO 6141: 2015) z augusta 2015

  5. STN EN ISO 6974-5

  (38 6111) Zemn plyn. Stanovenie zloenia a priradenej neistoty plynovou chromatografiou. as 5: Izo-termick metda na stanovenie duska, oxidu uhliitho, uhovo-dkov C1 a C5 a uhovodkov C6a vych (ISO 6974-5: 2014) (EN ISO 6974-5: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru

  STN EN ISO 6974-5 (38 6111)

  Zemn plyn. Stanovenie zloeniaa priradenej neistoty plynovouchromatografiou. as 5: Izoter-mick metda pre dusk, oxiduhliit, uhovodky C1 a C5a C6 spolu s vymi uhovodk-mi (ISO 6974-5: 2014) ****) (EN ISO 6974-5: 2014) z aprla 2015

  6. STN EN 15497

  (49 1538) Kontrukn masvne drevo s kli-novm spojom. Poiadavky navlastnosti a minimlne poiadav-ky na vrobu (EN 15497: 2014) Vydanie: februr 2016 Jej vydanm sa ru

  STN EN 15497 (73 2200)

  Kontrukn drevo s klinovmspojom. Poiadavky na vlastnostia minimlne vrobn poiadavky****) (EN 15497: 2014) z aprla 2015

  ...

Recommended

View more >