Vabilo - cilj3.mzip.gov.si Vabilo Program obmo¤†je alp Vmesna konferenca 16.¢â‚¬â€œ17. junij 2011 Grenoble,
Vabilo - cilj3.mzip.gov.si Vabilo Program obmo¤†je alp Vmesna konferenca 16.¢â‚¬â€œ17. junij 2011 Grenoble,

Vabilo - cilj3.mzip.gov.si Vabilo Program obmo¤†je alp Vmesna konferenca 16.¢â‚¬â€œ17. junij 2011 Grenoble,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vabilo - cilj3.mzip.gov.si Vabilo Program obmo¤†je alp Vmesna konferenca...

 • Vabilo Program območje alp Vmesna konferenca 16.–17. junij 2011 Grenoble, Francija

 • Program transnacionalnega sodelovanja Območje Alp, ki poteka že deset let, v obdobju 2007–2013 namenja 130 milijonov € glavnim akterjem za oblikovanje skupnih rešitev o določenih vprašanjih z območja Alp. Partnerji iz sedmih sodelujočih držav se bodo srečali in ocenili seda- nje stanje programa na poti k trajnostnemu regionalnemu razvoju:

  Navdih Predstavniki programa, akterji projektov in poten- cialni novi partnerji, snovalci politik in odločitev so vabljeni, da se seznanijo s prvimi rezultati pro- grama, da širijo dobro prakso in pritegnejo še dru- ge zainteresirane osebe ter uporabnike.

  Analiza Kako lahko okoli 25 % razpoložljivih sredstev programa za zadnji razpis za projektne predloge najbolje naložimo, kapitaliziramo potekajoče projekte in spodbudimo sinergijo z drugimi ak- tivnostmi, vključno s tistimi izven alpske regije, ter kako je mogoče zmanjšati regionalne neuravnote- ženosti na področju programa?

  Pogled v prihodnost Ob upoštevanju tekočih razprav o makroregionalni strategiji za Alpe in s strategijo Evropske unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast bo konfe- renca zagotovila temelje za razpravo o priho- dnji kohezijski politiki in razpravo o pričakovanjih glede programa Območje Alp.

  Veselimo se srečanja z vami v Grenoblu

  Kontakt Joint Technical Secretariat Alpine Space Programme Bayerisches Landesamt für Umwelt Lazarettstr. 67 80636 München Germany

  Tel. +49 89 9214 1800 Fax +49 89 9214 1820

  jts@alpine-space.eu www.alpine-space.eu

  Program Območje Alp skupaj s prefekturo in regionalnim svetom regije Rhone Alpes z veseljem najavlja

  Vmesno konferenco programa: SodeloVanje, ki Poteka V alPah

  Informacije bodo na voljo na

  www.alpine-space.eu