12
Vertical Buffer Family. Scale Your Intralogistics.

Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

Vertical Buffer Family.Scale Your Intralogistics.

Page 2: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

Vertical Buffer Family:Az Ön igényeihez méretezve!

Mindig a legjobb választás: A Kardex Remstar Vertical Buffer Family termékcsaládjának számos eleme különböző változatban áll rendelkezésre, hogy az Ön egyedi igényeire szabva nyújtson optimális megoldást.

Akár nagyobb rugalmasságról, növekvő cikkválasztékról, gyorsabb komissiózás-ról, akár a kisebb, különböző méretű do-bozok megnövekedett számáról van szó a Kardex Remstar termékcsaládjának új terméke a Vertical Buffer Family kiváló-an igazodik bármely igényhez.

Hatékony komissiózás– Csaknem hibamentes komissiózás,

mivel a készülék ellenőrzött hozzáfé-rést biztosít egyszerre egy tároló rekeszhez

– Pontos, egyszerű és gyors komissió-zás a Pick to Light rendszerrel

– Az automatikus betárolás kevesebb munkaerőt igényel, így ezzel a megol-dással csökkentheti költségeit

– Optimalizált komissiózási folyamat-nak köszönhetően nem kell tovább keresni a lokációkat

Energiahatékony tervezés– Akár 70 %-kal csökken az energiafo-

gyasztás a hasonló rendszerekhez képest, a készülék innovatív tervezé-sének és a legújabb technológiák alkalmazásának köszönhetően

– Komplex energia-visszanyerésre nincs szükség

Kényelmesebb kitárolás– Ergonomikus munkakörülmények

a különböző komissiózási állomások-nak köszönhetően

Rugalmasan állítható össze– A tároló tálcák és dobozok könnyen

vegyíthetők– A nagy mennyiségű cikkválaszték, és

a nagy raktárkapacitás ellenére a kis mennyiségű rendeléseket is rövid idő alatt szolgálja ki.

Előnyök:

– Hatékony komissiózás– Alacsony energiafogyasztás– Ergonomikus munkaállomások– „Áru a felhasználóhoz“ elv– Villámgyors hozzáférés

– Hatékony komissiózás– Alacsony energiafogyasztás– Ergonomikus munkaállomások– „Áru a felhasználóhoz“ elv– Villámgyors hozzáférés

– Villámgyors hozzáférés– Rövid elérési idők annak köszönhető-

en, hogy egy kiszolgáló nyíláson ke-resztül a teljes raktárkészlethez hozzá lehet férni

– Nagy sebességű komissiózás, függet-lenül a raktári automata méretétől

Page 3: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

3

Vertical Buffer Family – Az új termékcsaládot azért fejlesztettük ki, hogy a megváltozott követelményekre és egyedi igyényekre egyaránt megoldást nyújtson, maximális teljesítmény és rugalmasság mellett.

Gyors és hatékony– Első osztályú megoldást nyújt kis

alkatrészek/kis mennyiségű rendelések komissiózására

– Rendkívül nagy komissiózási teljesítmény

– A tárolás megoldható rekeszekben, dobozokban, vagy tálcákban

– Komissiózó állomásonként 500 rende-lési sor feldolgozására képes

Optimalizálja munkafolyamatait– Megnövelt raktárkapacitás– Jelentős mértékben lecsökkent

elérési idők– Páratlan mértékű energiamegtakarítás– Hagyományos mini-load rendszerrel

szemben harmadára csökkenti az energiafogyasztást

Tökéletes integráció– A Vertical Buffer Family felépítésében

zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő infrastruktúrába

– Meglévő konvejor pályákkal könnyen összeköthető

– Hozzáilleszthető az épület speciális szerkezeti adottságaihoz, illetve egyedi igényekre szabható

A Vertical Buffer Family termékcsalád új lehetőséget teremt a munkafolyama-tok hatékonyságának optimalizálásában és csökkenti a költségeket. A nagy-mértékben növekvő cikkválaszték, az egyre kevesebb tételből álló megrende-lés, és a 24 órás szolgáltatást nyújtó ügyfeleinket új fejlesztésünk valódi versenyelőnyhöz juttatja.

– Nagyobb rugalmasság– Még könnyebben szabható egyedi

igényekre – Megoldást nyújt nagymértékben

növekvő cikkválaszték raktározá-sára, korlátozott méretű területen

– Nagyobb rugalmasság– Még könnyebben szabható egyedi

igényekre – Megoldást nyújt nagymértékben

növekvő cikkválaszték raktározá-sára, korlátozott méretű területen

Page 4: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

Nagy sebességű komissiózás, függetle-

nül a raktári automata méretétől

Köszönhetően tökéletesen igazodik a meglévő

folyamatokhoz és az épület adottságaihoz

Különböző magasságú tartályok lehetségesek

Scale your intralogistics.Vertical Buffer Family.

Moduláris felépíthetőség kis és nagy méretben egyaránt: A Kardex Remstar Vertical Buffer Family termékcsaládja magasra teszi a mércét a sebesség, a pontosság és az energiahatékonyság területén – a termelésben használt sűrű alkatrész – és szerszámraktáro-zástól, egészen a kis alkatrészek és a kis mennyiségű rendelések komissiózásáig áll az Ön rendelkezésére.

Page 5: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

5

A dobozok irányított hozzáférése révén szinte

hibamentes elérés

Hasonló rendszerekhez képest harmadannyi

energiát fogyaszt

A különféle lehetséges kezelőnyílás révén a

későbbiekben is rugalmasan használható

Page 6: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

Megoldás a jelen és jövő elvárásainakNagyobb termelékenység és hatékonyság Vertical Buffer Family-al

A piac változik – és mi vele együtt változunk. A Vertical Buffer Family új termékcsaládja innovatív választ nyújt a modern intralogisztika egyre sokrétűbb követelményeire.

alapidő holtidő bejárási idő disztribúciós időkomissiózási idő

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

IdőmegtakarításAutomatizáltraktárrendszerek

Statikusraktárrendszerek

Komissiózási idő – összesen megbízatásokként

Versenyelőny optimalizált intralogisztikával

Az automatizált raktárrendszer jelentős megtakarítási lehetőségeket biztosít Önnek:

Page 7: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

Vertical Buffer Family:Versenyelőny optimalizált intralogisztikával

rövidebb utak

gyorsabb ROI

alacsonyabb személyzeti költségek

kevesebb energiaköltség

kevesebb hibás hozzáférés

kis helyigény

nagyobb komissiózási teljesítmény

7

A Vertical Buffer Family készülékeinek komissiózási teljesítménye kimondottan magas, illetve különböző méretű árut különösen hatékonyan tárol és pufferel.A kimondottan nagy komissiózási telje-sítménnyel együtt megteremti a külön-böző alkatrészeknek előkomissiózott szerelési készletté való intelligens össze-állításának ideális feltételeit.

A Vertical Buffer Family készülékei opti-malizálják az Ön termelési folyamatait és folyamatos munkamenetet biztosíta-nak az összeszerelő területen.Ezzel a megoldással a teljes összeszere-lési készlet éppen a megfelelő időben kerül az összeszerelő állomásra.A teljesítőképesség 200 %-ig növelhető alkalmazástól függően, a hagyományos moduláris polcrendszerrel szemben.

Az „áru a felhasználóhoz“ elvnek köszön-hetően a Vertical Buffer Family kimagasló komissiózási teljesítményt nyújt jelentős helymegtakarítás mellett, valamint különösen jó megoldást kínál a kis anyagforgalmú áruk számára. Így több, teljesen különböző méretű cikk komissiózható egymás után, kis mennyi-ségben. Új termékünk azon cégek részére nyújt egyedi előnyöket, melyek a nap 24 órájában kell biztosítsák, például a cserealkatrészek kiszállítását. Lehetővé teszi a kis anyagforgalmú áruk nagy mennyiségű raktározását különösen hely-takarékos módon, valamint biztosítja minden időben a hibamentes hozzáférést.

Készlet kialakítás Összeszerelő területek ellátása C-alkatrész menedzsment

Page 8: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

Vertical Buffer Family:Nagyobb teljesítmény. Nagyobb rugalmasság. Nagyobb kényelem.

A Kardex Remstar új termékcsaládja, a Vertical Buffer Family optimalizálja a meglévő folyamatokat, megteremti a tárolás, a komissiózás és az összeszerelés tökéletes összhangját. A modularitás és méretezhetőség által tökéletesen igazodik az Ön egyedi igényeihez.

Komissiózó állomásA forgóasztal a komissiózó állomás központi eleme. 20°-os dőlési szögével különlegesen ergonomikus és könnyen kezelhető.Miközben a kezelő a komissiózást végzi, a háttérben már készenlétben áll a kö-vetkező rekesz vagy tálca a forgó asztal hátulsó tárolójában. Miután a komissió-zási folyamat befejeződött, az asztal 180°-kal elfordul és a következő tárolóe-lemhez nyújt hozzáférést.

Manuális komissiózásA manuális kiszolgáló nyílás az egyes tárolóelemek ellenőrzött hozzáférését biztosítja, melyek az összeszereléshez közvetlenül kapcsolódó, nagy értékű szerszámokat és berendezéseket tartal-mazzák.

Csatlakozás a konvejor pályákhozA manuális kiszolgáló nyílás egy alterna-tív módot kínál arra, hogy a Vertical Buffer Family zökkenőmentesen kapcso-lódjon össze a meglévő anyagmozgatási technológiával, legyen szó akár a dobozok és tálcák manuális be- és kitárolásáról, vagy akár az automatikus üzemelésről és biztosítsa a folyamatos anyagáramlást.

A csatlakozást a készülék elején, hátul-ján, vagy oldalán lehet kialakítani. Az anyagmozgatási technológiához való csatlakozás a rekeszek/tálcák átadására, illetve raktározására szolgál a Vertical Buffer Family polcrendszerének tárolási pozíciójából a külső anyagmozgatási technológia átvételi pozíciójáig.

A konvejor pályához való kapcsolódást a teljes rekesz állandó ki – és betárolására tervezték. Az automatizált feltöltéssel munkaerőköltség takarítható meg.

AnyagáramlásA Servus ARC alkalmazása a bejövő árut, annak tárolását, a termelést és a kimenő anyagok forgalmát egyetlen op-timális folyamattá köti össze.

Page 9: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

9

Szoftver vezérlésA tökéletes hardver megköveteli az optimális szoftvermegoldást: A Kardex Remstar szoftvere webalapú, a legkülönbözőbb hardveren futtatható, és nagy teljesítményű működésével támo-gatja a rendszer minden egyes lépését.

Az új és kibővített funkciók valódi több-letértéket nyújtanak, miközben a nagy felbontású érintőképernyő biztosítja a gyors kezelhetőséget és jelentősen lecsökkenti a hibaszázalékot az ergono-mikus rendszernek köszönhetően.

Komissiózás Akár az „áru a felhasználóhoz“ elv sze-rint, akár a rendelések egymás utáni vagy párhuzamos feldolgozásával komis-siózunk - a shuttle rendszer a kért tálcát elérhetővé teszi, majd visszatárolja.

Belső szállításLegnagyobb rugalmasság egyetlen rend-szerrel minden területre.

ÖsszeszerelésA shuttle rendszer mind a manuális mind az automata munkaállomásokat kiszol-gálja, beleértve a hozzá tartozó adatokat is.

TárolásA rendszer új tárolási és komissiózási lehetőségeket teremt. Lehetővé teszi az automatikus, ciklusfüggő, belső anyagá-ramlást.

Alkalmazási példák

Page 10: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

Vertical Buffer Family:Kardex Remstar LR 35 és a Kardex Remstar LT 35

Page 11: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

11

Teljesítményadatok*

– 3 m/s sebességig – 3 m/s² gyorsulásig

* a készülék tervezésétől és a munkafolyamattól függően

Tárolók

– Kereskedelemben használt automatikus mini-load raktárnak megfelelő dobozok és tálcák

– 600 x 400 mm (640 x 440 mm-ig)

– Terhelés 35 kg / doboz

Készülékméretek*

– szélesség: 1 300 mm – Mélység: 1 750 mm – Magasság: 3.000 mm – 12.000 mm

* Tárolóméret: 600 mm x 400 mm

Készülékmagasság-raszter

– 100 mm-es lépésekben

– Készülékenként több kiszolgáló nyílás

– Különböző kiszolgáló nyílás változatok

– A meglévő konvejor technológia automatikus összekapcsolása

– LED pointer – Pozíciójelző – LED-es megvilágítás – Vonalkódolvasó – ESD (antisztatikus) kivitel – Konnektorok és interfészek – Optikai állapotjelzések – Visszaigazoló jelzés – RFID olvasó a felhasználó bejelentkezéséhez

– VESA konzol a monitor számára – Szabad tárterület ellenőrzés – Tűzvédelmi berendezések előkészítése

Műszaki adatok Opciók

Teljesítményadatok*

– A rendkívül magas komissiózási teljesítményt a feldolgozott rendelési sorok száma és az áruforgalom tükrözi

– Maximális összterhelés 63 t

* a készülék tervezésétől és a munkafolyamattól függően

Tárolók

– Standard mini-load rendszernek megfelelő dobozok

– 600 x 400 mm (640 x 440 mm-ig)

– Terhelés 35 kg / doboz

Készülékméretek*

– Szélesség: 1.920 mm – 10.470 mm

– Mélység: 2 350 mm – Magasság: 3.000 mm – 12.000 mm

* Dobozméret 600 mm x 400 mm

Készülékmagasság-raszter

– 100 mm-es lépésekben

Műszaki adatok

Kardex Remstar LR 35 Kardex Remstar LT 35

Page 12: Vertical Buffer Family. - Kardex Remstar | Kardex Remstar

Kardex Remstar:Mindig az Ön közelében – Világszerte

A standard szállítási terjedelem nem tartalmazza a prospektusban szereplő összes opciót és felszereltségi változatot. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a konstrukciót és a formát a szállítási idő alatt előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk, a tévedésekért, nyomdahibákért, elírásokért nem vállalunk felelősséget.

AusztráliaAusztriaBelgiumBraziliaChileCiprusCsehországDánia

Dél-Afrika Finnországcia FranciaországHollandiaIndiaKínaKolumbiaLengyelország

MagyarországMalajziaNagy-BritanniaNémetországNorvégiaOlaszországOroszországSpanyolország

SvájcSvédországTörökországUSA

www.kardex-remstar.hu

További információ:

1116

B-1

018

-HU

-130

1-M

D