of 42 /42
VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT „Megyei civil és vidékfejlesztési partnerségi fórum” Szolnok, 2014. július 10. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT

 • Upload
  rhona

 • View
  64

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens. „Megyei civil és vidékfejlesztési partnerségi fórum” Szolnok, 2014. július 10. I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő Innovációs Központ - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT

„Megyei civil és vidékfejlesztési partnerségi fórum”Szolnok, 2014. július 10.

Dr. Barancsi ÁgnesMNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

Page 2: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT
Page 3: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODAGál Ferenc Főiskola

Térségfejlesztő Innovációs Központ(5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.)

Page 4: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

SZAKMAI SZAKTANÁCSADÓ KÖZPONT

Page 5: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

II. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODATESZ Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 19.)

Page 6: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

2014-2020

Page 7: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM HELYE ÉS SZEREPE A TERVEZÉSBEN

Nemzeti célok/stratégiákNemzeti célok/stratégiák EU Kohéziós politikaEU Kohéziós politika Operatív Programok*Operatív Programok*

Szakpolitikai Stratégiák

Szakpolitikai Stratégiák

Megyei fejlesztési Igények

Megyei fejlesztési Igények

OFTKOFTKPartnerségi

MegállapodásPartnerségi

Megállapodás

EU PrioritásokEU 2020 Stratégia

Nemzeti Reform ProgramCSF (Közös Stratégiai Keret)

EU PrioritásokEU 2020 Stratégia

Nemzeti Reform ProgramCSF (Közös Stratégiai Keret)

GINOPGINOP

VEKOPVEKOP

TOPTOP

EFOPEFOP

IKOPIKOP

VPVP

MAHOPMAHOP

KEHOPKEHOP

KAP célkitűzésekEMVA vidékfejlesztési

prioritások

KAP célkitűzésekEMVA vidékfejlesztési

prioritások

Közös AgrárpolitikaKözös Agrárpolitika

NVSNVS

Növekedési Terv

Növekedési Terv

Page 8: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

2014-2020-as pénzügyi keretről szóló megállapodás főbb számai (Mrd euró)

2007-2013 2014-2020 VáltozásVáltozás

(%)

EU teljes költségvetése 994 960 -34 97

KAP költségvetés 421 373 -48 89

Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések)

319 278 -41 87

Vidékfejlesztés 98 85 -13 87

Magyarországra jutó KAP támogatás

10,4 12,3 1,9 118

Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%)

2,36 3,19 0,83 135

Magyarország közvetlen támogatási allokációja

6,6 8,8 2,3 135

Magyarország vidékfejlesztési allokációja

3,9 3,5 -0,4 89

Forrás: Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások az MFF megállapodás alapján

Page 9: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

2007-2013Támogatási tengelyek

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása

II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése

III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

IV. tengely – LEADER

Page 10: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020A VP prioritástengelyei

Page 11: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

A Vidékfejlesztési Program prioritásai

EMVA prioritások

Prioritások tématerületei:1.K+F+I, képzés, szaktanácsadás2.az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása3.élelmiszerláncok szervezése, élelmiszer-feldolgozás4.ökoszisztémák állapotának helyreállítása, agrár-környezetgazdálkodás5.erőforrás-hatékonyság előmozdítása6.társadalmi befogadás előmozdítása, vidéki gazdaság és közösségek

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Kiemelt nemzeti prioritásokKertészet és állattenyésztés:technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság

Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc:hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, rövid ellátási láncVízgazdálkodás:Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartásHelyi gazdaság:Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció vidéki térségekben

Page 12: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

Helyi gazdaságfejlesztés

• Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés, rövid ellátási láncok

• A helyi termelés és értékesítés összekapcsolása a helyi intézmények közétkeztetési rendszereivel

Page 13: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

Helyi gazdaságfejlesztés

• Vidéki turizmus, falusi vendéglátás

• Hagyományos kézműves tevékenységek

• Szövetkezés- fejlesztés

• Szociális gazdaság, szociális

földprogram, szociális szövetkezetek

• Közfoglalkoztatás

• Közfoglalkoztatás

Page 14: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

Tervezett forrásarányok:Teljes VP forrás 2014-2020: 1 191 mrd Ft

Vidékfejlesztési Program prioritásai Tervezett forrásarány

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben

4,06 %

2. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása

7,98 %

3. Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása

17,50 %

4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

25,76 %

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 19,17 %

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

18,04 %

Page 15: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

Tematikus alprogramok

1. Fiatal gazdálkodók tematikus alprogram (6,11%)Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás olyan fiatal mezőgazdasági termelők számára, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba mezőgazdasági üzemben. Gazdaságátadás ösztönzése olyan idős gazdálkodók esetében, akik átadják gazdaságukat fiatal termelőknek. Beruházások és szaktanácsadási-képzési tevékenységek igénybe vétele esetén speciális szabályok kidolgozása a fiatal gazdálkodókra (pl. támogatásintenzitás); farmgyakornoki program támogatása; bemutató gazdaságok támogatása. Inkubátorházak, mezőgazdasági vállalkozások elindításának segítése.

2. Rövid ellátási lánc tematikus alprogram (2,83%)A tematikus alprogram a rövid ellátási láncok kialakítását, szervezését, promócióját és a termelői részvétel elősegítését tűzi ki célul. A „rövid ellátási lánc” az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, kevés számú gazdasági szereplő által alkotott ellátási lánc. A következő években kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a helyi – többek között a saját termelésű – élelmiszerek arányának növelésére.

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ SPECIÁLIS FEJLESZTÉSI

MODULOK

Page 16: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ SPECIÁLIS FEJLESZTÉSI MODULOK

Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)

• EMVA források minimum 5%-a• Több uniós alap bevonására épül (EMVA, ERFA, ESZA, ETHA)• Helyi szereplők vidékfejlesztési kapacitását erősíti • Helyi Fejlesztési Stratégiákra alapozott beruházásokat, fejlesztéseket valósít meg

Az eszköz segítségével: • helyi szinten, közösségvezérelt megközelítésben kezelhető a területi problémák

orvoslása;• a területi fejlődési potenciálok kihasználása támogatható.

Az eszköz az alábbi hazai gazdaság és társadalomfejlesztési célokat segítheti:vidéki térségek fejlesztése:

•Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek;•Vidéki helyi gazdaság megerősítése,•A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés;

várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztése.

Page 17: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TERÜLETEI

• Vállalkozásfejlesztés

• Gazdaságfejlesztés

• Helyi infrastruktúra fejlesztése

• Épített örökség védelme

• Mezőgazdaság

• Közösségfejlesztés

• Kultúra

• Emberi erőforrás fejlesztés

• Környezet- és tájvédelem

• Szociális programok

Kistérség adottságaira, belső erőforrásaira építő, a helyi közösségek, a helyi gazdaság szereplőinek részvételével

megvalósuló programok

Page 18: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

SZAKTANÁCSADÁS

2014-2020

Page 19: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

SZAKTANÁCSADÁSI BEAVATKOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

ÚMVP 2007-2013 VP 2014-2020• Egyéni szaktanácsadás • Egyéni tanácsadás

• Csoportos szaktanácsadás• Szaktanácsadók képzése

Page 20: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

HANGSÚLYBAN A TUDÁSÁTADÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ

A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innováció előmozdítása kiemelt prioritás, és a többi uniós prioritásra horizontálisan alkalmazandó terület

Célja a többfunkciós tudástranszfer erősítése: felkészült szakemberekkel megvalósított képzésen, tájékoztatáson, szaktanácsadáson, valamint

az együttműködés keretében megvalósuló innováción (EIP) keresztül.

Page 21: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

• ÚMVP tengelyei megszűnnek• Tematikus alprogramok: fiatal gazdák, rövid ellátási láncok stb. • Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózat • LEADER koncepció kiterjesztése és megerősítése –

Közösségvezérelt helyi fejlesztés: CLLD• Különálló ökogazdálkodás intézkedés• Zöldítés nem lesz az AKG alapkövetelmény része • Ekvivalencia - kettős finanszírozás tilos!• Erdészeti intézkedések esetén az erdőgazdálkodó lesz a

támogatott• ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem

igényelhető vissza

Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest

Page 22: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

•Területfejlesztési források•Határon átnyúló fejlesztések•Hazai források

Egyéb lehetőségek

Page 23: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

A megyei önkormányzatok feladatai közé tartozik a terület- és vidékfejlesztés.

ROP helyett TOP !!!

Ebből előnyeink származhatnak:-pályázó közeli ügyintézés,-a forrásokért nem kell más megyékkel versenyezni,-helyi igényeknek való megfelelés,-Stb.

A megyei lehetőségek

Page 24: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

Page 25: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

http://www.mnvh.eu

Page 26: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

http://www.mnvh.eu

Page 27: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

http://www.mnvh.eu

Page 28: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok, események megszervezése

• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére

• Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére sokszorosítására és terjesztésére

PROJEKTÖTLETI FELHÍVÁSOK

Page 29: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

Lehívható támogatás:Maximum bruttó 2 500 000 Ft

Egy benyújtási időszakban, egy témában egy Partner kizárólag egy projektötletet nyújthat be.

Lehetőség van azonban másik benyújtási időszakban ugyanazon témában újabb projektötlet benyújtására

azzal, hogy egy Partner egy naptári évben legfeljebb 9 millió forint összegű finanszírozásban részesíthető.

Projektötleti felhívások

Page 32: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

„Nyúl-unk a munkáért” kisállattenyésztési mintaprogram a hátrányos helyzetű vidéki térségek munkalehetőségének és a

vidéken élők életkörülményeinek javítására

• fehérjében (17-20 %) és esszenciális aminosavakban gazdag

• zsír- és koleszterintartalma alacsony

• kedvező a vitamin-(B12) és ásványianyag-tartalma is (Na szegény, magas Fe)

• a sertés-, a marha- vagy a birkahússal összevetve a nyúlhúsnak kisebb az energiatartalma

Page 34: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

Ökoszociális méhészet

A méhcsaládok megyénkénti megoszlása Magyarországon (ezer)(2011)

514

36

37

27

81

33

100

74

42 12329

53

50

49

94

91

30

33

Összesen: 1 065 860 ezerForrás: OMME

63

• 70-féle gyógy-, és fiziológiai hatással bír

• kiváló szénhidrát –és ásványi anyagforrás

• vitaminok (C-, és B vitamin, folsav, nikotinsav)

• szerves savak, illóolajok, fontos enzimek

Page 35: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

Az őshonos magyar baromfifajták tenyésztésére és szabad tartására alapozott

HU-BA faluprogram

Page 36: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

„„A legszebb konyhakertek” - 2013A legszebb konyhakertek” - 2013Magyarország legszebb konyhakertjeiMagyarország legszebb konyhakertjei

"A legszebb konyhakertek" - Kovács Szilvia - ötletgazda (Karcag)

Page 37: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

TOVÁBBI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

Esélyegyenlőségi programiroda http://www.epir.hu/

Page 38: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

PÁLYÁZAT FIGYELŐ www.pafi.hu

Page 39: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Page 40: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

ELÉRHETŐSÉGEK

Név: I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola (5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.)

II. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA TESZ Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 19.)

Telefon:+36-30-359-7435

+36-30-696-5031 (Barancsi Ágnes)

E-mail: [email protected]

Web: www.gff-mezotur.hu

Page 41: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

www.gff-mezotur.hu

Page 42: VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK  2014-2020 KÖZÖTT

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!