of 30 /30
Strona 1 __________________________________________________________________________________________ postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 Zam. A120-211-9/13/JC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (o parametrach nie gorszych niż podane poniżej) Wykonawca w Ofercie sporządza swój opis, według parametrów podanych poniżej. Część JO Przedmiot zamówienia Dostawa nie dłuższa niż Gwaranc ja nie krótsza niż Reakcj a serwis u (dni robocz e) nie dłuższ a niż I Kat. Biochemii mikroskop fluorescencyjny z wyposażeniem 8 tyg. 12 m-cy 3 II Kat. Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza 1 miesiąc 12 m-cy 14 III Kat. Wirusologii Molekularnej spektrofotometr UV/VIS, 1 szt. 6-8 tyg. 24 m-ce 3 IV Kat. Biologii Molekularnej wytrząsająca łaźnia wodna z mechanizmem pozwalającym na przełączanie ruchu posuwisto-zwrotnego na okrężny 1 szt. 6 tyg. 12 m-cy 1 V Kat. Biologii Molekularnej aparat do elektroforezy poliakrylamidowej białek umożliwiający rozdział 6 żeli w tym samym czasie, 1 szt. 6 tyg. 12 m-cy 1 VI Kat. Biologii Molekularnej elektroporator umożliwiający pracę 6 tyg. 24 m-ce 1 _______________________________________ Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

 · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na1

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2

Zam. A120-211-9/13/JCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (o parametrach nie gorszych niż podane

poniżej)Wykonawca w Ofercie sporządza swój opis, według parametrów podanych poniżej.

Część

JO Przedmiot zamówienia

Dostawa nie

dłuższa niż

Gwarancja nie krótsza

niż

Reakcja

serwisu

(dni roboc

ze) nie

dłuższa

niżI

Kat. Biochemii

mikroskop fluorescencyjny z wyposażeniem 8 tyg. 12 m-cy

3

IIKat. Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza 1 miesiąc 12 m-cy

14

III Kat. Wirusologii Molekularnej

spektrofotometr UV/VIS, 1 szt. 6-8 tyg. 24 m-ce

3

IV

Kat. Biologii Molekularnej

wytrząsająca łaźnia wodna z mechanizmem pozwalającym na przełączanie ruchu posuwisto-zwrotnego na okrężny 1 szt. 6 tyg. 12 m-cy

1

V

Kat. Biologii Molekularnej

aparat do elektroforezy poliakrylamidowej białek umożliwiający rozdział 6 żeli w tym samym czasie, 1 szt. 6 tyg. 12 m-cy

1

VI

Kat. Biologii Molekularnej

elektroporator umożliwiający pracę z bakteriami i drożdżami, 1 szt. 6 tyg. 24 m-ce

1

VIIZakład Biologii Molekularnej Wirusów

wirówka laboratoryjna z wyposażeniem, 1 szt. 5 tyg 24 m-ce

2

VIII Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich IO

dostarczenie/wykonanie sterownika do fotobioreaktora szt. 4 12 tyg. 12 m-cy

10

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 2:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na2

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

IX

Zakład Szczepionek Rekombinowanych MWB

moduł pomiarów luminescencji dwubarwnej z systemem liczenia fotonów wraz z modułem pozwalającym na rozbudowę czytnika Infinite Nano Quant 8 tyg. 12 m-cy

2

X Zakład Szczepionek Rekombinowanych MWB

wytrząsarka laboratoryjna z wyposażeniem 1 szt. 8 tyg. 24 m-ce

2

XI

Kat. Biologii Molekularnej

procesor tkankowy typu rotacyjnego szt. 1 oraz zatapiarka parafionowa do preparatów szt. 1 8 tyg. 24 m-ce

3

XIIKat. Biologii Molekularnej

inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO2), samosterylizujący szt. 1 6 tyg 24 m-ce

5

XIII

Kat. Biologii Molekularnej

komora do przygotowywania mieszaniny reakcji PCR w warunkach sterylnych z recyrkulatorem szt. 1 6 tyg. 24 m-ce

1

XIV

Kat. Biologii Molekularnej

mikrotom półautomatyczny z systemem transportu skrawków do łaźni wodnej oraz schładzaniem kasetek 6 tyg 24 m-ce

3

XV

Katedra Biochemiiwytwornica lodu płatkowego 6 tyg

24 m-ce 3

Spis treściI. Mikroskop fluorescencyjny z wyposażeniem.......................................................................................4

II. suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza..............................................................6

III.spektrofotometr UV/VIS.....................................................................................................................7

IV. wytrząsająca łaźnia wodna z mechanizmem pozwalającym na przełączanie ruchu posuwisto-zwrotnego na okrężny............................................................................................................................8

V. aparat do elektroforezy poliakrylamidowej białek umożliwiający rozdział 6 żeli w tym samym czasie...............................................................................................................................................................9

VI. elektroporator umożliwiający pracę z bakteriami i drożdżami........................................................10

VII. wirówka laboratoryjna z wyposażeniem........................................................................................11

VIII. dostarczenie/wykonanie sterownika do fotobioreaktora szt. 4....................................................12

IX. moduł pomiarów luminescencji dwubarwnej z systemem liczenia fotonów wraz z modułem pozwalającym na rozbudowę czytnika Infinite Nano Quant.................................................................13

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 3:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na3

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

X. wytrząsarka laboratoryjna z wyposażeniem 1 szt.............................................................................14

XI. procesor tkankowy typu rotacyjnego szt. 1 oraz zatapiarka parafionowa do preparatów szt. 1.....15

XII. inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO2), samosterylizujący szt. 1..................................17

XIII. komora do przygotowywania mieszaniny reakcji PCR w warunkach sterylnych z recyrkulatorem szt. 1.....................................................................................................................................................19

XIV. mikrotom półautomatyczny z systemem transportu skrawków do łaźni wodnej oraz schładzaniem kasetek...........................................................................................................................20

XV. wytwornica lodu płatkowego.........................................................................................................22

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 4:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na4

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

I. Mikroskop fluorescencyjny z wyposażeniemElement Opis

1 Optyka Korygowana do nieskończoności

2 Statyw Uchwyt rewolwerowy obiektywów min 6 gniazdowy do jasnego i ciemnego pola Możliwość wbudowania w statyw portu bocznego (drugiego w stosunku do portu

wbudowanego w tubus okularowy) dla kamery cyfrowej zapewniającego podział światła pomiędzy okulary i kamerę w stosunku 50% : 50% albo 100% : 0% / 0% : 100%

Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, położone na jednej wysokości z pokrętłami sterowania stolikiem,

Koło filtrów do światła przechodzącego, minimum 6-cio pozycyjne z filtrami neutralnymi oraz filtrem konwersyjnym

3 Oświetlacz halogenowy

Oświetlacz halogenowy minimum 50 WAT.

4 Fluorescencja Lampa fluorescencyjna minimum 100 Wat Układ automatycznego centrowania palnika po wymianie oraz po każdorazowym

włączeniu zasilania, zapewniający zawsze możliwą największą intensywność fluorescencji

Miejsce do zamontowania min. 4 filtrów FL Filtry FL do DAPI , FITC i podwójny do FITC + TRITC

5 Tubus Szerokopolowy fototubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie 55 ... 74 mm, kąt 20 stopni, pole widzenia min 23 mm, port kamery cyfrowej z podziałem światła 100:0 / 0:100%

6 Okulary Powiększenie 10x Szerokopolowe, pole widzenia min. 23 mm Ergonomiczne osłony gumowe Z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach

7 Obiektywy EC plan-neofluar, o podwyższonym kontraście, specjalizowane do fluorescencji 10x / apertura 0,3 20x / apertura 0,5 40x / apertura 0,75 100x / apertura 1,3 Oil

8 Stolik Posuw preparatu w osiach X i Y (ukryte prowadnice) Skala posuwu x i y Pokrętła po prawej stronie Regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y

9 Kondensor Kondensor Abbego z regulowaną, wyskalowaną przysłoną aperturową, do obserwacji z obiektywami 5x ... 100x, w pełni centrowalny, z przysłonami do kontrastu fazowego i ciemnego pola

10 Kamera cyfrowa

Przetwornik: CCD 2/3” Rozdzielczość: 2584 (H) x 1936 (V) = 5 Megapikseli lub większa Digitalizacja: co najmniej 12 bitów / 12 MHz Dynamika: minimum 1:1300 Czas integracji: od 0,1 ms do 60 s lub dłuższy System chłodzenia

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 5:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na5

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

Interface: FireWire IEEE 139411 Oprogramowa

nie Oprogramowanie do akwizycji i obróbki obrazów z kamer cyfrowych, moduł do fluorescencji wielokanałowej moduł do pomiarów interaktywnych

12 Komputer Przeznaczenie: Komputer musi posiadać konfigurację zapewniającą prawidłową współpracę kamery cyfrowej zarówno ze specjalistycznym oprogramowaniem do wizualizacji i dokumentacji obrazów mikroskopowych jak i współpracy i kompatybilności kamery z komputerem

wydajność: Komputer powinien osiągnąć w teście wydajności BAPCo SYSmark 2007 wynik łączny (preview Rating) min. 220 pkt. a w teście "Sysmark2007 Preview – Productivity”" wynik co najmniej 240 pkt.

pamięć: 4GB z możliwością rozbudowy do 8GB złącza: min. 6xUSB 2.0, cyfrowe złącze video kompatybilne z dostarczonym

monitorem niezintegrowana karta graficzna na złączu PCI Express 2.0 x16: obsługująca

technologie DirectX 10.1, Shader Model 4.1, OpenGL 3.2 HDD 2x500GB pracujące w trybie RAID

wbudowane złącze FireWire IEEE 1394 kombatybline z dostarczoną kamerą i przewodem połączeniowym

mysz i klawiatura w zestawie Monitor 24” 1920x1080 Full HD Windows 7/64 Professional PL lub równoważny. Za równoważny systemowi

operacyjnemu Windows 7 Professional 64PL uważa się system operacyjny współpracujący ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego o cechach:

Obsługa pamięci RAM do 8GB Integracja z istniejącą polityką zasad grup (GPO, polisy, skrypty logowania)

wynikającą z polityki bezpieczeństwa Zamawiającego Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polisy oraz preferencje (zestaw

reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji) Mapowanie udziałów sieciowych za pomocą usługi Active Directory 2008R2 Mapowanie drukarek pracujących w środowisku AD 2008R2 Zdalne dystrybuowanie i instalowanie paczek MSI.

System operacyjny musi w pełni obsługiwać system plików NTFS (wymagane wszystkie uprawnienia NTFS ver. 3.1)

13 Wyposażenie Zestaw ochronny antystatyczny (pokrowiec, osłony gumowe na okulary oraz źródło światła)

Olejek immersyjny Zestaw narzędzi

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 6:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na6

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

II. suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Suszarka laboratoryjna jednodrzwiowa posiadająca:1. wymiary zewnętrzne nie większe niż 65x65x60,

2. pojemność 50-55 dm3,

3. wymuszony obieg powietrza,

4. regulowaną wentylację (ustawialna szybkość wentylatora od 0 do 100%),

5. wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej,

6. zakres temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 300°C,

7. cyfrowe nastawianie temperatury z dokładnością do 1°C,

8. funkcję wstępnego nagrzewania,

9. ochronę komory przed przegrzaniem (funkcja alarm),

10. cyfrowy zegar umożliwiający nastawianie czasu włączania, wyłączania i odliczania

czasu utrzymania stałej temperatury w zakresie od 0 do 99 godz. 59 min.,

11. wydajny, cyfrowo ustawialny wentylator dla suszenia dużych objętościowo próbek

lub zawierających dużo wilgoci,

12. minimum dwie półki ze stali chromowanej

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 7:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na7

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

III.spektrofotometr UV/VIS

1. Źródło światła: lampa ksenonowa

2. Detektor: 1024 elementowa matryca CCD

3. Zakres długości fali: 190 - 1100 nm

4. Zakres fotometryczny co najmniej: - 0.3 – 2.5 Abs

5. Dokładność dł. fali co najmniej: +/- 2 nm

6. Dokładność fotometryczna nie gorsza niż: +/- 0.003 A przy 0.5A

7. Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż: 0.002 A przy 0.5A

8. Światło rozproszone nie gorsze niż: < 0.5% T

9. Szerokość szczeliny: 5 nm

10. Ciekłokrystaliczny ekran umożliwiający oglądanie widm i krzywych wzorcowych

11. Ilość zapamiętywanych metod co najmniej: 90

12. Możliwość wykonywania pomiarów przy otwartej komorze pomiarowej.

13. Minimalna ilość próbki, która może być użyta do pomiaru: 10 l

14. Oprogramowanie aparatu:

15. umożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali,

pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydów,

gęstości komórek bakteryjnych (600nm) oraz białek metodami: UV, BCA, Bradford, Lowry i

Biuretową. Powyższe oprogramowanie powinno pozwolić na przeliczanie stężeń oraz

stosunków 260/280 bez podłączenia komputera ale z opcją umożliwiającą w każdej chwili

zbieranie danych przesyłanych na zewnętrzny komputer PC przez kabel USB

16. Możliwość podłączenia takich akcesoriów jak: drukarka, czytnik kart SD, bluetooth.

17. Waga do 4.5 kg (aparat musi być łatwy do przenoszenia)

18. Kuwety szklane 10 mm o objętości 3500 µL - 2 sztuki

19. Kuwety kwarcowe 10 mm o objętości 3500 µL - 2 sztuki

20. Możliwość pomiarów w mikrokuwetach plastikowych w zakresie UV o objętości nie większej

niż 80 µL

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 8:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na8

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

IV. wytrząsająca łaźnia wodna z mechanizmem pozwalającym na przełączanie ruchu posuwisto-zwrotnego na okrężny

1Zakres temperatury 0 do 99 oC

2. Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LED TAK

3. Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1 oC

4. Ruch posuwisto-zwrotny TAK

5. Ruch okrężny TAK

6. Amplituda ruchu liniowegonp. 18, 28, 36

mm

7. Promień ruchu orbitalnego np. 9 mm

8. Kurek spustowy umożliwiający opróżnianie zbiornika TAK

9. Możliwość podłączenia wężownicy chłodzącej TAK

10. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. TAK

11. Zasilanie 230V/50Hz TAK

12.Zakres szybkości wytrząsania: 20÷200

obr./min.

13. Moc grzałki min. 1,4 kW TAK

14. Pojemność nie mniejsza niż 29 litrów

15. Statyw uniwersalny utrzymujący przez system sprężynowy dowolne naczynia standardowe (np. kolby Erlenmayera jednego rodzaju w ilościach: 43x25 ml lub 26x50 ml, lub 15x100 ml, lub 11x250 ml, lub 6x500 ml, lub 3x1 litr).

TAK

16. Pokrywa ze stali nierdzewnej TAK

17. 12 miesięcy gwarancji TAK

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 9:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na9

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

V. aparat do elektroforezy poliakrylamidowej białek umożliwiający rozdział 6 żeli w tym samym czasie

1. W skład aparatu do elektroforezy muszą wchodzić: komora elektroforetyczna,

pokrywa z przewodami elektrycznymi, 3 wkłady do umieszczania żeli w komorze

elektroforetycznej (po dwa żele do każdego wkładu, możliwość niezależnego

chłodzenia każdego wkładu), płyty szklane z przekładkami, grzebienie IPG

2. Komory elektroforezerów muszą być odlewem plastikowym, nie mogą posiadać

elementów klejonych

3. Aparat musi umożliwiać jednoczesną elektroforezę na sześciu żelach o wymiarach

20x20 cm

4. Aparat musi posiadać system umożliwiający wylewanie 6 żeli jednocześnie poza

komorą elektroforetyczną

5. Aparat musi zawierać po 6 zestawów płyt szklanych i przekładek o grubości 1,5 mm.

Opcjonalnie muszą być dostępne płyty z przekładkami 1.0, 2.0 mm

6. Aparat musi posiadać w zestawie po 1 grzebienie IPG do 2 D o grubości 1,5 mm do

każdej komory elektroforetycznej (razem 3 grzebienie). Opcjonalnie muszą być

dostępne grzebienie o grubości 1.0 i 0.75 mm

7. Aparat musi umożliwiać elektroforezę na żelach gotowych

8. Przewód zasilający musi pasować do gniazd zasilacza PowerPack Universal

9. Aparat musi posiadać potrójny rdzeń chłodzący

10. Pojemność górnego zbiornika na bufor: 350 ml

11. Składowe aparatu muszą posiadać następujące wymiary:

1) Wewnętrzna płyta: 20 x 20 cm

2) Zewnętrzna płyta 22.3 x 20 cm

3) Przekładki 20cm długości

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 10:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na10

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

VI. elektroporator umożliwiający pracę z bakteriami i drożdżami

1. - Elektroporator umożliwiający pracę z bakteriami i drożdżami

2. - Napięcie wyładowania regulowane w zakresie co najmniej 200 – 2500V

3. - Czas ładowania nie dłuższy niż 10s

4. - Kondensator o pojemności min. 10 µF

5. - Opór 600Ω

6. - Stały czas impulsu 5 ms

7. - Elektroniczne ograniczenie napięcia zapobiegające tworzeniu się łuków

elektrycznych w kuwecie

8. - Pobór mocy nie większy niż 20W

9. - Możliwość zaprogramowania min. dwóch protokołów

10. - Illuminowany wyświetlacz

11. - Łącze USB 2.0 umożliwiające transfer danych

12. - Zintegrowany uchwyt na kuwetę, gwarantujący bezpieczeństwo pracy

13. - Możliwość stosowania kuwet do elektroporacji z 1,2,4 mm przerwą

14. - Wymiary nie większe niż 27,5 x 19 x 12,5 cm (długość x szerokość x wysokość)

15. - Waga nie większa niż 3,2 kg

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 11:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na11

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

VII. wirówka laboratoryjna z wyposażeniem

A.Wirówka laboratoryjna:

1. Wirówka laboratoryjna stołowa z nastawnym termostatowaniem od minimum –9 do +40°C i obrotami nastawnymi do minimum 14 000 obrotów/min,

2. możliwość stosowania rotorów o pojemności do minimum 4 x 750 ml,3. możliwość zliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zadanych obrotów lub od

momentu wciśnięcia przycisku start,4. oddzielny przycisk „Fast temp” zapewniający szybkie termostatowanie komory ze

zoptymalizowanymi obrotami rotora,5. oddzielny przycisk „Short” dla uruchomienia funkcji krótkiego zwirowania,6. pamięć minimum 30 programów z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym: temperatury,

obrotów/przeciążenia i czasu wirowania,7. możliwość korygowania promienia wirowania używanego do przeliczania przeciążenia,8. nastawne minimum 10 stopni szybkości rozpędzania i 10 stopni hamowania,9. przycisk „stand-by” na panelu sterującym wirówki dla wyłączenia termostatowania komory

podczas przerwy w pracy.10. wysokość wirówki nie większa niż 35 cm, głębokość nie większa niż 61cm.11. możliwość rozbudowy o przystawki do wirowania butelek hodowlanych oraz płytek.

B.Wyposażenie:

1. Rotor uchylny z koszami i wymiennymi adapterami do wirowania jednorazowo minimum 20 probówek typu Falcon o pojemności 50 ml lub 48 probówek typu Falcon o pojemności 15 ml, prędkość nastawna wirowania z rotorem min. 4000 rpm (3220 g).

2. Szczelne pokrywy nieprzepuszczające aerozoli, pasujące do indywidualnych koszy z adapterami, nie ograniczające liczby wirowanych probówek, min. 2 sztuki.

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 12:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na12

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

VIII. dostarczenie/wykonanie sterownika do fotobioreaktora szt. 4

Parametr Wartość

Mierzenie pH Tak – w zakresie 0-14Kontrola pH Tak – w zakresie 0-14Sposób kontroli pH Pompy perystaltyczne oraz dwutlenek węglaKontrola temp. Tak – czujnik DS18B20Zakres kontrolowanej temp. -10 do +80°CSposób kontroli temperatury (chłodzenie)

Przepływ płynu termoregulującego przez wężownice (odporność sterownika na glikol)

Sposób kontroli temperatury (grzanie)

Grzałka patronowa 230V

Mierzenie temp. Tak - -10 do +80°CKontrola stężenie tlenu Tak – 0 do 100%Sposób kontroli stężenia tlenu Dodawanie tlenu oraz azotuMierzenie stężenie tlenu Tak – 0 do 100%Funkcja presostatu Tak – nadciśnienie od 0 – 5 barRealizowane sposoby hodowli Hodowla okresowa

Hodowla pół-ciągłaHodowla ciągła

Kontrola oświetlenia Tak – załączanie i wyłączanie w cyklu dobowym z możliwością ustawienia przerwy (możliwość podpięcia halogenów)

Ilość wyjść (sterowalnych) Co najmniej 14 (230V)Program do obsługi sterownika Tak – możliwość kontroli/mirzenia parametrów procesu

poprzez komputerZdalny dostęp do sterownika TakPompy perystaltyczne Tak – co najmniej 2 – z głowicą pompy która nie powodowałaby

miażdzenia komórek podczas pompowaniaFunkcja zapamiętywania wszystkich parametrów procesu

Tak – z rozdzielczością minutową

Zdolność do pracy ciągłej TakElektrozawory do gazów i do cieczy chłodzących

Tak – co najmniej 6 – umożliwiających realizację kontroli parametrów procesu

Funkcja rejestracja czasu pracy wyjść

Tak

Przyszła obsługa dodatkowego modułu wykonawczego

Tak

Rejestracja parametrów procesu

Tak (wszystkich: pH, temperatury, stężenie tlenu)

Możliwość podłączenia kilku sterowników do jednego wyjścia

Tak

Obudowa Jedna szafa sterownicza o rozmiarach nie przekraczających obudowy komputera

Wejścia i wyjścia procesowe Tak – umieszczone w obudowie sterownika (np. wejście do _______________________________________

Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 13:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na13

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

podłączenia elektrody pH, wyjście do podłączenia chłodnicy, wyjście do podłączenia grzałki itd.)

IX. moduł pomiarów luminescencji dwubarwnej z systemem liczenia fotonów wraz z modułem pozwalającym na rozbudowę czytnika Infinite Nano Quant

1. Rozbudowa o dodatkowe moduły pomiarowe, zintegrowane i w pełni współpracujące z

posiadanym spektrofotometrem do analiz w mikropłytkach Infinite M200 NanoQuant firmy

TECAN, rok produkcji 2008;

2. Umożliwiający nowe metody detekcji;

3. Luminescencja dwukolorowa BRET1, BRET2;

4. Czułość luminescencji jarzącej nie gorsza niż 1 fmol ATP/dołek;

5. Czułość luminescencji błyskowej niż 80 amol ATP/dołek;

6. Moduły muszą być kompatybilne z posiadanymi oprogramowaniami analizującymi Magellan

6 i IControl 1.4, zakupionymi wraz ze spektrofotometrem Infinite M200 NanoQuant firmy

TECAN;

7. Rozbudowa czytnika musi być potwierdzona dokumentem walidacyjnym, potwierdzającym

prawidłowe działanie rozbudowanego urządzenia;

8. Konieczna autoryzacja producenta do sprzedaży i serwisu urządzenia.

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 14:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na14

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

X. wytrząsarka laboratoryjna z wyposażeniem 1 szt.

1. Wytrząsarka laboratoryjna o ruchu kołyskowym;

2. Posiadająca platformę o wymiarach nie mniejszych niż 23 x 23 cm;

3. Posiadająca matę antypoślizgową oraz powłokę antybakteryjną;

4. Regulowana prędkość obrotów;

5. Zakres ustawień obrotów: nie mniej niż od 5 do 70 rpm;

6. Posiadająca wyświetlacz cyfrowy;

7. Posiadająca możliwość nastawiania czasu pracy;

8. Temperatura pracy: minimum +4°C do 40°C (możliwość stosowania w chłodni);

9. Max. obciążenie: nie mniejsze niż 3 kg;

10. Waga: nie większa niż 5 kg;

11. Możliwość stosowania dodatkowych platform roboczych;

12. Instrukcja obsługi w języku polskim.

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 15:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na15

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

XI. procesor tkankowy typu rotacyjnego szt. 1 oraz zatapiarka parafionowa do preparatów szt. 1

A.Procesor tkankowy rotacyjny

1. Pojemność – minimum 100 kasetek w jednym koszyczku

2. Możliwość zapamiętywania minimum 4 kompletnych programów

3. Wyposażone w wyświetlacz LCD

4. Wyposażony w zamykaną stacje załadowczą

5. System zapobiegający mieszaniu odczynników

6. Pojemniki na odczynniki wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego pojemność 2 litrów

- minimum 10 szt.

7. Podgrzewane pojemniki na parafinę o pojemność 2 litry – minimum 2 szt.

8. Możliwość przerwania programu w celu przełożenia lub wyjęcia preparatu

9. Tryb pracy automatyczny i manualny

10. Ochrona preparatów w przypadku awarii zasilania

11. Automatyczny transport kaset

12. Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna końca pracy

B.Zatapiarka

1. Budowa dwu modułowa

a. - moduł dozownika, z możliwością przechowywania kaset oraz foremek

b. -moduł płyty chłodzącej

2. Pojemność pojemnika na parafinę min. 5 l

3. Niezależny cyfrowy regulator temperatury parafiny w zbiorniku z cyfrowym odczytem

temperatury

4. Możliwość niezależnej regulacji temperatury pojemników do przechowywania kasetek w

parafinie, płyty grzejącej, pojemnika na parafinę i pojemnika na foremki

5. Min. 6 podgrzewanych miejsc na pincety

6. Zakres regulacji temperatury zbiornika na parafinę od 50˚C do min 70˚C

7. Płyta chłodząca z możliwością samodzielnej pracy

8. Płyta chłodząca schładzająca do min. -12˚C

9. Moduł dozownika wyposażony w duży zimny punkt do wstępnego ustawienia próbki mogący

pomieścić jedną dużą kasetkę typu Mega włączany niezależnie o temperaturze ok. 5˚C.

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 16:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na16

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

10. Moduł dozownika wyposażony w oświetlenie typu LED obszaru roboczego, załączane

niezależnie z minimum 3 możliwościami wyboru intensywności świecenia

11. Możliwość regulacji przycisku wylewu parafiny w celu zapewnienia optymalnej pracy z

różnymi rozmiarami kaset typu standard oraz mega

12. Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych

godzinach w cyklu tygodniowym

13. Wbudowane przyłącze dodatkowej pincety podgrzewanej

14. Pojemnik do przechowywania kasetek w ciekłej parafinie z wbudowanym zaworem do

opróżniania, bez potrzeby wyjmowania go

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 17:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na17

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

XII. inkubator z regulowaną atmosferą gazową (CO2), samosterylizujący szt. 1

Wymagania techniczne

1. System grzania Płaszcz powietrzny

2. Pojemność komory 260 l +/- 10%

3. Zakres temperatury pracy min od Tot+3oC do +55oC

4. Dokładność odczytu i regulacji temperatury / CO2 0,1oC / 0,1%

5. Sterowanie mikroprocesorowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych oraz opcjonalnym interface USB

Tak

6. Stabilność czasowa temperatury min ± 0,1oC

7. Jednorodność przestrzenna temperatury min ± 0,5oC

8. Poziom wilgotności względnej przy T = 37oC:

- w trybie standardowym,

- w trybie obniżonej wilgotności

- ok. 95% RH

- ok. 90% RH

9. Zakres regulacji CO2 min 0 do 20%

10. Wysokostabilny czujnik pomiaru CO2 Tak

11. Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania

Tak

12. Funkcja AUTO-START Tak

13. Wnętrze i półki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami

Tak

Wyposażenie

14. Minimum 3 półki Tak

15. Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane ze śluzą 6-drzwiczkową redukującą zakłócenia warunków hodowli

Tak

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 18:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na18

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

16. Tryb sprzętowej dezynfekcji wnętrza komory roboczej bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej

Tak

17. Filtr HEPA w linii zasilania CO2 Tak

18. Wbudowany monitor / przełącznik butli gazowych CO2

Tak

19. Przepust rurowy w ścianie komory roboczej Tak

20. Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów

Tak

21. Przyłącze komputerowe RS 232 oraz przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania

Tak

22. Niezbędne reduktory gazu w wyposażeniu Tak

Wymagania pozostałe

23. Gwarancja Minimum 24 miesiące

24. Serwis Autoryzowany przez Producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

25. Instrukcja obsługi W języku polskim – dostarczona wraz z towarem

26. Certyfikaty - bezpieczeństwa (znak CE)

- producenta (ISO 9001).

27. Test instalacyjny z kontrolą koncentracji CO2 Tak

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 19:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na19

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

XIII. komora do przygotowywania mieszaniny reakcji PCR w warunkach sterylnych z recyrkulatorem szt. 1

1. Komora wyposażona w dwuwarstwowe szyby ze szkła organicznego blokującego

promieniowanie poniżej 400 nm i blat oraz tylną ściankę ze stali nierdzewnej, niemalowanej

z powłoką antymikrobiologiczną

2. Szyba przednia odchylana musi umożliwiać zamknięcie przestrzeni roboczej

3. Lampa 254 nm z wyłącznikiem nastawnym do 30 min

4. Wbudowane trwale na tylnej ściance cztery gniazdka zasilające i dwie półki

5. Oświetlenie światłem białym wnętrza komory

6. Recyrkulator powietrza zapewniający jego nawiew podczas pracy

7. Wymiary blatu minimum (szerokość x głębokość): 700 x 540 mm

8. Wymiary zewnętrzne maksimum (wysokość x szerokość x głębokość): 730 x 740 x 610 mm

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 20:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na20

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

XIV. mikrotom półautomatyczny z systemem transportu skrawków do łaźni wodnej oraz schładzaniem kasetek

1. Zasilanie AC 230V 50Hz

2. Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka.

3. Przesuwanie preparatu (bloczka) za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy.

4. Precyzyjne i stabilne mocowanie preparatu (bloczka) do głowicy mikrotomu.

5. Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu min. 28 mm.

6. Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu min. 64 mm.

7. Możliwość obrotu preparatu (bloczka) w uchwycie o 3600

8. Mocowanie preparatu (bloczka) W uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt min. 80

9. Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania.

10. Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania.

11. Cięcie w zakresie min. 0,5-100µm

12. Cięcie nastawiane w zakresach:

- 0,5 do 2 µm skok max. co 0,5 µm

- 2 do 10 µm skok max. co 1 µm

- 10 do 20 µm skok max. co 2 µm

- 20 do 40 µm skok max. co 10 µm

13. Trymowanie w zakresie min. 5-500 µm

14. Trymowanie nastawiane w zakresach:

-5 do 10 µm skok max. co 5 µm

-10 do 100 µm skok max. co 10 µm

-100 do 200 µm skok max. co 20 µm

15. Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu z możliwością jej wyłączenia

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 21:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na21

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

16. Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie parametrów i funkcji po naciśnięciu odpowiednich klawiszy z panelu sterującego, takich jak min. Ilość cięć, grubość cięcia, grubość trymowania, pozycja cięcia

17. Panel sterujący z możliwością wyjęcia z obudowy mikrotomu

18. Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji

19. Przycisk bezpieczeństwa, który w chwili naciśnięcia natychmiast zatrzymuje pracę urządzenia.

20. Funkcja szybkiego przywrócenia pozycji próbki względem noża np.: po wymianie nożyka jednorazowego.

21. Mikrotom wyposażony w zintegrowaną podświetlaną łaźnię z systemem transportu ścinanego skrawka po torze wodnym

22. Pojemność łaźni 800 ml

23. Regulacja temperatury wody do min. 45°C

24. Zamknięty system obiegu wody o pojemności 500ml z regulacją szybkości przepływu

25. Podświetlenie ledowe

26. Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne, z przyłączami do obiegu wody.

27. Baza (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie min. 00 do 100

28. Uchwyt szybkomocujący do standardowych kasetek zintegrowany z systemem schładzania z możliwością jego wyłączenia

29. Osłona na ostrze nożyka

30. 1 opakowanie (50 sztuk) nożyków jednorazowych o kącie ostrzenia 340.

31. 1 opakowanie (50 sztuk) nożyków jednorazowych o kącie ostrzenia 350

32. 1 opakowanie(50 sztuk) nożyków jednorazowych o kącie ostrzenia 220

33. Środek do czyszczenia mikrotomu, pojemność 100 ml

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Page 22:  · Web viewumożliwiające pomiary: absorbancji, stężenia, skanowanie w zależności od długości fali, pomiary kinetyczne, pomiary przy kilku dł. fali, pomiary DNA, RNA, oligonukleotydw

Stro

na22

__________________________________________________________________________________________postępowanie A120-211-9/13/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ

XV. wytwornica lodu płatkowego

1. - maksymalna wydajność nie mniej niż 70 kg/24h, nie więcej niż 75kg/24h

2. - pojemność zbiornika lodu nie mniej niż 25 kg/24h, nie więcej niż 30 kg/24h

3. – wymiary:

a) szerokość nie mniejsza niż 54cm, nie większa niż 60 cm

b) głębokość nie mniejsza niż 63cm, nie większa niż 70 cm

c) wysokość nie mniejsza niż 80, nie większa niż 85 cm

4. - lód w postaci granulatu o temperaturze -1 st.C/-3st.C

5. - zasilanie 230 V

6. - materiał: stal nierdzewna

7. - wytwornica chłodzona powietrzem

8. -Gwarancja: 24 miesiące

_______________________________________Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A