Viktorka Konfederkov: Slovensko

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentácia žiačky

Text of Viktorka Konfederkov: Slovensko

 • Slovensko ja mal krajina. Slovensko le v strednej Eurpe. Je typickou vntrozemskou krajinou. Sused s eskou republikou, Rakskom, Maarskom, Ukrajinou a Poskom.

 • SLOVENSKOSlovensko m rozlohu 49 035 km2 a ije tu pribline 5,43 milina obyvateov.Hlavnm a najudnatejm mestom je Bratislava.Slovensko le v Strednej Eurpe a je charakterizovan hornatou krajinou na severe a ninami na juhu.

 • ttna hymna:Nad Tatrou sa blska, hromy divo bij. Zastavme ich bratia, ve sa oni stratia, Slovci oij.

  To Slovensko nae posia tvrdo spalo. Ale blesky hromu vzbudzuj ho k tomu, aby sa prebralo.

 • Na Slovensku platme eurom.Znaka eura je .Skratka Slovenskej republiky je SK alebo SVK (pri hokeji a inch portoch).Slovci mu voli primtora, primtorku, starosta, parlament a aj prezidenta a prezidentku.Voli mu obania nad 18 rokov.

 • Prv ttny tvar Slovanov na zem dnenho Slovenska bola Samova ra (7. storoie), neskr Nitrianske knieatstvo (zaiatok 9. storoia), ktorho spojenm s Moravskm knieatstvom vznikla v roku 833 Vek Morava.

 • V prvej polovici 9. storoia sa zemie Slovenska zalenilo do Uhorska (od roku 1866 Raksko-Uhorsko). Po rozpade Raksko - Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko sasou esko - Slovenska a do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti poas Prvej Slovenskej republiky). 1. janura 1993 vznikla rozdelenm tohto ttneho tvaru samostatn Slovensk republika.

 • Mesto Humenn - kpalisko: Kpalisko je verejnosti kdispozci od roku 1985a jeho innos je zameran na poskytovanie kvalitnch sluieb. Vpriestoroch krytej plavrne sa nachdzaj dva bazny, 25a 10metrov, sauna pre muov a eny, infrakabna, solri, posilova a poskytuj sa aj masrske sluby.

  Humenn-kpalisko

 • Bratislava-kpalisko

 • Poprad-kpalisko