VILNIAUS RAJONO 12 KLASIŲ MOKINIŲ ATEITIES PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO . APKLAUSOS ATASKAITA

 • View
  51

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VILNIAUS RAJONO 12 KLASIŲ MOKINIŲ ATEITIES PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO . APKLAUSOS ATASKAITA Vilniaus rajono Pedagoginė s psichologinė s tarnyb os Direktorius Roman Juchnevič 20 14 -0 5 - 28. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VILNIAUS RAJONO 12 KLASIŲ MOKINIŲ ATEITIES PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO . APKLAUSOS ATASKAITA

 • VILNIAUS RAJONO 12 KLASI MOKINI ATEITIES PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO. APKLAUSOS ATASKAITA

  Vilniaus rajono Pedagogins psichologins tarnybos Direktorius Roman Juchnevi

  2014-05-28

 • Vilniaus rajono PPT 2014 m. balandio mnes atliko 26 Vilniaus rajono ugdymo staig abiturient apklaus, dl j ateities plan po mokyklos baigimo.

  Anketas upild 505 mokiniai, t.y. 86 proc. vis Vilniaus rajono 12 klasi mokini.

 • K planuoji veikti baigus mokykl?

  Diagrama1

  445

  46

  11

  3

  Arkusz2

  1. K planuoji veikti baigus mokykl? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Toliau mokytis445

  Dirbti46

  Nieko neveikti11

  Kita3

  2. Kokio isilavinimo ketini siekti baigs 12 klasi? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Auktojo universitetinio223

  Auktojo neuniversitetinio99

  Auktesniojo62

  Profesinio99

  Kita22

  3. Ar jau nusprendei koki specialyb nori studijuoti?

  Jau apsisprendiau koki specialyb ir kokioje mokslo staigoje noriau studijuoti171

  Apsisprendiau dl specialybs, bet dar nepasirinkau mokslo staigos95

  Apsisprendiau dl mokslo staigos, bet specialybs dar nepasirinkau29

  Renkuosi i keli specialybi/mokslo staig102

  Dar neapsisprendiau k noriu studijuoti70

  Visikai nesivaizduoju k noriu toliau daryti21

  Kita17

  4. Kokioje mokslo staigoje nortum toliau studijuoti? (rayk pavadinim) Jeigu dar neapsisprendei, palik klausim neatsakyt

  VU46

  Kolegijos44

  Profesins mokyklos7

  MRU16

  VGTU34

  LEU9

  Universitetai usienyje9

  5. Planuoju studijuoti (rayk specialyb). Jeigu dar neapsisprendei, palik klausim neatsakyt

  MerginosVaikinai

  Bankininkyst, finansai32Informatika46

  Medicina, slauga30Logistika43

  Pedagogika, socialiniai mokslai24Ininerija30

  Filologija20Teis, policijos veikla15

  Dizainas18Mechanika12

  Teis10Ekonomika10

  Ekonomika12Pasienio tarnyba5

  6. Pabaigs mokykl, toliau planuoji studijuoti/mokytis: (Praome pasirinkti vien atsakym)

  Lietuvoje455

  Usienyje50

  7. Jei studijuosi usienyje, pabaigus mokslus planuoji: (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Grti Lietuv38

  Pasilikti usienyje27

  Dar neapsisprendiau47

  8. Jeigu planuoji studijuoti usienyje, dl kokios prieasties: (Praome pasirinkti vien atsakym).

  kokybikesnio isilavinimo17

  dl galimybs gauti geresn darb ir udarb33

  nes mano pastami ten jau gyvena ir mokosi12

  nes nematau perspektyv gyventi Lietuvoje22

  noriu painti kit al10

  Kita .....14

  9. Js mokykloje dirba Karjeros koordinatoriai ir/ar konsultantai? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Taip420

  Ne10

  Neinau75

  10. Praau vertinti ar Karjeros koordinatoriai ir konsultantai padjo apsisprsti koki specialyb studijuoti ar koki profesij pasirinkti? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Labai padjo58

  Padjo145

  Vidutinikai padjo94

  Nepadjo36

  Visikai nepadjo9

  Nesikreipiau pagalbos133

  Kita13

  11. Kas labiausiai skatina Tave siekti auktojo mokslo? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Galimyb daryti karjer168

  Galimyb udirbti pinig169

  Galimyb tobulti, gyti ini118

  Dabar sunku sidarbinti, todl geriau yra studijuoti13

  Tv spaudimas17

  Draug, pastam pavyzdys16

  Kita14

  12. Mano manymu, iuo metu prestiikiausia profesij sritis yra: (galite paymti iki 3 atsakym)

  Administravimas/sekretoriavimas36

  Apsauga/Gelbjimo paslaugos25

  Bankai/Draudimas134

  Elektronika/Telekomunikacijos65

  Energetika11

  Finansai/Apskaita74

  Gamyba/Pramon17

  Informacins technologijos159

  Ininerija106

  Kultra/menas23

  Organizavimas/Valdymas38

  Pardavimai/Prekyba43

  Paslaugos17

  Policija/Kariuomen95

  Rinkodara/Reklama20

  Statyba/Nekilnojamas turtas32

  Sveikatos apsauga/Medicinos paslaugos122

  Socialin rpyba21

  Transportas/Logistika56

  Turizmas/Viebuiai30

  vietimas/Mokslas19

  Valstybin biudetin staiga14

  ems kis24

  iniasklaida/Vieieji ryiai13

  mogikieji itekliai4

  Kita6

  13. Tavo manymu, gero darbo suradimo galimybs labiausiai priklauso nuo:

  gyto isilavinimo188

  Turimos patirties117

  Paini106

  Motyvacijos ir dt pastang darbo paiekai96

  Atsitiktinumo12

  Kita4

  14. Ar nortum ateityje po mokslo baigimo kurti nuosav versl?

  Taip268

  Ne70

  Sunku pasakyti161

  15. Kaip Tavo manymu pasikeis situacija Lietuvos darbo rinkoje po 4-5 met? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  ymiai pagers17

  Pagers163

  Nepasikeis150

  Pablogs142

  ymiai pablogs32

  16. Kaip manai nuo ko labiausiai priklauso situacija Lietuvos darbo rinkoje? (Praome pasirinkti vien atsakym):

  Nuo valdios reguliavimo ir priimt sprendim bei statym212

  Nuo Lietuvos ekonomikos isivystymo172

  Nuo usienio investicij8

  Nuo Bank paskol politikos12

  Nuo pasaulins ekonomins situacijos31

  Sunku pasakyti56

  Kita23

  Arkusz3

  Viso: 505 atsakymai.

  1. K planuoji veikti baigus mokykl?

  2. Kokio isilavinimo ketini siekti baigs 12 klasi?

  3. Ar jau nusprendei koki specialyb nori studijuoti?

  4. Kokioje mokslo staigoje nortum toliau studijuoti? (pavaizduoti daniausi atsakymai)

  5. Planuoju studijuoti (rayk specialyb). (pavaizduoti daniausi atsakymai)

  Merginos:

  Vaikinai:

  6. Pabaigs mokykl, toliau planuoji studijuoti/mokytis:

  7. Jei studijuosi usienyje, pabaigus mokslus planuoji:

  8. Jeigu planuoji studijuoti usienyje, dl kokios prieasties: (Praome pasirinkti vien atsakym)

  9. Js mokykloje dirba Karjeros koordinatoriai ir/ar konsultantai? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  10. Praau vertinti ar Karjeros koordinatoriai ir konsultantai padjo apsisprsti koki specialyb studijuoti ar koki profesij pasirinkti? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  10. Kas labiausiai skatina Tave siekti auktojo mokslo?

  12. Mano manymu, iuo metu prestiikiausia profesij sritis yra: (galite paymti iki 3 atsakym)

  13. Tavo manymu, gero darbo suradimo galimybs labiausiai priklauso nuo:

  14. Ar nortum ateityje po mokslo baigimo kurti nuosav versl?

  15. Kaip Tavo manymu pasikeis situacija Lietuvos darbo rinkoje po 4-5 met?

  16. Kaip manai nuo ko labiausiai priklauso situacija Lietuvos darbo rinkoje?

  Arkusz3

  223

  99

  62

  99

  22

  445

  46

  11

  3

  171

  95

  29

  102

  70

  21

  17

  455

  50

  38

  27

  47

  17

  33

  12

  22

  10

  14

  420

  10

  75

  168

  169

  118

  13

  17

  16

  14

  36

  25

  134

  65

  11

  74

  17

  159

  106

  23

  38

  43

  17

  95

  20

  32

  122

  21

  56

  30

  19

  14

  24

  13

  4

  6

  188

  117

  106

  96

  12

  4

  188

  117

  106

  96

  12

  4

  268

  70

  161

  17

  163

  150

  142

  32

  212

  172

  8

  12

  31

  56

  23

  46

  44

  7

  16

  34

  9

  9

  32

  30

  24

  20

  18

  10

  12

  46

  43

  30

  15

  12

  10

  5

  58

  145

  94

  36

  9

  133

  13

 • Kokio isilavinimo ketini siekti baigs 12 klasi?

  Diagrama1

  223

  99

  62

  99

  22

  Arkusz2

  1. K planuoji veikti baigus mokykl? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Toliau mokytis445

  Dirbti46

  Nieko neveikti11

  Kita3

  2. Kokio isilavinimo ketini siekti baigs 12 klasi? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Auktojo universitetinio223

  Auktojo neuniversitetinio99

  Auktesniojo62

  Profesinio99

  Kita22

  3. Ar jau nusprendei koki specialyb nori studijuoti?

  Jau apsisprendiau koki specialyb ir kokioje mokslo staigoje noriau studijuoti171

  Apsisprendiau dl specialybs, bet dar nepasirinkau mokslo staigos95

  Apsisprendiau dl mokslo staigos, bet specialybs dar nepasirinkau29

  Renkuosi i keli specialybi/mokslo staig102

  Dar neapsisprendiau k noriu studijuoti70

  Visikai nesivaizduoju k noriu toliau daryti21

  Kita17

  4. Kokioje mokslo staigoje nortum toliau studijuoti? (rayk pavadinim) Jeigu dar neapsisprendei, palik klausim neatsakyt

  VU46

  Kolegijos44

  Profesins mokyklos7

  MRU16

  VGTU34

  LEU9

  Universitetai usienyje9

  5. Planuoju studijuoti (rayk specialyb). Jeigu dar neapsisprendei, palik klausim neatsakyt

  MerginosVaikinai

  Bankininkyst, finansai32Informatika46

  Medicina, slauga30Logistika43

  Pedagogika, socialiniai mokslai24Ininerija30

  Filologija20Teis, policijos veikla15

  Dizainas18Mechanika12

  Teis10Ekonomika10

  Ekonomika12Pasienio tarnyba5

  6. Pabaigs mokykl, toliau planuoji studijuoti/mokytis: (Praome pasirinkti vien atsakym)

  Lietuvoje455

  Usienyje50

  7. Jei studijuosi usienyje, pabaigus mokslus planuoji: (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Grti Lietuv38

  Pasilikti usienyje27

  Dar neapsisprendiau47

  8. Jeigu planuoji studijuoti usienyje, dl kokios prieasties: (Praome pasirinkti vien atsakym).

  kokybikesnio isilavinimo17

  dl galimybs gauti geresn darb ir udarb33

  nes mano pastami ten jau gyvena ir mokosi12

  nes nematau perspektyv gyventi Lietuvoje22

  noriu painti kit al10

  Kita .....14

  9. Js mokykloje dirba Karjeros koordinatoriai ir/ar konsultantai? (Praome pasirinkti vien atsakym).

  Taip420

  Ne10

  Neinau75

  10. Praau vertinti ar