Click here to load reader

Vincent van Gogh

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vincent van Gogh. 30.3.1853-29.7.1890. Obsah stránek:. Životopis Jeho vliv Fotogalerie Testík Odkazy. Životopis (1.část):. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vincent van Gogh

 • Vincent van Gogh 30.3.1853-29.7.1890

 • Obsah strnek:ivotopis

  Jeho vliv

  Fotogalerie

  Testk

  Odkazy

 • ivotopis (1.st):Holandsk mal, syn protestantskho fare v Zundertu, potom v Ettenu a Nucnenu. Rok ped Vincentovm narozenm porodila jeho matka mrtv dt, je dostalo jmno Vincent Willem; Goghv zvltn vztah k rodim vyrstal prv z pocitu, e je jakmsi nhradnkem zemelho bratra,co podle psycholog hrlo dleitou roli ve formovn jeho zvltn povahy.Ze svch sourozenc il Gogh pouze se svm o tyi roky mladm bratrem Theem od mld v nejdvrnjm kontaktu, jak ukazuje jejich vzjemn korespondence, probhajc od 1872. Na Theovi byl Gogh vlastn cel ivot finann zcela zvisl; teprve pl roku ped smrt prodal svj prvn obraz, erven vinice u Arles(obr.1).

 • ivotopis (2.st):Na doporuen svho strce, obchodnka s umleckmi pedmty, uil se Gogh od 1869 v haagsk fililce Goupilova umleckho obchodu; pozdji pracoval u Goupila v Londn a v Pai. V beznu 1876 byl proputn. Ji ped tm se vniv ponoil do studia bible; proto v dubnu 1876 nastoupil msto pomocnho kazatele v Anglii, kde il v neuvitelnch podmnkch do konce roku. Pak se pokouel doma studovat teologii, protoe vak nezvldl latinu a etinu, navtvoval tmsn misionskou kolu v Bruselu a stal se kazatelem v hornickm Borinage; staral se o chud hornky a pomhal jim do t mry, e zanedbval sebe. Proto byl 1880 pro nedstojn vystupovn crkevn sprvou proputn. Kdy se podruh neastn zamiloval, hledal nik v kreslen. 1882-83 se uil u male Antona Mauva v Haagu; kreslil podle ivho modelu a namaloval prvn krajiny; v Haagu il s prostitutkou, s n se chtl oenit; kdy od nho odela, utekl se do samoty vesovit v Drenthe. 1883-85 il u sv rodiny v Nuenen; maloval zde krajiny a figurln kompozice; hlavnm dlem tohoto holandskho obdob je obraz Jedlci brambor(obr.2), kter pipravoval adou kreseb a nrt, neusiloval o akademickou korektnost, ale hledal velk vraz (dopis 408). V blzkm Eindhovenu ml nkolik k s nimi maloval krajiny. 1885-86 pobval v Antverpch, kde kreslil nmonky a studoval japonsk devoryt. Goghv kolorit se postupn vymaoval z tmav stupnice, jeho vzory byli P. P. Rubens a J. F. Miltet.

 • ivotopis (3.st):1886-88 il v Pai, kde zprvu navtvoval Cormonv atelir; u svho bratra, kter o sv vli vedl v Goupilov obchod obrazy neoimpresionist, poznal dla Pissarova a Signacova a pejal jejich techniku; jednou navtvil tak G. Sezirata. Vce ne k neoimpresionistm vak inklinoval k P. Gauguinovi a E. Bernardovi. Na pozadch jeho podobizen nap. Podobizna Otce Tanguyho (obr.3) se objevuj japonsk barevn devoryty. Na jae 1886 odjel s bratrem do Pae a nasthoval se do malho domeku na Montmartru, kde piel do styku s mnohmi mali. Objevil tak impresionismus(pipadal si spe jako post-impresionista) a zalbila se mu technika pointilismus , tu vak pozdji zamnil za sv typick rky. Van Gogh hlavn pouval kontrastu barev (pedevm modrou a oranovou).Pro nesnesitenost it ve velk Pai se i s bratrem odsthoval do Arles. Zde namaloval sv znm obrazy se slunenicemi(obr.4). 1888-89 pobval v Arles, kam za nm v jnu pijel Gauguin. U Gogha se vak zaaly projevovat prvn pznaky duevn choroby; ohrooval Gauguina a v zchvatu lenstv si za trest uzl prav ucho. Tikrt se lil v arlesk nemocnici; v obdobch relativnho zdrav namaloval nkolik variant nemocninho dvora nap. obraz Lonice v Arles (obr.5). Od kvtna 1889 se cel rok lil v stavu dr. Peyrona v St. Rmy, kde ve zdravch obdobch vniv maloval; tvorba byla pro nho duevn tchou. Pracoval jako posedl, pesvden, e malba pispv k jeho uzdraven; tady maloval Ulici s cypii(obr.6), kde oblaka, slunce, silnice a vegetace se mn ve viv pohyb barevnch ar, prudce vrhanch na pltno.

 • ivotopis (4.st):ivot s duevn chormi pacienty byl pro Gogha nesnesiteln; v kvtnu 1890 odjel do Pae a pak se usadil pod dohledem dr. Gacheta(obr.7) v Auvers u Pae; vedle barevn jasnch a vrazov harmonickch obraz, v nich je patrn kontakt s tehdejm paskm umnm, tvoil v poslednm obdob obrazy, naplnn vnitnm neklidem a tragickou osudovost; k poslednm obrazm pat otesn Obiln pole s havrany(obr.8). 27. ervence 1890 se smrteln postelil z revolveru a 29. ervence zemel v nru svho bratra Thea, kter Vincenta peil jen o pl roku, kdy pedtm u nho rovn propukla duevn choroba.Gogh pat k prvnm expresionistm v modernm malstv; jeho tvr obdob netrvalo dle ne est let, ale o to pkeji stoupala kivka jeho umleckho vvoje. Teprve 1886, kdy se seznmil s obrazy impresionist, osvobodil svj kolorit z temn valrov malby. aby bhem nkolika let nabyl svho osobitho vrazu v havch barvch, slajcch vnitnm plamenem, je nanel v prudkch hozech na pltno; Goghovy obrazy jsou v pravm slova smyslu co nejbezprostednjm vrazem jeho rozjiten due. Goghovo jedinen dlo se nkdy uvd do zk souvislosti s tvorbou psychopat; duevn nemoc mla nepochybn na Gogha znan vliv; jejm psobenm se dostval do tvrho raptu, stavu nejvyho tvrho vypt; jestlie z potku pracoval velmi tce a ron nenamaloval vce ne 5-6 obraz, stoupla jeho umleck produkce v dob duevn nemoci nkolikansobn; 1888 namaloval 46 obraz, 1889 ji jen 30. Goghovy obrazy vak nelze vykldat jako projev jeho schizofrenie; umlec mohl malovat jen ve stadich, kdy byl relativn zdrv.

 • Van Goghv vliv:Mnostv vstav po van goghov smrti poskytlo dorstajc generaci mal monost bezprostedn poznat tohoto male moderny. Snad nejslavnj van goghova retrospektivn vstava t doby se konala r. 1901 v pask Galerie Bernheim Jeune a ovlivnila etn umlce, kte se pozdji proslavili zejmna ve Francii a v Nmecku. Je udivujc, kolik rznch umlc a styl bylo van Goghem ovlivnno, akoliv mlad mali pracovali povtinou rznorod. Ve Francii uinil van Gogh hlubok dojem pedevm na fauvisty. Nejvznamj osobnost mezi fauvisty bal Henry Matisse, kter spolu s Mauricem Vlaminckem a Andrm Derainem propagoval malsk styl, jen ve van Goghov duchu obsahoval barvy nezvisle ma pedmtu jako dojem svtla a prostoru. Souasn s francouzskmi fauvisty vytvoila skupina nmeckch umlc v Dranech, jejm leny byli Ernst Ludwig Kirchner, karl schmidt-Rotluff a Erich heckel, expresionistickou skupinu die Brcke.

 • Fotogalerie (1.st):Obr.1.- Udivujc je, e v rozmez 10 let namaloval 900 maleb a 1100 kreseb(pitom, za jeho ivot se prodalo jen jedno dlo- erven vinice).

  Obr.2.- Kdy se pesthoval se do dnsk provincie Drenthem pozdji do Nuenenu a do severnho Brabantu(Nizozem). Zde namaloval znm obraz Jedlci brambor co bylo jeho prvn velk dlo.

 • Fotogalerie (2.st):

  Obr.3.- dlo inspirovan japonskem -Portrt otce Tanguyho

  Obr.4.- Vza s dvancti slunenicemi (1888)

  Obr.5.- Jeho psychickmu stavu se pisuzuje technika(vynechvn lini), kterou namaloval jeho slavn obraz Lonice v Arles

 • Fotogalerie (3.st):Obr.6.- Penin pole s cypii (1889)

  Obr.7.- Kdy v kvtnu 1890 Van Gogh opout kliniku a odchz k doktoru Paulu Gachetovi v Auvers-sur-Oise blzko Pae. Vytvo zde svj jedin lept-potrt doktora

 • Fotogalerie (4.st):Obr.8.- mnoho lid se domnv, e jeho poslednm obrazem bylo Havrani nad obilnm polem nebo taky Penin pole s vrnami,

  ale ve skutenosti to je Zahrada u Daubigny.

 • Testk:1) Jak se jmenuje nejslavnj obraz Vincenta van Gogha?

  a) Hvzdn noc (1888) b) Slunenice (1988) c) Irisy (1889)

 • Odpov na otzku .1

  PATN

  Zpt na otzku .1 Pokraovat na otzku .2

 • Odpov na otzku .1

  SPRVN

  Pokraovat na otzku .2

 • Testk:

  2, Jak se jmenuje obraz, kter prodal pl roku ped smrt?

  a) Slunenice (1988) b) Odpoinek po prci (1890) c) erven vinice u Arles

 • Odpov na otzku .2

  PATN

  Zpt na otzku .2 Pokraovat na otzku .3

 • Odpov na otzku .2

  SPRVN

  Pokraovat na otzku .3

 • Testk:3) V kterm roce zemel Vincent van Gogh?

  a) 1888 b) 1890 c) 1872

 • Odpov na otzku .3

  PATN

  Zpt na otzku .3 Pokraovat na otzku .4

 • Odpov na otzku .3

  SPRVN

  Pokraovat na otzku .4

 • Testk:4) Vincent van Gogh patil mezi:

  a) postimpresionisty b) impresionisty c) expresionisty

 • Odpov na otzku .4

  PATN

  Zpt na otzku .4 Pokraovat na otzku .5

 • Odpov na otzku .4

  SPRVN

  Pokraovat na otzku .5

 • Testk:5) Jak se jmenoval bratr Vincenta van Gogha?

  a) Theo b) Leo c) Noe

 • Odpov na otzku .5

  PATN

  Zpt na otzku .5 Zpt na obsah strnek Zpt na zatek testku

 • Odpov na otzku .5

  SPRVN

  Zpt na obsah strnek Zpt na zatek testku

 • Uiten a zajmav odkazy: The Vincent van Gogh Gallery

  Wikipedie

  ivotopisy on-line

  ARTMUSEUM.CZ