Vítr z Narragansettu. Poezie Nové Anglie

Embed Size (px)

Text of Vítr z Narragansettu. Poezie Nové Anglie

Svtov poezie

Vtr z Narragansettu

J. Ferro, D. Adams, J. Laughlin, J. Merrill, S. Kunitz, A. Dugan, M. Espada, L. Glckov, H. Carruth, D. Hall, J. Kenyonov, Ch. Simic, K. Lignellov, C. Huntingov, S. Pollet, M. Sartonov, T. Hunter, C. F. Terrell, M. Fournier, B. Hatlen

fra

Svtov poezie

Vtr z Narragansettu

fra

fra 1

2

Vtr z Narragansettu

3

Vtr z Narragansettu Poezie Nov AngliePeloil Petr Mike

fra 5

Kniha vychz s podporou Velvyslanectv Spojench stt americkch v R a Ministerstva kultury R.

Svtov poezie Vtr z Narragansettu Poezie Nov Anglie Z anglickch originl vybral, peloil a poznmky o autorech napsal Petr Mike Doslov Matthew Sweney Kresby Stanislav Kolbal Vydalo Fra, V Olinch 70, 10000 Praha 10, fra@fra.cz, www.fra.cz, roku 2002 jako svou 4. publikaci Vytiskla tiskrna Akcent, Vimperk Vydn prvn. Nklad 650 vtisk Peklady bsn jsou publikovny se svolenm autor i dritel autorskch prv. Fra, 2002 Translation & selection Petr Mike, 2002 Epilogue Matthew Sweney, 2002 Drawings Stanislav Kolbal, 2002 ISBN 80-86603-02-4

6

Rhode Island

7

8

Jeanpaul Ferro(1952) se narodil v Providence a pracoval jako redaktor pro celou adu spolenost a nakladatelstv Nov Anglie, nap. Rhode Island Poetry Journal a American Arts Publishers. Hodn cestoval a pobval v zpadn Evrop, Brazlii, Argentin a v Key West na Florid. Vydal nkolik romn a sbrek poezie, z nich pozoruhodn je zejmna romn Like the Rivers (1995). Spolupracuje tak s adou avantgardnch asopis (nap. Nexus).

9

Tajemstv smrti v LoggerheadNa Tortugch nem, eho by ses chytil, nejsou tam luny a kunery, kter se kolbaj u mola, snad njac lid, ocenolog, snc o cestch do Afriky, na Pobe slonoviny, sloni krej z psench dun k oze, b ke snnm vrcholkm Mount Kibo, prchaj ped lovci z Ruwenzori, kte nechvaj obry umt v savan, kdy pedtm zniili jejich pchu. A vichni toneme v boui, sladk bakchanlie pboje, tlo pes tlo, bl vlny se val nad otevenmi sty moe, skrvaj ped nmi svj svt, oi v laboratoi, setmn obrazovky potae, mylenka Whitmanova hlasu oivuje proces utopen, nebude pst pravdu, dokud tla slon v soumraku nevychladnou.

10

Prost oheVe st snme o tom, e poplujeme nad jemnmi listy strom, e budeme eit ploutvemi zlatou vodu omvajc nae due: terick sylfy a gnmy Paracelsa, purpurov mlha bude stoupat nad fyzickm svtem ty element. Ale v soumraku se vracme kolem zpustoen Queen Anne na Caroline Street, sedme na zpra, unaven, pijeme ernou kvu a poslouchme, jak kytara Ottmara Lieberta ple, dvme se na auta, jak jedou kolem, ed, pak hnd, a zase ed.

11

Na Rhode IslandV jejch pach hluboko ve vod, srdce boha bije ve vlnch, bloba luny hm z oblohy, pad na korlov tesy, tmav voda se barv domodra, m due splv s jejm hlasem, tento ostrov je pbytek duch, du jen zpola ivch, zpola dchajcch, krejcch po oputnch cestch, pronsledujcch svtlo, je miz za Rovm ostrovem, ano lska nm um dt hokosladk sbohem, ale nikdy ne pln a docela.

12

Park WaterplaceM due je pln neastn, je ve mn Freud a v nm jeho otec, a nememe zmnit minulost. A kam odeel sm sen? Vechna ta spravedlivost ve slovech kzn, kter nm podvaj v tisci letech katolictv. Mon, jestli se vichni obrtme do sebe, olme se tm starm to bude vechno v podku, Rwanda a Bosna jsou koneckonc jen v televizi, u nebude dn holocaust, chci ct, nen to reln sprvn? Nic nen reln, a co vlastn vbec vme? Satan a Je jsou v ns oba souasn.

13

Je sto milKdy ns nesly vlny z ostrova Skye, dva ztracen stny radostn vyvren na pobe, tepl vtr vlnil obil za sady broskvon a hrun, drty vysokho napt se zvedaly a nikam nemily, ticho se ozvnou vracelo z pl a do hor, snil jsem o tob, kdy jsi nn spoinula v mch pach, konec lta byl tich a mrn, tak jak m bt, snil jsem o hradech, kdy jsme kreli po bezch rybnk, zdlo se, e to potrv vn, na pevnin u pobe, svtlo bylo nzko v oblacch a vypadalo to jako v zim.

14

LuganoOeky a chladn stn nad nmi, ne tich Pa, ani ty jsi jet tehdy nebyla. Zpsob, jakm na m hledla striptrka v londnskm baru, myslelas, e je to lesbika, podle pohybu, jakm pohnula jemn rukou, hladkou a blou, ve vzduchu, kyprou jak jilm, jako cedr, tepl, rumlkov svtlo tv vlastn ensk impotence. (Bazilika)

15

Listy psnk, e chce nkoho, kdo je dokonal, moldavsk freska na zdi jej lonice, bohat, hlubok bda jejho peranu, zlat a rud barvy, muslim, sloen z lidskch postav. Vdycky se ve mn sna vidt nco, co nejsem. k mi: Kristus nezemel na ki. Nic nen dokonal, km j.

16

79 procentn pravdpodobnost ztrtyJak krsn je smrt v Madonna di Campiglio: tanc vesnian, zamrzl v ledu, rakousk kopce, dnes je to Itlie, dal msto, kam mus jt, jet jeden sen, ktermu v, ale neme doufat, e to udl znovu, plave ve svtle a tam, kde se pono, jsou stny, arabsk guma a zele tkaj z valle Verzasca eka, v n jsi vidl potpe, jak jde potet pod vodu, ct, jak dr jeho ptelkyni, ledovcov eka, jedinen a s nim nesrovnateln, krystalick, jeho zachovan tlo, rusk experiment v kamennch domech Sonogna, bolest v mm tle, kdy se tv prsy dotknou mch st, tv nohy se prohnou, extze tv bolesti, v bl, pod tvoj k, ve tvch kostech, riziko, n tvoj ptee, ve beru, hntu a tvaruji a tlo se pohybuje, celho mne pohlt, a ty dv a jakoby umr, zde v dolomitskm chladu, pu pi svtle svky, koupelna je a vzadu v chodb, a ty tan bez hudby, zvuk tvch rukou na pinu, u zase tady, doma ve Sttech

17

Pask lbnkyJak t mm radji tady, v Nov Anglii, v ponurch dnech, kdy zimn slunce miz u ve tyi hodiny odpoledne, jako Je do pa andla v dnech ped zmrtvchvstnm, javorov va, zlat, nhrobn kameny v poli, v tch poslednch hodinch, kdy mi zbv jen tv jmno, nemm ani fotografii, abych si t vybavil, jen tvou dui, noty v psnch, klvesy klavru, kter se chvj v mch prstech tak jako tv tlo, ale u nikdy nepoctme to, co tehdy v Pai, v Bois de Boulogne a v Rue Monsieur-le-Prince, kde rno pchla mo, seno a minky, chlad, ticho a slunce zoufale buc do naich prsou, skryli jsme se za modrmi maskami, tvm upanem, tvou bolest, a te si mohu jen povzdechnout, tak jako na zatku, sen, ivot, m due bez tebe, bez tvch medov lutch vlas.

18

RocciameloneTam, kde travnat cesta loutne, nahoe u hory Br, na hranici snhu a blch bz, je restaurace na via alla vetta, krajina kyp barvami zimy, erven hnd a smaragdov zelen zniench list, tukov lu zd, ty a j tvome celek, hlubok smysl obnoven monosti, msto naich du, promen tla, zvec ven, ptel nespchaj, vdy jen pr krok, pr krok zptky, kde nen bolest, zuiv chudoba touhy po tob, er dvou tisc mil kovovho drtu, ve svt, v nm chceme bt voln, dti to vdycky chtj, kdy vyrstaj, bosk nehybnost Mischabel, Rocciamelone, Alphubel, Lago di Lugano tam dole v prolklinch, slunen prach pokrv zemi, kdy t nkdo opout, kdy umr v mch pach, kdy se probud ze sna a on trv dl a jet silnji, jak se tvj hlas chvje, jak v, e ume, jestlie nepjde dl, a nev-li, jak ji opustit, vyzni sv vlastn tepajc srdce.

19

20

Jak k v doslovu k tto knize Novoanglian Matthew Sweney, Nov Anglie je Mekkou bsnk, kte chtj v tichu pst poezii Antologie poezie Nov Anglie pedstavuje dvacet bsnk a bsnek a jsou v n zastoupeni autoi jak znm a respektovan (James Merrill, May Sartonov, Hayden Carruth, Alan Dugan), tak ti, kte si reputaci teprve zskvaj (Kathleen Lignell Ellisov, Michael Fournier, David Adams, Jeanpaul Ferro). Nkte z nich ji do na zem zavtali a etli zde svoje vere (Sylvester Pollet, Burton Hatlen), jin se sem teprve chystaj.

fra.cz

Cover Stanislav Kolbal, 2002

Jak k v doslovu k tto knize Novoanglian Matthew Sweney, Nov Anglie je Mekkou bsnk, kte chtj v tichu pst poezii Antologie poezie Nov Anglie pedstavuje dvacet bsnk a bsnek a jsou v n zastoupeni autoi jak znm a respektovan (James Merrill, May Sartonov, Hayden Carruth, Alan Dugan), tak ti, kte si reputaci teprve zskvaj (Kathleen Lignell Ellisov, Michael Fournier, David Adams, Jeanpaul Ferro). Nkte z nich ji do na zem zavtali a etli zde svoje vere (Sylvester Pollet, Burton Hatlen), jin se sem teprve chystaj.

ji vylo

Thomas Ernest Hulme, Modlitba za smv luny Imagist. Antologie imagistick poezie Richard Caddel, Slova straky/Magpie Wordspipravujeme

fra

fra.cz

Cover Stanislav Kolbal, 2002

E. F. Fenollosa, E. Pound, nsk znak/Chinese Character Vladimr Sadek, idovsk mystika Paul Celan, Bsn Joyce Mansourov, Vkiky Jos ngel Valente, V koenech svtla ryby Robert Lax, Cirkus dn a noc Ludvk Akenazy, Pratn pohdky