of 28 /28
ノVKヨNYV 2008-2010

ÉVKÖNYV 2008-2010

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ÉVKÖNYV 2008-2010

Page 1: ÉVKÖNYV 2008-2010

ÉVKÖNYV2008-2010

Page 2: ÉVKÖNYV 2008-2010

2

C s e t e B a l á z s K ö z é p i s k o l ar ö v i d t ö r t é n e t e

Sokan nem tudják, hogy már az 1947-48. tanévben működött jog-elődünk, a Dolgozók Iskolája, felvállalva mindazt, amit a tudásban,kultúrában hátrányosan elmaradt munkásember elvárt az iskolától:segítsen behozni a lemaradást, nyújtson sikerélményt. 1956-ban mára Csepel Vas- és Fémművek néven üzemelő, volt Weiss Manfrédgyárban, megindult a Gép- és Gyorsíró Iskola, ahol a gyárban dolgo-zók képzésére létesült iskola igen hamar népszerűvé vált. 1972-benindult az első évfolyam Csepelen, amely kerületi beiskolázásúvábővült. Régi statisztikára hagyatkozva szerény becslések szerint aziskolában általános iskolai illetve gimnáziumi végzettséget szerzettfelnőtt hallgatók száma összességében elérte a 32-33000 főt. 1984-ig önálló iskolaként működött két helyen a Jedlik Ányos Gimnáziumépületében és a gyárban. 1984-ben átszervezés miatt megszűnt, mintönálló iskola és integrálódott a XX. kerületi Varga Jenő Közgazda-sági Szakközépiskolába, a Csepel Művek területén azonban tagozat-ként 1989-ig folyt a képzés.

1990-ben intézményünk szervezetében új nappali tagozatok is in-dultak:

közgazdasági szakközépiskola gép- és gyorsíró szakiskola

Az iskola felvette a Felnőttoktatási és Művelődési Tanintézet nevet.

1993-tól az oktatási törvény értelmében immár közös igazgatásúintézményünk Csete Balázs Középiskola néven működött tovább.A nappali gimnáziumban 1994-től fokozatosan áttértünk az ifjúságigimnázium tantervéről a nappali tantervi követelmények teljesítésére.

Jelenleg

nappali gimnáziumi (kifutó rendszerben) közgazdasági szakközépiskolai felnőttoktatási

tagozatainkon 419 hallgató tanul évente.

Page 3: ÉVKÖNYV 2008-2010

3

C s e t e B a l á z s é l e t é n e k é sm u n k á s s á g á n a k r ö v i d t ö r t é n e t e

Ki volt Csete Balázs?„Édes szülöttje a magyar alföldnek, aki élő és érzővalakinek, valaminek hiszi és látja az imádott magyarföldnek minden göröngyét. Kutatója, rajzolója, gyűjtőjea veszendőbemenő, haladó magyar művészi és lelkiszépségeknek, érdekeknek. Gyalogosan járja mindennyáron a magyar falukat, ahol pásztorfaragásokat,hímes rokolyákat és bútorokat rajzol és tőrül metszettmagyar szólásokat gyűjt. Mindenütt szívesen látottvendég. Amolyan modern táltosa, igrice ő ennek a szen-vedő, hitevesztett magyar világnak.”

(Részlet: Csete Balázs: Mesél az élet c.1937-ben megjelent művéből)

Csete Balázs 1893. március 15-én Jászkiséren született. Az elemiés polgári iskolát Szolnokon végezte. Kisdiákként kötelezte el magáta művészetek mellett. Festőnek készült, de álmai megvalósítatlanokmaradtak: kitört az első világháború, s ő bevonul katonának. A hadi-fogságból hazatérve a tanári pályát választotta élethivatásául: 1920-ban polgári iskolai rajztanári oklevelet szerzett.

Az 1920-as évek második felétől került kapcsolatba a magyarnéprajzi kutatással. Számos jó minőségű rajza került az 1930-asévek reprezentatív néprajzi és népművészeti kiadványaiba, többekközött „A magyar népművészet” és az „A magyarság néprajza” címűkötetekbe.

A Néprajzi Múzeum közel ezer erdélyi és jászsági színezett és tus-rajzát őrzi.

Csete Balázs szakmailag képzett, gyermekszerető pedagógus volt.Tanárként nemcsak a tudás átadására törekedett, hanem gyűjtőkörút-jai során a Néprajzi Múzeumot közel ezer erdélyi és jászsági színe-zett tusrajzzal gyarapította.

Munkássága vitathatatlanul a tudománytörténet részévé vált.

Page 4: ÉVKÖNYV 2008-2010

4

I g a z g a t ó i k ö s z ö n t ő

„Valahol az Ismeretlenben egy inga méri az időt,És állandóan jár és jár. Mozgása újabb és újabbÖrömöket hoz: örömöt, mosolyt és könnyeket, ésSoha nem tér vissza a letűnt pillanatnak új lehetőséget adni…”

/K. Gulis/

Immár második éve vagyok aCsete Balázs Középiskola igazgatója.

Már az első évben gondolkodtamazon, hogy kellene egy szép kiad-vány, mely méltóan mutatja be isko-lánk életét írásokban és képekbenegyaránt.

Milyen is legyen ez az évkönyv?

Sokat töprengtünk, elmélkedtünk ezen. Intézményünk sok évesbár, de többen úgy gondoltuk, új élet kezdődött két éve, így hát csakezt az időszakot mutatjuk be a diákoknak, a tanulók családjainak és akedves érdeklődőknek azzal a szándékkal, hogy örömüket leljék kiskiadványunk nézegetésében.

Köszönetet mondok Kerekes Ildikó kolléganőmnek és Halpert Jó-zsef, Becskeházi Zoltán kollégáimnak, akik szívesen vállalták azévkönyvünk szerkesztését. Azoknak a kollégáknak, diákoknak isköszönöm, kik közreműködtek e szép és igényes könyvecske megje-lentetésében.

Kötetünket ajánlom mindenkinek, akinek örömöt hoz, és új lehe-tőséget talál benne.

Budapest, 2010. március 24.Kormosné Laboncz Johanna

igazgató

Page 5: ÉVKÖNYV 2008-2010

5

T a n t e s t ü l e t i n é v s o rVezetőségKormosné Laboncz Johanna igazgató, történelem,

magyarBenkőné Tim Valéria igazgatóhelyettes,

biológia, pedagógiaZwick Gábor igazgatóhelyettes,

történelem, magyarSzilárd László feln. okt. tagozatvezető,

földrajz, biológiaTanárainkAriné Imre Gabriella matematikaBakosné Pásztor Gabriella német, pedagógia (gyes)Becskeházi Zoltán informatikaDelasszéga Ágnes matematika (gyes)Frimmel Fruzsina énekFux Ernőné magyarGonda Péterné gépírásHalpert József informatikaIllés Ibolya magyar, könyvtárKárolyi Zsuzsanna matematikaKerekes Ildikó közgazdaságtanKossuth Angéla magyar (gyes)Kovács Magdolna biológia, testnevelésLóczyné Sasvári Csilla szabadidő szervező,

DÖK segítő műszaki tanárMagyar Adrienn angol (gyes)Molnár Csilla Hajna angol, magyarMolnár Jenő angol, magyarMolnár Violetta németMorovik Attila testnevelés,

ifjúságvédelmi felelősMráz Katalin német, szociálpedagógiaPlankó Ottó földrajz, biológia, médiaPrincz Mónika történelem

Page 6: ÉVKÖNYV 2008-2010

6

Princz Róbertné közgazdaságtanRévay Gabriella angolRóthné Géczy Veronika magyarRuzicska Mária történelemSebestyén Tünde matematikaDr. Szőkéné Hercz Eleonóra rajzSztrehárszki Mónika kémiaTarnainé Matus Katalin magyarTóth Zita földrajz (gyes)Technikai és ügyviteli dolgozóinkÁcs Józsefné hivatalsegédAsperján János gondnokBata György portásBerta Jánosné gazdasági ügyintézőBöröcz Ferencné adminisztrátorFarkas Gyöngyi iskolatitkárFiszl Andrásné hivatalsegédGergelyné Berényi Krisztina védőnőKövér Zoltán portásNagy Sándorné hivatalsegédNovák Györgyné hivatalsegéd

Page 7: ÉVKÖNYV 2008-2010

7

A 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - e s t a n é v o s z t á l y a i9. A 9. B 10. A

Princz Mónikaosztályfőnök

Mráz Katalinosztályfőnök

Kovács Magdolnaosztályfőnök

Balog NikolettaBalog RenatóBalogh GergőBokor BeátaBudai NikolettChinbath KhishigmaaCziránku KristófCsüllög DánielDávid KrisztiánDénes LauraDittrich HenriettaDoszpod SzandraErdei CsabaGergely BeatrixGlonda ViktóriaHüse BrigittaKirály AlexandraKovács AnikóKovács ElizabetKozák JánosMadar MónikaMolnár EszterNádasvölgyi ZoltánOrsós AndreaSallós AlexaSárközi BrigittaSimák GeorginaSinkó AndreaSzabó ÉvaSzeklár NikolettSztanó BarbaraTóth MercédeszVicenti Cintia

Abou Bakr JennaAndráska VeronikaAntal EdinaBakó AlexandraBakró TündeBálint LíviaBálint ZsoltBarkóczi ZsanettBarta VivienBolla BrigittaBoros AlexandraFelföldi KlaudiaHrabovszky NoémiJakab ÉvaKecskés DorinaKevei AdriennKovács RichárdLibor KittiLukács AnitaMészáros TímeaNémeth CsabaNémeth GyulaOrsós GinaPeidl MárkSali RenátaSárközi JenniferTóth ZsoltTóth VivienTresánszki TamaraZámbó KrisztinaZámbó Enikő

Banicz AlexandraBalogh IvettBerszán BernadettBraun BrigittaCzifra BettinaCsámpai DzseniferCsaplár AnitaDeák TamásDupski BernadettErdős ViktóriaFeith GáborFehér RebekaFényes JenniferFogarasi András KrisztiánHorváth MercédeszHorváth ZsuzsannaKardos BettinaKatona RenátaKirály JózsefKiss BernadettKovács NikolettLakatos ImreLakatos Jenifer NikolettaŐze Szilvia KatalinPapp JánosPéter NorbertSima Piroska RózsaSuha DávidSzabó LíviaSzatmári TímeaTamása MónikaVáradi AndrásVarga KlementinaVincze Éva

Page 8: ÉVKÖNYV 2008-2010

8

A 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - e s t a n é v o s z t á l y a i10. B 11. A 11. B

Fux Ernőnéosztályfőnök

Kerekes Ildikóosztályfőnök

Becskeházi Zoltánosztályfőnök

Barkóczi AnettBoros KlaudiaBroschek AndreaCsercsa ViolettaDiósy BarbaraDonáczi BernadettFehér TímeaFekete DiánaFőfai BrigittaGazdag BettinaHornyik TamásHorváth DóraKállay BernadettKecskés DzseniferKökény BeátaLass AndreaNagy SzilviaPiff NikolettSiroki GinaSzabó NikolettSzanda BrigittaSzatmári ZsoltTamási NikolettTóth Attila DávidVarga BeatrixVarga Roland

Bene CintiaBódi GáborBuzsik NorbertCsörgő Richárd IstvánFauszt Vivien NikolettFelföldi TiciánaFiskus Patrik AttilaGayerhosz ErikaGruber Zsanett SzimonettaHornyák SzabinaHrabina RichárdJakab Anett JúliaKakas Norbert KárolyKereszturi NelliKiss Olga AndreaKuzsel NoémiLaczik ÁdámLakatos HelénaMáté AndreaNagy BettinaNagy NóraStranszky DánielSzabó BernadettSzabó Kitti RékaSzilas MátéTóth NoémiTurányi MercédeszVarga Annamária SzandraVarga Violetta Éva

Bari BarbaraBudai MelindaCser TamásCsikós NikolettCsonka SzibillaCsorba LajosDárdai IvettHalász GyörgyHerczog EszterHorváth VeronikaJáger Dániel FerencKalapács ZsanettKalmár AlexandraKanalas KrisztinaKovács Gabriella RózsaLanger FerencMárkus Hajnalka EszterMaticza Mihály LajosMatisz RenátaMohácsi RolandNémeth ZsoltOzgyin JánosPapp TündeScheit Szilvia ZsanettSpéth Alexandra KittiTompa MiklósVeress Krisztina

Page 9: ÉVKÖNYV 2008-2010

9

A 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - e s t a n é v o s z t á l y a i11. H 12. A 12. B

Molnár Jenőosztályfőnök

Róthné GéczyVeronika

osztályfőnök

Molnár Hajnaosztályfőnök

Abou-NamoussGália Krisztina

Berta BernadettBinder BalázsBordács AnitaCzingli Nikoletta MáriaHegedűs NikolettHéjj HannaHunyadi FanniJámbor LászlóKovács RenátóKovács RolandLadányi IlonaMagyar Márton CsabaMolnár TímeaPáli OlivérPupek ZoltánSulyok EvelinSzabó Anna IlonaSzabó DávidSzabó DóraSzilágyi NikolettSzűcs VivienSztruhár PatrickTóth Tamás

Bánáthy DánielBaráz SzimonettaBenczi NorbertBíró IstvánBudai Alexandra DzseniferBuzás KittiCsáki KrisztinaCsorba Sándor DezsőDanó ZsoltDudás EmeseDul KrisztinaDürge NikolettErdős EdinaFéliksz TamásFrecska BarbaraHorváth FerencJakabfi DánielKecskés AndreaKerekes MarcellKeszthelyi NikolettKimmel DávidKováts KarolinaMarschall DávidŐri MónikaPesze Sándor ViktorVeinhardt Helga MercédeszVirág Sándor RichárdZsiga Bence

Cséfalvay PéterDrahota BenadettÉler DánielFöldi MónikaGarai ViktóriaGergely GáborHarsányi BoglárkaKulcsár AttilaMákos ZoltánMárton AlexandraMráz Mónika KatalinNémeth AlexandraOkolicsányi HenriettaÖtvös RenátaPapp MárkProhászka PéterSalik ViktorSata BalázsSchmidt AlexandraSipos BrigittaSomogyi KrisztinaSzabados EdinaSzabó NikolettSzabó RenátaSziráki NorbertTiti Ibolya JúliaTomasits BettinaTóth EdinaTóth MárióTúri Tünde AndreaVáradi KatalinVárosi Roxána Brigitta

Page 10: ÉVKÖNYV 2008-2010

10

A 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - e s t a n é v o s z t á l y a i12. H 10. D (esti)

Ruzicska Máriaosztályfőnök

Révay Gabriellaosztályfőnök

Ambrus TündeAsperján DávidBalogh IbolyaCzuczi Iván TamásCsemely DánielDankó KrisztiánDuttyán NoémiGondi AnikóHorváth AlexandraHorváth JánosKincse HenriettaKirály IstvánKiss Bernadett ZsófiaKléger KatalinLedő MariannaMárta BarbaraMárton NikolettNovotni TamásPárizs AlexandraPéteri CsabaSzabó BalázsSzabó KittiSzabó SzandraTímár AlexandraTóth MelindaVarga Dániel LarionVincze Judit Erzsébet

Ádám Rebeka MelissaBaloghné Erdei HajnalkaBalogh MónikaBodnár GrétaBorbás BrigittaBunkoczi KrisztiánCziránku GergelyCzető JánosCseledi KárolyFábián ÉvaFarkas GergőGránitz FerencGróf FerencGyörke ZsoltGyörkéné Gyurik ZsuzsannaHorváth TamásHunyadi KatalinIhász GyörgyJankó FerencnéKardos TímeaKasza ZsuzsannaKói Csabáné Németh IldikóKota MártonKovács Gábor

Kútfej GyörgyKvanta GáborLemmich EdinaLimpek KarolinaMohácsi ZsófiaMolnár SzabinaNagy BalázsNagy EdinaNagy Zoltán JánosŐseh-Fejér ZoltánPrávicsné Zsilinszky AndreaRácz-Székely GergőRéczi FerencnéReibl IzabellaRoxin ÁkosSánta KrisztinaSeregély ZitaSzántai LászlóSziklai ZoltánTemes AndreaUtasi KittiVarga TamásZámbó HajnalkaZsigóné Orosz Judit

Page 11: ÉVKÖNYV 2008-2010

11

A 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - e s t a n é v o s z t á l y a i11. D (esti) 11. E (esti) 12. D (esti)

Szilárd Lászlóosztályfőnök

Szilárd Lászlóosztályfőnök

Tarnainé MatusKatalin

osztályfőnökBakró GyörgynéBogdán TündeBresák IstvánCserna LászlóFenyvesi KatalinFinta JuditGyöngyösi FerencHajnal IlonaKelemen IstvánKirchner ZsanettKovácsné Mirajder MártaKörmendi MónikaMátyási ZoltánNótin KatalinOchsenfeld GáborOláh ÁrpádPalányi RitaPapp EmesePapp VeronikaParák MariannPozsár ZoltánPurthál MáriaRiczu LajosnéSzedlár VeronikaTörőcsik PéterVladár FerencnéZámbó Attila

Albert JózsefAmler GyulaBalogh ErikaBéki Zsolt ZoltánBerki JózsefCsák RolandDányi PéterFizli AndrásGere ZsoltnéGörbe NorbertHelvaci Ersan DávidKakas AnitaKurbel NikolettMészáros BorbálaNémeth AndrásSüveges AnitaSzabóné Varga AngelikaTót SándorVida RolandZámbó Béla

Ács ZoltánBacsik MártonBalogh AttilaBalogh MónikaBarkóczi EmíliaBartha Ádám AttilaBartha AlexandraCsiha GabriellaCsömör SzilviaDeák ÉvaDencs ZsuzsannaDobosné Czinczár GyöngyiFarkas TímeaFazekas CsillaFehér AttilaFentős EnikőGömbösné Novák ZsuzsannaHorváth NorbertHorváth ViktóriaKohautek CsabaMárton GáborMolnár EndrénéPércsy TamásRecse GergőRózsa SándornéRumi AndreaSzabó TamásSzakácsi AttilaSzarvas IstvánnéSzuda DávidTörök IstvánnéWágner ZsuzsannaZadravecz MónikaZelenák Gáborné

Page 12: ÉVKÖNYV 2008-2010

12

Page 13: ÉVKÖNYV 2008-2010

13

T a n t e s t ü l e t i k i r á n d u l á sZ i r c , P a n n o n h a l m a

Tantestületünk hagyománya, hogy közös kirándulást szervezünk.

A 2008/2009-es tanévben úticélunk Zirc- Pannonhalma volt. Fel-fedeztük a Zirci Arborétum növényritkaságait két kolléganőnk,Benkőné Tim Valéria és Kovács Magdolna segítségével.

A nap záró programja Pannonhalma volt, ahol idegenvezetőveltekinthettük meg az Apátság művészeti értékekben gazdag épületét.A hétköznapok szürkesége után jól esett egy vidám és élményekbengazdag napot eltölteni.

Page 14: ÉVKÖNYV 2008-2010

14

A n g l i a i ú t – É l m é n y b e s z á m o l óIskolánk tanulmányi utat szervezett

Angliába az 2008-2009-es tanévben. Iz-galmasnak ígérkezett, mivel tíz nap alatthárom fővárost is érintettünk. Kényelmesautóbusszal utaztunk, melyen osztoztunkegy miskolci iskolával.

Március 28-án este indultunk. Bár ki-csit fáradtak voltunk a buszon alvás kö-

vetkeztében, másnap délután kíváncsian száll-tunk ki Brüsszelben, és jártuk végig az Ízek

utcáját,gyönyörködtünk a szép, régiépületekben.

Dunkerque-ben egy F1szállodában aludtunk, majdreggel a Csalagúton mentünkát a Kontinensről a szigetre.Miután megcsodáltuk a dove-ri fehér sziklákat, továbbutaz-tunk a Leed’s Kastélyba,mely arról híres, hogy annak-idején VIII. Henrik kedvenctartózkodási helye volt.

Page 15: ÉVKÖNYV 2008-2010

15

Estére elfoglalhattuk szálláshelyeinket a Mo-bil Home-okban, melyek tejesen felszerelt lakó-kocsik. Volt konyha is, ahol tudtunk főzni éstízórait is csomagolhattunk magunknak.

London sok nevezetességét megnézhettük: a London Eye-t, a Bri-tish Museum-ot, a Science Museumot, a Westminster Apátságot éstermészetesen a Tower of London-t.

Visszafelé Angliát kompon hagytuk el. Nagy élmény volt a híresLa Manche csatornát közelről látni.

Következő állomásunk már Párizs volt. Ott is F1 szállóban alud-tunk. Felejthetetlen élmény volt az Eiffel-torony tetejétől gyönyör-ködni Párizsban. Lehetőségünk volt a Szajnán is hajókázni.

Egy újabb buszon alvás után ér-keztünk haza fáradtan, de tele fe-ledhetetlen élményekkel.

Földi Mónika és Somogyi Krisztina

Page 16: ÉVKÖNYV 2008-2010

16

J á s z k i s é rA Csete Balázs Középiskola sikeres pályázata tette lehetővé, hogy

iskolánk 40 fős „delegációja” 2009. október 13-án ellátogathatottJászkisérre. Névadónknak, Csete Balázsnak szülőhelyén jártunk,ahová a jeles pedagógus, helytörténész és néprajzkutató élete utolsóéveiben visszatért.

Szemerkélő esőben, de„napsugaras” hangulatban in-dultunk kirándulni a SzentImre térről. Igazgatónőnk,Kormosné Laboncz Johanna ésnéhány kollégánk mellet aCsepeli Helytörténeti és Vá-rosszépítő Egyesület elnöke,Bolla Dezső és alelnöke, Hor-váth László is velünk utazott.

A delegációban iskolánk névadójáról sikeres pályázatot írt diákjainkis jelen voltak.

Először meglátogattuk a jászkiséri Művelődési Házat, amelyet akiváló építész, Makovecz Imre tervei alapján építettek; rusztikus,mégis modern hangulatot keltett bennünk. Remek ismertetőt hallot-tunk, az intézmény aktív vezetőjétől, Balogh Györgytől az intézménymindennapi kulturális lehetőségeiről.

Utána tiszteletünkettettük a Csete BalázsHelytörténeti Gyűjte-ményben, ahol SzüleKatalin nagy tisztelettelfogadott és „kalauzolt”bennünket a helyi kin-csek között. A gyűjte-ményben a magyar múlttárgyi emlékeit, CseteBalázs munkáit, tárgya-

Page 17: ÉVKÖNYV 2008-2010

17

it, a hazaszeretet ékes bizonyítékait láthattuk. De nem jöttünk el üreskézzel, választhattunk a számunkra készített ajándékokból.

A tájház megtekintése után ajászkiséri temetőbe zarándokol-tunk Csete Balázs sírjához, aholelhelyeztük a megemlékezés virá-gait. De leróttuk kegyeletünket atájház egyik alapítójának, GyőriJános tanár-helytörténésznek sír-jánál is.

Hazafelé megálltunk Jászberényben, ahol megtekintettük a híres-neves Jász Múzeumot. Kiváló áttekintést kaptunk muzeológusunkvezetésével a jászok történelmi múltjáról, tárgyi emlékeiről, és láthat-tuk a Jászság Szimbólumát, múltunk féltett kincsét, a Lehel Kürtjét.

Csepelre immár barátságos őszi napfényben érkeztünk vissza.

Azzal a jóleső tudattalzártuk kivételes napunkat,hogy jövő év, 2010 márciu-sában viszonozni kívánjuka jászkiséri barátainknakszívélyes és őszinte vendég-szeretetét. Iskolánk nagy-szabású ünnepi műsorral éskiállítással tiszteleg név-adónk, Csete Balázs emlékeelőtt.

Ruzicska Máriatanárnő

Page 18: ÉVKÖNYV 2008-2010

18

S z a l a g a v a t ó k é p e k b e n2009. november 20-án a Csili Művelődési Házban tartottuk a sza-

lagavatót. A három végzős osztály tanulói ezen a nevezetes naponlettek felnőtté avatva a kék szalag viselésével.

Page 19: ÉVKÖNYV 2008-2010

19

C s e t e - n a p i r e n d e z v é n y e kF e l e d h e t e t l e n n a p a C s e t é b e n

Március 11-én a Csete Balázs Középiskolában nagyszabású ren-dezvénynek lehettünk részesei. 13 órakor került sor egy olyan em-léktábla avatására, melyet a középiskola tantestülete az egy éveelhunyt Fodor István tanár úr tiszteletére készíttetett.

A Csete Balázs Középiskolaigazgatónője, Kormosné LabonczJohanna, mint kiváló tanárra,nagyszerű kollégára és polihisztorraemlékezett beszédében.

Barabás Miklós úr, a Magyar Bé-keszövetség elnökségének tagjaméltatta Fodor Istvánnak azt a ki-magasló érdemét, melyet a világbé-ke megteremtéséért tett.

Rózsa András közíró az Isonzó völgyében és Doberdónál szer-vezett kirándulásokon való tetteit méltatta.

Sárkány István úr, a Csepel Galéria igazgatója Ady Endre ver-seivel tisztelget az EMBER előtt.

Az emléktáblánál a tengernyi virág és koszorú nem engedi elfe-ledni ennek a jeles embernek az emlékét.

A Csete Balázs Középiskolá-ban meggyújtott két örökmécsesezentúl nemcsak Csete Balázsraemlékeztet.

14 órakor került sor Csegart-ban egy színvonalas és igényesnéprajzi kiállítás megnyitására,mely a Csete Balázs Középiskolatantestülete, diákjai és szülői kö-zössége gyűjtőmunkája révén jöttlétre az iskola névadójának tiszte-

Page 20: ÉVKÖNYV 2008-2010

20

letére néhai Fodor István úrnak ajánlva. Kormosné Laboncz Johannaigazgatónő a kiállítás megnyitására Balogh György urat, a JászkisériMűvelődési Ház és a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény igaz-gatóját kérte fel. A rendezvényt megtisztelte Jászkisér Város Pol-gármestere, Hajdú László úr is.

Nemcsak a kiállításlátványa volt lenyűgöző,hanem Kecskés Sándoroperaénekes hangja is,mikor megszólalt a „Ha-zám, hazám te minde-nem…”. Az érzelmeketcsak fokozta Simon Anett,aki gyönyörű moldvainépdalokat énekelt csengőhangján.

A közel száz meghívott vendégünk 17 órakor gyönyörködhe-tett a teltházas nézőtéren a több mint 300 színpadra lépő csepelitehetség színvonalas produkciójában. A megnyitóban az Igazgató-nő köszönetét fejezte ki azoknak az intézményeknek, akik a közös

cél érdekében el-fogadták a CseteBalázs Középisko-la – mint fő szer-vező – meghívását.Jó volt együtt látni– az óvodás kor-osztálytól a közép-iskolás korosztá-lyig – a színpadralépő szavaló, ének-lő, táncoló és hang-szeren játszó gye-rekeket és ifjakat.

Page 21: ÉVKÖNYV 2008-2010

21

V e r s e n y e k é s e r e d m é n y e kÉvente részt veszünk a MNB által meghirdetett

Monetary versenyen, ahol kerületi szinten nagyonszép helyezést érünk el. Minden évben ellátoga-tunk az MNB által meghirdetett kiállításra, ésrészt veszünk egy előadáson is. Ezek a látogatásokolyan sikeresek, hogy néha két alkalommal is ottvagyunk.

Fontosnak tartjuk anyanyelvünk ápolását, ezért a Kazinczy-szépkiejtési versenyen mindig jelen vagyunk. A budapesti fordulónHajtmann Dávid és Lass Andrea képviselte iskolánkat az Anya-nyelv Évében. Iskolán belül is szervezünk szavaló és prózamondóversenyeket, ahol diákjaink szép számmal vesznek részt.

A FPPI által meghirdetett, a Kézfogás Éve alkalmából rendezettkönyvtári versenyen két tanulónk, Csörgő Richárd és Zsiga Bence,II. helyezést értek el.

2009/2010-es tanévben az iskolaiKazinczy versenyen elért eredmények

GimnáziumDuttyán Noémi 1. helyezés

KözgazdaságiCsáki Krisztina 1. helyezésDoszpod Szandra 2. helyezésKereszturi Nelli 2. helyezésGergely Beatrix 3. helyezésCsörgő Richárd 3. helyezés

Page 22: ÉVKÖNYV 2008-2010

22

Benkőné Tim Valéria igazgató helyettes ésKovács Magdolna tanárnő a különböző egész-ségügyi versenyek pártfogója és csapataik min-dig szép helyezéseket érnek el:

Magyar Vöröskereszt XXI. Kerületi Ver-senyén, felnőtt kategóriában II. helyezés

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Területi Versenyén,csecsemőgondozási verseny IV. helyezés

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Budapesti KörnyezetvédelmiVersenyen IV. helyezés

Csepeli Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyen IV. helyezés

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi SzervezeteElsősegélynyújtó Versenyén V. helyezés

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi SzervezeteKörnyezetvédelmi- és EgészségnevelésiVersenyén VII. helyezés

Page 23: ÉVKÖNYV 2008-2010

23

S p o r t e r e d m é n y e k2008/2009-es tanévben meghirdetett kerületi röplabda bajnokságFiú 4. helyezésLány 4. helyezés

2008/2009-es tanévben labdarúgásMárcius 15. Kupa 3. helyezés

2009/2010-es tanévben kerületi röplabda bajnokságFiú 3. helyezésLány 2. helyezés

2009/2010-es tanévben meghirdetettasztalitenisz kerületi bajnokságHrabina Richárd 4. helyezés

Kerületi fekvenyomó bajnokságBuzsik Norbert 2. helyezésVirág Richárd 3. helyezés

Page 24: ÉVKÖNYV 2008-2010

24

S z a k t a n t e r m e kNagy örömünkre 7 szaktantermet sikerült kialakítani, ami nagy

segítséget nyújt a diákoknak a tantárgyak könnyebb és jobb elsajátí-tásához:

mmaaggyyaarr

aannggooll -- nnéémmeett

mmaatteemmaattiikkaa

iinnffoorrmmaattiikkaa

bbiioollóóggiiaa -- ffööllddrraajjzz

EECCDDLL vviizzssggaatteerreemm

jjóóll ffeellsszzeerreelltt kköönnyyvvttáárr

ttaanniirrooddaa

Page 25: ÉVKÖNYV 2008-2010

25

S z a k k ö r ö kGondoskodunk a szabadidős tevékenységek lehetőségeiről is. Van

szabadidő-szervező tanárunk, aki biztosítja a diákok tanítás utániprogramját. 14 szakkörünk és klubunk – a többek között színjátszókör, táncoktatás, csecsemőgondozás, énekkar, rajzszakkör, többfélesportkör – kínál hasznos kikapcsolódást a tanítás után.

A 2009/2010-es tanévben iskolánkban kézműves szakkör indult,ahol diákjaink nagy lelkesedéssel készítettek macikat, karácsonyiüdvözlőlapokat és fűztek gyöngyöt. A szakkör működését két nagyonlelkes kollegánk, Róthné Géczy Veronika és Princz Mónika,felügyeli és irányítja.

kézműves dráma tánc rajz sport

Pályázatok segítségével minden tanévben diákjaink ingyenesenlátogathatnak színházi előadásokat és múzeumi kiállításokat.Tevékenyen részt veszünk a kerület életében, rendszeresen jelenvagyunk ünnepélyeken, megemlékezéseken.

Page 26: ÉVKÖNYV 2008-2010

26

T I S Z KA TISZK – Területi Integrációs Szak-

képzési Központ – olyan szerveződésiforma, amely lehetőséget kínál a haté-konyabb szakképzésre az oktatásbanmeglévő párhuzamosságok kiszűrésére.

A 2009/2010-es tanévben iskolánk csatlakozott a Jövő ZálogaTISZK-hez. Közös törekvésünk, hogy a TISZK szervezésében aszakértelem, a tárgyi és az anyagi feltételek összeadódjanak, éshatékonyan segítsék a tanulók képzését.

Mik a céljaink?A gazdaság igényeinek megfelelő magas szintű szakképzettség

és tudás elsajátításának biztosítása. Ezzel a munkaerő versenyképes-ségének, a régió munkaerőpiacának és fejlődésének javítása. Apályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében aszakképzési rendszer olyan továbbfejlesztése, amely képes afolyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igényekköltség-hatékony kielégítésére valamint a tanulók lemorzsolódásánaklényeges csökkentésére, az élethosszig való tanulás alapképességei-nek megszerzésére.

Miért a Jövő Záloga?Számunkra kulcskérdés az érdemi kapcsolattartás a munka-

adókkal, a piaci szereplőkkel, szakemberigényeik minél teljesebbmegismerése és az ehhez igazodó képzési szerkezet kialakítása –melynek eredményeként naprakész tudást szereznek a tanulók.Valljuk, hogy a Jövő Záloga TISZK és tagiskolái akkor sikerek, haügyfelei – a diákok, a szülők, a tanárok, az oktatók és a munkáltatók– elégedettek vele. Ezért sokszínű képzési lehetőségeinkkel,hatékony oktatásunkkal és széleskörű plusz szolgáltatásainkkal olyanelőítéletektől mentes, vállalkozó kedvű szakképzési formát kínálunk,amely ugyan nem vállalja át az egyén döntési felelősségét, de sikereséletpályájának megtervezéséhez sok segítséget, új szemléletűtámogatást nyújt.

Page 27: ÉVKÖNYV 2008-2010

27

T e r v e i n k a s z a k k é p z é s b e nA szakmai képzésben kulcskérdés, hogy gyorsan és rugalmasan

reagáljunk a munkáltatók változó szakemberigényeire. Ennekjegyében a következő tanévben a terveink szerint több új szakmaoktatását kezdjük meg iskolánkban.

A 2010/2011-es tanévben nyelvi előkészítő szakközépiskolai osz-tályt indítunk angol és német nyelvből. A képzés 5 éves.

Tervezzük közgazdasági OKJ-s szakmai képzés beindítását 13.évfolyamon, vállalkozói ügyintéző szakon.

A 2011/2012-es tanévtől a közgazdasági szakképzés mellettinformatikai képzést biztosító osztály indítását tervezzük.

A 2011/2012-es tanévtől fogjuk bevezetni az alábbi OKJ-sszakmák oktatását:

Irodai asszisztens Pénzügyi-számviteli ügyintéző Gazdasági informatikus

D i c s ő s é g f a á l l í t á sIskolánkban szeretnénk elismerni azokat a diákokat,

akik jó tanulmányi eredményük mellett az osztály és azintézmény érdekében is építően tevékenykedtek. Ezért hatá-roztunk úgy, hogy dicsőségfát állítunk. Erre kerülhetnekfel a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó végzős diákokneve.

Először Buzás Kittit és Veinhardt Helga Mercédesztéri ez a megtiszteltetés. Ők lesznek az első „levelek” azon afán, melyet Kiss Tibor művész úr faragott a fenntartómegbízásából. 2010. április 29-én ünnepélyes keretek kö-zött avatjuk fel a mi fácskánkat.

Reméljük a két tanuló szorgalma, elért eredményei pél-daként szolgálnak majd a fiatalabbaknak, s évről évre újabbés újabb értékes „levéllel” gyarapodik majd ez a kis fa.

Page 28: ÉVKÖNYV 2008-2010

Csete Balázs Középiskola1215 Budapest, Csete Balázs u. 6-8.

www.csete.sulinet.hu