Vmesna predstavitev in razgovor z Ob¤†inskim Vmesna predstavitev in razgovor z Ob¤†inskim svetom 1.marec

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vmesna predstavitev in razgovor z Ob¤†inskim Vmesna predstavitev in razgovor z...

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030 Vmesna predstavitev in razgovor z Občinskim svetom 1.marec 2017

  www.kz-consult.si

 • Namen •  Uvod: zakaj strategija •  Šenčur danes: analiza, anketa & mnenja •  Šenčur jutri:izhodiča in pogled občinskih

  svetnikov

 • Referenčna slovenska občina za trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo

  Strategija trajnostnega razvoja občine Šenčur 2030

  Proračun in NRPji

  Program kulture Strategija turizma

  CPS, LEK,..

  OPN

  Druge sektorske strategije…

 • Strategija razvoja občine

  • Opredelimo bodoče željeno stanje

  Vizija

  Cilji

  • Odgovarjamo na razvojne izzive. Jih že prepoznate?

  Prednostna področja z ukrepi

  • S katerimi naj se prednostno ukvarjamo?

  Strateški projekti: indikativna vrednost, viri, nosilec, dinamika

  Manjši podporni projekti Organizacijski ukrepi

  Znotraj pristojnosti občine

 • Proces je pomemben. Dokument bo zapis dogovorjenega, bo kratek in realen.

  AKTIVIRANJE PARTNERJEV

  Oktober 2016 – Januar 2017

  SMER DELOVANJA OBČINE Februar – Marec 2017

  MLADI STAREJŠI & RANLJIVE SKUPINE KMETJE ZAINTERESIRANI OBČANI TURIZEM & KULTURA STRATEŠKA

 • 3/1/17

 • Delovanje: politični in administrativni s.

  9% Obramba in ukrepi ob

  izrednih dogodkih 2%

  Notranje zadeve in varnost

  0%

  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

  1%

  Promet, prometna

  infrastruktura in komunikacije

  15% Gospodarstvo

  1% Varovanje okolja in naravne dediščine

  11% Prostorsko planiranje

  in stanovanjsko komunalna dejavnost

  11%

  Zdravstveno varstvo 1%

  Kultura, šport in NVO 18%

  Izobraževanje 19%

  Socialno varstvo 5%

  Intervencijski program

  0% Krajevne skupnosti

  7%

  Struktura proračuna Občine Šenčur 2016 po rebalansu

  Skupaj: 7.415.765 EUR

 • DRUGI DEL: ŠENČUR DANES 2016

 • Identiteta OBČINE ŠENČUR

  •  Vas med mesti, največja vas na Gorenjskem

  •  Poslovna cona •  Razvitost •  Krompir •  Godlarji, godla

  Kdo smo ko smo ŠENČURJANI?

  •  Tradicionalisti •  Podjetni •  Odprti •  Bojeviti

 • Občina Šenčur 40,3 km2, 1,8% Gorenjske, 0,2% Slovenije, 149. po površini 8.580 prebivalcev, 4,2% Gorenjske, 0,4% Slovenije, 62. po številu prebivalstva 12 mesto od 212 glede na kazalnik razvitosti občin, 1.25 (MF 2016-2017) http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/ dolocitev_koeficientov_razvitosti_obcin/za_leti_2016_in_2017/

 • Splošno zadovoljstvo s krajem in storitvami

  2,6 zaposlovanje 2,7 sodelovanje pri razvoju 3,4 hobiji 3,5 socialni odnosi

  3,7

 • Demografija Povprečna starost 2016 = 40,3 (SI 42,7) Indeks staranja 2016 = 92,7 (si 124,1)

 • Demografija  

  2011 2016  

  Prebivalstvo P. starost Prebivalstvo P. starost Indeks star. % preb. 0-14 % preb. 15-64 % preb 65+ 2016-11

  ŠENČUR 8489 39 8580 40,3 92,7 17,5 66,3 16,2 91 Hotemaže 512 37 489 40,7 91,3 18,8 64 17,2 -23 Luže 326 40 321 40,8 96,7 18,7 63,2 18,1 -5 Milje 394 37,3 447 38,6 69 22,4 62,2 15,4 53 Olševek 343 39,8 351 40,1 98,4 17,4 65,5 17,1 8 Prebačevo 495 36 514 38,2 75 18,7 67,3 14 19 Srednja vas pri Šenčurju 490 41,2 504 42,1 119,2 14,5 68,3 17,3 14 Šenčur 3152 39,1 3239 39,8 84,3 17,9 66,9 15,1 87 Trboje 662 38,5 660 40,3 89,3 17 67,9 15,2 -2 Visoko 877 39,6 856 41,5 111,2 15,7 66,9 17,4 -21 Voglje 668 39 652 40,8 117,3 15 67,3 17,6 -16 Voklo 507 40,6 478 42,7 136,1 15,1 64,4 20,5 -29 Žerjavka 63 38,8 69 36,4 38,1 30,4 58 11,6 6

  Slovenija Povprečna starost 2016 = 42,7 Indeks staranja 2016 = 124,1

  Vir: SURS

 • 3/1/17

  11

  64 51 27 40

  61 33 41

  12 41 38

  55 33 41

  52 61 36 48

  53 39 35

  -3

  1 0

  -2

  5

  -5 -3

  10

  14

  7 21 10 55

  98 103

  9

  -5

  24 12 23 20

  28

  74

  33 66 38

  53 74 52

  45

  44 59

  19

  75

  65 19

  21

  -51 -79

  -63

  20

  -27

  -100

  -50

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Naravni prirast Selitveni prirast s tujino Selitveni prirast med občinami

  Demografija: spremembe zadnjih 5 let

 • Demografija Otroci za vrtec 588 Otroci za OŠ 903 Srednješolci 397 Mladi 19-25 668 Nad 65 let 1395 Nad 80 let 369

 • PREDŠOLSKI OTROCI  V VRTCU SLOVENIJA Šenčur

  2008 2015 2008 2015

  Delež vključenih - SKUPAJ (%) 70,2 77,7 64,3 71,1 Prvo starostno obdobje (%) - 57,3 - 42,2 Drugo starostno obdobje (%) - 90,5 - 89,9 ŠTUDENTJE Število študentov na 1.000 prebivalcev 56 39 59 43 Število študentk na 100 študentov (moškI) 138 136 145 146 Skupaj število 114391 80798 488 364 Od tega redni 77925 (81%) 65269 313 312 (85%) % vseh na višjem strokovnem izobraževanju 14,2% 13,8% 15,7% 20,8%

  Vzgoja in izobraževanje

  Vir: SURS

 • Družbeno okolje & demografija

  Razvojni izzivi •  Pozitivni prirast - koliko še? •  Večje generacije starejših

  Pogled prebivalcev

  3/1/17

  •  Vključevanje tujih državljanov •  Medgeneracijsko sodelovanje •  Sodelovanje med društvi (89) •  Povezovanje sever – jug •  Prostori in priložnosti za druženje vseh

  generacij •  Javni prostori za kulturo-knjižnico •  Dom za starejše •  Športni park = rekreacijski za vse, tudi

  starejše •  Dostop do informacij – dogodki,.., info

  prikazovalniki

 • Šenčur, izjemna lokacija

 • V občini imamo 2508 delovnih mest. 2082 v podjetjih, 328 samozaposlenih, 98 kmetov. 216 je brezposelnih - 5,6 % (oktober 2016)

  1221 1257 1517

  1695 1758 1947 1968 2067 2017 1967 2051 2082

  183 198

  216

  227 252

  261 267 270 277 302

  313 328

  111 112

  121

  119 115

  98 101 102 101 167

  103 98

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  2005M09 2006M09 2007M09 2008M09 2009M09 2010M09 2011M09 2012M09 2013M09 2014M09 2015M09 2016M09

  Kmetje Samozaposleni Zaposelni v podjetjih in organizacijah Upad zavarovanih kmetov, rast

  samozaposlenih. Slovenija Stopnja brezposelnosti, oktober 2016 = 10,5%

  Vir: SURS

  Nadpovprečna podjetniška aktivnost. 101 podjetje/ 1000 prebivalcev; Slovenija 93, Kranj 94, Trzin 240

 • Migracije Šenčurjanov: 2690 Šenčurjanov od 3501 se vozi na delo izven občine, 23% ali 811 jih dela v občini 3501 delovno aktivnega prebivalstva brez kmetov (2015) 811 občanov dela v občini (leta 2000 – 510), 2690 se jih vozi na delo drugam

  811 Šenčur 1092 Kranj 740 Ljubljana 162 Cerklje 112 Škofja Loka 80 Naklo 49 Radovljica 47 Medvode

 • 1507 oseb dnevno prihaja na delo v Šenčur. Od kod?

  811 Šenčur 507 Kranj 143 Ljubljana 102 Tržič 96 Cerklje 82 Škofja Loka 70 Radovljica 55 Preddvor

 • 0

  500

  1000

  1500

  2000

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Število zaposlenih v gospodarskih družbah in pri sp s sedežem v Občini Šenčur (Vir: AJPES)

  2,3 X povečanje števila zaposlenih v 13 letih

  2002: 353 subjektov (134 gd, 219 sp) 2015: 611 subjektov (307 gd, 304 sp)

  Poslovna cona Šenčur je pomembno prispevala k ponudbi delovnih mest in krepitvi gospodarske moči občine. Povpraševanje po lokacijah ostaja.

  http://www.protim.si/projekti/obrtno-poslovna-cona-sencur-12036

 • 3,8 X povečanje prihodkov v 13 letih, 5X povečanje dobička (16 mio EUR v 2015)

  0

  50,000,000

  100,000,000

  150,000,000

  200,000,000

  250,000,000

  300,000,000

  350,000,000

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Obseg prihodkov in čistga dobička v gospodarskih družbah in pri sp s sedežem v občini Šenčur v EUR (Vir: AJPES)

  Prihodki Čisti dobiček/ podjetnikov dohodek

  Za primerjavo proračun občine Šenčur za leto 2016 je znašal 7 mio EUR

  Dodana vrednost v gd Šenčur: 46.284 EUR Dodana vrednost v gd SLO: 41.124 EUR

  NUSZ v proračun cca 0,5 mio EUR

 • Neto plače: povprečne

  Vir: SURS

  900

  1180

  929 1042

  879 865 1013

  1432

  1034 1140

  1006 1000

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  SLOVENIJA Cerklje na Gorenjskem

  Kranj Ljubljana Šen