of 110 /110
Grad Velika Gorica VODIČ KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM Velika Gorica 2010.

VODIČ KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 • Author
  ngodung

 • View
  240

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VODIČ KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 • Grad Velika Gorica

  VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU

  ZA OSOBE S INVALIDITETOM

  Velika Gorica 2010.

 • Nakladnik

  GRAD VELIKA GORICA

  Urednitvo

  DOTI Uspon Velika Gorica

  Autori

  Darko Mati

  Vinja Majsec Sobota

  Marina Roboti

  Suzana Strunjak

  Zlatko upeti

  u suradnji s

  Upravnim odjelom za drutvene djelatnosti,

  kolstvo i predkolski odgoj

  Lektorica Iva Klobuar Srbi

  Naklada

  1000 kom

  Tisak

  Tiskara Markulin d.o.o.

  CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu

  pod brojem 749441

  ISBN 978-953-98827-1-4

 • Dragi sugraani,

  ast mi je i zadovoljstvo to vam se mogu obratiti s kratkim osvrtom na ovaj vaan projekt, u ijoj su realizaciji sudjelovali, te svojim znanjem i iskustvom pridonijeli njegovu ostvarenju, nai sugraani s invaliditetom te strunjaci koji s njima rade.

  Grad Velika Gorica osobitu skrb posveuje osobama s invaliditetom provodei, potiui i podravajui razliite programe i aktivnosti koji su usmjereni poboljanju kvalitete njihova ivota.

  U cilju sustavne i cjelovite skrbi za djecu s tekoama u razvoju i za osobe s razliitim vrstama invaliditeta meu prvim smo gradovima u Hrvatskoj koji su donijeli Strategiju izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom.

  Godinu i pol dana nakon donoenja ovog stratekog dokumenta sa zadovoljstvom mogu konstatirati da su provedene mnoge planirane mjere i aktivnosti, a jedna od njih je i izrada ovog vodia.

  Vodi prua mnoge korisne informacije o pristupanosti javnih objekata, o adresama i kontaktima ustanova i udruga u kojima se ostvaruju odreena prava i usluge za osobe s invaliditetom te o mogunostima prijevoza za osobe oteana kretanja.

  Iako Grad Velika Gorica nastoji prepoznati potrebe i probleme svojih sugraana s invaliditetom te sukladno svojim mogunostima primjereno odgovoriti na njih, svjesni smo da postoje jo mnoga podruja djelovanja na kojima trebamo raditi.

  Vjerujem da e ovaj vodi imati poticajnu ulogu za sve nas koji moemo svojim zalaganjem i radom pridonijeti poboljanju uvjeta za to samostalnije ivljenje i integraciju svih naih sugraana s invaliditetom.

  S potovanjem,

  Gradonaelnik

  Draen Barii

 • GRAD VELIKA GORICA opi podatci

  Podruje Grada Velike Gorice prostire se na povrini od 328,66 km2. S priblino 70 000 stanovnika na podruju Grada i s vie od 30 000 stanovnika u samom naselju, Velika Gorica zauzima sedmo mjesto po veliini u Republici Hrvatskoj. Ona je najvei i najznaajniji grad Zagrebake upanije, grad mogunosti, grad mladih, grad povijesnoga i kulturnoga naslijea, grad ekoloki ouvanog okruenja, grad urbane jezgre i prelijepe ruralne okolice te grad koji nastoji omoguiti potpunu integraciju i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svakodnevnom ivotu.

  Na podruju Grada Velike Gorice, prema posljednjem popisu stanovnitva iz 2001. godine, ivi 5559 osoba s invaliditetom, to ini 8,75% stanovnika Grada. Od toga je 3220 mukaraca, ili 10,45% ukupne muke populacije, te 2339 ena, ili 7,15% ukupne enske populacije. S obzirom na nastanak invaliditeta, kod 46,48% osoba s invaliditetom uzrok je bolest. Slijede invalidi rada (25,38%), invalidi Domovinskoga rata (11,33%), osobe kod kojih je invaliditet prisutan od roenja (5,32%), osobe iji je invaliditet prouzroen prometnom nesreom (4,67%), osobe kod kojih je uzrok invaliditeta Drugi svjetski rat (1,54%) te osobe s drugim uzrocima invaliditeta (5,25%).

  Podatci o fi zikoj pokretljivosti osoba s invaliditetom pokazuju da je 915 osoba, ili 16,45%, trajno ogranieno pokretno uz pomo tapa, taka ili hodalice, 112 osoba, ili 2,01%, trajno je nepokretno, a 90 osoba s invaliditetom, ili 1,61%, pokretno je uz pomo invalidskih kolica.

 • SADRAJ:

  I. PRISTUPANOST 7

  II. PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA 74

  1. Socijalna skrb 75

  2. Zdravstvena skrb 78

  3. Profesionalna rehabilitacija i zapoljavanje osoba s invaliditetom 79

  4. Mirovinsko osiguranje 79

  5. Odgoj i obrazovanje 80

  6. port i rekreacija 83

  7. Kultura 83

  8. Udruge 83

  9. Vaniji dokumenti i propisi 94

  III. KORISNE INFORMACIJE 101

 • I. PRISTUPANOST

 • PRISTUPANOST8

  PRISTUPANOST je osnovni preduvjet mobilnosti (pokretljivosti) osoba s invali-ditetom i njihove komunikacije s okolinom u kojoj ive. Intenzitet mobilnosti ovisi o stupnju prilagoenosti okoline. Vodi kroz Grad Veliku Goricu za osobe s in-validitetom sadri analizu prilagoenosti brojnih objekata razliite namjene te glavnih velikogorikih prometnica.

  Prikaz pristupanosti nalazi se u sljedeim poglavljima:

  ZNAENJE SIMBOLA

  1. ZDRAVSTVO

  1.1. Graevine zdravstvene namjene

  2. UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

  2.1. Sudovi

  2.2. Zgrada gradske uprave

  2.3. Policijska postaja

  2.4. Vatrogasci

  2.5. Pote

  2.6. Banke i bankomati

  2.7. Hrvatski zavod za zapoljavanje

  2.8. Graevine prometne namjene (Autobusni kolodvor, eljeznika stanica, Zrana luka, Taxi stajalite)

  2.9. Gradska poduzea

  2.10. Ostale graevine javne namjene

  3. USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

  3.1. Centar za socijalnu skrb

  3.2. Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 9

  4. UDRUGE

  5. ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE

  5.1. Djeji vrtii

  5.2. Osnovne kole

  5.3. Srednje kole

  5.4. Veleuilite

  5.5. Ostale odgojno-obrazovne ustanove

  6. USTANOVE U KULTURI

  6.1. Puko otvoreno uilite Velika Gorica

  6.2. Gradska knjinica Velika Gorica

  6.3. Muzej Turopolja

  7. RELIGIJSKI OBJEKTI

  8. UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINA, OBRTNITVO

  8.1. Hoteli i prenoita

  8.2. Restorani, kafi i, pizzerije i objekti brze prehrane

  8.3. Turistika zajednica

  8.4. Trgovaki centri, trgovine, knjiare i papirnice

  8.5. Obrtnitvo

  9. PORT I REKREACIJA

  10. OBILJEENA PARKIRALINA MJESTA ZA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM

 • PRISTUPANOST10

  ZNAENJE SIMBOLA I

  Najvanije informacije o tome kako okoli treba biti prilagoen i pristupaan oso-bama s invaliditetom sadrane su u Pravilniku o osiguranju pristupanosti grae-vina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05).

  Za potrebe naeg vodia navest emo znaenja samo dijela simbola koji su u uporabi, a koji e zorno prikazati aktualno stanje pristupanosti razliitih objeka-ta i prometnica grada Velike Gorice.

  ZNAENJE SIMBOLA II

  irina vrata izmeu 65 i 80 cm

  Dizalo irina vrata najmanje 80 cm, dubina najmanje 140 cm

  Dizalo irina vrata najmanje 65 cm, dubina najmanje 90 cm

  Vertikalno podizna platforma

  Kosa podizna sklopiva platforma

  Telefon dostupan osobama s invaliditetom

  Postoji telefon

  Pristupaan alter ili pult

  Okno, alter vii od 100 cm

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 11

  Prilagoen WC Vrata irine 80 cmProstor najmanje irine 190 190 cm

  WC koji mogu koristiti osobe s invaliditetom

  Pristupaan objekt

  Djelomino pristupaan objekt

  Nepristupaan objekt

  Rezervirano parkiralino mjesto

  Parkiralite

  Ulaz u razini ili prag visine do 3 cm

  Jedna stepenica

  Vie od jedne stepenice

  Kosina nagiba do 5%

  Kosina nagiba vie od 5%

  irina vrata najmanje 80 cm

 • PRISTUPANOST12

  1. ZDRAVSTVO1.1. Graevine zdravstvene namjene

  DOM ZDRAVLJA ZAGREBAKE UPANIJE ISPOSTAVA VELIKA GORICAMatice hrvatske bbTel.: 01/6379700

  SLUBA HITNE MEDICINSKE POMOIMatice hrvatske bbTel.: 01/6379715

  TIBIA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU U KUI I REHABILITACIJUPetra pl. krleca 27Tel.: 01/6236505; mob.: 091/5923428E-mail: [email protected]

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 13

  SPECIJALISTIKA ORDINACIJA MEDICINE RADABiserka Horvai Tomas, dr. med., spec. medicine radaKralja Dmitra Zvonimira 5Tel./fax: 01/6224811

  STOMATOLOKA ORDINACIJALIJENIK STOMATOLOG MR. SC. DALIBOR AFARKralja Dmitra Zvonimira 5Tel.: 01/6224555

  LIJENIK STOMATOLOG DOMINIKO DJURIZagrebaka 69Tel.: 01/6252510; fax: 01/6233242

 • PRISTUPANOST14

  POLIKLINIKA ZAHISPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE ZAHI KHOURIPetra pl. krleca 27Tel.: 01/6266804; fax: 01/5576917www.poliklinika-zahi.hr

  VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICASisaka bbTel.: 01/6221263

  VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA I LJEKARNASisaka bbTel.: 01/6221070

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 15

  LJEKARNE ZAGREBAKE UPANIJEPODRUNICA 1Matice Hrvatske bbTel.: 01/6256256; fax: 01/6221312E-mail: [email protected]

  LJEKARNE ZAGREBAKE UPANIJEPODRUNICA 2Trg kralja Petra Kreimira IV br. 7Tel.: 01/6221269, 01/6224590; fax: 01/6221269E-mail: [email protected]

 • PRISTUPANOST16

  LJEKARNE ZAGREBAKE UPANIJEPODRUNICA 3Kralja Dmitra Zvonimira 5Tel.: 01/6231610; fax: 01/6231611E-mail: [email protected]

  LJEKARNA BATINIMatice hrvatske 7Tel.: 01/6214873; tel./fax: 01/6253328

  LJEKARNA FARMAKO Andrije Kaia Mioia 24Tel.: 01/6225417www.insako.hr

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 17

  HIRCUS LEODROGERIJA VITA Zagrebaka 6 cTel.: 01/6215-574; tel./fax: 01/6216944E-mail: [email protected]

 • PRISTUPANOST18

  2. UPRAVNO-POSLOVNI OBJEKTI

  2.1. Sudovi

  OPINSKI SUD U VELIKOJ GORICITrg kralja Tomislava 36Tel.: 01/6269500Ulaz pristupaan, kat nepristupaan.

  UPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICIKneza Branimira 1Tel.: 01/6370200; fax: 01/6370211E-mail: [email protected]

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 19

  PREKRAJNI SUD U VELIKOJ GORICITrg kralja Tomislava 34Tel.: 01/6222105

  2.2. Zgrada gradske uprave

  GRAD VELIKA GORICA Trg kralja Tomislava 34 Tel.: 01/6269900 (centrala)

  U zgradi su smjetena sljedea upravna tijela:

  Slube i odjeli Grada Velike Gorice Uredi dravne uprave u Zagrebakoj upaniji ispostava Velika Gorica Ispostava Ministarstva fi nancija Ispostava Ministarstva obrane Ispostava Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ispostava Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

 • PRISTUPANOST20

  2.3. Policijska postaja

  POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICAM. Magdalenia 2Tel.: 01/6221144; fax: 01/4570272

  2.4. Vatrogasci

  JAVNA VATROGASNA POSTROJBAZagrebaka 3Tel./fax: 01/6221283E-mail: [email protected]

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 21

  2.5. Pote

  PRIVREMENI POTANSKI UREDIvana Gorana Kovaia 13Tel.: 01/6222148; fax: 01/6217776

  HRVATSKA POTA D.D.POTANSKI URED 10 419 VELIKA GORICATrg Kralja Tomislava 34 Tel.: 01/6222098; fax: 01/6226370

 • PRISTUPANOST22

  2.6. Banke i bankomati

  SPLITSKA BANKATrg kralja Tomislava 33Tel.: 01/6304920, 01/6304921; fax: 01/6304923

  Bankomati:Trg kralja Tomislava 33Zrana luka Pleso

  ZAGREBAKA BANKAGalenica, Trg Stjepana Radia 3Tel.: 01/6254155

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 23

  Trg kralja Tomislava 32Tel.: 01/6254100U rekonstrukciji.

  Ulica kralja Zvonimira 5Tel.: 01/6254200

  Linije vodilje za slijepe.Parkiralite na zahtjev stranke.

 • PRISTUPANOST24

  Bankomati Zagrebake banke:

  Adresa Pristup s kolicima Naziv poslovnog objekta

  J. Dobrile 25 dostupan J. Dobrile 25

  Kralja Dmitra Zvonimira 5 dostupan poslovnica Banke

  Ljudevita Posavskog 51 dostupan Kaufl and Hrvatska k.d.

  Matice hrvatske bb dostupan BILLA d.o.o.

  Pleso bb, Zrana luka Zagreb dostupan poslovnica Banke

  Slavka Kolara 2 dostupan Mercator-H. d.o.o.

  Trg S. Radia 3 dostupan poslovnica Banke

  Trg S. Radia 3 dostupan poslovnica Banke

  Trg S. Radia bb dostupan Mercator-H. d.o.o.

  Trg kralja Tomislava 32 dostupan poslovnica Banke

  Trg kralja Tomislava 32 Poslovnica u rekonstrukciji poslovnica Banke

  Trg kralja Tomislava 32 Poslovnica u rekonstrukciji poslovnica Banke

  Zagrebaka 20 dostupan Trgovaki obrt NINA

  Zrana luka Pleso dostupan Zrana luka Zagreb

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 25

  PRIVREDNA BANKATrg Stjepana Radia 6Tel.: 01/6238600; fax: 01/6238614

  Bankomati:Slavka Kolara 15 potanski uredTrg Stjepana Radia 6 poslovnica

  KREDITNA BANKA ZAGREBSlavka Kolara 17aTel.: 01/6224200; fax: 01/6224204E-mail: [email protected] www.kbz.hrNa zahtjev stranke otvaraju se ulazna vrata uz rampu.

  Bankomat: Slavka Kolara 17a Super Konzum

 • PRISTUPANOST26

  BANCO POPOLARETrg kralja Tomislava 13Tel.: 01/6052300, 01/6052301, 01/6052302; fax: 01/6052309

  Bankomat: Trg kralja Tomislava 13

  HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.Trg kralja Petra Kreimira IV. br. 3Tel.: 01/6379610; fax: 01/6379616

  Bankomat: Trg kralja Petra Kreimira IV. br. 3

  Uredi na katu

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 27

  ERSTE & STEIERMRKISCHE BANK D.D.Trg kralja Tomislava 28Tel.: 062/372510; fax: 062/372511

  Bankomati:Kneza Ljudevita Posavskog 51 Trgovina Kaufl and Kralja Tomislava 28 poslovnica Slavka Kolara 10 Trgovina Elektroservis

  VOLKSBANK D.D.Zagrebaka 80Tel.: 01/6228090; fax: 01/6219366

  Bankomat: Zagrebaka 80

 • PRISTUPANOST28

  HRVATSKA POTANSKA BANKATrg kralja Tomislava 37Tel.: 01/6238600; fax: 01/6238614

  Bankomati:Slavka Kolara 15 potanski uredTrg kralja Tomislava 37 poslovnica

  RAIFFEISENBANK Zagrebaka 44Tel.: 01/6238900; fax: 01/6238941

  Bankomati:Trg kralja Petra Kreimira IV. br. 1 Trnica Velika GoricaZagrebaka 44 poslovnica

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 29

  FINATrg kralja Tomislava 33Tel.: 01/6127905; fax: 01/6127911E-mail: [email protected] na.hr

  2.7. Hrvatski zavod za zapoljavanje

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJEISPOSTAVA VELIKA GORICAZagrebaka 62Tel.: 01/6221275; fax: 01/6253266E-mail: [email protected]

 • PRISTUPANOST30

  2.8. Graevine prometne namjene (Autobusni kolodvor, eljeznika stanica, Zrana luka, Taxi stajalite)

  AUTOBUSNI KOLODVORTrg kralja Petra Kreimira IV. bbTel.: 01/6221307, 01/6221046, 01/6222143

  ELJEZNIKA STANICAKolodvorska 151Tel.: 01/4535361

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 31

  ZRANA LUKA ZAGREB D.O.O.Pleso bb Tel.: 01/4562222

  TAXI STAJALITETrg kralja Petra Kreimira IV. bbTel.: 01/6221294

 • PRISTUPANOST32

  2.9. Gradska poduzea

  VG ISTOA D.O.O. Kolodvorska 64 Tel.: 01/6370160; fax: 01/6370170E-mail: [email protected]

  Plaanje rauna:

  Uprava:

  VG KOMUNALAC D.O.O. Kolodvorska 64 Tel.: 01/6370640; fax: 01/6370650 E-mail: [email protected]

  Plaanje rauna:

  Uprava:

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 33

  VG VODOOPSKRBA D.O.O.Kolodvorska 64 Tel.: 01/6370300; fax: 01/6370310 E-mail: [email protected]

  Plaanje rauna:

  Uprava:

  GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICALjudevita Gaja 25Tel.: 01/6370330

  2.10. Ostale graevine javne namjene

  HEP ODS d.o.o. ELEKTRA ZAGREBPOGON VELIKA GORICASlavka Kolara 17Tel.: 01/6370050

 • PRISTUPANOST34

  DRAVNA GEODETSKA UPRAVA PODRUNI URED ZA KATASTAR ISPOSTAVA VELIKA GORICATrg kralja Tomislava 35Tel./fax: 01/6221314

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PODRUNI URED ZAGREB ISPOSTAVA VELIKA GORICATrg kralja Petra Kreimira IV. br. 4Tel.: 01/6116322; fax: 01/6216323E-mail: [email protected]

  CROATIA OSIGURANJETrg kralja Tomislava 16Tel.: 01/6332900; fax: 01/6332915E-mail: [email protected]

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 35

  3. USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

  3.1. Centar za socijalnu skrb

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VELIKA GORICATrg kralja Tomislava 35Tel./fax: 01/6222666, 01/6235981, 01/6222216E-mail: [email protected]

  3.2. Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

  CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICAZagrebaka 90Tel./fax: 01/6221433, 01/6252515 E-mail: [email protected]

  Prizemlje: Kat:

 • PRISTUPANOST36

  CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICAKolodvorska 68Tel.: 01/6231668, 01/6219123, 01/6219124E-mail: [email protected]

  Prizemlje: Kat:

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 37

  4. UDRUGE

  GRADSKO DRUTVO CRVENOG KRIA VELIKA GORICA Trg kralja Tomislava 2Tel./fax: 01/6221318E-mail: [email protected]

  UDRUGA SUNCOKRET Cvjetno naselje 10Tel./fax: 01/6222625, 01/6222991, 091/6221228E-mail: [email protected]

 • PRISTUPANOST38

  UDRUGA HIRON VELIKA GORICA UDRUGA ZA REKREACIJU, REHABILITACIJU I EDUKACIJU OSOBA S INVALIDITETOM UZ POMO KONJA Mob: 095/9121763 www.hiron-vg.hr E-mail: [email protected] Udruge provode se na terenu u Fabijanievoj ulici 164kreativne radionice u prostorima Udruge Suncokret Cvjetno naselje 10

  PORTSKO DRUTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM USPONMatije Slatinskog 4 Tel./fax: 091/5107579 E-mail: [email protected]

  HVIDRA VELIKA GORICATrg kralja Tomislava 34Tel.: 01/6213870; fax: 01/6213868; mob: 098/1817297

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 39

  KLUB HVIDRA VELIKA GORICA Trg kralja Tomislava 4 Tel.: 01/6213314

  UDRUGA ZA UNAPREENJE ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADEI GORICAZagrebaka 90 Tel./fax: 01/6215569Mob: 098/9050134E-mail: [email protected]

  UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBAU prostorima Gradske etvrti Miljenko Grani Podbrenica Vinkovaka 2Tel.: 01/6253273

 • PRISTUPANOST40

  SAVJETOVALITE ZA DJECU S TEKOAMA U RAZVOJU I OSOBE S INVALIDITETOMZagrebaka 90Tel.: 01/6221433Fax: 01/6252515Mob: 098/9942064

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 41

  5. ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE

  5.1. Djeji vrtii

  DJEJI VRTI CICIBANVladimira Vidria 2Tel./fax: 01/6221274, 01/6221096

  Slavka Kolara 35

  Stjepana Tomaia 17

  Koprivnika 2, Podbrenica

 • PRISTUPANOST42

  DJEJI VRTI VELIKA GORICAJosipa Pucekovia 2Tel./fax: 01/6260661, 01/6222781E-mail: [email protected]

  Kuriloveka 3Tel.: 01/6221232

  Kralja Petra Svaia 12Tel.: 01/6222250

  Jurja Dobrile 8Tel.: 01/6222221Parking zgrade

  Zagrebaka 124Tel.: 01/6219573

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 43

  Slavka Kolara 43 bTel.: 01/6222226

  PRIVATNI DJEJI VRTI KORACIMate Lovraka 20Mob: 091/1720648

  Kardinala Stepinca 12Mob: 091/1720648

 • PRISTUPANOST44

  5.2. Osnovne kole

  OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA J. Pucekovia 4Tel.: 01/6221302; fax: 01/6222029E-mail: [email protected]

  Privatni parking kole, linije vodilje za slijepe, oznake na vratima na Brailleovupismu.

  Sportska dvorana za osobe s invaliditetom

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 45

  OSNOVNA KOLA EUGENA KVATERNIKAkolska 4Tel./fax: 01/6221302, 01/6222021E-mail: [email protected]

  OSNOVNA KOLA JURJA HABDELIAkolska 1Tel./fax: 01/6221217E-mail: [email protected]@[email protected]

  Privatni parking kole.Prizemlje: Kat:

 • PRISTUPANOST46

  OSNOVNA KOLA NIKOLE HRIBARARuera Bokovia 11Tel./fax: 01/6222134, 01/6221578E-mail: [email protected]

  OSNOVNA KOLA ITARJEVOitarjevo 104 Tel.: 01/6258235; fax: 01/6258778E-mail: [email protected]@skole.t-com.hrwww.os-scitarjevo.hr

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 47

  OSNOVNA KOLA VELIKA MLAKAB. Buia bb10 408 Velika MlakaTel.: 01/6245606, fax: 01/6225152 E-mail: [email protected]

  OSNOVNA KOLA VUKOVINAkolska 2010419 VukovinaTel.: 01/6230005; fax: 01/6230503E-mail: [email protected]

  Podrune kole

  BUEVEC 01/6255005

  MRACLIN 01/6268333

  RAKITOVEC 01/6255310

  NOVO IE 01/6233144

  BUKEVJE 01/6239639

  VELEEVEC 01/6239446

  Prizemlje:

  Prizemlje:

  Kat:

  Kat:

 • PRISTUPANOST48

  5.3. Srednje kole

  GIMNAZIJA VELIKA GORICA Stjepana Tomaevia 21Tel./fax: 01/6221370, 01/6265244,E-mail: [email protected] Nastava e se organizirati u prizemlju prema potrebi.

  EKONOMSKA KOLA VELIKA GORICAStjepana Tomaevia 21Tel./fax: 01/6265239E-mail: [email protected]

  SREDNJA STRUKOVNA KOLA Stjepana Tomaevia 21Tel./fax: 01/6222256, 01/6222233E-mail: [email protected]

  ZRAKOPLOVNA TEHNIKA KOLA RUDOLFA PEREINARudolfa Fizira 6Tel./fax: 01/4562413E-mail: [email protected]

  Prizemlje: Kat:

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 49

  5.4. Veleuilite

  VELEUILITE VELIKA GORICA Zagrebaka 5Tel.: 01/6224653, fax: 01/6251301E-mail: [email protected]@vvg.hr

  Javni parking u blizini.

  Dvorina zgrada

  Glavna zgrada

  Sva nastava prilagoava se osobi s invaliditetom.

 • PRISTUPANOST50

  5.5. Ostale odgojno-obrazovne ustanove

  CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICAKuriloveka 48Tel./fax: 01/6231734, 01/6231735E-mail: [email protected]

  UMJETNIKA KOLA FRANJE LUIASlavka Kolara 39Tel./fax: 01/6221376, 01/6221375E-mail: [email protected]

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 51

  AUTO KOLA GORICA STOPDomagojeva 18Tel.: 01/6217222Fax: 01/6255883Mob: 098/327590E-mail: [email protected]

  AUTO KOLA VELIKA GORICAHAKAUTO KLUB VELIKA GORICASlavka Kolara 48Tel.: 01/6221271

  AUTO KOLA GALEK N.B.S. Fabijania 26Tel.: 01/6225438

 • PRISTUPANOST52

  6. USTANOVE U KULTURI

  6.1. Puko otvoreno uilite Velika Gorica

  KINOZagrebaka 37Tel./fax: 01/6259800, 01/6259888 E-mail: [email protected] www.pouvg.hr

  GALERIJA GALENICATrg Stjepana Radia 5Tel./fax: 01/6221122, 01/6226740www.galerijagalzenica.com.hr

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 53

  6.2. Gradska knjinica Velika Gorica

  SREDINJI ODJEL ZA ODRASLEZagrebaka 37Tel.: 01/6222948 E-mail: [email protected]

  DJEJI ODJELZagrebaka 37 (potkrovlje)Tel.: 01/6260689E-mail: [email protected]

 • PRISTUPANOST54

  PODRUNA KNJINICA GALENICATel.: 01/6222194 fax: 01/6237991E-mail: [email protected]

  6.3. Muzej Turopolja

  MUZEJ TUROPOLJATrg kralja Tomislava 1Tel./fax: 01/6221325, 01/6225007E-mail: [email protected]

  Prizemlje: Kat:

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 55

  7. RELIGIJSKI OBJEKTI

  UPNA CRKVA NAVJETENJA BDM

  UPNI DVOR NAVJETENJA BDMetalite Franje Luia 25Tel.: 01/6222019; fax: 01/6266790

 • PRISTUPANOST56

  CRKVA BL. ALOJZIJA STEPINCAJurja Dobrile 70Tel.: 01/6222170Fax: 01/6237755E-mail: [email protected]: [email protected]epinca-velika-gorica.hr

  UPA SV. PETRA I PAVLAKneza Porina 50Tel.: 01/6221714

  Bono

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 57

  8. UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINA, OBRTNITVO

  8.1. Hoteli i prenoita

  HOTEL BIJELA RUATrg kralja Tomislava 39Tel.: 01/6221358 Fax: 01/6221400 E-mail: [email protected]

  HOTEL GARNI Mikulieva 7aTel.: 01/6253600; fax: 01/6253601 E-mail: [email protected]@hotel-garni.hrwww.hotel-garny.hr

 • PRISTUPANOST58

  PRENOITE BARBA NIKOPleka 125Tel.: 01/6265573; fax: 01/6265572www.croat.hr/barbaniko

  8.2. Restorani, kafi i, pizzerije i objekti brze prehrane

  RESTORAN MON AMITrg kralja Tomislava 26Tel.: 01/ 6213333; fax: 01/6213300E-mail: [email protected] www.monami.hr

  Restoran pristupaan

  Sobe nepristupano

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 59

  RESTORAN RUSTICAZagrebaka 63Tel.: 01/6221086; mob: 098/385046

  PIVNICA TUROPOLJE Trg kralja P. Kreimira IV. br. 29Tel.: 01/6221321; fax: 01/3222108

  PIZZERIA KAKTUS Kolodvorska 12Tel: 01/6224018; mob: 098/511553E-mail: [email protected]

 • PRISTUPANOST60

  GASTRONOMIJA TUROPOLJERESTORAN MODENA Trg kralja P. Kreimira IV. br. 14Tel.: 01/6216069 E-mail: [email protected] Trnog centra

  BISTRO GAVRAN Zagrebaka 122Tel.: 01/6222565

  McDONALDS McDRIVE VELIKA GORICA Sajmina bbTel.: 01/6227121; fax: 01/6227122 E-mail: [email protected]

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 61

  CAFFE BAR STARI GRADTrg kralja Tomislava 32Tel.: 01/6222114

  CAFFE BAR METO SLASTIARNICA I PIZZERIJAZagrebaka 60Tel.: 01/6252962

  PIZZERIJA I SLASTIARNICA MEMYZagrebaka 22Tel.: 01/6216240Fax: 01/6215979www.fi napapizza.com

 • PRISTUPANOST62

  DISCO CLUB SRCEHrvatske bratske zajednice 80(Stadion Radnika)Tel.: 01/6265230

  KLUB 100Zagrebaka 37Mob: 098/9140760

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 63

  8.3. Turistika zajednica

  TURISTIKA ZAJEDNICA GRADA VELIKE GORICEKuriloveka 2Tel.: 01/6222378E-mail: [email protected]

  8.4. Trgovaki centri, trgovine, knjiare i papirnice

  SUPER KONZUM Andrije Kaia Mioia 64Tel.: 01/6254500 Fax: 01/6254555

  Unutar objekta nalaze se optika, mjenjanica, cvjearnica, frizerski salon, ljekarna, Hrvatska lutrija i igraonica. Svi su pristupani.

 • PRISTUPANOST64

  BILLAFilijala 106Matice hrvatske 22Tel.: 01/6215504

  LIDL Kneza Ljudevita Posavskog 55Tel.: 01/6285507Fax: 01/6286609www.lidl.hr

  KAUFLANDLjudevita Posavskog 51Tel./fax: 01/6370270, 01/6370279

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 65

  MERCATORSlavka Kolara 2Tel.: 01/6222500Svi ugostiteljski objekti iza Robne kue su pristupani.

  TRNI CENTAR d.o.o.Trg kralja P. Kreimira IV. bb Tel.: 01/6262766

  Prizemlje: Podrum i kat:

 • PRISTUPANOST66

  TRNI CENTAR TRGOVINE I UGOSTITELJSKI OBJEKTITrg kralja P. Kreimira IV.

  DM Trg Stjepana Radia 42Tel.: 01/3626012www.dm-drogeriemarkt.hr

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 67

  BANI promet d.o.o.Trg Kralja Tomislava 38/1Tel.: 01/6221221Fax.: 01/6237801E-mail: [email protected]

  FEROTERMTrg kralja Tomislava 12Tel.: 01/6213808Fax: 01/6213218E-mail: [email protected]

 • PRISTUPANOST68

  V.B.Z. d.o.o. Zagrebaka 33 Tel.: 01/6217761E-mail: [email protected]

  POINT PROMET D.O.O.KEKO KNJIARA I PAPIRNICAetalite Franje Luia 4Tel.: 01/6224770; fax: 01/6219824

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 69

  8.5. Obrtnitvo

  DOM OBRTNIKAKuriloveka 5Tel./fax: 01/6222110www.obrtnici-vg.hr

  FRIZERSKI SALONI

  FRIZERSKI SALON TANJASlavka Kolara 8Tel.: 01/6225623; mob: 091/5315462E-mail: [email protected]

  FRIZERSKI STUDIO SUZANAStjepana Tomaia 17Tel.: 01/6216646

 • PRISTUPANOST70

  9. PORT I REKREACIJA

  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE PORTSKO-REKREACIJSKIM CENTROM VELIKA GORICAHrvatske bratske zajednice 80Tel./fax: 01/6265235E-mail: [email protected]

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 71

  10. OBILJEENA PARKIRALINA MJESTA ZA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM

  Popis parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom na lokacijama javnih parkiralita u sustavu naplate parkiranja u Gradu Velika Gorica

  Red. br. Lokacija parkiralita Broj park. mj.

  1 M. Magdalenia kbr. 1 (nasuprot MUP-a) 1

  2 J. Pucekovia (novi parking) 2

  3 J. Pucekovia (kbr. 113) 2

  4 S. Kolara kbr. 2a (iza Robne kue) 4

  5 S. Kolara kbr. 48a 3

  6 S. Kolara kbr. 10 (nasuprot HEP-a) 2

  7 S. Kolara kbr. 15 (HP) 1

  8 S. Kolara kbr. 17 (HEP) 1

  9 Zagrebaka ul. kbr. 3133 (ispred Benettona) 3

  10 Trg kr. Tomislava do kbr. 12 (kod HVIDRA-e) 3

  11 Trg kr. Tomislava od kbr. 12 do ulice A. Cvetkovia 2

  12 Trg kralja Tomislava kbr. 3233 (iza FINA-e) 2

  13 Trg kralja Tomislava kbr. 3233 (ispred FINA-e) 1

  14 Sajmina bb (ispred McDonaldsa ) 2

  15 Zagrebaka kbr. 35 (ispred Suda) 2

  16 Trg kralja Tomislava kbr. 1 (ispred Muzeja) 1

  17 Zagrebaka kbr. 3 (kod Vatrogasnog doma) 2

  18 Ulica F. Luia 2

  U K U P N O 36

 • II. PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

 • 74 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  1. SOCIJALNA SKRB

  Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osigurava i ostvaruje pomo za podmirivanje osnovnih ivotnih potreba socijalno ugroenih, nemonih i drugih osoba, koje ih same ili uz pomo lanova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti.

  Podruje socijalne skrbi regulirano je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 73/97) i pripadajuim izmjenama i dopunama Zakona. Vrlo vaan propis, s obzirom da meu korisnicima socijalne skrbi znaajno mjesto pripada osobama s invaliditetom, je i Pravilnik o sastavu i nainu rada tijela vjetaenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 64/02).

  U Velikoj Gorici djeluje Centar za socijalnu skrb, posredstvom kojega se ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi.

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VELIKA GORICATrg kralja Tomislava 35/I01/6235981, 01/6222216, 01/6222666; fax: 01/6222136rad sa strankama: pon. 811 h, sri. i pet. 815 h

  Centar nema arhitektonskih barijera, jer je 2009. ugraeno dizalo za osobe s invaliditetom.

  Centar je osnovan za podruje Grada Velika Gorica, te Opine Pokupsko, Kravarsko i Orle.

  Centar za socijalnu skrb, na temelju javnih ovlasti, rjeava u prvom stupnju prava iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zatite te druga prava u skladu sa zakonom:

  daje podatke o obiteljskim prilikama te miljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zatitu

  sudjeluje kao stranka ili medijator pred sudom i drugim dravnim tijelima kada se radi o zatiti osobnih interesa djece i drugih lanova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi te o svojim pravima i interesima

  obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima.

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 75

  Centar za socijalnu skrb, na temelju javnih ovlasti, moe obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremeajima u ponaanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji.

  Centar takoer obavlja i druge strune poslove:

  potie, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprjeavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema

  potie i razvija samopomo, dobrosusjedsku pomo, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti

  sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

  skrbi o osobama s invaliditetom u skladu sa zakonskim ovlastima

  predlae, potie i usklauje druge aktivnosti u podruju socijalne skrbi na lokalnoj razini

  CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA Zagrebaka 90Tel.: 01/6221433

  Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica najstariji je dom sa kolom (od 1939) za djecu i mlade s mentalnom retardacijom u Hrvatskoj. Centar provodi posebne programe kolovanja i (re)habilitacije djece i mladei s mentalnom retardacijom te im prua smjetaj, zbrinjavanje, njegu, odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zatitu, radnu okupaciju te ostale odgovarajue oblike habilitacijske i rehabilitacijske strune pomoi.

  Rad Centra odvija se na dvije lokacije: u Zagrebakoj 90 i Kolodvorskoj 68.

  Smjetaj i programi

  Korisnici se upuuju u Centar, na osnovi zahtjeva i rjeenja nadlenoga Centra za socijalnu skrb, zbog potrebe za posebnim programom kolovanja i socijalnim indikacijama, u jedan od sljedea tri programa:

  Osnovnokolsko obrazovanje i odgoj prema posebnom nastavnom programu za djecu s lakom i umjerenom mentalnom retardacijom (od 7 do 18 godina Zagrebaka 90)

  Posebni program za djecu s umjerenom i teom mentalnom retardacijom (do 21 godine u Zagrebakoj i Kolodvorskoj 68)

 • 76 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  Radno-proizvodne aktivnosti odraslih korisnika s mentalnom retardacijom (stariji od 21 godine Kolodvorska 68)

  Oblici smjetaja: povremeni, poludnevni, cjelodnevni, tjedni i stalni smjetaj.

  Zagrebaka 90 Tel.: 01/6221433 Tel./fax: 01/6252515

  Na ovoj lokaciji odvijaju se programi za djecu i mlade osnovnokolskog uzrasta. Tu im se prua smjetaj, zbrinjavanje, njega, odgoj i obrazovanje u posebnim uvjetima; kola i produeni struni postupak: posebni program za djecu s lakom mentalnom retardacijom i ostalim utjecajnim tekoama; posebni program za djecu s umjerenom i teom mentalnom retardacijom.

  Kolodvorska 68Odjel rehabilitacije i radnih aktivnostiTel.: 01/6219123, 01/6219124, 01/6231668; mob: 098/252502E-mail: [email protected]; [email protected]

  Na ovoj lokaciji provode se programi za djecu s umjerenom i teom mentalnom retardacijom starosne dobi od 14 do 21 godine, te program radno-proizvodnih aktivnosti s odraslim korisnicima do njihove 55. godine.

  Korisnici ovog programa su osobe s mentalnom retardacijom s podruja Velike Gorice koje su zavrile kolovanje, a nisu zasnovale radni odnos. Programske aktivnosti usmjerene su na odravanje postojeih vjetina, sposobnosti i znanja, te stjecanje novih, potrebnih za samostalan ivot.

  Roditelji imaju mogunost koritenja savjetovalita u Informacijskom centru koji je smjeten na ovoj lokaciji, a prua usluge svim graanima Velike Gorice, to znatno pridonosi inkluziji korisnika te njihovom povezivanju s lokalnom sredinom.

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 77

  2. ZDRAVSTVENA SKRB

  Sustav zdravstvene skrbi obuhvaa niz skupnih i pojedinanih mjera za uvanje i poboljanje zdravlja svih naih graana.

  Podruje zdravstvene skrbi regulirano je Zakonom o zdravstvenoj zatiti (NN 150/08) s naknadnim izmjenama i dopunama.

  esti korisnici zdravstvenih usluga su osobe s invaliditetom.

  U Velikoj Gorici djeluje Dom zdravlja posredstvom kojega se ostvaruju prava iz sustava zdravstvene skrbi.

  DOM ZDRAVLJA ZAGREBAKE UPANIJE ISPOSTAVA VELIKA GORICAMatice Hrvatske bb Tel./fax: 01/6379700

  Prilagoen je osobama oteena vida.

  Linije vodilje za slijepe i slabovidne osobe postavljene su 13. oujka 2010. godine u prizemlju, te na katu Doma zdravlja, a vode od glavnog ulaza prema odjelu za fi zikalnu terapiju, te na katu od dizala lijevo prema ordinacijama. Linije vodilje, kojih je u Domu zdravlja 350 metara, osiguravaju lake kretanje svim korisnicima zdravstvenih usluga, a osobito osobama oteena vida.

 • 78 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  3. PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

  Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom proces je koji omoguuje bolje osposobljavanje za to samostalniji ivot i rad osoba koje su potpuno ili djelomino izgubile radnu sposobnost zbog bolesti, ozljede, nesree, ranjavanja, priroene mane ili nekog drugog razloga.

  Glavni je cilj profesionalne rehabilitacije osobu s invaliditetom osposobiti za odreeno zanimanje ili posao koji je u skladu s njezinim preostalim radnim sposobnostima, interesima i motivacijom te postii njezinu to bolju radnu i socijalnu integraciju u radnoj i ivotnoj okolini.

  Podruje profesionalne rehabilitacije i zapoljavanja osoba s invaliditetom regulirano je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02 i 33/05).

  Ovo podruje djelovanja u nadlenosti je Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom (Zagreb, Zaharova 5; tel. 01/6040495; fax. 01/6184994), Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te Hrvatskog zavoda za zapoljavanje.

  Ispostava Hrvatskog zavoda za zapoljavanje Velika Gorica nalazi se u Zagrebakoj ulici 62 (tel. 01/6221275; fax. 01/6253266). Hrvatski zavod za zapoljavanje razliitim mjerama i aktivnostima nastoji pridonijeti to veem ukljuivanju nezaposlenih osoba s invaliditetom na trite rada.

  4. MIROVINSKO OSIGURANJE

  Mirovinsko osiguranje predstavlja vaan dio sustava socijalne politike koji je reguliran Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN 102/98) s naknadnim izmjenama i dopunama.

  Mirovinskim osiguranjem ostvaruju se odreena novana davanja kao to su mirovina i naknada zbog tjelesnog oteenja. Posebno su regulirani sluajevi ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

  Ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Velika Gorica nalazi se u Zagrebakoj 12 (tel./fax: 01/6221118).

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 79

  5. ODGOJ I OBRAZOVANJE

  Podruje odgoja i obrazovanja regulirano je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08), s naknadnim izmjenama i dopunama, Zakonom o predkolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97), takoer s naknadnim izmjenama i dopunama, te Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03), s pripadajuim izmjenama i dopunama.

  Na podruju Velike Gorice postoji velik broj razliitih odgojno-obrazovnih institucija.

  DJEJI VRTII

  Djeji vrti Ciciban (V. Vidria 2; tel./fax: 01/6221274, 01/6221096)

  Slavka Kolara 35

  Stjepana Tomaia 17c

  Koprivnika 2, Podbrenica

  Djeji vrti Velika Gorica (J. Pucekovia 2; tel./fax: 01/6260661, 01/6222781)

  Kuriloveka 3

  Kralja Petra Svaia 12

  Jurja Dobrile 8

  Zagrebaka 124

  Slavka Kolara 43b

  Privatni djeji vrti Koraci (Mob: 091/1720-648)

  Mate Lovraka 20

  Kardinala Stepinca 12

 • 80 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  OSNOVNE KOLE

  O Eugena Kumiia (J. Pucekovia 4; tel.: 01/6221302)

  Od listopada 2009. godine slijepoj uenici petog razreda, Kristini Krsnik, uvelike je olakano kretanje po koli. Naime, na oba kata kole postavljene su linije vodilje za slijepe osobe koje Kristinu vode do svih uionica u kojima ima nastavu, te do WC-a i sportske dvorane. Kristina je tom prilikom sretno izjavila: Trake e mi pomoi da ne skrenem s puta. Vode me do svih uionica. Mislim da je jako lijepo od Grada to brine za uenike s tekoama u razvoju.

  O Eugena Kvaternika (kolska 4; tel.: 01/6221334) Lift prilagoen osobama s invaliditetom.

  O Jurja Habdelia (kolska 1; tel.: 01/6221217)

  O Nikole Hribara (Rudolfa Bokovia 11; tel.: 01/6222134)

  O itarjevo (itarjevo 104; tel.: 01/6258235)

  O Velika Mlaka (Velika Mlaka, B. Buia bb; tel.: 01/6245606)

  O Vukovina (Vukovina, kolska 20; tel.: 01/6230005)

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 81

  Podrune kole

  P BUEVEC 01/6255005

  P MRACLIN 01/6268333

  P RAKITOVEC 01/6255310

  P NOVO IE 01/6233144

  P BUKEVJE 01/6239639

  P VELEEVEC 01/6239446

  SREDNJE KOLE

  Ekonomska kola VG (S. Tomaevia 21; tel.: 01/6265239)

  Gimnazija VG (S. Tomaevia 21; tel.: 01/6221370)

  Srednja strukovna kola (S. Tomaevia 21; tel.: 01/6222256)

  Zrakoplovna tehnika kola Rudolfa Pereina (Rudolfa Fizira 6; tel.: 01/4562413)

  VELEUILITE

  Veleuilite Velika Gorica (Zagrebaka 5; tel.: 01/6222501)

  OSTALE ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE

  Umjetnika kola Franje Luia (Slavka Kolara 39; tel.: 01/6221376)

  Centar za djecu, mlade i obitelj (Kuriloveka 48; tel.: 01/6231734)

 • 82 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  6. PORT I REKREACIJA

  Ovo podruje djelovanja regulirano je Zakonom o portu (NN 71/06), s naknadnim izmjenama i dopunama.

  Osobe s invaliditetom Velike Gorice, ukoliko se ele baviti odreenom portskom aktivnou, mogu se ukljuiti u rad portskog drutva s tjelesnim invaliditetom Uspon u Ulici Matije Slatinskog 4 (mob: 091/5107579).

  7. KULTURA

  Graanima Velike Gorice razliite kulturne sadraje prua niz kulturnih institucija:

  Puko otvoreno uilite (Zagrebaka 37; tel.: 01/6259800)

  Dom kulture Galenica (Trg S. Radia 5; tel.: 01/6221122, 01/6226740)

  Gradska knjinica (Zagrebaka 37; tel.: 01/6260689)

  Knjinica Galenica (Trg S. Radia 5; tel.: 6222194)

  Muzej Turopolja (Trg kralja Tomislava 1; tel.: 01/6221325)

  Galerija Galenica (Trg S. Radia 5; tel.: 01/6221122)

  Galerija Kairos (Trg kralja Tomislava 38; tel.: 01/6222071)

  8. UDRUGE

  U Velikoj Gorici djeluje niz udruga osoba s invaliditetom, kao i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom. Rad udruga reguliran je Zakonom o udrugama (NN 88/01).

  GRADSKO DRUTVO CRVENOG KRIA VELIKA GORICATrg kralja Tomislava 2Tel./fax: 01/6221318E-mail: [email protected]

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 83

  organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi

  zdravstvena edukacija graana (Tjedan borbe protiv TBC-a, Mjesec borbe protiv ovisnosti i sl.)

  savjetovalite za prevenciju ovisnosti

  skrb za najmlae (podjela djeje hrane bebama do godinu dana starosti socijalno-ekonomski ugroenih graana)

  organiziranje ljetovanja za uenike-lanove Crvenog kria u Kampu Crvenog kria Selce

  pomo i njega u kui za bolesne, stare i nemone osobe.

  UDRUGA ZA UNAPREENJE ODGOJA I OBRAZOVANJADJECE I MLADEI GORICA ( Udruga UUOO Gorica)Zagrebaka 90, Velika GoricaTel /fax: 6215-569E- mail: [email protected]

  Udruga za unapreenje odgoja i obrazovanja djece i mladei Gorica (UUOOGorica) je neprofi tna udruga. Djeluje od 21. listopada 1998.

  lanovi Udruge su edukatori - rehabilitatori, logopedi, odgajatelji, pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, roditelji i graani koji ele pomoi djeci s tekoama u razvoju i osobama s invaliditetom.

  Izobrazba i iskustvo, te veliki entuzijazam strunog tima, pomae djeci i roditeljima u rjeavanju ili ublaavanju problema.

  Individualizirani odgojno obrazovni programi temelje se na procjenama sposobnosti i potreba pojedinog djeteta.

  to je zadaa Udruge Gorica?

  poticati i senzibilizirati drutvenu sredinu na temeljne vrijednosti u ivotu svakog

  ovjeka odgoj i obrazovanje

  promicati drutvene i moralne vrijednosti odgoja i obrazovanja djece i mladih s tekoama u razvoju

  senzibiliziranje sredine za probleme osoba s invaliditetom

  otvorenost za druge i drugaije

 • 84 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  kako pomoi roditeljima djece s tekoama u razvoju

  unapreenje kvalitete odgojno obrazovnog procesa kroz strune i inovacijske

  programe

  edukacija edukatora, odgajatelja, uitelja, roditelja i svih zainteresiranih za rad s djecom s tekoama u razvoju i osobama s invaliditetom

  suradnja s odgojno obrazovnim imbenicima i institucijama u Velikoj Gorici, s gradom Velika Gorica, Zagrebakom upanijom, strunjacima u Hrvatskoj i diljem svijeta

  to radimo?

  Pruamo strunu pomo i podrku djeci, roditeljima, odgojno obrazovnim djelatnicima i svima ostalima koji potrae savjet.

  Programi :

  1. Savjetovalite Udruge UUOOGorica:

  logopedsko savjetovanje

  edukacijsko rehabilitacijsko savjetovanje

  pedagoko - psiholoko savjetovanje

  savjetovanje koje pruaju socijalni radnici

  2. Edukacije edukatora (odgajatelja, uitelja, roditelja, defektologa, logopeda).

  3. Prva edukacijsko rehabilitacijska igraonica za djecu s tekoama u razvoju u Velikoj Gorici

  4. Prevencija drutveno neprihvatljivih ponaanja djece i mladih u suradnji s Gradom Velika Gorica Prevencija specifi nih tekoa u uenju za uenike niih razreda osnovnih kola

  5. Rad u Povjerenstvu za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice

  6. Rad s roditeljima grupe jednakosti i potpore

  7. Struno usavravanje (predavanja, radionice, seminari, tribine)

  8. Konzultacije za strunjake i institucije koji su usmjereni na djecu i mlade.

  Poticanje profesionalne suradnje i partnerstva u iroj lokalnoj zajednici.

  9. Promocija strune literature / prirunici, broure, letci, radni materijali,

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 85

  vjebenice, edukativni materijali i didaktiki materijali.

  10.Kvalitetno uvoenje pripravnika u samostalan rad i osnaivanje profesionalnih kompetencija.

  11.Planiranje i evaluiranje naih projekata u Velikoj Gorici i Zagrebakoj upaniji, te diljem Hrvatske i svijeta.

  Koji su projekti udruge?

  Savjetovalite / individualno i obiteljsko

  Prva edukacijsko rehabilitacijska igraonica i posudionica didaktikog materijala za djecu s tekoama u razvoju u Velikoj Gorici

  Prevencija specifi nih tekoa u uenju

  Otkrivanje, evidentiranje i sustavno praenje osoba s tekoama u razvoju, radi poboljanja njihovog poloaja i kvalitete ivota

  Rujanski susreti u Velikoj Gorici likovna kolonija

  Izloba likovnih radova

  Informacijski centar (u partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica)

  Struno usavravanje za strunjake i roditelje

  Edukativno - kreativne radionice za roditelje, brau i sestre

  Izdavaka djelatnost: didaktiki materijali, broure, plakati, letci

  Tko se javlja u savjetovalite? Zbog kojih problema?

  Javljaju se roditelji iz Velike Gorice, Zagrebake upanije, Zagreba i Sisako moslavake upanije radi savjetovanja, strune pomoi i podrke u rjeavanju problema djece:

  sporijeg jezino govornog razvoja

  govorno jezinih tekoa

  potekoa u uenju, itanju i pisanju

  sporijeg psihomotorikog razvoja djeteta

  potekoa u grafomotorici

  socijalne problematike

 • 86 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  emocionalnih tekoa

  odgojno obrazovne deprivacije

  procjene djejih sposobnosti (nalaz i miljenje strunjaka)

  korekcije i/ili ublaavanja specifi nih razvojnih tekoa

  Suradnja:

  Udruga temelji svoj rad i u drugim aktivnostima kao to su informacije o nabavi specifi ne opreme za djecu s tekoama, informacije za graane preko medija, radio RVG, radio emisija za osobe s invaliditetom Putokazi, RVG televizija, RVG Reporter, Glasnik Turopolja, Jutarnji list, Veernji list, HRT..

  Suradnja sa djejim vrtiima Velika Gorica i Ciciban u Velikoj Gorici.

  Suradnja sa Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica.

  Suradnja sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom Sveuilita u Zagrebu.

  Suradnja sa Fakultetom elektrotehnike i raunarstva Sveuilita u Zagrebu.

  Suradnja sa Hrvatskim savezom slijepih.

  Suradnja sa Centrom za rehabilitaciju Zagreb Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta.

  Suradnja sa osnovnim kolama, Centrom za djecu mlade i obitelj.

  Centrom za socijalnu skrb V.Gorica, Crveni kri u Velikoj Gorici.

  Suradnja s udrugama u Velikoj Gorici: Uspon, Suncokret, Udruga gluhih i nagluhih.

  Zagreb: udruge - Idem, Pu, Oko, Sy Down.

  Zagrebaka upanija, Hrvatska i diljem svijeta.

  Suradnja sa Gradskim poglavarstvom grada Velika Gorica

  Povjerenstvom za osobe s invaliditetom grada Velika Gorica

  upanijskim poglavarstvom

  Ministarstvom obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti

  Ministarstvom znanosti,obrazovanja i sporta

  Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi

  Pomaganje institucijama i pojedincima u unapreenju odgoja i obrazovanja djece i mladih s tekoama u razvoju u savjetovanju, odabiru radnog i didaktikog

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 87

  materijala za rad

  Struni tim Udruge za unapreenje odgoja i obrazovanja svoje znanje, iskustvo i neposredni rad s korisnicima moe pruati i proiriti preko mobilnih, terenskih (patronanih) oblika djelovanja na lokalnoj i upanijskoj razini

  Udrugu Gorica, grad Veliku Goricu, Zagrebaku upaniju i nae projekte prezentirali smo na tri meunarodna kongresa u Trakoanu, Varadinu i Portorou u Sloveniji, te na drugom meunarodnom simpoziju na Hvaru.

  UDRUGA SUNCOKRETCvjetno naselje 10Tel./fax: 01/6222625, 01/6222991; mob: 091/6221228E-mail: [email protected]

  Obuhvaa sve kategorije osoba s invaliditetom kao i djece s tekoama u razvoju. Cilj udruge je raznovrsna pomo lanovima u ostvarivanju razliitih prava osoba s invaliditetom. Udruga organizira i razliite radionice te edukativna predavanja.

  Radno vrijeme: sri. 1618 h; pet. 1418 hWeb stranica udruge je www.udrugasuncokret.hr

  UDRUGA GLUHIH VELIKA GORICAKruak 138 a10413 KravarskoTel./fax: 01/6263516

  Udruga gluhih Velika Gorica je socijalno-humanitarna udruga, osnovana prije 13 godina s ciljem pruanja pomoi gluhim i nagluhim osobama u prevladavanju auditivnih barijera s kojima se svakodnevno susreu.

  Kako bi jaala ukljuenost gluhih lanova u drutveni ivot zajednice, Udruga organizira njihova druenja kroz kreativne radionice, izlobe, portske susrete, izlete te obiljeavanja vanih datuma za osobe s invaliditetom.

  Udruga za svoje aktivnosti koristi prostor u Vinkovakoj 2, et. 1620 h.

  DOTI USPONMatije Slatinskog 4 Tel./fax: 091/5107579E-mail: [email protected]

  portsko drutvo osoba s tjelesnim invaliditetom Uspon osnovano je 14. srpnja 2008. godine kao prva portska udruga u Velikoj Gorici s ciljem promicanja,

 • 88 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  razvoja i unaprjeenja portskih aktivnosti osoba s invaliditetom u gradu Velikoj Gorici, te opinama Pokupsko, Kravarsko i Orle. Trenutano se vie od stotinjak lanova Uspona aktivno bavi atletikom, stolnim tenisom, pikadom, misaonom igrom go, pilatesom i portskim ribolovom. Da bi to kvalitetnije radila, Udruga je potpisala ugovore o suradnji sa RC-om Velika Gorica, Atletskim klubom Velika Gorica, Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica te portsko-ribolovnom udrugom Odra iz Velike Gorice.

  Djelatnosti Drutva su:

  planiranje rada i razvoja porta za osobe s invaliditetom

  poticanje, organiziranje i provoenje raznih oblika rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom

  organiziranje i provoenje redovitih sustavnih treninga lanova radi pripreme za natjecanja i sudjelovanje na natjecanjima

  poduka i trening djece i mladei

  skrb o zdravlju i zdravstvenoj zatiti lanova Udruge

  U sjeditu Udruge svakog se petka od 15 do 20 h okupljaju lanovi da bi planirali i provodili portske aktivnosti.

  Web stranica Udruge je www.uspon-velikagorica.hr

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 89

  UDRUGA HIRON VELIKA GORICA UDRUGA ZA REKREACIJU, REHABILITACIJU I EDUKACIJU OSOBA S INVALIDITETOM UZ POMO KONJA Mob: 095/ 9121 763 e-mail : [email protected] stranica www.hiron-vg.hr

  Programi Udruge provode se na terenu u Fabijanievoj ulici 164 etvrtkom, subotom i nedjeljom prema dogovoru. Kreativne radionica u Udruzi Suncokret Cvjetno naselje 10

  Udruga HIRON Velika Gorica osnovana je u rujnu 2009.godine s ciljem poticanja, pomaganja i razvijanja svih aktivnosti vezanih za izvoenje programa terapijskog jahanja, edukacije, habilitacije, rehabilitacije i rekreacije uz pomo konja radi podizanja kvalitete ivljenja osoba s invaliditetom, a u skladu s Velikogorikom strategijom u kojoj se kao neizostavna zadaa navodi stvaranje preduvjeta za otvorenost i pristupanost svih podruja ivota i djelovanja osobama s invaliditetom i djeci s tekoama u razvoju.

  NAE DJELATNOSTI:

  NEPOSREDNI RAD S KORISNICIMA

  - za vrijeme boravka na terenu, prije ili poslije sata terapijskog jahanja, naim korisnicima pruamo mogunost uenja kroz igru (vjebe motorike, panje, koncentracije, poticanje komunikacije, perceptivnih sposobnosti itd.).

  RAD S RODITELJIMA

  - ukljuivanje roditelja u pripremu materijala za radionice, organizacija predavanja i okruglih stolova s ciljem prezentacije programa te predavanja na teme vezane uz konjanitvo ili one koje roditelji sami odaberu obzirom na interese i potrebe, organizacija druenja, ukljuivanje roditelja u rad Tijela Udruge te volonterski rad.

  TERAPIJSKO JAHANJE za djecu i odrasle osobe s invaliditetom.Za ukljuivanje u ovaj program potrebna je preporuka lijenika i njegova izjava kako ne postoje kontraindikacije koje bi mogle negativno utjecati na ope funkcioniranje korisnika

  RADIONICE:

  KREATIVNE

  u kreativnim radionicama izraujemo ukrasne predmete na temu konja i

 • 90 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  konjanitva od razliitih materijala.

  Koritenjem kartona, papira, drveta, plastike i ostalih materijala potie se ouvanje okolia i ekoloka osvijetenost.

  TEMATSKE

  - cilj tematskih/edukativnih radionica je uenje o konjima kroz igru i zabavu.

  SURADNJA S GRADSKIM INSTITUCIJAMA, SRODNIM USTANOVAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA TE UDRUGAMA

  RAD S VOLONTERIMA

  Poticanje lokalne zajednice na volonterski rad kroz medije, letke, plakate, regionalna glasila, edukacija volontera za rad u programu terapijskog jahanja.

  SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

  Poticanje volonterskog rada, organizacija javnih tribina i koncerata, sudjelovanje na javnim manifestacijama u Gradu a koje su vezane uz rad Udruge, suradnja s poslovnim sektorom, promidba djelatnosti, organizacija Dana otvorenih vrata.

  HVIDRA VELIKA GORICAUdruga ima sjedite na dvije lokacije: Trg kralja Tomislava 34 (tel. 01/6213870; kancelarija za prijam stranaka) te Trg kralja Tomislava 4 (tel. 01/6213314; Klub HVIDRA prostorije za druenje lanova).

  Udruga je osnovana u jesen 1992. godine s ciljem humanitarnog djelovanja te brige za lanove Udruge, njihove obitelji te posebno za njegovanje sjeanja na poginule branitelje. Ovo je dragovoljna udruga hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji se radi zatite i promicanja zajednikih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, portskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajednikih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja ureuje ustroj i djelovanje Udruge.

  Cilj Udruge je socijalna i pravna zatita lanova koja se ostvaruje:

  sudjelovanjem i potporom u radu dravnih institucija RH na dosljednom provoenju odredbi svih pravnih propisa kojima se reguliraju prava hrvatskih vojnih invalida Domovinskoga rata

  brigom o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapoljavanja njezinih lanova

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 91

  brigom o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje lanova u svim oblicima drutvenoga i politikoga ivota

  promicanjem tjelesne kulture (port i rekreacija) radi unaprjeenja ope sposobnosti lanova

  sudjelovanjem i potporom u radu dravne komisije za otkrivanje zloinaca, zloina, ratnih profi tera i dezertera

  promicanjem hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanjem i oplemenjivanjem moralnih i etikih vrednota hrvatskoga naroda.

  Uredovno vrijeme Udruge HVIDRA Velika Gorica:

  kancelarija za prijam stranaka (Trg kralja Tomislava 34, II kat, soba 226), radnim danom 812 h

  Klub HVIDRA (Trg kralja Tomislava 4), pon.sub. 716 h

  UDRUGA SUNICA VELIKA GORICAZvonimirova 5/2 Mob: 099/6215407

  Udruga Sunica nudi program predkolskog odgoja, obrazovanja i rehabilitacije u kojem ravnopravno sudjeluju djeca sa i bez potekoa u razvoju. Od rujna 2006. godine u Sunici se provode razliiti programi: krai (vrtiki) program odgoja, obrazovanja i rehabilitacije, program ranog uenja engleskog i panjolskog jezika te program ritmike i suvremenog plesa. Svi programi imaju suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, te rjeenje Ureda dravne uprave u Zagrebakoj upaniji, Sluba za drutvene djelatnosti, ispostava Velika Gorica.

  Krai vrtiki program provodi se svakodnevno za djecu od 3 do 7 godina. Vodi ga odgajatelj predkolske djece i profesor edukacijske rehabilitacije koji je ujedno i vii fi zioterapeut, a dva puta tjedno na ostvarivanju programa inkluzije radi i vanjski struni suradnik profesor defektolog koji je ujedno i supervizor programa.

  Za djecu s razliitim govorno-jezinim potekoama, kao i za djecu kod kojih su tekoe govora posljedica zaostajanja u psihomotornom razvoju provodi se program logoterapije.

  Posebna pozornost posveuje se ostvarivanju inkluzije djece s tekoama u razvoju, stavljanjem svakog pojedinog djeteta u ravnopravnu poziciju i pruanjem mogunosti sudjelovanja u zajednikim aktivnostima djece sa i bez tekoa u

 • 92 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  razvoju.

  Program ranog uenja engleskog i panjolskog jezika provodi se dva puta tjedno, a u okviru plesne igraonice odrava se program ritmike i suvremenog plesa za djecu od 4 do 8 godina.

  Svi programi provode se u novoureenom prostoru potpuno prilagoenom djeci s tekoama u razvoju.

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 93

  9. VANIJI DOKUMENTI I PROPISI

  ZAKON O POTVRIVANJU KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM (NN Meunarodni ugovori 6/07)

  ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE (NN 85/08)

  ZAKON O PRAVOBRANITELJU ZA OSOBE S INVALIDITETOM (NN 107/07)

  STRATEGIJA IZJEDNAAVANJA MOGUNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM GRADA VELIKE GORICE U RAZDOBLJU OD 2009. DO 2013. GODINE

  - usvojena na 18. sjednici Gradskog vijea Grada Velike Gorice odranoj 4. prosinca 2008. godine (Slubeni glasnik GVG br. 17/06)

  http://www.gorica.hr/dokumenti/StrategijaZaOsobesInvaliditetom.pdf

 • PRAVILNIK O KORITENJU SPECIJALIZIRANOG KOMBI VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM (Slubeni glasnik GVG br. 14/09)

  I. TEMELJNE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovim se pravilnikom utvruju korisnici prijevoza i uvjeti koritenja specijaliziranog kombi vozila, nositelji fi nanciranja trokova prijevoza, upravljanje kombi vozilom, nain njegovog odravanja i briga o vozilu, organizacija prijevoza i odreivanje prioriteta prijevoza.

  lanak 2.

  Kombi vozilo je u vlasnitvu Gradskog drutva Crvenog kria Velike Gorice, a njegovo polazite i parkiralite je na Trgu kralja Tomislava 34, na parkiralitu Grada Velike Gorice. Odlukom ravnatelja Gradskog drutva Crvenog kria Velika Gorica (u daljnjem tekstu GDCK Velika Gorica) privremeno parkiralite i polazite vozila moe biti na drugoj adresi.

  lanak 3.

  Specijalizirano kombi vozilo uvijek mora biti parkirano na ravnom, lako dostupnom mjestu gdje se zadnja vrata mogu otvoriti te se rampa moe spustiti u potpunosti tako da omoguava nesmetan ulazak u vozilo vozau i korisnicima prijevoza.

  II. KORISNICI PRIJEVOZA I UVJETI KORITENJA SPECIJALIZIRANOG VOZILA

  lanak 4.

  Prijevoz kombi vozilom iz ovog pravilnika mogu koristiti jedna ili vie osoba s invaliditetom s podruja Grada Velike Gorice, koje imaju tjelesno oteenje donjih ekstremiteta od 60% i vie i koje koriste ortopedska pomagala: invalidska kolica, take, hodalice i slino, a koje nemaju vlastiti prijevoz ili ako imaju osiguran prijevoz vlastitim vozilom u koje ne mogu smjestiti spomenuta ortopedska pomagala. Pravo na koritenje prijevoza kombi vozilom imaju osobe s invaliditetom koje su korisnici naknade za invalidninu i naknade za tuu njegu i pomo i njihova pratnja.

  lanak 5.

  Kombi vozilo se moe koristiti za prijevoz osoba iz lanka 4. u sljedeim situaci-jama:

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 95

  1. za grupni i individualni prijevoz u sklopu aktivnosti koje provode udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom, a koje se odnose na odlazak na kulturna, zabavna i sportska dogaanja na podruju Velike Gorice ili Zagreba ili na druenja i sportska natjecanja na podruju Republike Hrvatske

  2. za grupni i individualni prijevoz za osobne potrebe

  3. za prijevoz na lijenike preglede u sluajevima kada HZZO ne odobrava prijevoz sanitetskim vozilom.

  lanak 6.

  O svim situacijama koje nisu predviene lankom 5. o prijevozu odluuje trolana komisija koju ine predsjednik Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice, ravnateljica GDCK-a Velika Gorica i proelnik Upravnog odjela za drutvene djelatnosti, kolstvo i predkolski odgoj Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu trolana komisija).

  lanak 7.

  Vozilo slui iskljuivo za putniki prijevoz osoba iz lanka 4. i ne moe se koristiti u druge svrhe.

  lanak 8.

  U izvanrednoj situaciji, kao i za redovne aktivnosti GDCK-a Velika Gorica, ravnatelj GDCK-a Velika Gorica moe donijeti odluku samostalno.

  lanak 9.

  Kada se kombi koristi za grupne i individualne prijevoze za osobne potrebe osoba iz l. 4. za aktivnosti koje nisu u organizaciji udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, ravnatelj GDCK-a Velika Gorica moe sam donijeti odluku za prijevoz koji ne traje due od 12 sati unutar 100 kilometara. Za prijevoz koji traje due od 12 sati unutar 100 kilometara, kao i za prijevoze na udaljenosti veoj od 100 km, bez obzira na trajanje aktivnosti, odluku o prijevozu donosi trolana komisija iz l. 6. ovog pravilnika.

  lanak 10.

  Za prijevoz iz l. 9. osobe iz l. 4. zahtjev podnose GDCK-u Velika Gorica u pisanom obliku ili usmeno, o emu struna sluba GDCK-a Velika Gorica sastavlja zapisnik koji prosljeuje trolanoj komisiji iz l. 6. U zahtjevu je potrebno navesti polazite i odredite prijevoza, datum i vrijeme te ime/imena korisnika koji e se prevoziti kombijem.

 • 96 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  lanak 11 .

  Kada se kombi koristi za prijevoz osoba s invaliditetom za aktivnosti odlaska na izlete i druenja, te posjet zabavnim, sportskim i drugim manifestacijama koje organiziraju udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom s podruja Grada Velike Gorice, mogu se prevoziti i druge osobe i tada se prijevoz moe obaviti samo u sluaju da se kombijem prevoze tri osobe koje se kreu pomou invalidskih ko-lica.

  III. TROKOVI PRIJEVOZA

  lanak 12.

  Trokove prijevoza za situacije predviene l. 5. ovog pravilnika snosit e Grad Velika Gorica.

  IV. UPRAVLJANJE KOMBI VOZILOM

  lanak 13.

  Kombi vozilom moe upravljati iskljuivo voza kojeg je ovlastio GDCK Velika Gorica. Pri donoenju odluke o ovlatenom vozau osnovni uvjeti su: poloen vozaki ispit za upravljanje kombi vozilom, iskustvo u vonji kombi vozilom, os-posobljenost za rukovanje ureajima koji su ugraeni za sigurno smjetanje i prijevoz osoba s invaliditetom u kombi vozilu te iskazani senzibilitet za potrebe osoba koje se za osobno kretanje koriste ortopedskim pomagalima. Voza kom-bi vozila mora proi edukaciju za osobnog asistenta te mora obaviti test vonju. Naknada vozau za obavljanje usluge prijevoza fi nancirat e se kroz program Osobni asistent.

  lanak 14.

  Voza osobni asistent iz l. 13. obvezan je:

  1. voditi brigu o opem stanju vozila (ulje, voda, tekuina za stakla, gorivo, gume, istoa karoserije i unutranjosti vozila)

  2. odravati kombi vozilo te voditi rauna o svim eventualnim kvarovima

  3. voditi rauna o terminima redovitih servisa

  4. nakon svake vonje kada vozilom upravljaju drugi vozai provjeriti ope stanje vozila

  5. prije svakog odlaska na put provjeriti ope stanje vozila

  6. o svim nastalim tetama, kvarovima i vremenu servisa izvijestiti tajnitvo GDCK-a Velika Gorica

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 97

  7. prakticirati sigurnu i ekonominu vonju

  8. voditi rauna da je putnicima tijekom vonje u vozilu ugodno

  9. voditi evidenciju vonje.

  lanak 15.

  U sluaju nastanka bilo kakve tete na vozilu uzrokovane nepotivanjem odredbi l. 14. ovog pravilnika od strane vozaa isti je odgovoran za nju.

  U sluaju nepotivanja prometnih pravila te za posljedice nastale uslijed istog, odgovoran je voza koji je upravljao vozilom.

  V. BRIGA O KOMBI VOZILU

  lanak 16.

  Osobe koje se prevoze kombi vozilom dune su brinuti o istom u skladu s normama dobrog ponaanja.

  lanak 17.

  U sluaju bilo kakvog namjernog oteenja vozila troak nastale tete snosi osoba koja je istu prouzroila.

  lanak 18.

  Osobe koje su koristile vozilo dune su isto ostaviti nakon koritenja u prethodno zateenom stanju.

  lanak 19.

  Vozilom se nee prevoziti osobe koje su se u prethodnim vonjama nedolino ponaale i uzrokovale oteenja kombi vozila.

  VI. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA

  lanak 20.

  Kombi vozilo je na raspolaganju osobama iz l. 4. ovog pravilnika 24 sata dnevno. Prijevoz kombi vozilom organizira struna sluba GDCK-a Velika Gorica u dogovoru s ovlatenim vozaem i utvruje vrijeme prijevoza. O prijavama osoba s invaliditetom, rasporedu vonji i relacijama prijevoza evidenciju vodi struna sluba GDCK-a Velika Gorica te prema tome sastavlja plan raspoloivosti vozila koji dostavlja na znanje predsjedniku Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice.

 • 98 PODRUJA DJELATNOSTI I OSTVARIVANJA PRAVA

  lanak 21.

  Prijevoz kombi vozilom naruuje se odnosno dogovara sa strunom slubom GDCK-a Velika Gorica tijekom njegova radnog vremena, od 7,30 h do 15,30 h, od ponedjeljka do petka. Prijevoz se naruuje 2 dana unaprijed, a prijevoz koji se koristi ponedjeljkom potrebno je zatraiti najkasnije u prethodnu srijedu.

  lanak 22.

  Za sve nepravovremene prijave Crveni kri e uiniti sve da ih omogui, ali ne moe snositi odgovornost za njihovo neispunjenje.

  VII. ZAVRNE ODREDBE

  lanak 23.

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Slubenom glasniku Grada Velike Gorice.

  GRADONAELNIK Draen Barii, v.r.

 • III. KORISNE INFORMACIJE

 • PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE

  ANKA SLONJAKSavska cesta 41/310 000 ZagrebE-mail: [email protected], [email protected]: 01/6102170 Fax: 01/6102199

  Uredovno vrijeme: 8,30 16,30 hPosjeti za stranke kod pravobraniteljice: utorak, srijeda i petak 11,00 14,00 h, uz prethodnu najavu telefonom!

  Web stranica: www.posi.hr

  SAVJETOVALITE ZA DJECU S TEKOAMA U RAZVOJU I OSOBE S INVALIDITETOM

  Velika GoricaZagrebaka 90Mob: 098/9942064Fax: 01/6252515

  Savjetovalite za djecu s tekoama u razvoju i osobe s invaliditetom nalazi se u okviru Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica.

  Osobama s invaliditetom i roditeljima djece s tekoama u razvoju omogueno je da na jednom mjestu dobiju savjete i pomo strunjaka u sljedeim sluajevima:

  poticanje ranog razvoja (motoriko-perceptivni, emocionalni i jezino-govorni razvoj)

  procjena logopeda, miljenje i struna pomo

  edukacijsko-rehabilitacijska podrka (senzomotorika integracija)

  psihosocijalna podrka (podrka obitelji u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi)

  procjena, miljenje i struna pomo kod tekoa u itanju, pisanju i uenju

  podrka kod problema u ponaanju

  Struna pomo namijenjena je:

  djeci s tekoama u razvoju

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 103

  osobama s invaliditetom

  odgojno-obrazovnim institucijama

  roditeljima

  svima koji trebaju informaciju ili strunu pomo

  KAKO OSTVARITI PRILAGOEN PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

  Kombi prijevozNositelj: Grad Velika GoricaBroj vozila: 1 kombiKapacitet: 4 osobe u kolicima + maksimalno 5 osoba u pratnjiNajava vonje: 2 dana unaprijedNarudba vonje: od 9 do 13 h (pon.pet.)Telefon za najavu: 01/6221101Vrijeme prometovanja: svakodnevno od 0 do 24 hPodruje prometovanja: u krugu od 100 km od Velike Gorice Cijena vonje: besplatno, a za dalja putovanja prema odredbama Pravilnika

  Specijalizirano vozilo ZET-a

  Nositelj: Grad Velika GoricaBroj vozila: 1 kombiKapacitet: 4 osobe u kolicima + 4 osobe u pratnjiNarudba vonje: od 7 do 23 h Telefon za najavu: 01/6600443Vrijeme prometovanja: druga i etvrta srijeda u mjesecu te prva i trea subota u mjesecu

 • 104 KORISNE INFORMACIJE

  Najava vonje: 2 dana unaprijedCijena vonje: besplatno

  PROGRAM OSOBNI ASISTENT, koji se provodi ve tri godine, zamiljen je kao pomo onim osobama s invaliditetom kojima je u zadovoljavanju svakodnevnih ivotnih potreba potrebna pomo druge osobe. Na taj nain znatno se poboljala kvaliteta ivota te osjeaj samopouzdanja i osobnog zadovoljstva osoba s inva-liditetom.

  Kroz program Osobnog asistenta korisnicima se pruaju sljedee usluge:

  organiziranje prehrane

  nabava i dostava hrane i ivenih namirnica

  pomo u pripremi hrane

  pomo u hranjenju

  pranje posua i dr.

  obavljanje kuanskih poslova

  pospremanje stana

  organiziranje pranja i glaanja rublja

  donoenje ogrjeva, vode i slino

  odravanje osobne higijene

  pomo pri oblaenju i svlaenju

  pomo pri kupanju

  pomo pri brijanju, rezanju noktiju i sl.

  pomo pri oralnoj higijeni

  mobilitet i kretanje

  transferi u/iz kolica

  stavljanje kolica u/iz auta

  pomo u razliitim socijalnim aktivnostima obavljanje administrativnih poslova (odlazak lijeniku, odlazak u banku, po-

  tu i sl.) pratnja i pomo u razliitim socijalnim aktivnostima: kulturnim, portskim,

  zabavnim, edukativnim i sl.

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 105

  omoguavanje izvravanja kolskih obaveza (spremanje za kolu, odlazak u kolu, pomo pri obavljanju higijenskih potreba u koli, dolazak kui, pomo u uenju, uvanje do dolaska roditelja)

  Korisnici programa Osobni asistent su osobe s invaliditetom koje u velikom dijelu aktivnosti svakodnevnog ivota (od izlaska iz kreveta, obavljanja fi ziolokih potreba, odijevanja, hranjenja i obavljanja drugih poslova) ovise o pomoi druge osobe, a iji lanovi obitelji zbog bolesti, starosti, kolovanja ili zaposlenosti ne mogu kontinuirano obavljati te aktivnosti.

  POSUDIONICA ORTOPEDSKIH POMAGALA nastala je kao rezultat uoavanja po-treba osoba s invaliditetom za ortopedskim pomagalima koja se ne mogu uvijek nabaviti putem zdravstvenog osiguranja.

  Nerijetki su primjeri da pojedina osoba slomi nogu, a dok ostvari pravo na take, mora proi odreeno vrijeme. Dio osoba s invaliditetom, koje imaju elektrina kolica za kretanje gradom, imaju potrebu za obinim kolicima za kretanje po kui. To se naalost ne moe ostvariti putem zdravstvenog osiguranja. Potaknut ovim i slinim primjerima, Crveni kri Velika Gorica pokrenuo je Posudionicu ortoped-skih pomagala (kolica, take, hodalice, princeze, medicinski kreveti i sl.) u koju graani mogu donositi pomagala koja im vie nisu potrebna, a Crveni kri ih po-suuje onima kojima su potrebna.

  Korisnici Posudionice mogu biti svi graani Velike Gorice koji imaju potrebu za ortopedskim pomagalima, neovisno je li invaliditet trajnog ili privremenog karak-tera.

  Posudionica radi pri Crvenom kriu V. Gorica, Trg kralja Tomislava 2. Uredovno vrijeme je od 9.00 do 13.00 h radnim danima. Tel.: 01/6221318.

 • 106 KORISNE INFORMACIJE

  KLUB OSOBA S TEKOAMA U KRETANJU osnovan je 2007. godine pri Gradskom drutvu Crvenog kria. Okuplja mlae osobe koje koriste invalidska kolica ili druga pomagala za pomo u kretanju. lanovi kluba sastaju se po dogovoru u prostorijama Poglavarstva Grada Velike Gorice, a prema potrebi i u prostorijama udruge Uspon. Cilj osnivanja Kluba je poboljanje kvalitete ivota osoba s tekoama u kretanju grada Velike Gorice. Program rada Kluba ukljuuje:

  pomo u rjeavanju problema arhitektonskih barijera

  pomo u rjeavanju pojedinanih problema lanova

  organizacija prijevoza prema potrebi

  pomo osobnog asistenta

  upuivanje na ostvarivanje prava i benefi cija temeljem razliitih zakona

  organiziranje odlazaka na koncerte, izlete i druenja.

  Osobe za kontakt: Petra uvela, voditeljica Kluba osoba s tekoama u kretanju (mob: 091/2542318)Suzana Strunjak, ravnateljica Gradskog drutva Crvenog kria(tel.: 01/6221318)

  MAKA CENTAR ZA POBOLJANJE KVALITETE IVLJENJA I POBOLJANJE POKRETLJIVOSTI DJECE I ODRASLIHVelika Gorica, rnkovec 12 i Kneza Porina 69Tel.: 01/6216709, 01/6215463; 098/1766651www.maka.hre-mail: [email protected]

  U nastojanju poboljanja kvalitete rada s djecom s viestrukim tekoama, ali i u namjeri da se to bolje osposobe i njihovi roditelji, u rnkovcu je u veljai 2000. godine otvorena MAKA, terapijska igraonica za djecu s tekoama u razvoju. Otvaranjem podrunice u Velikoj Gorici, Kneza Porina 69, 2007. godine Maka prerasta u Centar za poboljanje kvalitete ivljenja i pokretljivosti djece i odraslih, gdje se programi iz djelatnosti humane medicine nadopunjuju kabinetom za senzoriku integraciju i djelatnostima za odravanje i njegu tijela.

  PROGRAMI ZA DJECU:

  evaluacija stanja i izrada habilitacijskog programa

  program dojenake razvojne gimnastike kroz viestruke stimulacije

 • VODI KROZ GRAD VELIKU GORICU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 107

  bazirane na Bobath konceptu

  program osnovne perceptivno-motorike stimulacije koji potie razvoj svjesnosti vlastitog tijela u smislu to sam ja i koliki sam, kao i svjesnost sebe u prostoru

  program razvijanja motorikih vjetina za djecu s manjim cerebralnim disfunkcijama, djecu sa cerebralnom paralizom i djecu sa smetnjama dranja

  radno-terapeutski program usmjeren na motoriku ake i ruku

  rad na razvoju motorike lica, problemi pretjeranog slinjenja, hranjenja, govorne motorike i estetike lica.

  Svi habilitacijski programi provode se individualno, dok se programi podrke mogu provoditi u grupi do najvie petero djece i njihovih roditelja.

  RAD S RODITELJIMA:

  Bazira se na Denhoffovu okviru dobre prilagodbe roditelja djece sa cerebralnim poremeajem kretanja na hendikep njihovog djeteta:

  prihvaanje dijagnoze

  razumijevanje razvoja djeteta

  razvoj odnosa u obitelji koji pruaju toplinu i sigurnost

  poticanje samopomoi

  razvijanje osobne inicijative u stvaranju plana tretmana

  razvoj povjerenja u profesionalce

  Programe vode vii fi zioterapeuti specijalno osposobljeni za rad sa cerebralno oteenom djecom u suradnji s defektologom.

  PROGRAMI ZA ODRASLE:

  razvijanje motorikih vjetina odraslih osoba s invaliditetom individualnim pristupom prema Bobath konceptu

  klasine i specifi ne masae (djelomine i cijeloga tijela)

  anti-stres programi

  specifi ni tretmani kod smetnji ravnotee, bolnih stanja, stresa, migrena

 • 108 KORISNE INFORMACIJE

  VANIJI TELEFONSKI BROJEVI

  Policija 92

  Vatrogasci 93

  Hitna pomo 94

  Tono vrijeme 95

  Telefonska predaja brzojava 96

  Razne obavijesti 981

  Obavijesti o telefonskim brojevima 988

  Pomo na cesti 987