Vrednotenje raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS: družboslovje

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mag. Janez Jug. Vrednotenje raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS: družboslovje. Srečanje Društva bibliotekarjev Ljubljana „Bibliografija raziskovalca – njen namen in razlike med vedami“ Ljubljana, 13. maj 2013. Naloge OSIC- ev - 1. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vrednotenje raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS: družboslovje

 • Vrednotenje raziskovalne uspenosti po metodologiji ARRS: druboslovje

  mag. Janez Jug

  Sreanje Drutva bibliotekarjev Ljubljana

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami Ljubljana, 13. maj 2013

  *

 • Naloge OSIC-ev - 1

  Sodelovanje pri optimiranju metodolokih osnov vodenja bibliografij raziskovalcev:

  Tipologija dokumentov/del

  Dodatna navodila

  Predlogi za Znanstvenoraziskovalni svet za druboslovje ARRS

  Dopolnjevanje seznamov ARRS: zalobe, revije, baze podatkov, konferenni zborniki

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Naloge OSIC-ev - 2

  Spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI:

  verifikacija bibliografskih zapisov

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Naloge OSIC-ev - 3

  Organiziranje arbitrae v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstveno-raziskovalnimi sveti ved):

  Pritobe na OSIC

  Pritobe na ZRS za druboslovje

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Naloge OSIC-ev - 4

  Redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot:

  Spreminjanje tipa dela

  Dopolnjevanje zapisov

  Opozarjanje kreatorjev na napake v zapisih

  Popravljanje manjih napak

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Podlage za vrednotenje

  Pravilnik ARRS

  Bibliografija raziskovalcev

  Tipologija dokumentov/del

  Dodatna navodila

  Verifikacija bibliografskih zapisov

  Seznami revij in zalob

  Citati

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Pravilnik ARRS - 1

  Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

  http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jun-12.asp

  Veljavnost: 16. 6. 2012 - ?

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Pravilnik ARRS - 2

  kvantitativne ocene - 35. l

  nadpovprena znanstvena uspenost 37. l.

  pet najpomembnejih dosekov - 38. l.

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Kvantitativne ocene

  A1 - upotevano tevilo tok

  A2 - normirano tevilo istih citatov v zadnjih 10 letih (2003 2013

  A3 - sredstva izven ARRS (2008-2012)

  A4 - izjemni doseki pri znanstveni odlinosti

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Kvantitativna ocena A1 - 1

  A1 - upotevano tevilo tok:

  Z1 - toke znanstvene uspenosti glede na vedo, ki se upotevajo v celoti

  Z2 - toke znanstvene uspenosti glede na vedo, ki se skupaj s strokovno uspenostjo upotevajo do najve 15 % skupnih tok

  S - toke strokovne uspenosti glede na vedo

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • se tevilo tok del (Z2 + S) upoteva v takem obsegu, da je A1 najve enako A1 = Z1 / 0,85. (Pravilnik, 2. odst. 35. lena)

  A1 = Z1 + del (Z2 + S)

  Z1 = 0,85A1

  del (Z2 + S) 0,15 A1

  Kvantitativna ocena A1 - 2

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Kvantitativna ocena A1 - 2

  A1 = Z1 + del (Z2 + S)

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • 13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Mednarodna zaloba160 tok

  Tuja ali domaa zaloba, e je160 tok

  Humanistina (po vrstilcu UDK)

  Vrednotenje za humanistiko

  Tuja zaloba120 tok

  Domaa zaloba 80 tok

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Znanstvena monografija (2.01)

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Druboslovje in humanistika nista homogen blok (niti dva loena bloka), ampak sta raznolika:

  nekateri deli druboslovja in humanistike so podobni naravoslovnim in biolokim znanostim po nainu objavljanja in citiranja, drugi pa imajo znailnosti tradicionalne humanistike.

  (Nederhof et al, 1989;. Thompson, 2002)

  Razlike med vedami

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Statistika verificiranih tipologij do 30.4.2013

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • 13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • 13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • 13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • Vrste verificiranih zapisov po OSIC-ih

  13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

 • 13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  Brez zbornikov

  *

 • 13.5.2013

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  *

  Bibliografija raziskovalca njen namen in razlike med vedami

  KatNMTBDHI

  1Alanek SCIE, SSCIZ1Z1Z1Z1Z1Z1Z1

  1Blanek A&HCI, ERIH A, BZ1Z1Z1Z1Z1Z1Z1

  1Clanek ERIH C, MBBZ2Z2Z2Z2Z1,Z2Z1Z1

  1Dlanek v reviji s seznamaZ2Z2Z2Z2Z2Z1Z1

  2Amonogr. pri medn. zal.Z1Z1Z1Z1Z1Z1Z1

  2Bmonogr. pri tuji ali domai zal.Z2Z2Z2Z2Z1Z1Z1

  2CbrouraZ2Z2Z2Z2Z2Z1Z1

  2DfilmZ2Z2Z2Z2Z2Z1Z1

  2EPatent, sorta, pasmaZ1Z1Z1Z1Z1Z1Z1

  2FUrednik 1A, 1B, 2.01 AZ1Z1Z1Z1Z1Z1Z1

  2GDrugi uredniki 1A, 1BZ2Z2Z2Z2Z2Z1Z1

  2Hzbirka podatkovZ2Z2Z2Z2Z2Z1Z1

  3Aobseen sest. pri medn. zal.Z1Z1Z1Z1Z1Z1Z1

  3Bsestavek pri medn. zal.Z1Z1Z1Z1Z1Z1Z1

  3Csestavek pri tuji ali domai zal.Z2Z2Z2Z2Z1,Z2Z1Z1

  3Dsestavek v drugi monogr.Z2Z2Z2Z2Z2Z1Z1

  4Cprispevek na medn. ali tuji konf.Z2Z2Z2Z2Z2Z1Z1

  4Dprispevek na domai konferenciZ2Z2Z2Z2Z2Z1Z1

  SUstrokovna uspenostSS

  NKnekategoriziranoSS

  TipologijaOSICNOSICTOSICMOSICBOSICDOSICHSkupaj

  1.01izvirni znanstveni lanek1813397167547387113338875661361

  1.02pregledni znanstveni lanek9158861909413213111807434

  1.03kratki znanstveni prispevek4494727282096465793083

  1.04strokovni lanek6111351118916323

  1.05poljudni lanek2000046

  1.06objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)52350538221663710603323

  1.07objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)11810217654

  1.08objavljeni znanstveni prispevek na konferenci860413323284416586954226535648

  1.09objavljeni strokovni prispevek na konferenci22324733119914663

  1.10objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)1400207

  1.12objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci982815712596720

  1.13objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci1141531961

  1.16samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji156314075744397291926820542

  OSICNOSICTOSICMOSICBOSICDOSICH

  1.0154%31%50%51%37%32%

  1.023%3%13%5%6%4%

  1.031%2%5%3%2%2%

  1.062%2%3%3%2%4%

  1.0826%42%19%22%19%8%

  1.165%4%4%6%20%33%

  2.012%2%2%2%11%13%

  2.180%0%0%0%0%1%

  2.200%0%0%0%1%0%

  2.220%0%0%0%0%0%

  2.240%3%0%0%0%0%

  2.317%12%2%6%3%3%

  2.320%0%2%1%0%0%

  TipOSICNOSICTOSICMOSICBOSICDOSICH

  lanki58%35%68%59%44%38%

  konferenni27%44%22%25%21%12%

  poglavja5%4%4%6%20%33%

  monografije2%2%2%2%11%13%

  filmi0%0%0%0%0%1%

  zbirke podatkov0%0%0%0%1%0%

  patenti0%3%0%0%0%0%

  zborniki7%12%4%7%3%3%