of 19 /19
Vstop na nemški trg Zakaj predstavništvo? Izbira oblike podjetja; razlike Postopek Najpomembnejši nasveti iz prakse Posebnosti gradbenega prava Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Vstop na nemški trg

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vstop na nemški trg. Zakaj p redstavništvo ? Izbira oblike podjetja ; razlike Postopek Najpomembnejši nasveti iz prakse Posebnosti gradbenega prava. Zakaj sploh predstavništvo ?. Predsodki zoper tuja podjetja - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Vstop na nemški trg

Zakaj predstavništvo?Izbira oblike podjetja; razlike

PostopekNajpomembnejši nasveti iz prakse

Posebnosti gradbenega prava

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Zakaj sploh predstavništvo?

• Predsodki zoper tuja podjetja• Negativni vtisi iz prakse o sodelovanju nemških podjetij s

tujimi (v tem primeru konkretno slovenskimi) partnerji• Neizenačenost pri sklepanju pogodb• Žal deloma tudi slabe izkušnje v pravdnih postopkih s sodišči • Posledice neobveščenosti pred sklepom pogodb in pri

izvajanju del in pri plačilih• Lažje direktno sodelovanje• Močnejsi vtis • Lažja izhodišča pri pogajanjih

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Samostojna oblika predstavništva

• GmbH • UG (t.i. „mini-GmbH“ )

Nesamostojna oblika

• Zweigniederlassung /podružnica

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Ustanovitveni kapital

• GmbH– Najmanj 25.000,00 €– Pri ustanovitvi najmanjše vplačilo v višini

12.500,00 €– Neomejena odgovornost v ostali nevplačani

razliki.

• UG– Najmanj 1 €– Stvarni vložki niso dovoljeni– Vplačila v rezervni sklad letno minimalno 25% od

dobička

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Nasvet iz prakse pri izbiri

„Mini GmbH“ le pri sorazmerno majhnem prometu• Start iz “točke ni蔕 Zakaj?

– Predpisana vplačila v rezervni sklad; pri sorazmerno visokem prometu - In tako upajmo tudi ustreznem dobičku Meja 25.000,00 € je lahko dosežena v razmeroma kratkem času!

– Nepotrebna dodatna birokracija UG – “negativna konotacija” GmbH kot uveljavljena oblika kapitalske družbe UG enakovredna britanski Ltd.

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Postopek• Izbira imena firme s preverjenjem pri obrtni zbornici• Ustanovitev pri notarju (Statut firme in namestitev direktorja)• Odprtje računa na ime firme („XY-GmbG i.Gr.“)pri banki ter vplačilo

ustanovnega kapitala• Vnos v sodni register preko notarja• Prijava pri obrtni zbornici (Gewerbeamt) • Pridobitev dovoljenja za izvajanje določenih del; možnost priznanja

slovenskih kvalifikacij; npr. kot gradbeni inžinir ipd.)• Vpis v „Handwerksrolle“ pri območnem gospodarskem združenju• Pridobitev davčne številke pri davčnem uradu• Začetek poslovanja• Postopek traja cca. 2-4 tedne (trajanje je odvisno od sodnega registra)

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Stroški • Notar cca. 500 €• Sodni register ca. 200 € in vnos v „uradni list“ (Bundesanzeige) cca. 250 €• Odvetniško svetovanje po dogovoru, odvisno od obsega dejavnosti

(osnovanje pogodb?)• Davčni svetovalec, knjigovodstvo?

– Ustanovitev ter pridobitev davčne številke: 400 € - 500 €– Knjigovodstvo, davčne evidence forvardiranje pošte odvisno od

prometa (cca. 550 € pri prometu do 500.000 €)– Letna davčna napoved cca. 3.000 € pri prometu do 500.000 €

• Pri UG stroški nižji, zaradi poenostavljenosti dokumentacije

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Prvi koraki

Potrebne pogodbe • Družbeni statut (notar)• Pogodba s poslovodjo o zaposlitvi• Potrebne zavarovalnice

(Betriebshaftpflichtversicherung)

• Priprava vzorcev pogodb s poslovnimi partnerji• Posebnosti pri gradbenih podjetjih

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Gradbena pogodba (Werkvertrag) ali nedovoljena izposoja delovne sile (Arbeitnehmerüberlassung)

• Izposoja delovne sile dovoljena le s posebnim dovoljenjem zveznega urada za delo (Bundesagentur für Arbeit)

• Pri gradbenih delih načeloma izključena možnost pridobitve dovoljenja!

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Nedovoljena izposoja?

• Prepustitev delavcev v kontrolo s strani „naročnika“ in z vključitvijo v njegov obrat

• Delo brez lastnega materiala in orodja• Koordinacija s strani „naročnika“

Posledice?

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

§ 9 AÜG: NEVELJAVNOST pogodbe med „naročnikom“ in „izvajalcem“!

Pogodba o zaposlitvi direktno med zaposlenim in „naročnikom“

Plačilo za opravljena „gradbena dela“?

Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

Napotitev delavcev v Nemčijo• Prijava delavcev na gradbenih projektih pri Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der

Bauwirtschaft und Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes (=na kratko „SoKa Bau“)– mesečno plačilo v višini 14,30 % bruto-plače ter mesečna prijava podatkov zaposlenih v Nemčiji;

povrnitev vplačanih sredstev po dopustu delavca; v idealnem primeru finančno nevtralen postopek

• Obrazec A 1; tudi za kratkoročne dejavnosti do enega tedna priporočljivo, četudi po nemški zakonodaji do 1 tedna to ni obvezno; obrazec se da sicer po zahtevi naknadno pridobiti (EuGH 30.03.2000 C-178/97 „Banks“), da pa ne pride do nesoglasij npr. z naročnikom pa je bolje pred začetkom vsaj vložiti vlogo za obrazec

– Maksimalno do 24 skupno mesecev; potem davčno in socialnopravno pod nemškim pravom

• Prijava pri lokalnem Gewerbeamt –u (obrtni urad) pred začetkom dela

• upoštevanje določil o potrebnih obrtnih dovoljenj

• Posledice za delodajalca in delojemalca pri neupoštevanju iz prakse (npr. v primeru nesreče)

Dipl.iur. Katja Stadler , LL.M.Vodja področja pravo in davki

Telefon: +386 252 88 57 E-Mail: [email protected] http://slowenien.ahk.de

Najpomembnejše pred pričetkom dela v Nemčiji:

•Pridobitev potrdila o oprostitvi gradbenega davka

•Registracija za namene DDV

•Prijava delavcev na carini

•Soka-Bau prijava

•Vizumi za državljane tretjih držav

•Obrtno dovoljenje

•Rezidentstvo - nemška dohodnina

Poslovanje gradbenih in montažnih podjetij v Nemčiji

Pridobitev potrdila o oprostitvi plačila gradbenega davka:

• Brez potrdila je naročnik (nemško podjetje) zavezano k plačilu 15% gradbenega davka davčnemu uradu

• Slovensko podjetje lahko gradbeni davek zahteva nazaj – dolgotrajen postopek

• Za posle v skupni vrednosti 5000€ v koledarskem letu potrdilo ni potrebno

• Vlogo za potrdilo je potrebno oddati takoj po podpisu pogodbe

Registracija za namene DDV:

• Podjetje pridobi številko za namene DDV

• Potrebna v primeru dodatnih podizvajalcev (Reverse Charge)

• Potrebna v primeru, ko je naročnik fizična oseba

Vizumi:• Ni omejitev za slovenske državljane• Državljani tretjih držav morajo pridobiti vizume• Zaposleni podjetja, ki je podizvajalec slovenskemu izvajalcu storitev

v Nemčiji, ne morejo dobiti vizuma

Prijava delavcev pri Zveznem finančnem uradu:• Delavci morajo biti prijavljeni od prvega dne dela v Nemčiji• Prijava mora biti izvedena za vsako delovišče posebej

Sklad Soka-Bau:• Podjetja v gradbenih in montažnih panogah so se zavezana javiti

skladu Soka-Bau• 15,3% delavčeve bruto plače potrebno plačati do 20. dne v

naslednjem mesecu

Poslovna enota:• Ustanovi se, če podjetje dela več kot 12 mesecev na istem delovišču• Plačevanje davka na dohodek pravnih oseb in nemške dohodnine za

delavce

Zavarovanje delavcev:• Pridobitev obrazcev A1 pri ZZZS (največ za 2 leti)

Nemško rezidentstvo:• Plačevanje nemške dohodnine za delavce, ki pri delu presežejo 183

dni v katerem koli obdobju 12 mesecev

Dipl. OEC. Jernej DvoršakPravo in davki

Telefon: +386 252 88 79 E-Mail: [email protected] http://slowenien.ahk.de