VÝŽIVA V PREVENCI NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

 • View
  100

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VÝŽIVA V PREVENCI NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Každý třetí z nás onemocní nádorovým onemocněním, ročně v ČR umírá 28 000 lidí a také každý třetí umírá před dosažením důchodového věku Očekávání,že moderní přístroje a léčba významně sníží úmrtnost na onkologické onemocnění a to naráží - PowerPoint PPT Presentation

Text of VÝŽIVA V PREVENCI NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

 • Kad tet z ns onemocn ndorovm onemocnnm, ron v R umr 28 000 lid a tak kad tet umr ped dosaenm dchodovho vku

  Oekvn,e modern pstroje a lba vznamn sn mrtnost na onkologick onemocnn a to nar na stl problm,e mnoz pacienti pichzej a v pokroilm stdiu onemocnn

  Strach z utrpen a odhalen nemoci je asto dvodem pro lid nechod na pravideln lkask prohldky a to bohuel vede k tomu,e ndory jsou objeveny a v pokroilm stdiu spnost onkologick lby je zvisl na tom,aby pacient piel vas

 • - Nejvznamnjmi nepznivmi faktory jsou: vysok pjem tuku a ervenho masa,nzk pjem ovoce a zeleniny,celozrnnch obilovin a vlkniny

  Zvlt zvan konzumace uzenho masa,soli a velkho mnostv alkoholu,nebezpen me bt i konzumace potravin s plsnmi

  Na vzniku ndor se nepochybn podl i nkter faktory ivotnho stylu,u en obezita zvyuje riziko vzniku ndoru prsu a dlohy,kouen vrazn zvyuje riziko vzniku rakoviny plic

  Naopak pravideln fyzick aktivita sniuje riziko vzniku ndor tlustho steva,prsu a plic

 • Prevence ndor: pravideln denn jst 3 porce zeleniny,2 porce ovoce,hodn celozrnnch obilovin,udrovat douc tlesnou hmotnost, snen pjmu tuku,mn ervenho masa,omezen pjmu alkoholu

  a pedevm pravideln provozovat fyzickou aktivitu,cvien a nekouen

 • PYRAMIDA VIVYmln vrobkymaso ovocezeleninavrobky z obilovin

 • Je nejastj ndorov onemocnn v R a zstvdlouho bez projev. V pokroilch stdich se me projevit kalem,bolest na hrudi,vykalvnm krve a bytkem hmotnosti.RTG snmku plic

 • Co jste mon netuili..

  Rakovina plic je pomrn nov onemocnn,hlavntm jak asto se vyskytuje. A do 20.let 20.st.byla povaovna spe za raritu hodnou zjmu profesor a student medicny. Neuviteln zvratpineslo masov rozen novho produktu-cigaret.

  Jak vznikvznik v ppad,e se normln buky organismu vymknou pirozen regulaci a zanou senekontrolovan mnoit. Na sliznici dch. cest psob kodliv ltky z ovzdu.Vem ltkm schopnm vyvolat ndorov bujen se souhrn k kancerogeny(karcinogeny)

 • Nejvtm rizikovm faktorem vzniku rakoviny plic je kouen Nkter karcinogeny obsaen v tabku pokozuj u v malch dvkch buky dch. cest a zpsobuj vznik ndoru,jin psob a v kombinaci s ostatnmi faktory Jak se projev..u mu mezi 50. a 70. rokem ivota

  Nejasnj stnost nemocnch je such drdiv kael,bolesti na hrudi a dunost,ta vznik obvykle v ppadech,kdy ndor prorst do dch. Cest a ucpv je,k celkovm projevm ndoru pat bytek na vze, nava a teploty- L se chirurgickou lbou,radioterapi(ozaovn) a chemoterapi

 • A TE PR OBRZKplce kukandor na kindor dolnho rturakovina v dutin stnrakovina jazyka

 • zdrav plce zdevastovan plces velkm bronchogennm ndoremnormln,zdravsrdce nedokrven srdce kukagangrna(nutnost amputace cel konetiny)

 • www.onko.cz

  www.linkos.cz