Výzkumný proces

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentace ke kurzu Metodologie v Informačních studiích a kni

Text of Výzkumný proces

 • 1. Vzkumn procesMetodologie ISK, 22. z 2012
 • 2. 1. volba vzkumnho problmu Po celou dobu: zajiovn kvality2. formulace vzkumnch otzek3. rozhodnut o populaci a vzorku4. rozhodnut o technikch sbru dat5. konstrukce vzkumnho nstroje6. pilot vzkumnho nstroje a jeho prava7. sbr dat8. analza dat9. psan vzkumn zprvy
 • 3. Operaciona Teorie Hypotzy lizaceInterpretac Sbr Vzorkovn eValidizace
 • 4. Ppad Sbr Pedpoklady interpretace VzorkovnPorovnvn Porovnvn Vzorkovn Ppad Ppad Sbr interpretace Sbr interpretace Teorie Porovnvn Vzorkovn
 • 5. Volba vzkumnho problmu
 • 6. The formulation of a problem is often moreessential than its solution.(Selltiz, in Powell, 1997, p. 19)
 • 7. Odborn literatura (doporuen pro dal vzkumy v zvrech lnk, editorialech) Nesouhlas se zvry pedelch vzkum Spory o povahu problmu Replikace existujcch vzkum (oven reliability kl) Rozen existujcch vzkum (na jin vzorek, o nov metody (traingulace)
 • 8. Praktick problmy, osobn zkuenost Brainstorming s ostatnmi Osobn zaujet Grantov vzvy, vzvy pro pihlaovn pspvk do konferenc, sbornk, tematickch sel asopis
 • 9. 1. Bude mt vzkum njakou spoleenskou, vdeckou nebo vzdlvac hodnotu?2. Bude mon prakticky aplikovat jeho vsledky?3. Jsme dostaten kvalifikovan? So4. Meme vzkum provst? what?5. Chceme jej dlat? test
 • 10. je jasn a precizn formulovn, identifikuje to, co budeme zkoumat, nen postaven pouze na subjektivnm stanovisku autora/ky, je dobe (zejmna asov a mstn) ohranien je zobecniteln (preference problm, kter mohou bt vyuity i jinde), obsahuje odvodnn dleitosti (potebnosti) zkoumanho tmatu, pouv vhodnou terminologii (pozor na argon, nepesn termny atd.) Hernon & Metoyer-Duran, 1993
 • 11. Navc: je provediteln (je mon sesbrat data) je teoreticky propojen s dleitmi koncepty a fenomny je relevantn v danm oboru Punch, 1998
 • 12. Typ problmu MetodyNzory, postoje a pocity skupiny Focus groupsNzory, postoje a chpn svta RozhovoryjednotlivciVysvtlen lidskho chovn PozorovnZlepen produktu Testovn pouitelnostiAnalza informanch zdroj Obsahov analzaAnalza informanch zdroj a jejich Bibliometrieprovzanosti/citovnPorovnn rozdl v chovn lid Experimentln design, dotaznkov(eny/mui, ped/po) etenPochopen vvoje jevu Historick przkum
 • 13. Je clem popsat stav nebo Je clem nco popsat, odhalit vztahy mezi identifikovat? promnnmi? Cl Promnn nelze mit? Cl Promnn lze mit? Kvalitativn vzkum Kvantitativn vzkumDesign Design Vzkumn otzky Vzkumn otzky deskriptivn statistika Vzkumn hypotzyProblm Problm Induktivn statistika
 • 14. 4. Zkoumn mitelnosti3. Hledn promnnch a vztah 2. Definice pojm 1. Dekompozice tmatu
 • 15. Zdroj: Reichel, 2009, s. 50
 • 16. Rozloen na dl, zpesujc problmy (dl vzkumn otzky) Lep zvldnutelnost Mohou bt zkoumny samostatn Nemlo by jich bt moc Rozvst hlavn dl problmy Nezapomete na teorii! (Nkdo u to zkoumal ped vmi)
 • 17. Tzv. operan/operativn definice (jen kvantitativn vzkum!) Nek, co promnn je, ale jak se pozn Koncept je vyjden popisem operac, ktermi bude men I operan definice mus bt zakotvena v teorii
 • 18. asto nememe zkoumat samu vlastnost, ale jen jej empiricky evidentn projevy Zvisl a nezvisl promnn Rozliiteln (kad promnn nabv aspo dvou monch hodnot) Pi hledn promnnch dochz k redukci reality na tyto promnn a redukci pozorovanch vztah mezi nimi
 • 19. Hypotzy jen v induktivn statistice Vroky o vztazch mezi promnnmi Zahrnuj potebn definice pojm (promnnch) Testovateln Nepotvrzen hypotzy neznamen nespch vodn hypotza Pracovn hypotzy
 • 20. Vzkumn tma: Jak studenti poznvaj? Kdo/co je pro n kognitivn autorita?vodn hypotza: Kdo nebo co je pro studenty kognitivn autoritou, se li dle zkuenost a jinch charakteristik student.Dekompozice:Existuje vztah mezi dlkou studia a vnmanmi kognitivnmi autoritami?Existuje vztah mezi pohlavm a vnmanmi kognitivnmi autoritami?Pracovn hypotzy: Dlka studia ovlivuje, zda jsou vyuujc pijmni jako kognitivn autorita.
 • 21. Nezvisl Zvislpromnn promnn A BA B A B
 • 22. Neprav korelace Chybjc stedn len A A X X B B Vvojov sekvence Neprav pina A X A B B X
 • 23. Kvantitativn vzkum vs.kvalitativn vzkum
 • 24. 4 redukce reality v kvantitativnm vzkumu: redukce populace na vzorek redukce potu pozorovanch promnnch redukce vztah mezi promnnmi redukce asovho kontinua na 1 bodKvalitativn vzkum: k tak velk redukci reality nedochz vy validita
 • 25. Populace a vzorek
 • 26. Populace / zkladn soubor Soubor jednotek, kter chceme zkoumat pedpokldme, e nae vroky jsou pro tento soubor platn Soubor jednotek, ze kterch vybrme vzorekVzorek (vbrov soub