Warszawa 2007 © Festo Didactic – FluidSim® Pneumatic 1 .1. Oprogramowanie FluidSIM® Pneumatyka

 • View
  246

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Warszawa 2007 © Festo Didactic – FluidSim® Pneumatic 1 .1....

 • Warszawa 2007

  Festo Didactic FluidSim Pneumatic 1

  FluidSIM4Pneumatyka

  Instrukcja uytkownika

 • Tytu oryginau: FluidSIM4 Pneumatics Users Guide

  Tumaczenie i opracowanie: mgr in. Arkadiusz Winnicki

  Festo Didactic GmbH & Co. KG, D-73770 Denkendorf, 1996-2004Internet: www.festo.com/didactice-mail: did@festo.com

  Art Systems Software GmbH, D-33102 Paderborn, 1995-2004Internet: www.art-systems.com, www.fluidsim.come-mail: info@art-systems.com

  for the Polish edition FESTO Sp. z o.o., PL 05-090 Raszyn, Janki k/Warszawy,ul. Mszczonowska 7Internet: www.festo.com/didactice-mail: didactic_poland@festo.com

  Wszelkie prawa zastrzeone.adna cz niniejszej publikacji nie moe by reprodukowana, przechowywana jako rdo danych i przekazywana w jakiejkolwiek formie zapisu bez pisemnej zgody posiadacza praw.

  Festo Didactic FluidSim Pneumatic 2

 • Spis treci:

  1. Oprogramowanie FluidSIM Pneumatyka podstawowe informacje.......................4 2. Szczegowa charakterystyka oprogramowania FluidSIM-P...................................6

  2.1. Zalety dydaktyczne oprogramowania....................................................................6 2.2. Struktura katalogowa programu............................................................................7 2.3. Zakres instrukcji....................................................................................................8 2.4. Wymagania sprztowe...........................................................................................8

  3. Wprowadzenie do symulowania i tworzenia ukadw................................................9 3.1. Symulacja istniejcego ukadu pneumatycznego................................................11 3.2. Tryby symulacji...................................................................................................15

  3.2.1. Reset i ponowne rozpoczcie pracy..............................................................15 3.2.2. Symulacja w trybie pojedynczych krokw...................................................15 3.2.3. Symulacja w trybie do zmiany stanu........................................................15

  3.3. Tworzenie nowego diagramu ukadu...................................................................15 4. Dodatkowe wskazwki dotyczce symulacji i tworzenia ukadw...........................30

  4.1. Elementy konfigurowalne....................................................................................30 4.1.1. Konfigurowanie siownika...........................................................................30 4.1.2. Konfigurowanie rozdzielacza.......................................................................36

  4.2. Dodatkowe funkcje edycyjne..............................................................................38 4.3. Dodatkowe funkcje symulacyjne.........................................................................45 4.4. czenie elementw............................................................................................47 4.5. Numerowanie linii i tablica elementw przeczajcych....................................48 4.6. Diagram oznacze zakocze..............................................................................48 4.7. Wywietlanie parametrw liczbowych................................................................50 4.8. Wywietlanie diagramu stanu..............................................................................53 4.9. Edytor wykresw funkcyjnych............................................................................56

  4.9.1. Waciwoci wygldu obszaru wykresw ...................................................59 4.10. Powierzchowne sprawdzenie schematu.............................................................68 4.11. Poczenia pneumatyczne, elektryczne i mechaniczne......................................69 4.12. Styki...................................................................................................................75 4.13. Nastawialne elementy........................................................................................79 4.14. Ustawienia symulacji.........................................................................................80

  5. Biblioteki elementw.................................................................................................83 5.1. Biblioteka elementw pneumatycznych..............................................................83 5.2. Elementy elektryczne.........................................................................................118 5.3. Pozostae symbole.............................................................................................131

  Festo Didactic FluidSim Pneumatic 3

 • 1. Oprogramowanie FluidSIM Pneumatyka podstawowe

  informacjeDzikujemy za zakup oprogramowania symulacyjnego FluidSIM Pneumatyka,

  przeznaczonego do nauki podstaw pneumatyki i elektropneumatyki. Niniejszy

  podrcznik peni funkcj poradnika do FluidSIM-P wskazujc moliwoci i wyjaniajc

  pojcia i prac z programem.

  FluidSIM Pneumatyka jest narzdziem do nauczania i symulowania podstaw

  pneumatyki i jest przeznaczony dla systemu Microsoft Windows . Podrcznik moe

  zosta uyty wraz z urzdzeniami szkoleniowymi Festo Didactic Sp. z o.o. FluidSIM-P

  zosta opracowany jako wsplne przedsiwzicie midzy Uniwersytetem Paderborn,

  Festo Didactic GmbH & Co. KG i Art Systems Art Software GmbH, Paderborn.

  FluidSIM-P w ramach wsplnego interfejsu graficznego integruje szereg moduw

  programowych:

  edytor schematw pneumatycznych i elektropneumatycznych,

  symulator,

  modu pomocy,

  modu dydaktyczny.

  Gwn cech programu jest jego bliski zwizek z funkcjonalnoci i symulacj

  programw typu CAD. FluidSIM uwzgldnia normy DIN schematw pneumatycznych

  i elektropneumatycznych, oraz moe wykona realistyczne symulacje bazujc na

  fizycznych modelach komponentw.

  Funkcjonalno CAD w FluidSIM-P zostaa dostosowana do wymogw tworzenia

  ukadw pneumatycznych. Na przykad, podczas rysowania ukadu, program sprawdza

  czy dane poczenie midzy komponentami jest dozwolone czy nie.

  Projektowanie schematw pocze nastpuje za pomoc klikni mysz. Umoliwia

  to wyposaenie FluidSIM-P w:

  obszerne biblioteki systemowe,

  modu sprawdzania syntaktycznej poprawnoci schematw,

  moliwo jednoczesnego projektowania wielu schematw,

  modu eksportowania schematw do formatu DXF (format AutoCad),

  wygodne funkcje drukowania.

  Festo Didactic FluidSim Pneumatic 4

 • Na kadym etapie projektowania moliwe jest testowanie na symulatorze

  tworzonego schematu pneumatycznego przez:

  realizacj algorytmu symulacji poczonego z cigym obliczaniem i wizualiza-

  cj danych o cinieniu i przepywie strumienia spronego powietrza oraz

  napiciu i nateniu prdu elektrycznego,

  nastawianie parametrw takich jak: wymiary siownika, stopie dawienia

  przepywu, pozycje czujnikw kracowych,

  wizualizacj zalenoci: pooenie, prdko i cinienie w funkcji czasu,

  animacj realizowan w czasie rzeczywistym,

  jednoczesn symulacj wielu schematw.

  Festo Didactic FluidSim Pneumatic 5

 • 2. Szczegowa charakterystyka oprogramowania

  FluidSIM-P

  2.1. Zalety dydaktyczne oprogramowania

  Istot programw projektowo-symulacyjnych jest naladowanie, czyli symulacja

  sposobu dziaania rnych urzdze lub systemw. Programy takie umoliwiaj

  uytkownikowi zapoznanie si z dziaaniem i obsug wielu urzdze, bez koniecznoci

  ich zakupu. Korzyci pynce z nauki z wykorzystaniem programw symulacyjnych s

  oczywiste:

  praca w rodowisku maksymalnie zblionym do rzeczywistego,

  moliwo prostego i szybkiego modyfikowania zada,

  moliwo wykrywania, sygnalizacji i obszernej diagnostyki rnych bdw i

  nieprawidowoci,

  brak obawy o uszkodzenia lub zniszczenia cennego sprztu, niska cena.

  W przypadku pracy kilku ukadw symulacyjnych wsppracujcych w sieci

  komputerowej, istnieje ponadto moliwo wspdziaania nauczyciela-instruktora

  z uczestnikami wicze, w zakresie rozwizywania okrelonych zada oraz ich biecej

  kontroli.

  Oprogramowanie FluidSIM-P oferuje uytkownikowi:

  nauk w formie zabawy z wykorzystaniem technik multimedialnych,

  zadania z zakresu kursw podstawowych i zaawansowanych,

  symbolik zgodn z normami DIN,

  wygodne projektowanie i symulacj ukadw.

  Dodatkow cech FluidSIM jest nastawienie na proces uczenia, wiczenia

  i wizualizacji wiedzy zwizanej z pneumatyk. Elementy pneumatyczne s wyjanione

  wraz z opisem, parametrami i animacjami, ktre ilustruj ich zasad dziaania.

  wiczenia i filmy instruktaowe utrwalaj wiedz zarwno o tworzeniu ukadw

  pneumatycznych jak i wykorzystaniu poszczeglnych komponentw.

  W menu zamieszczone s:

  struktury sekwencji filmowych na podstawowe tematy, uruchamianych

  w oprogramowaniu Windows Media Player",

  skrcone opisy wszystkich elementw zawartych w bibliotece systemowej

  dostpne w formie zgodnej ze standardem menu Pomoc systemu Windows,

  Festo Didactic FluidSim Pneumatic 6

 • zdjcia wszystkich roboczych elementw dydaktycznych udostpnione s jako

  grafiki w duej rozdzielczoci,

  animacje prezentujce zasady dziaania waniejszych elementw, w tym

  animacje interaktywne wyjaniajce prawa fizyczne i zasady dziaania

  elementw pneumatycznych.

  Twrcy FluidSIM-P pooyli szczeglny nacisk, aby interfejs uytkownika by

  intuicyjny i atwy do nauki. Uytkownik moe szybko i atwo na