of 226 /226
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів (протокол № 218 від 25.04.2019) Голова комітету з конкурсних торгів __________________ Бородін Г.В. (підпис) ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ на закупівлю Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки (5 лотів) код ДК 021:2015 – 50313000-2 Процедура закупівлі: Відкриті торги

 · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet...

Page 1:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів(протокол № 218 від 25.04.2019)

Голова комітету з конкурсних торгів

__________________ Бородін Г.В. (підпис)

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю

Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки(5 лотів)

код ДК 021:2015 – 50313000-2

Процедура закупівлі:Відкриті торги

м. Київ - 2019 р.

Page 2:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ТОРГІВЗМІСТ

Розділ І.Загальні положення1 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів2 Інформація про Замовника торгів3 Інформація про предмет закупівлі4 Процедура закупівлі5 Недискримінація учасників

6 Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7 Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1 Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2 Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів1 Оформлення пропозиції конкурсних торгів2 Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника3 Кваліфікаційні критерії до учасників4 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі5 Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані

пропозиції конкурсних торгів6 Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником7 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів8 Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів9 Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Розділ ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів1 Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів2 Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ V. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1 Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2 Виправлення арифметичних помилок3 Інша інформація4 Відхилення пропозицій конкурсних торгів5 Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю1 Терміни укладання договору2 Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі3 Дії Замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю4 Забезпечення виконання договору про закупівлю

Розділ VІI. Оскарження процедури закупівлі1 Порядок оскарження процедури закупівлі

ДодаткиДодаток № 1 - Форма пропозиції конкурсних торгів Лот 1Додаток № 2 - Форма пропозиції конкурсних торгів Лот 2Додаток № 3 - Форма пропозиції конкурсних торгів Лот 3Додаток № 4 - Форма пропозиції конкурсних торгів Лот 4Додаток № 5 - Форма пропозиції конкурсних торгів Лот 5Додаток № 6 - Технічне завдання Лот 1Додаток № 7 - Технічне завдання Лот 2Додаток № 8 - Технічне завдання Лот 3Додаток № 9 - Технічне завдання Лот 4Додаток № 10 - Технічне завдання Лот 5

2

Page 3:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 11 – Договір про закупівлю (проект) Лот 1Додаток № 12 – Договір про закупівлю (проект) Лот 2Додаток № 13 – Договір про закупівлю (проект) Лот 3Додаток № 14 – Договір про закупівлю (проект) Лот 4Додаток № 15 – Договір про закупівлю (проект) Лот 5Додаток № 16 - Форма еталонного замовлення (Лот 1)Додаток № 17 - Форма еталонного замовлення (Лот 2)Додаток № 18 - Форма еталонного замовлення (Лот 3)Додаток № 19 - Форма еталонного замовлення (Лот 4)Додаток № 20 - Форма еталонного замовлення (Лот 5)

I. Загальні положення1 2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

акцепт пропозиції конкурсних торгів - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції;еталонне (умовне) замовлення – розрахунково-умовне замовлення Товару/послуги, що використовується для визначення загальної вартості пропозицій конкурсних торгів учасників. Параметри такого замовлення затверджуються на засіданні комітету з конкурсних торгів Замовника у день розкриття пропозицій конкурсних торгів, та містять інформацію про вартість заправки ВМ, відновлення/заміна ВМ, разового ТО технічного засобу, діагностики технічного засобу та ремонту технічного засобу;забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю у вигляді такого забезпечення, як гарантія, завдаток, депозит (застава грошей на депозитному рахунку);забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів у вигляді такого забезпечення, як гарантія, завдаток, депозит (застава грошей на депозитному рахунку);замовник – Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – АТ «Ощадбанк»), яке здійснює закупівлю на умовах, визначених цією документацією конкурсних торгів;кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння, має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в

3

Page 4:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;

комітет ЦА - комітет з конкурсних торгів центрального апарату АТ «Ощадбанк»;

крок – фіксована грошова сума, на яку замовник після розкриття конкурсних пропозицій, на другому етапі, пропонує присутнім учасникам або уповноваженим представникам учасників зменшувати запропоновану ціну пропозиції конкурсних торгів;

найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій);оприлюднення інформації про закупівлю – розміщення на веб-сайті АТ «Ощадбанк» документів замовника щодо цієї процедури закупівлі;орган оскарження – правління АТ «Ощадбанк». Здійснює розгляд скарг, поданих учасниками процедури закупівлі на рішення, дії або бездіяльність замовника при проведенні ним цієї процедури закупівлі та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано;пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:- юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;- фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи;- фізичні особи - пов’язані з АТ «Ощадбанк» особи в розумінні статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або

4

Page 5:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.

Членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;

правління АТ «Ощадбанк» - постійно діючий виконавчий орган АТ «Ощадбанк», який здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю АТ «Ощадбанк»;

пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів;строк дії пропозиції конкурсних торгів - встановлений замовником в цій документації конкурсних торгів строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів;учасник - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів;частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, на яку в межах цієї процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів.

2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

(далі – Замовник/АТ «Ощадбанк»).- місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г.- посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

- з організаційних питань – Кравченко Андрій Васильович, заступник начальника Управління супроводження здійснення закупівель, тел.: (044) 247-37-29, вн. тел.: 79-29; вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001.- з технічних питань – Богомолов Сергій Вікторович, начальник управління координації регіональної підтримки робочих місць користувачів Департаменту інформатизації, тел.: (044) 247-86-13, вн. тел.: 76-13; вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001, Україна.

3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки:Лот 1 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Івано-

5

Page 6:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 2 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 3 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 4 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 5 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк»

- вид предмета закупівлі: послуги

- місце поставки: Лот 1: установи філії - Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 2: установи філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 3: установи філії - Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 4: установи філії – Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 5: установи філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк»

- кількість (найменування), обсяг поставки товарів, робіт чи послуг:

5 найменуваньЛот 1 – 1 (одне) найменування (додаток № 6 цієї документації конкурсних торгів);Лот 2 - 1 (одне) найменування (додаток № 7 цієї документації конкурсних торгів);Лот 3 – 1 (одне) найменування (додаток № 8 цієї документації конкурсних торгів);Лот 4 - 1 (одне) найменування (додаток № 9 цієї документації конкурсних торгів);Лот 5 – 1 (одне) найменування (додаток № 10 цієї документації конкурсних торгів;

- строк поставки товарів, робіт чи послуг:

Лот 1 – відповідно до умов договору (додаток № 11 цієї документації конкурсних торгів);Лот 2 – відповідно до умов договору (додаток № 12 цієї документації конкурсних торгів);Лот 3 – відповідно до умов договору (додаток № 13 цієї документації конкурсних торгів);Лот 4 – відповідно до умов договору (додаток № 14 цієї документації конкурсних торгів);Лот 5 – відповідно до умов договору (додаток № 15 цієї документації конкурсних торгів);

4.Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

6

Page 7:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

пропозиції конкурсних торгів7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Документи, що складаються та подаються учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, повинні бути складені українською мовою.

Документи, що подаються учасником в складі пропозиції конкурсних торгів, складені іншою мовою, ніж українська, повинні супроводжуватись офіційним перекладом на українську мову. Тексти повинні бути автентичними.

II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів1.Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на 7 (сім) робочих днів, та повідомити письмово протягом 1 (одного) робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій не менш як на 7 (сім) робочих днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів*

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

При наданні одним учасником пропозиції конкурсних торгів по лотах, документи подаються у різних запечатаних конвертах по кожному лоту окремо.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом учасника або уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, прошита, пронумерована та скріплена печаткою учасника процедури закупівлі** у запечатаному конверті. Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр поданих учасником процедури закупівлі документів з посиланням на номери сторінок.

Усі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис учасника або уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника процедури закупівлі**, за винятком оригіналів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених документів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів підтверджуються протоколом (випискою, витягом з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження

7

Page 8:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

повноважень) керівника учасника, наказом про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреністю (дорученням). У разі подання довіреності (доручення), до неї додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення (наприклад, протокол, виписка або витяг з протоколу зборів (засідань, тощо) засновників про надання повноважень видавати такі довіреності/доручення, витяг зі статуту тощо). У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Відповідальність за помилки друку у документах пропозиції конкурсних торгів, підписаних (засвідчених) відповідним чином, несе учасник процедури закупівлі.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:- повне найменування і місцезнаходження Замовника;- напис: «Пропозиція конкурсних торгів на закупівлю

___________________ (зазначається назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, Лот ________ (зазначається номер та назва лоту))»;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження: юридичне та фактичне, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до ___________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

Конверт є частиною пропозиції конкурсних торгів. Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, така пропозиція відхиляється, як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:- титульної сторінки;- реєстру пропозиції конкурсних торгів з посиланням на номери сторінок;- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі: протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказ про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреність (доручення). У разі подання довіреності (доручення), до неї додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення (наприклад, протокол, виписка або витяг з протоколу зборів (засідань, тощо) засновників про надання повноважень видавати такі довіреності/доручення, витяг зі статуту тощо). У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;- цінової пропозиції (заповненої форми пропозиції конкурсних торгів по відповідному Лоту (Додатки № 1, № 2, № 3, №4, №5 цієї

8

Page 9:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

документації конкурсних торгів));- заповненого проекту договору про закупівлю, що підписаний та засвідчений печаткою учасника**, відповідно до Додатків № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 цієї документації конкурсних торгів, відповідно;- кваліфікаційної частини (документів згідно вимог п.3 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів);- технічної частини (документів згідно вимог п.4 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів).

3. Кваліфікаційні критерії до учасників

Замовник встановлює для учасників наступні кваліфікаційні критерії:1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.3. Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Учасники у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати документи, які підтвердять відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та відсутність інших підстав для відхилення такої пропозиції:3.1. довідку в довільній формі про наявність у учасника технічних можливостей, обладнання та матеріально-технічної бази, власний транспорт, які необхідні для виконання договору про закупівлю, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі, наявність офісного та складського приміщення;3.2. довідку у довільній формі, що засвідчує наявність у учасника кваліфікованого персоналу (не менше 5 осіб) (підтвердити копіями заповнених сторінок трудових книжок), з яких не менше 3 осіб є сертифікованими інженерами (підтвердити копіями відповідних сертифікатів від виробників друкувального та/або копіювально-помножувального обладнання, які є діючими на дату подання документації конкурсних торгів)****;3.3. довідку у довільній формі про фактичне виконання учасником договорів щодо технічного обслуговування друкувального та/або копіювально-помножувального обладнання (підтвердити копіями договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями у кількості не менше 2-х);3.4. листи-відгуки (у кількості не менше двох) про належне виконання договорів, зазначених та наданих у складі кваліфікаційної пропозиції відповідно до пп. 3.3. п. 3 розділу III цієї документації конкурсних торгів, один із яких повинен містити інформацію про успішний досвід надання послуг Клієнту, обсяг яких характеризується: а) кількістю робочих місць Клієнта не менше 1000 (одна тисяча); та/або б) кількість техніки, що обслуговувалась – не менше 100 (ста) одиниць; в) на території України протягом 2016-2018 рр.;3.5. довідку з обслуговуючого банку/банків про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;3.6. баланс станом на 31 грудня 2018 року;¹3.7. звіт про фінансові результати за 2018 рік;¹3.8. звіт про рух грошових коштів за останній звітний період¹ (звіт про рух грошових коштів учасником не подається у разі, якщо учасник процедури закупівлі надає лист з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що його фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів);¹ у разі, якщо у документації конкурсних торгів вимагається подання учасником певних звітних документів, учасник-нерезидент подає відповідні документи, що передбачені законодавством країни

9

Page 10:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

його походження, станом на останню звітну дату, передбачену в країні походження. В разі, якщо видача таких документів не передбачена законодавством країни походження учасника (країна, де учасник офіційно зареєстрований), він повинен надати обґрунтоване підтвердження цього у вигляді довідки у довільній формі.

3.9. довідку у довільній формі про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;3.10. статут або копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії із зазначеним кодом доступу до останньої редакції установчих документів;3.11. довідку у довільній формі, яка містить інформацію про те, чи притягувався учасник протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів;3.12. довідку у довільній формі про наявність або відсутність судимості учасника або уповноваженої посадової особи учасника закупівлі, відповідальної за підписання документів в складі пропозиції, та уповноваженої укладати договір про закупівлю з Замовником;3.13. довідку у довільній формі щодо того, що учасника не було визнано у встановленому порядку банкрутом та щодо нього не відкрито ліквідаційну процедуру;3.14. довідку у довільній формі, що містить інформацію про юридичних осіб (із зазначенням коду ЄДРПОУ для юридичних осіб – резидентів), які здійснюють контроль за учасником², або перебувають під спільним контролем з учасником³;²юридичною особою, яка здійснює контроль над учасником, є юридична особа, яка має можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника.

³юридична особа вважається такою, що перебуває під спільним контролем із учасником, якщо над нею здійснює контроль (у значенні, наведеному в цій документації конкурсних торгів) принаймні одна з юридичних або фізичних осіб, які також здійснюють контроль над учасником.

3.15. довідку у довільній формі, що містить інформацію про фізичних осіб та членів їх сім’ї, які здійснюють контроль над учасником, а також дані щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасника, та членів їх сім’ї;3.16. довідку у довільній формі, що містить інформацію про службових (посадових) осіб учасника, уповноважених здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також, членів сім’ї таких службових (посадових) осіб;3.17. довідку у довільній формі, що містить інформацію про те, чи зареєстрований учасник в офшорних зонах (подається виключно учасниками – нерезидентами, резидентами України не подається);3.18. лист про надання згоди на обробку, використання, поширення та доступу до персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», з метою забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносинах, обробка, використання, поширення та доступ до яких необхідно до вимог норм чинного законодавства;Переможець торгів, по відповідному лоту, у строк, що не перевищує 10 (десять) днів з дати отримання повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен надати Замовнику наступні

10

Page 11:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

документи***, а саме:3.1.1. витяг про учасника, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням даних щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасника,4 не більше десятиденної давнини відносно дати отримання повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;4 зазначення таких даних у витягу не вимагається від учасників конкурсних торгів, які є фізичними особами або юридичними особами, учасниками/засновниками яких є виключно фізичні особи.

3.1.2. інформаційну довідку про учасника з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану уповноваженим органом Міністерства юстиції України на запит учасника, не більше десятиденної давнини відносно дати отримання повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;3.1.3. документ МВС України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи учасника, уповноваженої укладати договір про закупівлю з Замовником, не більше десятиденної давнини відносно дати отримання повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;3.1.4. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Національного агентства з питань запобігання корупції на посадову особу учасника, уповноважену укладати договір про закупівлю з Замовником, не більше десятиденної давнини відносно дати отримання повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;3.1.5. довідку (в паперовому вигляді, видану учаснику) про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, дійсну на дату надання документів Замовнику;3.1.6. для учасників - акціонерних товариств – зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, складений депозитарієм, не більше десятиденної давнини відносно дати отримання повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;3.1.7. документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі щодо підпису договору про закупівлю з Замовником:- протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника,- наказ про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреність (доручення). У разі подання довіреності (доручення), до неї додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення (наприклад, протокол, виписка або витяг з протоколу зборів (засідань, тощо) засновників про надання повноважень видавати такі довіреності/доручення, витяг зі статуту тощо).- документ, що підтверджує надання вищим органом управління учасника попередньої згоди на укладання посадовою особою такого учасника договору (у випадку якщо таке погодження передбачене статутними документами учасника для договорів на суму, що перевищує певний поріг, або якщо укладення такого договору є значним правочином у розумінні Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018). У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/ фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб

11

Page 12:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

– підприємців та громадських формувань.4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Запропонований учасником предмет закупівлі, по відповідному лоту, повинен забезпечувати виконання Технічного завдання, згідно з Додатками до цієї документації конкурсних торгів, а саме:

по Лоту 1 – Технічне завдання, згідно з Додатком №6;по Лоту 2 – Технічне завдання, згідно з Додатком №7;по Лоту 3 – Технічне завдання, згідно з Додатком №8;по Лоту 4 – Технічне завдання, згідно з Додатком №9;по Лоту 5 – Технічне завдання, згідно з Додатком №10.Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій

конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, кількісним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених у Додатках цієї документації конкурсних торгів, а саме:

по Лоту 1 – Технічне завдання, згідно з Додатком №6;по Лоту 2 – Технічне завдання, згідно з Додатком №7;по Лоту 3 – Технічне завдання, згідно з Додатком №8;по Лоту 4 – Технічне завдання, згідно з Додатком №9;по Лоту 5 – Технічне завдання, згідно з Додатком №10.

5. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Лот 1 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 2 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 3 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 4 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк»;Лот 5 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк»

6. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та надається особисто учасником або уповноваженим представником учасника у відповідності з п. 1 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів у конвертах, додатково позначених «Зміни», або «Відкликання» відповідно.

Внесення змін до пропозиції конкурсних торгів, або її відкликання після закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів - не дозволяється.

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

8. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не застосовується.

12

Page 13:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

9. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня закінчення строку подання учасниками пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:- відхилити таку вимогу;- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто учасником або уповноваженим представником учасника.Пропозиція конкурсних торгів подається разом з супровідним листом

про її надання, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорту учасника або уповноваженого представника учасника, що уповноважується на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підписання протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

хол, вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001, Україна.

28.05.2019 до 09:30 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

кімн.606 (зала засідань), вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001, Україна.

28.05.2019 о 11:30 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі учасники, або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів підтверджуються копією протоколу (виписки, витягу з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника учасника, копією наказу про призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреністю (дорученням). У разі подання довіреності (доручення), до неї додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення (наприклад, протокол, виписка або витяг з протоколу зборів (засідань, тощо) засновників про надання

13

Page 14:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

повноважень видавати такі довіреності/доручення, витяг зі статуту тощо). При цьому до змісту довіреності (доручення) повинні обов’язково бути включені права представника зменшувати вартість пропозиції конкурсних торгів і оголошувати кінцеву ціну від імені учасника. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або посвідчення водія.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження / місце проживання учасника. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується усіма присутніми членами комітету з конкурсних торгів та учасниками (уповноваженими представниками учасників), які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Засвідчена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається учаснику (уповноваженому представнику учасника) процедури закупівлі на його письмовий запит протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання такого запиту.

V. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту поданої пропозиції конкурсних торгів.

З метою визначення найкращої (економічно вигідної) пропозиції конкурсних торгів та переможця торгів Замовником буде застосований один критерій оцінки пропозицій конкурсних торгів:

- ціна (далі - загальна (кінцева) вартість пропозиції конкурсних торгів).

Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів у результаті оцінки дорівнює 100 балам.

Розрахунок балів за критерієм оцінки буде здійснюватися за наступною методикою:

Пропозиція конкурсних торгів, загальна (кінцева) вартість якої найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів - 100. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

- найменша загальна (кінцева) вартість пропозиції конкурсних торгів/загальна (кінцева) вартість пропозиції конкурсних торгів, для якої обчислюється кількість балів × 100 балів.

Бобчисл = Т min /Т обчисл × 100, деБобчисл – обчислювана кількість балів;Т min – найменша загальна (кінцева) вартість пропозиції конкурсних

торгів;Тобчисл – загальна (кінцева) вартість пропозиції конкурсних торгів

учасника, кількість балів для якої обчислюється;100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «загальна

14

Page 15:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

(кінцева) вартість пропозиції конкурсних торгів».Пропозиція учасника, який набрав найбільшу кількість балів,

визначається найкращою, а такий учасник визначається у подальшому переможцем торгів.

У випадку однакової кількості балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділились порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Арифметичні помилки виправляються Замовником у наступній послідовності:1) при невідповідності сум у літерах та в цифрах, сума літерами є визначальною;2) у разі виявлення помилки при множенні ціни за одиницю на кількість – ціна за одиницю є визначальною;3) при невідповідності підсумкової ціни пропозиції конкурсних торгів, отриманої шляхом додавання елементів ціни, при перевірці пропозиції конкурсних торгів та підсумковою ціною зазначеною в пропозиції, визначальною є сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни при перевірці пропозиції конкурсних торгів.

У разі виявлення арифметичної помилки в пропозиції конкурсних торгів Замовник надсилає факсимільним та поштовим зв’язком учаснику запит щодо виправлення арифметичної помилки. У разі не надання протягом 3 (трьох) робочих днів письмової згоди учасником на виправлення арифметичної помилки вважається, що учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація 3.1. Надання пропозиції конкурсних торгівУ випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога

Замовника про надання копії документа - це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженого представника учасника або учасника (фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця) та відбитком печатки учасника**. У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу чи нотаріально засвідченої копії відповідного документа.

Усі документи учасника (за винятком оригіналів чи нотаріально засвідчених документів), видані іншими установами учаснику та подані ним відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів, повинні бути засвідченні підписом та печаткою учасника**.

Підготовка та подання альтернативних пропозицій конкурсних торгів умовами даної документації конкурсних торгів не передбачається.

Під час проведення процедури закупівлі учасник та Замовник передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

3.2. Розгляд пропозиції конкурсних торгівОцінка відповідності учасника встановленим кваліфікаційним

15

Page 16:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

критеріям здійснюється на підставі документально підтвердженої інформації, наданої учасником процедури закупівлі у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів в п. 3 та п. 4 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Допущення учасником формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення пропозиції учасника.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки (крім документів, якими учасник підтверджує свої зобов’язання перед Замовником: пропозиція, технічні умови (технічне завдання, технічні вимоги, технічна специфікація), проект договору про закупівлю з усіма додатками та розрахунками)

До формальних (несуттєвих) помилок належать:- незасвідчення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів. (Наприклад: окрема сторінка пропозиції учасника засвідчена лише печаткою учасника);- неправильне (неповне) засвідчення та/або не засвідчення учасником копії документа згідно з вимогами цієї документації конкурсних торгів (не стосується вимоги щодо нотаріально засвідчених документів). (Наприклад: засвідчення копії документа лише підписом уповноваженої посадової особи або лише печаткою);- орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які безпосередньо підготовлені учасником. (Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення);- неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції. (Наприклад: повторне помилкове нумерування або помилкове зазначення сторінок).

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв або зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Вся інформація та документи згідно вимог документації конкурсних торгів повинні бути розміщені в послідовності відповідно п. 2 розділу ІІІ документації конкурсних торгів.

3.3. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгівЗагальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника це вартість

еталонного замовлення, що визначається розрахунково, шляхом множення ціни Послуги на кількість Послуг, параметри якого містить еталонне замовлення. Форма еталонного замовлення міститься в додатках № 16, 17, 18, 19, 20 до документації конкурсних торгів. Перелік та назва послуги зазначена у Формі еталонного замовлення відповідає переліку та назві послуги зазначеної в додатках до цієї документації конкурсних торгів по відповідному лоту, а саме: по Лоту 1 – згідно з Додатком №1;

по Лоту 2 – згідно з Додатком №2;по Лоту 3 – згідно з Додатком №3;

16

Page 17:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

по Лоту 4 – згідно з Додатком №4;по Лоту 5 – згідно з Додатком №5.Параметри еталонного (умовного) замовлення (вартість заправки

ВМ, відновлення/заміна ВМ, разового ТО технічного засобу, діагностики технічного засобу та ремонту технічного засобу) визначаються комітетом з конкурсних торгів Замовника шляхом випадкового вибору та доводяться до відома кожному учаснику під час проведення процедури конкурсних торгів.

Ціна Послуги, зазначається учасником у пропозиції конкурсних торгів, заповненої ним відповідно до вимог додатків № 1, №2, №3, №4, № 5 цієї документації конкурсних торгів.

Для розрахунків за договором про закупівлю, що буде укладений з переможцем конкурсної процедури закупівлі використовується Ціна Послуги в залежності від типу та кількості Послуг, що визначаються згідно із заявками Замовника.

Ціна Послуги повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються, або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі.

Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів (Додатки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 цієї документації конкурсних торгів), ціну послуги з двома десятковими знаками після коми.

Ціна послуги повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягає зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.

Витрати, які не були включені до ціни Послуги, Замовником сплачуватись не будуть і повністю покладаються на учасника.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних сертифікатів, дозволів і ліцензій (при необхідності) та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензійта проведення сертифікацій.

КонфіденційністьЗамовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі

забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками.Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій надається виключно

Комітету ЦА, правлінню АТ «Ощадбанк» та суду.Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання Замовником

пропозицій, або прийняття рішення про вибір переможця призведуть до відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим у цій документації конкурсних торгів;2) учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;3) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі;4) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

17

Page 18:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

5) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);6) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;7) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;8) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів Замовника, пов’язаною з АТ «Ощадбанк» особою в розумінні статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;9) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;10) отримана достовірна інформація (від органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції) про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі;11) пропозиція конкурсних торгів не відповідає вимогам документації конкурсних торгів;12) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;13) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є учасником;14) щодо учасника діє рішення Комітету ЦА про відсторонення від участі у закупівлях АТ «Ощадбанк», прийняте за однієї з таких підстав:- подання учасником недостовірної інформації у складі пропозиції конкурсних торгів, цінової пропозиції;- письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів;- неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією документацією конкурсних торгів;- неналежного виконання учасником, невиконання учасником або відмова учасника від виконання укладеного договору про закупівлю;- встановлення щодо учасника та пов’язаних з ним осіб санкцій в порядку, визначеному Законом України «Про санкції», а також застосування щодо учасника та пов’язаних з ним осіб будь-яких обмежувальних заходів з боку міжнародних фінансових інституцій.

Замовник може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

18

Page 19:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

- учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Замовник може відхилити всі пропозиції конкурсних торгів до акцепту пропозиції конкурсних торгів.

Замовник надсилає інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття такого рішення.

5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;- неможливості усунення порушень;- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі передбаченого локальними нормативними документами АТ «Ощадбанк»;- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів;- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за Лотом).Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі,

якщо:- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.- скорочення видатків на здійснення закупівлі послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником усім учасникам протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення.

VI. Укладання договору про закупівлю1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця торгів Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не раніше ніж через 10 (десять) календарних днів та не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

2. Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі

Зазначається Замовником в Додатках №11, №12 №13, №14, №15 до цієї документації конкурсних торгів.

3. Дії Замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією документацією конкурсних торгів, або неподання переможцем чи подання ним недостовірних документів, передбачених п. 3 Розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів, Замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.

VIІ. Оскарження процедури закупівлі1. Порядок оскарження процедури закупівлі

1. Для неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів учасників процедури закупівлі, правління АТ «Ощадбанк» як орган оскарження приймає рішення за розглядом скарг, наданих

19

Page 20:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

учасниками на рішення, дії або бездіяльність Замовника – центрального апарату АТ «Ощадбанк», а комітет ЦА як орган оскарження приймає рішення за розглядом скарг, наданих учасниками на рішення, дії або бездіяльність Замовників – філій АТ «Ощадбанк». Рішення органу оскарження приймаються правлінням або комітетом ЦА АТ «Ощадбанк» відповідно.Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше 5 (п’ять) робочих днів після їх прийняття суб'єкту оскарження.Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання Замовником.2. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження на ім’я голови правління АТ «Ощадбанк» в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та містити таку інформацію:- ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;- найменування, місцезнаходження Замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;- підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність Замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;- вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування;- обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності Замовника, внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності Замовника.3. Скарга може бути подана тільки учасником, право чи законний інтерес якого порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника.Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до Замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.4. У разі отримання Замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі Замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Надіслання звернення Замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. Замовник повинен повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення. У разі подання скарги щодо тієї самої процедури закупівлі, якої стосується звернення, Замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.5. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дня коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю Замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.Скарги, що стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів.

20

Page 21:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності Замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів, подаються не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів.Якщо до документації конкурсних торгів Замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.Після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до документації, внесених Замовником.Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.6. Скарги, подані після укладання договорів про закупівлю не розглядаються.7. Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації відділом загального діловодства АТ «Ощадбанк».У разі отримання органом оскарження скарги з порушенням строків, визначених в пункті 5 цього розділу, орган оскарження інформує про це суб'єкта оскарження і повертає скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.8. Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли:- скарга не відповідає вимогам пункту 2 цього розділу;- порушено строки, визначені в пункті 5 цього розділу;- скаргу отримано органом оскарження після укладання договору про закупівлю;- Замовником усунено порушення, зазначені в скарзі.Орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги у разі, якщо:- обставини, зазначені в абзацах другому - п’ятому пункту п’ятого цього розділу, встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду;- Замовником прийнято рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;- скаргу відкликано суб’єктом оскарження.Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається учаснику, який звернувся до органу оскарження, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.9. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою. Впродовж 1 (одного) робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі Замовника, учасників та суб'єкта оскарження.

21

Page 22:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення Замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю.10. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати Замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру закупівлі.11. Для розгляду скарги орган оскарження має право на всіх стадіях процедури закупівлі запитувати і отримувати у Замовника та суб’єкта оскарження відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедури закупівлі, яка оскаржується.Замовник і суб’єкт оскарження протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного запиту повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію, засвідченні належним чином копії документів та матеріали.У разі коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.12. У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти рішення про припинення розгляду скарги.13. Орган оскарження приймає протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:- висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;- висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;- у разі коли скаргу не задоволено - підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - зобов'язання усунення Замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього правомірного рішення чи правомірної дії Замовника.14. Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі і містить таку інформацію:- короткий зміст скарги;- мотивувальну частину рішення;- резолютивну частину рішення.15. Рішення органу оскарження надсилаються не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після його прийняття суб'єкту оскарження.Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов'язковими для виконання Замовником.

* Для подальшого уникнення суперечностей щодо способу подання пропозицій учасниками Замовник зазначає про відсутність можливості для подання пропозицій конкурсних торгів електронною поштою (у формі електронного документа).** У разі, якщо Замовником у документації конкурсних торгів вимагається обов’язкова наявність відбитка печатки учасника, ця вимога не застосовується до учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством України.*** Дозволяється подання документів сформованих в електронній формі, якщо учасник процедури закупівлі надає лист з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України щодо надання зазначених вище документів.**** У разі, якщо у документації конкурсних торгів вимагається подання учасником певних документів, учасник-нерезидент подає документи, що передбачені законодавством країни його походження (країна, де учасник офіційно зареєстрований), які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та/або відсутність підстав для відхилення пропозиції конкурсних торгів В разі, якщо видача таких документів не передбачена

22

Page 23:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

законодавством країни походження учасника (країна, де учасник офіційно зареєстрований), він повинен надати обґрунтоване підтвердження цього у вигляді довідки довільної форми.

23

Page 24:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 1документації конкурсних торгів

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки,

код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 1: централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Івано-Франківського обласного управління АТ

«Ощадбанк»

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:1. Повне найменування учасника ___________________________________________________2. Адреса (місцезнаходження) учасника _____________________________________________3. Телефон/факс учасника _________________________________________________________4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові) _____________________________________5. Форма власності та юридичний статус учасника ____________________________________6. Коротка довідка про діяльність учасника __________________________________________7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів – згідно з еталонним замовленням8. Учасник або уповноважена посадова особа учасника закупівлі на підписання документів за результатами процедури закупівлі ___________________________________________________9. Додаткові відомості* (на розсуд учасника) _________________________________________10. Пропозиція конкурсних торгів (заповнити таблицю):

Модель обладнанняК-сть

Заправка Відновлення/заміна Разове ТО,грн. (з ПДВ)*

Діагностика технічного засобу

грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR1133 iF 40

Canon LBP-6000 14

Canon MF3228 7

Canon MF4410 18

Epson DFX-9000s 2

Epson FX-2190 17

Epson FX-890 212

Epson LX-1050+ 1

HP LaserJet 1100 3

HP LaserJet 1200 1

HP LaserJet 1220 1

HP LaserJet 1320 6

HP LaserJet P1102 10

HP LaserJet P1606dn 17

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

32

HP LaserJet Pro M177 2

HP LaserJet Pro M225dn

70

HP LaserJet Pro M227sdn

16

OKI B6250dn 12

OKI B6500dn 4

OKI C531dn 3

OKI C5850dn 11

OKI MB441 106

OKI MB471dnw 22

OKI MB472dnw 16

24

Page 25:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

OKI Microline ML-5521

5

OKI Microline ML-5720

206

OKI Microline ML-5721eco

4

11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору про закупівлю відповідно до розділу VI документації конкурсних торгів.

_____________________________________________________________(Підпис керівника учасника)

* заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим.** заповнюється у разі, якщо учасник є платником ПДВ.

25

Page 26:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 2документації конкурсних торгів

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ

технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки, код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 2 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк»

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:1. Повне найменування учасника ___________________________________________________2. Адреса (місцезнаходження) учасника _____________________________________________3. Телефон/факс учасника _________________________________________________________4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові) _____________________________________5. Форма власності та юридичний статус учасника ____________________________________6. Коротка довідка про діяльність учасника __________________________________________7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів – згідно з еталонним замовленням8. Учасник або уповноважена посадова особа учасника закупівлі на підписання документів за результатами процедури закупівлі ___________________________________________________9. Додаткові відомості* (на розсуд учасника) _________________________________________10. Пропозиція конкурсних торгів (заповнити таблицю):

Модель обладнання

К-сть Заправка Відновлення/заміна

Разове ТО,грн. (з ПДВ)*

Діагностика технічного засобу

грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу

Ціна,грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR1133 iF 33

Canon LBP-6020 1

Canon MF3228 12

Canon MF4018 56

Canon MF4410 27

Canon MF4690PL 2

Epson FX-2190 10

Epson FX-890 62

Epson LX-300 10

Epson LX-300+ 114

Epson LX-350 69

HP LaserJet 1200 1

HP LaserJet 1320 5

HP LaserJet P1102 16

HP LaserJet P1606dn 3

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M201dw 1

OKI B2400 1

OKI MB441 48

OKI MB451 8

OKI MB471dnw 122

OKI MB472dnw 76

OKI Microline 3310 8

OKI Microline ML-1120 2

OKI Microline ML-5521 2

OKI Microline ML-5720 121

26

Page 27:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

OKI Microline ML-5721eco

2

OKI Microline MX-100 1

OKI Microline MX-1050 1

SIEMENS-NIXDORF NIXDORF ND77

94

Xerox 3200MFP 5

Xerox WC3119 4

11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору про закупівлю відповідно до розділу VI документації конкурсних торгів.

_____________________________________________________________(Підпис керівника учасника)

* заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим.** заповнюється у разі, якщо учасник є платником ПДВ.

27

Page 28:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 3

документації конкурсних торгів

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВНА ЗАКУПІВЛЮ

Технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки, код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 3 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк»

Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:1. Повне найменування учасника _______________________________________________2. Адреса (місце знаходження) учасника _________________________________________3. Телефон/факс учасника _____________________________________________________4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові)__________________________________5. Форма власності та юридичний статус учасника_________________________________6. Коротка довідка про діяльність учасника _______________________________________7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів – згідно з еталонним замовленням8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _________________________________________________________9. Додаткові відомості*(на розсуд учасника)_______________________________________10. Пропозиція конкурсних торгів (заповнити таблицю):

Модель обладнання

К-сть Заправка Відновлення/заміна Разове

ТО,грн. (з ПДВ)*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR2016J 1

Canon MF3228 18

Canon MF4018 36

Canon MF4410 57

Epson FX-1180 4

Epson FX-890 106

Epson LX-300 6

Epson LX-300+ 28

HP DeskJet 1000 1

HP DeskJet 1220C 1

HP DeskJet 1510 2

HP LaserJet 1300 1

HP LaserJet 1320 27

HP LaserJet 2300DN 1

HP LaserJet P1606dn 36

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

18

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M201dw 10

HP Photosmart7150 ColorInkJet printer

1

OKI B 432dn 4

OKI B6300dn 9

OKI B721dn 2

OKI C530dn 1

OKI MB441 52

28

Page 29:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

OKI MB471dnw 20

OKI MB472dnw 225

OKI Microline ML-1120 108

OKI Microline ML5520 1

OKI Microline ML-5720 311

OKI Microline MX-50 2

Xerox 3200MFP 13

Xerox WC3119 4

11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору відповідно до розділу VI цієї документації конкурсних торгів.

_____________________________________________________________ (підпис керівника учасника)

* заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим.** заповнюється у разі, якщо учасник є платником ПДВ.

29

Page 30:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 4

документації конкурсних торгів

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВНА ЗАКУПІВЛЮ

Технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки, код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 4 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк»

Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:1. Повне найменування учасника _______________________________________________2. Адреса (місце знаходження) учасника _________________________________________3. Телефон/факс учасника _____________________________________________________4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові)__________________________________5. Форма власності та юридичний статус учасника_________________________________6. Коротка довідка про діяльність учасника _______________________________________7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів – згідно з еталонним замовленням8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _________________________________________________________9. Додаткові відомості*(на розсуд учасника)_______________________________________10. Пропозиція конкурсних торгів (заповнити таблицю):

Модель обладнання

К-сть Заправка Відновлення/заміна Разове ТО,

грн. (з ПДВ)*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon 810 1

Canon LBP-6000 16

Canon MF3228 20

Canon MF4018 30

Canon MF4410 10

Canon MF4550 5

Epson DFX-9000s 1

Epson FX-1180 11

Epson FX-2190 1

Epson FX-890 119

Epson LX-1170 8

Epson LX-300 22

Epson LX-300+ 5

HP DeskJet 1000 7

HP LaserJet 1012 1

HP LaserJet 1200 2

HP LaserJet 1320 4

HP LaserJet 2300DN 1

HP LaserJet P1606dn 21

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

11

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M252dw 1

OKI B4350 1

OKI B6250dn 2

30

Page 31:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

OKI MB441 60

OKI MB451 20

OKI MB471dnw 83

OKI MB472dnw 51

OKI Microline 3310 1

OKI Microline ML-1120 4

OKI Microline ML-5720 260

Xerox WC PE120 1

11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору відповідно до розділу VI цієї документації конкурсних торгів.

_____________________________________________________________ (підпис керівника учасника)

* заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим.** заповнюється у разі, якщо учасник є платником ПДВ.

31

Page 32:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 5

документації конкурсних торгів

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВНА ЗАКУПІВЛЮ

Технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки, код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 5 - централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк»

Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію конкурсних торгів:1. Повне найменування учасника _______________________________________________2. Адреса (місце знаходження) учасника _________________________________________3. Телефон/факс учасника _____________________________________________________4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові)__________________________________5. Форма власності та юридичний статус учасника_________________________________6. Коротка довідка про діяльність учасника _______________________________________7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів – згідно з еталонним замовленням8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _________________________________________________________9. Додаткові відомості*(на розсуд учасника)_______________________________________10. Пропозиція конкурсних торгів (заповнити таблицю):

Модель обладнання

К-сть Заправка Відновлення/заміна

Разове ТО,грн. (з ПДВ)*

Діагностика технічного засобу

грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR1022 1

Canon LBP-2900 1

Canon LBP-6000 18

Canon LBP-6020 8

Canon MF3228 5

Canon MF4410 53

Canon MF4690PL 1

Epson DFX-9000s 8

Epson FX-2190 2

Epson FX-890 123

Epson LX-1170 6

Epson LX-300 11

Epson LX-300+ 59

Epson LX-350 107

HP DeskJet 1000 1

HP DeskJet 1315 3

HP DeskJet 1510 3

HP LaserJet 1320 3

HP LaserJet 3015 1

HP LaserJet M1120 6

HP LaserJet P1102 2

HP LaserJet P1606dn 11

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

14

32

Page 33:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M201dw 17

HP LaserJet Pro M227sdn 8

OKI B 432dn 21

OKI B6250dn 12

OKI B6300dn 1

OKI B6500 1

OKI B710DN 11

OKI B721dn 3

OKI C531dn 2

OKI C5850n 1

OKI MB441 16

OKI MB451 4

OKI MB471dnw 241

OKI MB472dnw 41

OKI Microline ML-1120 38

OKI Microline ML-5720 214

OKI Microline MX-50 3

11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору відповідно до розділу VI цієї документації конкурсних торгів.

_____________________________________________________________ (підпис керівника учасника)

* заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим.** заповнюється у разі, якщо учасник є платником ПДВ.

33

Page 34:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 6документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮтехнічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки,

код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 1: централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Івано-Франківського обласного управління АТ

«Ощадбанк»

Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати:1. Гарантійний лист, щодо: 1.1. взяття на себе зобов’язань щодо надання централізованої послуги з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі – Послуга), умови та зобов’язання до якої будуть відповідати вимогам, які викладені в Технічних вимогах до предмету закупівлі;1.2. наявності сервісної інфраструктури та служби підтримки (не менше двох диспетчерів у штаті) в частині керування обробкою заявок, пов’язаними із технічним обслуговуванням та забезпеченням витратними матеріалами;1.3. наявності впровадженої Служби Сервіс-Деск/Хелп Деск (система SD), або мати технічну можливість протягом 3-х місяців від підписання договору з АТ «Ощадбанк» впровадити систему SD та інтегрувати її з системою SD АТ «Ощадбанк» (невиконання даної вимоги може бути підставою для припинення дії договору);1.4. наявності статусу офіційного представника (або авторизованого партнера) не менше ніж однієї компанії-виробника друкувально-помножувального обладнання на території України (надати лист-компанії виробника друкувально-помножувального обладнання);1.5. наявності необхідних дозволів на виконання гарантійного ремонту та обслуговування обладнання від компаній-виробників: HP та/або OKI та/або EPSON та/або XEROX та/або CANON (підтвердити відповідними листами або сертифікатами від компаній-виробників, які є дійсними на дату подання документації).

Технічні вимоги до предмету закупівліСкорочення:Банк – Івано-Франківське обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ–відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання)– друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс робіт, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і

34

Page 35:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

включає роботи з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс робіт з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекс робіт з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс робіт, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний ремонт – це роботи з відновлення працездатності Технічного засобу, який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем робіт з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі роботи є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо).Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу. Після обслуговування ВМ повинні дозволяти роздрукувати стандартну для такого типу ВМ (згідно з характеристиками виробника аналогічних оригінальних ВМ) кількість сторінок чи знаків. Із врахуванням довготривалого використання ВМ, похибка на зменшення ресурсу може бути не більше 5% (п’яти відсотків) – в іншому випадку ВМ повинні бути вилучені із використання.

Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт або Обслуговування ВМ та Обладнання.Сервісний центр – сервісний центр Підрядника або сервісний центр, з яким Підрядник має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

………………

35

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 36:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Підрядника щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Підрядника.Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ).

Звернення повинно містити наступну інформацію: один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1). 2.1. Обслуговування ВМ:

ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника для обслуговування ВМ. Обслуговування ВМ підрядником здійснюється згідно цін та робіт за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Підрядником) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Підрядник, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

Після підтвердження виконання робіт Підрядником (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника. Діагностика Обладнання підрядником в офісі установи Банку або вивіз підрядником

Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідно акту прийому-передачі.

При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Підрядника, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання робіт по зверненню користувачу приходить

36

Page 37:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

лист про виконання робіт. Якщо користувач згоден з виконанням робіт він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Підрядника безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.

4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.

5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів: Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з

понеділка до суботи включно.6.2. Час виконання заявки на:

Обслуговування ВМ: - для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 40 робочих годин -

у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 40 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

6.3. Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.Надання гарантійного строку щодо: Обслуговування ВМ: до повного використання ресурсу ВМ згідно умов щодо

заправки та/або відновлення ВМ; Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості

запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Підрядника – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Підрядник - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Підрядником згідно цін та робот за договором; Після підтвердження виконання робіт Підрядника (за інформацією від Підрядника

закриття звернення – зміна статусу запиту Підрядника на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується підрядником в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту.

37

Page 38:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Підрядника.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для виконання робіт Підрядником зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах виконаних робіт.

Перелік установ Банку

ОУ Номер установиНаселений пункт/Район міста Адреса згідно положення

Івано-Франківське 10008 м. Івано-Франківськ

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 19

Івано-Франківське 10008 м. Івано-Франківськ

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32

Івано-Франківське 10008/04 м. Івано-Франківськ

76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 105

Івано-Франківське 10008/06 м. Івано-Франківськ

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 30

Івано-Франківське 10008/07 м. Івано-Франківськ

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 91

Івано-Франківське 10008/015 м. Івано-Франківськ

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, буд. 63

Івано-Франківське 10008/020 м. Івано-Франківськ

76010, м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд. 50/1

Івано-Франківське 10008/029 м. Івано-Франківськ

76008, м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 2 А

Івано-Франківське 10008/036 м. Івано-Франківськ

76008, м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 11

Івано-Франківське 10008/037 м. Івано-Франківськ

76002, м. Івано-Франківськ, вул. Надвірнянська, буд. 30

Івано-Франківське 10008/038 м. Івано-Франківськ

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 10

Івано-Франківське 10008/040 м. Івано-Франківськ

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 14

Івано-Франківське 10008/043 м. Івано-Франківськ

76008, м. Івано-Франківськ, вул. Юліана Целевича, буд. 11

Івано-Франківське 10008/045 м. Івано-Франківськ

76009, м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, буд. 52

Івано-Франківське 10008/048 м. Івано-Франківськ

76026, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 185

Івано-Франківське 10008/049 м. Тлумач 78000, м. Тлумач, вул. Зелена, 1Івано- 10008/051 Тлумацький район 78040, с. Олеша, вул. ім.

38

Page 39:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Франківське М.Грушевського, 121Івано-Франківське 10008/052 Тлумацький район

78060, смт. Обертин, вул. Хотимирська, 1

Івано-Франківське 10008/054 смт. Верховина

78700, смт. Верховина, вул. Івана Франка, 30

Івано-Франківське 10008/055 смт. Богородчани

77700, смт. Богородчани, вул. Шевченка, 20

Івано-Франківське 10008/058 Богородчанський район

77753, смт. Солотвин, вул. В. Чорновола, буд. 7

Івано-Франківське 10008/062 м. Галич 77100, м. Галич, пл. Волі, 7Івано-Франківське 10008/065 Галицький район 77111, м. Бурштин, вул. Калуська, 18Івано-Франківське 10008/066 м. Тисмениця

77400, м. Тисмениця, вул. К. Левицького, 2

Івано-Франківське 10008/067 Тисменицький район

77455, смт. Лисець, вул. Січових Стрільців, буд.55

Івано-Франківське 10008/069 Тисменицький район 77422, с. Ямниця, вул. Галицька, 36Івано-Франківське 10008/070 Тисменицький район

77450, с. Загвіздя, вул.Липова -Осада, буд.22

Івано-Франківське 10008/074 Тисменицький район

77411, смт. Єзупіль, вул. с. Бандери, буд.54

Івано-Франківське 10008/077 Тисменицький район

77463, с. Липівка, вул. Незалежності, буд. 4

Івано-Франківське 10008/079 м. Городенка

78100, м. Городенка, вул. Т. Шевченка, 42

Івано-Франківське 10008/087 м. Рогатин

77000, м. Рогатин, площа Роксолани, буд.1

Івано-Франківське 10008/091 Рогатинський район

77065, смт. Букачівці, вул. Чорновола, 57

Івано-Франківське 10008/092 м. Івано-Франківськ

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, 10б

Івано-Франківське 10008/093 м. Снятин 78300, м. Снятин, вул. Шевченка, 2Івано-Франківське 10008/0101 Снятинський район

78315, смт. Заболотів, пл. с. Бандери, буд.3

Івано-Франківське 10008/0104 м. Коломия 78200, м. Коломия, вул. Театральна, 5Івано-Франківське 10008/0108 смт. Рожнятів

77600, смт. Рожнятів, вул. Січових Стрільців, буд.4

Івано-Франківське 10008/0110 Рожнятівський район

77611, смт. Брошнів-Осада, вул. 22 січня, 58-а

Івано-Франківське 10008/0111 Рожнятівський район

77662, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, буд. 4

Івано-Франківське 10008/0112 Рожнятівський район 77673, с. Ясень, вул. Вагилевича, 227-аІвано-Франківське 10008/0114 м. Коломия 78200, м. Коломия, вул. Карпатська, 184Івано-Франківське 10008/0118 Надвірнянський район

78400, м. Надвірна, вул. Мазепи Гетьмана, буд.19

Івано-Франківське 10008/0119 Надвірнянський район

78400, м. Надвірна, майдан Шевченка, буд. 19

Івано-Франківське 10008/0121 Надвірнянський район

78442, смт. Делятин, вул. 16 Липня, буд. 285

Івано-Франківське 10008/0123 Надвірнянський район

78455, смт. Ланчин, вул. Незалежності, буд. 89

Івано-Франківське 10008/0126 м. Яремче

78500, м. Яремче, вул. Свободи, буд. 260

Івано-Франківське 10008/0128 Надвірнянський район

78593, с. Поляниця, участок Центр,буд. 208 б

Івано-Франківське 10008/0129 м. Коломия

78200, м. Коломия, вул. Драгоманова, буд. 5

Івано-Франківське 10008/0130 м. Коломия 78200, м. Коломия, вул. Богуна, буд. 34Івано- 10008/0132 м. Коломия 78200, м. Коломия, пл. Відродження,

39

Page 40:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Франківське буд. 1Івано-Франківське 10008/0133 Коломийський район

78254, с. П'ядики, вул. Cимона Петлюри, 1

Івано-Франківське 10008/0137 Коломийський район

78223, смт. Отинія, вул. Шевченка, буд. 1

Івано-Франківське 10008/0138 Коломийський район 78240, с. Коршів, вул. Шевченка, буд. 33Івано-Франківське 10008/0139 Коломийський район

78260, смт. Гвіздець, вул. Українська, буд. 3

Івано-Франківське 10008/0140 м. Коломия

78200, м. Коломия, вул. Січових Стрільців, буд. 39

Івано-Франківське 10008/0142 м. Калуш

77300, м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд. 14

Івано-Франківське 10008/0143 м. Івано-Франківськ

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд.19

Івано-Франківське 10008/0147 м. Калуш

77300, м. Калуш, вул. Олени Пчілки, буд. 17

Івано-Франківське 10008/0148 м. Калуш

77300, м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд. 62

Івано-Франківське 10008/0149 Калуський район

77312, смт. Войнилів, вул. Шевченка, буд. 114

Івано-Франківське 10008/0151 м. Калуш

77300, м. Калуш, майдан Шептицького, буд. 4

Івано-Франківське 10008/0152 Косівський район

78600, м. Косів, майдан Незалежності, буд. 1-а

Івано-Франківське 10008/0154 Косівський район

78665, смт. Кути, вул. Тюдівська, буд. 2

Івано-Франківське 10008/0155 Косівський район

78635, с. Рожнів, вул. Шевченка, буд 163-а

Івано-Франківське 10008/0157 Косівський район

78621, смт. Яблунів, вул. Франка, буд. 38

Івано-Франківське 10008/0158 Косівський район

78640, с. Космач, вул. Т. Шевченка, буд. 4

Івано-Франківське 10008/0161 Долинський район

77500, м. Долина, вул. М. Грушевського, буд. 26-а

Івано-Франківське 10008/0164 Долинський район

77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, буд. 63

Івано-Франківське 10008/0165 м. Івано-Франківськ

76014, м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, буд.79

Івано-Франківське 10008/0168 м. Болехів

77202, м. Болехів, пл. Івана Франка, буд. 4-а

Івано-Франківське 10008/0174 Долинський район

77500, м. Долина, вул. А. Шептицького, буд. 30

Івано-Франківське 10008/0049/0001 Тлумацький район 78013, с.Нижнів, вул. Дністерська, 10Івано-Франківське 10008/0055/0001 Богородчанський район

77751, с. Жураки, вул. Січових Стрільців, 43

Івано-Франківське 10008/0055/0002 Богородчанський район 77732, с.Раковець, вул.Шевченка, 75Івано-Франківське 10008/0093/0001 Снятинський район

78333, с.Стецева, вул. Незалежності, буд.1

Івано-Франківське 10008/0108/0001 Рожнятівський район

77624, с.Спас, вул. Січових Стрільців, 79

Івано-Франківське 10008/0108/0002 Рожнятівський район 77623, с.Грабів, вул.І.Франка, 303-аІвано-Франківське 10008/0161/0001 Долинський район

77533, с.Витвиця, вул. З.Красівського, 63 в

Перелік обладнання.Модель обладнання К-ть

Canon iR1133 iF 40

Canon LBP-6000 14

Canon MF3228 7

40

Page 41:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Canon MF4410 18

Epson DFX-9000s 2

Epson FX-2190 17

Epson FX-890 212

Epson LX-1050+ 1

HP LaserJet 1100 3

HP LaserJet 1200 1

HP LaserJet 1220 1

HP LaserJet 1320 6

HP LaserJet P1102 10

HP LaserJet P1606dn 17

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

32

HP LaserJet Pro M177 2

HP LaserJet Pro M225dn

70

HP LaserJet Pro M227sdn

16

OKI B6250dn 12

OKI B6500dn 4

OKI C531dn 3

OKI C5850dn 11

OKI MB441 106

OKI MB471dnw 22

OKI MB472dnw 16

OKI Microline ML-5521

5

OKI Microline ML-5720

206

OKI Microline ML-5721eco

4

Перелік послуг:

- Заправка ВМ;

- Відновлення/заміна ВМ;

- Разове ТО технічного засобу;

- Діагностика технічного засобу;

- Ремонт технічного засобу (з додатковим погодженням вартості запасних частин).

41

Page 42:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 7документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮтехнічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки,

код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 2: централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк»

Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати:1. Гарантійний лист, щодо: 1.1. взяття на себе зобов’язань щодо надання централізованої послуги з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі – Послуга), умови та зобов’язання до якої будуть відповідати вимогам, які викладені в Технічних вимогах до предмету закупівлі;1.2. наявності сервісної інфраструктури та служби підтримки (не менше двох диспетчерів у штаті) в частині керування обробкою заявок, пов’язаними із технічним обслуговуванням та забезпеченням витратними матеріалами;1.3. наявності впровадженої Служби Сервіс-Деск/Хелп Деск (система SD), або мати технічну можливість протягом 3-х місяців від підписання договору з АТ «Ощадбанк» впровадити систему SD та інтегрувати її з системою SD АТ «Ощадбанк» (невиконання даної вимоги може бути підставою для припинення дії договору);1.4. наявності статусу офіційного представника (або авторизованого партнера) не менше ніж однієї компанії-виробника друкувально-помножувального обладнання на території України (надати лист-компанії виробника друкувально-помножувального обладнання);1.5. наявності необхідних дозволів на виконання гарантійного ремонту та обслуговування обладнання від компаній-виробників: HP та/або OKI та/або EPSON та/або XEROX та/або CANON (підтвердити відповідними листами або сертифікатами від компаній-виробників, які є дійсними на дату подання документації).

Технічні вимоги до предмету закупівліСкорочення:Банк – Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ–відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання) – друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс робіт, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає роботи з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду

42

Page 43:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс робіт з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекс робіт з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс робіт, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний ремонт – це роботи з відновлення працездатності Технічного засобу, який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем робіт з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі роботи є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо).Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу. Після обслуговування ВМ повинні дозволяти роздрукувати стандартну для такого типу ВМ (згідно з характеристиками виробника аналогічних оригінальних ВМ) кількість сторінок чи знаків. Із врахуванням довготривалого використання ВМ, похибка на зменшення ресурсу може бути не більше 5% (п’яти відсотків) – в іншому випадку ВМ повинні бути вилучені із використання.

Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт або Обслуговування ВМ та Обладнання.Сервісний центр – сервісний центр Підрядника або сервісний центр, з яким Підрядник має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

………………

43

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 44:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Підрядника щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Підрядника.Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ). Звернення повинно містити наступну інформацію:

один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1).

2.1. Обслуговування ВМ: ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника для обслуговування ВМ.

Обслуговування ВМ підрядником здійснюється згідно цін та робіт за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Підрядником) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Підрядник, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

Після підтвердження виконання робіт Підрядником (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника. Діагностика Обладнання підрядником в офісі установи Банку або вивіз підрядником

Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідно акту прийому-передачі.

При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Підрядника, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання робіт по зверненню користувачу приходить

44

Page 45:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

лист про виконання робіт. Якщо користувач згоден з виконанням робіт він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Підрядника безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.

4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.

5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів: Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з

понеділка до суботи включно.6.2. Час виконання заявки на:

Обслуговування ВМ: - для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 40 робочих годин -

у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 40 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

6.3. Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.Надання гарантійного строку щодо:

Обслуговування ВМ: до повного використання ресурсу ВМ згідно умов щодо заправки та/або відновлення ВМ;

Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Підрядника – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Підрядник - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Підрядником згідно цін та робот за договором; Після підтвердження виконання робіт Підрядника (за інформацією від Підрядника

закриття звернення – зміна статусу запиту Підрядника на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується підрядником в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту.

45

Page 46:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Підрядника.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для виконання робіт Підрядником зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах виконаних робіт.

Перелік установ Банку

ОУНомер установи

Населений пункт/Район міста Адреса згідно положення

Запорізьке 10007/0325 Шевченківський69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 32.

Запорізьке 10007/0265 Вознесенівський 69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 149.Запорізьке 10007/0269 Вознесенівський 69037, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 171.

Запорізьке 10007/0275 Заводский69009, м. Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, буд. 48.

Запорізьке 10007/0276 Заводський69021, м. Запоріжжя, вул. Електрична, буд. 237.

Запорізьке 10007/0281 Вознесенівський 69032, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 218Запорізьке 10007/0282 Дніпровський 69065, м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 5.

Запорізьке 10007/0283 Дніпровський69093, м. Запоріжжя, вул. Зестафонська, 18.

Запорізьке 10007/0285 Днеровський 69121, м. Запоріжжя, вул. Товариська, 58.

Запорізьке 10007/0292 Мелітопольський72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кірова, буд. 65.

Запорізьке 10007/0295 Мелітопольський72307, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гвардійська, буд. 4.

Запорізьке 10007/0296 Мелітопольський72309, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 48

Запорізьке 10007/0297 Мелітопольський72315, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 3.

Запорізьке 10007/0298 Мелітопольський72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 58.

Запорізьке 10007/0299 Мелітопольський72313, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гризодубової, 39.

Запорізьке 10007/0301 Мелітопольський72313, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, буд. 36/1.

Запорізьке 10007/0303 Мелітопольський72311, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 87.

Запорізьке 10007/0304 Мелітопольський

72333, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Терпіння, вул. Піонерська, 1.

Запорізьке 10007/0305 Мелітопольський 72360, Запорізька область,

46

Page 47:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Мелітопольський район, с. Вознесенка, вул. Кірова, буд. 205

Запорізьке 10007/0306 Мелітопольський

72364, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівка, вул. Ковпака, 9

Запорізьке 10007/0308 Мелітопольський

72350, Запорізька область, Мелітопольський район, смт Мирне, вул. Олега Олексенка, 14

Запорізьке 10007/0318 Мелітопольський72315, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, буд. 15.

Запорізьке 10007/0339 Бердянський

71118, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Азовський (Леніна), 5 / вул. Консульська (Комунарів), 65

Запорізьке 10007/0345 Бердянський

71108, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Володимира Довганюка (Орджонікідзе), 99

Запорізьке 10007/0346 Бердянський71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. І. Франка, буд. 22.

Запорізьке 10007/0347 Бердянський71114, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Хіміків, 7.

Запорізьке 10007/0351 Бердянський71153, Запорізька область, Бердянський район, с. Дмитрівка, вул. Праці, №2.

Запорізьке 10007/0352 Бердянський

71160, Запорізька область, Бердянський район, с. Осипенко, вул. Маріупольське шосе, 23.

Запорізьке 10007/0353 Бердянський71140, Запорізька область, Бердянський район, смт Андріївка, вул. Леніна, буд. 21

Запорізьке 10007/0215 Михайлівський

72000, Запорізька область, Михайлівський район, смт Михайлівка, вул. Святопокровська, 8

Запорізьке 10007/0217 Михайлівський72013, Запорізька область, Михайлівський район, смт Пришиб, вул. Леніна, 73-а

Запорізьке 10007/0218 Михайлівський72030, Запорізька область, Михайлівський район, с. Тимошівка, вул. Калініна, 12

Запорізьке 10007/0219 Михайлівський72040, Запорізька область, Михайлівський район, с. Плодородне, вул. Радянська, 11

Запорізьке 10007/0223 Олександрівський69063, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва – Леніна), будинок 46

Запорізьке 10007/0186 Олександрівський 69002, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 81Запорізьке 10007/0189 Олександрівський 69055, м. Запоріжжя, вул. Артема, 57

Запорізьке 10007/0190 Олександрівський69002, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 42

Запорізьке 10007/0193 69027, м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 41

Запорізьке 10007/0194 Південний69118, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 27

Запорізьке 10007/020069118, м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 13

Запорізьке 10007/0327 Шевченківський 69013, м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 92.

Запорізьке 10007/0329 Шевченківський69014, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, буд. 14.

Запорізьке 10007/0332 Шевченківський 69098, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 159.Запорізьке 10007/0335 Шевченківський 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19.

Запорізьке 10007/0224 Василівський71600, Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Театральна, 12

Запорізьке 10007/0226 Василівський71611, Запорізька область, смт Степногірськ, вул. Молодіжна, буд. 6а/1

Запорізьке 10007/0228 Василівський

71670, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Октябрська,буд. 1

Запорізьке 10007/0229 Запорізький

70435, Запорізька область, Запорізький район, смт Балабине, вул. Урицького, буд. 2-В

Запорізьке 10007/0230 Запорізький70450, Запорізька область, Запорізький район, смт Кушугум, вул. Тельмана, буд. 23

Запорізьке 10007/0231 Запорізький 70454, Запорізька область, Запорізький

47

Page 48:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

район, смт Малокатеринівка, вул. Калініна, буд. 24

Запорізьке 10007/0232 Шевченківський71304, Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Гоголя, 4

Запорізьке 10007/0233 Кам'янсько-Дніпровський

71311, Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район, с. Велика Знам'янка, вул. Пролетарська, буд. 80 "а"

Запорізьке 10007/0242 Токмацький71708, Запорізька область, м. Токмак, вул. Гоголя, 75

Запорізьке 10007/0243 Токмацький71716, Запорізька область, Токмацький район, м. Молочанськ, вул. Паркова, 4

Запорізьке 10007/0246 Токмацький71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Перемоги (Пролетарська), 14

Запорізьке 10007/0253 Чернігівський

71214, Запорізька область, Чернігівський район, с. Новополтавка, вул. Центральна, 211

Запорізьке 10007/0254 Пологівський70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Максима Горького, буд.16, прим. 1

Запорізьке 10007/0204 Оріхівський70530, Запорізька область, Оріхівський район, смт Комишуваха, вул. Артема, 27

Запорізьке 10007/0286 Хортіцький69097, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Запорозького Козацтва, 17а.

Запорізьке 10007/0263 Запорізький

70422, Запорізька область, Запорізький район, с. Нове Запоріжжя, Нікопольське шосе, 1-е

Запорізьке 10007/0279 Дніпровський69069, м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 48.

Запорізьке 10007/0287 Хортіцький 69123, м. Запоріжжя, буд. Будівельників, 5.Запорізьке 10007/0288 Хортіцький 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 34.Запорізьке 10007/0289 Хортіцький 69124, м. Запоріжжя, вул. Рубана, 7.

Запорізьке 10007/0300 Меліопольскій72318, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, буд. 49.

Запорізьке 10007/0322 Приазовський

72400, Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Калініна, буд. 2, приміщення 2.

Запорізьке 10007/0311 Приазовський72400, Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Леніна, 24

Запорізьке 10007/0337 Новомиколаївський

70100, Запорізька область, Новомиколаївський район, смт Новомиколаївка, вул. Запорізька, буд. 83.

Запорізьке 10007/0338 Новомиколаївський

70150, Запорізька область, Новомиколаївський район, смт Тернувате, вул. Кірова, буд. 67

Запорізьке 10007/0359 Кам'янсько-Дніпровський

71503, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Центральна, буд.4, приміщення №130 а.

Запорізьке 10007/0240 Кам'янсько-Дніпровський71503, Запорізька область, м. Енергодар, пр. Будівельників, 21

Запорізьке 10007/0187 Вознесенівський 69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 144Запорізьке 10007/0192 Комунарський 69104, м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 8Запорізьке 10007/0197 Комунарський 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34

Запорізьке 10007/0207 Гуляйпольский70200, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Н.Махна, 49

Запорізьке 10007/0213 Бердянський

71112, Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Азовський (стара назва – Леніна)/ вулиця Шмідта, будинок 22/22.

Запорізьке 10007/0273 Вознесенівський 69057, м. Запоріжжя, просп. Соборний 158

Запорізьке 10007/0290 Комунарський69050, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15».

Запорізьке 10007/0336 Вільнянський

70000, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва, буд. 22.

Запорізьке 10007/0342 Вознесенівський69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Правди, будинок 20, приміщення 1.

Запорізьке 10007/0354 Приморський 72100, Запорізька область, м. Приморськ,

48

Page 49:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

вул. Леніна, 23.

Запорізьке 10007/0357 Олександрівський69063, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва – проспект Леніна), буд. №36

Запорізьке 10007/0364 Мелітопольський

72313, Запорізька область, Мелітопольський район, м. Мелітополь, вул. Гоголя, 91/1.

Запорізьке 10007/0201 Оріхівський70500, Запорізька область, Оріхівський район, м. Оріхів, вул. Гоголя, 21

Запорізьке 10007/0202 Олександрівський69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64, (Літ. А-3-4, А3-2, А4, А5)

Запорізьке 10007/0221 Веселівський72200, Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Леніна, буд. 154.

Запорізьке 10007/0222 Василівський71630, Запорізька область, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, буд. 35, прим. 76, 77

Запорізьке 10007/0238 Хортіцький69076, м. Запоріжжя, вулиця Лахтінська, будинок 13

Запорізьке 10007/0249 Чернігівський71200, Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Шкільна, 3

Запорізьке 10007/0252 Розівський70300, Запорізька область, Розівський район, смт Розівка, вул.Визволителів, 13

Запорізьке 10007/0260 Олександрівський69002, м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок №84

Запорізьке 10007/0261 Більмакський

71000, Запорізька область, Більмакський район, смт Більмак, вул. Калугіна (вул. Жданова), 2

Запорізьке 10007/0264 Вознесенівський

69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва: проспект Леніна), будинок №182, приміщення №55.

Запорізьке 10007/0270 Заводський69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південе шосе, 81, каб. 173.

Запорізьке 10007/0271 Вознесенівський 69033, м. Запоріжжя, вул. Мира, 14.Запорізьке 10007/0274 Заводський 69009, м. Запоріжжя, вул. Молодіжна, 79.Запорізьке 10007/0278 Днепровський 69096, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 8.Запорізьке 10007/0280 Шевченківський 69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50Запорізьке 10007/0284 Вознесенівський 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 15.

Запорізьке 10007/0291 Запорізький70441, Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Леніна, буд. 2а.

Запорізьке 10007/0302 Мелітопольський72316, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гагаріна, 1.

Запорізьке 10007/0316 Якимівський

72500, Запорізька область, Якимівський район, смт Якимівка, вул. Центральна (Леніна), 111

Запорізьке 10007/0317 Якимівський

72563, Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вул. Петровського, буд. 11а

Запорізьке 10007/0340 Бердянський71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Свободи, 36 / просп. Праці, 18.

Запорізьке 10007/0348 Бердянський

71116, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Європейська (Кірова), 52 / вул. Волонтерів (Піонерська), 49

Перелік обладнання.Модель обладнання К-

тьCanon iR1133 iF 33

Canon LBP-6020 1

Canon MF3228 12

Canon MF4018 56

Canon MF4410 27

Canon MF4690PL 2

Epson FX-2190 10

Epson FX-890 62

49

Page 50:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Epson LX-300 10

Epson LX-300+ 114

Epson LX-350 69

HP LaserJet 1200 1

HP LaserJet 1320 5

HP LaserJet P1102 16

HP LaserJet P1606dn 3

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M201dw 1

OKI B2400 1

OKI MB441 48

OKI MB451 8

OKI MB471dnw 122

OKI MB472dnw 76

OKI Microline 3310 8

OKI Microline ML-1120 2

OKI Microline ML-5521 2

OKI Microline ML-5720 121

OKI Microline ML-5721eco

2

OKI Microline MX-100 1

OKI Microline MX-1050 1

SIEMENS-NIXDORF NIXDORF ND77

94

Xerox 3200MFP 5

Xerox WC3119 4

Перелік послуг:

- Заправка ВМ;

- Відновлення/заміна ВМ;

- Разове ТО технічного засобу;

- Діагностика технічного засобу;

- Ремонт технічного засобу (з додатковим погодженням вартості запасних частин).

Додаток № 8

50

Page 51:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮтехнічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки,

код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 3: централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк»

Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати:1. Гарантійний лист, щодо: 1.1. взяття на себе зобов’язань щодо надання централізованої послуги з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі – Послуга), умови та зобов’язання до якої будуть відповідати вимогам, які викладені в Технічних вимогах до предмету закупівлі;1.2. наявності сервісної інфраструктури та служби підтримки (не менше двох диспетчерів у штаті) в частині керування обробкою заявок, пов’язаними із технічним обслуговуванням та забезпеченням витратними матеріалами;1.3. наявності впровадженої Служби Сервіс-Деск/Хелп Деск (система SD), або мати технічну можливість протягом 3-х місяців від підписання договору з АТ «Ощадбанк» впровадити систему SD та інтегрувати її з системою SD АТ «Ощадбанк» (невиконання даної вимоги може бути підставою для припинення дії договору);1.4. наявності статусу офіційного представника (або авторизованого партнера) не менше ніж однієї компанії-виробника друкувально-помножувального обладнання на території України (надати лист-компанії виробника друкувально-помножувального обладнання);1.5. наявності необхідних дозволів на виконання гарантійного ремонту та обслуговування обладнання від компаній-виробників: HP та/або OKI та/або EPSON та/або XEROX та/або CANON (підтвердити відповідними листами або сертифікатами від компаній-виробників, які є дійсними на дату подання документації).

Технічні вимоги до предмету закупівліСкорочення:Банк – Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ–відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання) – друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс робіт, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає роботи з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується

51

Page 52:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс робіт з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекс робіт з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс робіт, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний ремонт – це роботи з відновлення працездатності Технічного засобу, який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем робіт з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі роботи є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо).Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу. Після обслуговування ВМ повинні дозволяти роздрукувати стандартну для такого типу ВМ (згідно з характеристиками виробника аналогічних оригінальних ВМ) кількість сторінок чи знаків. Із врахуванням довготривалого використання ВМ, похибка на зменшення ресурсу може бути не більше 5% (п’яти відсотків) – в іншому випадку ВМ повинні бути вилучені із використання.

Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт або Обслуговування ВМ та Обладнання.Сервісний центр – сервісний центр Підрядника або сервісний центр, з яким Підрядник має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Підрядника щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Підрядника.

52

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 53:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ). Звернення повинно містити наступну інформацію:

один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1).

2.1. Обслуговування ВМ: ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника для обслуговування ВМ.

Обслуговування ВМ підрядником здійснюється згідно цін та робіт за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Підрядником) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Підрядник, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

Після підтвердження виконання робіт Підрядником (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника. Діагностика Обладнання підрядником в офісі установи Банку або вивіз підрядником

Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідно акту прийому-передачі.

При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Підрядника, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання робіт по зверненню користувачу приходить лист про виконання робіт. Якщо користувач згоден з виконанням робіт він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

53

Page 54:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Підрядника безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.

4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.

5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів:

Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).

6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з понеділка до суботи включно.

6.2. Час виконання заявки на: Обслуговування ВМ:

- для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 40 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 40 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

6.3. Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.Надання гарантійного строку щодо:

Обслуговування ВМ: до повного використання ресурсу ВМ згідно умов щодо заправки та/або відновлення ВМ;

Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Підрядника – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Підрядник - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Підрядником згідно цін та робот за договором; Після підтвердження виконання робіт Підрядника (за інформацією від Підрядника

закриття звернення – зміна статусу запиту Підрядника на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується підрядником в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту.

54

Page 55:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Підрядника.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для виконання робіт Підрядником зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах виконаних робіт.

Перелік установ Банку

ОУНомер установи

Населений пункт/Район міста Адреса згідно положення

Рівненське 10017 м.Рівне 333028, м. Рівне, вул. Петлюри С., буд. 16Рівненське 10017/0136 м.Березне 34600, м.Березне вул. Зірненська, 2Рівненське 10017/0137 с.Малинськ 34601, с.Малинськ, вул. Центральна, 59Рівненське 10017/0138 с.Моквин 34634, с.Моквин вул. Надслучанська, 4

Рівненське 10017/0142 смт.Соснове34652,смт.Соснове, вул. Шевченка (вул.Леніна), буд.1

Рівненське 10017/0144 м.Березне 34600, м.Березне, вул. Андріївська, 15

Рівненське 10017/0145 смт.Володимирець34300, смт.Володимирець вул. Соборна (вул. Леніна), буд. 35-а

Рівненське 10017/0146 с.Антонівка 34380, с.Антонівка, вул. Б.Хмельницького,14Рівненське 10017/0147 с.Озеро 34331, с.Озеро вул. 40-річчя Перемоги, 35Рівненське 10017/0148 смт.Рафалівка 34371, смт.Рафалівка, вул. Незалежності ,11а

Рівненське 10017/0151 смт.Гоща35400, смт.Гоща, вул. Незалежності (вул. Червоноармійська), буд. 47

Рівненське 10017/0152 с.Бабин 35431, с.Бабин, вул. Незалежності,1Рівненське 10017/0153 с.Бугрин 35442, с.Бугрин, вул. Кн.Острозького,16/5Рівненське 10017/0154 с.Тучин 35415, с.Тучин, вул. Староміська,2

Рівненське 10017/0168 смт.Гоща35400, смт.Гоща, вул. Нова (вул. Жовтнева), 2

Рівненське 10017/084 смт.Демидівка 35200, смт.Демидівка, вул. Луцька, буд. 4Рівненське 10017/0163 с.Малеве 35212, с.Малеве, вул. Садова, 4Рівненське 10017/087 м.Дубно 35600, м.Дубно, вул. Лисенка, 1Рівненське 10017/088 с.Мирогоща Перша 35623, с.Мирогоща Перша, вул. Миру,100Рівненське 10017/089 с.Варковичі 35612, с.Варковичі, вул. Шевченка,15Рівненське 10017/091 с.Верба 35670, с.Верба, вул. Львівська, 88Рівненське 10017/092 смт.Смига 35680, смт.Смига, вул. Заводська, 1-бРівненське 10017/093 м.Дубно 35604, м.Дубно, вул. Сурмичі, 101Рівненське 10017/094 м.Дубно 35604, м.Дубно, вул. Грушевського, 134Рівненське 10017/095 м.Дубно 35602, м.Дубно, вул. Грушевського,184Рівненське 10017/097 м.Дубно 35602, м.Дубно, вул. Грушевського, 119-вРівненське 10017/0133 м.Дубровиця 34100, м.Дубровиця, вул. Воробинська, 15

55

Page 56:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Рівненське 10017/0134 с.Висоцьк 34111, с.Висоцьк, вул. Б.Хмельницького,20Рівненське 10017/0135 с.Сварицевичі 34120, с.Сварицевичі, вул. Шевченка, 30Рівненське 10017/0143 м.Дубровиця 34100, м.Дубровиця, вул. Комунальна, 9-аРівненське 10017/081 смт.Зарічне 34000, смт.Зарічне, вул. Лесі Українки, буд. 3Рівненське 10017/085 с.Серники 34052, с.Серники, вул. Центральна, 11Рівненське 10017/0179 с.Борове 34061, с.Борове, вул. Мостова, 3Рівненське 10017/096 м .Здолбунів 35705, м .Здолбунів, вул. Шевченка, буд. 202Рівненське 10017/098 с.Здовбиця 35709, с.Здовбиця, вул. Шосова, 105

Рівненське 10017/0100 м.Здолбунів35702, м .Здолбунів, Проспект Цементників, 12

Рівненське 10017/0101 смт.Мізоч35740, смт.Мізоч, вул. Тараса Якимчука, буд. 12

Рівненське 10017/0104 м.Здолбунів35701, м .Здолбунів, вул. Лесі Українки, буд. 6-в

Рівненське 10017/0105 м.Здолбунів 35705, м .Здолбунів, вул. Незалежності, 36

Рівненське 10017/0119 м.Корець34700, м.Корець, вул. Київська (вул. Леніна), буд. 37

Рівненське 10017/0120 с.Великі Межирічі 34725, с.Великі Межирічі, вул. 1 Травня,1Рівненське 10017/0121 м.Корець 34700, м.Корець, вул. Володимирська, 14-АРівненське 10017/0183 м.Корець 34700, м.Корець, площа Київська, буд. 11

Рівненське 10017/0106 м.Костопіль35000, м.Костопіль, вул. Данила Галицького (вул. Маркса К.), буд. 2

Рівненське 10017/0109 с.Деражне 35053, с.Деражне, вул. Незалежності, 4Рівненське 10017/0110 м.Костопіль 35000, м.Костопіль, вул. Сидорова, 7Рівненське 10017/0111 м.Костопіль 35000, м.Костопіль, вул. Крип'якевича, 52Рівненське 10017/0112 м.Костопіль 35000, м.Костопіль, вул. Степанська, 52 аРівненське 10017/083 м.Костопіль 35000, м.Костопіль, вул. Степанська, 9Рівненське 10017/080 м.Вараш 34400, м.Вараш, м-рн. Будівельників, 45Рівненське 10017/082 м.Вараш 34400, м.Вараш, мікрорайон Вараш, буд. 25-аРівненське 10017/0103 м.Вараш 34400, м.Вараш, мікрорайон Перемоги, 24Рівненське 10017/0149 м.Вараш 34400, м.Вараш, вул. Енергетиків, 23

Рівненське 10017/0156 смт.Млинів35100, смт.Млинів, вул. Бандери Степена (вул. Ватутіна), буд. 5

Рівненське 10017/0158 с.Острожець 35113, с.Острожець, вул. Незалежності,12Рівненське 10017/0122 м.Острог 35800, м.Острог, вул. Героїв Майдану, буд. 9Рівненське 10017/0123 с.Оженин 35820, с.Оженин, вул. Шкільна, буд. 1Рівненське 10017/0127 м.Острог 35800, м.Острог, вул. Татарська, 185

Рівненське 10017/01 м.Рівне33028, м.Рівне, вул. Петлюри С. (вул. Червоноармійська), буд. 16

Рівненське 10017/02 м.Рівне 33005, м.Рівне, вул. Дубенська, 46Рівненське 10017/041 м.Рівне 33022, м.Рівне, вул. Гайдамацька, буд. 5Рівненське 10017/044 м.Рівне 33014, м.Рівне, вул. С. Бандери, буд. 41Рівненське 10017/051 м.Рівне 33027, м.Рівне, вул. Київська, 42Рівненське 10017/054 м.Рівне 33016, м.Рівне, вул. Шухевича, 2Рівненське 10017/059 смт.Оржів 35313, смт.Оржіввул. Заводська,6

Рівненське 10017/060 с.Зоря35314, с.Зоря, площа Володимира Плютинського, буд. 2-а/1

Рівненське 10017/066 м.Рівне 33027, м.Рівне, вул. Київська, 101-а

Рівненське 10017/067 м.Рівне33028, м.Рівне, вул. Небесної сотні (вул. Кіквідзе),24

Рівненське 10017/072 с.Олександрія35320, с.Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 64

Рівненське 10017/074 смт.Квасилів 35315, смт.Квасилів, вул. Рівненська, 1Рівненське 10017/078 смт.Клевань 35312, смт.Клевань, вул. І.Франка,15Рівненське 10017/079 м.Рівне 33001, м.Рівне, вул. П. Могили, 22бРівненське 10017/0125 м.Рівне 33013, м.Рівне, майдан Просвіти, буд. 2Рівненське 10017/0184 м.Рівне 33028, м.Рівне, вул.Соборна, 262Рівненське 10017/0186 м.Рівне 33016, м.Рівне, вул. Волинської дивізії, буд. 1Рівненське 10017/073 м.Рівне 33028, м.Рівне, вул. 16 Липня, 6А

Рівненське 10017/037 м.Рівне33001, м.Рівне, вул. Соборна, буд. 348-В, приміщення 85

Рівненське 10017/039 м.Рівне 33000, м.Рівне, вул. Соборна , 14 -а

56

Page 57:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Рівненське 10017/045 м.Рівне 33018, м.Рівне, вул. Відінська, 41Рівненське 10017/047 м.Рівне 33022, м.Рівне, вул. Гагаріна, 61Рівненське 10017/048 м.Рівне 33023, м.Рівне, вул. Київська, буд. 6Рівненське 10017/049 м.Рівне 33024, м.Рівне, вул. Князя Острозького, 4/6

Рівненське 10017/050 м.Рівне33006, м.Рівне, просп. Генерала Безручка, буд. 30

Рівненське 10017/053 м.Рівне 33024, м.Рівне, вул. Ювілейна, 7Рівненське 10017/056 м.Рівне 33027, м.Рівне, вул. Орлова, 46Рівненське 10017/090 м.Дубно 35600, м.Дубно, вул. Свободи,8Рівненське 10017/0178 м.Рівне 33000, м.Рівне,вул. Соборна, 56Рівненське 10017/0129 м.Радивилів 35500, м.Радивилів, вул. Франка І., буд. 10Рівненське 10017/0130 с.Крупець 35541, с.Крупець, вул. Довга, 68Рівненське 10017/0131 с.Козин 35523, с.Козин, вул. Берестецька,145Рівненське 10017/0132 с.Теслугів 35512, с.Теслугів, вул.Шевченка, 56Рівненське 10017/0159 м.Радивилів 35500, м.Радивилів, вул. О.Невського, буд. 7

Рівненське 10017/0164 смт.Рокитне34200, смт.Рокитне, вул. Дубовця Руслана (вул. 1 Травня), 3-а

Рівненське 10017/0166 с.Березове 34212, с.Березове, вул. Центральна, 19Рівненське 10017/0169 смт.Томашгород 34240, смт.Томашгород, вул. Соборна, 22

Рівненське 10017/0170 с.Глинне34221, с.Глинне, вул. Богдана Хмельницького, 1

Рівненське 10017/0171 с.Кам'яне 34220, с.Кам'яне, вул. Центральна, буд. 109

Рівненське 10017/0172 с.Старе Село34210, с.Старе Село, вул. Б. Хмельницького, 47

Рівненське 10017/0173 с.Блажове 34230, с.Блажове, вул. Шкільна, 11Рівненське 10017/0174 с.Карпилівка 34262, с.Карпилівка, вул. Шевченка, 48Рівненське 10017/0175 смт.Рокитне 34208, смт.Рокитне, вул. Лайоша Гавро, 2Рівненське 10017/0177 с.Сновидовичі 34250, с.Сновидовичі, вул. Ю. Гагаріна, 3

Рівненське 10017/0113 м.Сарни34503, м.Сарни, вул. Широка (пр. Леніна), буд. 9

Рівненське 10017/0115 смт.Клесів 34550, смт.Клесів, вул. Шевченка, 19Рівненське 10017/0116 смт.Степань 34560, смт.Степань, вул. Київська, 8аРівненське 10017/0117 м.Сарни 34502, м.Сарни, вул. Суворова, 8

Рівненське 10017/0118 с.Велике Вербче34531, с.Велике Вербче, вул. Першотравнева, 44

Рівненське 10017/0181 м.Сарни 34500м.Сарни, вул. Варшавська, 6

Перелік обладнання.

Модель обладнанняК-сть

Canon iR2016J 1

Canon MF3228 18

Canon MF4018 36

Canon MF4410 57

Epson FX-1180 4

Epson FX-890 106

Epson LX-300 6

Epson LX-300+ 28

HP DeskJet 1000 1

HP DeskJet 1220C 1

HP DeskJet 1510 2

HP LaserJet 1300 1

HP LaserJet 1320 27

HP LaserJet 2300DN 1

HP LaserJet P1606dn 36

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

18

HP LaserJet Pro M177 1

57

Page 58:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

HP LaserJet Pro M201dw 10

HP Photosmart7150 ColorInkJet printer

1

OKI B 432dn 4

OKI B6300dn 9

OKI B721dn 2

OKI C530dn 1

OKI MB441 52

OKI MB471dnw 20

OKI MB472dnw 225

OKI Microline ML-1120 108

OKI Microline ML5520 1

OKI Microline ML-5720 311

OKI Microline MX-50 2

Xerox 3200MFP 13

Xerox WC3119 4

Перелік послуг:

- Заправка ВМ;

- Відновлення/заміна ВМ;

- Разове ТО технічного засобу;

- Діагностика технічного засобу;

- Ремонт технічного засобу (з додатковим погодженням вартості запасних частин).

58

Page 59:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 9документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮтехнічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки,

код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 4: централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк»

Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати:1. Гарантійний лист, щодо: 1.1. взяття на себе зобов’язань щодо надання централізованої послуги з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі – Послуга), умови та зобов’язання до якої будуть відповідати вимогам, які викладені в Технічних вимогах до предмету закупівлі;1.2. наявності сервісної інфраструктури та служби підтримки (не менше двох диспетчерів у штаті) в частині керування обробкою заявок, пов’язаними із технічним обслуговуванням та забезпеченням витратними матеріалами;1.3. наявності впровадженої Служби Сервіс-Деск/Хелп Деск (система SD), або мати технічну можливість протягом 3-х місяців від підписання договору з АТ «Ощадбанк» впровадити систему SD та інтегрувати її з системою SD АТ «Ощадбанк» (невиконання даної вимоги може бути підставою для припинення дії договору);1.4. наявності статусу офіційного представника (або авторизованого партнера) не менше ніж однієї компанії-виробника друкувально-помножувального обладнання на території України (надати лист-компанії виробника друкувально-помножувального обладнання);1.5. наявності необхідних дозволів на виконання гарантійного ремонту та обслуговування обладнання від компаній-виробників: HP та/або OKI та/або EPSON та/або XEROX та/або CANON (підтвердити відповідними листами або сертифікатами від компаній-виробників, які є дійсними на дату подання документації).

Технічні вимоги до предмету закупівліСкорочення:Банк – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ–відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання) – друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс робіт, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає роботи з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду

59

Page 60:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс робіт з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекс робіт з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс робіт, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний ремонт – це роботи з відновлення працездатності Технічного засобу, який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем робіт з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі роботи є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо).Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу. Після обслуговування ВМ повинні дозволяти роздрукувати стандартну для такого типу ВМ (згідно з характеристиками виробника аналогічних оригінальних ВМ) кількість сторінок чи знаків. Із врахуванням довготривалого використання ВМ, похибка на зменшення ресурсу може бути не більше 5% (п’яти відсотків) – в іншому випадку ВМ повинні бути вилучені із використання.

Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт або Обслуговування ВМ та Обладнання.Сервісний центр – сервісний центр Підрядника або сервісний центр, з яким Підрядник має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

60

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 61:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Підрядника щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Підрядника.Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ). Звернення повинно містити наступну інформацію:

один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1).

2.1. Обслуговування ВМ: ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника для обслуговування ВМ.

Обслуговування ВМ підрядником здійснюється згідно цін та робіт за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Підрядником) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Підрядник, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

Після підтвердження виконання робіт Підрядником (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника. Діагностика Обладнання підрядником в офісі установи Банку або вивіз підрядником

Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідно акту прийому-передачі.

При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Підрядника, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання робіт по зверненню користувачу приходить

61

Page 62:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

лист про виконання робіт. Якщо користувач згоден з виконанням робіт він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Підрядника безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.

4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.

5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів:

Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).

6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з понеділка до суботи включно.

6.2. Час виконання заявки на: Обслуговування ВМ:

- для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 40 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 40 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

6.3. Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.Надання гарантійного строку щодо:

Обслуговування ВМ: до повного використання ресурсу ВМ згідно умов щодо заправки та/або відновлення ВМ;

Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Підрядника – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Підрядник - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Підрядником згідно цін та робот за договором; Після підтвердження виконання робіт Підрядника (за інформацією від Підрядника

закриття звернення – зміна статусу запиту Підрядника на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

62

Page 63:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується підрядником в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту. При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому

порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Підрядника.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для виконання робіт Підрядником зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах виконаних робіт.

Перелік установ Банку

ОУНомер установи

Населений пункт/Район міста Адреса згідно положення

Хмельницьке 10022/015 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Проскурівська, буд. 15

Хмельницьке 10022/018 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Проскурівська, 73

Хмельницьке 10022/019 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Попова, 7

Хмельницьке 10022/020 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Героїв Майдану, буд. 24

Хмельницьке 10022/021 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Козацька, 54

Хмельницьке 10022/023 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Кам'янецька, буд. 67

Хмельницьке 10022/026 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Старокостянтинівське шосе, 12

Хмельницьке 10022/028 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Свободи, 13 А

Хмельницьке 10022/029 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Інститутська, 12 а, приміщення №4

Хмельницьке 10022/031 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Бандери, буд. 20/1

Хмельницьке 10022/032 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Курчатова, 1-аХмельницьке 10022/033 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Кам"янецька, 46

Хмельницьке 10022/037 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Cічових Стрільців, буд. 2/1

Хмельницьке 10022/038 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Водопровідна, буд. 75

Хмельницьке 10022/039 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Бандери, буд. 6

Хмельницьке 10022/040 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Шевченка, буд. 11

Хмельницьке 10022/043 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,проспект Миру, 69

Хмельницьке 10022/047 СМТ ЛЕТИЧІВ31500,ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН,СМТ ЛЕТИЧІВ,вул. Івана Мазепи, буд. 12

63

Page 64:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Хмельницьке 10022/048 СМТ МЕДЖИБІЖ31530,ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН,СМТ МЕДЖИБІЖ,вул. Замкова, буд. 20

Хмельницьке 10022/054 М. ДЕРАЖНЯ32200,ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН,М. ДЕРАЖНЯ,вул. Миру, 43

Хмельницьке 10022/055 СМТ ВІНЬКІВЦІ

32500,ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ ВІНЬКІВЦІ,вул. Котляревського (вул. Котовського), буд. 29

Хмельницьке 10022/056М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,просп. Грушевського, 42

Хмельницьке 10022/058 СМТ ТЕОФІПОЛЬ30600,ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН,СМТ ТЕОФІПОЛЬ,вул. Небесної Сотні, буд. 42/2

Хмельницьке 10022/064 СМТ БІЛОГІР'Я30200,БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН,СМТ БІЛОГІР'Я,вул. Галицького Д., буд. 6

Хмельницьке 10022/066 М. ДУНАЇВЦІ 32400,,М. ДУНАЇВЦІ,вул. Гагаріна, буд. 25

Хмельницьке 10022/071 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Подільська, буд. 93/1

Хмельницьке 10022/074 М. ВОЛОЧИСЬК31200,ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН,М. ВОЛОЧИСЬК,вул. Пушкіна, буд. 7

Хмельницьке 10022/076 СМТ ВІЙТІВЦІ 31256,ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН,СМТ ВІЙТІВЦІ,

Хмельницьке 10022/081 М. КРАСИЛІВ

31000,КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН,М. КРАСИЛІВ,вул. Грушевського М. (вул. 50 років Жовтня), буд. 51

Хмельницьке 10022/086 СМТ АНТОНІНИ31022,КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН,СМТ АНТОНІНИ,пл. Графська, буд. 6

Хмельницьке 10022/088 М. ІЗЯСЛАВ30300,ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН,М. ІЗЯСЛАВ,вулиця Шевченка, будинок 28

Хмельницьке 10022/092 С. ПЛУЖНЕ30320,ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН,С. ПЛУЖНЕ,вул. Жовтнева, 1

Хмельницьке 10022/093 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Західно - Окружна, 11/1

Хмельницьке 10022/094М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ

31100,,М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ,вул. Ессенська, 2, блок 2

Хмельницьке 10022/095М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ

31100,,М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ,вул, Грушевського, 18

Хмельницьке 10022/098М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ

31100,,М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ,пров. Подільський, 2, блок 2

Хмельницьке 10022/099 СМТ СТАРА СИНЯВА31400,СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РАЙОН,СМТ СТАРА СИНЯВА,вул. Грушевського (вул. Леніна), буд. 54

Хмельницьке 10022/0100 М. ГОРОДОК 32000,,М. ГОРОДОК,вул. Грушевського, 84

Хмельницьке 10022/0102 СМТ САТАНІВ32034,ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ САТАНІВ,вул. Бузкова, 135-ж

Хмельницьке 10022/0104 СМТ ЯРМОЛИНЦІ

32100,ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ ЯРМОЛИНЦІ,пл. 600-річчя Ярмолинець (Сквер біля меморіалу загиблим воїнам), буд. 3

Хмельницьке 10022/0107 СМТ ЧЕМЕРІВЦІ

31600,ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ ЧЕМЕРІВЦІ,вул. Центральна (вул. Леніна), буд. 25

Хмельницьке 10022/0110М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул.Князів Коріатовичів, 25

Хмельницьке 10022/0113М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул. Соборна, буд. 14

Хмельницьке 10022/0115 М. ШЕПЕТІВКА30400,,М. ШЕПЕТІВКА,вул.Старокостянтинівське шосе, буд.6

Хмельницьке 10022/0116 М. ШЕПЕТІВКА 30400,,М. ШЕПЕТІВКА,вул. Островського,6аХмельницьке 10022/0118 М. ШЕПЕТІВКА 30400,,М. ШЕПЕТІВКА,вул. Залізнична, 34Хмельницьке 10022/0122 М. ШЕПЕТІВКА 30400,,М. ШЕПЕТІВКА,вул. Островського, буд. 81

Хмельницьке 10022/0123М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ 31100,,М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ,вул. Попова, 18

Хмельницьке 10022/0125 М. ПОЛОННЕ30500,ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,М. ПОЛОННЕ,вул. Українки Л.(вул. Леніна), буд.152

Хмельницьке 10022/0126 СМТ ПОНІНКА30511,ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,СМТ ПОНІНКА,вул. Перемоги, буд.34/14

Хмельницьке 10022/0129 М. СЛАВУТА 30000,,М. СЛАВУТА,вул. Соборності, 26

Хмельницьке 10022/0130 М. СЛАВУТА30000,СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН,М. СЛАВУТА,вул. Сокола, 8

64

Page 65:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Хмельницьке 10022/0133 М. СЛАВУТА 30000,,М. СЛАВУТА,площа Шевченка,8Хмельницьке 10022/0136 М. НЕТІШИН 30100,,М. НЕТІШИН,просп. Незалежності, 22Хмельницьке 10022/0138 М. НЕТІШИН 30100,,М. НЕТІШИН,просп.Незалежності, 21-а

Хмельницьке 10022/0140М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул. Данила Галицького, 13

Хмельницьке 10022/0141М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул. Шевченка, буд. 11

Хмельницьке 10022/0146М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32315,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул. 30 років Перемоги, 1

Хмельницьке 10022/0148 СМТ НОВА УШИЦЯ32600,НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ НОВА УШИЦЯ,вул. Подільська (вул.Леніна), буд.18

Перелік обладнання.

Модель обладнання

К-сть

Canon 810 1

Canon LBP-6000 16

Canon MF3228 20

Canon MF4018 30

Canon MF4410 10

Canon MF4550 5

Epson DFX-9000s 1

Epson FX-1180 11

Epson FX-2190 1

Epson FX-890 119

Epson LX-1170 8

Epson LX-300 22

Epson LX-300+ 5

HP DeskJet 1000 7

HP LaserJet 1012 1

HP LaserJet 1200 2

HP LaserJet 1320 4

HP LaserJet 2300DN 1

HP LaserJet P1606dn 21

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

11

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M252dw 1

OKI B4350 1

OKI B6250dn 2

OKI MB441 60

OKI MB451 20

OKI MB471dnw 83

OKI MB472dnw 51

OKI Microline 3310 1

OKI Microline ML-1120 4

OKI Microline ML-5720 260

Xerox WC PE120 1

Перелік послуг:

- Заправка ВМ;

65

Page 66:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

- Відновлення/заміна ВМ;

- Разове ТО технічного засобу;

- Діагностика технічного засобу;

- Ремонт технічного засобу (з додатковим погодженням вартості запасних частин).

66

Page 67:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 10документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮтехнічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки,

код ДК 021:2015 – 50313000-2

Лот 5: централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк»

Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати:1. Гарантійний лист, щодо: 1.1. взяття на себе зобов’язань щодо надання централізованої послуги з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» (далі – Послуга), умови та зобов’язання до якої будуть відповідати вимогам, які викладені в Технічних вимогах до предмету закупівлі;1.2. наявності сервісної інфраструктури та служби підтримки (не менше двох диспетчерів у штаті) в частині керування обробкою заявок, пов’язаними із технічним обслуговуванням та забезпеченням витратними матеріалами;1.3. наявності впровадженої Служби Сервіс-Деск/Хелп Деск (система SD), або мати технічну можливість протягом 3-х місяців від підписання договору з АТ «Ощадбанк» впровадити систему SD та інтегрувати її з системою SD АТ «Ощадбанк» (невиконання даної вимоги може бути підставою для припинення дії договору);1.4. наявності статусу офіційного представника (або авторизованого партнера) не менше ніж однієї компанії-виробника друкувально-помножувального обладнання на території України (надати лист-компанії виробника друкувально-помножувального обладнання);1.5. наявності необхідних дозволів на виконання гарантійного ремонту та обслуговування обладнання від компаній-виробників: HP та/або OKI та/або EPSON та/або XEROX та/або CANON (підтвердити відповідними листами або сертифікатами від компаній-виробників, які є дійсними на дату подання документації).

Технічні вимоги до предмету закупівліСкорочення:Банк – Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту копіювально-розмножувальної техніки.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ – відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання) – друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс робіт, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає роботи з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду

67

Page 68:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс робіт з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекс робіт з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс робіт, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс робіт з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний ремонт – це роботи з відновлення працездатності Технічного засобу, який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем робіт з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі роботи є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо).Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу. Після обслуговування ВМ повинні дозволяти роздрукувати стандартну для такого типу ВМ (згідно з характеристиками виробника аналогічних оригінальних ВМ) кількість сторінок чи знаків. Із врахуванням довготривалого використання ВМ, похибка на зменшення ресурсу може бути не більше 5% (п’яти відсотків) – в іншому випадку ВМ повинні бути вилучені із використання.

Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт або Обслуговування ВМ та Обладнання.Сервісний центр – сервісний центр Підрядника або сервісний центр, з яким Підрядник має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

………………

68

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 69:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Підрядника щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Підрядника.Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ). Звернення повинно містити наступну інформацію:

один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1).

2.1. Обслуговування ВМ: ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника для обслуговування ВМ.

Обслуговування ВМ підрядником здійснюється згідно цін та робіт за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Підрядником) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Підрядник, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

Після підтвердження виконання робіт Підрядником (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: ПРМ формує пов’язане звернення до Підрядника. Діагностика Обладнання підрядником в офісі установи Банку або вивіз підрядником

Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідно акту прийому-передачі.

При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Підрядника, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання робіт по зверненню користувачу приходить

69

Page 70:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

лист про виконання робіт. Якщо користувач згоден з виконанням робіт він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Підрядника безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.

4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.

5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів:

Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).

6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з понеділка до суботи включно.

6.2. Час виконання заявки на: Обслуговування ВМ:

- для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 40 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 40 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

6.3. Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.Надання гарантійного строку щодо:

Обслуговування ВМ: до повного використання ресурсу ВМ згідно умов щодо заправки та/або відновлення ВМ;

Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Підрядника – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Підрядник - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення робіт (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Підрядником згідно цін та робот за договором; Після підтвердження виконання робіт Підрядника (за інформацією від Підрядника

закриття звернення – зміна статусу запиту Підрядника на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

70

Page 71:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується підрядником в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту. При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому

порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Підрядника, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Підрядника.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для виконання робіт Підрядником зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах виконаних робіт.

Перелік установ Банку

ОУНомер установи

Населений пункт/Район міста Адреса згідно положення

Черкаське 10023/01 М. ЧИГИРИН 20900, М. ЧИГИРИН, вул. Петра Дорошенка, 19Черкаське 10023/04 ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН 20930, С. МЕДВЕДІВКА, вул. В.Чорновола, 10-аЧеркаське 10023/06 ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН 20910, С. РАЦЕВЕ, вул. Центральна, 74-бЧеркаське 10023/07 ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН 20924, С. ТІНЬКИ, вул. Небесної Сотні, 6-АЧеркаське 10023/018 ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН 19800, СМТ ДРАБІВ, вул. Центральна, буд. 24Черкаське 10023/022 ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН 19812, С. ШРАМКІВКА, вул. Незалежності, буд. 24Черкаське 10023/034 М. ЧЕРКАСИ 18000, М. ЧЕРКАСИ, вул. Смілянська, 2Черкаське 10023/035 М. ЧЕРКАСИ 18005, М. ЧЕРКАСИ, бул. Шевченка, 325Черкаське 10023/036 М. ЧЕРКАСИ 18006, М. ЧЕРКАСИ, бул. Шевченка, 472Черкаське 10023/037 М. ЧЕРКАСИ 18029, М. ЧЕРКАСИ, вул. Сумгаїтська, 39Черкаське 10023/038 М. ЧЕРКАСИ 18008, М. ЧЕРКАСИ, вул. Вернигори, 2Черкаське 10023/039 М. ЧЕРКАСИ 18003, М. ЧЕРКАСИ, вул. В.Чорновола, 118Черкаське 10023/040 М. ЧЕРКАСИ 18002, М. ЧЕРКАСИ, вул. Небесної Сотні, 5Черкаське 10023/041 М. ЧЕРКАСИ 18000, М. ЧЕРКАСИ, вул. Хрещатик,235Черкаське 10023/042 М. ЧЕРКАСИ 18030, М. ЧЕРКАСИ, вул. Подолинського, 9Черкаське 10023/043 М. ЧЕРКАСИ 18005, М. ЧЕРКАСИ, бул. Шевченка, 320Черкаське 10023/044 М. ЧЕРКАСИ 18021, М. ЧЕРКАСИ, вул. Сержанта Смірнова, 6Черкаське 10023/045 М. ЧЕРКАСИ 18028, М. ЧЕРКАСИ, пр. Хіміків, 60Черкаське 10023/047 М. ЧЕРКАСИ 18002, М. ЧЕРКАСИ, бульвар Шевченка, 132Черкаське 10023/048 М. ЧЕРКАСИ 18029, М. ЧЕРКАСИ, вул. 30р. Перемоги, 22Черкаське 10023/049 М. ЧЕРКАСИ 18034, М. ЧЕРКАСИ, вул. Луначарского, 1

Черкаське 10023/052 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН19604, С. ЧЕРВОНА СЛОБОДА, вул. Гайдамацька, буд. 17г

Черкаське 10023/053 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН19602, С. РУСЬКА ПОЛЯНА, вул. Шраменка, буд. 55

Черкаське 10023/056 М. ЧЕРКАСИ18000, М. ЧЕРКАСИ, вул. Байди Вишневецького, буд. 47

Черкаське 10023/062 М. ЧЕРКАСИ 18021, М. ЧЕРКАСИ, вул. Гагаріна, буд. 23,

71

Page 72:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

(приміщення 5)Черкаське 10023/064 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 19615, С. МОШНИ, пров. Поштовий, 24Черкаське 10023/065 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 19617, С. БАЙБУЗИ, вул. Леніна, 2аЧеркаське 10023/069 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 19635, С. БІЛОЗІР'Я, вул. Незалежності, буд. 174

Черкаське 10023/070 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН19631, С. ДУБІЇВКА, вул. Богдана Хмельницького, 16

Черкаське 10023/074 М. ЧЕРКАСИ 18008, М. ЧЕРКАСИ, вул. Смілянська, 144

Черкаське 10023/075ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН

19500, М. ГОРОДИЩЕ, вул. Миру (вул. Леніна), буд. 86

Черкаське 10023/078ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН

19511, С. МЛІЇВ, вул. Кушніра Данила (вул. Леніна), буд. 72

Черкаське 10023/080ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19510, С. СТАРОСІЛЛЯ, вул. Леніна, буд. 2

Черкаське 10023/081ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19537, СМТ ЦВІТКОВЕ, вул. Привокзальна, буд. 15

Черкаське 10023/082ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19533, С. ХЛИСТУНІВКА, вул. Леніна, 1

Черкаське 10023/083ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19520, С. ВАЛЯВА, вул. Леніна,15

Черкаське 10023/084 М. ЧЕРКАСИ 18002, М. ЧЕРКАСИ, вул. Небесної Сотні, буд. 30/3

Черкаське 10023/087ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19523, СМТ ВІЛЬШАНА, вул. Шевченка, буд. 55

Черкаське 10023/091 ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 20600, М. ШПОЛА, вул. Волонтерська, буд. 2Черкаське 10023/093 ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 20630, С. МАТУСІВ, вул. Кравченка, 7Черкаське 10023/0105 ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 20635, С. ЛЕБЕДИН, вул. Центральна, 131

Черкаське 10023/0107КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 20500, СМТ КАТЕРИНОПІЛЬ, пров. Шевченка, 5

Черкаське 10023/0111КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 20505, СМТ ЄРКИ, вул. Свердлова, 1

Черкаське 10023/0121ХРИСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

20000, М. ХРИСТИНІВКА, вул. В. Чорновола, буд. 5

Черкаське 10023/0122ХРИСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН 20022, СМТ ВЕРХНЯЧКА, вул. Леніна, 2

Черкаське 10023/0134МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19100, М. МОНАСТИРИЩЕ, вул. Соборна, буд. 130

Черкаське 10023/0135МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19114, СМТ ЦИБУЛІВ, вул. Ватутіна, 19

Черкаське 10023/0149 М. ЧЕРКАСИ 18001, М. ЧЕРКАСИ, вул. Хрещатик, 190Черкаське 10023/0152 СМТ ЛИСЯНКА 19300, СМТ ЛИСЯНКА, вул. Незалежності, буд. 1Черкаське 10023/0153 ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН 19340, С. ВИНОГРАД, вул. Леніна, буд. 46-аЧеркаське 10023/0165 М. КАНІВ 19000, М. КАНІВ, вул. Шевченка, буд. 6Черкаське 10023/0182 М. КАНІВ 19000, М. КАНІВ, вул. Леніна, 181Черкаське 10023/0185 М. КАНІВ 19000, М. КАНІВ, вул. Рибалко маршала, 1-бЧеркаське 10023/0186 МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН 20100, СМТ МАНЬКІВКА, вул. Благодатна, буд.2

Черкаське 10023/0201

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

19400, М. КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 20

Черкаське 10023/0202

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 19451, СМТ СТЕБЛІВ, вул. Нечуя Левицького, 5

Черкаське 10023/0205

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 19443, С. СЕЛИЩЕ, вул. Заводська, 3

Черкаське 10023/0206

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

19400, М. КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Костомарова, 20

Черкаське 10023/0207

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 19422, С. НЕТЕРЕБКА, вул. Центральна, 168

Черкаське 10023/0218 КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 20800, М. КАМ'ЯНКА, вул. Героїв Майдану, буд. 41Черкаське 10023/0219 КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 20842, С. ТЕЛЕПИНЕ, вул. Леніна, 65Черкаське 10023/0232 КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 20813, С. КОСАРІ, вул. Перемоги, буд.5

Черкаське 10023/0233ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

20200, М. ЗВЕНИГОРОДКА, пров. Віктора Погорілого, 1

72

Page 73:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Черкаське 10023/0239 М. ВАТУТІНЕ 20250, М. ВАТУТІНЕ, просп. Ватутіна, буд. 19Черкаське 10023/0257 ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН 20400, М. ТАЛЬНЕ, вул. Гагаріна, 15Черкаське 10023/0272 М. ЗОЛОТОНОША 19700, М. ЗОЛОТОНОША, вул. Шевченка, 115

Черкаське 10023/0274ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН

19774, С. БЛАГОДАТНЕ (ЧАПАЄВКА), вул. Жовтнева, 1

Черкаське 10023/0278ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН 19741, С. ВОЗНЕСЕНСЬКЕ, вул. Леніна, 21

Черкаське 10023/0279 М. ЗОЛОТОНОША 19700, М. ЗОЛОТОНОША, вул. Садовий проїзд, 13

Черкаське 10023/0281ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН 19763, С. КРОПИВНА, вул. Шкільна, 27

Черкаське 10023/0286ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН 19715, С. ГЕЛЬМЯЗІВ, вул. Садова, 5

Черкаське 10023/0289ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН 19723, С. ПІЩАНЕ, вул. Леніна

Черкаське 10023/0293ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН

19900, СМТ ЧОРНОБАЙ, вул. Центральна, буд. 132

Черкаське 10023/0294ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19914, С. БОГОДУХІВКА, вул. Гагаріна, 31-а

Черкаське 10023/0295ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19940, С. ВЕЛИКА БУРІМКА, вул. Леніна, 1

Черкаське 10023/0300ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19950, С. ІРКЛІЇВ, вул. Богдана Хмельницького, 13

Черкаське 10023/0302ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19963, С. ВАСЮТИНЦІ, вул. Ленінa, 62-а

Черкаське 10023/0303ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19954, С. СТАРИЙ КОВРАЙ, вул. Леніна, 24

Черкаське 10023/0309ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН

19961, С. СТЕПОВЕ (ЛЕНІНСЬКЕ), вул. Жовтнева, 14

Черкаське 10023/0313ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19971, С. КЛІЩИНЦІ, вул. Орла, 5

Черкаське 10023/0322 ЖАШКІВСЬКИЙ РАЙОН 19200, М. ЖАШКІВ, вул. Шевченка, буд. 4Черкаське 10023/0349 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Небесної Сотні, 17/1Черкаське 10023/0350 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Європейська, буд. 7/1Черкаське 10023/0352 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Більшовицька, 3Черкаське 10023/0360 УМАНСЬКИЙ РАЙОН 20351, СМТ БАБАНКА, вул. Леніна, 34Черкаське 10023/0366 УМАНСЬКИЙ РАЙОН 20382, С. ЛАДИЖИНКА, вул. Гагаріна, 45Черкаське 10023/0367 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Київська, 31-аЧеркаське 10023/0377 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Леніна, 23Черкаське 10023/0383 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Пролетарська, 6Черкаське 10023/0389 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Енергетична, 14-бЧеркаське 10023/0391 М. СМІЛА 20700, М. СМІЛА, вул. В. Чорновола, буд. 4Черкаське 10023/0392 СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 20721, С. БАЛАКЛЕЯ, вул. Незалежності, 2Черкаське 10023/0394 М. СМІЛА 20700, М. СМІЛА, пров. Тараса Шевченка,3Черкаське 10023/0399 М. СМІЛА 20700, М. СМІЛА, вул. Соборна, буд. 94Черкаське 10023/0404 М. СМІЛА 20700, М. СМІЛА, вул. Кармелюка, 82

Перелік обладнання.

Модель обладнанняК-сть

Canon iR1022 1

Canon LBP-2900 1

Canon LBP-6000 18

Canon LBP-6020 8

Canon MF3228 5

Canon MF4410 53

Canon MF4690PL 1

Epson DFX-9000s 8

Epson FX-2190 2

Epson FX-890 123

73

Page 74:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Epson LX-1170 6

Epson LX-300 11

Epson LX-300+ 59

Epson LX-350 107

HP DeskJet 1000 1

HP DeskJet 1315 3

HP DeskJet 1510 3

HP LaserJet 1320 3

HP LaserJet 3015 1

HP LaserJet M1120 6

HP LaserJet P1102 2

HP LaserJet P1606dn 11

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

14

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M201dw 17

HP LaserJet Pro M227sdn 8

OKI B 432dn 21

OKI B6250dn 12

OKI B6300dn 1

OKI B6500 1

OKI B710DN 11

OKI B721dn 3

OKI C531dn 2

OKI C5850n 1

OKI MB441 16

OKI MB451 4

OKI MB471dnw 241

OKI MB472dnw 41

OKI Microline ML-1120 38

OKI Microline ML-5720 214

OKI Microline MX-50 3

Перелік послуг:

- Заправка ВМ;

- Відновлення/заміна ВМ;

- Разове ТО технічного засобу;

- Діагностика технічного засобу;

- Ремонт технічного засобу (з додатковим погодженням вартості запасних частин).

Додаток 11документації конкурсних торгів

Договір про закупівлю(проект) (лот 1)

74

Page 75:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

м. Київ «____»___________ 2019 р. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі _________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі _________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Замовник), з однієї сторони, і _________________________________________________________________________________,

(повне найменування Виконавця)

в особі ___________________________________________________________________________,(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про закупівлю №____________ від «___» _______ _____ року (далі - Договір) про наступне:

І. СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ1.1. Для цілей цього Договору визначення застосовуються у такому значенні:Технічні засоби – комп’ютерне, периферійне обладнання, організаційна техніка, яка

використовується підрозділами Замовника. Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю

виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.

Технічне обслуговування (надалі за текстом – ТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та відновлення картриджів.

Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин.

Заявка – повідомлення (замовлення) Замовника про необхідність надання Послуг, подане Службою Сервіс Деск Замовника до Сервіс Деску Виконавця у визначений цим Договором спосіб. Заявці Замовника присвоюється тип (Інцидент, Запит).

Заправка картриджу - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою) і включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Відновлення - це комплекс послуг з відновлення працездатності драм-картриджу або драм-юніту (блок формування зображення) і включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміна зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу.

Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.

Капітальний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.

Ремонт – це послуги з Поточного та Капітального ремонту Технічних засобів.

75

Page 76:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Сервіс Деск (Help Desk) – структурні підрозділу та/або відповідальні особи Сторін формують, надсилають, приймають, реєструють засобами інтегрованих систем Сторін Заявки про необхідність надання Послуг, які підтверджуються про їх прийняття до виконання Виконавцем та контролюються Замовником надання замовлених Послуг.

Інтеграція - взаємодія ITSM-системи Замовника і ITSM-системи Виконавця, що беруть участь в наскрізній обробці робочих об'єктів в рамках виконання процесів управління ІТ-послугами. Взаємодія між системами Замовника та Виконавця здійснюється за допомогою обміну команд, що пересилаються за допомогою email-повідомлень.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Виконавець зобов’язується за Заявками, направленими у визначені Договором спосіб

та порядок, надавати Замовникові послуги з технічного обслуговування та ремонту Технічних засобів: багато функціональних пристроїв, принтерів, сканерів Замовника (надалі за текстом – Послуги з технічного обслуговування Технічних засобів та Послуги з ремонту Технічних засобів, а разом Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги.

2.2. За цим Договором до установ Замовника відносяться: філія-Івано-Франківське обласне управління АТ «Ощадбанк» та її ТВБВ.

2.3. Перелік Технічних засобів Замовника щодо яких надаються Послуги та вартість Послуг наведені у Прейскуранті цін на надання Послуг, який є Додатком №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.

2.4. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

ІІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ3.1. Виконавець повинен надавати Замовнику протягом строку дії Договору Послуги,

якість яких відповідає умовам, що забезпечують Працездатний стан Технічних засобів щодо яких надаються Послуги.

IV. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ4.1. Ціна Договору складається з вартості наданих протягом строку дії Договору Послуг

та матеріалів відповідно до всіх видаткових накладних, та не може перевищувати ______________ гривень (____________________________________ гривень ____ коп.), в т.ч. ПДВ  _______________ гривень (_____________________ гривень ___коп.).

4.2. Вартість Послуг з технічного обслуговування Технічних засобів включає вартість витратних матеріалів та запасних частин. Вартість Послуг з Ремонту Технічних засобів не включає вартість запасних частин. Виконавець повинен попередньо узгоджувати з Замовником вартість запчастин, що необхідні для надання Послуг з ремонту Технічних засобів, згідно з п. 7.3.5. цього Договору.

4.3. Ціна Послуг, ціна змінених запчастин/комплектуючих, кількість Послуг зазначаються в Актах приймання-передачі Послуг.

4.4. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору.

V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ5.1. Оплата наданих Послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом

перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у розділі ХV «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН».

5.2. Підставою для здійснення оплати є підписаний Сторонами Акт приймання-передачі наданих Послуг (надалі за текстом – Акт) за звітний місяць та рахунок від Виконавця.

5.3. Замовник протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта проводить за ним повний розрахунок з Виконавцем за надані Послуги на підставі виставленого оригіналу рахунка.

5.4. У випадку ненадання або несвоєчасного надання Виконавцем рахунка-фактури на оплату наданих Послуг Замовник не несе відповідальності, зазначеної в п. 8.4. цього Договору.

VІ. НАДАННЯ ПОСЛУГ

76

Page 77:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

6.1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику на підставі Заявки, направленої на електронну адресу Виконавця _____________________, а після інтеграції Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця – на підставі направленої Заявки на Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця. Послуги надаються Виконавцем в приміщеннях Замовника, адреси яких наведені в Додатку №2 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною, за виключенням випадків здійснення Капітального ремонту та Тестування Технічних засобів. В Заявці вказується найменування та кількість техніки, що потребує надання Послуг, строки виконання Послуг тощо.

6.2. Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) проводиться при виконанні Заправки картриджу та Відновлення. РТО здійснюється Виконавцем, за потреби, не більше одного разу на місяць незалежно від кількості Заправок картриджу чи Відновлення.

6.3. Транспортування Технічних засобів від Замовника до Виконавця та/або від Виконавця до Замовника при виконанні Тестування Технічних засобів та Капітального ремонту проводиться виключно за рахунок Виконавця.

6.4. Послуги надаються Виконавцем Замовнику відповідно до «Технічних вимог», які є Додатком №3 до цього Договору, що є його невідємною частиною.

6.5. Надання Послуг для кожного Технічного засобу підтверджується Разовим актом прийому-передачі послуг, який складається та підписується представником Виконавця і користувачем Технічного засобу або уповноваженим представником Замовника після перевірки працездатності Технічного засобу. Надані Послуги, підтверджені Разовими актами прийому-передачі послуг, включаються до Акта.

6.6. Виконавець не пізніше 15-го числа кожного місяця, наступного за звітним, надає Замовнику в порядку визначеному п. 13.3. Договору підписаний зі своєї Сторони Акт та оригінал рахунка за звітний місяць.

6.7. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання від Виконавця Акта, зобов’язаний підписати Акт або надати в цей строк вмотивовану відмову.

6.8. У випадку вмотивованої відмови, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів складають двосторонній акт про виявлені дефекти з узгодженим строком та переліком недоліків (дефектів), які усуваються виключно за рахунок Виконавця. Після усунення недоліків (дефектів), вказаних у двосторонньому акті про виявлені дефекти, Замовник підписує відповідний Акт.

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН7.1. Замовник зобов’язаний:7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги;7.1.2. Прийняти надані Послуги згідно з Актом;7.1.3. Призначити уповноваженого представника, відповідального за зв'язок з Виконавцем з

питань надання Послуг та оформлення документації;7.1.4. Для надання Послуг на території Замовника надавати представнику Виконавця

робоче місце, яке відповідає нормам санітарії, електробезпеки та протипожежним нормам.7.1.5. Для направлення Заявок Виконавцю про надання Послуг Замовник зобов’язується у

2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця.

7.2. Замовник має право:7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем,

повідомивши про це його у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

7.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором; 7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість (ціну) цього Договору

залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

7.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в розділі V цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Передавати Заявки про надання Послуг в диспетчерську службу Виконавця засобами сервіс деск Сервіс Деск (Help Desk) Сторін, а до його інтеграції – засобами електронної пошти: e-mail _______________________ або за телефоном: (___)___-__-__, заявки на надання Послуг.

77

Page 78:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

7.3. Виконавець зобов'язаний: 7.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки та порядку, встановлені цим Договором; 7.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІІ цього Договору; 7.3.3. Забезпечити належне функціонування диспетчерської служби для прийняття заявок;

7.3.4. Використовувати при виконанні ТО, Поточного ремонту та Капітального ремонту оригінальні витратні матеріали та комплектуючі. Як виняток, допускається використання попередньо письмово узгоджених з Замовником ліцензійних витратних матеріалів при наявності гарантії від виробника;

7.3.5. У разі виникнення необхідності заміни окремої запчастини, що не підлягає ремонту, Виконавець повинен використовувати при виконанніПослуг з ремонту Технічних засобів належні запасні частини та комплектуючі, попередньо узгодивши з Замовником їх вартість (за допомогою електронної пошти, письмо та ін.).

7.3.6. В строки передбачені чинним законодавством надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. У податковій накладній, крім індивідуального податкового номера Замовника, в реквізиті податкової накладної «номер філії» обов’язково зазначається числовий номер Замовника – «242».

7.3.7. Для отримання Заявок Замовника про надання Послуг Виконавець зобов’язується у 2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця з Сервіс Деск (Help Desk) Замовника.

7.4. Виконавець має право: 7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги; 7.4.2. На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням з Замовником;7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі, передбаченому п. 8.3.1. та п. 8.3.2. цього Договору.

8.3. Види порушень та санкції за них, установлені цим Договором:8.3.1. При несвоєчасному або неналежному наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику

штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від вартості несвоєчасно та/або неналежно наданих Послуг.8.3.2. В разі пошкодження або втрати Виконавцем Технічного засобу Виконавець за

власний рахунок відновлює працездатність цього Технічного засобу в строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів або за письмовою згодою Замовника, сплачує Замовнику штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від балансової вартості цього Технічного засобу.

8.4. При несвоєчасній оплаті за надані згідно цього Договору Послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу за кожен день прострочення.

8.5. Відшкодування збитків, сплата неустойки не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

ІХ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-

якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходиться поза сферою контролю сторони, яка не виконала зобов’язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя, прийняття відповідних актів органами державної влади та управління тощо, але не обмежуються ними (надалі за текстом – форс-мажор).

78

Page 79:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

9.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов’язання, про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).

9.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно, з наступним поданням документів, зазначених в п.9.4. цього Договору.

9.4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово-промислової палати України.

Х. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати

їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.

10.2. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

ХІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими

представниками Сторін та скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін і діє строком до 31 грудня 2019 року (включно). Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

ХІІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ12.1. Кожна зі Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність цього Договору та

одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську або комерційну таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

12.2. Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно законодавства України.

12.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.

12.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог законодавства України.

12.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненнями третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

79

Page 80:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

12.6. Виконавець надає беззастережну згоду на розкриття Замовником будь-якої та всієї інформації стосовно Виконавця, умов договорів з Виконавцем та порядку виконання обов’язків за ними аудиторам, які надають Замовнику послуги, пов’язані з основною діяльністю Замовника.

ХІІІ. ІНШІ УМОВИ13.1. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни місцезнаходження,

банківських реквізитів, номерів телефонів та телефаксів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому.

13.2. Будь-які зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді додаткових договорів до цього Договору, крім випадків передбачених Договором.

13.3. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення можуть також направлятись по телефону, факсу та по електронній пошті, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.

13.4. Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

13.5. Виконавець є платником ________________________________________________. (заповнюється Учасником процедури закупівлі).

13.6. Контактна інформація Сторін та відповідальні особи за виконання Договору:13.6.1. зі сторони Замовника: - по технічним та організаційним питанням – Богомолов Сергій Вікторович, Начальник

управління координації регіональної підтримки робочих місць користувачів департаменту інформатизації, тел. +38 (44) 247 86 13, e-mail: [email protected]

- по питанням матеріально-технічного забезпечення – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]. зі сторони Замовника – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]

13.6.2. зі сторони Виконавця – _________________________ тел. (___________), моб. (____________________), e-mail: _____________________.У випадку зміни відповідальних осіб, Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну

про такі зміни не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту настання такої зміни в зазначеному вище порядку. Сторони погодили, що за умов письмового повідомлення про заміну відповідальних осіб, укладення додаткового договору до Договору не потребується.

ХІV. ДОДАТКИ14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:14.1.1. Додаток № 1 – Прейскурант цін на Послуги;14.1.2. Додаток № 2 – Адреси установ філії- Івано-Франківського обласного управління АТ

«Ощадбанк»;14.1.3. Додаток № 3 – Технічні вимоги.

ХV. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.П/р 3510400611391 в АТ “Ощадбанк”

Код банку 300465Код в ЄДРПОУ 00032129

Виконавець:____________________

Місцезнаходження: ________________

____________________________________________________________

80

Page 81:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

ІПН 000321226656Свідоцтво платника ПДВ № 200113872

«номер філії 242»Тел. (044) 247-84-60Факс (044) 247-86-09

E-mail: [email protected]

Посада ___________________

____________________________________________________________________________________________________

Посада ___________

________________________/________/М.П. П.І.Б.

81

Page 82:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 1до Договору №___________

від «____» __________ 2019 року

Прейскурант цін на Послуги*****

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR1133 iF 40

Canon LBP-6000 14

Canon MF3228 7

Canon MF4410 18

Epson DFX-9000s 2

Epson FX-2190 17

Epson FX-890 212

Epson LX-1050+ 1

HP LaserJet 1100 3

HP LaserJet 1200 1

HP LaserJet 1220 1

HP LaserJet 1320 6

HP LaserJet P1102 10

HP LaserJet P1606dn 17

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

32

HP LaserJet Pro M177 2

HP LaserJet Pro M225dn

70

HP LaserJet Pro M227sdn

16

OKI B6250dn 12

OKI B6500dn 4

OKI C531dn 3

OKI C5850dn 11

OKI MB441 106

OKI MB471dnw 22

OKI MB472dnw 16

OKI Microline ML-5521

5

OKI Microline ML-5720

206

OKI Microline ML-5721eco

4

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість запасних частин, необхідних для виконання ремонту, повинна бути ринковою та додатково узгоджується із замовником.***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»

Виконавець:

___________________

82

Page 83:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Посада______________

________________/__________________

Посада ___________

_________________/_______________

Додаток № 2

до Договору №___________ від „____” __________ року

Адреси установ філії- Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк»:

Номер установиНаселений пункт/Район міста Адреса згідно положення

10008 м. Івано-Франківськ 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 1910008 м. Івано-Франківськ 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 3210008/04 м. Івано-Франківськ 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 10510008/06 м. Івано-Франківськ 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 3010008/07 м. Івано-Франківськ 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 9110008/015 м. Івано-Франківськ 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, буд. 63

10008/020 м. Івано-Франківськ76010, м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, буд. 50/1

10008/029 м. Івано-Франківськ 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 2 А10008/036 м. Івано-Франківськ 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 1110008/037 м. Івано-Франківськ 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Надвірнянська, буд. 3010008/038 м. Івано-Франківськ 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 10

10008/040 м. Івано-Франківськ76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 14

10008/043 м. Івано-Франківськ76008, м. Івано-Франківськ, вул. Юліана Целевича, буд. 11

10008/045 м. Івано-Франківськ 76009, м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, буд. 5210008/048 м. Івано-Франківськ 76026, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 18510008/049 м. Тлумач 78000, м. Тлумач, вул. Зелена, 110008/051 Тлумацький район 78040, с. Олеша, вул. ім. М.Грушевського, 12110008/052 Тлумацький район 78060, смт. Обертин, вул. Хотимирська, 110008/054 смт. Верховина 78700, смт. Верховина, вул. Івана Франка, 3010008/055 смт. Богородчани 77700, смт. Богородчани, вул. Шевченка, 2010008/058 Богородчанський район 77753, смт. Солотвин, вул. В. Чорновола, буд. 710008/062 м. Галич 77100, м. Галич, пл. Волі, 710008/065 Галицький район 77111, м. Бурштин, вул. Калуська, 1810008/066 м. Тисмениця 77400, м. Тисмениця, вул. К. Левицького, 210008/067 Тисменицький район 77455, смт. Лисець, вул. Січових Стрільців, буд.5510008/069 Тисменицький район 77422, с. Ямниця, вул. Галицька, 3610008/070 Тисменицький район 77450, с. Загвіздя, вул.Липова -Осада, буд.2210008/074 Тисменицький район 77411, смт. Єзупіль, вул. с. Бандери, буд.5410008/077 Тисменицький район 77463, с. Липівка, вул. Незалежності, буд. 410008/079 м. Городенка 78100, м. Городенка, вул. Т. Шевченка, 4210008/087 м. Рогатин 77000, м. Рогатин, площа Роксолани, буд.110008/091 Рогатинський район 77065, смт. Букачівці, вул. Чорновола, 57

10008/092 м. Івано-Франківськ76019, м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, 10б

10008/093 м. Снятин 78300, м. Снятин, вул. Шевченка, 210008/0101 Снятинський район 78315, смт. Заболотів, пл. с. Бандери, буд.310008/0104 м. Коломия 78200, м. Коломия, вул. Театральна, 510008/0108 смт. Рожнятів 77600, смт. Рожнятів, вул. Січових Стрільців, буд.410008/0110 Рожнятівський район 77611, смт. Брошнів-Осада, вул. 22 січня, 58-а10008/0111 Рожнятівський район 77662, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, буд. 410008/0112 Рожнятівський район 77673, с. Ясень, вул. Вагилевича, 227-а10008/0114 м. Коломия 78200, м. Коломия, вул. Карпатська, 18410008/0118 Надвірнянський район 78400, м. Надвірна, вул. Мазепи Гетьмана, буд.1910008/0119 Надвірнянський район 78400, м. Надвірна, майдан Шевченка, буд. 1910008/0121 Надвірнянський район 78442, смт. Делятин, вул. 16 Липня, буд. 285

83

Page 84:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

10008/0123 Надвірнянський район 78455, смт. Ланчин, вул. Незалежності, буд. 8910008/0126 м. Яремче 78500, м. Яремче, вул. Свободи, буд. 26010008/0128 Надвірнянський район 78593, с. Поляниця, участок Центр,буд. 208 б10008/0129 м. Коломия 78200, м. Коломия, вул. Драгоманова, буд. 510008/0130 м. Коломия 78200, м. Коломия, вул. Богуна, буд. 3410008/0132 м. Коломия 78200, м. Коломия, пл. Відродження, буд. 110008/0133 Коломийський район 78254, с. П'ядики, вул. Cимона Петлюри, 110008/0137 Коломийський район 78223, смт. Отинія, вул. Шевченка, буд. 110008/0138 Коломийський район 78240, с. Коршів, вул. Шевченка, буд. 3310008/0139 Коломийський район 78260, смт. Гвіздець, вул. Українська, буд. 310008/0140 м. Коломия 78200, м. Коломия, вул. Січових Стрільців, буд. 3910008/0142 м. Калуш 77300, м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд. 1410008/0143 м. Івано-Франківськ 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд.1910008/0147 м. Калуш 77300, м. Калуш, вул. Олени Пчілки, буд. 1710008/0148 м. Калуш 77300, м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд. 6210008/0149 Калуський район 77312, смт. Войнилів, вул. Шевченка, буд. 11410008/0151 м. Калуш 77300, м. Калуш, майдан Шептицького, буд. 410008/0152 Косівський район 78600, м. Косів, майдан Незалежності, буд. 1-а10008/0154 Косівський район 78665, смт. Кути, вул. Тюдівська, буд. 210008/0155 Косівський район 78635, с. Рожнів, вул. Шевченка, буд 163-а10008/0157 Косівський район 78621, смт. Яблунів, вул. Франка, буд. 3810008/0158 Косівський район 78640, с. Космач, вул. Т. Шевченка, буд. 410008/0161 Долинський район 77500, м. Долина, вул. М. Грушевського, буд. 26-а10008/0164 Долинський район 77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, буд. 6310008/0165 м. Івано-Франківськ 76014, м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, буд.7910008/0168 м. Болехів 77202, м. Болехів, пл. Івана Франка, буд. 4-а10008/0174 Долинський район 77500, м. Долина, вул. А. Шептицького, буд. 3010008/0049/0001 Тлумацький район 78013, с.Нижнів, вул. Дністерська, 1010008/0055/0001 Богородчанський район 77751, с. Жураки, вул. Січових Стрільців, 4310008/0055/0002 Богородчанський район 77732, с.Раковець, вул.Шевченка, 7510008/0093/0001 Снятинський район 78333, с.Стецева, вул. Незалежності, буд.110008/0108/0001 Рожнятівський район 77624, с.Спас, вул. Січових Стрільців, 7910008/0108/0002 Рожнятівський район 77623, с.Грабів, вул.І.Франка, 303-а10008/0161/0001 Долинський район 77533, с.Витвиця, вул. З.Красівського, 63 в

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»

Посада

________________/__________________

Виконавець:

___________________

Посада___________

________________________ _._._________

84

Page 85:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

85

Page 86:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 3до Договору №___________

від «____» __________ року

Технічні вимоги Скорочення:Банк – Івано-Франківське обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, надає послуги з супроводження друку.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ–відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання)– друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс послуг, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекспослуг з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт – це послуги з відновлення працездатності Технічного засобу. Який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем послуг з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі послуги є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо)

86

Page 87:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу.Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ. Сервісний центр – сервісний центр Виконавця або сервісний центр, з яким Виконавець має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

………………

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Виконавця щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Виконавця.Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ). Звернення повинно містити наступну інформацію:

один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення послуг (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1).

2.1. Обслуговування ВМ: ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця для обслуговування ВМ. Обслуговування

ВМ Виконавцем здійснюється згідно цін та послуг за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Виконавцем) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.

На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Виконавець, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

Після підтвердження виконання послуг Виконавцем (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця.

87

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 88:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Діагностика Обладнання Виконавцем в офісі установи Банку або вивіз Виконавцем Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідноакта прийому-передачі. При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з

відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Виконавця, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково. ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ

«Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання послуг по зверненню користувачу приходить лист про надання Послуг. Якщо користувач згоден з нажданням послуг він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Виконавця безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів:

Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).

6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з понеділка до суботи.

6.2. Час виконання заявки на: Обслуговування ВМ:

- для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 24 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 48 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.

6.3. Гарантійний строк: Обслуговування ВМ: не менш 30 календарних днів від дати виконання (закриття)

заявки;

Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

88

Page 89:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Виконавця – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Виконавець - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).2. Інженер ПРМ аналізує необхідність надання послуг (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Виконавцем згідно цін та послуг за договором; Після підтвердження надання послуг Виконавцем (за інформацією від Виконавця

закриття звернення – зміна статусу запиту Виконавця на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується Виконавцем в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту. При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому

порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Виконавця.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для надання послуг Виконавцем зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах наданих послуг.

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»

Посада __________________________________________/________________

Виконавець:

___________________

Посада___________________________________ _/_________

Додаток 12документації конкурсних торгів

Договір про закупівлю

89

Page 90:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

(проект) (лот 2)

м. Київ «____»___________ 2019 р. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі _________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі _________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Замовник), з однієї сторони, і _________________________________________________________________________________,

(повне найменування Виконавця)

в особі ___________________________________________________________________________,(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про закупівлю №____________ від «___» _______ _____ року (далі - Договір) про наступне:

І. СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ1.1. Для цілей цього Договору визначення застосовуються у такому значенні:Технічні засоби – комп’ютерне, периферійне обладнання, організаційна техніка, яка

використовується підрозділами Замовника. Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю

виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.

Технічне обслуговування (надалі за текстом – ТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та відновлення картриджів.

Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин.

Заявка – повідомлення (замовлення) Замовника про необхідність надання Послуг, подане Службою Сервіс Деск Замовника до Сервіс Деску Виконавця у визначений цим Договором спосіб. Заявці Замовника присвоюється тип (Інцидент, Запит).

Заправка картриджу - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою) і включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Відновлення - це комплекс послуг з відновлення працездатності драм-картриджу або драм-юніту (блок формування зображення) і включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміна зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу.

Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.

Капітальний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.

Ремонт – це послуги з Поточного та Капітального ремонту Технічних засобів.

90

Page 91:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Сервіс Деск (Help Desk) – структурні підрозділу та/або відповідальні особи Сторін формують, надсилають, приймають, реєструють засобами інтегрованих систем Сторін Заявки про необхідність надання Послуг, які підтверджуються про їх прийняття до виконання Виконавцем та контролюються Замовником надання замовлених Послуг.

Інтеграція - взаємодія ITSM-системи Замовника і ITSM-системи Виконавця, що беруть участь в наскрізній обробці робочих об'єктів в рамках виконання процесів управління ІТ-послугами. Взаємодія між системами Замовника та Виконавця здійснюється за допомогою обміну команд, що пересилаються за допомогою email-повідомлень.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Виконавець зобов’язується за Заявками, направленими у визначені Договором спосіб

та порядок, надавати Замовникові послуги з технічного обслуговування та ремонту Технічних засобів: багато функціональних пристроїв, принтерів, сканерів Замовника (надалі за текстом – Послуги з технічного обслуговування Технічних засобів та Послуги з ремонту Технічних засобів, а разом Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги.

2.2. За цим Договором до установ Замовника відносяться: філія-Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» та її ТВБВ.

2.3. Перелік Технічних засобів Замовника щодо яких надаються Послуги та вартість Послуг наведені у Прейскуранті цін на надання Послуг, який є Додатком №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.2.4. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

ІІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ3.1. Виконавець повинен надавати Замовнику протягом строку дії Договору Послуги,

якість яких відповідає умовам, що забезпечують Працездатний стан Технічних засобів щодо яких надаються Послуги.

IV. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ4.1. Ціна Договору складається з вартості наданих протягом строку дії Договору Послуг

та матеріалів відповідно до всіх видаткових накладних, та не може перевищувати ______________ гривень (____________________________________ гривень ____ коп.), в т.ч. ПДВ  _______________ гривень (_____________________ гривень ___коп.).

4.2. Вартість Послуг з технічного обслуговування Технічних засобів включає вартість витратних матеріалів та запасних частин. Вартість Послуг з Ремонту Технічних засобів не включає вартість запасних частин. Виконавець повинен попередньо узгоджувати з Замовником вартість запчастин, що необхідні для надання Послуг з ремонту Технічних засобів, згідно з п. 7.3.5. цього Договору.

4.3. Ціна Послуг, ціна змінених запчастин/комплектуючих, кількість Послуг зазначаються в Актах приймання-передачі Послуг.

4.4. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору.

V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ5.1. Оплата наданих Послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом

перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у розділі ХV «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН».

5.2. Підставою для здійснення оплати є підписаний Сторонами Акт приймання-передачі наданих Послуг (надалі за текстом – Акт) за звітний місяць та рахунок від Виконавця.

5.3. Замовник протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта проводить за ним повний розрахунок з Виконавцем за надані Послуги на підставі виставленого оригіналу рахунка.

5.4. У випадку ненадання або несвоєчасного надання Виконавцем рахунка-фактури на оплату наданих Послуг Замовник не несе відповідальності, зазначеної в п. 8.4. цього Договору.

VІ. НАДАННЯ ПОСЛУГ

91

Page 92:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

6.1. Послугинадаються Виконавцем Замовнику на підставі Заявки, направленої на електронну адресу Виконавця _____________________, а після інтеграції Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця – на підставі направленої Заявки на Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця. Послуги надаються Виконавцем в приміщеннях Замовника, адреси яких наведені в Додатку №2 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною, за виключенням випадків здійснення Капітального ремонту та Тестування Технічних засобів. В Заявці вказується найменування та кількість техніки, що потребує надання Послуг, строки виконання Послуг тощо.

6.2. Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) проводиться при виконанні Заправки картриджу та Відновлення. РТО здійснюється Виконавцем, за потреби, не більше одного разу на місяць незалежно від кількості Заправок картриджу чи Відновлення.

6.3. Транспортування Технічних засобів від Замовника до Виконавця та/або від Виконавця до Замовника при виконанні Тестування Технічних засобів та Капітального ремонту проводиться виключно за рахунок Виконавця.

6.4. Послуги надаються Виконавцем Замовнику відповідно до «Технічних вимог», які є Додатком №3 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

6.5. Надання Послуг для кожного Технічного засобу підтверджується Разовим актом прийому-передачі послуг, який складається та підписується представником Виконавця і користувачем Технічного засобу або уповноваженим представником Замовника після перевірки працездатності Технічного засобу. Надані Послуги, підтверджені Разовими актами прийому-передачі послуг, включаються до Акта.

6.6. Виконавець не пізніше 15-го числа кожного місяця, наступного за звітним, надає Замовнику в порядку визначеному п. 13.3. Договору підписаний зі своєї Сторони Акт та оригінал рахунка за звітний місяць.

6.7. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання від Виконавця Акта, зобов’язаний підписати Акт або надати в цей строк вмотивовану відмову.

6.8. У випадку вмотивованої відмови, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів складають двосторонній акт про виявлені дефекти з узгодженим строком та переліком недоліків (дефектів), які усуваються виключно за рахунок Виконавця. Після усунення недоліків (дефектів), вказаних у двосторонньому акті про виявлені дефекти, Замовник підписує відповідний Акт.

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН7.1. Замовник зобов’язаний:7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги;7.1.2. Прийняти надані Послуги згідно з Актом;7.1.3. Призначити уповноваженого представника, відповідального за зв'язок з Виконавцем з

питань надання Послуг та оформлення документації;7.1.4. Для надання Послуг на території Замовника надавати представнику Виконавця

робоче місце, яке відповідає нормам санітарії, електробезпеки та протипожежним нормам.7.1.5. Для направлення Заявок Виконавцю про надання Послуг Замовник зобов’язується у

2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця.

7.2. Замовник має право:7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем,

повідомивши про це його у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

7.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором; 7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від

реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

7.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в розділі V цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Передавати Заявки про надання Послуг в диспетчерську службу Виконавця засобами сервіс деск Сервіс Деск (Help Desk) Сторін, а до його інтеграції – засобами електронної пошти: e-mail _______________________ або за телефоном: (___)___-__-__, заявки на надання Послуг.

92

Page 93:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

7.3. Виконавець зобов'язаний: 7.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки та порядку, встановлені цим Договором; 7.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІІ цього Договору; 7.3.3. Забезпечити належне функціонування диспетчерської служби для прийняття заявок;

7.3.4. Використовувати при виконанні ТО, Поточного ремонту та Капітального ремонту оригінальні витратні матеріали та комплектуючі. Як виняток, допускається використання попередньо письмово узгоджених з Замовником ліцензійних витратних матеріалів при наявності гарантії від виробника;

7.3.5. У разі виникнення необхідності заміни окремої запчастини, що не підлягає ремонту, Виконавець повинен використовувати при виконанніПослуг з ремонту Технічних засобів належні запасні частини та комплектуючі, попередньо узгодивши з Замовником їх вартість (за допомогою електронної пошти, письмо та ін.).

7.3.6. В строки передбачені чинним законодавством надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. У податковій накладній, крім індивідуального податкового номера Замовника, в реквізиті податкової накладної «номер філії» обов’язково зазначається числовий номер Замовника – «242».

7.3.7. Для отримання Заявок Замовника про надання Послуг Виконавець зобов’язується у 2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця з Сервіс Деск (Help Desk) Замовника.

7.4. Виконавець має право: 7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги; 7.4.2. На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням з Замовником;7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі, передбаченому п. 8.3.1. та п. 8.3.2. цього Договору.

8.3. Види порушень та санкції за них, установлені цим Договором:8.3.1. При несвоєчасному або неналежному наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику

штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від вартості несвоєчасно та/або неналежно наданих Послуг.8.3.2. В разі пошкодження або втрати Виконавцем Технічного засобу Виконавець за

власний рахунок відновлює працездатність цього Технічного засобу в строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів або за письмовою згодою Замовника, сплачує Замовнику штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від балансової вартості цього Технічного засобу.

8.4. При несвоєчасній оплаті за надані згідно цього Договору Послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу за кожен день прострочення.

8.5. Відшкодування збитків, сплата неустойки не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

ІХ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-

якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходиться поза сферою контролю сторони, яка не виконала зобов’язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя, прийняття відповідних актів органами державної влади та управління тощо, але не обмежуються ними (надалі за текстом – форс-мажор).

93

Page 94:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

9.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов’язання, про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).

9.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно, з наступним поданням документів, зазначених в п.9.4. цього Договору.

9.4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово-промислової палати України.

Х. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати

їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.

10.2. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

ХІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими

представниками Сторін та скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін і діє строком до 31 грудня 2019 року (включно). Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

ХІІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ12.1. Кожна зі Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність цього Договору та

одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську або комерційну таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

12.2. Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно законодавства України.

12.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.

12.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог законодавства України.

12.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненнями третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

94

Page 95:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

12.6. Виконавець надає беззастережну згоду на розкриття Замовником будь-якої та всієї інформації стосовно Виконавця, умов договорів з Виконавцем та порядку виконання обов’язків за ними аудиторам, які надають Замовнику послуги, пов’язані з основною діяльністю Замовника.

ХІІІ. ІНШІ УМОВИ13.1. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни місцезнаходження,

банківських реквізитів, номерів телефонів та телефаксів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому.

13.2. Будь-які зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді додаткових договорів до цього Договору, крім випадків передбачених Договором.

13.3. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення можуть також направлятись по телефону, факсу та по електронній пошті, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.

13.4. Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

13.5. Виконавець є платником ________________________________________________. (заповнюється Учасником процедури закупівлі).

13.6. Контактна інформація Сторін та відповідальні особи за виконання Договору:13.6.1. зі сторони Замовника: - по технічним та організаційним питанням – Богомолов Сергій Вікторович, Начальник

управління координації регіональної підтримки робочих місць користувачів департаменту інформатизації, тел. +38 (44) 247 86 13, e-mail: [email protected]

- по питанням матеріально-технічного забезпечення – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]. зі сторони Замовника – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]

13.6.2. зі сторони Виконавця – _________________________ тел. (___________), моб. (____________________), e-mail: _____________________.У випадку зміни відповідальних осіб, Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну

про такі зміни не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту настання такої зміни в зазначеному вище порядку. Сторони погодили, що за умов письмового повідомлення про заміну відповідальних осіб, укладення додаткового договору до Договору не потребується.

ХІV. ДОДАТКИ14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:14.1.1. Додаток № 1 – Прейскурант цін на Послуги;14.1.2. Додаток № 2 – Адреси установ філії - Запорізького обласного управління

АТ «Ощадбанк»;14.1.3. Додаток № 3 – Технічні вимоги.

ХV. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІНЗамовник:

публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.П/р 3510400611391 в АТ “Ощадбанк”

Код банку 300465Код в ЄДРПОУ 00032129

ІПН 000321226656

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:

________________________________________________________________________________________________

95

Page 96:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Свідоцтво платника ПДВ № 200113872«номер філії 242»

Тел. (044) 247-84-60Факс (044) 247-86-09

E-mail: [email protected]

Посада___________

________________________/___________/

________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

96

Page 97:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 1

до Договору №___________ від «____» __________ 2019 року

Прейскурант цін на Послуги*****

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR1133 iF 33

Canon LBP-6020 1

Canon MF3228 12

Canon MF4018 56

Canon MF4410 27

Canon MF4690PL 2

Epson FX-2190 10

Epson FX-890 62

Epson LX-300 10

Epson LX-300+ 114

Epson LX-350 69

HP LaserJet 1200 1

HP LaserJet 1320 5

HP LaserJet P1102 16

HP LaserJet P1606dn 3

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M201dw

1

OKI B2400 1

OKI MB441 48

OKI MB451 8

OKI MB471dnw 122

OKI MB472dnw 76

OKI Microline 3310 8

OKI Microline ML-1120

2

OKI Microline ML-5521

2

OKI Microline ML-5720

121

OKI Microline ML-5721eco

2

OKI Microline MX-100

1

OKI Microline MX-1050

1

SIEMENS-NIXDORF NIXDORF ND77

94

Xerox 3200MFP 5

Xerox WC3119 4

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість запасних частин, необхідних для виконання ремонту, повинна бути ринковою та додатково узгоджується із замовником.

97

Page 98:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

________________________/___________/

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

98

Page 99:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 2

до Договору №___________ від „____” __________ 2019 року

Адреси установ філії-Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк»:

Номер установи Населений пункт/Район міста Адреса згідно положення

10007/0325 Шевченківський 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 32.10007/0265 Вознесенівський 69035, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 149.10007/0269 Вознесенівський 69037, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 171.10007/0275 Заводский 69009, м. Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, буд. 48.10007/0276 Заводський 69021, м. Запоріжжя, вул. Електрична, буд. 237.10007/0281 Вознесенівський 69032, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 21810007/0282 Дніпровський 69065, м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 5.10007/0283 Дніпровський 69093, м. Запоріжжя, вул. Зестафонська, 18.10007/0285 Днеровський 69121, м. Запоріжжя, вул. Товариська, 58.

10007/0292 Мелітопольський72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кірова, буд.

65.

10007/0295 Мелітопольський72307, Запорізька область, м. Мелітополь, вул.

Гвардійська, буд. 4.

10007/0296 Мелітопольський72309, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана

Хмельницького, буд. 48

10007/0297 Мелітопольський72315, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана

Хмельницького, буд. 3.

10007/0298 Мелітопольський72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул.

Дзержинського, 58.

10007/0299 Мелітопольський72313, Запорізька область, м. Мелітополь, вул.

Гризодубової, 39.

10007/0301 Мелітопольський72313, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. 50-річчя

Перемоги, буд. 36/1.

10007/0303 Мелітопольський72311, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана

Хмельницького, буд. 87.

10007/0304 Мелітопольський72333, Запорізька область, Мелітопольський район, с.

Терпіння, вул. Піонерська, 1.

10007/0305 Мелітопольський72360, Запорізька область, Мелітопольський район, с.

Вознесенка, вул. Кірова, буд. 205

10007/0306 Мелітопольський72364, Запорізька область, Мелітопольський район, с.

Костянтинівка, вул. Ковпака, 9

10007/0308 Мелітопольський72350, Запорізька область, Мелітопольський район, смт

Мирне, вул. Олега Олексенка, 14

10007/0318 Мелітопольський72315, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б.

Хмельницького, буд. 15.

10007/0339 Бердянський71118, Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Азовський

(Леніна), 5 / вул. Консульська (Комунарів), 65

10007/0345 Бердянський71108, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Володимира

Довганюка (Орджонікідзе), 99

10007/0346 Бердянський71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. І. Франка,

буд. 22.10007/0347 Бердянський 71114, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Хіміків, 7.

10007/0351 Бердянський71153, Запорізька область, Бердянський район, с.

Дмитрівка, вул. Праці, №2.

10007/0352 Бердянський71160, Запорізька область, Бердянський район, с.

Осипенко, вул. Маріупольське шосе, 23.

10007/0353 Бердянський71140, Запорізька область, Бердянський район, смт

Андріївка, вул. Леніна, буд. 21

10007/0215 Михайлівський72000, Запорізька область, Михайлівський район, смт

Михайлівка, вул. Святопокровська, 8

10007/0217 Михайлівський72013, Запорізька область, Михайлівський район, смт

Пришиб, вул. Леніна, 73-а

10007/0218 Михайлівський72030, Запорізька область, Михайлівський район, с.

Тимошівка, вул. Калініна, 12

10007/0219 Михайлівський72040, Запорізька область, Михайлівський район, с.

Плодородне, вул. Радянська, 1110007/0223 Олександрівський 69063, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва –

99

Page 100:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Леніна), будинок 4610007/0186 Олександрівський 69002, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 8110007/0189 Олександрівський 69055, м. Запоріжжя, вул. Артема, 5710007/0190 Олександрівський 69002, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 4210007/0193 69027, м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 4110007/0194 Південний 69118, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 2710007/0200 69118, м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 1310007/0327 Шевченківський 69013, м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 92.10007/0329 Шевченківський 69014, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, буд. 14.10007/0332 Шевченківський 69098, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 159.10007/0335 Шевченківський 69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 19.

10007/0224 Василівський71600, Запорізька область, Василівський район, м.

Василівка, вул. Театральна, 12

10007/0226 Василівський71611, Запорізька область, смт Степногірськ, вул.

Молодіжна, буд. 6а/1

10007/0228 Василівський71670, Запорізька область, Василівський район, с. Мала

Білозерка, вул. Октябрська,буд. 1

10007/0229 Запорізький70435, Запорізька область, Запорізький район, смт

Балабине, вул. Урицького, буд. 2-В

10007/0230 Запорізький70450, Запорізька область, Запорізький район, смт

Кушугум, вул. Тельмана, буд. 23

10007/0231 Запорізький70454, Запорізька область, Запорізький район, смт

Малокатеринівка, вул. Калініна, буд. 24

10007/0232 Шевченківський71304, Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська, вул.

Гоголя, 4

10007/0233 Кам'янсько-Дніпровський71311, Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район,

с. Велика Знам'янка, вул. Пролетарська, буд. 80 "а"10007/0242 Токмацький 71708, Запорізька область, м. Токмак, вул. Гоголя, 75

10007/0243 Токмацький71716, Запорізька область, Токмацький район, м.

Молочанськ, вул. Паркова, 4

10007/0246 Токмацький71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Перемоги

(Пролетарська), 14

10007/0253 Чернігівський71214, Запорізька область, Чернігівський район, с.

Новополтавка, вул. Центральна, 211

10007/0254 Пологівський70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Максима

Горького, буд.16, прим. 1

10007/0204 Оріхівський70530, Запорізька область, Оріхівський район, смт

Комишуваха, вул. Артема, 27

10007/0286 Хортіцький69097, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.

Запорозького Козацтва, 17а.

10007/0263 Запорізький70422, Запорізька область, Запорізький район, с. Нове

Запоріжжя, Нікопольське шосе, 1-е10007/0279 Дніпровський 69069, м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 48.10007/0287 Хортіцький 69123, м. Запоріжжя, буд. Будівельників, 5.10007/0288 Хортіцький 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 34.10007/0289 Хортіцький 69124, м. Запоріжжя, вул. Рубана, 7.

10007/0300 Меліопольскій72318, Запорізька область, м. Мелітополь, просп. 50-річчя

Перемоги, буд. 49.

10007/0322 Приазовський72400, Запорізька область, Приазовський район, смт

Приазовське, вул. Калініна, буд. 2, приміщення 2.

10007/0311 Приазовський72400, Запорізька область, Приазовський район, смт

Приазовське, вул. Леніна, 24

10007/0337 Новомиколаївський70100, Запорізька область, Новомиколаївський район, смт

Новомиколаївка, вул. Запорізька, буд. 83.

10007/0338 Новомиколаївський70150, Запорізька область, Новомиколаївський район, смт

Тернувате, вул. Кірова, буд. 67

10007/0359 Кам'янсько-Дніпровський71503, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Центральна,

буд.4, приміщення №130 а.

10007/0240 Кам'янсько-Дніпровський71503, Запорізька область, м. Енергодар, пр.

Будівельників, 2110007/0187 Вознесенівський 69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 14410007/0192 Комунарський 69104, м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 810007/0197 Комунарський 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 3410007/0207 Гуляйпольский 70200, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Н.Махна, 49

100

Page 101:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

10007/0213 Бердянський

71112, Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Азовський (стара назва – Леніна)/ вулиця Шмідта, будинок

22/22.10007/0273 Вознесенівський 69057, м. Запоріжжя, просп. Соборний 15810007/0290 Комунарський 69050, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15».

10007/0336 Вільнянський70000, Запорізька область, Вільнянський район, м.

Вільнянськ, вул. Зачиняєва, буд. 22.

10007/0342 Вознесенівський69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Правди,

будинок 20, приміщення 1.10007/0354 Приморський 72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Леніна, 23.

10007/0357 Олександрівський69063, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва –

проспект Леніна), буд. №36

10007/0364 Мелітопольський72313, Запорізька область, Мелітопольський район, м.

Мелітополь, вул. Гоголя, 91/1.

10007/0201 Оріхівський70500, Запорізька область, Оріхівський район, м. Оріхів,

вул. Гоголя, 21

10007/0202 Олександрівський69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64, (Літ. А-3-4,

А3-2, А4, А5)

10007/0221 Веселівський72200, Запорізька область, Веселівський район, смт

Веселе, вул. Леніна, буд. 154.

10007/0222 Василівський71630, Запорізька область, м. Дніпрорудне, вул. Леніна,

буд. 35, прим. 76, 7710007/0238 Хортіцький 69076, м. Запоріжжя, вулиця Лахтінська, будинок 1310007/0249 Чернігівський 71200, Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Шкільна, 3

10007/0252 Розівський70300, Запорізька область, Розівський район, смт Розівка,

вул.Визволителів, 1310007/0260 Олександрівський 69002, м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок №84

10007/0261 Більмакський71000, Запорізька область, Більмакський район, смт

Більмак, вул. Калугіна (вул. Жданова), 2

10007/0264 Вознесенівський69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний (стара назва:

проспект Леніна), будинок №182, приміщення №55.

10007/0270 Заводський69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південе

шосе, 81, каб. 173.10007/0271 Вознесенівський 69033, м. Запоріжжя, вул. Мира, 14.10007/0274 Заводський 69009, м. Запоріжжя, вул. Молодіжна, 79.10007/0278 Днепровський 69096, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 8.10007/0280 Шевченківський 69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 5010007/0284 Вознесенівський 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 15.

10007/0291 Запорізький70441, Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке,

вул. Леніна, буд. 2а.10007/0302 Мелітопольський 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гагаріна, 1.

10007/0316 Якимівський72500, Запорізька область, Якимівський район, смт

Якимівка, вул. Центральна (Леніна), 111

10007/0317 Якимівський72563, Запорізька область, Якимівський район, смт

Кирилівка, вул. Петровського, буд. 11а

10007/0340 Бердянський71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Свободи,

36 / просп. Праці, 18.

10007/0348 Бердянський71116, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Європейська

(Кірова), 52 / вул. Волонтерів (Піонерська), 49

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

________________________/___________/

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

101

Page 102:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 3

до Договору №___________ від «____» __________ 2019 року

Технічні вимоги

Скорочення:Банк – Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, надає послуги з супроводження друку.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ – відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання)– друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс послуг, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекспослуг з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт.

102

Page 103:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Гарантійний ремонт – це послуги з відновлення працездатності Технічного засобу. Який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем послуг з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі послуги є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо)Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу.Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ. Сервісний центр – сервісний центр Виконавця або сервісний центр, з яким Виконавець має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

………………

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Виконавця щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Виконавця.Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ). Звернення повинно містити наступну інформацію:

один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення послуг (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1).

2.1. Обслуговування ВМ: ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця для обслуговування ВМ. Обслуговування

ВМ Виконавцем здійснюється згідно цін та послуг за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Виконавцем) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.

На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Виконавець, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

103

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 104:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Після підтвердження виконання послуг Виконавцем (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця. Діагностика Обладнання Виконавцем в офісі установи Банку або вивіз Виконавцем

Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідноакта прийому-передачі. При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з

відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Виконавця, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково. ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ

«Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання послуг по зверненню користувачу приходить лист про надання Послуг. Якщо користувач згоден з нажданням послуг він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Виконавця безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів:

Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).

6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з понеділка до суботи.

6.2. Час виконання заявки на: Обслуговування ВМ:

- для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 24 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 48 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.

6.3. Гарантійний строк:

104

Page 105:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Обслуговування ВМ: не менш 30 календарних днів від дати виконання (закриття) заявки;

Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Виконавця – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Виконавець - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).2. Інженер ПРМ аналізує необхідність надання послуг (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Виконавцем згідно цін та послуг за договором; Після підтвердження надання послуг Виконавцем (за інформацією від Виконавця

закриття звернення – зміна статусу запиту Виконавця на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується Виконавцем в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту. При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому

порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Виконавця.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для надання послуг Виконавцем зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 Принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах наданих послуг.

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

105

Page 106:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

________________________/___________/ ________________________/___________/

106

Page 107:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток 13документації конкурсних торгів

Договір про закупівлю (проект) (Лот 3)

м. Київ «____»___________ 2019 р. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі _________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі _________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Замовник), з однієї сторони, і _________________________________________________________________________________,

(повне найменування Виконавця)

в особі ___________________________________________________________________________,(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про закупівлю №____________ від «___» _______ _____ року (далі - Договір) про наступне:

І. СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ1.1. Для цілей цього Договору визначення застосовуються у такому значенні:Технічні засоби – комп’ютерне, периферійне обладнання, організаційна техніка, яка

використовується підрозділами Замовника. Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю

виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.

Технічне обслуговування (надалі за текстом – ТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та відновлення картриджів.

Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин.

Заявка – повідомлення (замовлення) Замовника про необхідність надання Послуг, подане Службою Сервіс Деск Замовника до Сервіс Деску Виконавця у визначений цим Договором спосіб. Заявці Замовника присвоюється тип (Інцидент, Запит).

Заправка картриджу - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою) і включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Відновлення - це комплекс послуг з відновлення працездатності драм-картриджу або драм-юніту (блок формування зображення) і включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміна зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу.

Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.

107

Page 108:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Капітальний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.

Ремонт – це послуги з Поточного та Капітального ремонту Технічних засобів.Сервіс Деск (Help Desk) – структурні підрозділу та/або відповідальні особи Сторін

формують, надсилають, приймають, реєструють засобами інтегрованих систем Сторін Заявки про необхідність надання Послуг, які підтверджуються про їх прийняття до виконання Виконавцем та контролюються Замовником надання замовлених Послуг.

Інтеграція - взаємодія ITSM-системи Замовника і ITSM-системи Виконавця, що беруть участь в наскрізній обробці робочих об'єктів в рамках виконання процесів управління ІТ-послугами. Взаємодія між системами Замовника та Виконавця здійснюється за допомогою обміну команд, що пересилаються за допомогою email-повідомлень.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Виконавець зобов’язується за Заявками, направленими у визначені Договором спосіб

та порядок, надавати Замовникові послуги з технічного обслуговування та ремонту Технічних засобів: багато функціональних пристроїв, принтерів, сканерів Замовника (надалі за текстом – Послуги з технічного обслуговування Технічних засобів та Послуги з ремонту Технічних засобів, а разом Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги.

2.2. За цим Договором до установ Замовника відносяться: філія-Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» та її ТВБВ.

2.3. Перелік Технічних засобів Замовника щодо яких надаються Послуги та вартість Послуг наведені у Прейскуранті цін на надання Послуг, який є Додатком №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.2.4. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

ІІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ3.1. Виконавець повинен надавати Замовнику протягом строку дії Договору Послуги,

якість яких відповідає умовам, що забезпечують Працездатний стан Технічних засобів щодо яких надаються Послуги.

IV. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ4.1. Ціна Договору складається з вартості наданих протягом строку дії Договору Послуг

та матеріалів відповідно до всіх видаткових накладних, та не може перевищувати ______________ гривень (____________________________________ гривень ____ коп.), в т.ч. ПДВ  _______________ гривень (_____________________ гривень ___коп.).

4.2. Вартість Послуг з технічного обслуговування Технічних засобів включає вартість витратних матеріалів та запасних частин. Вартість Послуг з Ремонту Технічних засобів не включає вартість запасних частин. Виконавець повинен попередньо узгоджувати з Замовником вартість запчастин, що необхідні для надання Послуг з ремонту Технічних засобів, згідно з п. 7.3.5. цього Договору.

4.3. Ціна Послуг, ціна змінених запчастин/комплектуючих, кількість Послуг зазначаються в Актах приймання-передачі Послуг.

4.4. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору.

V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ5.1. Оплата наданих Послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом

перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у розділі ХV «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН».

5.2. Підставою для здійснення оплати є підписаний Сторонами Акт приймання-передачі наданих Послуг (надалі за текстом – Акт) за звітний місяць та рахунок від Виконавця.

5.3. Замовник протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта проводить за ним повний розрахунок з Виконавцем за надані Послуги на підставі виставленого оригіналу рахунка.

108

Page 109:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

5.4. У випадку ненадання або несвоєчасного надання Виконавцем рахунка-фактури на оплату наданих Послуг Замовник не несе відповідальності, зазначеної в п. 8.4. цього Договору.

VІ. НАДАННЯ ПОСЛУГ6.1. Послугинадаються Виконавцем Замовнику на підставі Заявки, направленої на

електронну адресу Виконавця _____________________, а після інтеграції Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця – на підставі направленої Заявки на Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця. Послуги надаються Виконавцем в приміщеннях Замовника, адреси яких наведені в Додатку №2 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною, за виключенням випадків здійснення Капітального ремонту та Тестування Технічних засобів. В Заявці вказується найменування та кількість техніки, що потребує надання Послуг, строки виконання Послуг тощо.

6.2. Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) проводиться при виконанні Заправки картриджу та Відновлення. РТО здійснюється Виконавцем, за потреби, не більше одного разу на місяць незалежно від кількості Заправок картриджу чи Відновлення.

6.3. Транспортування Технічних засобів від Замовника до Виконавця та/або від Виконавця до Замовника при виконанні Тестування Технічних засобів та Капітального ремонту проводиться виключно за рахунок Виконавця.

6.4. Послуги надаються Виконавцем Замовнику відповідно до «Технічних вимог», які є Додатком №3 до цього Договору, що є його невідємною частиною.

6.5. Надання Послуг для кожного Технічного засобу підтверджується Разовим актом прийому-передачі послуг, який складається та підписується представником Виконавця і користувачем Технічного засобу або уповноваженим представником Замовника після перевірки працездатності Технічного засобу. Надані Послуги, підтверджені Разовими актами прийому-передачі послуг, включаються до Акта.

6.6. Виконавець не пізніше 15-го числа кожного місяця, наступного за звітним, надає Замовнику в порядку визначеному п. 13.3. Договору підписаний зі своєї Сторони Акт та оригінал рахунка за звітний місяць.

6.7. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання від Виконавця Акта, зобов’язаний підписати Акт або надати в цей строк вмотивовану відмову.

6.8. У випадку вмотивованої відмови, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів складають двосторонній акт про виявлені дефекти з узгодженим строком та переліком недоліків (дефектів), які усуваються виключно за рахунок Виконавця. Після усунення недоліків (дефектів), вказаних у двосторонньому акті про виявлені дефекти, Замовник підписує відповідний Акт.

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН7.1. Замовник зобов’язаний:7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги;7.1.2. Прийняти надані Послуги згідно з Актом;7.1.3. Призначити уповноваженого представника, відповідального за зв'язок з Виконавцем з

питань надання Послуг та оформлення документації;7.1.4. Для надання Послуг на території Замовника надавати представнику Виконавця

робоче місце, яке відповідає нормам санітарії, електробезпеки та протипожежним нормам.7.1.5. Для направлення Заявок Виконавцю про надання Послуг Замовник зобов’язується у

2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця.

7.2. Замовник має право:7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем,

повідомивши про це його у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

7.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором; 7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість (ціну) цього Договору

залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

109

Page 110:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

7.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в розділі V цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Передавати Заявки про надання Послуг в диспетчерську службу Виконавця засобами сервіс деск Сервіс Деск (Help Desk) Сторін, а до його інтеграції – засобами електронної пошти: e-mail _______________________ або за телефоном: (___)___-__-__, заявки на надання Послуг.

7.3. Виконавець зобов'язаний: 7.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки та порядку, встановлені цим Договором; 7.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІІ цього Договору; 7.3.3. Забезпечити належне функціонування диспетчерської служби для прийняття заявок;

7.3.4. Використовувати при виконанні ТО, Поточного ремонту та Капітального ремонту оригінальні витратні матеріали та комплектуючі. Як виняток, допускається використання попередньо письмово узгоджених з Замовником ліцензійних витратних матеріалів при наявності гарантії від виробника;

7.3.5. У разі виникнення необхідності заміни окремої запчастини, що не підлягає ремонту, Виконавець повинен використовувати при виконанніПослуг з ремонту Технічних засобів належні запасні частини та комплектуючі, попередньо узгодивши з Замовником їх вартість (за допомогою електронної пошти, письмо та ін.).

7.3.6. В строки передбачені чинним законодавством надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. У податковій накладній, крім індивідуального податкового номера Замовника, в реквізиті податкової накладної «номер філії» обов’язково зазначається числовий номер Замовника – «242».

7.3.7. Для отримання Заявок Замовника про надання Послуг Виконавець зобов’язується у 2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця з Сервіс Деск (Help Desk) Замовника.

7.4. Виконавець має право: 7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги; 7.4.2. На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням з Замовником;7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі, передбаченому п. 8.3.1. та п. 8.3.2. цього Договору.

8.3. Види порушень та санкції за них, установлені цим Договором:8.3.1. При несвоєчасному або неналежному наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику

штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від вартості несвоєчасно та/або неналежно наданих Послуг.8.3.2. В разі пошкодження або втрати Виконавцем Технічного засобу Виконавець за

власний рахунок відновлює працездатність цього Технічного засобу в строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів або за письмовою згодою Замовника, сплачує Замовнику штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від балансової вартості цього Технічного засобу.

8.4. При несвоєчасній оплаті за надані згідно цього Договору Послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу за кожен день прострочення.

8.5. Відшкодування збитків, сплата неустойки не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

ІХ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

110

Page 111:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходиться поза сферою контролю сторони, яка не виконала зобов’язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя, прийняття відповідних актів органами державної влади та управління тощо, але не обмежуються ними (надалі за текстом – форс-мажор).

9.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов’язання, про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).

9.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно, з наступним поданням документів, зазначених в п.9.4. цього Договору.

9.4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово-промислової палати України.

Х. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати

їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.

10.2. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

ХІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими

представниками Сторін та скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін і діє строком до 31 грудня 2019 року (включно). Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

ХІІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ12.1. Кожна зі Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність цього Договору та

одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську або комерційну таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

12.2. Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно законодавства України.

12.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.

12.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог законодавства України.

12.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненнями третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних

111

Page 112:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

(автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

12.6. Виконавець надає беззастережну згоду на розкриття Замовником будь-якої та всієї інформації стосовно Виконавця, умов договорів з Виконавцем та порядку виконання обов’язків за ними аудиторам, які надають Замовнику послуги, пов’язані з основною діяльністю Замовника.

ХІІІ. ІНШІ УМОВИ13.1. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни місцезнаходження,

банківських реквізитів, номерів телефонів та телефаксів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому.

13.2. Будь-які зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді додаткових договорів до цього Договору, крім випадків передбачених Договором.

13.3. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення можуть також направлятись по телефону, факсу та по електронній пошті, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.

13.4. Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

13.5. Виконавець є платником ________________________________________________. (заповнюється Учасником процедури закупівлі).

13.6. Контактна інформація Сторін та відповідальні особи за виконання Договору:13.6.1. зі сторони Замовника: - по технічним та організаційним питанням – Богомолов Сергій Вікторович, Начальник

управління координації регіональної підтримки робочих місць користувачів департаменту інформатизації, тел. +38 (44) 247 86 13, e-mail: [email protected]

- по питанням матеріально-технічного забезпечення – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]. зі сторони Замовника – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]

13.6.2. зі сторони Виконавця – _________________________ тел. (___________), моб. (____________________), e-mail: _____________________.У випадку зміни відповідальних осіб, Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну

про такі зміни не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту настання такої зміни в зазначеному вище порядку. Сторони погодили, що за умов письмового повідомлення про заміну відповідальних осіб, укладення додаткового договору до Договору не потребується.

ХІV. ДОДАТКИ14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:14.1.1. Додаток № 1 – Прейскурант цін на Послуги;14.1.2. Додаток № 2 – Адреси установ філії-Рівненського обласного управління

АТ «Ощадбанк»;14.1.3. Додаток № 3 – Технічні вимоги.

ХV. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:

112

Page 113:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Госпітальна,12Г.П/р 3510400611391 в АТ “Ощадбанк”

Код банку 300465Код в ЄДРПОУ 00032129

ІПН 000321226656Свідоцтво платника ПДВ № 200113872

«номер філії 242»Тел. (044) 247-84-60Факс (044) 247-86-09

E-mail: [email protected]

Посада___________

________________________/___________/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

113

Page 114:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 1до Договору №___________

від «____» __________ 2019 рокуПрейскурант цін на Послуги*****

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR2016J 1Canon MF3228 18Canon MF4018 36Canon MF4410 57Epson FX-1180 4Epson FX-890 106Epson LX-300 6Epson LX-300+ 28HP DeskJet 1000 1HP DeskJet 1220C 1HP DeskJet 1510 2HP LaserJet 1300 1HP LaserJet 1320 27HP LaserJet 2300DN 1HP LaserJet P1606dn 36HP LaserJet Pro 400 M401 dne

18

HP LaserJet Pro M177 1HP LaserJet Pro M201dw

10

HP Photosmart7150 ColorInkJet printer

1

OKI B 432dn 4OKI B6300dn 9OKI B721dn 2OKI C530dn 1OKI MB441 52OKI MB471dnw 20OKI MB472dnw 225OKI Microline ML-1120

108

OKI Microline ML5520

1

OKI Microline ML-5720

311

OKI Microline MX-50 2Xerox 3200MFP 13Xerox WC3119 4

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість запасних частин, необхідних для виконання ремонту, повинна бути ринковою та додатково узгоджується із замовником.***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

114

Page 115:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

________________________/___________/ ________________________/___________/

115

Page 116:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 2до Договору №___________

від „____” __________ 2019 рокуАдреси установ філії- Рівненського обласного управління

АТ «Ощадбанк»:Номер установи Населений пункт/Район міста Адреса згідно положення

10017 м.Рівне 333028, м. Рівне, вул.. Петлюри С., буд. 1610017/0136 м.Березне 34600, м.Березне вул. Зірненська, 210017/0137 с.Малинськ 34601, с.Малинськ, вул. Центральна, 5910017/0138 с.Моквин 34634, с.Моквин вул.. Надслучанська, 410017/0142 смт.Соснове 34652,смт.Соснове, вул. Шевченка (вул.Леніна), буд.110017/0144 м.Березне 34600, м.Березне, вул. Андріївська, 15

10017/0145 смт.Володимирець34300, смт.Володимирець вул. Соборна (вул. Леніна), буд. 35-а

10017/0146 с.Антонівка 34380, с.Антонівка, вул. Б.Хмельницького,1410017/0147 с.Озеро 34331, с.Озеро вул. 40-річчя Перемоги, 3510017/0148 смт.Рафалівка 34371, смт.Рафалівка, вул. Незалежності ,11а

10017/0151 смт.Гоща35400, смт.Гоща, вул. Незалежності (вул. Червоноармійська), буд. 47

10017/0152 с.Бабин 35431, с.Бабин, вул. Незалежності,110017/0153 с.Бугрин 35442, с.Бугрин, вул.. Кн.Острозького,16/510017/0154 с.Тучин 35415, с.Тучин, вул. Староміська,210017/0168 смт.Гоща 35400, смт.Гоща, вул. Нова (вул. Жовтнева), 210017/084 смт.Демидівка 35200, смт.Демидівка, вул. Луцька, буд. 410017/0163 с.Малеве 35212, с.Малеве, вул.. Садова, 410017/087 м.Дубно 35600, м.Дубно, вул. Лисенка, 110017/088 с.Мирогоща Перша 35623, с.Мирогоща Перша, вул. Миру,10010017/089 с.Варковичі 35612, с.Варковичі, вул. Шевченка,1510017/091 с.Верба 35670, с.Верба, вул. Львівська, 8810017/092 смт.Смига 35680, смт.Смига, вул. Заводська, 1-б10017/093 м.Дубно 35604, м.Дубно, вул. Сурмичі, 10110017/094 м.Дубно 35604, м.Дубно, вул. Грушевського, 13410017/095 м.Дубно 35602, м.Дубно, вул. Грушевського,18410017/097 м.Дубно 35602, м.Дубно, вул. Грушевського, 119-в10017/0133 м.Дубровиця 34100, м.Дубровиця, вул. Воробинська, 1510017/0134 с.Висоцьк 34111, с.Висоцьк, вул. Б.Хмельницького,2010017/0135 с.Сварицевичі 34120, с.Сварицевичі, вул. Шевченка, 3010017/0143 м.Дубровиця 34100, м.Дубровиця, вул. Комунальна, 9-а10017/081 смт.Зарічне 34000, смт.Зарічне, вул. Лесі Українки, буд. 310017/085 с.Серники 34052, с.Серники, вул. Центральна, 1110017/0179 с.Борове 34061, с.Борове, вул.. Мостова, 310017/096 м .Здолбунів 35705, м .Здолбунів, вул. Шевченка, буд. 20210017/098 с.Здовбиця 35709, с.Здовбиця, вул. Шосова, 10510017/0100 м.Здолбунів 35702, м .Здолбунів, Проспект Цементників, 1210017/0101 смт.Мізоч 35740, смт.Мізоч, вул. Тараса Якимчука, буд. 1210017/0104 м.Здолбунів 35701, м .Здолбунів, вул. Лесі Українки, буд. 6-в10017/0105 м.Здолбунів 35705, м .Здолбунів, вул. Незалежності, 3610017/0119 м.Корець 34700, м.Корець, вул.. Київська (вул. Леніна), буд. 3710017/0120 с.Великі Межирічі 34725, с.Великі Межирічі, вул. 1 Травня,110017/0121 м.Корець 34700, м.Корець, вул.. Володимирська, 14-А10017/0183 м.Корець 34700, м.Корець, площа Київська, буд. 11

10017/0106 м.Костопіль35000, м.Костопіль, вул. Данила Галицького (вул. Маркса К.), буд. 2

10017/0109 с.Деражне 35053, с.Деражне, вул. Незалежності, 410017/0110 м.Костопіль 35000, м.Костопіль, вул. Сидорова, 710017/0111 м.Костопіль 35000, м.Костопіль, вул. Крип'якевича, 5210017/0112 м.Костопіль 35000, м.Костопіль, вул. Степанська, 52 а10017/083 м.Костопіль 35000, м.Костопіль, вул. Степанська, 910017/080 м.Вараш 34400, м.Вараш, м-рн. Будівельників, 4510017/082 м.Вараш 34400, м.Вараш, мікрорайон Вараш, буд. 25-а

116

Page 117:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

10017/0103 м.Вараш 34400, м.Вараш, мікрорайон Перемоги, 2410017/0149 м.Вараш 34400, м.Вараш, вул.. Енергетиків, 23

10017/0156 смт.Млинів35100, смт.Млинів, вул. Бандери Степена (вул. Ватутіна), буд. 5

10017/0158 с.Острожець 35113, с.Острожець, вул. Незалежності,1210017/0122 м.Острог 35800, м.Острог, вул.. Героїв Майдану, буд. 910017/0123 с.Оженин 35820, с.Оженин, вул. Шкільна, буд. 110017/0127 м.Острог 35800, м.Острог, вул.. Татарська, 185

10017/01 м.Рівне33028, м.Рівне, вул. Петлюри С. (вул. Червоноармійська), буд. 16

10017/02 м.Рівне 33005, м.Рівне, вул. Дубенська, 4610017/041 м.Рівне 33022, м.Рівне, вул. Гайдамацька, буд. 510017/044 м.Рівне 33014, м.Рівне, вул. С. Бандери, буд. 4110017/051 м.Рівне 33027, м.Рівне, вул. Київська, 4210017/054 м.Рівне 33016, м.Рівне, вул. Шухевича, 210017/059 смт.Оржів 35313, смт.Оржіввул. Заводська,6

10017/060 с.Зоря35314, с.Зоря, площа Володимира Плютинського, буд. 2-а/1

10017/066 м.Рівне 33027, м.Рівне, вул. Київська, 101-а10017/067 м.Рівне 33028, м.Рівне, вул. Небесної сотні (вул. Кіквідзе),2410017/072 с.Олександрія 35320, с.Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 6410017/074 смт.Квасилів 35315, смт.Квасилів, вул. Рівненська, 110017/078 смт.Клевань 35312, смт.Клевань, вул. І.Франка,1510017/079 м.Рівне 33001, м.Рівне, вул. П. Могили, 22б10017/0125 м.Рівне 33013, м.Рівне, майдан Просвіти, буд. 210017/0184 м.Рівне 33028, м.Рівне, вул.Соборна, 26210017/0186 м.Рівне 33016, м.Рівне, вул. Волинської дивізії, буд. 110017/073 м.Рівне 33028, м.Рівне, вул. 16 Липня, 6А10017/037 м.Рівне 33001, м.Рівне, вул. Соборна, буд. 348-В, приміщення 8510017/039 м.Рівне 33000, м.Рівне, вул. Соборна , 14 –а10017/045 м.Рівне 33018, м.Рівне, вул. Відінська, 4110017/047 м.Рівне 33022, м.Рівне, вул. Гагаріна, 6110017/048 м.Рівне 33023, м.Рівне, вул. Київська, буд. 610017/049 м.Рівне 33024, м.Рівне, вул. Князя Острозького, 4/610017/050 м.Рівне 33006, м.Рівне, просп. Генерала Безручка, буд. 3010017/053 м.Рівне 33024, м.Рівне, вул. Ювілейна, 710017/056 м.Рівне 33027, м.Рівне, вул. Орлова, 4610017/090 м.Дубно 35600, м.Дубно, вул. Свободи,810017/0178 м.Рівне 33000, м.Рівне,вул. Соборна, 5610017/0129 м.Радивилів 35500, м.Радивилів, вул. Франка І., буд. 1010017/0130 с.Крупець 35541, с.Крупець, вул. Довга, 6810017/0131 с.Козин 35523, с.Козин, вул. Берестецька,14510017/0132 с.Теслугів 35512, с.Теслугів, вул.Шевченка, 5610017/0159 м.Радивилів 35500, м.Радивилів, вул. О.Невського, буд. 7

10017/0164 смт.Рокитне34200, смт.Рокитне, вул. Дубовця Руслана (вул. 1 Травня), 3-а

10017/0166 с.Березове 34212, с.Березове, вул. Центральна, 1910017/0169 смт.Томашгород 34240, смт.Томашгород, вул. Соборна, 2210017/0170 с.Глинне 34221, с.Глинне, вул.. Богдана Хмельницького, 110017/0171 с.Кам'яне 34220, с.Кам'яне, вул. Центральна, буд. 10910017/0172 с.Старе Село 34210, с.Старе Село, вул. Б. Хмельницького, 4710017/0173 с.Блажове 34230, с.Блажове, вул. Шкільна, 1110017/0174 с.Карпилівка 34262, с.Карпилівка, вул. Шевченка, 4810017/0175 смт.Рокитне 34208, смт.Рокитне, вул. Лайоша Гавро, 210017/0177 с.Сновидовичі 34250, с.Сновидовичі, вул. Ю. Гагаріна, 310017/0113 м.Сарни 34503, м.Сарни, вул. Широка (пр. Леніна), буд. 910017/0115 смт.Клесів 34550, смт.Клесів, вул. Шевченка, 1910017/0116 смт.Степань 34560, смт.Степань, вул. Київська, 8а10017/0117 м.Сарни 34502, м.Сарни, вул. Суворова, 810017/0118 с.Велике Вербче 34531, с.Велике Вербче, вул. Першотравнева, 4410017/0181 м.Сарни 34500м.Сарни, вул. Варшавська, 6

117

Page 118:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

________________________/___________/

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

Додаток № 3

до Договору №___________ 118

Page 119:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

від «____» __________ 2019 року

Технічні вимоги

Скорочення:Банк – Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, надає послуги з супроводження друку.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ–відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання)– друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс послуг, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекспослуг з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт – це послуги з відновлення працездатності Технічного засобу. Який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем послуг з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі послуги є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо)

119

Page 120:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу.Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ. Сервісний центр – сервісний центр Виконавця або сервісний центр, з яким Виконавець має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

………………

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Виконавця щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Виконавця.Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ). Звернення повинно містити наступну інформацію:

один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення послуг (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1).

2.1. Обслуговування ВМ: ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця для обслуговування ВМ. Обслуговування

ВМ Виконавцем здійснюється згідно цін та послуг за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Виконавцем) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.

На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Виконавець, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

Після підтвердження виконання послуг Виконавцем (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця.

120

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 121:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Діагностика Обладнання Виконавцем в офісі установи Банку або вивіз Виконавцем Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідноакта прийому-передачі. При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з

відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Виконавця, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково. ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ

«Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання послуг по зверненню користувачу приходить лист про надання Послуг. Якщо користувач згоден з нажданням послуг він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Виконавця безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів:

Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).

6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з понеділка до суботи.

6.2. Час виконання заявки на: Обслуговування ВМ:

- для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 24 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 48 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.

6.3. Гарантійний строк: Обслуговування ВМ: не менш 30 календарних днів від дати виконання (закриття)

заявки; Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості

запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

121

Page 122:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Виконавця – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Виконавець - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).2. Інженер ПРМ аналізує необхідність надання послуг (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Виконавцем згідно цін та послуг за договором; Після підтвердження надання послуг Виконавцем (за інформацією від Виконавця

закриття звернення – зміна статусу запиту Виконавця на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується Виконавцем в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту. При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому

порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Виконавця.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для надання послуг Виконавцем зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах наданих послуг.

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

________________________/___________/

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

122

Page 123:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток 14документації конкурсних торгів

Договір про закупівлю(проект) (лот 4)

м. Київ «____»___________ 2019 р. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі _________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі _________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Замовник), з однієї сторони, і _________________________________________________________________________________,

(повне найменування Виконавця)

в особі ___________________________________________________________________________,(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про закупівлю №____________ від «___» _______ _____ року (далі - Договір) про наступне:

І. СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ1.1. Для цілей цього Договору визначення застосовуються у такому значенні:Технічні засоби – комп’ютерне, периферійне обладнання, організаційна техніка, яка

використовується підрозділами Замовника. Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю

виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.

Технічне обслуговування (надалі за текстом – ТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та відновлення картриджів.

Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин.

Заявка – повідомлення (замовлення) Замовника про необхідність надання Послуг, подане Службою Сервіс Деск Замовника до Сервіс Деску Виконавця у визначений цим Договором спосіб. Заявці Замовника присвоюється тип (Інцидент, Запит).

Заправка картриджу - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою) і включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Відновлення - це комплекс послуг з відновлення працездатності драм-картриджу або драм-юніту (блок формування зображення) і включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміна зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу.

Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.

123

Page 124:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Капітальний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.

Ремонт – це послуги з Поточного та Капітального ремонту Технічних засобів.Сервіс Деск (Help Desk) – структурні підрозділу та/або відповідальні особи Сторін

формують, надсилають, приймають, реєструють засобами інтегрованих систем Сторін Заявки про необхідність надання Послуг, які підтверджуються про їх прийняття до виконання Виконавцем та контролюються Замовником надання замовлених Послуг.

Інтеграція - взаємодія ITSM-системи Замовника і ITSM-системи Виконавця, що беруть участь в наскрізній обробці робочих об'єктів в рамках виконання процесів управління ІТ-послугами. Взаємодія між системами Замовника та Виконавця здійснюється за допомогою обміну команд, що пересилаються за допомогою email-повідомлень.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Виконавець зобов’язується за Заявками, направленими у визначені Договором спосіб

та порядок, надавати Замовникові послуги з технічного обслуговування та ремонту Технічних засобів: багато функціональних пристроїв, принтерів, сканерів Замовника (надалі за текстом – Послуги з технічного обслуговування Технічних засобів та Послуги з ремонту Технічних засобів, а разом Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги.

2.2. За цим Договором до установ Замовника відносяться: філія-Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» та її ТВБВ.

2.3. Перелік Технічних засобів Замовника щодо яких надаються Послуги та вартість Послуг наведені у Прейскуранті цін на надання Послуг, який є Додатком №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.2.4. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

ІІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ3.1. Виконавець повинен надавати Замовнику протягом строку дії Договору Послуги,

якість яких відповідає умовам, що забезпечують Працездатний стан Технічних засобів щодо яких надаються Послуги.

IV. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ4.1. Ціна Договору складається з вартості наданих протягом строку дії Договору Послуг

та матеріалів відповідно до всіх видаткових накладних, та не може перевищувати ______________ гривень (____________________________________ гривень ____ коп.), в т.ч. ПДВ  _______________ гривень (_____________________ гривень ___коп.).

4.2. Вартість Послуг з технічного обслуговування Технічних засобів включає вартість витратних матеріалів та запасних частин. Вартість Послуг з Ремонту Технічних засобів не включає вартість запасних частин. Виконавець повинен попередньо узгоджувати з Замовником вартість запчастин, що необхідні для надання Послуг з ремонту Технічних засобів, згідно з п. 7.3.5. цього Договору.

4.3. Ціна Послуг, ціна змінених запчастин/комплектуючих, кількість Послуг зазначаються в Актах приймання-передачі Послуг.

4.4. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору.

V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ5.1. Оплата наданих Послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом

перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у розділі ХV «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН».

5.2. Підставою для здійснення оплати є підписаний Сторонами Акт приймання-передачі наданих Послуг (надалі за текстом – Акт) за звітний місяць та рахунок від Виконавця.

5.3. Замовник протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта проводить за ним повний розрахунок з Виконавцем за надані Послуги на підставі виставленого оригіналу рахунка.

124

Page 125:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

5.4. У випадку ненадання або несвоєчасного надання Виконавцем рахунка-фактури на оплату наданих Послуг Замовник не несе відповідальності, зазначеної в п. 8.4. цього Договору.

VІ. НАДАННЯ ПОСЛУГ6.1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику на підставі Заявки, направленої на

електронну адресу Виконавця _____________________, а після інтеграції Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця – на підставі направленої Заявки на Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця. Послуги надаються Виконавцем в приміщеннях Замовника, адреси яких наведені в Додатку №2 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною, за виключенням випадків здійснення Капітального ремонту та Тестування Технічних засобів. В Заявці вказується найменування та кількість техніки, що потребує надання Послуг, строки виконання Послуг тощо.

6.2. Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) проводиться при виконанні Заправки картриджу та Відновлення. РТО здійснюється Виконавцем, за потреби, не більше одного разу на місяць незалежно від кількості Заправок картриджу чи Відновлення.

6.3. Транспортування Технічних засобів від Замовника до Виконавця та/або від Виконавця до Замовника при виконанні Тестування Технічних засобів та Капітального ремонту проводиться виключно за рахунок Виконавця.

6.4. Послуги надаються Виконавцем Замовнику відповідно до «Технічних вимог», які є Додатком №3 до цього Договору, що є його невідємною частиною.

6.5. Надання Послуг для кожного Технічного засобу підтверджується Разовим актом прийому-передачі послуг, який складається та підписується представником Виконавця і користувачем Технічного засобу або уповноваженим представником Замовника після перевірки працездатності Технічного засобу. Надані Послуги, підтверджені Разовими актами прийому-передачі послуг, включаються до Акта.

6.6. Виконавець не пізніше 15-го числа кожного місяця, наступного за звітним, надає Замовнику в порядку визначеному п. 13.3. Договору підписаний зі своєї Сторони Акт та оригінал рахунка за звітний місяць.

6.7. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання від Виконавця Акта, зобов’язаний підписати Акт або надати в цей строк вмотивовану відмову.

6.8. У випадку вмотивованої відмови, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів складають двосторонній акт про виявлені дефекти з узгодженим строком та переліком недоліків (дефектів), які усуваються виключно за рахунок Виконавця. Після усунення недоліків (дефектів), вказаних у двосторонньому акті про виявлені дефекти, Замовник підписує відповідний Акт.

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН7.1. Замовник зобов’язаний:7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги;7.1.2. Прийняти надані Послуги згідно з Актом;7.1.3. Призначити уповноваженого представника, відповідального за зв'язок з Виконавцем з

питань надання Послуг та оформлення документації;7.1.4. Для надання Послуг на території Замовника надавати представнику Виконавця

робоче місце, яке відповідає нормам санітарії, електробезпеки та протипожежним нормам.7.1.5. Для направлення Заявок Виконавцю про надання Послуг Замовник зобов’язується у

2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця.

7.2. Замовник має право:7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем,

повідомивши про це його у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

7.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором; 7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість (ціну) цього Договору

залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

125

Page 126:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

7.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в розділі V цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Передавати Заявки про надання Послуг в диспетчерську службу Виконавця засобами сервіс деск Сервіс Деск (Help Desk) Сторін, а до його інтеграції – засобами електронної пошти: e-mail _______________________ або за телефоном: (___)___-__-__, заявки на надання Послуг.

7.3. Виконавець зобов'язаний: 7.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки та порядку, встановлені цим Договором; 7.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІІ цього Договору; 7.3.3. Забезпечити належне функціонування диспетчерської служби для прийняття заявок;

7.3.4. Використовувати при виконанні ТО, Поточного ремонту та Капітального ремонту оригінальні витратні матеріали та комплектуючі. Як виняток, допускається використання попередньо письмово узгоджених з Замовником ліцензійних витратних матеріалів при наявності гарантії від виробника;

7.3.5. У разі виникнення необхідності заміни окремої запчастини, що не підлягає ремонту, Виконавець повинен використовувати при виконанніПослуг з ремонту Технічних засобів належні запасні частини та комплектуючі, попередньо узгодивши з Замовником їх вартість (за допомогою електронної пошти, письмо та ін.).

7.3.6. В строки передбачені чинним законодавством надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. У податковій накладній, крім індивідуального податкового номера Замовника, в реквізиті податкової накладної «номер філії» обов’язково зазначається числовий номер Замовника – «242».

7.3.7. Для отримання Заявок Замовника про надання Послуг Виконавець зобов’язується у 2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця з Сервіс Деск (Help Desk) Замовника.

7.4. Виконавець має право: 7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги; 7.4.2. На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням з Замовником;7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі, передбаченому п. 8.3.1. та п. 8.3.2. цього Договору.

8.3. Види порушень та санкції за них, установлені цим Договором:8.3.1. При несвоєчасному або неналежному наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику

штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від вартості несвоєчасно та/або неналежно наданих Послуг.8.3.2. В разі пошкодження або втрати Виконавцем Технічного засобу Виконавець за

власний рахунок відновлює працездатність цього Технічного засобу в строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів або за письмовою згодою Замовника, сплачує Замовнику штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від балансової вартості цього Технічного засобу.

8.4. При несвоєчасній оплаті за надані згідно цього Договору Послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу за кожен день прострочення.

8.5. Відшкодування збитків, сплата неустойки не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

ІХ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

126

Page 127:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходиться поза сферою контролю сторони, яка не виконала зобов’язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя, прийняття відповідних актів органами державної влади та управління тощо, але не обмежуються ними (надалі за текстом – форс-мажор).

9.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов’язання, про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).

9.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно, з наступним поданням документів, зазначених в п.9.4. цього Договору.

9.4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово-промислової палати України.

Х. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати

їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.

10.2. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

ХІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими

представниками Сторін та скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін і діє строком до 31 грудня 2019 року (включно). Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

ХІІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ12.1. Кожна зі Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність цього Договору та

одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську або комерційну таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

12.2. Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно законодавства України.

12.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.

12.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог законодавства України.

12.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненнями третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних

127

Page 128:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

(автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

12.6. Виконавець надає беззастережну згоду на розкриття Замовником будь-якої та всієї інформації стосовно Виконавця, умов договорів з Виконавцем та порядку виконання обов’язків за ними аудиторам, які надають Замовнику послуги, пов’язані з основною діяльністю Замовника.

ХІІІ. ІНШІ УМОВИ13.1. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни місцезнаходження,

банківських реквізитів, номерів телефонів та телефаксів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому.

13.2. Будь-які зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді додаткових договорів до цього Договору, крім випадків передбачених Договором.

13.3. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення можуть також направлятись по телефону, факсу та по електронній пошті, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.

13.4. Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

13.5. Виконавець є платником ________________________________________________. (заповнюється Учасником процедури закупівлі).

13.6. Контактна інформація Сторін та відповідальні особи за виконання Договору:13.6.1. зі сторони Замовника: - по технічним та організаційним питанням – Богомолов Сергій Вікторович, Начальник

управління координації регіональної підтримки робочих місць користувачів департаменту інформатизації, тел. +38 (44) 247 86 13, e-mail: [email protected]

- по питанням матеріально-технічного забезпечення – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]. зі сторони Замовника – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]

13.6.2. зі сторони Виконавця – _________________________ тел. (___________), моб. (____________________), e-mail: _____________________.У випадку зміни відповідальних осіб, Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну

про такі зміни не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту настання такої зміни в зазначеному вище порядку. Сторони погодили, що за умов письмового повідомлення про заміну відповідальних осіб, укладення додаткового договору до Договору не потребується.

ХІV. ДОДАТКИ14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:14.1.1. Додаток № 1 – Прейскурант цін на Послуги;14.1.2. Додаток № 2 – Адреси установ філії-Хмельницького обласного управління

АТ «Ощадбанк»;14.1.3. Додаток № 3 – Технічні вимоги.

ХV. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:

128

Page 129:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Госпітальна,12Г.П/р 3510400611391 в АТ “Ощадбанк”

Код банку 300465Код в ЄДРПОУ 00032129

ІПН 000321226656Свідоцтво платника ПДВ № 200113872

«номер філії 242»Тел. (044) 247-84-60Факс (044) 247-86-09

E-mail: [email protected]

Посада___________

________________________/___________/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

129

Page 130:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 1до Договору №___________

від «____» __________ 2019 року

Прейскурант цін на Послуги*****

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon 810 1Canon LBP-6000 16Canon MF3228 20Canon MF4018 30Canon MF4410 10Canon MF4550 5Epson DFX-9000s 1Epson FX-1180 11Epson FX-2190 1Epson FX-890 119Epson LX-1170 8Epson LX-300 22Epson LX-300+ 5HP DeskJet 1000 7HP LaserJet 1012 1HP LaserJet 1200 2HP LaserJet 1320 4HP LaserJet 2300DN 1HP LaserJet P1606dn 21HP LaserJet Pro 400 M401 dne

11

HP LaserJet Pro M177 1HP LaserJet Pro M252dw

1

OKI B4350 1OKI B6250dn 2OKI MB441 60OKI MB451 20OKI MB471dnw 83OKI MB472dnw 51OKI Microline 3310 1OKI Microline ML-1120

4

OKI Microline ML-5720

260

Xerox WC PE120 1

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість запасних частин, необхідних для виконання ремонту, повинна бути ринковою та додатково узгоджується із замовником.***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

Замовник:публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

Заступник голови правління

________________Є.В. Драчко- Єрмоленко

Виконавець:

___________________

___________

________________________ _._._________

130

Page 131:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 2до Договору №___________

від „____” __________ 2019 рокуАдреси установ філії-Хмельницького обласного управління

АТ «Ощадбанк»:Номер установи Населений пункт/Район міста Адреса згідно положення

10022/015 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Проскурівська, буд. 1510022/018 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Проскурівська, 7310022/019 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Попова, 710022/020 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Героїв Майдану, буд. 2410022/021 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Козацька, 5410022/023 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Кам'янецька, буд. 67

10022/026 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Старокостянтинівське шосе, 12

10022/028 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Свободи, 13 А

10022/029 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Інститутська, 12 а, приміщення №4

10022/031 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Бандери, буд. 20/110022/032 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Курчатова, 1-а10022/033 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Кам"янецька, 4610022/037 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Cічових Стрільців, буд. 2/110022/038 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Водопровідна, буд. 7510022/039 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Бандери, буд. 610022/040 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Шевченка, буд. 1110022/043 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,проспект Миру, 69

10022/047 СМТ ЛЕТИЧІВ31500,ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН,СМТ ЛЕТИЧІВ,вул. Івана Мазепи, буд. 12

10022/048 СМТ МЕДЖИБІЖ31530,ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН,СМТ МЕДЖИБІЖ,вул. Замкова, буд. 20

10022/054 М. ДЕРАЖНЯ32200,ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН,М. ДЕРАЖНЯ,вул. Миру, 43

10022/055 СМТ ВІНЬКІВЦІ32500,ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ ВІНЬКІВЦІ,вул. Котляревського (вул.. Котовського), буд. 29

10022/056М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,просп. Грушевського, 42

10022/058 СМТ ТЕОФІПОЛЬ30600,ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН,СМТ ТЕОФІПОЛЬ,вул. Небесної Сотні, буд. 42/2

10022/064 СМТ БІЛОГІР'Я30200,БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН,СМТ БІЛОГІР'Я,вул. Галицького Д., буд. 6

10022/066 М. ДУНАЇВЦІ 32400,,М. ДУНАЇВЦІ,вул. Гагаріна, буд. 2510022/071 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Подільська, буд. 93/1

10022/074 М. ВОЛОЧИСЬК31200,ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН,М. ВОЛОЧИСЬК,вул. Пушкіна, буд. 7

10022/076 СМТ ВІЙТІВЦІ 31256,ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН,СМТ ВІЙТІВЦІ,

10022/081 М. КРАСИЛІВ31000,КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН,М. КРАСИЛІВ,вул. Грушевського М. (вул. 50 років Жовтня), буд. 51

10022/086 СМТ АНТОНІНИ31022,КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН,СМТ АНТОНІНИ,пл. Графська, буд. 6

10022/088 М. ІЗЯСЛАВ30300,ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН,М. ІЗЯСЛАВ,вулиця Шевченка, будинок 28

10022/092 С. ПЛУЖНЕ30320,ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН,С. ПЛУЖНЕ,вул. Жовтнева, 1

10022/093 М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 29000,,М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,вул. Західно - Окружна, 11/110022/094 М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ 31100,,М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ,вул. Ессенська, 2, блок 210022/095 М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ 31100,,М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ,вул, Грушевського, 18

10022/098 М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ31100,,М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ,пров. Подільський, 2, блок 2

10022/099 СМТ СТАРА СИНЯВА31400,СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РАЙОН,СМТ СТАРА СИНЯВА,вул. Грушевського (вул. Леніна), буд. 54

10022/0100 М. ГОРОДОК 32000,,М. ГОРОДОК,вул. Грушевського, 84

10022/0102 СМТ САТАНІВ32034,ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ САТАНІВ,вул. Бузкова, 135-ж

10022/0104 СМТ ЯРМОЛИНЦІ 32100,ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ ЯРМОЛИНЦІ,пл.

131

Page 132:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

600-річчя Ярмолинець (Сквер біля меморіалу загиблим воїнам), буд. 3

10022/0107 СМТ ЧЕМЕРІВЦІ31600,ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ ЧЕМЕРІВЦІ,вул. Центральна (вул. Леніна), буд. 25

10022/0110М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул.Князів Коріатовичів, 25

10022/0113М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул. Соборна, буд. 14

10022/0115 М. ШЕПЕТІВКА30400,,М. ШЕПЕТІВКА,вул.Старокостянтинівське шосе, буд.6

10022/0116 М. ШЕПЕТІВКА 30400,,М. ШЕПЕТІВКА,вул. Островського,6а10022/0118 М. ШЕПЕТІВКА 30400,,М. ШЕПЕТІВКА,вул. Залізнична, 3410022/0122 М. ШЕПЕТІВКА 30400,,М. ШЕПЕТІВКА,вул. Островського, буд. 8110022/0123 М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ 31100,,М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ,вул. Попова, 18

10022/0125 М. ПОЛОННЕ30500,ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,М. ПОЛОННЕ,вул. Українки Л.(вул. Леніна), буд.152

10022/0126 СМТ ПОНІНКА30511,ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,СМТ ПОНІНКА,вул. Перемоги, буд.34/14

10022/0129 М. СЛАВУТА 30000,,М. СЛАВУТА,вул. Соборності, 2610022/0130 М. СЛАВУТА 30000,СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН,М. СЛАВУТА,вул. Сокола, 810022/0133 М. СЛАВУТА 30000,,М. СЛАВУТА,площа Шевченка,810022/0136 М. НЕТІШИН 30100,,М. НЕТІШИН,просп. Незалежності, 2210022/0138 М. НЕТІШИН 30100,,М. НЕТІШИН,просп.Незалежності, 21-а

10022/0140М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул. Данила Галицького, 13

10022/0141М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32300,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул. Шевченка, буд. 11

10022/0146М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

32315,,М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,вул. 30 років Перемоги, 1

10022/0148 СМТ НОВА УШИЦЯ32600,НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН,СМТ НОВА УШИЦЯ,вул. Подільська (вул.Леніна), буд.18

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

________________________/___________/

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

132

Page 133:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 3до Договору №___________

від «____» __________ 2019 року

Технічні вимоги Скорочення:Банк – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, надає послуги з супроводження друку.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ–відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання)– друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс послуг, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекспослуг з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт – це послуги з відновлення працездатності Технічного засобу. Який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем послуг з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі послуги є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо)

133

Page 134:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу.Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ. Сервісний центр – сервісний центр Виконавця або сервісний центр, з яким Виконавець має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

………………

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Виконавця щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Виконавця.Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ). Звернення повинно містити наступну інформацію:

один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення послуг (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1).

2.1. Обслуговування ВМ: ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця для обслуговування ВМ. Обслуговування

ВМ Виконавцем здійснюється згідно цін та послуг за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Виконавцем) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.

На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Виконавець, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

Після підтвердження виконання послуг Виконавцем (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання:

ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця.

134

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 135:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Діагностика Обладнання Виконавцем в офісі установи Банку або вивіз Виконавцем Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідноакта прийому-передачі. При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з

відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Виконавця, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково. ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ

«Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання послуг по зверненню користувачу приходить лист про надання Послуг. Якщо користувач згоден з нажданням послуг він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Виконавця безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів:

Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).

6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з понеділка до суботи.

6.2. Час виконання заявки на: Обслуговування ВМ:

- для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 24 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 48 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.

6.3. Гарантійний строк: Обслуговування ВМ: не менш 30 календарних днів від дати виконання (закриття)

заявки; Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості

запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

135

Page 136:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Виконавця – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Виконавець - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).2. Інженер ПРМ аналізує необхідність надання послуг (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Виконавцем згідно цін та послуг за договором; Після підтвердження надання послуг Виконавцем (за інформацією від Виконавця

закриття звернення – зміна статусу запиту Виконавця на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується Виконавцем в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту. При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому

порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Виконавця.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для надання послуг Виконавцем зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах наданих послуг.

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

________________________/___________/

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

136

Page 137:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

137

Page 138:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток 15документації конкурсних торгів

Договір про закупівлю(проект)(Лот 5)

м. Київ «____»___________ 2019 р. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі _________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі _________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Замовник), з однієї сторони, і _________________________________________________________________________________,

(повне найменування Виконавця)

в особі ___________________________________________________________________________,(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про закупівлю №____________ від «___» _______ _____ року (далі - Договір) про наступне:

І. СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ1.1. Для цілей цього Договору визначення застосовуються у такому значенні:Технічні засоби – комп’ютерне, периферійне обладнання, організаційна техніка, яка

використовується підрозділами Замовника. Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю

виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.

Технічне обслуговування (надалі за текстом – ТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та відновлення картриджів.

Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) – це комплекс послуг, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин.

Заявка – повідомлення (замовлення) Замовника про необхідність надання Послуг, подане Службою Сервіс Деск Замовника до Сервіс Деску Виконавця у визначений цим Договором спосіб. Заявці Замовника присвоюється тип (Інцидент, Запит).

Заправка картриджу - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою) і включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Відновлення - це комплекс послуг з відновлення працездатності драм-картриджу або драм-юніту (блок формування зображення) і включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміна зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.

Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу.

Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.

138

Page 139:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Капітальний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.

Ремонт – це послуги з Поточного та Капітального ремонту Технічних засобів.Сервіс Деск (Help Desk) – структурні підрозділу та/або відповідальні особи Сторін

формують, надсилають, приймають, реєструють засобами інтегрованих систем Сторін Заявки про необхідність надання Послуг, які підтверджуються про їх прийняття до виконання Виконавцем та контролюються Замовником надання замовлених Послуг.

Інтеграція - взаємодія ITSM-системи Замовника і ITSM-системи Виконавця, що беруть участь в наскрізній обробці робочих об'єктів в рамках виконання процесів управління ІТ-послугами. Взаємодія між системами Замовника та Виконавця здійснюється за допомогою обміну команд, що пересилаються за допомогою email-повідомлень.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Виконавець зобов’язується за Заявками, направленими у визначені Договором спосіб

та порядок, надавати Замовникові послуги з технічного обслуговування та ремонту Технічних засобів: багато функціональних пристроїв, принтерів, сканерів Замовника (надалі за текстом – Послуги з технічного обслуговування Технічних засобів та Послуги з ремонту Технічних засобів, а разом Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги.

2.2. За цим Договором до установ Замовника відносяться: філія-Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» та її ТВБВ.

2.3. Перелік Технічних засобів Замовника щодо яких надаються Послуги та вартість Послуг наведені у Прейскуранті цін на надання Послуг, який є Додатком №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.2.4. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

ІІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ3.1. Виконавець повинен надавати Замовнику протягом строку дії Договору Послуги,

якість яких відповідає умовам, що забезпечують Працездатний стан Технічних засобів щодо яких надаються Послуги.

IV. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ4.1. Ціна Договору складається з вартості наданих протягом строку дії Договору Послуг

та матеріалів відповідно до всіх видаткових накладних, та не може перевищувати ______________ гривень (____________________________________ гривень ____ коп.), в т.ч. ПДВ  _______________ гривень (_____________________ гривень ___коп.).

4.2. Вартість Послуг з технічного обслуговування Технічних засобів включає вартість витратних матеріалів та запасних частин. Вартість Послуг з Ремонту Технічних засобів не включає вартість запасних частин. Виконавець повинен попередньо узгоджувати з Замовником вартість запчастин, що необхідні для надання Послуг з ремонту Технічних засобів, згідно з п. 7.3.5. цього Договору.

4.3. Ціна Послуг, ціна змінених запчастин/комплектуючих, кількість Послуг зазначаються в Актах приймання-передачі Послуг.

4.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору.

V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ5.1. Оплата наданих Послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом

перерахування грошових коштів в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у розділі ХV «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН».

5.2. Підставою для здійснення оплати є підписаний Сторонами Акт приймання-передачі наданих Послуг (надалі за текстом – Акт) за звітний місяць та рахунок від Виконавця.

5.3. Замовник протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта проводить за ним повний розрахунок з Виконавцем за надані Послуги на підставі виставленого оригіналу рахунка.

139

Page 140:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

5.4. У випадку ненадання або несвоєчасного надання Виконавцем рахунка-фактури на оплату наданих Послуг Замовник не несе відповідальності, зазначеної в п. 8.4. цього Договору.

VІ. НАДАННЯ ПОСЛУГ6.1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику на підставі Заявки, направленої на

електронну адресу Виконавця _____________________, а після інтеграції Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця – на підставі направленої Заявки на Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця. Послуги надаються Виконавцем в приміщеннях Замовника, адреси яких наведені в Додатку №2 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною, за виключенням випадків здійснення Капітального ремонту та Тестування Технічних засобів. В Заявці вказується найменування та кількість техніки, що потребує надання Послуг, строки виконання Послуг тощо.

6.2. Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) проводиться при виконанні Заправки картриджу та Відновлення. РТО здійснюється Виконавцем, за потреби, не більше одного разу на місяць незалежно від кількості Заправок картриджу чи Відновлення.

6.3. Транспортування Технічних засобів від Замовника до Виконавця та/або від Виконавця до Замовника при виконанні Тестування Технічних засобів та Капітального ремонту проводиться виключно за рахунок Виконавця.

6.4. Послуги надаються Виконавцем Замовнику відповідно до «Технічних вимог», які є Додатком №3 до цього Договору, що є його невідємною частиною.

6.5. Надання Послуг для кожного Технічного засобу підтверджується Разовим актом прийому-передачі послуг, який складається та підписується представником Виконавця і користувачем Технічного засобу або уповноваженим представником Замовника після перевірки працездатності Технічного засобу. Надані Послуги, підтверджені Разовими актами прийому-передачі послуг, включаються до Акта.

6.6. Виконавець не пізніше 15-го числа кожного місяця, наступного за звітним, надає Замовнику в порядку визначеному п. 13.3. Договору підписаний зі своєї Сторони Акт та оригінал рахунка за звітний місяць.

6.7. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання від Виконавця Акта, зобов’язаний підписати Акт або надати в цей строк вмотивовану відмову.

6.8. У випадку вмотивованої відмови, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів складають двосторонній акт про виявлені дефекти з узгодженим строком та переліком недоліків (дефектів), які усуваються виключно за рахунок Виконавця. Після усунення недоліків (дефектів), вказаних у двосторонньому акті про виявлені дефекти, Замовник підписує відповідний Акт.

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН7.1. Замовник зобов’язаний:7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги;7.1.2. Прийняти надані Послуги згідно з Актом;7.1.3. Призначити уповноваженого представника, відповідального за зв'язок з Виконавцем з

питань надання Послуг та оформлення документації;7.1.4. Для надання Послуг на території Замовника надавати представнику Виконавця

робоче місце, яке відповідає нормам санітарії, електробезпеки та протипожежним нормам.7.1.5. Для направлення Заявок Виконавцю про надання Послуг Замовник зобов’язується у

2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Замовника з Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця.

7.2. Замовник має право:7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем,

повідомивши про це його у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

7.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором; 7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну вартість (ціну) цього Договору

залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

140

Page 141:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

7.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в розділі V цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Передавати Заявки про надання Послуг в диспетчерську службу Виконавця засобами сервіс деск Сервіс Деск (Help Desk) Сторін, а до його інтеграції – засобами електронної пошти: e-mail _______________________ або за телефоном: (___)___-__-__, заявки на надання Послуг.

7.3. Виконавець зобов'язаний: 7.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки та порядку, встановлені цим Договором; 7.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІІ цього Договору; 7.3.3. Забезпечити належне функціонування диспетчерської служби для прийняття заявок;

7.3.4. Використовувати при виконанні ТО, Поточного ремонту та Капітального ремонту оригінальні витратні матеріали та комплектуючі. Як виняток, допускається використання попередньо письмово узгоджених з Замовником ліцензійних витратних матеріалів при наявності гарантії від виробника;

7.3.5. У разі виникнення необхідності заміни окремої запчастини, що не підлягає ремонту, Виконавець повинен використовувати при виконанніПослуг з ремонту Технічних засобів належні запасні частини та комплектуючі, попередньо узгодивши з Замовником їх вартість (за допомогою електронної пошти, письмо та ін.).

7.3.6. В строки передбачені чинним законодавством надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. У податковій накладній, крім індивідуального податкового номера Замовника, в реквізиті податкової накладної «номер філії» обов’язково зазначається числовий номер Замовника – «242».

7.3.7. Для отримання Заявок Замовника про надання Послуг Виконавець зобов’язується у 2-місячний (двомісячний) термін з дати укладення Договору провести інтеграцію Сервіс Деск (Help Desk) Виконавця з Сервіс Деск (Help Desk) Замовника.

7.4. Виконавець має право: 7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги; 7.4.2. На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням з Замовником;7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк, що становить не менше 30 (тридцяти) календарних днів до дня припинення цього Договору.

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі, передбаченому п. 8.3.1. та п. 8.3.2. цього Договору.

8.3. Види порушень та санкції за них, установлені цим Договором:8.3.1. При несвоєчасному або неналежному наданні Послуг Виконавець сплачує Замовнику

штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від вартості несвоєчасно та/або неналежно наданих Послуг.8.3.2. В разі пошкодження або втрати Виконавцем Технічного засобу Виконавець за

власний рахунок відновлює працездатність цього Технічного засобу в строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів або за письмовою згодою Замовника, сплачує Замовнику штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від балансової вартості цього Технічного засобу.

8.4. При несвоєчасній оплаті за надані згідно цього Договору Послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу за кожен день прострочення.

8.5. Відшкодування збитків, сплата неустойки не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

ІХ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

141

Page 142:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходиться поза сферою контролю сторони, яка не виконала зобов’язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя, прийняття відповідних актів органами державної влади та управління тощо, але не обмежуються ними (надалі за текстом – форс-мажор).

9.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов’язання, про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).

9.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно, з наступним поданням документів, зазначених в п.9.4. цього Договору.

9.4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числі Торгово-промислової палати України.

Х. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати

їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У випадку неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.

10.2. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

ХІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими

представниками Сторін та скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін і діє строком до 31 грудня 2019 року (включно). Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

ХІІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ12.1. Кожна зі Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність цього Договору та

одержаної на підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську або комерційну таємницю, та вживати всіх можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

12.2. Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно законодавства України.

12.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін.

12.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог законодавства України.

12.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненнями третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних

142

Page 143:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

(автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

12.6. Виконавець надає беззастережну згоду на розкриття Замовником будь-якої та всієї інформації стосовно Виконавця, умов договорів з Виконавцем та порядку виконання обов’язків за ними аудиторам, які надають Замовнику послуги, пов’язані з основною діяльністю Замовника.

ХІІІ. ІНШІ УМОВИ13.1. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни місцезнаходження,

банківських реквізитів, номерів телефонів та телефаксів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань по ньому.

13.2. Будь-які зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді додаткових договорів до цього Договору, крім випадків передбачених Договором.

13.3. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення можуть також направлятись по телефону, факсу та по електронній пошті, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.

13.4. Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

13.5. Виконавець є платником ________________________________________________. (заповнюється Учасником процедури закупівлі).

13.6. Контактна інформація Сторін та відповідальні особи за виконання Договору:13.6.1. зі сторони Замовника: - по технічним та організаційним питанням – Богомолов Сергій Вікторович, Начальник

управління координації регіональної підтримки робочих місць користувачів департаменту інформатизації, тел. +38 (44) 247 86 13, e-mail: [email protected]

- по питанням матеріально-технічного забезпечення – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]. зі сторони Замовника – Парфьонов Вячеслав Вікторович, Начальник відділу обліку та забезпечення ІТ-активами, тел. +38(044) 247-83-66, e-mail: [email protected]

13.6.2. зі сторони Виконавця – _________________________ тел. (___________), моб. (____________________), e-mail: _____________________.У випадку зміни відповідальних осіб, Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну

про такі зміни не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту настання такої зміни в зазначеному вище порядку. Сторони погодили, що за умов письмового повідомлення про заміну відповідальних осіб, укладення додаткового договору до Договору не потребується.

ХІV. ДОДАТКИ14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:14.1.1. Додаток № 1 – Прейскурант цін на Послуги;14.1.2. Додаток № 2 – Адреси установ філії-Черкаського обласного управління

АТ «Ощадбанк»;14.1.3. Додаток № 3 – Технічні вимоги.

ХV. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»

Виконавець:____________________

143

Page 144:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна,12Г.

П/р 3510400611391 в АТ “Ощадбанк”Код банку 300465

Код в ЄДРПОУ 00032129ІПН 000321226656

Свідоцтво платника ПДВ № 200113872«номер філії 242»

Тел. (044) 247-84-60Факс (044) 247-86-09

E-mail: [email protected]

Посада___________

________________________/___________/

Місцезнаходження:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

144

Page 145:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 1

до Договору №___________ від «____» __________ 2019 року

Прейскурант цін на Послуги*****

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу*****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR1022 1

Canon LBP-2900 1

Canon LBP-6000 18

Canon LBP-6020 8

Canon MF3228 5

Canon MF4410 53

Canon MF4690PL 1

Epson DFX-9000s 8

Epson FX-2190 2

Epson FX-890 123

Epson LX-1170 6

Epson LX-300 11

Epson LX-300+ 59

Epson LX-350 107

HP DeskJet 1000 1

HP DeskJet 1315 3

HP DeskJet 1510 3

HP LaserJet 1320 3

HP LaserJet 3015 1

HP LaserJet M1120 6

HP LaserJet P1102 2

HP LaserJet P1606dn 11

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

14

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M201dw

17

HP LaserJet Pro M227sdn

8

OKI B 432dn 21

OKI B6250dn 12

OKI B6300dn 1

OKI B6500 1

OKI B710DN 11

OKI B721dn 3

OKI C531dn 2

OKI C5850n 1

OKI MB441 16

OKI MB451 4

OKI MB471dnw 241

OKI MB472dnw 41

OKI Microline ML-1120

38

OKI Microline ML-5720

214

145

Page 146:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

OKI Microline MX-50 3

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість запасних частин, необхідних для виконання ремонту, повинна бути ринковою та додатково узгоджується із замовником.***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

________________________/___________/

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

Додаток № 2

146

Page 147:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

до Договору №___________ від „____” __________ 2019 року

Адреси установ філії- Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк»:

Номер установи Населений пункт/Район міста Адреса згідно положення

10023/01 М. ЧИГИРИН 20900, М. ЧИГИРИН, вул. Петра Дорошенка, 1910023/04 ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН 20930, С. МЕДВЕДІВКА, вул. В.Чорновола, 10-а10023/06 ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН 20910, С. РАЦЕВЕ, вул. Центральна, 74-б10023/07 ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН 20924, С. ТІНЬКИ, вул. Небесної Сотні, 6-А10023/018 ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН 19800, СМТ ДРАБІВ, вул. Центральна, буд. 2410023/022 ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН 19812, С. ШРАМКІВКА, вул. Незалежності, буд. 2410023/034 М. ЧЕРКАСИ 18000, М. ЧЕРКАСИ, вул. Смілянська, 210023/035 М. ЧЕРКАСИ 18005, М. ЧЕРКАСИ, бул. Шевченка, 32510023/036 М. ЧЕРКАСИ 18006, М. ЧЕРКАСИ, бул. Шевченка, 47210023/037 М. ЧЕРКАСИ 18029, М. ЧЕРКАСИ, вул. Сумгаїтська, 3910023/038 М. ЧЕРКАСИ 18008, М. ЧЕРКАСИ, вул. Вернигори, 210023/039 М. ЧЕРКАСИ 18003, М. ЧЕРКАСИ, вул. В.Чорновола, 11810023/040 М. ЧЕРКАСИ 18002, М. ЧЕРКАСИ, вул. Небесної Сотні, 510023/041 М. ЧЕРКАСИ 18000, М. ЧЕРКАСИ, вул. Хрещатик,23510023/042 М. ЧЕРКАСИ 18030, М. ЧЕРКАСИ, вул. Подолинського, 910023/043 М. ЧЕРКАСИ 18005, М. ЧЕРКАСИ, бул. Шевченка, 32010023/044 М. ЧЕРКАСИ 18021, М. ЧЕРКАСИ, вул. Сержанта Смірнова, 610023/045 М. ЧЕРКАСИ 18028, М. ЧЕРКАСИ, пр. Хіміків, 6010023/047 М. ЧЕРКАСИ 18002, М. ЧЕРКАСИ, бульвар Шевченка, 13210023/048 М. ЧЕРКАСИ 18029, М. ЧЕРКАСИ, вул. 30р. Перемоги, 2210023/049 М. ЧЕРКАСИ 18034, М. ЧЕРКАСИ, вул. Луначарского, 110023/052 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 19604, С. ЧЕРВОНА СЛОБОДА, вул. Гайдамацька, буд. 17г10023/053 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 19602, С. РУСЬКА ПОЛЯНА, вул. Шраменка, буд. 5510023/056 М. ЧЕРКАСИ 18000, М. ЧЕРКАСИ, вул. Байди Вишневецького, буд. 4710023/062 М. ЧЕРКАСИ 18021, М. ЧЕРКАСИ, вул. Гагаріна, буд. 23, (приміщення 5)10023/064 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 19615, С. МОШНИ, пров. Поштовий, 2410023/065 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 19617, С. БАЙБУЗИ, вул. Леніна, 2а10023/069 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 19635, С. БІЛОЗІР'Я, вул. Незалежності, буд. 17410023/070 ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 19631, С. ДУБІЇВКА, вул. Богдана Хмельницького, 1610023/074 М. ЧЕРКАСИ 18008, М. ЧЕРКАСИ, вул. Смілянська, 144

10023/075ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19500, М. ГОРОДИЩЕ, вул. Миру (вул. Леніна), буд. 86

10023/078ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19511, С. МЛІЇВ, вул. Кушніра Данила (вул. Леніна), буд. 72

10023/080ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19510, С. СТАРОСІЛЛЯ, вул. Леніна, буд. 2

10023/081ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19537, СМТ ЦВІТКОВЕ, вул. Привокзальна, буд. 15

10023/082ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19533, С. ХЛИСТУНІВКА, вул. Леніна, 1

10023/083ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19520, С. ВАЛЯВА, вул. Леніна,15

10023/084 М. ЧЕРКАСИ 18002, М. ЧЕРКАСИ, вул. Небесної Сотні, буд. 30/3

10023/087ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19523, СМТ ВІЛЬШАНА, вул. Шевченка, буд. 55

10023/091 ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 20600, М. ШПОЛА, вул. Волонтерська, буд. 210023/093 ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 20630, С. МАТУСІВ, вул. Кравченка, 710023/0105 ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 20635, С. ЛЕБЕДИН, вул. Центральна, 131

10023/0107КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 20500, СМТ КАТЕРИНОПІЛЬ, пров. Шевченка, 5

10023/0111КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 20505, СМТ ЄРКИ, вул. Свердлова, 1

10023/0121 ХРИСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН 20000, М. ХРИСТИНІВКА, вул. В. Чорновола, буд. 510023/0122 ХРИСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН 20022, СМТ ВЕРХНЯЧКА, вул. Леніна, 2

10023/0134МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 19100, М. МОНАСТИРИЩЕ, вул. Соборна, буд. 130

10023/0135 МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ 19114, СМТ ЦИБУЛІВ, вул. Ватутіна, 19

147

Page 148:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

РАЙОН10023/0149 М. ЧЕРКАСИ 18001, М. ЧЕРКАСИ, вул. Хрещатик, 19010023/0152 СМТ ЛИСЯНКА 19300, СМТ ЛИСЯНКА, вул. Незалежності, буд. 110023/0153 ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН 19340, С. ВИНОГРАД, вул. Леніна, буд. 46-а10023/0165 М. КАНІВ 19000, М. КАНІВ, вул. Шевченка, буд. 610023/0182 М. КАНІВ 19000, М. КАНІВ, вул. Леніна, 18110023/0185 М. КАНІВ 19000, М. КАНІВ, вул. Рибалко маршала, 1-б10023/0186 МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН 20100, СМТ МАНЬКІВКА, вул. Благодатна, буд.2

10023/0201

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

19400, М. КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 20

10023/0202

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 19451, СМТ СТЕБЛІВ, вул. Нечуя Левицького, 5

10023/0205

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 19443, С. СЕЛИЩЕ, вул. Заводська, 3

10023/0206

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

19400, М. КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Костомарова, 20

10023/0207

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 19422, С. НЕТЕРЕБКА, вул. Центральна, 168

10023/0218 КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 20800, М. КАМ'ЯНКА, вул. Героїв Майдану, буд. 4110023/0219 КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 20842, С. ТЕЛЕПИНЕ, вул. Леніна, 6510023/0232 КАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 20813, С. КОСАРІ, вул. Перемоги, буд.5

10023/0233ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 20200, М. ЗВЕНИГОРОДКА, пров. Віктора Погорілого, 1

10023/0239 М. ВАТУТІНЕ 20250, М. ВАТУТІНЕ, просп. Ватутіна, буд. 1910023/0257 ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН 20400, М. ТАЛЬНЕ, вул. Гагаріна, 1510023/0272 М. ЗОЛОТОНОША 19700, М. ЗОЛОТОНОША, вул. Шевченка, 11510023/0274 ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН 19774, С. БЛАГОДАТНЕ (ЧАПАЄВКА), вул. Жовтнева, 110023/0278 ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН 19741, С. ВОЗНЕСЕНСЬКЕ, вул. Леніна, 2110023/0279 М. ЗОЛОТОНОША 19700, М. ЗОЛОТОНОША, вул. Садовий проїзд, 1310023/0281 ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН 19763, С. КРОПИВНА, вул. Шкільна, 2710023/0286 ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН 19715, С. ГЕЛЬМЯЗІВ, вул. Садова, 510023/0289 ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН 19723, С. ПІЩАНЕ, вул. Леніна

10023/0293ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19900, СМТ ЧОРНОБАЙ, вул. Центральна, буд. 132

10023/0294ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19914, С. БОГОДУХІВКА, вул. Гагаріна, 31-а

10023/0295ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19940, С. ВЕЛИКА БУРІМКА, вул. Леніна, 1

10023/0300ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19950, С. ІРКЛІЇВ, вул. Богдана Хмельницького, 13

10023/0302ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19963, С. ВАСЮТИНЦІ, вул. Ленінa, 62-а

10023/0303ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19954, С. СТАРИЙ КОВРАЙ, вул. Леніна, 24

10023/0309ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19961, С. СТЕПОВЕ (ЛЕНІНСЬКЕ), вул. Жовтнева, 14

10023/0313ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН 19971, С. КЛІЩИНЦІ, вул. Орла, 5

10023/0322 ЖАШКІВСЬКИЙ РАЙОН 19200, М. ЖАШКІВ, вул. Шевченка, буд. 410023/0349 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Небесної Сотні, 17/110023/0350 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Європейська, буд. 7/110023/0352 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Більшовицька, 310023/0360 УМАНСЬКИЙ РАЙОН 20351, СМТ БАБАНКА, вул. Леніна, 3410023/0366 УМАНСЬКИЙ РАЙОН 20382, С. ЛАДИЖИНКА, вул. Гагаріна, 4510023/0367 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Київська, 31-а10023/0377 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Леніна, 2310023/0383 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Пролетарська, 610023/0389 М. УМАНЬ 20300, М. УМАНЬ, вул. Енергетична, 14-б

148

Page 149:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

10023/0391 М. СМІЛА 20700, М. СМІЛА, вул. В. Чорновола, буд. 410023/0392 СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 20721, С. БАЛАКЛЕЯ, вул. Незалежності, 210023/0394 М. СМІЛА 20700, М. СМІЛА, пров. Тараса Шевченка,310023/0399 М. СМІЛА 20700, М. СМІЛА, вул. Соборна, буд. 9410023/0404 М. СМІЛА 20700, М. СМІЛА, вул. Кармелюка, 82

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

________________________/___________/

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

149

Page 150:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток № 3до Договору №___________

від «____» __________ 2019 року

Технічні вимоги Скорочення:Банк – Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк»Підрядник – організація, яка відповідно до укладеного з Банком договору, надає послуги з супроводження друку.ЦА – центральний апарат Банку.РГ – робоча група.ТВБВ–відділення Банку (територіально відокремлене безбалансове відділення).ПРМ – підрозділи підтримки робочих місць ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ.ІТ – підрозділ матеріально-технічного забезпечення (відділ обліку та забезпечення IT-активами управління ІТ-активами департаменту інформатизації) ЦА АТ «Ощадбанк».МТЗ РУ - співробітник ПРМ, відповідальний за напрямок обліку та забезпечення ІТ-активами, що працює в РУ.РМ – робоче місце користувача.SD – Служба Сервіс-Деск/Хелп ДескТехнічні засоби (Обладнання)– друкувально-розмножувальні пристрої (принтери, сканери, копіри, багато-функціональні пристрої тощо), які використовуються підрозділами Замовника.Працездатний стан – стан Технічного засобу, який характеризується його здатністю виконувати усі функції, передбачені технічною документацією підприємства-виробника Технічного засобу.Технічне обслуговування(надалі за текстом - ТО) – це комплекс послуг, спрямований на підтримку Технічних засобів у працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і складається з разового технічного обслуговування, заправки та Відновлення.Разове технічне обслуговування (надалі за текстом – РТО) - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання технічних засобів у Працездатному стані та збільшення міжремонтних строків і включає послуги з перевірки правильності експлуатації, очищення від пилу та бруду внутрішнього простору Технічного засобу, контролю за станом складових частин. Виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.Заправка - це комплекс послуг з відновлення працездатності тонер-картриджу або драм-картриджу (в залежності від типу пристрою), що включає в себе його часткове розбирання, очищення від бруду, наповнення картриджу фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Відновлення - це комплекспослуг з відновлення працездатності драм-картриджа або драм-юніту (блок формування зображення), що включає в себе його повне розбирання, очищення від бруду, технічний аналіз працездатності всіх деталей та заміну зношених, наповнення картриджа фарбувальним матеріалом (тонер, фарбувальна стрічка, чорнила), збирання та тестування.Діагностика технічних засобів - це комплекс послуг, пов’язаних з визначенням стану як Технічного засобу в цілому, так і всіх його складових частин на спеціалізованих робочих місцях Виконавця. За результатами тестування Виконавець надає підписаний зі своєї сторони Акт визначення технічного стану Технічного засобу. Поточний ремонт – це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу із заміною або відновленням складових частин на місці знаходження Технічного засобу.Капітальний ремонт - це комплекс послуг з відновлення працездатності Технічного засобу до повного або близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його складових частин, у тому числі базових, на спеціалізованих робочих місцях Виконавця.Ремонт – це роботи з Поточного або Капітального ремонту Технічних засобів.Гарантійний строк – період, протягом якого проводиться Гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт – це послуги з відновлення працездатності Технічного засобу. Який може бути наданий виробником та/або постачальником Обладнання, виконавцем послуг з Поточного та/або Капітального ремонту. Такі послуги є безкоштовними.ВМ – витратні матеріали (картриджи, фотобарабани, туби тощо)

150

Page 151:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Обслуговування ВМ – заправка, відновлення або заміна картриджу, туби тощо, включає в себе, при необхідності та в залежності від типу пристрою, заміну чипу.Обслуговування Обладнання – ремонт, діагностика, технічне обслуговування тощо. Технічне обслуговування може також містити Обслуговування ВМ. Сервісний центр – сервісний центр Виконавця або сервісний центр, з яким Виконавець має договірні відносини.

Загальна схема взаємодії:

………………

!!! Важливо!!! Взаємодія Замовника та Виконавця щодо відкриття та виконання заявок користувачів забезпечується виключно інтеграцією SD Банку та власною аналогічною системою Виконавця.Обслуговування ВМ та Обладнання:1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD Банку від РМ). Звернення повинно містити наступну інформацію:

один запит дорівнює одному пристрою/картриджу наявність адреси заявника наявність телефону заявника наявність інвентарного номеру пристрою одна заявка не може містити низку інцидентів (навіть, якщо вони стосуються того ж

самого пристрою) – кожен наступний інцидент повинен бути відображено в окремій заявці.

2. Інженер ПРМ аналізує необхідність проведення послуг (обслуговування ВМ/обладнання) та здійснює первісну оцінку якості отриманого звернення, відповідно до вимог (п. 1).

2.1. Обслуговування ВМ: ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця для обслуговування ВМ. Обслуговування

ВМ Виконавцем здійснюється згідно цін та послуг за договором. Для деяких типів картриджів, які не підлягають заправці (список формується Виконавцем) або використовуються пристроями, не включеними в договір, або якщо потреба відноситься до обладнання, яке перебуває на гарантії виробника (інформація щодо гарантії міститься у базі даних конфігураційних одиниць CMDB Замовника), забезпечення необхідним картриджем виконується за рахунок централізованого резерву нових оригінальних РМ, який забезпечується Банком.

На робочих місцях користувачів для оперативної заміни буде сформований резерв картриджів. Підтримку резерву картриджів на робочих місцях користувачів забезпечує Виконавець, виходячи з актуального об’єму друку, та для забезпечення неперервності підтримки друку.

Після підтвердження виконання послуг Виконавцем (закриття звернення), ПРМ здійснює закриття звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання:

ПРМ формує пов’язане звернення до Виконавця.

151

Підрядник

ТВБВ

ПРМ

ТВБВ ТВБВ

РМ РМ РМ РМ РМ РМ

Page 152:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Діагностика Обладнання Виконавцем в офісі установи Банку або вивіз Виконавцем Обладнання виконується в залежності від складності ремонту та згідноакта прийому-передачі. При виконанні ремонту Обладнання в офісі установи Банку необхідне узгодження з

відділом обліку та забезпечення IT-активами Управління ІТ-активами департаменту інформатизації ЦА вартості запасних частин, необхідних для ремонту (засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ), окрім випадків в яких вартість запасних частин не перевищує 500 грн. без НДС. Вартість запасних частин повинна бути конкурентно-спроможною. При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При ремонті на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним Обладнанням Виконавця, на період ремонту. В касових вузлах підмінне Обладнання надається обов’язково. ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ

«Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання. Відповідно до рольової інструкції користувача автоматизації процесів управління ІТ, згідно рекомендацій ITIL, після виконання послуг по зверненню користувачу приходить лист про надання Послуг. Якщо користувач згоден з нажданням послуг він проставляє галочку "Дякую, рішення мені допомогло". Якщо не виконано ні яких дій по підтвердженню звернення то воно автоматично закривається через 3 дні.

3. Постачання ВМ та обладнання виконується за рахунок Виконавця безпосередньо за адресою кінцевого користувача-ініціатора заявки згідно із наданим переліком установ Банку. Винятком є ВМ для обладнання, яке перебуває на гарантії виробника.4. Послуги з Обслуговування ВМ та Обладнання надаються згідно з наведеним Переліком Послуг.5. Пропозиція щодо Обслуговування ВМ та Обладнання повинна врахувати наступні середньомісячні об’єми запитів:

Обслуговування ВМ – 1200 заявок; Обслуговування Обладнання – 150 заявок.

6. Вимоги до виконання послуг (SLA).

6.1. Час реакції на заявку Обслуговування ВМ та Обладнання – 1 робоча година в період з понеділка до суботи.

6.2. Час виконання заявки на: Обслуговування ВМ:

- для установ, розташованих в обласних та районних центрах: до 24 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, 8 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

- для установ, розташованих у віддалених районах регіону (за межами обласних та районних центрів): до 48 робочих годин - у випадку існування резерву за адресою замовника, до 24 робочих годин – у випадку відсутності резерву за адресою замовника;

Обслуговування Обладнання: не більше 16 робочих годин у випадку відсутності заміни.

6.3. Гарантійний строк: Обслуговування ВМ: не менш 30 календарних днів від дати виконання (закриття)

заявки; Обслуговування Обладнання: не менше 30 календарних днів (у випадку вартості

запасних частин до 300 грн.) та не менше 90 календарних днів (у випадку вартості запасних частин від 300 грн.) від дати виконання (закриття) заявки.

152

Page 153:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

До переходу на загальну схему взаємодії (інтеграція SD Банку та Виконавця – протягом не більше 2-х місяців від дати підписання договору), застосовується схема роботи «до впровадження інтеграції з SD» (в ланцюг загальної схеми Виконавець - ПРМ включено РГ МТЗ.ІТ.):1. Отримання заявки від користувача (на схемі – формується звернення в SD від РМ).2. Інженер ПРМ аналізує необхідність надання послуг (обслуговування ВМ/Обладнання).

2.1 Обслуговування ВМ: При відсутності в резерві Банку ВМ, ПРМ формує завдання для РГ МТЗ.ІТ для

здійснення Обслуговування ВМ; здійснення Обслуговування ВМ Виконавцем згідно цін та послуг за договором; Після підтвердження надання послуг Виконавцем (за інформацією від Виконавця

закриття звернення – зміна статусу запиту Виконавця на «виконано») РГ МТЗ.ІТ здійснює закриття запиту ПРМ;

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

2.2 Обслуговування Обладнання: Обслуговування Обладнання виконується Виконавцем в офісі Банку або в Сервісному

центрі, в залежності від складності ремонту. При Обслуговуванні Обладнання на місті, узгодження ремонту, в обов'язковому

порядку, виконується в режимі «он-лайн» з РГ МТЗ.ІТ засобами електронної пошти (на адресу відповідальної особи РГ МТЗ.ІТ). При позитивному узгодженні - здійснюється ремонт пристрою.

При Обслуговуванні Обладнання на стороні Виконавця, при необхідності та за наявності, здійснюється забезпечення Замовника підмінним обладнанням Виконавця.

ПРМ закриває звернення з залученням заявника відповідно до затверджених у АТ «Ощадбанк» процесів. Закриття звернення користувача є ознакою успішного виконання завдання.

Приклади необхідної інформації для надання послуг Виконавцем зазначені нижче (з запиту користувача):

№ звернення

Модель обладнання

Інвентарний та серійний номери

Опис інциденту адреса пристрою контактна особа Банку

SC-0700000 принтер ND 77 Інв. 123948, сер. 6463315473

Не друкує картридж/принтер

вул. Січових Стрільців, 32-38, місто Київ, 04053

Іванов Іван, т.5785555

SC-0700000 ОКІ-МВ472 Інв. 112761 Тонер відсутній просп. Перемоги, 54А, м. Київ, 03680

Сидоров Михайло, т.5785555

!!!Важливо!!! Взаємодія, в обов'язковому порядку, виконується тільки через систему обліку заявок SD із зазначенням інвентарного номера пристрою і його місця розташування, що в подальшому буде відображено в підсумкових актах наданих послуг.

Замовник:публічне акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.

Госпітальна,12Г.

Посада___________

________________________/___________/

Виконавець:____________________

Місцезнаходження:________________________________________________

Посада___________

________________________/___________/

153

Page 154:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток 16документації конкурсних торгів

Форма еталонного замовлення*****

Лот 1 – централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друку-вально-помножувального обладнання для філії – Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк»

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR1133 iF 40

Canon LBP-6000 14

Canon MF3228 7

Canon MF4410 18

Epson DFX-9000s 2

Epson FX-2190 17

Epson FX-890 212

Epson LX-1050+ 1

HP LaserJet 1100 3

HP LaserJet 1200 1

HP LaserJet 1220 1

HP LaserJet 1320 6

HP LaserJet P1102 10

HP LaserJet P1606dn 17

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

32

HP LaserJet Pro M177 2

HP LaserJet Pro M225dn

70

HP LaserJet Pro M227sdn

16

OKI B6250dn 12

OKI B6500dn 4

OKI C531dn 3

OKI C5850dn 11

OKI MB441 106

OKI MB471dnw 22

OKI MB472dnw 16

OKI Microline ML-5521

5

OKI Microline ML-5720

206

OKI Microline ML-5721eco

4

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість ремонту не враховує вартість запасних частин – узгоджується окремо.

154

Page 155:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

Додаток 17документації конкурсних торгів

Форма еталонного замовлення*****

Лот 2 – централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Запорізького обласного управління АТ «Ощад-банк»

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Canon iR1133 iF 33

Canon LBP-6020 1

Canon MF3228 12

Canon MF4018 56

Canon MF4410 27

Canon MF4690PL 2

Epson FX-2190 10

Epson FX-890 62

Epson LX-300 10

Epson LX-300+ 114

Epson LX-350 69

HP LaserJet 1200 1

HP LaserJet 1320 5

HP LaserJet P1102 16

HP LaserJet P1606dn 3

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M201dw

1

OKI B2400 1

OKI MB441 48

OKI MB451 8

OKI MB471dnw 122

OKI MB472dnw 76

OKI Microline 3310 8

OKI Microline ML-1120

2

OKI Microline ML-5521

2

OKI Microline ML-5720

121

OKI Microline ML-5721eco

2

OKI Microline MX-100

1

OKI Microline MX- 1

155

Page 156:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

1050SIEMENS-NIXDORF NIXDORF ND77

94

Xerox 3200MFP 5

Xerox WC3119 4

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість ремонту не враховує вартість запасних частин – узгоджується окремо.***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

156

Page 157:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

Додаток 18документації конкурсних торгів

Форма еталонного замовлення*****

Лот 3 – централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Рівненського обласного управління АТ «Ощад-банк»

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR2016J 1Canon MF3228 18Canon MF4018 36Canon MF4410 57Epson FX-1180 4Epson FX-890 106Epson LX-300 6Epson LX-300+ 28HP DeskJet 1000 1HP DeskJet 1220C 1HP DeskJet 1510 2HP LaserJet 1300 1HP LaserJet 1320 27HP LaserJet 2300DN 1HP LaserJet P1606dn 36HP LaserJet Pro 400 M401 dne

18

HP LaserJet Pro M177 1HP LaserJet Pro M201dw

10

HP Photosmart7150 ColorInkJet printer

1

OKI B 432dn 4OKI B6300dn 9OKI B721dn 2OKI C530dn 1OKI MB441 52OKI MB471dnw 20OKI MB472dnw 225OKI Microline ML-1120

108

OKI Microline ML5520

1

OKI Microline ML-5720

311

OKI Microline MX-50 2Xerox 3200MFP 13Xerox WC3119 4

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість ремонту не враховує вартість запасних частин – узгоджується окремо.

157

Page 158:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

Додаток 19документації конкурсних торгів

Форма еталонного замовлення*****

Лот 4 – централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Хмельницького обласного управління АТ «Ощад-банк»

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon 810 1Canon LBP-6000 16Canon MF3228 20Canon MF4018 30Canon MF4410 10Canon MF4550 5Epson DFX-9000s 1Epson FX-1180 11Epson FX-2190 1Epson FX-890 119Epson LX-1170 8Epson LX-300 22Epson LX-300+ 5HP DeskJet 1000 7HP LaserJet 1012 1HP LaserJet 1200 2HP LaserJet 1320 4HP LaserJet 2300DN 1HP LaserJet P1606dn 21HP LaserJet Pro 400 M401 dne

11

HP LaserJet Pro M177 1HP LaserJet Pro M252dw

1

OKI B4350 1OKI B6250dn 2OKI MB441 60OKI MB451 20OKI MB471dnw 83OKI MB472dnw 51OKI Microline 3310 1OKI Microline ML-1120

4

OKI Microline ML-5720

260

Xerox WC PE120 1

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість ремонту не враховує вартість запасних частин – узгоджується окремо.

158

Page 159:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

Додаток 20документації конкурсних торгів

Форма еталонного замовлення*****Лот 5 – централізована послуга з технічного обслуговування та ремонту друкувально-помножувального обладнання для філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощад-банк»

Модель обладнання К-ть

Заправка* Відновлення/заміна** Ресурс,

сторінок/знакі

в

Маса тонеру

для заправки, гр.

Разове ТО,

грн. (з ПДВ)**

*

Діагностика технічного

засобу грн.(з ПДВ)

Ремонт технічного засобу*****

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна, грн.

(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Ціна,грн.(з ПДВ)

Гарантія, дн.

Canon iR1022 1

Canon LBP-2900 1

Canon LBP-6000 18

Canon LBP-6020 8

Canon MF3228 5

Canon MF4410 53

Canon MF4690PL 1

Epson DFX-9000s 8

Epson FX-2190 2

Epson FX-890 123

Epson LX-1170 6

Epson LX-300 11

Epson LX-300+ 59

Epson LX-350 107

HP DeskJet 1000 1

HP DeskJet 1315 3

HP DeskJet 1510 3

HP LaserJet 1320 3

HP LaserJet 3015 1

HP LaserJet M1120 6

HP LaserJet P1102 2

HP LaserJet P1606dn 11

HP LaserJet Pro 400 M401 dne

14

HP LaserJet Pro M177 1

HP LaserJet Pro M201dw

17

HP LaserJet Pro M227sdn

8

OKI B 432dn 21

OKI B6250dn 12

OKI B6300dn 1

OKI B6500 1

OKI B710DN 11

OKI B721dn 3

159

Page 160:  · Web viewEpson LX-1050+ 1 HP LaserJet 1100 3 HP LaserJet 1200 1 HP LaserJet 1220 1 HP LaserJet 1320 6 HP LaserJet P1102 10 HP LaserJet P1606dn

OKI C531dn 2

OKI C5850n 1

OKI MB441 16

OKI MB451 4

OKI MB471dnw 241

OKI MB472dnw 41

OKI Microline ML-1120

38

OKI Microline ML-5720

214

OKI Microline MX-50 3

* У вартість заправки входить заміна чипу** У вартість відновлення картриджа входить заправка тонером, заміна фотобарабану та леза очистки, а також, при необхідності, лезо дозування, вал заряду, магнітний вал.***Разове ТО виконується за окремим замовленням Замовника у випадку необхідності, а також у випадках, якщо при виконанні ремонту вартість заміненої запчастини складає більш ніж 300 грн. з ПДВ.**** Вартість ремонту не враховує вартість запасних частин – узгоджується окремо.***** Якщо при заправці та відновленні заміна чипу не передбачена, цей факт необхідно відзначити у відповідній позиції Прейскуранту

160