Web view £“retilen elektrik enerjisi kablolar ile r£¼zgar t£¼rbini kulesindeki enerji panosuna al¤±n¤±r

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view £“retilen elektrik enerjisi kablolar ile r£¼zgar...

İZMİR İLİ BERGAMA-DİKİLİ İLÇESİ VETO RES REVİZYON -İLAVE İMAR PLANI

VENTO RES

İLAVE - REVİZYON

UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA

RAPORU

1-PLANLAMANIN KONUSU:

İzmir ili,Bergama ve Dikili İlçesi , Alacalar ve Çakırlar mahallesi sınırlarında yapılmış olan Rüzgar Enerji Santrali imar planında Revizyon yapılması Planlamanın konusunu oluşturmaktadır.2014 yılında yapılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan Nazım İmar Planı ile İlgili Belediyeleri tarafından onaylanan Uygulama imar planlarında Türbin sayısının 9 adetten 7 ye düşürülmesi,imalat aşamasında inşaa edilen türbin ulaşım yollarının zeminde inşaa edilen durum ile plan üzerinde gösterilen yol güzergahlarında kısmen farklılıkların bulunması,Türbin alanlarının kare olan biçiminin daha az alan içermesi nedeniyle sekizgen hale getirilmesi,Şalt merkezi alanın büyütülmesi plan revizyonunda yapılan temel değişikliklerdir.

2-PLANLAMANIN KONUMU:

Planlama alanı Türkiye'nin batısında Ege Bölgesinin kuzeyinde İzmir ili Bergama ilçesi ve Dikili ilçesi sınırları içersinde Alacalar -Çakırlar mahallesi tapulama sahası içersinde yer alır.

planlama alanı

Planlama alanının kuzeyinde Balıkesir Ayvalık ilçesi,doğusunda Kınık ilçesi,güneyinde Aliağa ilçesi,batısında Dikili ilçesi yer almaktadır.

3-PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI:

Vento RES projesi Türkiye'nin batısında Ege Bölgesinde İzmir ili sınırları içersinde bulunmaktadır.Proje alanı,İzmir ili,Bergama ilçesi Alacalar ve Çağan köyü sınırlarında Geyikli tepe mevkiinde yer alır.

BERGAMA:

Vento RES projesi Bergama ilçesinin kuzey batısında yer alır.Alacalar köyüne yaklaşık 3.5 km mesafede bulunan proje alanı,köyün kuzeyinde yer alır.Çağlan köyünün doğusunda bulunan proje alanı,köye yaklaşık 4 km mesafededir.

Bergama, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın 999., Türkiye’nin 13. ve İzmir’in ilk UNESCO Dünya Mirası kentidir. İlkler kenti Bergama; Parşömenin anavatanı, eczacılığın babası Hekim Galenos’un kenti, 1937 yılından bu yana Türkiye’nin ilk yerel festivaline hiç ara vermeksizin ev sahipliği yapmış ve yapmaya da devam eden kent, İncil’de geçen Anadolu’daki yedi kiliseden birine sahip kent, dünyanın en dik tiyatrosuna sahip kent gibi pek çok nitelemeye sahiptir.

Bergama adı, antik dönemdeki Pergamon isminden gelmektedir. İlk çağda muhteşem abideleriyle büyük bir şehir ve aynı adı taşıyan krallığın merkezi olmasının yanı sıra, Ortaçağın önemli stratejik mevkii, Karesioğulları’nın ikinci başkenti ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli merkezlerindendir.

İlçe, Ege Bölgesi’nin kuzey batısında İzmir İline bağlı, 37.07 kuzey enleminde, 27.12 doğu boylamı arasında yer almakta olup, doğusunda Soma ve Kınık, kuzeyinde Burhaniye ve İvrindi olmak üzere, batısında Ayvalık ve Dikili, güneyinde Aliağa ile çevrilidir. Güneybatı istikametinde Ege Denizi sahili yer almaktadır. İzmir il merkezine 107 km mesafede, denize kıyısı olan bir ilçedir.

Kent kuzeyinde Madra Dağı, (En yüksek yeri-Geyikli: 1051 metre) güneyinde Yunt Dağı, (En yüksek yeri Maya Tepesi: 1344 metre) dağ silsileleri ile çevrili Bakırçay havzasında kurulmuştur. Bakırçay ovasının uzunluğu 45 km, genişliği yer yer 15 ile 20 km arasında değişmektedir. İlçe merkezinin rakımı 68 metre olup, Akropol’deki rakımı 331 m.'dir.

Adını verdiği ovayı ikiye bölen Bakırçay, Balıkesir’in 30 km. güneyindeki Davullu dağlarından doğar. Madra ve Yunt dağlarından katılan Glenbe, Aksu, Yağcılı, Menteşe, İlya, Karadere, Kırkgeçit, Gümüş, Kestel, Bergama, Sarıırmak, Sınır dereleri ile beslenir. 120 km uzunluğunda ve rejimi düzensizdir.

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçen Bergama’da Akdeniz iklimi hâkimdir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı 15-20 derece arasındadır. Rüzgârlar yaz ve kış kuzeyden yıldız, kuzeydoğudan poyraz, kuzeybatıdan karayel eser. Lodos ve batı rüzgârları yağmur getirir. Yıllık yağış miktarı 600 mm3 civarındadır.

Bergama; 1.573 km²’lik alanı ile 30 ilçesi bulunan İzmir’in alan bakımından en büyük ilçesidir. TÜİK 2016 verilerine göre ilçenin toplam nüfusu 102.090’dır. İzmir’in 30 ilçesi arasında 13. nüfus yoğunluğuna sahip ilçedir.

Bergama’nın uzun yıllardan beri en önemli gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım sektörü de kendi içinde belli başlı ürünler dışında çeşitlilik sağlayamamıştır. Halkın geçimini sağladığı en önemli tarım ürünleri pamuk, tütün, domates, zeytin, mısır ve buğday sayılabilir. Bölge toprağı ve arazi yapısı, yeni yatırımcılara çeşitlendirme konusunda açık alan özelliği taşımaktadır.

Bergama yöresi madencilik sektörü açısından zengin bir potansiyele sahiptir. İşletilmekte olan maden yatakları granit, mermer, altın, perlit ve taş ocaklarıdır. Yöre, doğal kaplıca suları ve su kaynakları yönünden de zengindir.

Bergama Belediyesi’nin kurulduğu tarih olarak kabul edilen 1869 yılında, Bergama 6 adet mahalleye sahipken 01.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı kanununun köy ve beldelerin mahalle statüsüne alınması hükmü sonrası 18’i ilçe merkezinde olmak üzere toplam mahalle sayısı 137’ye ulaşmıştır.

DİKİLİ:

 İlçemiz konumu itibariyle Ege denizi kıyısında ve Midilli Adası karşısında yer alır. Komşu ilçeler Ayvalık, Bergama ve Aliağa’dır. Dikili’nin yerel konumu 39 derece 03 saniye kuzey enlemi ile 26 derece 52 saniye doğu boylamı arasına düşer. İlçe Merkezinin konumu ise Batısı Ege denizi, Güneyi Karadağ’ın eteği olan Kızılçukur ve Ali Petre bayırı, doğusu Uçar ve Katrancı bayırı ve kuzeyi de ova ile çevrilidir.

        

        Sınırları ise; kuzeyden Madra Çayını izleyerek Kozak yükseltisine ve Kaplan Mahallesinin altındaki köprüye kadar uzanır. Büveler, Kemente ve Kartal yaylalarını içine alarak Geyikli Dağı’na ulaşır. Güneyden kemikli burnundan Bakırçay’ın ağzına ve Bakırçay boyunca Aşağıkırıklar mahallesi yakınına kadar gelir. Batıdan Madra Çayı ağzından Dikili, Bademli ve Çandarlı, Doğudan Aşağıkırıklar mahallesi yakınından Sağancı ve Yenice mahalleleri arasından Geyikli Dağına kavuşur. İlçemiz İzmir’e 118, Ayvalık’a 42, Altınova’ya 25, Bergama’ya 24 ve Kınık’a 42 km. uzaklıktadır. Deniz yolu olarak ise İzmir’e 66 mil, İstanbul’a 228 mil ve Midilli’ye 18 mil uzaklıktadır.

 Dikili, İlçe merkezi ve 26 mahalleden oluşan idari yapıya sahiptir. Dikili İlçesinin toplam 30 Mahallesi vardır. Mahalleler genellikle ulaşım yollarına ve tarım alanlarına yakın kurulmuşlardır. Bu mahallelerin yol, su, elektrik gibi sosyal yaşantısı, bunun yanında devlet yönetimi ile halkın arasındaki müspet ilişkiyi sağlayan hizmetler son derece iyi durumdadır. Devletin yapmakta olduğu hizmetler açısından hizmetin gitmediği mahalle yoktur. İdareye yardımcı, idare ile halk arasında ilişkiyi sağlayan muhtarlık birimleri, yasalar ve görevleri konusunda yeterli bilgi düzeyine sahiptirler.

        

        İlçe halkının devlet yönetimine güveni tamdır. Bu güveni sarsacak veya devletin müdahalesini gerekli kılacak çapta hiçbir olay olmamıştır. Halkın ekonomik gücünün ve eğitim düzeyinin iyi oluşu devlet yönetimiyle halk arasındaki ilişkilerin istenilen düzeyde olmasını sağlamaktadır.

 Tarım girdileri ve diğer sektörlerin kazançlarının yeterli oluşu halkın satın alma gücünü artırmakta ve sosyal seviyeyi yükseltmektedir. Halkın satın alma gücünün yeterli olmasından dolayı, mahallelerimizde bile elektrikle çalışan soğutucu, televizyon ve diğer elektrikli ev aletlerini kullanımda %80-90 boyutuna gelmiştir.

 

        İlçede konut büyük boyutlara ulaşan bir sorun değildir. Yapılan istatistiklerden her 5 kişiye bir konut düştüğü görülmüştür. Turistik özelliği sebebiyle yaz aylarında geçici olarak konut sorunu olmaktadır. Bunun yanında sadece yaz aylarında kullanılan, halkın yazlık dediği konut miktarı da yine ilçenin turistik özelliği sebebiyle devamlı artmaktadır.

 

        Okuma yazma oranı yüksek olan ilçemizde, halkın kişisel ve toplumsal ilişkilerindeki sosyal yaşantısı oldukça iyi durumdadır.

        İlçe halkının tümünde davranış, konuşma tarzı, giyim, kuşam, gelenek, görenek ve bunların uygulaması, olaylara tepki ve duyarlılık yönünden güzel bir ahenk gözlenmektedir.  

        İlçemizde günlük yaşam ve mevcut küçük sanayinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi Bergama Trafo Merkezinden temin edilmektedir. Usulsüz ve kaçak elektrik kullanımına karşı devamlı önlemler alınmaktadır. Şu anda elektriği olmayan mahallemiz bulunmamaktadır. İlçe merkezindeki elektrik abone sayısı 40.000 (mahalleler dahil) dir.

        İlçemizde sağlık hizmetleri, çevre sağlığı, suları klorlamak, hastalık etkeni kara sinek ve sivri sinek gibi haşerelerle mücadele için  tedavi yöntemleri uygulanmakta ve aşılama kampanyaları sürdürülmektedir. Bu hizmetler Sağlık Grup Başkanlığı ile Çandarlı Sağlık Ocağı doktorları ve yardımcı personeli ile yapılmaktadır.

        Alınan önlemlerle bugüne kadar İlçemizde