of 37 /37
Aktualizacja 4.8v Wiatr Losu

^Wiatr Losu - cmsstatic.aion.gameforge.com Notes_PL... · Walka terytorialna - nagroda Po podboju danego terytorium nagroda wysyłana jest pocztą do generała brygady. Ranking Przedmiot

  • Author
    leduong

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ^Wiatr Losu - cmsstatic.aion.gameforge.com Notes_PL... · Walka terytorialna - nagroda Po podboju...

Aktualizacja 4.8v

Wiatr Losu

Tre Obszary ............................................................................................................................................................ 4

Nowe obszary: Signia & Vengar ..................................................................................................................... 4

Oglne zmiany obszarw .............................................................................................................................. 4

Walka terytorialna ............................................................................................................................................ 5

Walki terytorialne warunki udziau ............................................................................................................. 5

Walka terytorialna wymagania rangi .......................................................................................................... 5

Walka terytorialna - nagroda ........................................................................................................................ 6

PvP ................................................................................................................................................................... 6

Instancja ........................................................................................................................................................... 7

Makarna ....................................................................................................................................................... 7

Zapiecztowany Hol Wiedzy ......................................................................................................................... 7

Wzmocnione Instancje.................................................................................................................................. 7

Pochonite Instancje ................................................................................................................................... 8

Inne zmiany .................................................................................................................................................. 8

Walka w twierdzach .......................................................................................................................................... 9

Posta ............................................................................................................................................................. 10

Umiejtno ................................................................................................................................................... 11

Zmiany UI ................................................................................................................................................... 11

Nowe umiejtnoci ..................................................................................................................................... 12

Zmienione umiejtnoci .............................................................................................................................. 15

Usunite umiejtnoci ................................................................................................................................ 19

Dalsze zmiany umiejtnoci ........................................................................................................................ 20

Rozwizania problemw ............................................................................................................................. 20

Stygmat .......................................................................................................................................................... 22

Zaczarowywanie stygmatw ....................................................................................................................... 23

Inne zmiany ................................................................................................................................................ 23

Przedmiot ....................................................................................................................................................... 24

Nowe przedmioty ....................................................................................................................................... 24

Zmiany w przedmiotach .............................................................................................................................. 25

IU ................................................................................................................................................................... 27

Zmiany IU ................................................................................................................................................... 27

Rozwizania problemw ............................................................................................................................. 28

Misje .............................................................................................................................................................. 28

Nowe misje ................................................................................................................................................ 28

Zmiany w misjach ....................................................................................................................................... 33

Rozwizywania problemw......................................................................................................................... 34

NPC ................................................................................................................................................................ 34

Nowi NPC ................................................................................................................................................... 34

Zmiany w NPC............................................................................................................................................. 36

Rozwizania problemw ............................................................................................................................. 37

Otoczenie ....................................................................................................................................................... 37

Obszary

Nowe obszary: Signia & Vengar Wielka inwazja oraz dza wadzy Beritry odbija si na caej Atreii. Zniszczenie pieczci zaginionego kontynentu spowodowao wstrzs, ktry doprowadzi do zaamania si ldu. Sarpan, Tiamaranta a take Katalam pochonite zostay przez gbiny morza, z gbin za wyoni si nowy kontynent. Daeva, ktrym udao si ocale, zaszywaj si wgb tej krainy, w ktrej urzdzaj posterunki zewntrzne celem jej zbadania. Elyosi osiadaj si na zachodzie, a namioty swe rozbijaj w Signii. Asmodian pocigaj za wschodnie tereny zwane Vengar. Powstrzymanie Beritry zaley obecnie od Daeva. Jego celem jest przywaszczenie sobie nieznanej mocy zapiecztowanej na tym kontynencie.

Oglne zmiany obszarw

Poprzez zniszczenie pieczci oraz wstrzsy ldw niektre obszary Balaurei zostay pochonite przez gbiny mrz. .

Pochonita obszary

Sarpan Tiamaranta Oko Tiamaranty

Pnocny Katalam Poudniowy Katalam

Podziemia Katalam dostpne s ju wycznie w okrelonych porach z Akaron, Kaldor, Signii oraz z Vengar.

Postacie, ktre wylogoway si ostatnim razem na jednym z pochonitych obszarw, powrc podczas

nastpnego logowania na jednym ze statkw Ellegef (Elyosi) oraz Lagnatun (Asmodianie).

Postacie, ktrych punkt cznikowy znajduje si na jednym z pochonitych obszarw, otrzymaj nowe punkty cznikowe w Sanctum (Elyosi) oraz Pandemonium (Asmodianie).

Ze zwojw Powrotu do pochonitych obszarw nie mona ju korzysta. Mona je sprzeda w cenie zakupu u NPC.

Usunite zostay wszystkie misje na pochonitych obszarach.

W witynii Honoru w Konsylium Marchutana nie mona ju korzysta z wierzchowcw.

Walka terytorialna

Dodano Walk terytorialn.

Zapytanie o terytrium mona wnie zarwno w Signii jak i w Vengar.

Ostateczne miejsce okrelane bdzie na Placu Wyzwania.

Legion, ktry znajduje si na danym terytorium na pierwszym miejscu, otrzymuje okrelone korzyci za podbj.

Ranking walk terytorialnych okrelany bdzie w kad rod o godz. 9 rano, a nastpnie bdzie resetowany, aby umoliwi ponownie wysyanie zapyta o terytorium.

Walki terytorialne warunki udziau

Tylko legiony od poziomu 6 mog wnosi zapytanie o terytorium.

Zapytanie o terytorium wnie moe wycznie genera brygady legionu lub jego zastpca, jeli jest do

tego upowaniony.

o Zapytanie wysa mona w okienku legionu Walka terytorialna u dou poprzez przycisk

Wybr terytorium.

Frakcja Obszar Zapytanie o terytorium moliwe w

Elyosi Signia

Kenoa

Deluan

Attika

Asmodianie Vengar

Mura

Satyr

Velias

Wybrane terytowium nie moe ju ulec zmianie a do momentu okrelenia rankingu.

Walka terytorialna wymagania rangi

Ranga legionu w zalenoci od liczba punktw okrelana jest na Placu Wyzwania

W celu dostania si na Plac Wyzwania dowdca sojuszu musi by w posiadaniu Klucza Wyzwania.

Wymagania wstpppu na Plac Wyzwania

Kategoria Poziom Postacie Przedmiot wejcia Liczba wej / reset

Sojusz Poziom 65 12 Postaci Klucz Wyzwania 2 razy/tydzie. (ZP) 1 raz/ tydzie. (free)

Walka terytorialna - nagroda

Po podboju danego terytorium nagroda wysyana jest poczt do generaa brygady.

Ranking Przedmiot nagrody

1.Miejsce

Skrzynia Nagrd Zwycistwa Legionu

Klucz Inwazji Poditego Terytorium

Tytu: Zwycizca Walki Terytorialnej

2.Miejsce Skrzynia Nagrd Zwycistwa Legionu

3.Miejsce Skrzynia Nagrd Zwycistwa Legionu

Okrelone podbite terytorium zaznaczane jest na mape, przy czym legion znajdujcy si na 1. Miejscu otrzymuje korzyci na okres 1 tygodnia.

Jeli czonek legionu podboju znajduje si na podbitym obszarze, to otrzymuje on effekt wzmacniajcy Obroca Terytorium.

o W ten sposb zwiksza si dla tej postaci obrona PvP przed atakiem na danym terytorium. o Poprzez aktywny efekt Obroca Terytorium mona odkrywa inne postacie podbijajce,

ktre znajduj si na tym terytorium.

Dziki otrzymanemu w ramach nagrody kluczowi inwazji mona dosta si do Zarzdcy Korytarza Inwazji, u ktrego mona przekroczy progi portalu prowadzcego do wrogiej frakcji.

Portalu Inwazji uywa mog 72 postacie niezalenie od czonkostwa w legionie

W ramach walki terytorialnej na Placu Wyzwania istnieje moliwo zdobycia nagrd. Po osigniciu okrelonej liczby punktw posta otrzymuje Punkty Honoru.

PvP W obszarach Signia oraz Vengar otwieraj si Szczeliny oraz Szczeliny Chaosu.

o Poprzez szczeliny dosta si mona do wrogiej frakcji. Powstaj one z okrelonym prawdopodobiestwem w staych miejscach.

o Szczeliny Chaosu rwnie powstaj o ustalonych porach w okrelonych miejscach, lecz pojawiaj si one rzadziej ni normalne szczeliny.

o W przypadku teleportacji przez Szczelin Chaosu w pobliu bazy obrony pojawia si potwr wzmocnienia oraz wysoki rang stranik NPC. Po ich pokonaniu gracz otrzymuje specjaln nagrod.

W Inggison oraz Gelkmaros dodano nowe szczeliny odrniajce si od zwyczajnych szczelin. o W przeciwiestwie do innych szczelin pojawiaj si one kilkakrotnie w krtkim czasie i znikaj,

gdy maks. 6 postaci uyo tej szczeliny lub te po upywie 10 minut.

Instancja W nowych obszarach Signia oraz Vengar dodano nowe instancje.

Makarna Gboko w katakumbach Makarny spoczywa Ereshkigal, trzecia wadczyni Balurw. Jest ona w posiadaniu nieznanej mocy, ktra przykua uwag Beritry. Aby uzyska do niej dostp, obieca Ereshkigal wolno i zawar z ni sojusz. Jednak w tej obietnicy skrywa si podstp, poniewa Beritra dy do ziszczenia jedynie wasnych celw.

Wejcie do Makarny znajduje si w Signii przy Wwozie Magmy oraz w Vengar przy Skale Echo.

W razie pokonania kocowego bossa Makarny zdoby mona Punkty Honoru.

Instancja Postacie Poziom Liczba wstpw / reset

Makarna 12 postaci Poziom 65 2 razyl/tydzie. (ZP)

1 raz/ tydze. (free)

o Przy wejciu do Makarny przez Wejcie do Otarza odgrywana jest cut scenka. o Jeli Beritra znajduje si w walce, to cut scenka ta nie jest odgrywana.

Zapiecztowany Hol Wiedzy Przed wielk inwazj armia Beritry opucia Hol Wiedzy porzucajc w niej wan dokumentacj swoich bada oraz bada Plemienia Ruhnw. Z biegiem czasu po Holu wiedzy rozprzestrzeniy si szkodliwe substancje zamieniajc porzucone tam obiekty eksperymantw w potne potwory. Elyosi i Asmodianie odkryli szczelin w Skale Eterowego Pola, poprzez ktr prbuj przedosta si do Holu Wiedzy celem zabezpieczenia dokumentacji bada. Lecz szczelina ta nie usza uwadze armii Beritry, ktra za wszelk cen przeszkodzi chce Elyosom i Asmodianom w zdobyciu tej dokumentacji.

NPC wejcia do Zapiecztowanego Holu Wiedzy znajduje si w Signii i w Vegnar w wioskach terytorialnych.

Fragmenty Pola Eterowego konieczne do wejcia do instancji ortzyma mona z okrelonym prawdopodobiestwem z rk potworw w Signii i Vengar.

Instancja Postacie Poziom Przedmiot wejcia Liczba

wstpw

Zapiecztowany Hol

Wiedzy 1 posta

Poziom

65

Fragment Pola

Eterowego

bez

ogranicze

Wzmocnione Instancje

W Signii i Vengar mona wej do czterech zmienionych instancji.

Instancja Postacie Poziom Liczba wstpw /

reset

Sposb wejcia

Utracona

Baza Rentus 6 postaci

Od

poziomu

65

1 raz/dzie (ZP)

1razl/r., sob. (free)

Wejcie moliwe przez

wrogie terytorium

Utracone

Schronienie 6 postaci

Od

poziomu

65

1 raz/dziel. (ZP)

1 mal/r., sob.

(free)

Kryjwka

Tiamaty 12 postaci

Od

poziomu

65

1 raz/dzie. (ZP)

1 raz/r., sob. (free)

Pochonite Instancje

Nastpujce instancje zostay usunite ze wzgldu na utracenie obszarw. Pochonite Instancje

Posiado Dorgel Las Ladis Gniazdo Wadcy Piasku

Skarbiec Satry Kabina Stalowej Ry (solo/grupa) Przysta Stalowej Ry solo/grupa

Pokad Stalowej Ry (grupa) Hol Wiedzy Hol Wiedzy (legion)

Labaoratorium Badawcze Idgelu

Labaoratorium Badawcze Idgelu (legion)

Skadnica Prni Skadnica Prni (legion)

Inne zmiany

Niektre wymogi nastpujcych instancji ulegy zmianie:

Instancja Wymg Przed zmian Po zmianie

Baza Rentus

poziom Od poziomu 59 Od poziomu 57

liczba wstpw /

reset 2 razy/dzie

3 razy/dzie (ZP)

3 razy/tydzie (free)

inne Zmiana sposobu gry

Schronienie Ruhnw

poziom Poziom 65 Od poziomu 63

liczba wstpw /

reset 4 razy/tydzie

1 razl/dzie (ZP)

1 raz/r., sob. (free)

inne Zmiana sposobu gry

Twierdza Tiamat poziom Od poziomu 60 Od poziomu 57

Most Jormunganda poziom

Poziom 65 Od poziomu 63

http://aion.power.plaync.com/wiki/%EA%B0%95%EC%B2%A0%EC%9E%A5%EB%AF%B8+%ED%98%B8+%EC%84%A0%EC%B0%BDhttp://aion.power.plaync.com/wiki/%EA%B0%95%EC%B2%A0%EC%9E%A5%EB%AF%B8+%ED%98%B8+%EA%B0%91%ED%8C%90

inne Zmiana sposobu gry

Niebiaska Twierdza

Aturam

liczba wstpw /

reset 1 raz/dzie

3 razy/dzie (ZP)

3 razy/tydzie (free)

inne Zmiana sposobu gry

Dodano dodatkowy czas wstpu do Pola Bitwy Kamar o Dodatkowy czas wstpu: co dzie od godz. 23 do 24, poza rod i sobot

Cz parametrw potworw w Ruhnadium oraz Ruhnadium (bonus) zostaa zmniejszona.

Obraenia, ktre Klon Grendal zadaje w Ruhnadium oraz Ruhnadium (bonus) poprzez umiejtno duchw, zostaa obnione.

Problem w komnacie zdobyczy Kabiny Stalgraba, gdzie nie znika skrzynia na klucz mimo i dany czas szukania dobieg koca, zosta wyeliminowany.

Usunito problem na Polu Bitwy Bastionu Stalowego Muru, gdzie paliwa do pancerza oblniczego oraz dziaa oblniczego uywa mona byo w niedozwolony sposb.

Usunito problem nieaktywowania si na ywo rezultatw Dredgionu, Dredgionu Chantry oraz Dredionu Sadhy

Nawet jeli lista rekrutowania na caym serwerze odwieana jest automatycznie, to ukad kolejnoci pozostaje ten sam.

Lokalizacja NPC wstpu do Bastionu Stalowego Muru ulega zmianie. NPC znajduje si teraz w Ruinach Bohatera Kaldor.

Walka w twierdzach Poprzez usunicie Katalamu oraz Tiamantry dopasowano czas walki w twierdzach innych twierdz.

Czas Pon. Wt. r. Czw. Pit. Sob. Niedz.

16-17 Roah, Dzrewo

Siarkowe, Asteria

Siel Wsch. &

Zach.

Roah, Drzewo

Siarkowe, Asteria

Siel Wsch. &

Zach.

Roah, Drzewo Siarkowe, Asteria,

Siel Wsch. & Zach.

Roah, Drzewo Siarkowe Asteria

Siel Wsch. & Zach.

Roah, Drzewo Siarkowe, Asteria,

Siel Wsch. & Zach.

17-18

18-19

Anoha

19-20

Pangaea

20-21

Antriksha

21-22

Gelkmaros (wszystkie)

Inggison (wszystkie)

Krotan Kysis

Miren

Gelkmaros (wszystkie)

Inggison (wszystkie)

Krotan Kysis

Miren

Gelkmaros (wszystkie)

Inggison (wszystkie)

Krotan Kysis

Miren

Krotan Kysis

Miren Twierdza Bogw

Usunito problem, w ramach ktrego nie korzystano z aski po podboju Twierdzy Anoha.

Po podboju Twierdzy Panganei bdnie przedstawiany by na wasnym terytorium status przywoywanego ducha lub broni oblniczej. Problem ten rozwizano.

Posta Dodano frakcj zdobywcw / frakcj obrocw.

o Gdy na wrogim terytorium pokonany zostaje wrg, posta zostaje zdobywc o Gdy na wasnym terytorium pokonany zostaje wrg, posta zostaje obroc. o W zalenoci od poziomu posta otrzymuje parametry, ktre obowizuj wycznie na wrogim

terytorium (zdobywca) lub na wasnym terytorium (obroca). o Obrocy mog (w zalenoci od poziomu) znale lokalizacj zdobywcw dziki funkcji Wyled

intruzw. o W zalenoci od lokalizacji postaci i statusu logionu poziom zdobywcw / poziom obrocw obnia

si lub zostaje cakowicie zniesiony.

Typ Poziom Parametry

Zdobywca

1. Poziom Atak PvP podwysza si o 1%

2. Poziom Atak PvP podwysza si o 2%

3. Poziom Atak PvP podwysza si o 3%

Obroca

1. Poziom Atak PvP podwysza si o 2%

2. Poziom Atak PvP podwysza si o 4%

3. Poziom Atak PvP podwysza si o 6%

Przemiana przez przedmiot jest teraz moliwa rwnie poprzez umiejtno przemiany. o Po przemianie dziki umiejtnoci, posta powraca do statusu przemiany przedmiotu. o Podczas realizacji przemiany dziki umiejtnoci, przemiana poprzez przemdiot nie jest

moliwa. o Posta, ktra dokonaa przemiany poprzez umiejtno, moe w tym statusie ponownie

zmieni swj wygld poprzez przedmiot przemiany.

Od tej pory oznaczenie mentora usuwane bdzie automatycznie, jeli w grupie najniszy poziom to 51.

Konieczne do wzbicia poziomu PD na poziomach 55 do 65 mocno zredukowano.

W Jaskinii Taloka efekty Owoc Taloka oraz Cukierek Formy uywane mog by wielokrotnie.

Umiejtno

Zmiany UI Okienko umiejtnoci ulego zmianie.

W okienku umiejtnoci przedstawione s umiejtnoci aktywne, pasywne i acuchowe.

Wyodrbniono okienko funkcji akcja/zawody.

Najnowsze umiejtnoci ukazywane s w okienku umiejtnoci na pierwszej pozycji.

Dotychczas nie wyuczone umiejtnoci mona pokaza poprzez aktywacj przycisku wyboru u dou po lewej.

Umiejtnoci pobiera mona poprzez ikonk z listy jak dotychczas lub poprzez ikonk z okienka szczegowych informacji z paska szybkiego dostpu.

Po wyborze umiejtnoci po prawej stronie ukazuj si wszystkie szczegowe informacje na temat wybranej umiejtnoci.

Przy przeciganiu ikonki umiejtnoci do paska szybkiego dostpu, strona szczegowych informacji wywietla si automatycznie.

Rne poziomy zdobytej ju umiejtnoci mona ujrze w okienku szczegowych informacji. W ten sposb mona ponadto przywoa nisze poziomy umiejtnoci i przecign je do paska szybkiego dostpu.

Jeli istnieje kilka umiejtnoci acuchowych do jednej umiejtnoci, to wszystkie istniejce umiejtnoci pokazywane bd odpowiednio na stronie szczegowych informacji.

Informacje na temat dzielonego czasu regeneracji, zaktywowanych umiejtnoci oraz cech szczeglnych umiejtnoci dodane zostay do chmurek umiejtnoci.

Nowe umiejtnoci Dla kadej klasy dodane zostay nowe umiejtnoci.

Klasa Kategoria Nowa

umiejtno Efekt

Gladiator Stygmat

Wizji

Wiatrak Ostrzy Obraenia powierzchniowe w obrbie dziaania, powoduje

efekt potknicia.

Miadcy Cyklon Umiejtno powierzchniowa z moliwoci zastosowania

w ruchu, powtarzalna trzykrotnie.

Przywoywanie:

Flaga Pola Bitwy

Przywouje flag redukujc szybko ruchu oraz

paramatery ataku PvP u wrogw.

Templariusz

Umiejtno

aktywna Obraenie Ciaa Powoduje fizyczne obraenia u wroga.

Stygmat

Wizji

Wysysajca Krew

Kara

Wrg doznaje fizycznych obrae, ponadto absorbowane

P.

Odbicie Chosty Reflektuje kolejn umiejtno, ktry uyta zostanie wobec

wasnej postaci.

Tarcza Ochronna Blokuje spor ilo otrzymanych obrae, obnia jednak

wasn szybko ruchu podczas aktywowania.

Asasyn

Stygmat Przysiga Sztyletu

Ataki od tyu z okrelonym prawdopodobiestwem

powoduj dodatkowe obraenia, dajc przy tym szans

wyzdrowienia.

Stygmat

Wizji

Olepiajcy

Granat

Olepia wrogw w pobliu i redukuje ich magiczn precyzj,

u wrogiej postaci cel cignity zostaje z celownika.

Byskawiczna

Zasadzka Posta porusza si natychmiast za przeciwnika i atakuje go.

Wielokrotny

Grawerunek

Pieczci

Przeciwnik doznaje obraenia eksplozji pieczci, przy czym

piecz grawerowana jest ponownie w ramach okrelonego

poziomu.

owca

Umiejtno

Pasywna

Wzmocniony Atak

uku Atak uku ulega wzmocnieniu.

Stygmat

Wizji

Kryjwka Cieni Posta przechodzi na okrelony czas w wysokiej jakoci tryb

ukry, nawet w walce.

Strzaa

Przenikania

Umiejtno obrae o wysokiej szansie trafie

krytycznych, szansa na efekt oguszenia.

Puapka Zderzenia Puapka powstrzymujca wrogw w razie zadziaania, do

natychmiastowego uycia.

Czarodziej Stygmat

Wizji

Wiatr Snu Natychmiastowe upienie maks. 6 wrogw, jednoczenie

podnosi obron przed ywioami upionych wrogw.

Dar Ognia Atak magii podwyszany jest na okrelony czas podczas gdy

obniane jest zuycie PM o 20%.

Bariera

Schronienia

Blokuje spor ilo obrae powodujc jednoczenie

niezdolno do ruchu.

Zaklinacz Stygmat

Wizji

Rozkaz: Wierne

Zastpstwo

Przywoany duch doznaje obrae w miejsce Was. Czas

regeneracji traktowany jest oddzielnie od umiejtnoci

standardowych.

Wizy Duchowe

Na okrelony okres czasu podwyszane s parametry

szybkoci i magii. Brak moliwoci jednoczesnego uycia z

przywoanym duchem.

Przestrzenna

Absorbcja

Powoduje obraenia u maks. 6 wrogw poprzez czas, przy

czym uzdrawia Was kadym tyknicem.

Kantor Stygmat

Wizji

Czar Namowy Podwysza wzmocnienie magii, precyzji i ataku wszystkich

czonkw grupy w pobliu na okreony okres czasu.

Uderzenie

Ryczcego Wiatru Powoduje fizyczne obraenia u maks. 6 wrogw w pobliu

Czar eksplozji

Obnia precyzj i magiczn precyzj oraz krytyczne trafienia

maks. 12 wrogw w okrelonym promieniu na okrelony

okres czasu.

Kleryk Stygmat

Wizji

Blask Wybawienia

Nadaje efekt wzmocnienia czonkom grupy w pobliu; efekt

ten regeneruje ich P jak tylko ich P spadn poniej

okrelonego progu.

Piecz Sdowa Parametry odpornoci na magi oraz wyrwnania magii

wroga obniane s na okrelony czas.

Przywoywanie:

Szydercza Energia Przywouje ducha, ktry szydzi z maks. 6 wrogw.

Strzelec Stygmat

Wizji

Powtrzone

Bombardowanie Rozpoczyna atak powierzchniowy wok obranego celu.

Postawa ledzenia

Podwysza Wasz szybko ruchu, szybko ataku oraz

parametry odpornoci na ataki na Wasz stan ruchu na

okrelony okres czasu.

Dziki Magiczny

Pocisk

W zakresie dziaania o formie stoka wrg otrzymuje

powtrne obraenia i absorbuje P.

EterTech

Umiejtno

pasywna Ostrzeenie

Podwysza otrzymany ze wszytskich rde parametr

gniewu.

Stygmat

Wizji

Szybkie

naadowanie

W czasie dziaania odzyskuje spor ilo PM, po czym

mniejsz ilo na jaki czas.

Elektryczna Fala

Powietrza

W zakresie dziaania o formie stoka wrg zostaje

zaatakowany, przy czym doznaje krtkiego efektu paraliu.

Eksplozja Idium Powoduje obraenia powierzchniowe u maks. 6 wrogw.

Bard Stygmat Harmonia

Spustoszenia

Powoduje obraenia ognia u kilku wrogw w zakresie o

formie stoka przed Bardem.

Melodia Radoci

Odzyskuje P u celu i podwysza jego obron przed

ywioami, magiczn obron oraz efekty uzdrowienia, ktre

otrzymuje przez innych czonkw grupy.

Stygmat

Wizji

Serenada

Nawrcenia

Usuwa maks. 3 stany z siebie samego bd z wybranego

czonka grupy.

Wariacja Fantazji Akumulujca umiejtno ataku powodujca obraenia

ognia u pojedynczego celu.

Dwik Iluzji Obnia atak oraz wzmocnienie magii danego celu na

okrelony czas.

Zmienione umiejtnoci

Zmianie ulegy ustawienia umiejtnoci jak np. koszty zuycia, obraenia, czas dziaania, czas regeneracji itp.

W zalenoci od zmienionego ustawienia umiejtnoci niektre umiejtnoci acuchowe zostay dodane/usunite/zmienione.

Niektre umiejtnoci stosowa mona teraz rwnie podczas lotu.

Niektre umiejtnoci posiadajce wczeniej dzielony czas regeneracji ju go nie maj.

Gladiator

Umiejtno Zmiany Ostry Cios Umiejtno acuchowa poziomu1 (dwukrotne powtrzenie)

Kontra Techniczna Obniono czas regeneracji.

Przygotowanie do Obrony Podwyszono obraenia za obron oraz ataki PvP oraz dodano efekt odpornoci na strach.

Latajce Ostrze Dodano efekt obniajcy szybko ruchu, ktry zaktywowany zostanie z okrelonym prawdopodobiestwem.

Przydotowanie do Walki Zmieniono na umiejtno otrzymywan automatycznie. Moc ataku PvP zostaa obniona, przy czym podwyszono jednak normalny atak.

Zbroja Zemsty Podwyszono ilo rengeneracji P.

Przenikliwe Rozszarpanie Poczona zostaa wraz z inn umiejtnoci w wartociow umiejtno Przenikliwe Rozszarpanie.

Fala Naporu Obniono czas regenreacji.

Eksplozja Gniewu Nie jest ju specyficzna dla frakcji.

Bogosawiestwo Zikela Nie jest ju specyficzna dla frakcji.

Obraenia Ciaa Cza regeneracji nie jest ju dzielony z czasem regeneracji Uwizienia.

Uwizienie Czas regeneracji nie jest ju dzielony z czasem regeneracji Obraenia Ciaa

Ciki Druzgoccy Cios Odniono czas regeneracji z 2 min. do 1 min. 30 sekund

Templariusz

Umiejtno Zmiany

Wywoanie Gniewu Dodano efekt, poprzez ktry z okrelonym prawdopodobiestwem cel wroga stanie si celem wasnym.

Wielkie Uzdrowienie Umiejtno zastosowa mona na jeden cel.

Kara Empyriaskiego wadcy

Podwyszono obraenia przy jednoczesnym obnieniu czasu regeneracji.

Obalajcy Cios Podwyszono obraenia. Dodatkowo aktywowany jest efekt, poprzez ktry obniana jest obrona fizyczna.

Biczowanie Podwyszono obraenia. Dodano odporno na magi oraz efekt podwyszajcy gniew. Ponadto obniono czas regeneracji.

Obalajcy Cios Zmieniono na umiejtno zdobywan automatycznie. Dodano efekt, poprzez ktry z okrelonym prawdopodobiestwem cel wroga stanie si celem wasnym.

wita Chosta Nie jest ju specyficzna dla frakcji.

Tarcza Nezekana Nie jest ju specyficzna dla frakcji. Obniono czas regeneracji.

Asasyn

Umiejtno Zmiany

Byskawiczny Atak Dodano efekt obniajcy magiczn precyzj oraz obron. Moliwo uywania rwnie w ruchu.

Milczca Piecz Nie jest ju specyficzna dla frakcji. Obniono czas regeneracji i dodano efekt obniajcy szybko ataku.

Zamanie Pieczci Umiejtno zdobywana jest teraz automatycznie.

Cicie Cyklonu Moliwo wykonania grawerunku pieczci do 2 poziomu oraz moliwo wykonania grawerunku pieczci z okrelonym prawdopodobiestwem do 5

poziomu.

Nakadanie miertelnej Trucizny

Dodano efekt trucizny, ktry zaktywowany zostanie z okrelonym prawdopodobiestwem.

Czujno Wasne obnienie ataku zostao usunite oraz obnione.

Szybka Gotowo Dodano efekt podwyszajcy fizyczne trafienia kryt.

Boski Cios Zwikszono obraenia.

owca

Umiejtno Zmiany Strzaa Krzyku Umiejtno zdobywana jest automatycznie.

Puapka Ducha Zemsty Poczono z podobn umiejtnoci.

Ptajca Strzaa Nie jest ju specyficzna dla frakcji.

Strzaa Griffonixa Umiejtno zdobywana jest automatycznie.

Ponca Puapka Zwikszono obraenia. Trujca Puapka Zwikszono obraenia. Obniono czas regeneracji.

Puapka: Samum Zwikszono obraenia.

Przemiana: Mau Nie jest ju specyficzna dla frakcji.

Umiejtnoci Serii Oka Umiejtnoci serii oka otrzymuj osobne czasy regeneracji (Oko Ataku, Oko Tygrysa itp.)

Czarodziej

Umiejtno Zmiany Szata Pomieni Dodano podwyszenie naturalnej regeneracji many.

Szata Zimna Dodano podwyszony efekt wyrwnania magii.

Mdro Vaizla Zmieniono na umiejtno, ktry zdobywana jest automatycznie. Zuycie PM jest nisze.

Mdro Zikela Zuycie PM dla tej umiejtnoci jest nisze.

Sowo Niebios Nie jest ju specyficzna dla frakcji.

Lament Lumiel Nie jest ju specyficzna dla frakcji. Obniono czas regeneracji.

Wielka Erupcja Wulkanu Umiejtno zdobywana jest automatycznie. Gniew Lumiel Nie jest ju specyficzna dla frakcji. Obniono czas regeneracji.

Zamroenie Ustawienie dzielenia absorpcji wytrzymaoci oraz czasu regeneracji zostao usunite.

Pozyskiwanie Many Natychmiastowo wyzdrowienie PM zostao podwyszone, a czas regeneracji obniono.

Zamroenie Duszy Umiejtno zdobywana jest po raz pierwszy ju wraz z poziomem 40 (uprzednio 46). Poprzez zmian poziomu dopasowano rwnie kolejne poziomy zdobywania umiejtnoci.

Przywoanie Trby Powietrznej

Zmieniono ikonk szczeglnego stanu umiejtnoci.

ducha.Tncy Wiatr W przypadku tej umiejtnoci efekt osabienia stosowa mona z niektrymi umiejtnociami wielokrotnie.

Zaklinacz

Umiejtno Zmiany Rozkaz: Ochrona Umiejtno zdobywana jest automatycznie.

Rozkaz: Spalenie na Proch Za usunicie podwyszonego efektu obrae u postaci wrogiej frakcji i Balaurw podwyszono normalne obraenia. Ponadto przy uyciu tej umiejtnoci nie zuywane s P

Uzdrowienie Ducha Obniono czas regeneracji.

Wzmacniajcy Duch: Zbroja ywiou

Zwikszono podwyszenie P ducha.

Rozkaz: Mur Ochronny Podwyszono efekt wspomagania grupy oraz efekt odbicia obrae Ducha Ognia.

Eksplozja Gazu Obniono czas regeneracji. Ponadto umiejtno zdobywana jest po raz pierwszy wraz z poziomem 26 (uprzednio 51).

Wzmacniajcy Duch: wita Zbroja

Nie jest ju specyficzna dla frakcji.

Gniew Dziczy Czas regeneracji nie jest ju dzielony z czasem Strachu.

Strach Czas regeneracji nie jest ju dzielony z czasem Gniewu Dziczy.

Przywoanie: Czonek Grupy

Przedmiot Element Wymiarw, nieodzowny do wykonania tej umiejtnoci, zastosowa mona ju od poziomu 23.

Kantor

Umiejtno Zmiany Przywrcona

Wytrzymao Umiejtno zdobywana jest automatycznie.

Zasona Blokowania Zmieniono na umiejtno zdobywan automatycznie. Obniono czas regeneracji. Umiejtnoci uywa mona ju wycznie na czonkach grupy.

Osona przed ywioami Umiejtnoci uywa mona ju wycznie na czonkach grupy.

Czar Ochronny Przeksztacono na wartociowy stygmat. Ponadto dodano efekt edpornoci.

Bogosawiestwo Skay Dodano efekt maks. podwyszenia P. Umiejtno zwana jest od poziomu 2 Modlitw Ochrony , a ikonka staje si ikonk usunitej ikonki Pochwaa ycia.

Ochrona Ska Obniono czas regeneracji oraz zwikszono maks. podwyszenie P.

Niewola Nie jest ju specyficzna dla frakcji.

Mantra Trafie Zmieniono na umiejtno zdobywan automatycznie. Efekt podwyszenia fizycznych trafie kryt. Zosta wzmocniony.

Mantra Niezwycienia Zmieniono na umiejtno zdobywan automatycznie. Wyzdrowienie P zostao podwyszone i dodano efekt magicznej precyzji.

Obietnica Ziemi Dodano dodatkowy efekt obrae.

Czar Przebudzenia Dodano efekt zwikszenie parowania. Umiejtno zdobywana jest po raz pierwszy wraz z poziomem 40 (uprzednio poziom 60)

NIebiaska Ochrona Nie jest ju specyficzna dla frakcji.

Kleryk

Umiejtno Zmiany Stabilno Zmieniono na umiejtno zdobywan automatycznie. Obniono czas regeneracji.

Wiedza Mdrca Zmieniono na umiejtno zdobywan automatycznie. Obniono czas dziaania i regeneracji. Umiejtno zuywa mniej kosztw.

Blask Przywrcenia Zmieniono na umiejtno zdobywan automatycznie. Podwyszono ilo regeneracji i dodano stay efekt wyzdrowienia.

Rka Reinkarnacji

Zmieniono na umiejtno zdobywan automatycznie. Przeduono czas trwania efektu. Wraz z podwyszeniem czasu regeneracji zwikszono rwnie efekt, co umoliwia otrzymanie efektu nie tylko przez wasn posta, ale i przez inny wybrany cel.

Odmadzajce wiato Moliwo uycia wsplnie z umiejtnoci Czar Oywienia.

Ropiejca Rana Dodano efekt obnienia odpornoci na magi.

Boska Byskawica Usunito dzielony czas regeneracji z umiejtnoci Powicony Cios

Byszczca Ochrona Obniono czas regeneracji i dodano efekt Ograniczone zmartwychwstanie

Przywoywanie Zmartwychwstania

Dodano efekt przeciwdziaajcy chorobie duszy.

Bogosawiestwo Skay Dodano efekt maks. podwyszenia P.

Wybawienie Nie jest ju specyficzna dla frakcji. Niemiertelny Paszcz Obniono czas regeneracji.

Blask Oczyszczenia Zdobywana jest automatycznie. Czas dziaania zamieniono na natychmiastowy.

Fala Oczyszczenia Obniono czas dziaania i poszerzono zakres dziaania efektu.

Blask Odrodzenia Obniono czas dziaania. Czas trwania, efekt oraz efekt obrony przed ywioami zostay podwyszone.

EterTech

Umiejtno Zmiany Absorpcja Many Obniono czas regeneracji. Podwyszono obraenia oraz regeneracj PM.

Fala Chway Obniono czas regeneracji. Podwyszono obraenia.

Bard

Umiejtno Zmiany

Wariacja Morza Szybko ataku obdija si na zbieraczu, przy czym dopasowano czas dziaania zbieracza. Dodano efekt obnienia wyrwnania magii oraz obniono czas regeneracji.

Marsz Pszcz Dodano efekt obnienia wyrwnania magii.

Usunite umiejtnoci Niektre umiejtnoci zostay usunite.

Usunito umiejtnoci dostpne tylko w locie, dla postaci niszych poziomw oraz umiejtnoci nieefektywne.

W przypadku umiejtnoci, w przypadku ktrych istniaa identyczna umiejtno w obu frakcjach, usunito jedn z nich, przy czym drug poszerzono o moliwo uywania przez obie frakcje.

Wiele funkcji umiejtnoci przeniesiono na inne umiejtnoci w grze.

Niektre umiejtnoci poczono z podobnymi umiejtnociami poprzez zmiany w czasach regeneracji, dziaani itd.

Klasa Usunita umiejtno

Gladiator

Kontra Tarcz, Obrona Tarcz, Fala Sejsmiczna, Mocny Cios, Ancestralna Eksplozja Mocy,

Pradawna Przenikliwa Fala, Kajdany na Nogi, Ulepszona Wytrzymao, Niszczycielski Atak, Tncy

Cios, Cios Zemsty, Wirujce Blokowanie, Przygotowanie do Kontraataku, Pierwsze Ostrze, Zwinne

Cicie, Przygotowanie do Ataku, Przywracanie Wytrzymaoci, Przenikliwa Fala, Eksplozja Mocy,

Rozszarpanie Mocy Miecza, Fala Uderzeniowa, Kipica Eksplozja, Bogosawiestwo Nezekana

Templariusz

Stalowy Mur, Obrona Tarcz, Lot: Niewola, Doskonae Cicie, Skoncentrowana Retencja,

Pradawna Kara Boga mierci, Pradawna Kara Empyriaskiego Wadcy, Potworne Wycie, Moc

Przywrcenia, Niebezpieczna Drwina, Rka Przywrcenia, Okrzyk Zachty, Ukaranie Ciemnoci,

Ukaranie wiata, Kara Boga mierci, Zuchway Cios, Mocny Cios, Neutralizujcy Cios, Cios Tarcz,

Przemiewcze Haso, Bicz Boy, Bicz Ciemnoci, Tarcza Zikela

Asasyn

Sztylet do Rzucania, Sztylet Lotu, Kamufla Cienia, Pradawna Promieniujca Runa, Pradawna

Mroczna Nova Pieczci, Blizna Bestii, Rzucanie Gwiazdkami, Oguszajca Eksplozja, Ostrze

Boleci, Eksplozja Piekielna, Niebiaska Eksplozja Pieczci, Promieniujca Runa, Mroczna Nova

Pieczci, Precyzyjna Piecz Burzca, Eksplodujcy Pomienny Atak, Nakadanie Trucizny,

Postawa Ataku, Zwikszone Skupienie, Cios Mroku

owca

Strzaa Napadu, Dosina Strzaa, Zatruta Strzaa, miertelna Zatruta Strzaa, Strzaa Vaizla,

Szybki Strza Krzyku, Szybki uk, Strzaa Triniela, Mina Szturmowa, Pradawna Dosina Strzaa,

Pradawna Strzaa Kondora, Przywoanie Kondora, Postawa Snajperska, Odwana Mdro, Dziki

Strza w Powietrze, Spowalniajca Puapka, Wstrzsajca Strzaa, Strzaa Kondora, Strzaa

Consierda, Puapka Zniszczenia, Wybuchowa Puapka, Przemiana: Mau (Elyosi)

Czarodziej

Strzaa Wiatru, Bro Drzewcowa Pomienia, Sen, Zesanie Komety, Ogie Piekielny, Pradawny

Potok Lawy, Pradawna Erupcja Wulkanu, Dar Wzmocnienia, Bariera Oddzielenia, Usunicie Stanu

Upienia, Eksplozja Pomieni, Szata Ziemi, Szata Wiatru, Mdro Lumiel, Ogniskowanie

Pandemonium, Boska Eksplozja, Ciemna Eksplozja, Atak Lawy, Potok Lawy, Erupcja Wulkanu,

Gniew Kaisinela, Przenikliwy Mrz, Absorpcja Energii

Zaklinacz

Rozkaz: Samozniszczenie, Wzmacniajcy Duch: dza Krwi, Rozkaz: Strumie ywiou, Absorpcja

Energii, Pradawne Samozniszczenie, Pradawny Strumie ywiou, Rka Snu, Przeniesienie,

Hipnoza Ducha, Rozkaz: Zastpstwo, Rozkaz: EKsplozja, Wzmacniajcy Duch: Przywrcenie,

Bogosawiestwo Ognia, Odsysacz ywiou , Wzmacniajcy Duch: Zbroja wiata, Wzmacniajcy

Duch: Zbroja Mroku

Kantor

Mantra Ochronna, Mantra Magiczna, Mantra Zwycistwa, Energia Szybkoci, wiato

Odnowienia, wiadoma Obrona, Pradawne Pole Eteru, Pradawny Blokujcy Czar, Obietnica

Eteru, Magiczna Regeneracja, Zasona Pola Eteru, Blokujcy Czar, Mantra Wzmocnienia, ,

Pochwaa ycia, Cios Powstrzymujcy, Mantra Intensywnoci, Mantra Spokoju Ducha, Obietnica

Wiatru, Skoncentrowane Parowanie, Ochrona Marchutana, Ochrona Justiela

Kleryk wiato Wskrzeszenia, Cierniowa Skra, Obietnica Wiatru, Pradawne wiato Marchutan,

Pradawne wiato Justiela, Utrata Pamici, Spokj, Dar Empiriaskiego Wadcy, Przepych Yustiel,

Przepych Marchutana, wiato Justiela, wiato Marchutana, Odrodzenie, wiato Odnowienia,

Atak Aionu, Wcieko Ziemi, Biczujca Byskawica, Wzmocnienie Mocy, aska

Zmartwychwstania, Bogosawiestwo Zdrowia, Ochrona Pandemonium, Rozproszenie,

Rozjanienie MyliLetnia Aura, Zimowa Aura

Strzelec Zakcajca Bomba, Lot: Strza

EterTech Zakcajca Bomba , Kontra, Uderzenie Pici, Powtrzony Atak, Atak Powietrzny, Lot: Strza

Armatni, Lot: KonserwacjaRabunek Magii

Bard Fascynujcy Huk, Uskrzydlona Melodia, Echo Elegancji, Czyste Echo, Dwik Zakcenia

Magicznego

Dalsze zmiany umiejtnoci

Zmieniono ukad podwyszania przy otrzymywaniu umiejtnoci.

Dodano powiadomienie systemowe w celu lepszej widocznoci wymagania statusu umiejtnoci bez moliwoci uycia. o Pojawia si powiadomienie o wymaganiu aktywacji umiejtnoci, jeli poprzez brak wyposaenia,

handel z graczem itp. niemoliwe jest uycie umiejtnoci.

Lokalizacja nazw umiejtnoci ukazywana w okienku umiejtnoci ze szczegowymi informacjami umieszczona zostaa rodkowo nad ikonk umiejtnoci.

Rozwizania problemw

Opracowano rozwizanie problemu, w ktrym u owcy po uyciu umiejtnoci Ostateczne Natarcie nie znika efekt wzmacniajcy usuwanie szoku.

Usunito problem, w ktrym u Zaklinacza po uyciu Strachu III nie aktywowana bya umiejtno Okowy Koszmar.

Usunito problem z umiejtnoci Zaklinacza Osabienie Ducha, ktra ukazywana bya jako atrybut ognia, a nie atrybut wiatru.

Usunito problem z umiejtnoci Zaklinacza Wizy Duchowe, przy ktrej w przypadku uycia pokazywa si niepoprawny parametr efektu podwyszania szybkoci ruchu.

Opracowano rozwizanie problemu, w ktrym poprzez umiejtno Zaklinacza Umowa Odpornoci, mona byo stososwa umiejtno Wizy Duchowe wraz z Przywoaniem Ducha.

Problem w przypadku Barda, gdzie czas regeneracji umiejtnoci Melodia Ataku stosowany by niepoprawnie, zosta usunity.

Usunito problem z Bardem, przy ktrego umiejtnoci Harmonii Wiatru w chmurce niepoprawnie ukazywaa si liczba postaci.

Rozwizano probem z niepoprawnie ukazywan, uywan liczb postaci w przypadku umiejtnoci Melodia Radoci Barda.

Problem, w ktrym pod [Umiejtno - Zastosowanie Szczegowe Informacje] u Templariusza bdnie ukazywa si poziom umiejtnoci Przekorny Duch, zosta rozwizany.

Usunito problem umiejtnoci Czar Namowy Kantora, ktrej uywa mona byo na postaciach rwnie poza grup.

Usunito problem, w ktrym u Kantora za umiejtno Mantra Niezwycienia efekty regenracyjny PM nie by stosowany jako interwa 3-sekundowy.

Usunito Problem umiejtnoci Przygotowanie do Walki u Gladiatora, gdzie bdnie stosowana bya tre chmurki.

Niektre umiejtnoci kolidoway ze sob uniemoliwiajc ich uycie. Bd ten wyeliminowano.

Rozwizano problem uywania umiejtnoci w locie, gdzie w szczeglnych sytuacjach posta zawieszaa si na topografii.

Rozwizany zosta problem braku moliwoci stosowania niektrych efektw umiejtnoci kolidujcych z innymi efektymi umiejtnoci.

Rozwizano problem niektrych bdnie ustawionych, stosowanych punktw poziomu umiejtnoci.

Usunito problem, w ktrym w okienku umiejtnoci pokazyway si czasy regneracji nieposiadanych umiejtnoci.

Rozwizano problem, w ktrrym w okienku umiejtnoci pasek umiejtnoci ukazywany by jako peny mimo, i nie byo ich jeszcze w posiadaniu.

Problem z okienkiem informacji umiejtnoci acuchowych postaci, gdzie wasny status i status celu przedstawiany by bdnie, zosta rozwizany.

Usunito problem z przeciganiem i wpisywaniem w okienko makro ikonki umiejtnoci na stron szczegowych informacji o umiejtnociach oraz stron informacji o umiejtnociach acuchowych, przy ktrym nierejestrowany by rozkaz makro.

Stygmat

Zmieniono wymogi zakadania stygmatw.

Zamiast 12 mona od teraz umieszcza ju tylko 6 stygmatw.

Stygmaty umieszcza moe zawsze jeden NPC w jednym slocie stygamtw-

Do umieszczania nie s ju konieczne skorupy stygmatw. W zalenoci od poziomu slotu koszty Kinah si rni.

Stygmaty, uprzednio dzielone wedug poziomw umiejtnoci, poczono w jeden stygmat.

Kategoria Tre

Standard W zalenoci od poziomu postaci stygmaty mona odpowiednio do poziomu zakupi i stosowa.

Zmienione Po zakupie stygmatu posta w przypadku awansu w poziomie otrzymuje automatycznie odpowiednie do poziomu stygmaty.

Jeli umieszczane jest wszystkie 6 slotw stygmatw, posta w zalenoci od zestawienia stygmatw otrzymuje umiejtno Wizji Stygmatw.

Sloty stygmatw otwierane s do slotowania w zalenoci od poziomu postaci.

Typ Wymagany poziom postaci Wymg

Slot na Normalne Umieszczanie Stygmatu

Poziom 20

Slot otwiera si automatycznie, jeli posta koczy misj po osigniciu

danego poziomu. (misja Elyosw: Odamek

Ciemnoci Misja Asmodian: Przed Losem Nie

Ma Ucieczki

Slot na Normalne Umieszczanie Stygmatu

Poziom 30

Slot na Normalne Umieszczanie Stygmatu

Poziom 40

Slot na Normalne Umieszczanie Stygmatu

Poziom 45

Slot na Wielkie Umieszczanie Stygmatu

Poziom 50

Slot na Potne Umieszczanie Stygmatu

Poziom 55

Przy przesuwaniu myszk po pustym slocie stygmatu ukazuje si ranga slotu.

Przy przesuwaniu myszk po zamknitym slocie stygmatu ukazuje si poziom, na ktrym slot ten mona poszerzy.

Zmianie ulego to IU stygmatw w zakadce [posta-informacja-stygmat].

W zakadce [posta-informacja-stygmat] w stygmacie IU u dou dodano przycisk pomocy.

Podczas zakadania stygmatw w inwentarzu Pradawne Stygmaty ukazywane bd jako zdeaktywowane.

Zaczarowywanie stygmatw

Stygmaty mona zaczarowywa.

W tym celu konieczny jest ten sam stygmat, ktry nie zosta jeszcze zaczarowany.

Jeli zaczarowanie stygmatu si powiodo, to na umiejtnoci stygmatu zastosowany zostanie efekt. W razie niepowodzenia zarwno stygmat do zaczarowania jak i stygmat sucy za materia zaklinajcy ulegaj zniszczeniu.

W razie powodzenia zaczarowania stygmatu w zalenoci od tego, ktry stygmat zosta umieszczony to stygmat ten otrzymuje jeden z nastpujcych efektw: podwyszenie efektu umiejtnoci, obnienie czasu regeneracji, obnienie kosztw stosowania.

Stygmaty z moliwoci zaczarowania dropowane s w niektrych obszarach jak np. w w Utraconej Bazie Rentus, Kryjwce Tiamat, Utraconym Schronieniu z mniejszym pradwopodobiestwem.

W czasie zaczarowania stygmatu w chmurce umiejtnoci stygmatu ukazuje si strzaka, poprzez ktr rozpozna mona efekty zaczarowania.

Dodano powiadomienie ukazujc si, gdy podwszony zostaje poziom zaczarowania Stygmatu Wizji.

Inne zmiany

Niektre stygmaty standardowe zaiweraj w nazwie wzmiank uszkodzony. Tych uszkodzonych stygmatw nie mona ani umieszcza, ani zaczarowywa.

o Po aktualizacji umieszczone stygmaty standardowe zostan usunite, a gracze otrzymaj w inwentarzu w zalenoci od iloci slotw ograniczony pakiet stygmatw.

o Uszkodzone wartociowe stygmaty podlegaj moliwoci wymiany na Punkty Otchani u niektrych handlarzy stygmatw NPC.

Ograniczone, normalne, wartociowe oraz potne stygmaty mona zakupi w stolicy lub u niektrych handlarzy NPC za Kinah.

o Ograniczone stygmaty nie maj moliwoci zaczarowania.

Zmianie ulega zawarto chmurki oraz nazwa przedmiotu ograniczonych/uszkodzonych stygmatw. o W przypadku uszkodzonych stygmatw normalne stygmaty otrzymuj na pocztku nazw

[Kinah], a przy potnych/wartociowych stygmatach przed nazw przedmiotu dodawane s [Punkty Otchani]

W chmurce dodano informcaj dla stygmatw z moliwoci zaczarowania.

Opracowano rozwizanie problemu nieukazywania si opisu chmurki w stygmacie Wzmocnienie Zmysw.

Dodano ikonk oraz wskazwk na mapie dla lokalizacji mistrzw stygmatw NPC w celu atwiejszego ich rozpoznawania.

Gdy najeda si myszk na miejsce, w ktrym wywietlana jest umiejtno Stygmatu Wizji, ukazuje si opis Stygmatw Wizji.

Przedmiot

Nowe przedmioty

Dodano nowych handlarzy NPC, ktrzy handluj suplementami do slotw.

Frakcja Obszar Twierdza NPC Typ suplementu do slotw

Elyosi

Sanctum

Judisna Sprzeda nieweilkich slotw do suplementw

(Heroiczne)

Servillia

Eltnen Girrinerk

Heiron Orhes

Inggison Lionel

Kaldor Twierdza Anoha Cherian

Sprzeda rednich slotw do

suplementw (Heroiczne)

Inggison witynia Starych

Smokw Scopas

Sprzeda rednich slotw do

suplementw (Heroiczne)

Sprzeda potnych slotw do

suplementw (Heroiczne)

Otarz Chciwoci Distine

Gelkmaros

Wiea Vorgaltem Macar

witynia Karmin Lisimakos

Akaron Baza Centralna Montir

Sprzeda potnych slotw do

suplementw (Heroiczne)

Asmodianie

Pandemonium

Njomi Sprzeda nieweilkich slotw do suplementw

(Heroiczne)

Maochinicherk

Morheim Bicorunerk Beluslan Mundilfari

Gelkmaros Gennaro

Kaldor Twierdza Anoha Dian

Sprzeda rednich slotw do

suplementw (Heroiczne)

Inggison witynia Starych

Smokw Tosel

Sprzeda rednich slotw do

suplementw (Heroiczne)

Sprzeda potnych slotw do

suplementw (Heroiczne)

Otarz Chciwoci Turen

Gelkmaros

Wiea Vorgaltem Dilbeek

witynia Karmin Eistin

Akaron Baza Centralna Hishada

Sprzeda potnych slotw do

suplementw (Mityczne)

Dodano nowe przedmioty, ktre zdoby mona poprzez odznaki podboju.

Kategoria Obszar NPC

Odznaka Podboju handlarze

Inggison (Elyosi) Adrinne

Lenard

Gelkmaros (Asmodianie) Anok

Kamezi

Handlarze w Inggison/Gelkmaros otrzymali nowe przedmioty przeznaczone do walki w twierdzach

Frakcje Handlarze

Elyosi Apelles

Asmodianie Mempar

Wzory broni/wzory zbroi dla broni/zboi mistrzowskiej sprzedawane s przez specjalnych handlarzy produkcyjnach NPC.

Signia Vengar

Bandren

Kalak

Do skrzy wyposaenia elitarnych legionistw dodano rangi 3-5, ktre dropowane s przez niektre potwory polowe.

Zmiany w przedmiotach

Potwory nie upuszczaj ju skorup stygmatw.

Drop rate przedmiotw materiaowych z inwazji Beritry nieznacznie podwyszono.

Zmieniono stopie dropowania Kinah w przypadku potworw w Twierdzy Tiamat.

Podwyszono liczb reliktw otrzymywanych w instancjach w Grnej Otchani jako nagrody w walce w twierdzach.

Potwory w Laboratorium Badawczym Baruna dropuj teraz rwnie Medal Walki.

Przedmioty nagrd ulegy zmianie ze wzgldu na usunicie i dopasowanie niektrych instancji.

Zmiana: poprzez umiejtno zmiany kosztw nieuywane przedmioty nie bd ju oferowane na sprzeda dla klas.

Moliwa jest teraz ekstrakcja wygldu w przypadku[Event] Klucz Eterowy Tatara.

Moliwa jest teraz ewolucja w przedmiotach al Wadcy Balaurw oraz Cierpienie Wadcy Balaurw.

Niektre wierzchowce, ktrych nie dao si wczeniej zniszczy, s teraz zniszczalne.

Skorygowano opis [Tytu] Pogromca Antrikshy. Informowane jest teraz poprawnie, i tytu ten obowizuje na 7 dni.

Przedmioty Otchani suce obronie w walce twierdz sprzedawane s przez handlarzy w Kaldor przy pnocnym/poudniowym posterunku zewntrznym.

Przedmioty do zbierania oraz materiay dropowe/na sprzeda przeniesiono z pochonitych obszarw do Signii, Vengar, Akaron i Kaldor.

Uzupeniono opis bogosawiestwa wyposaenia Kamienia Duszy Broni Wojennej Katalamize / Kamienia Duszy Magii Katalamize.

Zmiana wygldu / Ekstrakcja wygldu witych Skrzyde Jednostki Specjalnej Stranikw / witych Skrzyde Przywdcy Mistrzowskich Egzekutorw Stranikw jest moliwa. Lecz ekstrakcja wygldu moliwa jest tylko jednorazowo.

NPC, ktrzy zamienili relikty na PO, zastpieni zostali przez funkcj, w ktrej przy zakupie przedmiotw nastpuje przemiana na PO

Ranga przedmiotu dla upu Szczeliny Chaosu oraz Zwyciskie Trofeum Szczeliny Chaosu zmieniona zostaa z mitycznej na epick.

Wzory i materiay, ktre handlarze produkcyjni NPC sprzadali za misje Towarzystwa Produkcji zostay

usunite.

Zmianie ulegy niektre nagrody antycznej skrzynii skarbw w instancji Dolna Cz Otchani.

W niektrych instancjach podwyszono nieco maks. poziom otrzymywania przedmiotw.

Lista instancji

Gniazdo Drzewa Siarkowego

Komnata w Lewym Skrzydle

Komnata w Prawym Skrzydle

Usunito wzory i materiay Towarzystwa Produkcji sprzedawane przez handlarzy mebli NPC

Templariusz/Gladiator moe teraz otrzymywa fizyczn bro Mot Bojowy ze skrzyni z broni onierzy/generaa brygady.

Parametr szybkoci dziaania rkawic skrzanych ucznika generaa 55 brygady zamienieono na parametry ataku.

Obniono ilo Kinah znajdujcych si w skrzyni skarbw instancji Stalgrab.

Zmiana: po podbiciu Bazy Akaron i ukazaniu si wrogiej jednostki wzmacniajcej NPC dropowanych jest wicej medali walki.

W przypadku niektrych limitowanych handlarzy NPC przy przedmiotach, ktre nadal mona kupi, liczba nie jest ju zmieniana przy przeczaniu kanau lub gdy NPC ukazuje si na nowo.

Kamie Bogw standardowo dropowany na polu przeksztacono na Boski Kamie Iluzji.

Ulepszeniu ulega cz efektw ksigi zakl, ktry nie byy odpowiednio przedstawiane.

Rozwizania problemw Opracowano rozwizanie problemu bdnego ukazywania si powiadomie o przedmiotach, ktrych

wano upyna.

Wyeliminowano bd niektrych przedmiotw do zbierania przedstawionych jako przedmioty wiszce w powietrzu.

Usunito problem, w ktrym niektre zbroje mskich postaci Elyosw po zaoeniu przedstawiane byy w nieodpowiedni sposb.

Rozwizano problem Asmodian, ktrzy nie mogli uywa Zwizanego Mophadu, otrzymywanego poprzez Kart Szczcia Aiona.

Usnito problem nieukazywania si po zaoeniu witego Naszyjnika Przywdcy Jednostki Specjalnej Stranikw/Przywdcy Mistrzowskich Egzekutorw.

Po przekroczeniu tygodniowej sumy sprzeday nadal mona byo sprzedawa towary bez otrzymywania Kinah. Problem ten zosta usunity.

Usunito problem, w ktrym podczas ruchu mistrzw sztuki walki niestosowany by efekt [Event] Ksiga Zakl Zachwytu.

Rozwizano problem nieukazywania si niektrych efektw wzmacniajcych.

IU

Zmiany IU

Zmianie uleg ekran wyboru postaci. o Poprzez kliknicie na pusty slot mona stworzy now posta. o Poprzez kliknicie na nazw postaci ukazuje si wygld postaci. o Poprzez podwjne kliknicie na nazw postaci lub przycisk Start u dou mona wej do gry.

Dla eskich postaci dodano now fryzur.

Dodano funkcj szybkiej inf. wskazania adowania

o Gdy pod okienkiem [menu startowe] [pomoc] u dou klika si na , ukazuje si szybka inf. wskazanie adowania

o Poprzez przyciski na dole mone zobaczy rne zdjcia adowania.

Standardowa funkcja ukryj misje poniej poziomu 50 zmieniona zostaa dla wszystkich normalnych

misji na wszystkich obszarach. o Na mapie/przezroczystej mapie standardowo przedstawiane bd normalne misje. o W opcjach w grze, w menu ustawie poprzez element funkcji dodatkowych mona ustawi

ukrycie misji. o Moliwe, e funkcja ta jest zdezaktywowana u niektrych postaci, jeli stworzono je przed

przestawieniem.

Dodano powiadomienie systemowe ukazujce si, gdy obroca korzysta z umiejtnoci Wyled intruzw lecz nie znajdywani s adni zdobywcy.

Zmieniono powiadomienie ukazujce si po zaatwieniu Szalonego Zdobywcy

Gdy nad okienkeim [Makro Edytuj Makro] znajduje si i pozostaje na 1 sek. Ikonka umiejtnoci, to strona Edytuj Makro przedstawiana bdzie z przodu.

Dodano okno powiadomienia ukazujce si wraz z zarejestrowaniem nowego legionu

Przedmioty zaczane do wiadomoci w skrzynce pocztowej, ktrych okres uywania upyn, ukazywane s jako zdezaktywowane, a pozostay czas zresetowany zostaje do 0, aby lepiej byo widoczne, e przedmiot ten nie jest dostpny.

Zmiana: Podczas logowania wewntrz legionu w okienku czatu przedstawiana jest informacja okienka czatu

Rozwizania problemw

Usunito problemy nieukazywania si w oknie legionu przycisku Napisz Raport oraz zakadki Nagroda

W okrelonej rozdzielczoci nie ukazywa si ostatni rzd skrzynki pocztowej oraz IU zarejestrowania w meblach domowych. Problem ten rozwizano.

Usunito problem podawania niepoprawnej klasy podczas zarejestrowania aplikacji zbiorowej.

Rozwizano problem, w ktrym w okienku wyboru postaci w okrelonych sytuacjach nie zmieniaa si lokalizacja postaci.

Usunito problem nieukazywania si nazwy okienka grupy, gdy wewntrz sojuszu IU okienka grupy umieszczany jest na ekranie. .

Misje

Nowe misje

Do nowych obszarw Signii oraz Vengar dodano nowe misje. o Nowe misje otrzymuje si automatycznie od poziomu 55. Po ukoczeniu normalnej/

rozwojowej misji moliwe jest zdobycie rnego rodzaju przedmiotw uywanych oraz medali jako nagrd.

Dodano misj cieka Pola Eteru.

Frakcja Nazwa misji NPC otrzymania

Elyosi

Badania Pola Eteru Branth

[Tyg] Wichrzyciele w Obozi Pekus

Asmodianie

Nadzorca Eterowego Pola

Bastan

[Tyg] Obrona Wioski

Wigrik

Dodano misj Ofiara Podboju.

Frakcja Nazwa misji NPC otrzymania

Elyosi Atak na Inggison

Yulia

Asmodianie Atak na Gelkmaros

Valetta

Do nowej instancji dodano nowe misje

Makarna

Elyosi Asmodianie

[Instancja/Sojusz] Legion Zagady [Instancja/Sojusz] Kompas Losu

[Instancja/Sojusz] Stranicy Piekie [Instancja/Sojusz] Stranicy Piekie

[Instancja/Sojusz] Podbj Makarny [Instancja/Sojusz] Podbj Makarny

[Instancja/Sojusz] Esencja Mocy [Instancja/Sojusz] Esencja Mocy

Dowd Zwycistwa Dowd Zwycistwa

Mantor

Elyosi Asmodianie

[Instancja] Plotki o Armii Beritry [Instancja] lady Armii Beritry

[Instancja] Tajna Bro Demas [Instancja] Tajna Bro Kurasa

[Instancja] Nasiono Wadzy [Instancja] Nasiono Wadzy

[Instancja] Prbki Tkanki [Instancja] Prbki Tkanki

[Instancja] Zabezpieczenie Trasy Infiltracji [Instancja] Zabezpieczenie Trasy Infiltracji

[Instancja/Codz/Mon] Raport z Wynikami [Instancja/Codz/Mon] Raporty u Treningu

[Instancja] Pranie Mzgu [Instancja] Koniec Nasta

Utracone Chronienie

Elyosi Asmodianie

[Instancja/Szpieg] Poszukiwanie Korytarza [Instancja/Szpieg] Korytarz Elyosw

[Instancja/Szpieg] Odbicie [Instancja/Szpieg] Ochrona Skarbw

Utracona Baza Rentus

Elyosi Asmodianie

[Instancja/Szpieg] W Poszukiwaniu Ekiosa [Instancja/Szpieg] W Poszukiwaniu Garnona

[Instancja/Szpieg /Gru] Odbicie Bazy Rentus [Instancja/Szpieg /Gru] Koniec Vashartiego

Kryjwka Tiamat

Elyosi Asmodianie

[Instancja/Szpieg] Droga do Schronienia Tiamat [Instancja/Szpieg] Droga do Celu

[Instancja/Szpieg/Sojusz] Zegar z Pozytywk

Tiamat

[Instancja/Szpieg/Sojusz] Zegar z Pozytywk

Tiamat

Dodano nowe misje umoliwiajce zdobywanie Punktw Honoru o Odznaki Genaraa (Asmodianie), Odznaki Generaa (Elyosi) wykonywane z terytorium

wroga to przedmioty, ktre uzyska mona, gdy przez Szczelin Chaosu, pojawiajc si w okrelonym czasie, pokonane zostan potwory komendanta.

Elyosi

Obszar Nazwa misji Nagroda w Punktach

Honoru

Inggison [Szpieg/Codzl] Operacja Infiltracja w Gelkmaros 4 PH

[Codz] Zagada Intruzw 3 PH

Akaron [Oddzia Pomocy] Proba Elgera 3 PH

Kaldor [Oddzia Pomocy] Proba Alphiona 3 PH

Signia

[Codz] Obrona Obszaru Kenoa 4 PH

[Codz] Obrona Obszaru Deluan 4 PH

[Codzl] Obrona Obszaru Attika 4 PH

[Szpieg/Codz] Atak na Region Mura 6 PH

[Szpieg/Codz] Atak na Region Satyr 6 PH

[Szpieg/Codz] Atak na Region Velias 6 PH

Vengar Odznaka Generaa 100 PH

Asmodianie

Obszar Nazwa Misji Nagroda w Punktach

Honoru

Gelkmaros [Szpieg/Codz] Infiltracja Inggison 4 PH

[Codz] Eiminacja Intruzw 3 PH

Akaron [Oddzia Pomocy] Proba Helgunda 3 PH

Kaldor [Oddzia Pomocy] Proba Pinta 3 PH

Vengar

[Codz] Proba Walkura 4 PH

[Codz] Proba Jekuna 4 PH

[Codz] Proba Knuta 4 PH

[Szpieg/Codz] Elyosi w Kenoa 6 PH

[Szpieg/Codz] Elyosi in Deluan 6 PH

[Szpieg/Codz] Elyosi in Attika 6 PH

Signia Odznaka Generaa (Elyosi) 100 PH

Poprzez nowo dodane misje mona zdobywa nagrody w formie stygmatw. o Misje otrzymuje si automatycznie, gdy posta osigna dany poziom. Jako nagrod

otrzymuje si pakiet stygmatw dopasowany do poziomu wyposaenia postaci.

Poziom Elyosi Asmodianie

Poziom 30 Stygmaty Persefony Stygmaty Hernera

Poziom 40 Stygmaty Peliasa Stygmaty Fargerberga

Poziom 45 Stygmaty Miryi Stygmaty Auda

Poziom 50 Prezent Miryi Prezent Auda

Poziom 55 Stygmaty Reemula Stygmaty Garatha

Dodano nowe misje legionu. W formie nagrody zdoby mona przedmiot gwarantujcy wejcie do walki terytorialnej.

o Zlecenie wykona mog legiony od poziomu 6, wgld w nie moliwy jest w menu legionw pod Zlecenie

Frakcja Kategoria zlecenia Nazwa misji

Elyos Misja Walki Terytorialnej

[Powtrka]

Walka w Signii

Walka w Vengar

Walka Asmodian

Asmodier Misja Walki Terytorialnej

[Powtrka]

Obrona Vengar

Atak na Signi

Eliminacja Elyosw

Poprzez nowo dodane misje zdoby mona Medale Walki

Frakcja Obszar Nazwa misji

Elyosi

Inggison

[Szpieg/Codzl] Operacja Infiltracja w

Gelkmaros

[Codz] Zniszczenie Intruzw

Akaron [Oddzia Pomocy] Proba Elgera

Kaldor [Oddzia Pomocy] Proba Alphiona

Signia [Codz] Obrona Obszaru Kenoa

[Codz] Obrona Obszaru Deluan

[Codz] Obrona Obszaru Attika

Vengar [Szpieg/Codz] Atak na Region Mura

[Szpieg/Codz] Atak na Region Satyr

[Szpieg/Codz] Atak na Region Velias

Laboratorium Badawcze Baruna [Instancja] Laboratorium Badawcze Balaurw

Most Jormunganda [Instancja] Fragmen Belkura

Schronienie Plemienia Ruhnw [Instancja] Cenne Klejnoty

Asmodianie

Gelkmaros [Szpieg/Codz] Infiltracja Inggison

[Codz] Eliminacja Intruzw

Akaron [Oddzia Pomocy] Proba Pinta

Kaldor [Oddzia Pomocy] Proba Helgunda

Vengar [Codz] Proba Walkura

[Codz] Proba Jekuna

[Codz] Proba Knuta

Signia [Szpieg/Codz] Elyosi w Kenoa

[Szpieg/Codz] Elyosi w Deluan

[Szpieg/Codz] Elyosi w Attika

Laboratorium Badawcze Baruna [Instancja] Atak na Laboratorium Badawcze

Most Jormunganda [Instancja] Fragment Belkura

Schronienie Plemienia Ruhnw [Instancja] Klejnoty Ruhnw

W Signii/Vengar dodano nowe misje, za pomoc ktrych z okrelonym prawdopodobiestwem zdoby mona medale mitril przy uyciu medali platyny oraz Serum Krwi ze Szczepu Balaurw.

Frakcja Nazwa micji Obszar Informacja NPC

Elyosi Oferta Ponderunerka

Signia

Kwatera Gwna Legionu

Nowego Pocztku

Ponderunerk

Asmodianie Oferta Unterinerka Vengar

witynia Zapomnienia

Unterinerk

Dodano misje wykonalne dla Powracajcych Daeva. Frakcja Nazwa micji NPC otrzymania Poziom

Elyosi Do Mantor Stephanie

Poziom

60~65 Asmodianie Do Mantor

Lethanha

Dodano misj informacji o wielkiej inwazji dla postaci poziomu 20 dla obszarw Verteron i Altgard.

Frakcja Nazwa misji Informacja NPC

otrzymania

Elyosi Badanie Wielkie Inwazji

Spatalos

Asmodianie Prba Inwazji Suthran

Dodano misj, poprzez ktr w Akaron otrzyma mona Medal Walki o Poprzez NPC, ktry ukazuje si gdy podbijany jest granizon w Akaron, mona otrzyma misje

regionw

Frakcja Obszar Nazwa misji

Elyosi / Asmodianie Pnocna Baza Operacyjna /

Pnocny Posterunek in Akaron

[Tyg] Atak na pnocy

[Tyg] Obrona Pnocnej Bazy

[Tyg] Ochrona Pnocnej Bazy

Zachodnia Baza Operacyjna /

Zachodni Posterunek in Akaron

[Tyg] Ochrona Zachodniej Bazy

[Tyg] Obrona Zachodniej Bazy

[Tyg] Ochrona Zachodniej Bazy

Wschodnia Baza Operacyjna / Wschodni Posterunek in Akaron

[Tyg] Obrona Wschodniej Bazy

[Tyg] Atak na wschodzie

[Tyg] Ochrona Wschodniej Bazy

Poudniowa Baza Operacyjna /

Poudniowy Posterunek in Akaron

[Tyg] Atak na poudniu

[Tyg] Obrona Poudniowej Bazy

[Tyg] Ochrona Poudniowej Bazy

Baza Cntralna w Akaron [Tyg] Ochrona Gwnej Bazy

Zmiany w misjach

Poprzez zmiany stopnia trudnoci niektrych instancji zmianie ulegy niektre treci misji i dodane zostay nowe misje. o Dane misje uzyska oraz wykona mona w otoczeniu oraz wewntrz instancji.

Lista instancji

Niebiaska Twierdza Aturam Baza Rentus Schronienie Plemienia

Ruhnw Twierdza Tiamat Most Jormunganda

Uatwiono misje w stolicach (Sanctum/Pandemonium). o Wane misje konieczne do dalszego rozwoju oznaczone s znakiem

o Wedug tytuu misje mona podzieli na kategorie. Przykad misji instancji.

Zmieniono zawarto oraz wymagania w powtarzanych misjach zlece legionw.. o Instancja wykonania, poziom otrzymywania oraz wykonywania misji ulegy zmianie. Ponadto

zmieniono liczb powtrek.

Poprzez zmiany w umiejtnociach stygmatw usunite zostay misje stygmatw standardowych. o Sloty stygmatw otwieraj si automatycznie poprzez zakoczenie misji oraz osignicie

okrelonego poziomu postaci. o Ze wzgldu na fakt, e nie ma ju skorup stygmatw, usunito je rwnie jako przedmiot z

grona nagrd za misje.

Misje prowadce wczeniej do Akaron i Kaldo,r wiod teraz do Signii i Vengar.

Nazwa misji Elyosw NPC otrzymania

Nowe Pole Bitwy Atmos

Odkrycie Kaldoru

Nazwa misji Asmodian NPC Otrzymania

Wyslanie do Akaron Haldor

Wysanie do Kaldor

Zmieniono oznaczenie misji Antyczna Kostka (Elyosi) oraz Im bardziej byszczy, tym lepiej (Asmodianie) na oznaczenie misji wprowadzajcej.

Zmieniono ciek wykonywania misji oraz niektre NPC wykonania dla misji Faszywy Kamie

Stygmatu

Informacja o zmianach NPC

Zmiana NPC Zmieniono Chicorinerk -> na Koruchinerk

Zmiana metod

ukazywania NPC

losowo -> stoi zawsze przy porcie w Sanctum

Misja [Tyg] Zbadana Pora zostaa usunita, gdy jest ju niewykonalna ze wzgldu na pochonite obszary.

Rozwizywania problemw

Usunito problem nieotrzymywania priorytetowych misji Bastionu Stalowego Muru.

Nazwa misji

Elyosi [Instancja] Walka przy Poudniowej Bramie

Asmodianie [Instancja] Zacita Walka

Rozwizano problem niedziaajcego drogowskazu dla misji Bro Drakonautw

Usunito problem, w ramach ktrego podczas wykonywania Rozpoznania Wraka Statku jako Elyos oraz przemiany Kailini miao si do czynienia z atakiem Lefarystw.

Usunito problem, w ktrym w szczeglnych sytuacjach nie odnawiaa si misja zlecenia legionu poziomu 6 [Sojusz] Schronienie Tiamat.

Opracowano rozwzanie problemu braku moliwoci wykonywania misji w klasie owcy z powodu usunitych umiejtnoci.

Elyosi: : Zadanie Preceptora dla owcw/ Asmodianie : Prba Preceptora dla owcw

Rozwizano problem, w ktrym w Tajemnicy dotyczcej Taloka pokonany zostaje Celestius przy opuszcaniu instancji Talokw, przy czym poziom misji resetowany jest o jeden.

Wyeliminowano problem nieukoczenia misji Polowanie na Legendy u Asmodian w okrelonych sytuacjach.

NPC

Nowi NPC

Poprzez nowo dodanych NPC teleportu w Elysei, Asmodae i Balaurei powstaa moliwo podrowania do nowych obszarw.

Frakcja Obszar Obszar po

teleportacji NPC teleportu

Elyosi

Sanctum

Signia

Polydius

Inggison Naerti

Kaldor Mudirunerk

Akaron Topes

Signia

Sanctum

Verna Inggison

Akaron

Kaldor

Asmodianie Pandemonium Vengar Doman

Gelkmaros Benmoho

Kaldor < Teleporter Towarzystwa> Tobirunerk

Akaron Sares

Vengar

Pandemonium

Mirak Gelkmaros

Akaron

Kaldor

Pomidzy Signi/Vengar a Obszarami Otchani dodano moliwo teleportu.

Frakcja Informacja NPC cieka poruszania si

Elyosi

Gainu Zewntrzny Posterunek Legionu Nowego

Pocztku -> Twierdza Teminon

Asmodianie

Peruso

witynia Oazy-> Twierdza Primum

Poprzez usunicie niektrych obszarw zlikwidowano rwnie rne zwizki. o Przedmioty zakupywane wczeniej za monety Towarzystwa Produkcji zdoby mona teraz za

Kinah lub medale o Odznaki, monety oraz medale nalece do usunitych zwizkw mona wymieni na inne

medale u nowo dodanego NPC.

Frakcja Obszar NPC Nazwa usunitego

zwizku Bye odznaki/monety

Nowe

medale

Elyosi

Signia

Kwatera

Gwna

Legionu

Nowego

Pocztku

Dolirunerk

Przymierze Zielonych

Kapeluszy

Odznaka Przymierza

Zielonych Kapeluszy Alabastrowy

Medal

Medal Mocy

wiata

Medal

Konsorcjum

Loa Orkanitowa Medal Loy

Towarzystwo Produkcji Moneta Towarzystwa

Produkcji

Silverinerk S.A. Odznaka Silverinerk

Asmodiani

e

Vengar

witynia

Zapomnieni

a

Chairunerk

Grnhutbund Odznaka Przymierza

Zielonych Kapeluszy Medal

Stranika

Pl

Medal

Rycerza Krwi

Medal

Demonw

Obscurati Medal Obscurati

Towarzystwo Produkcji Moneta Towarzystwa

Produkcji

Silverinerk S.A. Odznaka Silverinerk

W nowych obszarach Signia i Vengar pojawiaj si potwory inwazji Beritry.

W rnych miejscach w Inggison i Gelkmaros dodano ofiary potworw podboju. o Po ich pokonaniu istnieje moliwo dropowania Skrzyni Podboju z maymi Odznakami

Podboju.

W Korytarzu Ofensywnym Balaurei wewntrz Schronienia Powracajcych dodano ciek wiodoc do instancji Mantor.

W niektrych obszarach Heiron dodano stranikw NPC.

Zmiany w NPC

Aby nadal istniaa moliwo wstpu do instancji usunitych obszarw, na nowo umieszczono NPC wstpu.

Instancja Przed zmian Po zmianie

Niebiaska Twierdza Aturam Sarpan

Signia/ Vengar

Baza Rentus Tiamaranta

Twierdza Tiamat Oko Tiamaranty

Schronienie Tiamat Oko Tiamaranty

Most Jormunganda Poudniowy Katalam

Schronienie Plemienia

Ruhnw Poudniowy Katalam

Bastia Stalowego Muru Poudniowy Katalam Kaldor

Cz NPS z usunitych obszarw umieszono w nowymch miejscach.

Funkcja NPC Elyosi Asmodianie Lokalizacja umieszczenia

Handlarze dla Odznak

Kahruna Bovier Tashu

Elyosi: Signia Posterunek Bojowy Legionu

Nowego Pocztku

Asmodianie: Vengar - witynia Zachodu Soca

Handlarze Wyposaenia

dla Antycznych Monet Mupinerk Peltorinerk

Elyosi: Signia - Posterunek Bojowy Legionu

Nowego Pocztku

Asmodianie: Vengar witynia Oazy

Oko Tiamaranty

Klucz do Skrzyni

Skarbw

Rymus Denald

Handlarz dla Serum Krwi

ze Szczepu Balaurw Petiu Sion

Elyosi: Signia - Kwatera Gwna Legionu Nowego

Pocztku

Asmodianie: Vengar witynia Zapomnienia

Handlarz dla

Byszczcego Serum

Krwi ze Szczepu

Balaurw

Henria Bizel

Handlarz Relikw

Achin Achin Baza Akaron (losowa lokalizacja)

Basilon Pukorinerk Elyosi: Signia - Attika

Asmodianie: Vengar Velias

Handlarz Zbroi Otchani

Magrun Magrun Baza Akaron (losowa lokalizacja)

Beco Mareka Elyosi: Signia - Kenoa

Asmodianie: Vengar Mura

Handlarz Zbroi Medali

Walki

Nagrin Nagrin Baza Akaron (losowa lokalizacja)

Behanus Arif Elyosi: Signia - Deluan

Asmodianie: Vengar Satyr

Handlarz Goda Twierdzy

Izisu

Avanik

Elyosi: Akaron - Obz Oddziau Ekspedycyjnego

Elger

Asmodianie: Akaron - Posterunek Patrolu

Helgund

W okrelonych porach w Inggison i Gelkmaros pojawiaj si specjalne potwory. o Po ich pokonaniu dropowane s skrzynie z normalnymi/duymi odznakami podboju.

W celu uatwienia podry pomidzy Inggison a Gelkmaros dodano Shugo NPC dla terleportu, z ktrych korzysta mog obie frakcje.

Obszar NPC Lokalizacja

Inggison

Gadarunerk Twierdza Iluzji Inggison

Jerunerk Prardo Dimai

Jerirunerk Dolina ez

Tsubarunerk Dolina Phanoe

Danirunerk Pustkowie Angrief

Gelkmaros

Taserunerk Twierdza Gelkmaros

Ujirunerk Farma Drany Pmroku

Jinarunerk Las Strigikw

Suirunerk Odpoczynek Smoka

Portarunerk Smoczy Krgosup

Poziom niektrych potworw w Inggison (Hanarkand) oraz w Gelkmaros (Farma Drany Pmroku) podwyszono na 65.

Usunito niektrych Mistrzw Stygmatw znajdujcych si wewntrz twierdz.

Handlarze Wyposaenia Otchani w Twierdzy Bogw ju si nie pojawiaj.

Zmieniono niektre Informacje NPC znajdujcych si w Pnocnym Kaldor oraz Pnocnym Posterunku Zewntrznym.

Zmianie ulegy niektre tytuy NPC fukcji oraz ich lokalizacja.

Zmieniono cz lokalizacji NPC Ishalgen.

Zmieniono i dodano lokalizacje NPC oraz funkcje.

Status NPC Lokalizacja Funkcja

Zmiana Hannet Wejcie do wityni Kyola Wejcie do wityni

Ognia

Handlarz Artykuw

Wielobranowych funkcja usunita

Dodano Pentera Wejcie do wityni Kyola Handlarz Artykuw Wielobranowych

Zmianie ulegy niektre umiejtnoci uywane przez potwory w Eltnen.

Rozwizania problemw

Usunito problem niepojawiania si w Inggison Skalistego Rogu.

Rozwizano problem ukazywania si u dou Reshanty przy atrefakcie Podstpnego Kapitana Baranath 45 Jednostki.

Usunito problem, w ktrym poprzez NPC niewidoczne byo oznaczenie misji.

Rozwizano problem braku moliwoci teleportacji do niektrych obszarw w Elian i Pernon.

Otoczenie Zmianie ulega cz grafiki otoczenia Miejsce Wzniesienia Antrikshy.

Zmianie ulega cz grafiki otoczenia Heiron.