of 30 /30
Pianino cyfrowe Roland Instrukcja obsługi Gramy na pianinie Odtwarzanie rozmaitych brzmień strona 6 Ten instrument posiada wiele brzmień. Brzmienia można dowolnie wybierać i używać do grania. Nakładanie dwóch brzmień (funkcja DUAL) Naciśnięciem jednego klawisza można odtwarzać równocześnie dwa brzmienia. Odtwarzanie różnych brzmień lewą i prawą ręką (funkcja SPLIT) Klawiaturę można podzielić na dwie części i w każdej z nich używać innego brzmienia. Zachowywanie brzmień i ustawień Ustawienia brzmień oraz funkcji DUAL i SPLIT można zachować w pamięci w celu łatwego wywoływania w późniejszym czasie strona 7 strona 7 strona 14 Ćwiczenie utworów Używanie metronomu Istnieje możliwość odtwarzania dźwięków metronomu. Granie z akompaniamentem Instrument posiada wiele zaprogramowanych utworów. Tytuły utworów podano a „Wykazie utworów wewnętrznych” na końcu tej instrukcji. Rejestrowanie ćwiczonego utworu Istnieje możliwość rejestrowania tego, co grasz na klawiaturze. strona 8 strona 9 strona 10 Regulacja brzmienia fortepianowego Regulacja czułości klawiatury Czułość klawiatury można zmieniać, aby dopasować jej sposób reakcji do stylu gry. Dostrajanie do innych instrumentów strona 6 strona 18 Grając razem z innymi instrumentami można dopasować wysokość dźwięku odniesienia pianina (strój glo- balny instrumentu). Tworzenie własnego brzmienia fortepianowego (funkcja PIANO DESIGNER) strona 13 Dźwięk można dopasować do własnych upodobań poprzez regulację aspektów brzmienia fortepianowego. Włączanie i wyłączanie zasilania poprzez otwieranie i zamykanie pokrywy strona 4 1. Gdy otwierasz pokrywę klawiatury, zasilanie włącza się automatycznie. Gdy zamykasz pokrywę klawiatury, zasilanie wyłącza się automatycznie. 2. Przyciskami grupy Volume dobierz poziom głośności. Uwaga związana z brzmieniami fortepianu koncertowego W przypadku importowania ustawień lub uruchomienia funkcji FACTORY RESET, brzmienia fortepianowe są nadpisywane lub resetowane. Z tego względu zalecamy eksportowanie (s. 16) ustawień fortepianowych przed zaimportowaniem ustawień innych lub uruchomieniem funkcji FACTORY RESET. W przypadku nadpisania lub zresetowania ustawień fortepianowych i braku możliwości ich odzyskania, proszę skontaktować się ze sprzedawcą instrumentu. Przed rozpoczęciem używania urządzenia przeczytaj uważnie „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz „WAŻNE UWAGI” (broszura „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz instrukcja obsługi (s. 26)). Po przeczytaniu należy trzymać dokumenty pod ręką, aby można było sięgnąć do nich w każdej chwili. Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION

Ćwiczenie Regulacja - Roland

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ćwiczenie Regulacja - Roland

Page 1: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Pianino cyfrowe Roland

Instrukcja obsługi

Gramy na pianinie

Odtwarzanie rozmaitych brzmień strona 6

Ten instrument posiada wiele brzmień. Brzmienia można dowolnie wybierać i używać do grania.

Nakładanie dwóch brzmień (funkcja DUAL)

Naciśnięciem jednego klawisza można odtwarzać równocześnie dwa brzmienia.

Odtwarzanie różnych brzmień lewą i prawą ręką (funkcja SPLIT)

Klawiaturę można podzielić na dwie części i w każdej z nich używać innego brzmienia.

Zachowywanie brzmień i ustawień

Ustawienia brzmień oraz funkcji DUAL i SPLIT można zachować w pamięci w celu łatwego wywoływania w późniejszym czasie

strona 7

strona 7

strona 14

Ćwiczenie utworów

Używanie metronomu

Istnieje możliwość odtwarzania dźwięków metronomu.

Granie z akompaniamentem

Instrument posiada wiele zaprogramowanych utworów.

Tytuły utworów podano a „Wykazie utworów wewnętrznych” na końcu tej instrukcji.

Rejestrowanie ćwiczonego utworu

Istnieje możliwość rejestrowania tego, co grasz na klawiaturze.

strona 8

strona 9

strona 10

Regulacja brzmienia fortepianowego

Regulacja czułości klawiatury

Czułość klawiatury można zmieniać, aby dopasować jej sposób reakcji do stylu gry.

Dostrajanie do innych instrumentów

strona 6

strona 18

Grając razem z innymi instrumentami można dopasować wysokość dźwięku odniesienia pianina (strój glo-balny instrumentu).

Tworzenie własnego brzmienia fortepianowego (funkcja PIANO DESIGNER)

strona 13

Dźwięk można dopasować do własnych upodobań poprzez regulację aspektów brzmienia fortepianowego.

Włączanie i wyłączanie zasilania poprzez otwieranie i zamykanie pokrywy strona 4

1. Gdy otwierasz pokrywę klawiatury, zasilanie włącza się automatycznie. Gdy zamykasz pokrywę klawiatury, zasilanie wyłącza się automatycznie.

2. Przyciskami grupy Volume dobierz poziom głośności.

Uwaga związana z brzmieniami fortepianu koncertowego

W przypadku importowania ustawień lub uruchomienia funkcji FACTORY RESET, brzmienia fortepianowe są nadpisywane lub resetowane.

Z tego względu zalecamy eksportowanie (s. 16) ustawień fortepianowych przed zaimportowaniem ustawień innych lub uruchomieniem funkcji FACTORY

RESET. W przypadku nadpisania lub zresetowania ustawień fortepianowych i braku możliwości ich odzyskania, proszę skontaktować się ze sprzedawcą

instrumentu.

Przed rozpoczęciem używania urządzenia przeczytaj uważnie „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz „WAŻNE UWAGI” (broszura „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz instrukcja obsługi (s. 26)). Po przeczytaniu należy trzymać dokumenty pod ręką, aby można było sięgnąć do nich w każdej chwili.

Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION

Page 2: Ćwiczenie Regulacja - Roland

2

Łatwy start

Wywoływanie brzmienia Instrument umożliwia granie różnymi brzmieniami fortepianowymi oraz innymi brzmieniami.

Wybieranie i odtwarzanie utworów Możesz grać z akompaniamentem utworu.

Wybieranie utworu

1. Naciśnij jeden z przycisków grup brzmień. Wybierz grupę (bank) brzmień.

Przycisk Opis [Concert] Brzmienia fortepianu koncertowego [Upright] Brzmienia pianin [Classic] Brzmienia klasyczne, fortepiano i klawesyn [Organ] Brzmienia organowe [Other] Różne inne brzmienia, takie jak pianina elektryczne, instru-

menty smyczkowe lub brzmienia dla akompaniamentu.

1. Naciśnij przycisk [Song]. Kategoria

Metrum Nazwa utworu

Tempo Takt

2. Przyciskami [─] i [+] wybierz brzmienie.

Szczegóły w akapicie „Wykaz brzmień” na końcu tej instrukcji.

strona 6

Korzystanie z metronomu Podczas gry można odtwarzać dźwięki metronomu

1. Naciśnij przycisk [Metronome].

2. Użyj przycisków [Slow] i [Fast].

Tempo metronomu ulegnie zmianie.

strona 8

2. Przyciskami [◄] i [►] wybierz kategorię.

Kategoria Opis USB Memory Utwory zachowane w pamięci USB Internal Memory Utwory zachowywane w pamięci wewnętrznej Listening

Utwory we-wnętrzne tego instrumentu

Utwory zalecane do słuchania

Masterpieces Utwory fortepianowe Utwory odpowiadające dołączonemu zbiorowi partytur „Roland Classical Piano Masterpieces”.

Easy Piano Znane utwory popularne i klasyczne kompozycje Utwory odpowiadające dołączonemu zbiorowi partytur „Let’s Enjoy Piano”.

Scales Skale we wszystkich tonacjach (skale durowe, skale molowe) Utwory odpowiadające dołączonemu zbiorowi partytur „Let’s Enjoy Piano”.

Hanon Virtuoso Pianist No.1–20 Beyer Vorschule im Klavierspiel Op.101 No.1–

106 Burgmüller 25 Études faciles et progressives Op.100 Czerny100 100 Übungsstücke Op.139

3. Przyciskami [─] i [+] wybierz utwór.

Szczegóły w akapicie „Wykaz utworów wewnętrznych” na końcu tej in-strukcji.

Odtwarzanie utworu

1. Naciśnij przycisk [/]. Rozpocznie się odtwarzanie utworu.

2. Naciśnij ponownie przycisk [/].

Odtwarzanie utworu zostanie przerwane.

Operacje związane z odtwarzaniem utworów

Powrót na początek utworu Naciśnij przycisk [I]. Uruchamianie i zatrzymywanie Naciśnij przycisk [/]. Szybko do tyłu Naciśnij przycisk []. Szybko w przód Naciśnij przycisk []. Odtwarzanie wszystkich utwo-rów z wybranej kategorii

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Song] i naciśnij przycisk [/].

Zmiana tempa Użyj przycisków [Slow] i [Fast].

strona 9

Page 3: Ćwiczenie Regulacja - Roland

3

Spis treści

Łatwy start .................................................................................2 Wywoływanie brzmienia ........................................................... 2 Korzystanie z metronomu ........................................................ 2 Wybieranie i odtwarzanie utworów ........................................... 2

Dane techniczne .......................................................................3

Zanim zaczniesz grać ...............................................................4 Włączanie i wyłączanie zasilania (otwieranie i zamykanie pokrywy) ................................................................................... 4

Podstawka pod nuty ................................................................. 4

Opis paneli ................................................................................5

Instrukcja użytkowania ............................................................6 Wywoływanie brzmienia ........................................................... 6 Regulacja ogólnej głośności wyjściowej ................................... 6 Dodawanie pogłosu .................................................................. 6 Regulacja barwy dźwięku ......................................................... 6 Rozmaite ustawienia (tryb FUNCTION) ................................... 6 Zmiana czułości klawiatury....................................................... 6 Transpozycja tonacji (funkcja TRANSPOSE) .......................... 6 Podział na dwa instrumenty (funkcja TWIN PIANO) ................ 7 Zachowywanie ustawień (Zestawy Ustawień) ......................... 7 Odtwarzanie różnych brzmień lewą i prawą ręką .................... 7 Tworzenie własnego brzmienia fortepianowego (funkcja PIANO DESIGNER) ................................................................. 7 Nakładanie dwóch brzmień (funkcja DUAL) ............................ 7 Wyświetlacz .............................................................................. 8 Używanie funkcji Bluetooth ..................................................... 8 Wybieranie elementu / Edycja wartości ................................... 8 Metronom ................................................................................. 8 Wybieranie utworu.................................................................... 9 Odtwarzanie lub zapis .............................................................. 9 Wyłączanie przycisków (funkcja PANEL LOCK) ...................... 9 Wybieranie partii do odtwarzania ............................................. 9

Operacje zaawansowane ...................................................... 10 Rejestrowanie własnej gry............................................................. 10

Zapis SMF .............................................................................. 10 Zapis nowego utworu ............................................................. 10 Dogrywanie zarejestrowanego utworu ................................... 10 Zapis dźwięku ......................................................................... 11 Zmiana nazwy utworu ............................................................ 11 Kopiowanie zachowanego utworu ......................................... 12 Usuwanie zachowanego utworu ............................................ 12

Personalizacja brzmienia fortepianowego (funkcja PIANO DESIGNER) .................................................................................. 13 Zachowywanie ustawień (Zestawy Ustawień) .............................. 14

Wywoływanie Zestawu Ustawień ........................................... 14 Zachowywanie ustawień bieżących w Zestawie Ustawień ... 14 Zachowywanie banku Zestawów Ustawień ........................... 15 Ładowanie zachowanego banku Zestawów Ustawień .......... 15

Ładowanie i zachowywanie konfiguracji fortepianowych .............. 16 Zachowywanie ustawień fortepianowych ............................... 16 Ładowanie ustawień fortepianowych ..................................... 16 Funkcje użytkowe ................................................................... 17 Formatowanie pamięci ........................................................... 17 Przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja FACTORY RESET) .................................................................................. 17

Rozmaite ustawienia (tryb FUNCTION) ........................................... 18 Podstawowe operacje w trybie FUNCTION........................... 18 Dostrajanie do innych instrumentów (funkcja MASTER TUNING) ................................................................................ 18 Zmiana skali ........................................................................... 18 Określanie toniki skali ............................................................ 18 Regulacja poziomu głośności utworu SMF ............................ 18 Regulacja głośności utworu (pliku dźwiękowego) .................. 18 Regulacja poziomu głośności urządzenia zewnętrznego ...... 18 Określanie trybu odtwarzania plików SMF ............................. 19 Określanie formatu zapisu ..................................................... 19 Określanie sposobu stosowania efektów pedałowych (pedał tłumika, prawy) ............................................................ 19 Przeznaczenie pedału środkowego ....................................... 19 Przeznaczenie pedału lewego ............................................... 19 Używanie pedału do przełączania Zestawów Ustawień ........ 19 Regulacja kontrastu ekranu ................................................... 19 Określanie maksymalnej głośności ........................................ 19 Funkcja LOCAL CONTROL ................................................... 20 Kanał transmisyjny MIDI Zmiana języka systemu operacyjnego ................................... 20 Wyłączanie zasilania zamknięciem pokrywy klawiatury ........ 20 Automatyczne wyłączanie zasilania ....................................... 20 Automatyczne zachowywanie ustawień ................................ 20

Używanie funkcji Bluetooth® ....................................................... 21 Korzyści, jakie daje system Bluetooth .................................. 21 Używanie Bluetooth Audio ................................................... 21 Parowanie z urządzeniem przenośnym ................................. 21 Łączenie z już sparowanym urządzeniem przenośnym ........ 21 Regulacja głośności w trybie Bluetooth Audio ..................... 21 Używanie pedału do przewracania stron partytury w apli-kacji Music Score ................................................................... 22 Łączenie z już sparowanym urządzeniem przenośnym ........ 22 Zmiana klawiszy, używanych do przewracania stron ............ 22 Zmiana trybu przewracania stron ........................................... 22

Transfer komunikatów MIDI .......................................................... 22

Podłączanie urządzeń ....................................................................... 23

Nieprawidłowości w działaniu ....................................................... 24

Komunikaty o błędzie ........................................................................ 25

BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA ................................... 26

WAŻNE UWAGI .................................................................................... 26

Dane techniczne Roland S2, S1: Pianino cyfrowe

S2 S1 Moduł brzmieniowy Brzmienie fortepianowe: Modelowanie SuperNATURAL

Klawiatura PHA-50: hybrydowa struktura z drewna i tworzyw sztucznych z wymykiem i pokryciem z imitacji kości słoniowej i hebanu (88 klawiszy)

Bluetooth Dźwięk: Bluetooth 3.0 (z obsługą ochrony zawartości SCMS-T) MIDI, przewracanie stron partytury: Bluetooth v. 4.0

Zasilanie Zasilacz

Pobór mocy 11 W

Wymiary (ze statywem)

1391 (szer.) x 446 (gł.) x 1039 (wys.) mm

Z podstawką pod nuty: 1379 (szer.) x 430 (gł.) x 1122 (wys.) mm Ze złożoną podstawką pod nuty: 1379 (szer.) x 456 (gł.) x 979 (wys.) mm

Waga (ze statywem)

77,1 kg 54,2 kg

S2 S1

Akcesoria Instrukcja obsługi, broszura „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA”, zasilacz, kabel zasilania, partytury Roland Classical Piano Masterpieces i Let’s Enjoy Piano, wieszak na słuchawki

Opcja (sprzedawane oddzielnie)

Pamięć USB typu FLASH (*1) *1: Używaj tylko pamięci USB, sprzedawanych przez firmę Roland. W przypadku korzystania z wyrobów innej firmy nie gwarantujemy poprawności działania.

* W interesie ulepszania produktu, podane powyżej dane i wygląd urządzenia mogą ulec zmianie bez

wcześniejszego powiadomienia.

Page 4: Ćwiczenie Regulacja - Roland

4

Zanim zaczniesz grać

Włączanie i wyłączanie zasilania (otwieranie i zamykanie pokrywy)

Zasilanie można włączać lub wyłączać otwierając lub zamykając po-krywę klawiatury.

Włączanie zasilania

1. Zredukuj głośność w podłączonych urządzeniach.

2. Otwórz pokrywę klawiatury. Aby otworzyć pokrywę, używając obydwu rąk unieś ją delikatnie i pchnij w kierunku „od siebie”.

3. Przyciskami grupy Volume ustaw głośność.

* Urządzenie wyposażone zostało w obwód zabezpieczający. Urzą-dzenie będzie gotowe do pracy po upływie krótkiej (kilkusekundo-wej) chwili.

Wyłączanie zasilania

1. Zamknij pokrywę. Aby zamknąć pokrywę, pociągnij ją ostrożnie do siebie i ściągnij w dół po całkowitym wyciągnięciu.

Naciśnięcie przycisku [ ] umożliwia włączenie lub wyłączenie zasilania bez manipulowania pokrywą klawiatury (s. 5).

Można wykonać takie ustawienie, aby zasilanie pianina nie by-ło wyłączane, gdy zamykasz pokrywę (s. 20).

Otwierając lub zamykając pokrywę należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców między ruchomą częścią i korpu-sem pianina. Należy zwracać szczególną uwagę, jeśli instru-ment jest używany w miejscu, w którym znajdują się dzieci.

Jeśli na wierzchu klawiatury znajdują się jakiekolwiek przed-mioty (papiery, metalowe przedmioty, itp.), nie otwieraj pokry-wy. Bo takie przedmioty mogą zsunąć do wnętrza instrumentu i będą nie do odzyskania.

Wyłączając zasilanie nie odłączaj kabla zasilania, gdy świeci się wskaźnik gniazd słuchawkowych „Phones”.

Używanie pokrywy do ukrywania panelu (położenie klasyczne)

Za pomocą pokrywy można ukryć przyciski (położenie klasyczne). Pozwala to skupić się na grze.

Pokrywa

Funkcja AUTO OFF

Zasilanie instrumentu zostanie wyłączone automatycznie po upływie określonego czasu, który upłynie od chwili używania go do odtwarzania dźwięku lub manipulo-wania przyciskami lub potencjometrami (funkcja AUTO OFF).

Jeśli nie chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycznie, wyłącz funkcję AUTO OFF (s. 20).

W przypadku automatycznego wyłączenia zasilania wszelkie nie zachowane ustawienia zostaną stracone. Jeśli nie chcesz utracić ważnych ustawień, zacho-waj je wcześniej. Aby przywrócić zasilanie, włącz je ponownie.

Podstawka pod nuty

1. Pociągnij powoli podstawkę pod nuty w kierunku „do siebie”.

Cofając podstawkę do poprzedniego położenia, pociągnij delikatnie do siebie, a następnie delikatnie odepchnij.

Wyciągając lub chowając podstawkę pod nuty należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców między ruchomą częścią i korpusem pianina. Należy zwracać szczególną uwagę, jeśli instrument jest używany w miejscu, w którym znajdują się dzieci.

Rady związane z układaniem partytury

Jeśli partytura to cienki arkusz, przed położeniem na podstawce przypnij ją klipsem.

Podnoszenie podstawki pod nuty

1. Delikatnie podnieś podstawkę pod nuty.

2. Włóż zaczep w jeden z otworów, aby ustawić podstawkę pod żądanym kątem.

Składanie podstawki pod nuty

1. Podtrzymując podstawkę jedną ręką unieś zaczepy, znaj-

dujące się z tyłu, a następnie ostrożnie złóż podstawkę.

Podnosząc lub składając podstawkę pod nuty należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców między ruchomą częścią i korpusem pianina. Należy zwracać szczególną uwagę, jeśli in-strument jest używany w miejscu, w którym znajdują się dzieci.

Używanie uchwytów

Uchwyty służą do blokowania kartek partytury, aby nie przewracały się np. pod wpływem działania wiatru. Złóż je, jeśli nie są używane.

Popchnij

Page 5: Ćwiczenie Regulacja - Roland

5

Opis paneli

Panel przedni Tutaj można sterować pracą urządzenia.

Przycisk Zasilanie włącza się i wyłącza, gdy podnosisz i zamykasz pokrywę klawiatury.

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć zasilanie bez

ruszania pokrywy, użyj przycisku [ ].

Aby wyłączyć zasilanie, przytrzymaj wciśnięty

przycisk [ ].

* Nigdy nie odłączaj kabla zasilania, gdy na ekranie wyświetlany jest komu-nikat „Don’t disconnect the power”.

strona 6

Panel dolny Tutaj należy podłączać słuchawki i pamięć USB.

strona 23

Wieszak na słuchawki Kiedy nie korzystasz ze słuchawek, możesz je powiesić na wieszaku.

* Nie wieszać nic innego, oprócz słuchawek i nie stosować nadmiernej si-ły. Postępując w ten sposób, możesz uszkodzić wieszak.

Pedały

Śruba regulacyjna

Wykręcaj śrubę regulacyjną, aby mocno oparła się o podłogę. Śrubę regulacyjną należy docisnąć do pod-łoża szczególnie wtedy, gdy instru-ment stoi na dywanie.

Pedał tłumika Naciśnięcie pedału powoduje przedłużenie dźwięku. Gdy pedał jest wciśnięty, wybrzmiewanie nut jest podtrzymywane przez dłuższy czas, nawet po zwolnieniu klawiszy. W przypadku naciśnięcia pedału tłumika w pianina akustycznego, pedał najpierw da niewielki opór, ale dalsze wciskanie spo-woduje, że opór pedału będzie większy. Pianino symuluje tę właściwość. Po naciśnięciu pedału tłumika w pianinie akustycznym, najpierw usłyszysz dźwięk tłumików, zwalniających struny. Następnie powinno się usłyszeć dźwięk od strun sąsiednich, rezonujących sympatycznie ze strunami, uderzanymi przez młoteczki w wy-niku naciskania klawiszy, co będzie pogłębiać i wzbogacać brzmienie fortepianowe. Ponadto, w przypadku stosowania techniki częściowego wciskania pedału tłumika, dźwięk zasadniczy będzie raptownie tłumio-ny, pozostawiając tylko przestrzenny rezonans, generujący unikalną formę efektu pogłosowego. Pianino generuje dźwięki od zwalnianych strun (Damper Noise) i rezonujące dźwięki (Damper Resonance), jak również unikalne, wydłużone dźwięku, gene-rowane techniką częściowego wciskania pedału tłumika.

Pedał SOSTENUTO Wciśnięcie pedału podtrzymuje wybrzmiewanie tylko tych dźwięków, które zagrano po wciśnięciu pedału.

Pedał SOFT Redukowanie poziomu głośności. Przy wciśniętym pedale, brzmienie nie jest tak wyraziste, jak podczas normalnej gry z taką samą siłą uderzania w klawisze. To ta sama funkcja, jak przy wciśnięciu lewego pedału w pianinie akustycznym. Tłumienie dźwięku podlega subtelnym zmianom w miarę naciskania pedału.

* Otwierając lub zamykając pokrywę należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców między ruchomą częścią i korpusem pianina. Należy zwracać szczególną uwagę, jeśli instrument jest używany w miejscu, w którym znajdują się dzieci.

Page 6: Ćwiczenie Regulacja - Roland

6

Instrukcja użytkowania Operacje podstawowe

Wybieranie elementu Używaj przycisków [] i [].

Edycja wartości Używaj przycisków [–] i [+].

Wartość domyślna Naciśnij równocześnie przyciski [–] i [+].

Wywoływanie brzmienia Oprócz brzmień fortepianowych instrument wyposażono w wiele in-nych.

Brzmienia podzielone zostały na 5 grup, a każdą grupę przypisano do innego przycisku.

Aby wybrać brzmienie Naciśnij przycisk (np. [Concert]), a następnie użyj przycisków [–] i [+].

Wygląd ekranu

Nazwa brzmienia

Transpozycja utworu

Metrum Transpozycja klawiatury

Tempo Takt

Odsłuch brzmień (demonstracja brzmień)

1. Przytrzymując wciśnięty przycisk [Key Touch] naciśnij przycisk [Transpose].

2. Wybierz brzmienie.

Odsłuchać można demo pierwszego brzmienia danej grupy.

3. Aby wyłączyć prezentację brzmienia, naciśnij przycisk (I).

Szczegóły w akapicie „Wykaz brzmień” na końcu tej instrukcji.

Regulacja głośności wyjściowej

Istnieje możliwość regulacji głośności dźwięku w głośnikach wewnętrznych lub słuchawkach, jeśli są podłączone. Regulacja głośności

Grupy brzmień

Przycisk Opis [Concert] Brzmienia fortepianu koncertowego [Upright] Brzmienia pianin [Classic] Brzmienia klasyczne, fortepiano i klawesyn

[Organ]

Brzmienia organowe * Po wybraniu brzmienia organowego, w którym stosowany

jest efekt ROTARY (*1), takiego jak „Combo Jz. Org” lub „Ballad Organ”, przyciskiem [Organ] będzie można zmieniać szybkość wirowania.

[Other]

Różne inne brzmienia, takie jak pianina elektryczne, instrumenty smyczkowe lub brzmienia dla akompaniamentu.

Do wybierania brzmień z następnej kategorii należy używać przycisków [] i [].

*1 Efekt ROTARY to symulacja efektu wirujących głośników. Do wyboru są dwa usta-wienia prędkości wirowania: „Fast” i „Slow”.

Dodawanie pogłosu Do brzmienia można dodawać pogłos, występujący zazwyczaj podczas grania w sali koncertowej.

Regulacja głębokości efektu pogłosowego

0–10 (domyślnie: 2) * Jeśli parametr „Headphones 3D Ambience”

będzie mieć wartość „On”, będzie można regu-lować głębokość pogłosu słuchawkowego.

Pogłos słuchawkowy 3D Podczas używania słuchawek można stosować pogłosowy efekt 3D, wywołujący wrażenie, że dźwięk wydobywa się z samego pianina. (Off, On, domyślnie: On)

* Efekt pogłosowy nie jest stosowany do plików dźwiękowych.

Regulacja barwy dźwięku Istnieje możliwość regulacji barwy dźwięku, wydobywanego za pomocą klawiatury lub dźwięku odtwarzanego utworu.

Regulacja barwy dźwięku -10–0–10 (domyślnie: 0)

Transpozycja tonacji (funkcja TRANSPOSE) Klawiaturę lub utwór można transponować w krokach półto-nowych.

Na przykład, jeśli utwór napisano w tonacji E-dur, ale chcesz go zagrać, używając palcowania tonacji C-dur, transpozycję klawiatury należy ustawić na wartość „4”.

Grając dźwięki C E G Usłyszysz dźwięki E G# H

Transpozycja klawiatury

Transpozycja utworu

-6–0–5 (domyślnie: 0)

Transpozycję klawiatury można również zmienić, przytrzymując wciśnięty przycisk [Transpose] i naciskając klawisz, odpo-wiadający tonice transponowanej tonacji

-12–0–12 (domyślnie: 0)

Zmiana czułości klawiatury

Rozmaite ustawienia (tryb FUNCTION) Można wykonywać bardziej zaawansowane ustawienia.

1. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

2. Przyciskami [] i [] wybierz parametr do edycji.

3. Przyciskami [─] i [+] zmień wartość parametru.

strona 18

Istnieje możliwość regulacji czułości klawiatury na dynamikę gry.

Regulacja czułości Fix, 1–100 (domyślnie: 50) * Po wybraniu wartości „Fix”, każda nuta będzie

odtwarzana z taką samą głośnością, bez względu na to, jak silnie uderzysz w klawisz.

Praca młoteczków Określanie czasu reakcji instrumentu na uderzenie w klawisz. Im wyższa wartość, tym większe opóźnienie. Off, 1–10 (domyślnie: 1)

Page 7: Ćwiczenie Regulacja - Roland

7

Instrukcja użytkowania

Podział na dwa instrumenty (funkcja TWIN PIANO) Klawiaturę instrumentu można podzielić na część lewą i prawą, aby dwie osoby mogły grać w tym samym zakresie wysokości dźwięków.

Włączanie funkcji

Naciśnij przycisk [Twin Piano].

Zmiana brzmienia

1. Naciśnij przycisk grupy brzmień. 2. Używaj przycisków [–] i [+].

Zmiana sposo-bu odtwarzania dźwięku (para-metr „Mode”)

Pair

Nuty prawej sekcji będą głośniej wybrzmiewać w prawym głośniku; nuty sekcji lewej będą głośniej-sze w lewym głośniku. W przypadku używania słuchawek będzie można słuchać tego, co gra druga osoba.

Indivi-dual

Nuty prawej sekcji będą wybrzmiewać tylko w prawym głośniku; nuty sekcji lewej będą wy-brzmiewać tylko w lewym głośniku. W przypadku używania słuchawek nie będzie można słuchać tego, co gra druga osoba.

Klawiatura konwencjonalna

Funkcja TWIN PIANO

punkt podziału

Pedał tłumika Pedał tłumika dla części lewej dla części prawej

Tworzenie własnego brzmienia fortepianowego (funkcja PIANO DESIGNER) Istnieje możliwość tworzenia własnego brzmienia fortepianowe-go poprzez modyfikowanie elementów dźwiękowych brzmienia fortepianowego w celu dopasowania do własnego gustu.

1. Naciśnij przycisk [Piano Designer].

2. Przyciskami [] i [] wybierz parametr do edycji.

3. Przyciskami [–] i [+] zmień wartość.

Funkcja PIANO DESIGNER może być używana tylko do modyfikowania brzmień, dostępnych za pomocą przycisku [Concert].

strona 13

Zachowywanie ustawień (Zestawy Ustawień) Ustawienia brzmień oraz funkcji DUAL i SPLIT można zachować w pamięci i szybko wywoływać, gdy zajdzie taka potrzeba.

strona 14

Odtwarzanie różnych brzmień lewą i prawą ręką (funkcja SPLIT)

W lewej i prawej części podzielonej zgodnie z potrzebami klawiatury

można odtwarzać różne brzmienia. Np. w lewej części można odtwarzać

brzmienie basowe, a w prawej części brzmienie fortepianowe.

To jest funkcja SPLIT, a klawisz dzielący klawiaturę na dwie części nosi nazwę punktu podziału.

Włączanie funkcji SPLIT

Naciśnij przycisk [Split].

Zmiana brzmie-nia dla prawej i lewej ręki

1. Przyciskami [] i [] wybierz „brzmienie prawej ręki” lub „brzmienie lewej ręki”.

2. Naciśnij przycisk grupy brzmień.

3. Używaj przycisków [–] i [+].

Punkt podziału

Zmiana punktu podziału.

Punkt podziału można również wyznaczyć, przytrzymując wciśnięty przycisk [Split] i naciskając odpowiedni klawisz.

B1–B6 (domyślnie: F#3) *)

Zrównoważenie Równoważenie głośności obydwu brzmień.

9:1–9:9–1:9 (domyślnie: 9:9)

Left Shift Transpozycja oktawowa brzmienia lewej ręki.

-2–0–2 (domyślnie: 0)

*) W notacji anglosaskiej dźwięk H jest oznaczany literą B

Brzmienie lewej ręki Brzmienie prawej ręki Punkt podziału (domyślnie po włączeniu zasilania: F#3)

* Jeśli dla lewej ręki wybierzesz brzmienie z grupy przycisku [Concert], jego dźwięk może być trochę inny, niż zwykle.

Nakładanie dwóch brzmień (funkcja DUAL) Naciśnięciem jednego klawisza można odtwarzać równocześnie dwa brzmienia. Funkcja ta nosi nazwę DUAL.

Włączanie funkcji DUAL

Naciśnij przycisk [Dual].

Funkcję można również włączyć naciskając równo-cześnie dwa przyciski grup brzmień.

Zmiana brzmie-nia 1 i 2

1. Przyciskami [] i [] wybierz „brzmienie prawej ręki” lub „brzmienie lewej ręki”.

2. Naciśnij przycisk grupy brzmień. 3. Używaj przycisków [–] i [+].

Zrównoważenie

Równoważenie głośności (brzmienie 1: brzmienie 2) w ramach funkcji DUAL.

9:1–9:9–1:9 (domyślnie: 9:4)

Tone 2 Shift Transpozycja oktawowa brzmienia 2:

-2–0–2 (domyślnie: 0)

* W zależności od kombinacji brzmień, do brzmienia 2 może nie być stosowany odpowiedni efekt, więc dźwięk tego brzmienia może być inny, niż zwykle.

* Jeśli dla brzmienia 2 wybierzesz brzmienie z grupy przycisku [Concert], jego dźwięk może być trochę inny, niż zwykle.

Odczyt nazwy nuty (np. C4)

Literowe wskazania takich ustawień, jak punkt podziału, pokazują na-zwę nuty. Np. wskaźnik „C4” oznacza „czwarty dźwięk C, licząc od lewej krawędzi klawiatury”.

Page 8: Ćwiczenie Regulacja - Roland

8

Instrukcja użytkowania

Wyświetlacz Na ekranie wyświetlane są takie informacje, jak nazwa brzmienia, nazwa utworu, tempo i metrum.

Stan Metrum Transpozycja Nazwa

połączenia klawiatury brzmienia Bluetooth Tempo Takt Transpozycja lub utworu utworu

* Objaśnienia w tej instrukcji zawierają ilustracje, które są typowymi obrazami, po-jawiającymi się na ekranie. Jednakże instrument może zawierać nowszą, bar-dziej rozbudowaną wersję systemu (np. nowsze brzmienia), więc to, co będzie widoczne na ekranie nie zawsze może odpowiadać temu, co zamieszczono w niniejszej instrukcji.

Wybieranie parametru / Edycja wartości

Wybieranie elementu Używaj przycisków [] i []. Edycja wartości Używaj przycisków [–] i [+]. Płynna zmiana wartości Przytrzymaj wciśnięty przycisk [+] lub [–]. Powrót do wartości domyślnej

Przytrzymaj wciśnięte równocześnie przyciski [+] i [–].

Używanie funkcji Bluetooth Przez głośniki instrumentu można odtwarzać dźwięk urządzeń, wyposa-żonych w technologię Bluetooth i używać pedałów pianina do przewra-cania stron wirtualnych partytur, pokazywanych na ekranie urządzenia, obsługującego technologię Bluetooth.

Po włączeniu zasilania zaczyna świecić wskaźnik Bluetooth.

Podczas parowania urządzeń oraz gdy urządzenia są połączone lub roz-łączone, wskaźnik Bluetooth miga.

strona 21

Metronom Możesz grać z towarzyszeniem dźwięków metronomu. Istnieje moż-liwość zmiany tempa i metrum metronomu.

Podczas odtwarzania utworu metronom będzie pracować zgodnie z aktualnie stosowanym metrum i tempem danego utworu.

Dźwięk metronomu Naciśnij przycisk [Metronome], aby włączyć metronom. Zmiana tempa Użyj przycisków [Slow] i [Fast].

10–500

Metrum

Wyznaczanie metrum.

Metrum można również zmienić przytrzymując wciśnięty przycisk [Metronome] i naciskając przycisk [Slow] lub [Fast] grupy TEMPO. 2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8 (domyślnie: 4/4)

Akcent Włączanie lub wyłączanie dźwięku pierwszej miary. (Off, On, domyślnie: On)

Sekwencja Zmiana sekwencji metronomu. Off, ósemka, triola ósemkowa, Shuffle, szesnastka, triola ćwierćnutowa, ćwierćnuta, ósemka z kropką (domyślnie: Off)

Głośność Regulacja głośności metronomu. Off, 1–10 (domyślnie: 5)

Brzmienie Zmiana dźwięku metronomu. Klikanie, dźwięk elektroniczny, głos (po japońsku), głos (po angielsku) (domyślnie: klikanie)

Page 9: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Instrukcja użytkowania

9

Wybieranie utworu Utwory można wybierać w ramach ekranu roboczego SONG.

1. Naciśnij przycisk [Song], aby wywołać ekran roboczy.

Kategoria

Metrum Nazwa utworu

Tempo Takt

2. Przyciskami [◄] i [►] wybierz kategorię.

3. Przyciskami [─] i [+] wybierz utwór.

4. Naciśnij przycisk [/], aby uruchomić odtwarzanie utworu.

Aby wybrać utwór z pamięci USB, postępuj w niżej podany sposób.

Otwieranie katalogu Przyciskami [–] i [+] zaznacz katalog i naciśnij

przycisk [/] (Enter). Wyjście z katalogu Przyciskami [–] i [+] zaznacz opcję „(up)” i

naciśnij przycisk [/] (Enter).

Zapis

Oto procedura odtwarzania lub rejestrowania utworu.

Powrót na początek utworu Naciśnij przycisk [I] Uruchamianie i zatrzy-mywanie Naciśnij przycisk [/]. Włączanie trybu gotowo-ści do zapisu

Naciśnij przycisk [], gdy odtwarzanie jest za-trzymane.

Zapis W trybie gotowości do zapisu naciśnij przycisk [/]. Szybko do tyłu Naciśnij przycisk []. Szybko w przód Naciśnij przycisk []. Odtwarzanie wszystkich utworów z wybranej kategorii

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Song] i naciśnij przycisk [/].

Zmiana tempa Użyj przycisków [Slow] i [Fast].

Odtwarzanie utworu w stałym tempie

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [/] i użyj przyci-sku [Slow] lub [Fast]. Aby wyłączyć tę opcję, ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk [/] i naciśnij przycisk [Slow] lub [Fast].

Odtwarzanie przedtaktu (*1)

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Metronome] i naciśnij przycisk [/].

*1 Serię dźwięków, odtwarzanych rytmicznie przed rozpoczęciem odtwarzania utworu w celu zasygnalizowania tempa, nazywamy „przedtaktem”. Odtwarzanie przedtaktu ułatwi zsynchronizowanie gry z tempem utworu.

Aby wykonać nowy zapis

1. Wybierz brzmienie, które chcesz odtwarzać.

2. Naciśnij przycisk [].

3. Naciśnij przycisk [/], aby uruchomić zapis.

4. Naciśnij przycisk [/], aby przerwać zapis.

Dogrywanie

1. Wybierz utwór, w którym chcesz dogrywać.

2. Naciśnij przycisk [].

3. Naciśnij przycisk [].

4. Naciśnij przycisk partii, którą teraz chcesz zapisywać; przycisk za-

cznie migać.

5. Naciśnij przycisk [/], aby uruchomić zapis.

6. Naciśnij przycisk [/], aby przerwać zapis.

strona 10

Wykaz kategorii Kategoria Opis USB Memory Utwory zachowane w pamięci USB Internal Memory Utwory zachowywane w pamięci wewnętrznej Listening

Utwory wewnętrzne tego instru-mentu

Utwory zalecane do słuchania

Masterpieces Utwory fortepianowe Utwory odpowiadające dołączonemu zbiorowi partytur „Roland Classical Piano Masterpieces”.

Easy Piano Znane utwory popularne i klasyczne kompo-zycje Utwory odpowiadające dołączonemu zbioro-wi partytur „Let’s Enjoy Piano”.

Scales Skale we wszystkich tonacjach (skale durowe, skale molowe) Utwory odpowiadające dołączonemu zbioro-wi partytur „Let’s Enjoy Piano”.

Hanon The Virtuoso Pianist No.1–20 Beyer Vorschule im Klavierspiel Op.101 No.1–106 Burgmüller 25 Études faciles et progressives Op.100 Czerny100 100 Übungsstücke Op.139

Szczegóły w akapicie „Wykaz utworów wewnętrznych” na końcu tej instrukcji.

Wyłączanie przycisków (funkcja PANEL LOCK)

Wyłączenie wszystkich przycisków, oprócz przycisku [ ] i przycisków grupy Volume, pozwala chronić instrument przed niezamierzonym dzia-łaniem.

Blokowanie panelu Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Right], aż na

ekranie pojawi się symbol „ ”. Odblokowywanie panelu Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Right], aż symbol

„ ” zniknie z ekranu lub wyłącz zasilanie.

Wybieranie partii do odtwarzania

Utwory tego instrumentu składają się z trzech partii: akompaniamentu oraz partii lewej i prawej ręki.

Partie utworu można wyciszać; odtwarzane będą tylko partie te partie, które chcesz słyszeć.

Odtwarzanie partii Diody przycisków partii odtwarzanych powinny świecić się.

Wyciszanie partii Dioda przycisku partii wyciszonej nie świeci się.

Partia Partia Partia akompaniamentu lewej ręki prawej ręki

* Niektóre utwory nie posiadają partii lewej ręki lub partii akompaniamentu. W ta-kim przypadku dioda przycisku odpowiedniej partii nie będzie się świecić.

* Funkcja wyciszania partii nie jest dostępna podczas odtwarzania pliku dźwięko-wego.

Formaty utworu, odtwarzane przez ten instrument

Pianino może odtwarzać utwory o następującym formacie:

Format SMF (0/1)

Pliki dźwiękowe: WAV (44,1 kHz, 16-bitowe, liniowe)

Page 10: Ćwiczenie Regulacja - Roland

10

Operacje zaawansowane

Rejestrowanie własnej gry W łatwy sposób możesz rejestrować to, co grasz.

Zapis można odtwarzać, aby sprawdzić, czy gra była poprawna lub grać z akompaniamentem zarejestrowanej partii.

Rodzaje zapisu

Zapis SMF Partie będą rozdzielone. Można ponownie rejestrować żądaną część utworu. Można dogrywać.

Zapis dźwięku

Dane muzyczne będą rejestrowane jako dane audio. Zarejestrowany w ten sposób utwór może być używany w

komputerze. * Efekt projekcji akustycznej (*1) nie jest rejestrowany w

zapisanym dźwięku. * W celu wykonania zapisu audio, do gniazda [MEMORY]

grupy USB musi być podłączona pamięć USB (sprze-dawana oddzielnie).

*1 Projekcja akustyczna jest efektem, odtwarzającym inny dźwięk przez głośniki pianina w celu odtwarzania głębi i przestrzenności brzmienia fortepianowego. Ten efekt jest stosowany wtedy, gdy grasz na klawiaturze i wtedy, gdy odtwa-rzasz utwór, zarejestrowany w postaci pliku SMF.

Zapis SMF

Zapis nowego utworu Zapis SMF jest wygodny wtedy, gdy chcesz w łatwy sposób reje-strować własną grę.

* Jeśli chcesz rejestrować z włączoną funkcją TWIN PIANO, para-metrowi „SMF Play Mode” (s. 19) dobierz wartość „External”.

Przygotowanie do zapisu

1. Wybierz brzmienie, które chcesz stosować (s. 6).

2. Jeśli chcesz, możesz włączyć metronom (s. 8).

Istnieje możliwość zmiany tempa i metrum metronomu.

Ustawienia tempa i metrum są przechowywane w utworze, więc metronom działa prawidłowo nawet podczas odtwarzania utworu.

3. Naciśnij przycisk [].

Przycisk [] zaświeci się, a przycisk [/] zacznie migać wskazu-jąc, że włączony został tryb gotowości do zapisu.

Aby zrezygnować, ponownie naciśnij przycisk [].

4. Naciśnij przycisk partii, którą chcesz rejestrować; przycisk zacznie migać.

Np. można rejestrować oddzielnie partie poszczególnych rąk, naciskając przycisk [Left], aby rejestrować partię lewej ręki lub przycisk [Right], aby rejestrować partię prawej ręki. Po wyko-naniu zapisu każdą partię można zarejestrować ponownie.

* Jeśli nie wybierzesz partii, gra będzie rejestrowana w następu-jący sposób.

Granie jednym brzmieniem Przycisk [Right] Funkcja SPLIT

Przyciski [Left] i [Right] Funkcja TWIN PIANO Funkcja DUAL Przyciski [Right] i [Accomp]

Uruchamianie zapisu i zachowywanie

1. Naciśnij przycisk [/]. Usłyszysz dwutaktowy przedtakt (w prawym, dolnym rogu ekranu pojawi

się najpierw wskaźnik „-2”, a potem „-1”) i zapis rozpocznie się.

Gdy rozpocznie się zapis, przyciski [] i [/] zaczną świecić światłem ciągłym.

Zapis można również uruchomić naciśnięciem klawisza. W tym przypadku przedtakt nie pojawi się.

2. Naciśnij przycisk [/].

Zapis zostanie przerwany, a dane zostaną zachowane automatycznie.

Nazwę utworu można zmienić (s. 11).

Utwór można usunąć (s. 12).

Nigdy nie wyłączaj zasilania, gdy na ekranie pokazywany jest ko-munikat „Saving…”.

Odsłuch zarejestrowanej gry

Po zakończeniu zapisu nowy utwór jest wywoływany automatycznie.

1. Naciśnij przycisk [/]. Odtwarzanie zarejestrowanych danych rozpocznie się od początku.

Dogrywanie zarejestrowanego utworu Do zarejestrowanego pliku SMF można dogrywać kolejne dane. Można np. rejestrować oddzielnie partię lewej i prawej ręki lub reje-strować grę z akompaniamentem utworu.

* W przypadku dogrywania innych brzmień, parametrowi „SMF Play Mode” (s. 19) dobierz wartość „External”.

1. Wybierz utwór, który chcesz dogrywać (s. 9).

Jeśli chcesz zarejestrować ponownie tylko część utworu, przyci-skami [] i [] przejdź do taktu, od którego chcesz rozpocząć zapis.

2. Naciśnij przycisk [].

Przycisk [] zaświeci się i pianino przejdzie w tryb gotowości do za-

pisu. W tym przypadku wywołany zostanie nowy utwór (New Song).

Aby zrezygnować, ponownie naciśnij przycisk [].

3. Naciśnij przycisk [].

Wywołany zostanie utwór, wybrany w punkcie 1.

Tempo utworu oraz metrum będą zgodne z ustawieniami wybra-nego utworu.

4. Naciśnij przycisk partii, którą chcesz dogrywać; dioda przycisku zacznie migać.

Podczas zapisu odtwarzany będzie dźwięk tych partii, których diody przycisków będą się świecić.

5. Uruchom zapis, jak opisano w akapicie „Uruchamianie zapisu i zachowywanie” (s. 10).

Page 11: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

11

Zapis dźwięku Oto procedura zapisu gry w postaci pliku dźwiękowego. Zarejestrowany w ten sposób utwór może być używany w komputerze.

* Efekt projekcji akustycznej (s. 10) nie jest rejestrowany w zapisanym dźwięku.

Przygotowanie do zapisu

1. Pamięć USB podłącz do gniazda [MEMORY] grupy USB (s. 23).

* Utworów dźwiękowych nie można zachować w pamięci wewnętrznej.

2. Wybierz brzmienie, które chcesz stosować (s. 6).

3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [] i naciśnij przycisk [+].

To samo można zrobić w trybie FUNCTION za pomocą parame-tru „Recording Mode” (s. 19).

4. Naciśnij przycisk [].

Przycisk [] zaświeci się, a przycisk [/] zacznie migać wskazując, że włączony został tryb gotowości do zapisu.

Aby zrezygnować, ponownie naciśnij przycisk [].

U Podczas zapisu danych nigdy nie wyłączaj zasilania ani nie od-łączaj pamięci USB.

5. Jeśli chcesz, możesz włączyć metronom (s. 8).

Uruchamianie zapisu i zachowywanie

1. Naciśnij przycisk [/]. Zapis rozpocznie się.

Gdy rozpocznie się zapis, przyciski [] i [/] będą świecić światłem ciągłym.

2. Naciśnij przycisk [/].

Zapis zostanie przerwany, a dane zostaną zachowane automatycznie.

Nazwę utworu można zmienić (s. 11).

Utwór można usunąć (s. 12).

Odsłuch zarejestrowanej gry

Po zakończeniu zapisu nowy utwór jest wywoływany automatycznie.

1. Naciśnij przycisk [/]. Odtwarzanie zarejestrowanych danych rozpocznie się od początku.

Konwersja zarejestrowanego pliku SMF na plik dźwiękowy Zarejestrowany utwór SMF można przekształcić w plik dźwiękowy, aby można było odtwarzać go za pomocą komputera.

1. Wybierz utwór, który chcesz przekształcić (s. 9).

2. Przygotuj instrument do zapisu („Przygotowanie do zapisu” (s.

11)).

1. Podłącz pamięć USB.

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [] i przyciskiem [+] wybierz op-cję „Audio”.

3. Naciśnij przycisk [].

3. Naciśnij przycisk [], aby wywołać utwór, wybrany w punkcie 1.

4. Naciśnij przycisk [/], aby uruchomić zapis („Uruchamianie za-

pisu i zachowywanie” (s. 11)).

* Podczas zapisu wszelki dźwięk, wygenerowany za pomocą klawiatury lub do-prowadzony przez gniazdo [Input], port USB lub Bluetooth zostanie dołączony do dźwięku, rejestrowanego podczas konwersji. Wyciszone partie nie zostaną zarejestrowane.

* Zależnie od pliku SMF, jego konwersja na identyczny plik dźwiękowy może być niemożliwa podczas wykonywanego zapisu.

Zmiana nazwy utworu Oto procedura zmiany nazwy wcześniej zachowanego utworu.

1. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

2. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Rename Song”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy „Rename Song”.

3. Przyciskami [+] i [–] wybierz nośnik (pamięć wewnętrzną lub USB), zawierającą utwór, którego nazwę chcesz zmienić.

4. Naciśnij przycisk [].

5. Przyciskami [+] i [–] wybierz utwór, którego nazwę

chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk [].

6. Zmień nazwę utworu.

Przyciski [] i [] Wybieranie pozycji, na której chcesz wstawić znak.

Przyciski [-] i [+] Zmiana znaku.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

7. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

8. Przyciskiem [] zaznacz opcję „Yes” i naciśnij przycisk [/] (Enter).

Nazwa utworu zostanie zmieniona.

Nigdy nie wyłączaj zasilania, ani nie wyjmuj pamięci USB, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”.

9. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Page 12: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

12

Kopiowanie zachowanego utworu Zachowane w pamięci wewnętrznej utwory można kopiować do pa-mięci USB. Natomiast utwory z pamięci USB można również kopiować do pamięci wewnętrznej instrumentu.

* Plików dźwiękowych nie można kopiować.

* Jeśli pamięć USB nie będzie podłączona, tej operacji nie będzie można wykonać.

1. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

2. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Copy Song”, a na-stępnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy „Copy Song”.

3. Przyciskami [–] i [+] wybierz miejsce źródłowe i docelowe

(pamięć wewnętrzna lub USB).

4. Naciśnij przycisk [].

5. Przyciskami [─] i [+] wybierz utwór, który chcesz skopio-

wać.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

6. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Operacja kopiowania zostanie uruchomiona.

Nigdy nie wyłączaj zasilania, ani nie wyjmuj pamięci USB, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”.

7. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance],

aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Usuwanie zachowanego utworu Oto procedura usunięcia utworu, zachowanego w pamięci wewnętrznej lub USB.

Jeśli chcesz usunąć wszystkie utwory, zachowane w pamięci wewnętrznej, zresetuj pamięć.

* Jeśli chcesz usunąć utwór z pamięci USB, najpierw podłącz ją do gniazda [MEMORY] grupy USB.

1. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

2. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Delete Song”, a na-stępnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy „Delete Song”.

3. Przyciskami [+] i [–] wybierz nośnik (pamięć wewnętrzną lub USB), zawierającą utwór, który chcesz usunąć.

4. Naciśnij przycisk [].

5. Przyciskami [─] i [+] wybierz utwór, który chcesz skaso-wać.

6. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

7. Przyciskiem [] zaznacz opcję „Yes” i naciśnij przycisk [/] (Enter).

Wybrane elementy zostaną usunięte.

U Nigdy nie wyłączaj zasilania, ani nie wyjmuj pamięci USB, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”.

8. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Page 13: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

13

Personalizacja brzmienia fortepianowego (funkcja PIANO DESIGNER)

Czym jest funkcja PIANO DESIGNER?

Pianino umożliwia personalizację brzmienia fortepianowego, poprzez regulację różnych elementów, od których zależy dźwięk pianina, takich jak struny, rezonans generowany za pomocą pedałów oraz dźwięk młoteczków, uderzających w struny.

Funkcja ta nosi nazwę PIANO DESIGNER.

Zakłócenia od młoteczków

Rezonans strun

Dopasowywanie brzmienia fortepianowego

do własnego gustu

Funkcja PIANO DESIGNER może być używana tylko do modyfi-kowania brzmień, dostępnych za pomocą przycisku [Concert].

Zmiany w ustawieniach są zachowywane z każdym brzmieniem grupy przycisku [Concert].

1. Naciśnij przycisk [Piano Designer].

Pojawi się ekran roboczy funkcji PIANO DESIGNER.

2. Przyciskami [] i [] wybierz parametr do edycji.

3. Przyciskami [–] i [+] dobierz wartość.

4. Aby zakończyć używanie funkcji PIANO DESIGNER, naci-śnij przycisk [Piano Designer] lub [I] (Exit).

Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

5. Przyciskiem [] zaznacz opcję „Yes” i naciśnij przycisk [/] (Enter).

Ustawienia funkcji PIANO DESIGNER zostaną zachowane.

Aby zrezygnować bez zachowywania zmian, przyciskiem [] wybierz opcję „No”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Parametry funkcji PIANO DESIGNER

Parametr Wartość Opis

Lid 0–6

Dobieranie wysokości uchylenia klapy fortepianu koncertowego. Dźwięk będzie cichszy i bardziej matowy, im bardziej klapa na ekranie będzie przymknięta. Brzmienie będzie dźwięczniejsze, im bardziej klapa na ekranie będzie otwarta.

Key Off Noise Off, 1–10 Określanie głośności dźwięków od zwalnianych klawiszy. Im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk.

Hammer Noise -2–0–2 Regulacja poziomu głośności dźwięku uderzenia młoteczka w strunę w fortepianie akustycznym. Im wyższa wartość, tym poziom głośności tych dźwię-ków będzie wyższy.

Parametr Wartość Opis

Duplex Scale Off, 1–10 Regulacja poziomu głośności rezonansu sympatyczne-go fortepianowego systemu DUPLEX SCALE. Im wyższa wartość, tym poziom głośności wibracji większy.

Full Scale String Res. Off, 1–10

Regulacja rezonansowego dźwięku pianina akustyczne-go (dźwięku, generowanego przez struny wcześniej uderzonych klawiszy, wibrujące sympatycznie z dźwię-kiem strun uderzonych później lub dźwięk innych strun, wibrujących sympatycznie z nutami, grami podczas wciskania pedału tłumika). Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy rezonans.

Damper Resonance Off, 1–10

Regulacja ogólnego rezonansu pianina akustycznego, gdy wciśnięty jest pedał tłumika (dźwięk strun, wibrują-cych sympatycznie po wciśnięciu pedału tłumika oraz rezonans całego instrumentu. Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy rezonans.

Key Off Resonance Off, 1–10

Regulacja poziomu rezonansu, pochodzącego od zwalnianych klawiszy w fortepianie akustycznym (deli-katny dźwięk, występujący w momencie zwolnienia klawisza). Im wyższa wartość, tym większe zmiany barwy będą występować podczas zanikania dźwięku.

Cabinet Resonance Off, 1–10 Określanie rezonansu pudła rezonansowego. Im wyższa

wartość, tym większe pudło rezonansowe. Soundboard Type 1–5

Określanie sposobu, w jaki rezonować będzie płyta rezonansowa pianina akustycznego. Do wyboru jest pięć różnych rodzajów rezonansu.

Damper Noise Off, 1–10 Regulacja poziomu głośności zakłóceń od pedału tłumika (dźwięk od strun, zwalnianych w momencie naciśnięcia pedału).

Single Note Tuning

-50–0– +50

Określanie metody strojenia (strojenie nierównomierne), typowego dla pianin i fortepianów, w którym górny rejestr jest strojony trochę wyżej, a dolny trochę niżej.

Single Note Volume -50–0 Regulacja głośności poszczególnych klawiszy. Im

wyższa wartość, tym większa głośność. Single Note Character -5–0–+5

Regulacja barwy dźwięku poszczególnych klawiszy. Przy wyższych wartościach dźwięk jest mocniejszy, a przy niższych łagodniejszy.

Reset Setting

Oto procedura przywracania ustawień fabrycznych funkcji PIANO DESIGNER.

1. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

2. Przyciskiem [] zaznacz opcję „Yes” i naciśnij przy-cisk [/] (Enter).

Ustawienia powrócą do stanu fabrycznego.

Resetowanie ustawień spowoduje również zresetowanie brzmień fortepianowych kategorii Concert. Jeśli chcesz przy-wrócić oryginalne brzmienia fortepianowe, skontaktuj się ze sprzedawcą instrumentu.

Ustawienia 88-klawiszowe (strój, głośność i barwa poszczególnych nut)

1. Wybierz opcję „88-key” i naciśnij przycisk [/] (Enter).

2. Uderz w klawisz, który chcesz edytować i przyciskami [+] i [–] do-bierz ustawienia.

Przyciskami [] i [] można przechodzić do innych parametrów tej opcji.

3. Naciśnij przycisk [I] (Exit), aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Co to jest system DUPLEX SCALE? DUPLEX SCALE jest systemem wibrujących strun, który czasem stosowany jest w fortepianach koncertowych.

Te wibrujące struny nie są uderzane bezpośrednio, lecz wybrzmiewają pod wpływem rezonansu sympatycznego. Poprzez rezonans z alikwotami, struny te powodują wzbogacenie i rozjaśnienie brzmienia. Wibrujące struny są dodawane tylko do rejestru powyżej wartości dźwięku C4. Ponieważ nie są one tłumione pedałem SUSTAIN (mechanizm, który przerywa ich wybrzmiewanie), będą wy-brzmiewać nawet po zagraniu nuty, a następnie zwolnieniu klawisza w celu wstrzymania wybrzmiewania aktualnie uderzonej struny.

Page 14: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

14

Zachowywanie ustawień (Zestawy Ustawień)

Ustawienia brzmień oraz funkcji DUAL i SPLIT można zachowy-wać w celu łatwego ich wywoływania w przyszłości. Zbiór takich danych nazywamy „Zestawem Ustawień”.

W pamięci można zachować 25 takich Zestawów Ustawień (pięć

Zestawów pod każdym z pięciu przycisków grup brzmień). Te 25

Zestawów Ustawień nosi wspólną nazwę „banku Zestawów Usta-

wień”.

25 Zestawów Ustawień || Bank Zestawów Ustawień

Ustawienia zachowywane w Zestawie Ustawień

Parametr Strona Głębokość efektu AMBIENCE 6 Prędkość wirowania 6 Czułość na dynamikę 6 Transpozycja 6 Wybrane brzmienie (w tym brzmienia dla funkcji SPLIT i DUAL) 6 Status funkcji SPLIT 7 Punkt podziału 7 Transpozycja brzmienia lewej części klawiatury 7 Status funkcji DUAL 7 Transpozycja brzmienia 2 7 Zrównoważenie głośności brzmień funkcji SPLIT i DUAL 7 Status funkcji TWIN PIANO 7 Tryb funkcji TWIN PIANO 7 Partia pedału SUSTAIN 19 Pedał środkowy 19 Pedał lewy 19 Kanał transmisyjny MIDI 20

Wywoływanie Zestawu Ustawień 1. Naciśnij przycisk [Registration].

2. Naciśnij przycisk grupy [Concert] – [Others] (1 – 5), aby wy-brać bank, w którym zachowano żądany Zestaw Ustawień.

3. Przyciskami [-] i [+] wybierz Zestaw Ustawień.

Ustawienia odpowiednio zmienią się.

Naciśnij przycisk [], aby zmodyfikować zawartość Zestawu Ustawień.

Do wywoływania Zestawów Ustawień można również używać przełącznika nożnego (s. 19).

Jeśli naciśniesz przycisk [Registration], aby wyłączyć ekran robo-czy Zestawów Ustawień, nastąpi powrót do stanu, jaki istniał przed wywołaniem Zestawu Ustawień.

Zachowywanie ustawień bieżących w Zestawie Ustawień

Zachowanie danych w wybranym miejscu spowoduje nadpisanie zawartości wybranego Zestawu Ustawień.

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Registration] i przyciskami [1] – [5] wybierz bank Zestawów Ustawień, a następnie przyciskami [–] i [+] wybierz numer Zestawu Ustawień

2. Zredaguj nazwę Zestawu Ustawień.

Przyciski [] i [] Wybieranie pozycji, na której chcesz wstawić znak. Przyciski [-] i [+] Zmiana znaku.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

3. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Zestaw Ustawień zostanie zachowany.

Nigdy nie wyłączaj zasilania, gdy na ekranie wyświetlany jest ko-munikat „Executing…” (wykonywanie w toku).

Page 15: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

15

Zachowywanie banku Zestawów Ustawień Przechowywane w pamięci instrumentu wszystkie Zestawy Ustawień można zachować w pamięci USB jako bank Zestawów Ustawień.

1. Pamięć USB podłącz do gniazda [MEMORY] grupy USB (s. 23).

2. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

3. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Registration Export”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy „Registration Export”.

4. Zredaguj nazwę banku Zestawu Ustawień.

Przyciski [] i [] Wybieranie pozycji, na której chcesz wstawić znak. Przyciski [–] i [+] Zmiana znaku.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

5. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Ustawienia zostaną zachowane.

Nigdy nie wyłączaj zasilania, gdy na ekranie wyświetlany jest ko-munikat „Executing…” (wykonywanie w toku).

6. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Ładowanie zachowanego banku Zestawów Ustawień

Oto procedura ładowania banku Zestawów Ustawień, zachowanego w pamięci USB.

Załadowanie banku Zestawów Ustawień spowoduje nadpisanie Zestawów Ustawień, znajdujących się w pamięci instrumentu. Jeśli nie chcesz stracić tych danych, zachowaj je najpierw w pa-mięci USB.

1. Pamięć USB podłącz do gniazda [MEMORY] grupy USB (s. 23).

2. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

3. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Registration Import”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy „Registration Import”.

4. Przyciskami [–] i [+] wybierz bank Zestawów Ustawień, który chcesz załadować.

5. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

6. Przyciskiem [] zaznacz opcję „Yes” i naciśnij przycisk [/] (Enter).

Ustawienia zostaną załadowane.

Nigdy nie wyłączaj zasilania, gdy na ekranie wyświetlany jest ko-munikat „Executing…” (wykonywanie w toku).

7. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Page 16: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

16

Ładowanie i zachowywanie konfiguracji fortepianowych

Instrument umożliwia ładowanie konfiguracji pianina, zachowanych w pamięci USB lub zachowywanie konfiguracji instrumentu w takiej pa-mięci.

Ładować można tylko konfiguracje, stworzone za pomocą tego pianina.

Ustawienia zachowywane jako konfiguracja fortepianowa

Parametr Strona Głośność w głośnikach 6 Głośność w słuchawkach 6 Głębokość efektu AMBIENCE 6 Pogłos słuchawkowy 3D 6 Barwa dźwięku 6 Czułość na dynamikę 6 Praca młoteczków 6 Parametry funkcji PIANO DESIGNER 13 Globalny strój instrumentu 18 Skala 18 Tonika skali 18 Ograniczenie głośności 19

Zachowywanie ustawień fortepianowych

1. Pamięć USB podłącz do gniazda [MEMORY] grupy USB (s. 23).

2. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

3. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Piano Setup Export”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy „Piano Setup Export”.

4. Zredaguj nazwę ustawień fortepianowych.

Przyciski [] i [] Wybieranie pozycji, na której chcesz wstawić znak. Przyciski [–] i [+] Zmiana znaku.

5. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Ustawienia zostaną zachowane.

Nigdy nie wyłączaj zasilania, ani nie wyjmuj pamięci USB, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”.

6. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Ładowanie ustawień fortepianowych

Import takich ustawień spowoduje również zresetowanie brzmień fortepianowych kategorii Concert. Jeśli chcesz przywrócić brzmienia fortepianowe do stanu oryginalnego, skontaktuj się ze sprzedawcą pianina.

1. Pamięć USB podłącz do gniazda [MEMORY] grupy USB (s. 23).

2. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

3. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Piano Setup Import”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy „Piano Setup Import”.

4. Przyciskami [–] i [+] zaznacz ustawienia, które chcesz za-ładować.

5. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

6. Przyciskiem [] zaznacz opcję „Yes” i naciśnij przycisk [/] (Enter).

Ustawienia zostaną załadowane.

Nigdy nie wyłączaj zasilania, ani nie wyjmuj pamięci USB, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”.

7. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Page 17: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

17

Funkcje użytkowe

Formatowanie pamięci Oto procedura usuwania wszystkich utworów, zachowanych w pamięci wewnętrznej lub USB (sprzedawana oddzielnie).

Formatowanie pamięci spowoduje usunięcie wszystkich utworów i Zestawów Ustawień, zachowanych przez użytkownika w pamięci wewnętrznej lub USB.

Jeśli do stanu fabrycznego chcesz przywrócić inne ustawienia, niż zawartość pamięci wewnętrznej, użyj funkcji FACTORY RESET (s. 17).

1. Jeśli chcesz sformatować pamięć USB, podłącz ją naj-pierw do instrumentu (s. 23).

2. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

3. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Format Media”, a na-stępnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy „Format Media”.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

4. Przyciskami [+] i [–] wybierz nośnik (pamięć wewnętrzną lub USB), który chcesz sformatować.

5. Naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

6. Przyciskiem [] zaznacz opcję „Yes” i naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pamięć zostanie sformatowana.

Nigdy nie wyłączaj zasilania, ani nie wyjmuj pamięci USB, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”.

7. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja FACTORY RESET)

Oto procedura przywracania ustawień fabrycznych wszystkim Zesta-wom Ustawień oraz ustawieniom, zachowanym w pamięci wewnętrz-nej. Funkcja nosi nazwę FACTORY RESET.

Funkcja kasuje wszystkie zachowane przez użytkownika ustawie-nia, przywracając stan fabryczny.

Uruchomienie funkcji FACTORY RESET spowoduje również zre-setowanie brzmień fortepianowych kategorii Concert. Jeśli chcesz przywrócić oryginalne brzmienia fortepianowe, skontaktuj się ze sprzedawcą instrumentu.

Ta funkcja nie kasuje utworów, znajdujących się w pamięci we-wnętrznej lub w pamięci USB (sprzedawana oddzielnie). Aby usu-nąć wszystkie utwory z pamięci wewnętrznej, patrz akapit „Forma-towanie pamięci” (s. 17).

1. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

2. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Factory Reset”, a na-stępnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia. Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I] (Exit).

3. Przyciskiem [] zaznacz opcję „Yes” i naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pamięć zostanie zresetowana do stanu fabrycznego.

Nigdy nie wyłączaj zasilania, gdy na ekranie wyświetlany jest komu-nikat „Executing…” (wykonywanie w toku).

4. Wyłącz zasilanie instrumentu i włącz je ponownie (s. 4).

Ustawienia zachowywane automatycznie Wartość poniższych parametrów jest zachowywana automatycznie.

Parametr Strona Głośność w głośnikach 6 Głośność w słuchawkach 6 Wszystkie parametry funkcji Bluetooth 21 Wyłączanie zasilania za pomocą pokrywy 20 Funkcja AUTO OFF 20

Ustawienia zachowywane automatycznie, gdy pa-rametr „Auto Memory Backup” ma wartość „On”

W takim przypadku automatycznie zachowywane są wartości niżej podanych parametrów.

Parametr Strona Głębokość efektu AMBIENCE 6 Pogłos słuchawkowy 3D 6 Barwa dźwięku 6 Czułość na dynamikę 6 Praca młoteczków 6 Zrównoważenie głośności (SPLIT i DUAL) 7 Tryb funkcji TWIN PIANO 7 Metronom (głośność, brzmienie, pierwsza miara) 8 Master Tuning 18 Temperament 18 Temperament Key 18 Input Volume 18 SMF Play Mode 19 Damper Pedal Part 19 Reg. Pedal Shift 19 MIDI Transmit Ch 20 Display Contrast 19 Volume Limit 19 Language 20

Page 18: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

18

Rozmaite ustawienia (tryb FUNCTION)

Podstawowe operacje w trybie FUNCTION 1. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance]. Tryb FUNCTION zostanie włączony.

2. Przyciskami [] i [] wybierz parametr do edycji.

Zależnie od wybranego elementu, w niektórych przypadkach może pojawiać się kolejny ekran roboczy, umożliwiający wybranie dodatkowych ustawień.

3. Przyciskami [–] i [+] zmień wartość.

4. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Parametr / Opcja Wartość Opis

Master Tuning

Dostrajanie do innych instrumentów (funkcja MASTER TUNING) W sytuacji, gdy gramy w orkiestrze wraz z innymi instrumentami, bardzo istotne jest dostrojenie naszego instrumentu do stroju innych instrumentów. Standardowy strój jest określony przez wysokość dźwięku środkowego A. Aby uzyskać czyste i spójne brzmienie podczas gry z zespołem upewnij się czy wszystkie instrumenty mają taki sam strój. Strojeniem jest nazywana operacja dostrajania instrumentów do stroju standardowego. 415,3 Hz–440,0 Hz–466,2 Hz

Temperament

Zmiana skali Do grania muzyki dawnej np. muzyki barokowej można wykorzystywać skale, stosowane w tych czasach. Większość utworów współczesnych jest komponowana w oparciu o skalę równomiernie temperowaną, najpowszechniej stosowaną obecnie skalę muzyczną. Lecz dawniej stosowano wiele rozmaitych skal. Stosując do odtwarzania starodawnego utworu taką skalę, w jakiej został on napisany, będziesz w stanie uzyskać oryginalne brzmienie utworu. Equal Oktawa jest podzielona na dwanaście równych interwałów (skala równomiernie temperowana). To jest skala, powszechnie

używana we współczesnych pianinach. Każdy interwał posiada ten sam lekki dysonans. Just Major W tych skalach podstawowe trójdźwięki są idealnie sharmonizowane. Nie jest zalecana do odgrywania linii melodycznych, nie

można jej transponować, ale daje możliwość pięknego harmonizowania akordów. Skale tego typu są inne dla tonacji durowych i molowych. Just Minor

Pythagorean Nazwa pochodzi od nazwiska filozofa Pitagorasa, powstała w celu zniesienia dysonansu kwart i kwint. Chociaż akordy trójdźwiękowe są trochę niesharmonizowane, ta skala nadaje się do utworów o prostych liniach melodycznych.

Kirnberger I Podobnie, jak skale JUST, w tej skali podstawowe trójdźwięki są zharmonizowane. Piękne współbrzmienia uzyskuje się podczas grania utworów, napisanych w tonacjach, odpowiednich dla tej skali.

Kirnberger II To jest przeróbka skali Kirnberger I, redukująca ograniczenia, związane z ilością użytecznych tonacji.

Kirnberger III Skala będąca udoskonaleniem skal MEANTONE, JUST MAJOR i JUST MINOR, dająca większą swobodę transpozycji. Można grać we wszystkich tonacjach. Ponieważ rezonans zależy od tonacji, grane w tej skali akordy rezonują w odmienny sposób, w porównaniu ze skalą równomiernie temperowaną.

Meantone W porównaniu ze skalami JUST ta skala zawęża trochę kwinty. Podczas gdy skale JUST zawierają dwa rodzaje dźwięku całotonowego (durowy i molowy), skala MEANTONE posiada tylko jeden rodzaj dźwięku całotonowego. Transpozycja jest możliwa w ograniczonym zakresie.

Werckmeister Ta skala składa się z ośmiu kwint czystych i czterech kwint zmniejszonych. Gra jest możliwa we wszystkich tonacjach. Ponie-waż różne tonacje generują różne brzmienia, w porównaniu ze skalą równomiernie temperowaną (Werckmeister I (III)) akordy będą współbrzmieć w różny sposób.

Arabic Skala arabska.

Temperament Key Określanie toniki skali Dla skal innych niż równomiernie temperowana musisz określić dźwięk tonalny (tonikę dla skal durowych i dominantę dla skal mo lowych czyli w przypadku skali C-dur dźwięk, który odpowiada C w tonacji durowej i A w tonacji molowej). Jeśli wybierasz skalę równomiernie temperowaną, nie musisz określać dźwięku tonalnego. C – B (Uwaga: w notacji anglosaskiej dźwięk H jest oznaczany literą B, a dźwięk B – literą B z bemolem)

Bluetooth Audio Patrz akapit „Korzystanie z funkcji Bluetooth” (s. 21). Bluetooth Turn/MIDI Patrz akapit „Używanie pedałów do przewracania stron partytury w aplikacji Music Store” (s. 22). Bluetooth ID Patrz akapit „Określanie identyfikatora funkcji Bluetooth” (s. 21).

Song Volume SMF Regulacja poziomu głośności utworu SMF Regulacja poziomu głośności odtwarzania pliku SMF. * Jeśli parametr „SMF Play Mode” będzie mieć wartość „Internal”, głośność niektórych partii nie będzie się zmieniać w przypadku modyfikowania

wartości tego parametru. Jeśli parametr „SMF Play Mode” będzie mieć wartość „External”, głośność wszystkich partii będzie się zmieniać. 0 –10

Song Volume Audio Regulacja głośności utworu (pliku dźwiękowego) Regulacja poziomu głośności odtwarzacza audio. 0–10

Input Volume Regulacja poziomu głośności urządzenia zewnętrznego Istnieje możliwość regulacji poziomu sygnału, doprowadzanego z urządzenia odtwarzającego do gniazda [Input]. 0–10

Page 19: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

19

Parametr / Opcja Wartość Opis

SMF Play Mode

Określanie trybu odtwarzania plików SMF Odtwarzając pliki SMF należy wybrać odpowiednią wartość, w zależności od tego, czy odtwarzasz utwór wewnętrzny, czy dane zewnętrzne.

Format zapisu można również zmienić, przytrzymując wciśnięty przycisk [/] i używając przycisków [–] i [+]. * Efekt projekcji akustycznej (s. 10) nie jest odtwarzany, jeśli parametr ten ma wartość „External”. W tym przypadku nie są również stosowane nie-

które efekty funkcji PIANO DESIGNER. Auto Select Automatycznie dobieranie wartości „Internal” lub „External”, w zależności od odtwarzanego utworu.

Internal Dla odtwarzanego utworu dobierane będzie najodpowiedniejsze brzmienie. Ta wartość jest najlepsza w przypadku odtwarzania utworu wewnętrznego lub utworu, zarejestrowanego za pomocą tego instrumentu.

External Podczas odtwarzania utworu używane będzie aktualnie wybrane brzmienie. Ta wartość jest najlepsza w przypadku odtwarzania utworu zewnętrznego, takiego jak dostępne w sprzedaży dane muzyczne.

Recording Mode

Określanie formatu zapisu Istnieje możliwość określenia, czy dane będą rejestrowane w formie pliku SMF czy w formie danych audio.

Metodę zapisu można również zmienić, przytrzymując wciśnięty przycisk [] i używając przycisków [–] i [+]. SMF Partie pliku SMF będą rejestrowane oddzielnie. Umożliwia to zapis jednej partii, a następnie dogrywanie innych partii. Audio Zapis będzie wykonywany w formie danych audio. Zarejestrowany w ten sposób utwór może być używany w komputerze.

Rename Song Patrz akapit „Zmiana nazwy utworu” (s. 11). Copy Song Patrz akapit „Kopiowanie zachowanego utworu” (s. 12). Delete Song Patrz akapit „Usuwanie zachowanego utworu” (s. 12). Piano Setup Export Patrz akapit „Zachowywanie ustawień fortepianowych” (s. 16). Piano Setup Import Patrz akapit „Ładowanie ustawień fortepianowych” (s. 16).

Damper Pedal Part

Określanie sposobu stosowania efektów pedałowych Gdy przy włączonej funkcji DUAL lub SPLIT naciśniesz pedał tłumika, zazwyczaj efekt jest stosowany do obydwu brzmień, ale ustawienia można zmienić tak, aby był stosowany tylko do jednego z nich. Right & Left Obydwa brzmienia. Right Pedał zmienia tylko pierwsze brzmienie (w ramach funkcji DUAL) lub brzmienie części prawej (w ramach funkcji SPLIT). Left Pedał zmienia tylko drugie brzmienie (w ramach funkcji DUAL) lub brzmienie części lewej (w ramach funkcji SPLIT).

Center Pedal

Przeznaczenie pedału środkowego Po włączeniu zasilania pedał środkowy pełni funkcję pedału SOSTENUTO (s. 5). Funkcję pedału można zmieniać, aby wykonywał inną operację. * Parametry funkcji pedałów mają następujący priorytet: „Reg. Pedal Shift” „Page Turn (s. 22)” „Center/Left Pedal”. Sostenuto Funkcja pedału SOSTENUTO. Play/Stop Pedał będzie pełnić taką samą funkcję, jak przycisk [/]. Layer Naciśnięcie pedału spowoduje nałożenie brzmienia 2 używanego w ramach funkcji DUAL.

* Ta opcja jest dostępna tylko w ramach funkcji DUAL.

Left Pedal

Przeznaczenie pedału lewego Po włączeniu zasilania pedał środkowy pełni funkcję pedału SOFT (s. 5). Funkcję pedału można zmienić, aby wykonywał inną operację. * Parametry funkcji pedałów mają następujący priorytet: „Reg. Pedal Shift” „Page Turn (s. 22)” „Center/Left Pedal”. Soft Pedał pełni funkcję pedału SOFT. Play/Stop Pedał będzie pełnić taką samą funkcję, jak przycisk [/]. Layer Naciśnięcie pedału spowoduje nałożenie brzmienia 2 używanego w ramach funkcji DUAL.

* Ta opcja jest dostępna tylko w ramach funkcji DUAL.

Reg. Pedal Shift

Używanie pedału do przełączania Zestawów Ustawień Za pomocą pedału można zmieniać Zestawy Ustawień, aby każde naciśnięcie wywoływało następny Zestaw Ustawień. * Parametry funkcji pedałów mają następujący priorytet: „Reg. Pedal Shift” „Page Turn (s. 22)” „Center/Left Pedal”. Off Naciskanie pedału nie będzie zmieniać Zestawów Ustawień. Left Pedal Pedał SOFT będzie używany tylko do przełączania Zestawów Ustawień. W tym przypadku nie będzie można używać innej

funkcji, przypisanej do tego pedału. Center Pedal Pedał SOSTENUTO będzie używany tylko do przełączania Zestawów Ustawień. W tym przypadku nie będzie można używać

innej funkcji, przypisanej do tego pedału. Registration Export Patrz akapit „Zachowywanie banku Zestawów Ustawień” (s. 15). Registration Import Patrz akapit „Ładowanie banku zachowanych Zestawów Ustawień” (s. 15).

Display Contrast Regulacja kontrastu ekranu Jasność ekranu można regulować wg potrzeb. 1–10

Volume Limit Określanie maksymalnej głośności Określanie maksymalnej głośności, ustawianej przyciskami grupy Volume. To pozwala chronić się przed dużą głośnością dźwięku, nawet w przypad-ku nieumyślnego użycia przycisków grupy Volume. 20, 40, 60, 80, 100

Page 20: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

20

Parametr / Opcja Wartość Opis

Local Control

Funkcja LOCAL CONTROL Jeśli do instrumentu podłączony jest sekwencer, parametr ten powinien mieć wartość „OFF”. Ponieważ większość sekwencerów ma włączoną funkcję SOFT THRU, nuty grane na klawiaturze mogą wybrzmiewać podwójnie lub mogą być tłumione. Aby temu zapobiec, należy wybrać wartość „OFF” i klawiaturę pianina odłączyć od jego modułu brzmieniowego. Off Funkcja LOCAL CONTROL wyłączona.

Klawiatura będzie odłączona od wewnętrznego modułu brzmieniowego. Granie na klawiaturze nie będzie generować dźwięku. On Funkcja LOCAL CONTROL włączona.

Klawiatura jest połączona z wewnętrznym modułem brzmieniowym.

MIDI Transmit Ch Kanał transmisyjny MIDI Wybieranie kanału MIDI, którym instrument będzie transmitować dane. Pianino odbiera komunikaty wszystkimi kanałami 1–16. Off, 1–16

Language Zmiana języka systemu operacyjnego Istnieje możliwość zmiany języka systemu operacyjnego. English, Japanese

Power Off by the Lid

Wyłączanie zasilania zamknięciem pokrywy klawiatury Istnieje możliwość określenia, czy zasilanie zostanie wyłączone, gdy zamkniesz pokrywę klawiatury.

Ineffective Zasilanie nie będzie wyłączane, gdy zamkniesz pokrywę klawiatury. Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij przycisk [ ].

* Jeśli parametr „Auto Off” będzie mieć wartość inną, niż „Off”, zasilanie będzie wyłączane automatycznie po upływie określo-nego czasu bezczynności.

Effective Zasilanie będzie wyłączane, gdy zamkniesz pokrywę klawiatury.

Auto Off Automatyczne wyłączanie zasilania W ustawieniu fabrycznym zasilanie pianina zostanie wyłączone automatycznie po upłynie 30 minut bezczynności. Jeśli nie chcesz stosować funkcji automatycznego wyłączania zasilania, parametrowi „Auto Off” wybierz wartość „Off”. Off, 10, 30, 240 (min)

Auto Memory Backup

Automatyczne zachowywanie ustawień Ustawienia można zachowywać automatycznie, aby nie zmieniały się po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu. Off Zmiany ustawień nie są zachowywane w pamięci. Po ponownym włączeniu zasilania ustawienia zostaną zresetowane do

wartości domyślnych.

On Ustawienia będą zachowywane automatycznie. Wykaz ustawień, zachowywanych automatycznie po wybraniu wartości „ON’, w akapicie „Ustawienia zachowywane automa-tycznie, gdy parametr „Auto Memory Backup” ma wartość „On”.

Format Media Patrz akapit „Formatowanie pamięci USB” (s. 17). Factory Reset Patrz akapit „Przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja FACTORY RESET)” (s. 17). Version Wyświetlanie wersji systemu operacyjnego.

Page 21: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

21

Używanie funkcji Bluetooth®

Korzyści, jakie daje system Bluetooth Funkcja Bluetooth tworzy bezprzewodowe połączenie między urzą-dzeniem przenośnym, takim jak smartfon lub tablet (nazywanymi dalej jako „urządzenie przenośne”), a tym instrumentem.

Bluetooth audio

Dane muzyczne z urządzenia przenośnego można odtwarzać przez gło-śniki pianina.

Przewracanie stron

Za pomocą pianina można sterować aplikacją w urządzeniu przeno-śnym, wyświetlającą partytury na ekranie urządzenia.

Transmisja i odbiór komunikatów MIDI

Między pianinem i urządzeniem przenośnym można przesyłać komuni-katy MIDI.

Używanie Bluetooth Audio

Parowanie z urządzeniem przenośnym

„Parowanie” to procedura, umożli-wiająca zarejestrowanie urządzenia przenośnego w pamięci pianina (te dwa urządzenia rozpoznają się wza-jemnie).

Wykonaj takie ustawienia, aby za-chowane w urządzeniu przenośnym dane muzyczne można było odtwa-rzać bezprzewodowo w tym pianinie.

Po sparowaniu urządzenia przenośnego z tym pianinem nie ma po-

trzeby wykonywania ponownego parowania. Jeśli chcesz połączyć pianino z już sparowanym urządzeniem przenośnym, patrz akapit „Łączenie z już sparowanym urządzeniem przenośnym” (s. 21).

Ponowne parowanie jest konieczne po zastosowaniu funkcji FACTORY RESET (s. 17).

Poniższa procedura to jeden z możliwych przykładów. Więcej infor-macji w instrukcji urządzenia przenośnego.

1. Urządzenie przenośne, które chcesz sparować, połóż blisko pianina.

Jeśli masz więcej niż jeden model danego urządzenia, włącz zasila-nie tylko tego, które chcesz sparować (wyłącz zasilanie pozostałych).

2. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

3. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Bluetooth Audio”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy funkcji „Bluetooth Audio”.

4. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Bluetooth Pairing”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Na ekranie pojawi się komunikat „Now pairing…” i pianino będzie czekać na odpowiedź urządzenia przenośnego.

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [I/Exit].

5. W urządzeniu przenośnym włącz funkcję Bluetooth.

W tym przykładzie użyto iPhona jako przykład. Więcej informacji w in-strukcji urządzenia przenośnego.

6. Na ekranie urządzenia przenośnego naciśnij ikonę „S2

Audio” lub „S1 Audio”.

Pianino zostanie sparowane z urządzeniem przenośnym. Po po-myślnym sparowaniu opcja „S2 Audio” lub „S1 Audio” pojawi się na wykazie urządzeń, sparowanych z urządzenie przenośnym.

Jeśli na ekranie urządzenia przenośnego pojawi się komunikat z żądaniem podania hasła, wpisz „0000” (cztery zera).

7. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

Określanie identyfikatora Bluetooth Istnieje możliwość określenia numeru, dodawanego za nazwą tego urządzenia, gdy będzie ono wyświetlane przez powiązaną aplikację Bluetooth.

Jeśli posiadasz kilka modeli tego samego instrumentu, jest to wygodny sposób ich rozróżniania.

1. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Bril-liance].

2. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Bluetooth ID”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

3. Przyciskami [–] i [+] zmień wartość.

Wartość Opis

0–99 Przykład: Dla modelu S2 Ustaw wartość „0”: „S2 Audio”, „S2” (wartość domyślna) Ustaw wartość „1”: „S2 Audio1”, „S2_1”

Łączenie z już sparowanym urządzeniem przenośnym 1. W urządzeniu przenośnym włącz funkcję Bluetooth.

Jeśli za pomocą powyższej procedury połączenia nie będzie można ustanowić, naciśnij ikonę „S2 Audio” lub „S1 Audio”, wy-świetlaną na ekranie urządzenia przenośnego.

Aby rozłączyć, albo wyłącz funkcję Bluetooth Audio w pianinie (tryb FUNCTION „Bluetooth Audio” „Off”) albo wyłącz funk-cję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.

Regulacja głośności w trybie Bluetooth Audio Zazwyczaj regulację głośności wykonuje się w urządzeniu przenośnym.

Jeśli urządzenie nie posiada takiej funkcji, głośność można regu-lować za pomocą poniższej procedury.

1. Wykonaj polecenia punktów 2–3 akapitu „Parowanie z urządzeniem przenośnym” (s. 21).

2. Przyciskami [] i [] odszukaj parametr „Bluetooth Vo-lume” i przyciskami [–] i [+] ustaw głośność.

Page 22: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Operacje zaawansowane

22

Używanie pedału do przewracania

stron partytury w aplikacji Music Score Oto procedura używania pedału pianina do przewracania stron partytu-

ry, wyświetlanej na ekranie urządzenia przenośnego.

1. Urządzenie, które chcesz sparować, połóż blisko pianina.

Jeśli masz więcej niż jeden model danego urządzenia, włącz zasilanie tylko tego, które chcesz sparować (wyłącz zasilanie pozostałych).

2. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance].

3. Przyciskami [] i [] zaznacz opcję „Bluetooth Page Turn/MIDI”, a następnie naciśnij przycisk [/] (Enter).

Pojawi się ekran roboczy „Bluetooth Page Turn”.

4. Przyciskami [] i [] odszukaj parametr „Bluetooth Turn/MIDI” i przyciskami [–] i [+] wybierz wartość „Page Turn”.

Wybranie opcji „Page Turn&MIDI” umożliwia równoczesne posłu-giwanie się funkcją przewracania stron oraz funkcją odbioru i transmisji komunikatów MIDI. Umożliwia to np. używanie pedału do przewracania stron podczas odbierania komunikatów MIDI, steru-jących modułem brzmieniowym pianina.

5. W urządzeniu przenośnym włącz funkcję Bluetooth.

6. W urządzeniu przenośnym naciśnij ikonę „S2” lub „S1”.

Pianino zostanie sparowane z urządzeniem przenośnym. Po pomyśl-nym sparowaniu nazwa modelu pianina („S2” lub „S1”) zostanie doda-na do wykazu urządzeń sparowanych.

Jeśli używasz systemu iOS (iPhone lub iPad), na ekranie urządze-nia z systemem iOS pojawi się komunikat „Bluetooth Pairing Request”. Naciśnij przycisk ekranowy „Pair”.

Jeśli na ekranie urządzenia przenośnego pojawi się komunikat z żądaniem podania hasła, wpisz „0000” (cztery zera).

7. Naciśnij równocześnie przyciski [Ambience] i [Brilliance], aby wyłączyć tryb FUNCTION.

W urządzeniu przenośnym uruchom aplikację, obsługującą partytury; teraz pedału SOSTENUTO będzie można używać do wywoływania strona następnej lub pedału SOFT do wywoływania strony poprzedniej.

* Parametry funkcji pedałów mają następujący priorytet: „Reg. Pedal Shift (s. 19)” „Page Turn” „Center/Left Pedal (s. 19)”.

Jeśli klawiatura nie jest pokazywana na ekranie urządzenia przenośnego

W niektórych przypadkach, zależnie od typu aplikacji, używanej w urządzeniu przenośnym, wirtualna klawiatura przestaje czasami być widoczna (tzn. może być niedostępna).

Jeśli chcesz, aby klawiatura była pokazywana podczas używania funk-cji przewracania stron, przytrzymaj wciśnięty przycisk [Accomp] i naci-śnij przycisk [Left].

Aby ukryć klawiaturę urządzenia przenośnego, ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk [Accomp] i naciśnij przycisk [Left].

Łączenie z już sparowanym urządzeniem przenośnym 1. W urządzeniu przenośnym włącz funkcję Bluetooth.

Pianino zostanie bezprzewodowo połączone z urządzeniem przeno-śnym.

Jeśli powyższe kroki nie spowodują ustanowienia połączenia, naci-śnij ikonę modelu („S2” lub „S1”), pokazywaną na ekranie urządze-nia przenośnego Bluetooth.

Aby rozłączyć, albo wyłącz funkcję Bluetooth Audio w piani-nie (tryb FUNCTION „Bluetooth Audio” „Off” (*1)) albo wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.

(*1) Zależnie od stosowanej wartości parametru „Bluetooth Turn/MIDI” trybu FUNCTION, na ekranie może pojawić się opcja „Bluetooth Page Turn” lub „Bluetooth MIDI”.

Zmiana klawiszy, używanych do przewracania stron Elementy używane do przewracania stron partytury mogą być różne, za-

leżnie od używanej aplikacji. Istnieje możliwość wyboru przycisków tego

pianina, używanych do obsługi funkcji przewracania stron.

1. Wykonaj polecenia punktów 2–3 akapitu „Używanie peda-łów do przewracania stron partytury w aplikacji Music Sto-re” (s. 22).

2. Przyciskami [] i [] odszukaj parametr „Page Turn As-sign” i przyciskami [–] i [+] wybierz wartość.

Element Opis Przyciski [▼] i [▲]

Do przewracania stron w aplikacji używane będą klawisze kursora [] i [].

Page Up/Down Do przewracania stron w aplikacji używane będą klawisze [Page Up] i [Page Down] klawiatury, używanej przez aplikację.

Przyciski [][]

Do przewracania stron w aplikacji używane będą klawisze kursora [] i [].

Zmiana trybu przewracania stron Istnieje możliwość wybrania sposobu działania pedału, używanego do przewracania stron.

1. Wykonaj polecenia punktów 2–3 akapitu „Używanie pe-dałów do przewracania stron partytury w aplikacji Music Store” (s. 22).

2. Przyciskami [] i [] odszukaj parametr „Page Turn Mo-de” i przyciskami [–] i [+] wybierz wartość.

Wartość Opis Once Strona zostanie przewrócona po jednokrotnym naciśnięciu pedału.

Twice Strona zostanie przewrócona po szybkim, dwukrotnym naciśnięciu pedału. Jeśli pedał naciśniesz jeden raz, wykona zwykłą funkcję.

Transfer komunikatów MIDI Oto procedura wymiany komunikatów MIDI między pianinem i urzą-dzeniem przenośnym.

Wymiana komunikatów MIDI jest możliwa tylko z urządzeniami, wyposażonymi w system operacyjny iOS.

1. Wykonaj polecenia punktów 2–3 akapitu „Używanie peda-łów do przewracania stron partytury w aplikacji Music Sto-re” (s. 22).

2. Przyciskami [] i [] odszukaj parametr „Bluetooth Turn/MIDI” i przyciskami [–] i [+] wybierz wartość „MIDI”.

W niektórych przypadkach po włączeniu tej funkcji połączenie z urządzeniem przenośnym może stać się niedostępne. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności.

W opcji Bluetooth urządzenia przenośnego należy wyreje-strować pianino.

Wyłączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym i włą-czyć ją ponownie.

3. W aplikacji urządzenia przenośnego (np. GarageBand) ustanowić połączenie z pianinem.

Stan połączenia pianina z urządzeniem przenośnym Zależnie od możliwości urządzenia przenośnego, na ekranie wy-świetlane są następujące ikony.

Funkcja Wyświetlana ikona

Funkcja Bluetooth Audio

Funkcja przewracania stron

Komunikacja MIDI

Funkcja przewracania stron i komunikacja MIDI

Page 23: Ćwiczenie Regulacja - Roland

23

Podłączanie urządzeń

Gniazdo [Input] Podłączenie tutaj odtwarzacza audio lub innego urządzenia odtwarzające-

go, umożliwia odsłuch dźwięku przez głośniki pianina. Użyj parametru „Input

Volume” (s. 18), aby ustawić głośność dźwięku, odtwarzanego z urządzenia,

podłączonego do tego gniazda.

Gniazda wyjściowe Jeśli połączysz te gniazda z głośnikami aktywnymi, dźwięk pianina będzie odtwarzany przez te głośniki.

* Przed wyłączeniem zasilania pianina najpierw nale-ży wyłączyć zasilanie urządzeń, podłączonych do tych gniazd.

Gniazdo [Memory] grupy USB Za pomocą pamięci USB można:

Odtwarzać skopiowane z komputera pliki WAV lub MIDI (SMF).

Wykonywać zapis audio tego, co grasz na pianinie.

Odtwarzać w komputerze utwory, zarejestrowane za po-mocą pianina.

* Ostrożnie umieść kartę pamięci w gnieździe.

* Nigdy nie wyłączaj zasilania, ani nie odłączaj pamięci lub kabla USB, gdy miga dioda dostępu do pamięci USB.

* Używaj tylko modułów pamięci USB, sprzedawanych przez firmę Roland. Jeśli używana będzie inna pamięć USB, nie możemy zagwa-rantować poprawności jej działania.

Gniazda słuchawkowe Gniazda służą do podłączania słuchawek. Po-nieważ instrument posiada 2 gniazda słuchaw-kowe, równocześnie ze słuchawek mogą ko-rzystać dwie osoby.

Stosowany będzie przestrzenny efekt słuchaw-kowy 3D, wywołujący wrażenie, że nawet w przypadku używania słuchawek dźwięk emanu-je z samego pianina.

* Ten efekt jest stosowany tylko w przypadku używania brzmień for-tepianowych; nie jest stosowany z innymi brzmieniami.

* Efekt ten można również wyłączyć (s. 6).

* Do regulacji ustawień efektu można używać przycisku [Ambience].

S2

Gniazdo [Computer] grupy USB Jeśli to gniazdo USB połączysz z kompute-rowym portem USB za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla USB, da to możliwość wykonywania następujących rzeczy.

Odtwarzanie przez głośniki pianina dźwięku plików SMF, odtwarzanych za pomocą kompa-tybilnego z systemem MIDI programu kompu-terowego.

Dane MIDI będzie można przesyłać z pianina do sekwencerowego programu komputerowego (sprzedawany oddzielnie), co zapewnia wiele dodatkowych możliwości produkowania i edycji muzyki.

* Aby uchronić się przed uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem sprzętu, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń redukuj poziom głośności i wyłączaj zasilanie wszystkich urządzeń.

Page 24: Ćwiczenie Regulacja - Roland

24

Nieprawidłowości w działaniu

Problem Co należy spraw-dzić Działanie Stro

na Nawet jeśli używane są słuchawki, a dźwięk jest wyci-szony, gdy gram na klawiaturze, to słychać dudniący dźwięk

Czy słychać dźwięk młoteczków we-wnątrz klawiatury lub wibracje podłogi lub ścian?

Granie na klawiaturze wzbudza działanie wewnętrznych młoteczków, a wibracje mogą przenosić się na podłogę i ściany. Aby zminimalizo-wać wibracje, odsuń pianino od ściany lub użyj dostępnej w sprzeda-ży maty antywibracyjnej, zaprojekto-wanej do stosowania z pianinami.

Zasilanie wyłącza się samoczynnie

Czy parametr „Auto Off” ma wartość inną, niż „Off”?

Jeśli nie chcesz stosować funkcji automatycznego wyłączania zasila-nia, parametrowi „Auto Off” dobierz wartość „Off”.

20

Zasilanie wyłącza się nieoczekiwanie

Zasilanie urządzenia włącza się po otwarciu pokrywy i wyłącza po jej zamknięciu. 4

Zasilanie nie włącza się Czy zasilacz jest podłączony prawidłowo? – Nie można wykonać operacji

Czy włączona jest funkcja blokady przycisków?

Wyłącz blokadę panelu. 9

Pedał nie działa lub zawiesza się

Czy pedał podłączony jest w sposób prawidłowy? – Czy przy włączonym zasilaniu odłączono lub podłączono kabel pedałów?

Przed podłączeniem lub odłączeniem kabla pedałów wyłącz zasilanie pianina.

Czy parametr „Damper Pedal Part” nie ma wartości „Right” lub „Left”? 19 Czy włączona jest funkcja TWIN PIANO? Jeśli funkcja TWIN PIANO będzie włączona, prawy pedał będzie sterować tylko prawą częścią klawiatury, a pedał lewy będzie sterować tylko lewą częścią klawiatury.

7

Czy funkcja pedału została zmieniona?

Przywróć pedałowi poprzednią funkcję.

19

Brak możliwości zapi-su/odczytu z/do pamię-ci zewnętrznej USB

Czy używasz (opcjo-nalnej) pamięci firmy Roland?

Używaj tylko modułów pamięci USB, sprzedawanych przez firmę Roland. –

Urządzenie ze-wnętrzne generuje buczący dźwięk

Czy urządzenia zewnętrzne podłą-czono do różnych gniazd zasilania.

Podłączaj urządzenia zewnętrzne do jednego gniazda sieciowego. –

Poziom głośności instrumentu podłą-czonego do gniazda [Input] jest zbyt niski

Czy poziom wejściowy nie jest ustawiony na minimum? 18

Czy poziom głośności w podłączonym urządzeniu nie został zredukowany do zera? –

Brak dźwięku

Czy wzmacniacz, głośniki lub słuchawki są podłączone prawidłowo? 23 Czy poziom głośności nie jest zredukowany do minimum? 6 Czy do gniazd grupy Phones nie są podłączone słuchawki lub przejściówka słuchawkowa? Jeśli w gnieździe słuchawkowym będzie znajdować się wtyczka, głośniki będą odłączone.

Czy funkcja LOCAL CONTROL jest wyłączona?

Parametrowi „Local Control” dobierz wartość „On”. 20

Czy funkcja TWIN PIANO działa w trybie „Individual”? Jeśli słuchawki będą podłączone do pianina, gdy włączona będzie funkcja TWIN PIANO i będzie działać w trybie „Indivi-dual”, nuty wybierane w lewej części klawiatury nie będą słyszalne w słuchawkach, podłączonych do prawego gniazda słuchawkowego. Natomiast dźwięki, wydobywane za pomo-cą klawiszy prawej części klawiatury nie będą słyszalne w słuchawkach, podłączonych do lewego gniazda słuchawko-wego.

7

Brak dźwięku pod-czas odtwarzania utworu

Czy poziom głośności odtwarzania utworu został zreduko-wany do zera? 18

Nuty nie wybrzmiewają prawidłowo Dźwięk nut nie jest wystarczająco głośny Czy kabel głośników podłączony jest w sposób prawidłowy? – Słychać tylko wyso-kie dźwięki Wysokość nut klawiatury lub odtwarzanego utworu jest niepra-widłowa

Czy zmieniano ustawienia transpozycji? 6 Czy prawidłowe są ustawienia parametru „Master Tune”? 18 Czy parametr „Temperament” ma odpowiednią wartość? 18 Czy wartość parametru „Single Note Tuning” jest prawidłowa? 13

Nuty są tłumione Czy nie wciśnięto pedału tłumika i zagrano dużą ilość nut? Czy używana jest funkcja DUAL lub grasz z akompaniamen-tem utworu?

Dźwięki są podwa-jane gry gram na klawiaturze

Czy nie włączono funkcji DUAL?

Naciśnij przycisk [Dual], aby wyłą-czyć funkcję DUAL. –

Czy pianino nie jest podłączone do zewnętrznego sekwencera?

Jeśli nie chcesz, aby inny moduł brzmieniowy generował dźwięk, w programie DAW wyłącz funkcję SOFT THRU.

Jeśli parametr „Local Control” ma wartość „On”, zmień ją na „Off”. 20

Problem Co należy sprawdzić Działanie Strona

Efekt nie jest sto-sowany

W przypadku niektórych połączeń brzmień, efekt nie jest stosowany do brzmienia drugiego (funkcja DUAL) lub brzmienia lewej ręki (funkcja SPLIT).

Efekt pogłosowy wybrzmiewa nawet po wyłączeniu

Jeśli nawet efekt Ambience jest wyłączony, pianino aku-styczne zachowuje własny rezonans. Rezonans ten można zredukować za pomocą parametru „Cabinet Resonance”.

13

Dźwięk wyższych nut zmienia się nagle od pewnego klawisza

To jest symulacja charakterystyki pianina akustycznego i to nie jest objaw nieprawidłowego działania. Dźwięk będzie się zmieniać w miejscu, w którym zmienia się ilość strun na klawisz lub w miejscu przejścia ze strun owija-nych na struny bez owijki.

Słychać dzwonienie o wysokich tonach

Czy kabel głośników podłączony jest w sposób prawidłowy? – Jeśli efekt ten nie występuje podczas słuchania przy użyciu słuchawek: Być może pianino nie działa prawidłowo. Skon-taktuj się z dostawcą lub najbliższym serwisem firmy Roland.

Jeśli efekt ten występuje również podczas słuchania przy użyciu słuchawek: Aby zmniejszyć metaliczne dzwonienie, zmień poniższe ustawienia: Duplex Scale Full Scale String Res. Ambience

13

Nuty dolnych zakresów wy-brzmiewają niepra-widłowo lub są przesterowane

Czy stosowana jest głośność maksymalna? Zredukuj poziom głośności. 6 Jeśli efekt ten występuje również podczas słuchania przy użyciu słuchawek: Być może pianino nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z dostawcą lub najbliższym serwisem firmy Roland. Jeśli efekt ten nie występuje podczas słuchania przy użyciu słuchawek: Z powodu dużej głośności dźwięku, wydobywa-jącego się z głośników, wibrują obiekty, znajdujące się w pobliżu. Aby zmniejszyć niepożądany efekt rezonansu, wykonaj poniższe czynności. Głośniki należy umieszczać w odległości 10 – 15 cm od

ścian i innych powierzchni. Należy stosować niski poziom głośności. Należy odsuwać rezonujące przedmioty.

Wybrane brzmienie zmienia się pod-czas odtwarzania utworu

Czy parametr „SMF Play Mode” nie ma wartości „Internal”?

Dobierz wartość „External”. 19

Utwór nie jest odtwarzany poprawnie

Barwa dźwięku pianina zmienia się podczas zapisu

Czy do zapisu uży-wasz brzmienia, stworzonego za pomocą funkcji PIANO DESIGNER?

Niektóre ustawienia funkcji PIANO DESIGNER mogą nie być stoso-wane podczas odtwarzania utworu.

Czy odtwarzasz zarejestrowany dźwięk?

Zarejestruj grę jako plik SMF. 10

W utworze nie jest odtwarzane jedno z brzmień

Czy dioda przycisku partii nie świeci się?

Naciśnij przycisk partii tak, aby dioda zaczęła świecić. 9

Poziom głośności utworu jest niski / Głośność przy odtwarzaniu jest inna, niż podczas zapisu

Czy poziom głośności utworu nie jest zbyt niski? 18

Nie można odtwa-rzać utworu, za-chowanego w pamięci USB

Jakiego formatu plik audio próbujesz odtwarzać? Odtwarzać można pliki o niżej wymienionym formacie: Pliki z rozszerzeniem „.WAV” 16-bitowe, liniowe O częstotliwości próbkowania 44,1 kHz

Czy plik ma rozszerzenie „MID”? – Nazwa utworu z pamięci USB nie jest pokazywana

Czy nazwa utworu w pliku nie występuje lub składa się z samych spacji? – Czy plik ma rozszerzenie „MID”? –

Zapis niemożliwy Zapis pliku SMF niemożliwy Sprawdź, czy naciśnięto przycisk jednej z partii. 10 Zapis dźwięku niemożliwy

Czy pamięć USB jest podłączona do gniazda [MEMORY] grupy USB? –

Page 25: Ćwiczenie Regulacja - Roland

25

Komunikaty o błędzie

Problemy z funkcją Bluetooth

Problem Co należy sprawdzić / Działanie Strona

Pianino nie pojawia się na wykazie urządzeń Bluetooth w urządzeniu przenośnym

Czy funkcja Bluetooth nie została wyłączona?

Włącz funkcję Bluetooth. Funkcja Bluetooth Audio: Tryb FUNCTION „Bluetooth audio” parametrowi „Bluetooth Audio” ustaw wartość „On” Funkcja Bluetooth MIDI/przewracanie stron: Tryb FUNCTION „Bluetooth audio” parametrowi „Bluetooth Turn & MIDI” (*1) ustaw wartość „On” (*1) Zależnie od stosowanej wartości parametru „Bluetooth Turn/MIDI” trybu FUNCTION, na ekranie

może pojawić się opcja „Bluetooth Page Turn” lub „Bluetooth MIDI”.

21

Jeśli tryb Bluetooth Audio jest włączony Pojawia się urządzenie o nazwie „(nazwa modelu) Audio”.

Jeśli tryb Bluetooth Audio jest włączony, a para-metr „Bluetooth Turn/MIDI” ma wartość „Page Turn” lub „Page Turn&MIDI”.

Pojawia się urządzenie o nazwie „(nazwa modelu)”.

Jeśli tryb Bluetooth Audio jest włączony, a para-metr „Bluetooth Turn/MIDI” ma wartość „MIDI” lub „Page Turn/MIDI”.

Można to sprawdzić w ustawieniach aplikacji, takiej jak GarageBand.

Nie można wykonać połączenia Bluetooth Audio

Jeśli pianino jest widoczne jako urządzenie w ustawienia funkcji Bluetooth urządzenia przeno-

śnego Usuń pianino z wykazu, wyłącz tryb Bluetooth Audio i włącz go ponownie, a następnie ponownie wykonaj parowanie urządzeń.

21 Jeśli pianino nie jest widoczne jako urządzenie W urządzeniu przenośnym wyłącz funkcję Bluetooth i włącz ją ponownie, a następnie

uruchom proces parowania z pianinem w celu ponownego powiązania obydwu urządzeń.

Nie można wykonać połączenia Bluetooth w celu przewracania stron

W niektórych przypadkach, po włączeniu tej funkcji, połączenie z urządzeniem przenośnym może stać się niedostępne.

Jeśli pianino nie jest widoczne jako urządzenie w ustawieniach funkcji Bluetooth urządzenia przeno-śnego

Usuń urządzenie z ustawień Bluetooth, w urządzeniu przenośnym wyłącz funkcję Blu-etooth i włącz ją ponownie, a następnie ponownie połącz urządzenia.

Jeśli pianino nie jest widoczne jako urządzenie W urządzeniu przenośnym wyłącz funkcję Bluetooth i włącz ją ponownie, a następnie ponownie powiąż urządzenia.

Nie można wykonać połączenia Bluetooth MIDI

W niektórych przypadkach, po włączeniu tej funkcji, połączenie z urządzeniem przenośnym może stać się niedostępne. Usuń urządzenie z ustawień Bluetooth, w urządzeniu przenośnym wyłącz funkcję Bluetooth i włącz ją ponownie, a następnie ponownie połącz urządzenia.

Brak łączności MIDI Tryb Bluetooth MIDI jest kompatybilny tylko z urządzeniami z systemem iOS. Ponadto połączenie należy wykonać nie z ustawień Bluetooth urządzenia przenośnego, ale z ustawień używanej aplikacji (GarageBand lub innej).

Nie można wykonać parowania w ramach funkcji przewracania stron oraz funkcji MIDI

Funkcja przewracania stron i tryb MIDI są parowane wtedy, gdy po raz pierwszy wybierasz pianino w urządzeniu przenośnym i ustanawiasz połączenie. Nie ma potrzeby inicjowania połączenia z poziomu pianina.

Nie można używać rów-nocześnie funkcji prze-wracania stron i MIDI

Parametrowi „Bluetooth Turn/MIDI” ustaw wartość „On”.

Brak możliwości połą-czenia ze sparowanym urządzeniem przenośnym

Jeśli połączenie rwie się zaraz po ustanowieniu lub włączasz funkcję przewracania stron albo tryb MIDI, wyłączenie i ponowne włączenie funkcji Bluetooth w urządzeniu przenośnym może przywrócić połączenie.

Klawiatura w urządzeniu mobilnym nie pojawia się (nie jest dostępna)

W przypadku używania funkcji przewracania stron klawiatura wirtualna może być niedostępna i zależy to od typu używanego urządzenia prze-nośnego. Jeśli chcesz, aby klawiatura była pokazywana podczas używania funkcji przewracania stron, przytrzymaj wciśnięty przycisk [Accomp] i naciśnij przycisk [Left]. Aby ukryć klawiaturę urządzenia przenośnego, ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk [Accomp] i naciśnij przycisk [Left].

Komunikaty o błędzie

Wskaźnik Znaczenie

Error 2 Błąd zapisu. Nośnik może być uszkodzony. Włóż inny nośnik i spróbuj jeszcze raz. Albo sformatuj nośnik, wykazujący błąd (s. 17). Pamięć wewnętrzna może być uszkodzona. Sformatuj pamięć wewnętrzną (s. 17).

Error 10 Brak nośnika. Włóż nośnik i spróbuj jeszcze raz. Pamięć wewnętrzna może być uszkodzona. Sformatuj pamięć wewnętrzną (s. 17).

Error 11 Zbyt mało miejsca w pamięci w miejscu przeznaczenia. Zmień nośnik lub skasuj niepotrzebne dane i spróbuj jeszcze raz.

Error 14 Błąd odczytu. Nośnik może być uszkodzony. Włóż inny nośnik i spróbuj jeszcze raz. Albo sformatuj nośnik, wykazujący błąd (s. 17). Pamięć wewnętrzna może być uszkodzona. Sformatuj pamięć wewnętrzną (s. 17).

Error 15 Plik nieczytelny. Format danych nie jest kompatybilny z systemem operacyjnym instrumentu. Error 18 Nieobsługiwany format danych.

Należy używać 16-bitowych plików audio w formacie WAV o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz. Error 30 Pamięć wewnętrzna wypełniona. Error 40 Przeładowanie bufora MIDI, instrument nie mógł przetworzyć zbyt dużej ilości danych, otrzymanych w jednostce czasu. Zredukuj ilość danych, przesyłanych do

instrumentu w jednostce czasu. Error 43 Wystąpił błąd komunikacji MIDI. Sprawdź kabel MIDI i podłączone urządzenie. Error 51 To może być problem systemowy. Powtórz procedurę od początku. Jeśli to nie pomoże nawet po kilkakrotnym powtórzeniu operacji, skontaktuj się z serwisem

firmy Roland. Error 65 Gniazdo USB zostało zasilone prądem o zbyt dużym natężeniu. Upewnij się, czy nie wystąpił problem z zewnętrznym nośnikiem, a następnie wyłącz i włącz

zasilanie.

Page 26: Ćwiczenie Regulacja - Roland

26

BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA

Odnośnie funkcji AUTO OFF

Zasilanie tego urządzenia zostanie wyłączone automatycznie po upływie określonego czasu bezczynności (funkcja AUTO OFF). Jeśli nie chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycznie, funkcję należy wyłączyć.

Używać tylko dołączonego zasilacza i właściwego napięcia

Upewniaj się, że korzystasz z zasilacza znajdującego się w wyposażeniu urządzenia. Upewnij się również, że napięcie sieci zasilającej jest zgodne z wartością, podaną na obudowie zasilacza. W innych zasila-czach może być stosowana odmienna polaryzacja, lub mogą być przeznaczone do zasilania innym napięciem, a więc korzystanie z nich grozi uszkodze-niem, nieprawidłowym działaniem lub porażeniem elektrycznym.

Używać tylko dołączonego kabla zasilania

Używaj tylko kabla znajdującego się w wyposażeniu instrumentu. Kabel zasilający nie powinien być używany z żadnym innym urządzeniem.

Ostrzeżenia związane z przenoszeniem urządzenia

Przed przeniesieniem urządzenia, odłącz zasilacz i wszystkie przewody od zewnętrznych urządzeń. Do bezpiecznego podniesienia i przeniesienia urządze-nia niezbędne są co najmniej 2 osoby. Z urządze-niem należy obchodzić się ostrożnie, zawsze utrzymując je w pozycji poziomej. Zapewnij sobie dobre uchwycenie, aby nie zranić się i nie uszkodzić urządzenia. • Upewnij się, że śruby są dobrze przykręcone.

Dokręć je, jeśli zauważysz, że są luźne. • Odłącz kabel zasilania. • Odłącz wszystkie kable od urządzeń zewnętrz-

nych. • Podkręć śruby regulacyjne statywu. • Zasuń roletę. • Zdemontuj podstawkę pod nuty. • Złóż podstawkę pod nuty.

Uważać, aby nie przygnieść palców

W przypadku używania ruchomych części urządze-nia uważaj, aby nie przyciąć sobie palców. W przypadku używania instrumentu przez dzieci wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

Drobne elementy trzymać poza zasięgiem dzieci Aby uniknąć przypadkowego połknięcia wymienio-nych niżej detali, trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci. Dołączone detale • Śruby.

WAŻNE UWAGI

Miejsce użytkowania • Nie dopuść również do długotrwałego naświetlania

przez urządzenia, które zazwyczaj są używane blisko urządzenia (np. oświetlenie pianina). Nadmierne ciepło może odkształcić lub odbarwić obudowę instrumentu.

• Nie dopuść do tego, aby przedmioty pozostawały na klawiaturze. Może to spowodować nieprawidłowe dzia-łanie klawiszy klawiatury.

Konserwacja • Do codziennej kosmetyki urządzenia używaj suchej,

miękkiej szmatki lub tylko lekko zwilżonej wodą. Czyść powierzchnię z tą samą siłą nacisku, silne czyszczenie małej powierzchni może spowodować uszkodzenie obudowy. Zbyt mocne wycieranie może zniszczyć po-wierzchnie obudowy instrumentu.

• Pedały urządzenia są wykonane z mosiądzu. Mo-siądz może stawać się ciemniejszy, w wyniku natu-ralnego procesu utleniania. Do czyszczenia używaj ogólnodostępnych specyfików przeznaczonych do konserwacji elementów mosiężnych.

Dbanie o klawiaturę • Nie pisać po klawiaturze piórem, ani żadnym innym

przyrządem, nie odciskać pieczęci i nie robić żadnych znaków. Atrament wniknie w szczeliny i nie będzie go można usunąć.

• Nie przyklejać żadnych nalepek ani etykiet. Etykiet pokrytych silnie przywierającym materiałem nie bę-dzie można usunąć, a klej może spowodować od-barwienia.

• Trudne do usunięcia zabrudzenia usuwać ogólnie do-stępnymi środkami do czyszczenia klawiatur, nie zawie-rającymi materiałów ściernych. Zacznij od lekkiego przetarcia. Jeśli brud nie zostanie usunięty, przecieraj dalej, zwiększając stopniowo siłę nacisku, zwracając jednocześnie uwagę, aby nie porysować klawiszy.

Dbanie o obudowę (wykończenie na wysoki połysk) • Powierzchnię pianina wypolerowano, aby stwo-

rzyć bardzo błyszczące, lustrzane pokrycie. Po-nieważ to piękne wykończenie jest tak delikatne, jak w wykonywanych ręcznie meblach najwyższej jakości, należy je konserwować w regularnych od-stępach czasu. Podczas konserwacji należy zwra-cać uwagę na poniższe sprawy. • W przypadku rutynowej konserwacji, powierzchnie

należy czyścić miękką szmatką lub miotełką do kurzu. Nie stosować dużego nacisku, ponieważ nawet naj-mniejsze drobiny piasku mogą zarysować powierzch-nię, jeśli będziesz przecierać zbyt mocno.

• Jeśli powłoka utraci połysk, używać miękkiej szmatki, zwilżonej płynem do polerowania i rów-nomiernie przecierać całą powierzchnię.

• Unikać używania detergentów lub innych środków czyszczących, gdyż mogą zniszczyć powierzchnię. Może to prowadzić do powstawania rys lub innych wad. Nie używać również chemicznie wzbogaconych materiałów czyszczących.

• Ostrzeżenia związane z używaniem środków do polero-

wania

• Przestrzegać dołączonych instrukcji, odnoszących się prawidłowego używania preparatu.

• Używać wyłącznie środków, przeznaczonych spe-cjalnie do lustrzanych powierzchni pianin. Używając innego produktu ryzykujesz powstaniem rys, od-kształceń, odbarwień, itp. W celu zakupienia właści-wego produktu należy skonsultować się z najbliż-szym sklepem z instrumentami muzycznymi.

• Używać środka wyłącznie na tych elementach piani-na, które mają polerowane wykończenie, nie używać nadmiernej siły i stosować równomiernie na całej po-wierzchni. Jeśli zastosujesz nadmierny nacisk w jed-nym miejscu, ryzykujesz utratą połysku.

• Przechowywać w miejscach poza zasięgiem ma-łych dzieci. W razie przypadkowego połknięcia, na-tychmiast wywołać wymioty. Następnie udać się do lekarza w celu uzyskania diagnozy.

Naprawy i dane • Przed wysłaniem urządzenia do naprawy upewnij się, że

wykonano kopię zapasową ważnych danych, przecho-wywanych w jego pamięci; lub zapisz potrzebne informa-cje. Chociaż podczas naprawy będziemy robić wszystko, aby zachować dane, przechowywane w pamięci urzą-dzenia, w niektórych przypadkach, takich jak fizyczne uszkodzenie pamięci, odzyskanie jej zawartości może być niemożliwe. Firma Roland nie bierze odpowiedzial-ności za straty, wynikające z utraty danych.

Ostrzeżenia dodatkowe • Uważaj, kładąc na pianinie urządzenie prze-

nośne, takie jak smartfon lub tablet

• Uważaj, aby nie porysować pianina lub urządzenia przenośnego.

• Aby zabezpieczyć urządzenie przenośne przed upadkiem lub przewróceniem się, nie przesuwaj podstawki pod nuty lub pokrywy.

• Jakiekolwiek dane, przechowywane w urządzeniu, mogą być utracone w wyniku uszkodzenia sprzętu, niewłaści-wej obsługi, itp. Aby zabezpieczyć się przed przypadko-wą utratą danych, spróbuj wykształcić w sobie nawyk re-gularnego wykonywania kopii zachowanych danych.

• Firma Roland nie bierze odpowiedzialności za straty, wynikające z utraty danych.

• Nigdy nie uderzaj w ekran, ani nie naciskaj go ze zbyt dużą siłą.

• Dźwięki od uderzanych klawisz oraz wibracje, genero-wane przez instrument, mogą być przenoszone przez podłogę lub ściany nawet na dużą odległość. Należy uważać, aby nie przeszkadzać znajdującym się w pobli-żu osobom.

• Nie używaj zbyt wielkiej siły podczas posługiwania się podstawą pod nuty.

• Używaj kabli bez rezystorów.

Stosowanie pamięci zewnętrznej • Podczas posługiwania się pamięciami USB należy zwra-

cać uwagę na poniższe ostrzeżenia. Należy również przestrzegać wszystkich zaleceń, dołączonych do używa-nej pamięci USB. • Nie wyjmuj nośnika pamięci zewnętrznej podczas za-

pisu danych.

• Aby uchronić się przed uszkodzeniem, spowodowa-nym ładunkami elektrostatycznymi, przed dotknięciem urządzenia należy je usunąć.

Przestroga związana z emisją fal radiowych • Poniższe działania mogą być naruszeniem prawa.

• Demontaż lub modyfikowanie urządzenia.

• Usuwanie etykiet certyfikatów, przymocowanych z tyłu urządzenia.

Własność intelektualna • Prawo zabrania wykonywania zapisów audio i wideo, ko-

piowania lub korygowania dzieł, chronionych prawem au-torskim (dzieł muzyczny, wideo, radiowych, występów na żywo i innych), czy to w całości, czy w części oraz rozpo-wszechniania, sprzedawania, wypożyczania, wykonywa-nia lub emitowania bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

• Nie używaj urządzenia w celach niezgodnych z prawem autorskim. Firma Roland nie ponosi żadnej odpowiedzial-ności za złamanie praw autorskich powstałe przy użyciu tego instrumentu.

• Prawa autorskie do zawartości tego urządzenia (dane brzmień, styli, sekwencji akompaniamentowych, fraz, pętli audio i obrazów) są w posiadaniu firmy Roland Corpora-tion.

• Nabywcom tego produktu zezwala się na używanie wyżej wzmiankowanych danych do tworzenia, wykonywania, re-jestrowania i dystrybucji oryginalnych dzieł muzycznych.

• Nabywcom tego produktu NIE zezwala się na wydzielanie wyżej wzmiankowanych danych w oryginalnej lub zmie-nionej formie w celu dystrybucji lub udostępniania w sie-ciach komputerowych.

• Ten produkt zawiera zintegrowaną platformę programową firmy eSOL Co., Ltd. eCROS to zastrzeżony znak towa-rowy japońskiej firmy eSOL Co., Ltd.

• Słowo Bluetooth® oraz logo są zarejestrowanymi zna-kami towarowymi, stanowiący własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich użytkowanie przez firmę Roland jest objęte posiadaną licencją.

• W tym produkcie zastosowano kod źródłowy μT-Kernel, zgodnie z licencją T-Licence 2.0, udzieloną przez firmę T-Engine Forum (www.tron.org).

• Roland, SuperNATURAL i BOSS to znaki fabryczne firmy Roland Corporation, zastrzeżone w USA i/lub innych kra-jach.

• Nazwy firm i produktów, pojawiające się w tym dokumen-cie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami handlowymi.

• Produkt używa kodu źródłowego Jansson (http://www.digip.org/jansson/) Copyright © 2009-2014 Petri Lehtinen <petri@digip. org> Wydano na licencji MIT http://opensource. org/licenses/mit-license.php

Page 27: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Wykaz brzmień

Przycisk [Concert]

Nr Nazwa brzmienia 1 Concert Piano 1 2 Concert Piano 2 3 Concert Piano 3 4 Concert Piano 4 5 Concert Piano 5 6 Concert Piano 6 7 Concert Piano 7 8 Concert Piano 8

Funkcja PIANO DESIGNER może być używana tylko do modyfikowania

brzmień fortepianowych, przypisanych do przycisku [Concert].

Przycisk [Upright]

Nr Nazwa brzmienia 1 UprightPiano 2 MellowUprght 3 BrightUprght 4 Rock Piano 5 RagtimePiano

Przycisk [Classic]

Nr Nazwa brzmienia 1 Fortepiano 2 Mellow Forte 3 Bright Forte 4 Harpsichord 5 Harpsi 8’+4’

Przycisk [Organ]

Nr Nazwa brzmienia 1 Pipe Organ 2 ChurchOrgan1 3 ChurchOrgan2 4 Nason flt 8’ 5 Combo Jz.Org 6 Ballad Organ 7 Gospel Spin 8 Full Stops 9 Mellow Bars 10 Light Organ 11 Lower Organ 12 ’60s Organ

Przycisk [Other]

Nr Nazwa brzmienia 1 Tremolo EP 2 Pop EP 3 Vintage EP 4 FM E.Piano 5 EP Belle 6 ’60s EP 7 Clav. 8 Stage Phaser 9 ’70s EP 10 E.Grand 11 Symphonic Str 1 12 Epic Strings 13 Rich Strings 14 Orchestra Str 15 Orchestra 16 Chamber Winds 17 Harp 18 Violin 19 Velo Strings 20 Flute 21 Cello 22 OrchestraBrs 23 Pizzicato Str 24 Symphonic Str 2 25 Soft Pad 26 Magical Piano 27 Jazz Scat

* Jeśli wybierzesz brzmienie o numerze od 28–36, za pomocą klawiatury będzie moż-na odtwarzać brzmienia perkusyjne lub efekty dźwiękowe.

* Brzmienia o numerze 37 i wyższym to brzmienia akompaniamentowe standardu GM2.

* W grupie przycisku [Others], gdy przytrzymasz wciśnięty przycisk [–] lub [+], aby szybciej zmieniać numer, „przewijanie” zostanie zatrzymane na numerze 11, 28 i 37.

* Aby wywołać następne brzmienie, zwolnij przycisk [–] lub [+] i naciśnij go ponownie.

Page 28: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Wykaz utworów wewnętrznych

Nr Tytuł utworu Kompozytor Kategoria „Listening” 1 Widmung S.566 R.253 Robert Alexander Schumann,

Aranżacja Franz Liszt 2 Étude, op.10-12 Fryderyk Franciszek Chopin 3 Floral Pursuits * Léo Delibes, Arranged by John Maul 4 The Nutcracker “Waltz of the

Flowers” (Jazz Arrangement) * Peter Ilyich Tchaikovsky

5 The Marriage of Figaro “Overtu-re” (aranżacja na fortepianent) * Wolfgang Amadeus Mozart

6 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin 7 Zhavoronok Mikhail Ivanovich Glinka,

Aranżacja Mily Alexeyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 9 Sonate für Klavier Nr.23 2 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 3 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Franz Peter Schubert,

Aranżacja Franz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Kategoria „Masterpieces” 1 Danse des Mirlitons * Peter Ilyich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 4 Präludium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte François Joseph Gossec 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 19 Étude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 1ère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Kategoria „Easy Piano” 1 Twinkle Twinkle Little Star Amerykańska melodia ludowa 2 Mary Had a Little Lamb Melodia ludowa 3 Bear Song Amerykańska melodia ludowa 4 Ich Bin Ein Musikante Niemiecka melodia ludowa 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni “La Primavera” Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert Kategoria „Scales” 1–36 Major Scales, Minor Scales – Kategoria „Hanon” 1–20 Hanon 1–20 Charles-Louis Hanon Kategoria „Beyer” 1–106 Beyer 1-106 Ferdinand Beyer

Nr Tytuł utworu Kompozytor Kategoria „Burgmüller” 1 Openness

Johann Friedrich Franz Burgmüller

2 Arabesque 3 Pastoral 4 A Small Gathering 5 Innocence 6 Progress 7 The Clear Stream 8 Gracefulness 9 The Hunt 10 Tender Flower 11 The Young Shepherdess 12 Farewell 13 Consolation 14 Austrian Dance 15 Ballad 16 Sighing 17 The Chatterbox 18 Restlessness 19 Ave Maria 20 Tarantella 21 Angelic Harmony 22 Gondola Song 23 The Return 24 The Swallow 25 The Knight Errant Czerny100 1–100 Czerny100 1-100 Carl Czerny

* Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane wykorzystywanie niniejszych mate-riałów do celów innych niż prywatne i dla własnej przyjemności jest naruszeniem praw autorskich.

* Dane muzyczne utworów demonstracyjnych i wewnętrznych nie są transmitowane gniazdem [Computer] grupy USB, ani przez system Bluetooth (MIDI).

* Jeśli parametr „SMF Play Mode” będzie mieć wartość „Internal”, głośność niektórych partii nie będzie się zmieniać w przypadku modyfikowania wartości tego parametru. Jeśli parametr „SMF Play Mode” będzie mieć wartość „External”, głośność wszyst-kich partii będzie się zmieniać.

* Utwory oznaczone gwiazdką (*) zostały zaaranżowane przez firmę Roland Corpora-tion. Prawa autorskie do tych utworów ma firma Roland Corporation.

* Utwory 1, 2, 6–18 kategorii „Listening” to solówki fortepianowe. Te utwory nie mają akompaniamentu.

Page 29: Ćwiczenie Regulacja - Roland

Deklaracja zgodności Wspólnoty Europejskiej

Dla krajów UE

Niniejszym firma Roland Corporation oświadcza, że model S2/S1 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

English Hereby, Roland Corporation, declares that this S2/S1 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Bulgarian С настоящето, Roland Corporation, декларира, че S2/S1 е в съответствие със съществените изисквания и другитеприложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Czech Roland Corporation tímto prohlašuje, že S2/S1 splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanoveni Směrnice 1999/5/ES. Danish Undertegnede Roland Corporation erklærer herved, at følgende udstyr S2/S1 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

krav i direktiv 1999/5/EF. German Hiermit erklärt Roland Corporation, dass sich das Gerät S2/S1 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und

den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet., Estonian Käesolevaga kinnitab Roland Corporation seadme S2/S1 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direkti ivist

tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Roland Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ S2/S1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ Spanish Por la presente, Roland Corporation, declara que este S2/S1 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes

de la Directiva 1999/5/EC. French Par la présente, Roland Corporation déclare que l’appareil S2/S1 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispos itions

pertinentes de la directive 1999/5/CE. Italian Con la presente Roland Corporation dichiara che questo S2/S1 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti

stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Latvian Ar šo Roland Corporation deklarē, ka S2/S1 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem

noteikumiem. Lithuanian Šiuo Roland Corporation deklaruoja, kad šis S2/S1 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas Hungarian A Roland Corporation ezzennel kijelenti, hogy a S2/S1 típusú beren-dezés teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK

irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket. Dutch Hierbij verklaart Roland Corporation dat het toestel l S2/S1 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

bepalin-gen van richtlijn 1999/5/EG. Polish Niniejszym Roland Corporation deklaruje że S2/S1 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi

postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Portuguese Eu, Roland Corporation, declaro que o S2/S1 cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5 /EC. Romanian Prin prezenta, Roland Corporation, declară că aparatul S2/S1 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi

pertinente ale Directivei 1999/5/CE.. Slovak Roland Corporation týmto vyhlasuje, že S2/S1 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Slovenian Roland Corporation izjavlja, da je ta S2/S1 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Finish Roland Corporation vakuuttaa täten että S2/S1 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskev ien

direktiivin muiden ehtojen mukainen. Swedish Härmed intygar Roland Corporation att denna S2/S1 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevan-

ta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Z deklaracją zgodności można się zapoznać w menu „Downloads” dla tego produktu na stronie www.roland.com.

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z inny-

mi odpadami. Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektro-

nicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny,

drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bo-wiem jego centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwio-

nośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergicz-ne.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w

Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektyw-ną zbiórkę odpadów.

Zapamiętaj!!!!! Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla

gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny. Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domo-

wych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska,

obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.

Page 30: Ćwiczenie Regulacja - Roland