Wielkopolska największe atrakcje turystyczne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Wielkopolska największe atrakcje turystyczne

 • www.wielkopolska.mw.gov.pl

 • Polska

  Pooenie i granice: Rzeczpospolita Polska pooona jest w Europie rodkowej; od zachodu graniczy z Niemcami, od poudnia z Czechami i Sowacj, od wschodu z Litw, Biaorusi, Ukrain, a jej pnocn granic stanowi Morze Batyckie i Rosja (Obwd Kaliningradzki).

  Obszar, ludno i jzyk: Na obszarze o powierzchni 312,7 tys. km2 zamieszkuje ponad 38 mln ludzi. Jzykiem urzdowym jest jzyk polski.

  Stolica, miasta i podzia administracyjny: Stolic Polski jest Warszawa. Do wikszych miast Polski nale: d, Krakw, Wrocaw, Pozna, Gdask. Administracyjna Polska dzieli si na 16 wojewdztw.

  Uksztatowanie powierzchni, przyroda: Polska jest krajem o urozmaiconej rzebie terenu. Przewaaj obszary nizinne, szczeglnie w czci pnocnej - nadmorskiej i rodkowej. Nadmorska cz to piaszczyste i szerokie plae nad Morzem Batyckim. Poniej, rwnie na pnocy i zachodzie kraju, na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim i Wielkopolskim, wrd malowniczych wzgrz i piknych lasw, kryje si tysice jezior, z najwikszym z nich - niardwy o powierzchni okoo 113 km2. Na poudniu Polski rozcigaj si wyyny i acuchy grskie: Sudety z najwyszym szczytem niek (1603 m n.p.m.) i Karpaty, ktrych centraln cz stanowi Tatry - gry o charakterze alpejskim, z najwyszym szczytem w Polsce - Rysami (2499 m n.p.m.). Polska przyroda to take liczne puszcze i lasy, gsta sie rzeczna, z dwiema najwikszymi rzekami: Wis i Odr oraz bogata fauna i fl ora.

  Wojewdztwo Wielkopolskie

  Pooenie: ley w dorzeczu rzeki Warta, na gwnym europejskim szlaku wschd-zachd, w rodkowej czci Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Wojewdztwo ma bardzo dobre poczenia komunikacyjne z Europ i wiatem. Tutaj przebiegaj drogi z Berlina przez Pozna, Konin i Warszaw do Moskwy oraz z Pragi przez Wrocaw, Leszno i Pozna na pnoc.

  Obszar: 29.826 km2 tj. 9,5% terytorium Polski.

  Ludno: okoo 3 mln 400 tys. tj. 8,7% ludnoci kraju.

  Stolica: stolic wojewdztwa jest miasto Pozna liczce okoo 600 tys. mieszkacw. Stanowi ono centrum gospodarcze, handlowe, naukowe, kulturalne i turystyczne zachodniej Polski. Port lotniczy awica peni funkcj lotniska krajowego i midzynarodowego.

  Wiksze miasta:Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrw

  Wielkopolski, Pia. Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrw Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrw

  Wielkopolski, Pia.

 • O Wielkopolsce mwi si, e jest kolebk polskiego pastwa. Tu bowiem znale mona najstarsze materialne pocztki dziejw Polski, wci odsaniane przez archeologw. Do katedr w Poznaniu i Gnienie spiesz ci, ktrzy chc si pokoni historii. Gniezno to miejsce koronacji pierwszych polskich wadcw, Pozna to piastowska nekropolia. To tu, wdrujc przez Wielkopolsk, mona spotka wspaniae zabytki gromadzone przez cae tysiclecie. Najstarsze zabytki architektury pochodz z II poowy X wieku, gdy wraz z przyjciem przez Polsk chrzecijastwa przejmowano wzory architektury zachod-niej. Kada kolejna epoka zostawia na tej ziemi swj lad. Pozostay po nich wspaniae kocioy, urokliwe dworki, zamki i paace, ratusze i pene zabytkowych kamienic rynki miast i miasteczek. Ale oprcz zabytkowych budowli Wielkopolska ma take liczne, bywa e unikatowe, muzea, skanseny, rezerwaty archeologiczne, izby muzealne pielgnujce tradycje regionalne. Wojewdztwo wielkopolskie, to take kraina jezior i lasw, miejsc, do ktrych mona uciec przed miejskim gwarem i popiechem codziennego ycia. Nizinny krajobraz Wielkopolski nie jest monotonny. Urozmaicaj go rzeki, naturalne jeziora polodowcowe, morenowe wzgrza, z ktrych rozcigaj si wspaniae widoki, a take ogromne obszary lasw. Tereny zielone zajmuj ponad jedn czwart powierzchni regionu. Ponad tysic jezior ma powierzchni powyej hektara, a wikszo z nich nadaje si do uprawiania sportw wodnych. Stolic wojewdztwa jest niemal 600-tysiczny Pozna, wane centrum gospo-darcze, handlowe, naukowe, kulturowe i turystyczne zachodniej Polski. Pozna to miejsce midzynarodowych imprez sportowych, w tym kajakarskich i wiolarskich odbywajcych si na Jeziorze Maltaskim posiadajcym jeden z najnowoczeniejszych torw regato-wych, znane z midzynarodowych festiwali teatralnych i konkursw muzycznych, w tym skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego i Midzynarodowego Festiwalu Malta. Rozwijajcy si dynamicznie region sprawia, e przyjeda tu coraz wicej turystw oraz goci ludzi biznesu i nauki, kultury i sportu. Zapraszamy poznajcie Pastwo nasz przeszo i wspczesno.

  Witamy!

 • 2i

  i

  i

  i

  Poznaski ratusz - jedna z najpikniejszych wieckich budowli renesansowych nie tylko Polski, jest symbolem miasta. Szczeglnie efektowna jest trzykondygnacyjna loggia arkadowa fasady budowli. Turyci zjedaj tu nie tylko po to, by w samo poudnie obejrze trykajce si na ratuszowej wiey kozioki, ale i by podziwia t budowl zarwno z zewntrz, jak i jej wntrza mieszczce w sobie Muzeum Historii Miasta Poznania. Najpikniejsza jest Wielka Sie zwana te Sal Odrodzenia, w ktrej dwa fi lary podtrzymuj sklepienie aglowe ozdobione kasetonami z polichromowanymi rzebami przedstawiajcymi herby, sceny biblijne i mitologiczne, egzotyczne zwierzta, planety.

  POZ

  NA Studzienka Bamberki na Starym Rynku upamitnia Bambrw, ktrzy przybyli do Poznania w pierwszej poowie XVIII wieku z niemieckiego Bambergu

  na zaproszenie wadz miasta, by zasiedli poznaskie wsie wyludnione po wojnie pnocnej i zarazie. Z czasem spolonizowali si, zachowujc jednak niektre swoje zwyczaje i pikne, charaterystyczne stroje. Studzienk ufundowaa w 1915 roku bamberska rodzina Goldenringw zajmujca si handlem winem. W kad pierwsz sobot sierpnia potomkowie Bambrw skupieni w Towarzystwie Bambrw Poznaskich czcz przy niej przybycie swoich przodkw do Poznania barwnym festynem.

  Barokowo-klasycystyczny paac zdobiony reliefami, a na szczycie zwieczony pelikanem z rozpostartymi skrzydami, Anna Gurowska sprzedaa w 1808 roku swemu synowi Ksaweremu Dziayskiemu. Od tej pory by w rkach Dziayskich do roku 1872, gdy po mierci ostatniego z rodu, Jana, przeszed w rce jego siostrzeca Wadysawa Zamoyskiego. Ten za w roku 1925 przekaza paac wraz z dobrami krnickimi narodowi polskiemu. Dzi w paacu mieci si Biblioteka Krnicka Polskiej Akademii Nauk, a w piknej Sali Czerwonej zwanej te Malinow odbywaj si wykady, literackie spotkania i kameralne koncerty.

  Koci farny pod wezwaniem w. Stanisawa biskupa to przykad architektury barokowej najwyszej klasy. Jako wityni jezuick budowano go etapami, od 1651 do 1725 roku, a wykaczano do poowy XVIII wieku, burzc fragmenty murw miejskich i zasypujc czciowo fos. Wspaniay otarz gwny zaprojektowa Pompeo Ferrari. Fara jest wityni trjnawow, z emporami nad bocznymi nawami i potnymi kolumnami w nawie gwnej. Monumentalno, pompatyczno, nasycenie zdobieniami rzebiarskimi, sztukaterskimi i malarskimi... A wszystko to ze sob wspgra, tworzy cao idealnie dopracowan. Niezwyka gra wiate sprawia, i ma si wraenie jakby wewntrz wityni nieustannie unosia si lekka mgieka.

  Ratusz w Poznaniu

  Studnia Bamberki

  Paac Dziayskich

  Koci farny

  Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1, 61-772 Pozna, tel. (0-61) 856 80 00, www.mnp.art.pl

  Muzeum Bambrw Poznaskich, ul. Mostowa 7, 61-854 Poznatel. (0-61) 847 43 54

  Wojewdzkie Centrum Informacji Turystycznej , Stary Rynek 59 / 60, 61-772 Poznatel. (0-61) 852 61 56, wcit@wot-wielkopolska.pl, biuro@wot-wielkopolska.pl

  Koci farny w. Stanisawa, ul. Gobia 1, 61-834 Poznatel. (0-61) 852 69 50

  2 Koci farnytel. (0-61) 852 69 50

 • 3i

  i

  POZ

  NA

  Katedra pod wezwaniem witych Apostow Piotra i Pawa na Ostrowie Tumskim, najstarszej czci Poznania, to kolebka polskiego pastwa i polskiego Kocioa, wiadek polskiej historii od samego jej zarania, nekropolia Piastw: Mieszka I, Bolesawa Chrobrego, Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Przemysa II.

  Cho do dzi w podziemiach katedry zachoway si relikty przedromaskie i romaskie (w tym fragmenty misy chrzcielnej oraz domniemanych grobowcw Mieszka I i Bolesawa Chrobrego), dzisiaj ma ksztat gotyckiej XV-wiecznej bazyliki trzynawowej z obejciem wok prezbiterium i wiecem kaplic.

  Zniszczenia w czasie II wojny wiatowej, zwaszcza nawy gwnej katedry spowodoway, e cz jej wyposaenia uzupeniono obiektami sprowadzonymi ze lska. Z Gry lskiej pochodzi gotycki otarz z 1512 roku, ze Zgorzelca XVI-wieczne stalle, a z Milicza XVIII-wieczne ambona i chrzcielnica.

  Najmniej ucierpiay w czasie wojny boczne kaplice katedry, spord ktrych najsynniejsza jest Zota Kaplica ufundowana w XIX stuleciu ze skadek spoeczestwa trzech zaborw. W kaplicy, o bogatym bizantyjskim wystroju, umieszczono neogotycki sarkofag pierwszych polskich wadcw z rzebionymi fi gurami w. Piotra i Chrystusa pochodzcymi z grobowca ufundowanego przez krla Kazimierza Wielkiego oraz posgi obu wadcw.

  Wedug tradycji, na miejscu, gdzie znajdowaa si kaplica Dbrwki, ony Mieszka I, stan w I poowie XV wieku pnogotycki koci pod wezwaniem Najwitszej Marii Panny. Strzelista brya kocioa wzniesionego z czerwonej cegy do dzi jest jednym z najpikniejszych zabytkw gotyckich w Wielkopolsce. Gwiadziste sklepienie, ktre przykrywa wntrze nawy wityni wci robi ogromne wraenie.

  Od kilku lat koci jest wzmacniany konstrukcyjnie. Zanim te prace nie zostan ukoczone archeolodzy nie bd mogli podj bada pod sam wityni. A to przecie przy niej, latem 1999 roku odkryto fragmenty palatium Mieszka I.

  Tu obok kocioa Najwitszej Marii Panny wznosi si pochodzca z pocztku XVI wieku Psateria czyli dom dla ksiy psaterzystw zobowizanych do piewania psalmw w katedrze. Wzniesiona ona zostaa na miejscu wczeniejszej drewnianej kurii kanonickiej, przez jednego z najznamienitszych duchownych, biskupa Jana Lubraskiego, ktrego herb Godziemba do dzi widnieje na jej elewacji wschodniej.

  Katedra na Ostrowie Tumskim

  Zota Kaplica

  Koci NMP

  Psateria

  Bazylika Archikatedralna w. Apostow Piotra i Pawa, Ostrw Tumski 17, 61-108 Poznatel. (0-61) 8