World Cup 2010 Analysis

 • Published on
  29-May-2018

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  1/26

  @z+Yfaplz Qpbkauceqau@z+Yfaplz Qpbkauceqau

  TLZC@ AU^ :>2>8Bk Bkbcvqfq

  TLZC@ AU^ :>2>8Bk Bkbcvqfq

  Fp tbq klp exbapcv tobp te obye ex~eape` lz tobp F ex~eape` fk pezgq li ibfz ~cbv fk poe ifkbc veqpez`bv+*''Qe~~ Jcbppez bp poe aclqfkdTlzc` Au~ ~zeqq alkiezekae+

  Fp tbq klp exbapcv tobp te obye ex~eape` lz tobp F ex~eape` fk pezgq li ibfz ~cbv fk poe ifkbc veqpez`bv+*''Qe~~ Jcbppez bp poe aclqfkdTlzc` Au~ ~zeqq alkiezekae+

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  2/26

  :

  EbaoTlzc` Au~eqpbjcfqoeq b ket lz`ez

  fk illpjbcc

  Kbpflkbc IBq zeyfet poekbpflkbc gbqpez ~cbk

  `eyecl~gekpbc ~zldzbgqilz 0'?'2: vebzq

  Poe alkae~p li~ezilzgbkae fq

  zeabcfjzbpe` pltbz`q bket Dbge#Pzbfkfkd bk`

  Zealyezv

  Poe q~eafbcfqpq bkbcvepoe eyekp bk` `eifke ketqpzbpedfeq bk` `fzeapflkq

  JEKEIFPQ LI POE TLZC@ AU^

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  3/26

  1

  Qpu`v`lkepozludo8

  Pozee

  `fgekqflkbcQvqpeg li

  ^ezilzgbkae

  Dbge^zlifcfkd

  @fzeap bk`Fk`fzeap

  Zeyfet lipoe Dbgeq

  Qafekae bk`juqfkeqq li

  poe Dbge

  GEPOL@LCLDV LI POE QPU@V

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  4/26

  Fq poeze b Kee` ilz Pozee Tlzc` Au~

  Eyekpq? IB b zekete`

  alggfpgekp plquaaeqq

  ^zlieqqflkbcfbpflkli GegjezBqqlafbpflkq

  RUBCFPV BK@ ^ZLIEQQFLKBCFXBPFLK

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  6/26

  9

  B~zfc 2'20 Ybabpflk bk`ge`fabc pzebpgekp

  B~zfc 25'1>

  Dekezbc

  ^ze~bzbpflk

  Gbv 2'20 Q~eafifa~ze~bzbpflk

  Gbv 25'12^ze'alg~epfpflk

  dbgeq

  Huke 2'20 Ifkbc ^ze~bzbpflkq

  GFKFGUG PTL'GLKPO ^ZE^BZBPFLK

  PFGE ^ZFLZ PL POE TLZC@ AU^

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  7/26

  4

  GBKBDEZFBCPEBG

  Bqqlafbpflk

  Peaokfabc Aekpez

  Cebdue

  Gbkbdezq

  PEAOKFABCPEBG

  Oeb` Albao

  Bqqfqpbkp Albaoeq

  Lpoez ^zlieqqflkbcq

  QAFEKPFIFAPEBG

  Ge`fabc @laplz

  Pzbfkez

  GbqqbdePoezb~fqp

  Kupzfpflkfqp

  Exezafqe ^ovqflcldfqp

  ^ZLIEQQFLKBCFXBPFLK 7

  Jbcbkafkd poe Pebgq

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  8/26

  ?

  ^CBV 9>'95 GFKUPEQ EIIEAPFYECV

  ^CBVFKD

  EIIEAPFYEPFGE li

  9>'95 GFKUPEQ^EZ DBGE

  Kl qujqpfpupefk poe 60gfkupeq li poe

  dbge

  Fkhuzv pfge klpalukpfkd

  Bylf` fk

  pluzkbgekpq 0~bzpq pfgeq :'1'0 /Gfkfgug

  ?'2:'29&

  Bylf` zeiezeeexpzb'pfge

  Eiieapfye pfgeilz jlpo pebgq

  tfcc erubc

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  9/26

  6

  ZE^CBV LK QPB@FBQ ^ZLHEAPFLK

  QAZEEKQ

  Fg~ezbpfye pobp ze~cbv qfpubpflkq lk poe qpb`fbq eceapzlkfa qazeekq bze gb`e ~lqqfjce+

  Bcglqp bcc dbgeq li poeTlzc` Au~ :>2> teze acebzcv qoltabqfkd qfpubpflkq toeze poe

  zeiezeeq `eafqflkq teze bdbfkqp poe bapubc dbge qfpubpflk /yfqfjce lk PY ze~cbvq&+

  Ket peaoklcldv exfqpq pl bccltq zeiezeeq b qu~ezflz alkpzlc li poe dbge bk` alkif`ekae lyez

  ljheapfye `eafqflkq+

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  10/26

  2>

  /:0'5>vebz lc`&

  /lyez 5>vz lc`q&

  /26':1vebz lc`q&

  /20'2?vebz lc`q&

  HukflzZeiezeeq

  VlupoZeiezeeq

  B`ucpZeiezeeq

  ^bkechu`deq

  ZEIEZEE ^ZLIEQQFLKBCFXBPFLK

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  11/26

  22

  Bylf` fkhuzfeqbk` pfge pl

  zealyez

  Bcclt glze~cbvezq b aobkae

  pl ~cbv

  Q~eafbcqpzbpedfeq ilzybzfluq dbgeq

  Jeppez~ezilzgbkaetfpo clkdez~cbvfkd cfie

  IZEE QUJQPFPUPFLKQ 29'2? ^CBVEZQ

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  12/26

  2:

  QPL^POE IFDOP BK@ FKPEKPFLKBC IBUCP"

  @edekezbpflk li poe dbge fk ^ekbcpv Bzeb /olc`# ~uqo# abpao,mfam tfpoobk`q# ecjltq# oeb`# epa+&

  Bipez b `zfjjce# ~cbvez clqfkd alkpzlc fq ibucpfkd

  Fk oeb`fkd# poe ~cbvezq hug~# aclqfkd eveq tofce mfamfkd yflcekpcv jvoeb` bk` obk`q

  Tofce zukkfkd# poe ~cbvez tfpo poe jbcc fk alkpzlc mfamq tfpo ecjltq

  ^cbvezq tfpolup jbcc bze hug~fkd bk` uqfkd b ptl'ced ibucp pl pbmek`ltk poe ~cbvez tfpo poe jbcc

  ^cbvfkd tfpo obk`q jealgeq bk baae~pe` yezqflk li ~cbvfkd+

  Ecfgfkbpe ibucpfkd ~cbvez ilz 25 gfkupeq bk`

  uqe ptl ecfgfkbpflkq ~ez qbge dbge plfg~cv b ptl alkqeruekp dbge quq~ekqflk+

  QPL^ IBUCPFKD 25 gfk+ Ecfgfkbpflk

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  13/26

  21

  Tlzc` Au~

  Fg~cvfkd ket `fzeapflkq ilz iupuze eyekpq

  Kbpflkbc Illpjbcc Bqqlafbpflkq

  B`huqpfkd poe gbqpez ~cbk bk` `eyecl~gekp ~cbk ~zldzbg ilz :>2>':>200

  Albaoeq bk` ^cbvezq

  B``fkd f`ebq bk` ljqezybpflkq pl poefz fk`fyf`ubc qpzbpedfeq

  TOBP @LEQ B TLZC@ AU^ QPU@V @L 6 2> :6

  : Kepoezcbk`q ? 6 6 :9

  1 Dezgbkv ? 6 ? :5

  0 Uzudubv ? ? ? :0

  ^cbae 1> 1: 11

  KBPFLKBC ALKAE^P LI ^EZILZGBKAE

  >

  5

  2>

  25

  :>

  :5

  1>

  Q~bfk Kepoezcbk`q Dezgbkv Uzudubv

  Zealyezv

  Pzbfkfkd

  ^cbvfkd

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  18/26

  2?

  FKPEZ^ZEPFKD POE KET ALKAE^P LI ^EZILZGBKAE

  FKPEZ^ZEPFKDPOE KET

  ALKAE^P LI

  ^EZILZGBKAE

  QMFCCQ Bppbam

  @eiekqe

  Qep ~cbvq

  ^ZFKAF^CEQ

  Bppbam

  @eiekqe

  Pzbkqfpflk bk`,lz Qep ^cbvq

  GEPOL@Q

  Fk`fyf`ubc

  Qgbcc dzlu~q /:'5&

  Cbzde dzlu~q /9'?&

  QPZBPEDFEQ Bppbam# @eiekqe# Qep ^cbvq

  ^cbv bp >'>= ^cbv bp >'2=^cbv bp 2'>

  ^cbvfkd Xlke 2# ^cbvfkdXlke :# ^cbvfkd Xlke 1

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  19/26

  26

  EYBCUBPFKD POE CBQP PTL DBGEQ

  Kz+ Gbfk Dbge Ibaplzq Q~bfk Kepoez'cbk`q Dezgbkv Uzudubv Plpbc ^cbae

  2 Gekpbc ,Alkae~p 2> 9 ? ? 1: 0

  : ^ovqfabc Ekezdv Gbkbdegekp 6 ? ? ? 11 1

  1 Bppbam qpzbpedfeq 6 ? ? 4 12 5

  0 @eiekqe Qpzbpedfeq 6 9 4 4 1> 9

  5 Qep cbvq Qpzbpedfeq ? 4 ? 4 1> 9

  9 ^cbvfkd 1'xlkeq 2> 6 ? 6 19 2

  4 Tfkkfkd Qpzbpedfeq 6 ? 6 ? 10 :

  ? Zeiezeeq 1 1 9 9 2? 6

  6 ^cbvezq ybcue 2> 9 ? 4 12 4

  2> Albaoeqybcue 2> 9 4 9 :6 ?PLPBC 46 94 44 41

  ^CBAE 2 0 : 1

  Eybcubpflk li 2> dbge ibaplzq#/2 clteqp#2> ofdoeqp&

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  20/26

  :>

  EYBCUBPFKD POE CBQP PTL DBGEQEybcubpflk li 2> dbge ibaplzq#/2 clteqp#2> ofdoeqp&

  >

  2>

  :>

  1>

  0>

  5>

  9>

  4>

  ?>

  6>

  2>>

  Q~bfk Kepoez'cbk`q Dezgbkv Uzudubv

  Albaoeq ybcue

  ^cbvezq ybcue

  Zeiezeeq

  Tfkkfkd Qpzbpedfeq

  ^cbvfkd 1'lkeq

  Qep ^cbvq Qpzbpedfeq

  @eiekqe Qpzbpedfeq

  Bppbam qpzbpedfeq

  ^ovqfabc Ekezdv Gbkbdegekp

  Gekpbc ,Alkae~p

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  21/26

  :2

  KL ^CBVFKD QVQPEG

  Fk ltk ifec # fk poe gf``ce ifec` ) fk poe l~~lkekpq ifec` /~ekbcpv bzeb&

  Xlke 28 2'25,:>g bzluk` jbcc 7 Plpbc alkaekpzbpflk Xlke :8 Pzbkqfpflk lke 25'1>g bzluk` poe jbcc= tfpo 5>% alkaekpzbpflk# bk`

  Xlke 18 Izlg 1>g pl poe ek` li poe ifec` tfpo :5% alkaekpzbpflk# lz 2>>% fk alukpez'bppbam

  qfpubpflkq+

  PofqTlzc` Au~ `f` klp ~zeqekp ~cbvfkd qvqpegq jup zbpoez ~cbvfkd ~lqfpflkq fk poe ifec`8

  ^CBVFKDFKBPPB

  AM L~~lkekp Dlbc

  :':'9

  :'1'5

  1'1'0

  1'1'0

  1'0'1

  0'0':

  ^CBVFKDFK

  @EIEK

  QE

  L~~lkekp Dlbc:'1'5

  1'0'1

  0'1'1

  0'0':

  0'5'2

  5'5

  FKBPPBAMBK@

  FK

  @EIEK

  QE^cbvfkd izee mfam

  fk bppbam bk``eiekqe

  Ze~cbv izlg qf`eqfk ltk ifec` bk`fk l~~lkekpqifec`+

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  22/26

  ::

  Albao

  PebgFk`fyf`ubc ^cbvez

  ALGGUKFABPFLK

  Yezjbcbk`klk'yezjbcalggukfabpflk

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  23/26

  :1

  4 DBGEQ FK 1> @BVQ"

  Lyezbccoebcpo GekpbcQpbpe ^ovqfabcIfpkeqq Qmfccq bk`Qpzbpedfeq

  Kupzfpflk

  bk`Zealyezv

  QlafbcJbcbkae ^cbvfkdQpbpe TfkkfkdQpbpe

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  24/26

  :0

  POE ALBAO# ALZE IBAPLZ ILZ QUAAEQQ

  FKKBPEPZBFPQ

  Pbcekp

  Qeci'`fqaf~cfke bk` Qeci'alkpzlc

  Cldfa bk` eglpflkbc fkpeccfdekaepl glpfybpe bk` pbme poe jeqp`eafqflkq

  ^ZLIEQQFLKBCPZBFPQ

  Mkltce`de pl qeceap bk` ilzg poepebg ilz ebao pluzkbgekp bk`liifafbc dbge

  Mkltce`de pl pzbfk bk` ~ze~bze poepebg pl je fk fpq l~pfgug qpbpe

  Bjfcfpv pl ceb` bk gbkbde poe~cbvezq lk bk` lii poe ifec`+

  QLAFBCPZBFPQ

  Zecbpflkqof~ tfpo pebg bk` poeillpjbcc alggukfpv

  Baae~pbkae li poe illpjbcc zuceq#cbtq bk` zeducbpflkq

  Kbpflkbc bk` fkpezkbpflkbc ~zeqpfde

  Poe illpjbcc albao zegbfkq bp poe alze li b pebgq quaaeqq+ Jeqf`eq allz`fkbpe` eiilzp izlg poe Kbpflkbc

  Bqqlafbpflkq# b~~zl~zfbpe pzbfkfkd fq kee`e` pl ~ze~bze ket pbcekpq bk` ~zlyf e alkpfkufkd e`uabpflk pl

  polqe fk poe ifec`+

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  25/26

  :5

  Yfaplz Qpbkauceqau# ^o@

  YfaplzNQlaaezBab`egvLiBgezfab+alg

 • 8/9/2019 World Cup 2010 Analysis

  26/26

  Zeiezekaeq8

  2+ Poe Bqqlafbpflk li Albaoeq tfpolup Izlkpfezq @fzeap Fk`fyf`ubc Ljqezybpflk=

  :+ IFIB Tlzc Au~ Peaokfabc Dzlu~ Qpu`v=

  1+ UEIB Tlzc` Au~ Peaokfabc Fkilzgbpflk

  0+ BBII ' Tlzc Au~ Fkpekpflkbc Ljqezybpflk bk` Eybcubpflk=

  5+ Pozee /1& @fgekqflkbc Illpjbcc Qvqpeg li ^ezilzgbkae8 QBB# 2661# Aofabdl

  9+ Tlzc Qlaaez Ekdcfqo Qlaaez Gbdbxfke=

  4+ Dbxepb Q~lzpuzfclz+Zl

  ?+ Q~lzp+Zl

  6+ CBccekbplze `f Abcafl Kbpflkbc Illpjbcc Peaokfabc Aekpez' Fpbcv=

  2>+ Fkqfdop Ekdcfqo Illpjbcc Albaoeq Gbdbxfke=

  22+ Cekpzbfkeuz `e Illpjbcc# Izekao Illpjbcc Albaoeq Gbdbxfke=

  2:+ Qpzb`b'Fkilzgbpflk# Ekdcfqo Q~lzp Fkil Qezyfae=

  21+ @fzeap Pzbkqgfqqflk bk` Ze~cbvfkd dbgeq qpu`v li poe Tlzc` Au~ :>2>=

  20+ ^zlieqqflkbc @fbcldue tfpo Illpjbcc Albaoeq Bqqlafbpflk+

  25+ KQABB Qlaaez gbdbxfke# UQB=

  lpoez kbpflkbc illpjbcc gbdbxfke bk` fkilzgbpflk izlg alukpzfeq bq8

  Dezgbkv# ^lzpudbc# Jzbxfc# Q~bfk# Bzdekpfkb# UQB:9