Click here to load reader

Wszystko, czego pragnę

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Allison Winn Scotch: Wszystko czego pragnę

Text of Wszystko, czego pragnę

 • Wszystko, czego pragn

  All ison Winn Scotch

  tumaczenie Martyna Tomczak

  Krakw 2012

 • Czasem si denerwuj,Gdy widz otwarte drzwi.

  Zamknij oczy, oczy serce,Przetnij lin.

  The Killers, Human

  Dla rodzicw, ktrzy nauczyli mnie wszystkiego, co powinnam wiedzie,

  ipozwolili, bym do reszty dosza sama

 • 7Rozdzia 1

  Wyobra sobie, e znw masz szesnacie lat. e pierwsze poca-unki s cigle przed tob, e od nerwowego oczekiwania na to, co przyniesie ycie, wci krci ci si wgowie, e idealna satynowa sukienka istroik zbukiecika r zawizany na nadgarstku wci mog sprawi, e poczujesz si najpikniejsza na wiecie. Usid wygodnie iposmakuj tych uczu, upajaj si nimi, azrozumiesz, e to wanie dlatego nawet jako szczliwa trzydziestodwuletnia matka desperacko marzca odziecku uwielbiam bale matu-ralne. Oczywicie ciebie nie musz zachwyca. Zrozumiem nawet, jeli pomylisz, e byam jedn ztych gupiutkich nastolatek, kt-rych zsatysfakcj nienawidzia wliceum. Mylisz si jednak: uwiel-biam bale maturalne za wszystko, co si znimi wie za nadzie-j, niewinno, moliwoci. Zanim wic zaczniesz mnie ocenia, zanim wysuchasz mojej historii, musisz wiedzie jedno: wszyst-ko rozumiem. Dobrze wiem, e ju dawno powinnam wyrosn zczego takiego jak bal maturalny. Ajednak nic na to nie poradz. Uwielbiam to podniecajce oczekiwanie, apotem wirujcy par-kiet iprzypyw adrenaliny przed koronacj krla ikrlowej balu.

  Nadszed lipiec. Skoczy si rok szkolny, kolejny rysuje si ju na horyzoncie, spieniona fala porywa tegorocznych absolwentw

 • 8iwyrzuca na brzeg przyszych, aja tak samo jak co roku od piciu lat planuj bal maturalny. Iprzyznaj si, uwielbiam to.Bal matu-ralny to moje drugie imi. Witajcie wmoim yciu.

  Dzi za biurkiem wswoim gabinecie postukuj gumk w-ty notes. Ten rok przebije wszystkie poprzednie! Pary wWest-lake! Wubiegym roku tematem przewodnim balu byy Pod-morskie Gbiny, nieco ograny motyw, dwa lata temu za zesp organizacyjny niemal si rozpad, gdy nie byo zgody, czy zde-cydowa si na Szalone Lata Dwudzieste czy Lata Siedemdzie-site. Wkocu, wefekcie kompromisu postawilimy na Lata Pidziesite. Okazao si to zupen klap. Poowa dzieciakw wogle si nie przebraa, reszta za pojawia si wrozkloszowa-nych spdnicach oraz ciasnych garniturach najwyraniej wycig-nitych zszaf rodzicw, wktrych czuli si dziwnie, byo im nie-wygodnie inie wygldali ani uroczycie, ani radonie.

  A krci mi si wgowie na myl oustawieniu repliki wiey Eiffla wsali gimnastycznej. Jestem te zachwycona pomysem, by kademu zgoci wrczy na pamitk beret. Niewane, e nikt znas nigdy nie by wParyu. Amoe przeciwnie oto wanie chodzi? Odchylam si na obrotowym krzele, sysz skrzypienie kek. Otak, znadejciem grudnia doprowadzimy nasze Miasto wiate do perfekcji. Parfait!

  Liceum Westlake High co roku organizuje bal maturalny wgrudniu. To dziwactwo, ale tradycja ta zostaa zapocztkowa-na niemal dwie dekady temu. Nauczyciele grozili wtedy strajkiem, ktry mia trwa ca wiosn. Uczniowie wymogli wic na dyrek-cji, by przenie bal na rodek zimy, gdy bali si, e zostan po-zbawieni tej spektakularnej kulminacji lat spdzonych wszkolnej awie. Dyrekcja si zgodzia iuczniowie dostali swj bal, awna-stpnych latach nikomu nie chciao si ju zmienia daty.

  I chocia jest dopiero lipiec, abal wydaje si jeszcze bardzo odlegy zwaszcza e od strony Montany nadesza fala upaw, soce wieci prawie do dziewitej wieczorem ico najmniej jedna trzecia uczniw, cho zniechci, spdza czas na zajciach szkoy

 • 9letniej moja lista spraw do zaatwienia zwizanych zbalem jest duga iwci ronie. Wprawdzie na biurku le papiery przypo-minajce owaniejszych sprawach musz zatwierdzi kar po-zostania po lekcjach dla Alexa Wilkinsona, ktrego ju trzeciego dnia letnich zaj wyrzucono zalgebry za obmacywanie Marthy Connoly, izadzwoni do rodzicw Randyego Rogersa, ktrego rednia wzastraszajcym tempie spada poniej wymaganej do zakwalifikowania si do jesiennych rozgrywek futbolowych ale wobec balu wszystko schodzi na drugi plan.

  Przegldam notatki. Ptysie zkremem? Bagietki isery? Tyler, mj m, wci mi powtarza, ebym daa sobie spokj, przesta-a tak bezgranicznie powica si tym dzieciakom iyciu wmu-rach Westlake High. Czciowo ma zapewne racj, moe ijestem za bardzo przywizana do swojej alma mater, ale co tam. Jeli do czegokolwiek wtym miejscu warto by zbyt mocno przywiza-nym, to wanie do corocznego balu. Ju dawno temu doszam do wniosku, e to n a p r a w d wane wydarzenie o jakim trudnym do uchwycenia, lecz istotnym wpywie na tych ucz-niw, jest jakby ostatnim oddechem dziecistwa, zanim wyle-my ich wwiat dorosych, gdzie tak wielu znich, tak wielu mo-dych ludzi zWestlake zniepewnymi posadami, nieregularnymi wypatami iby moe mtnymi perspektywami na przyszo przytocz trudnoci, ktre niesie ze sob dorosa rzeczywisto. Dlaczego wic nie korzysta zostatnich radosnych chwil? po-wtarzam Tylerowi, kiedy si ze mnie mieje. Idlaczego nie uczy-ni ich tak wspaniaymi, jak to tylko moliwe? odpowiadam Susannie, przyjacice od zawsze, ktra raczej nie podziela mo-jego promiennego optymizmu.

  Sprawdzi koszt wynajcia uku Triumfalnego, notuj. Za-uwaam malekiego pajczka chwiejnie przebierajcego n-kami po klawiaturze. Poniewa jedyne miejsce, gdzie panuje wikszy upa ni na dworze, to mj gabinet zzepsutym klimaty-zatoremostatnio zaczam zostawia otwarte okna ipod parape-tem zamieszkaa rodzina pajkw. Ten, nie wikszy ni opuszka

 • 10

  mojego maego palca, lizga si po klawiszach tu przy lite-rzeY.Wsuwam moj list spraw do zaatwienia pod jego cie-niutkie, wiotkie nki, dobiegam do okna, zanim dokona samo-bjczego skoku zkartki, iwyrzucam go na zewntrz, by mg do-czy do swoich ziomkw, gdziekolwiek s.

  Naprawd to robimy? rozlega si za mn znajomy gos. Susanna opada na niedu lawendow sof. Ma mocno zaczer-wienione policzki iskr lnic od potu, bluzka bez rkaww klei si do jej wilgotnego ciaa. Jezu, gorco tu jak wpiecu. Ca-a si gotuj.

  Sigam po polaroida. Powiedz: seeer! Tilly, na lito bosk, nie teraz! woa, spinajc ciemne wo-

  sy wkoczek na karku. Usiuje nada swojemu gosowi gron nu-t, ale najwyraniej jest jej za gorco, by przesadnie si wysila.

  Aparat ju jednak wypluwa zsiebie byszczcy biay prostokt, ktry za mniej ni dwie minuty na zawsze uchwyci t chwil. Ja-ko szkolny pedagog postpuj wedle zasady: jeli siadasz na sofie, ryzykujesz, e zrobi ci zdjcie. Na cianie za Susann widnieje wielkie tableau zoone ztwarzy ludzi, ktrzy gocili na mojej wy-suonej kanapce wposzukiwaniu odpowiedzi na swoje pytania.

  Powiedz szczerze, naprawd chcesz to zrobi? powtarza Susanna. Powanie chcesz si zajmowa musicalem?

  Dobra, czas na kolejne wyznanie: nie bardzo potrafi odma-wia, nawet gdy mam powd ipene do tego prawo. Jestem oso-b, co do ktrej wszyscy s pewni, e zawsze powie tak, prosz mnie wic owiele rnych rzeczy, co zkolei oznacza, e si na nie zgadzam. Czyli dwie chybione piki, jak powiedziaby Ty-ler, ktry chtnie uywa baseballowych porwna. Ale ma ra-cj, silna wola nie jest moim najwikszym atutem. Pozwij mnie do sdu, mwi mu.Nigdy odpowiada mj m. To by by-o zbyt proste.

  Dyrektor Anderson zadzwoni trzy dni temu pod mj domo-wy numer igotujc si zwciekoci, oznajmi, e zpowodu ci

 • 11

  budetowych musia zwolni Jane Cartwright, nauczycielk mu-zyki (Gdyby tylko to cholerne Ministerstwo Edukacji rzeczywi-cie dbao oedukowanie dzieciakw bardziej ni oswoje choler-ne saldo! wycedzi przez zacinite zby, co brzmiao, jakby naderwa sobie misie wpachwinie). Okazao si, e nie ma ni-kogo, kto poprowadziby przygotowania do corocznego jesien-nego musicalu. Zapyta, czy wzwizku ztym znam kogo, kto by si tego podj. Jasne e znam, odpowiedziaam, po czym za-oferowaam siebie oraz Susann, ktra uczy angielskiego dzie-wite idziesite klasy.

  W ostatniej klasie graa przecie w Grease, Susie m-wi teraz, obserwujc, jak jej policzki zmieniaj kolor zfuksji na ideal n winiow czerwie, ktre to zjawisko postanawiam przy-pisa upaowi. wietnie sobie poradzisz. Bdzie superzabawa! Jak za dawnych czasw!

  Dawne czasy byy pitnacie lat temu, Tilly! Trzynacie poprawiam j. Apoza tym, co ztego?Susanna wzdycha, co oznacza, e si poddaa. Bo ja nie umiem mwi nie rzucam ichichocz zwas-

  nego dowcipu, ignorujc myl, e to prawda, rzeczywicie nie umiem, ale Susie spoglda na mnie tylko pustym wzrokiem. Wi-dz kropelki potu na jej powiekach. To zOklahomy! Rozumiesz?

  Ach odpowiada izamyka oczy. Chyba zaraz dosta-n udaru.

  Wiem. Ja te. Sigam po polaroidow fotografi itrzepo-cz ni wgr iwd, ale leciutki, marny wietrzyk ztego prowi-zorycznego wachlarza nie przynosi ani odrobiny ulgi. Twarz Susie wanie zaczyna si krystalizowa na zdjciu, kiedy czuj wilgo wmajtkach. Cholera. Odkadam fotografi na biurko iobserwu-jc, jak rysy twarzy mojej przyjaciki stopniowo si wyostrzaj, obliczam wgowie, kiedy ostatnio jajeczkowaam.

  O prosz, zaczynaj si pojawia jej wosy. Nie, to nie powi-nien by okres, myl. Za wczenie. Ateraz dostrzegam zarys jej ramion iobojczykw, ktre ostatnio s zbyt wystajce. To przez

 • 12

  te wszystkie problemy zAustinem. Prbowalimy dopiero trze-ci raz, ale itak trudno mi poj, dlaczego jeszcze nie zaszam wci, przecie tak strasznie tego pragn. Aoto icaa Susanna, zczerwonymi policzkami klauna ipoirytowan, spocon, zm-czon twarz.

  Tyler ija czekalimy osiem lat, eby zaoy rodzin. Podczas gdy nasi znajomi zWestlake rozmnaali si wtempie jednego dziecka na rok, my pozostalimy duetem szczliwym, ale jed-nak duetem. Tyler chcia by pewny, e poradzimy sobie finanso-wo iuniezalenimy si od mojego ojca, aponiewa rozumiaam t potrzeb, zgodziam si poczeka. A wkocu trzy miesice temu Ty awansowa. Tamtego wieczoru wrci do domu ipowie-dzia: Zrbmy to. Nie wiem, czy mwi dosownie, wkadym ra-zie rzeczywicie to wtedy zrobilimy, apotem robilimy to jeszcze przez wiele nocy, jednak nasze wysiki wci nie przynosiy efektu.

  Co ciepego wyranie zakrado si do mojej bielizny. Cholera, cholera, cholera, cholera, chol