Click here to load reader

Wszystko O azbeście

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wszystko O azbeście. Co to jest azbest ?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Wszystko O azbeście

GDZIE WYSTPUJE AZBEST???

WszystkoO azbecieAzbest to materia o wknistej budowie. Pochodzi z grupy serpentynu i amfiboli. Jest odporny na dziaanie wysokiej temperatury, dlatego uywa si go gwnie do wyrobu materiaw ogniotrwaych i izlacyjnych. W jzyku greckim (sbestos) oznacza nieugaszony, niezniszczalny.

Azbest jest szkodliwy dla zdrowia i rodowiska!Co to jest azbest ?

W Polsce azbest stosowano do produkcji materiaw budowlanych i instalacyjnych.W materiaach budowlanych wystpuje m.in. w :pokryciach dachw (etrnicie i papie dachowej),pytach elewacyjnych,pytach balkonowych.W materiaach instalacyjnych wystpuje m.in. w:sprzgach i hamulcach do wind,ochronnych wyrobach tekstylnych: rkawicach, kocach ognioodpornych,piecach przemysowych, izolacji cieplnej: bojlerw, kotw, wymiennikw ciepa, przewodw przewodach instalacyjnych i kominowych,rurach wodocigowych i kanalizacyjnych,drobnych uzdzeniach w gospodarstwach domowych (w elazkach, pytkach kuchennych, piecach akumulacyjnych).W naszym kraju jest okoo 14,5 mln ton wyrobw zawierajcych azbest.Do czego stosowano azbest ?

Niektre spord wymienionych wyrobw azbestowych s rdem emisji wkien azbestowych do rodowiska, co stanowi powane zagroenie dla zdrowia. Wkna azbestu s praktycznie niezniszczalne, a stopniowa degradacja materiaw azbestowych powoduje uwalnianie wkien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie si w pucach moe powodowa powane choroby ukadu oddechowego, w tym zwykle po kilkunastu kilkudziesiciu latach, pojawianie si nowotworw azbestozalenych. W latach 80-tych XX wieku, azbest uznano za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynnikw rakotwrczych.

Jest on jednym z najgroniejszych zanieczyszcze na ziemi.Zdrowie a azbest

Choroby powodowane przez wdychanie azbestu s zazwyczaj bardzo niebezpieczne.S nimi: pylica zbestowa, inaczej azbestoza (asbestosis mesothelioma),agodne zmainy opucne,rak puc (najpowszechniejszy nowotwr zoliwy, powodowany przez azbest),midzyboniaki opucnej i otrzewnenej,nowotwory o wysokiej zoliwoci.Choroby

Z zestawienia wynika, e najwiksze nagromadzenie wyrobw z azbestem wystpuje na terenie wojewdztwa mazowieckiego i wojewdztwa lubelskiego. Due iloci tych wyrobw znajduj si rwnie na terenie wojewdztw: dzkiego, wielkopolskiego i podlaskiego. W wikszoci rejonw ich nagromadzenie wynosiod 0,5 1 mln ton. W porwnaniu z innymi rejonami jest ono rednie. Natomiast najmniejsze nagromadzenie wyrobwz azbestem ma miejsce w wojewdztwach: lubuskim oraz opolskim. Rozmieszczenie azbestu w Polsce

Jeli w twoim otoczeniu znajduj si wyroby z azbestem trzeba dokona inwentaryzacji. Potrzebny do tego jest formularz Oceny stanu i moliwoci bezpiecznego uytkowania wyrobw zawierajcych azbest. Naley go wypeni i przekaza do waciwego organu nadzoru budowlanego. Aby azbest nie stanowi zagroenia najlepiej jest usun wyroby, ktre go zawieraj. Jeli jednak nie s one uszkodzone lub s odpowiednio zabezpieczone, mog pozosta w uytkowaniu do 2032r. Tak wic zgoszenie takich wyrobw nie oznacza koniecznoci ich usunicia.

Zgoszenie jest obowizkowe.

Co zrobi z AZBESTEM ???

Usuwania azbestu moe dokona tylko secjalistyczna firma, ktra posiada do tego uprawnienia, odpowiedni sprzt oraz przeszkolonych pracownikw. Ponadto wszystkie prace zwizanez usuwaniem azbestu, musz by prowadzonena mokro, co zapobiega uwalnianiu wkien azbestowych do powietrza i minimalizuje ich wdychanie do puc.Zdemontowane wyroby zawierajce azbests niebezpiecznymi odpadami i zakazane jest ich powtrne wykorzystywanie. Zatem odpady zawierajce azbest musz by unieszkodliwione poprzez skadowanie w odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach nie mog by pozostawiane na terenie posesji, bd wyrzucane na dzikie wysypiska. Jego unieszkodliwienia dokona firma usuwajca azbest.Jak usun azbest ?

Istnieje moliwo pozyskania dofinansowania na usuwanie wyrobw azbestowych.Wiele gmin dofinansowuje dziaania swoich mieszkacw zwizane z usuwaniem azbestu. Ponadto Bank Ochrony rodowiska (BO) udziela preferencyjnych, proekologicznych kredytw m.in. na bezpieczne usuwanie wyrobw zawierajcych azbest i ich unieszkodliwienie.DofinansowanieW Polsce produkcja, import i stosowanie wyrobw zawierajcych azbest s zakazane ustawz dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobw zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr.3, poz. 20 z pn. zm.). Zgodnie z t ustaw produkcja pyt azbestowo-cementowych zostaa zakoczona do 28 wrzenia 1998 r. Natomiast od 28 marca 1999 r. obowizuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierajcymi azbest.Koniec z azbestem!

Informacje i ilustracje do prezentacji zaczerpnito:ze stron inernetowych:www.azbestout.plwww.usuwamyazbest.plz ulotek tematcznych.

Warto tam zajrze !!!rda informacjiKONIECPrac wykonaaPaulina WiniewolskaUczennica Gimnazjum w PowitnemDziku za uwag