Wykład VI - pd)_6.pdf · Moglena na potrzeby Projektu GNU, na podstawie wcześniejszej Emacs General

Embed Size (px)

Text of Wykład VI - pd)_6.pdf · Moglena na potrzeby Projektu GNU, na podstawie wcześniejszej Emacs...

 • 1

  Wykad VI

  Studia Podyplomowe INFORMATYKA

  Podstawy Informatyki

  Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

 • 2

  Licencja

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z utworu jakim

  jest aplikacja komputerowa, zawierana pomidzy podmiotem, ktremu

  przysuguj majtkowe prawa autorskie do utworu, a osob, ktra

  zamierza z danej aplikacji korzysta.

  Umowa taka powinna okrela przede wszystkim warunki na jakich

  licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z programu. Ustawa o

  prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje tu:

  zakres,

  miejsce i czas korzystania z utworu,

  Strony umowy mog dowolnie ksztatowa charakter licencji (biorc

  jednak pod uwag tre przepisw ustawowych, ktrych strony nie

  mog modyfikowa).

  rdo: www.pl.wikipedia.org

 • 3

  Domena publiczna

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  Domena publiczna (ang.: public domain) og twrczoci (m.in.

  tekstw, zdj, muzyki, dzie sztuki, oprogramowania itp.), do ktrej

  wygasy prawa autorskie i ktra jest przez to dostpna dla wszystkich i

  do dowolnych zastosowa lub ktra od samego pocztku jej powstania

  nie bya objta tymi prawami (np. teksty ustaw).

  Domena publiczna to zbir wiedzy i twrczoci stanowicy wsplny

  dorobek kulturowy i intelektualny ludzkoci.

  rdo: www.pl.wikipedia.org

 • 4

  Rodzaje licencji

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  Abandonware - oprogramowanie, ktrego twrca ju nie

  sprzedaje i nie zapewnia dla niego obsugi. Spotyka si rwnie

  uycie tego okrelenia w stosunku do oprogramowania, ktrego

  twrca wiadomie zaprzesta rozwoju i wsparcia produktu.

  Poniewa wiele z tych programw, a szczeglnie gier, nadal jest chtnie

  uywanych, powstay w Internecie miejsca pozwalajce je uzyska. W

  stosunku do prawa wikszoci pastw jest to nielegalne, poniewa aden

  program komputerowy nie jest tak stary, eby wygasy jego prawa

  autorskie. Jednak poniewa cz firm ju nie istnieje, a innym nie zaley

  na ochronie praw do tych konkretnych programw, to administratorzy takich

  serwerw mog si spodziewa, e nie bd cigani.

  rdo: www.pl.wikipedia.org

 • 5

  Licencja

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  rdo: http://jakilinux.org/gnu/rodzaje-licencji-oprogramowania/

 • 6

  FLOSS

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  FLOSS - Wolne oprogramowanie; Otwarte oprogramowanie:

  wolno uruchamiania programu w dowolnym celu (wolno 0)

  wolno analizowania, jak program dziaa i dostosowywania go do

  swoich potrzeb (wolno 1)

  wolno rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu

  (wolno 2)

  wolno udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania

  wasnych ulepsze, dziki czemu moe z nich skorzysta caa

  spoeczno (wolno 3).

  Jeeli program nie gwarantuje uytkownikowi chocia jednej z

  powyszych wolnoci, wwczas, wedug FSF, nie moe by uznany za

  Wolne Oprogramowanie.

  rdo: www.pl.wikipedia.org

 • 7

  Idea wolnego oprogramowania

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  Free Software Foundation (Fundacja Wolnego Oprogramowania)

  najwaniejsza instytucja sponsorujca Projekt GNU, zaoona w 1985

  roku przez Richarda Stallmana.

  Misj FSF jest tworzenie, ochrona i promocja wolnoci uytkowania,

  kopiowania, modyfikowania i rozprowadzania programw

  komputerowych oraz obron praw uytkownikw Wolnego

  Oprogramowania.

  FSF wspiera wolno wypowiedzi, publikacji i zrzeszania si w Internecie,

  prawo do uywania oprogramowania do szyfrowania prywatnej korespondencji

  i pocze sieciowych oraz prawo do tworzenia oprogramowania,

  nienaruszalne przez prywatne monopole.

  rdo: www.pl.wikipedia.org

 • 8

  Rodzaje licencji

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  Powszechna Licencja Publiczna GNU (GNU General Public

  License) - jedna z licencji wolnego oprogramowania, ktra

  zostaa sformuowana w 1983 przez Richarda Stallmana i Ebena

  Moglena na potrzeby Projektu GNU, na podstawie wczeniejszej

  Emacs General Public License.

  GPL jest obecnie najpopularniejsz licencj wolnodostpnego

  oprogramowania.

 • 9

  EULA

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  Pojcie EULA (ang. End-User License Agreement licencja

  uytkownika kocowego) oznacza standardowy typ licencji, na ktrej

  jest dystrybuowane oprogramowanie wasnociowe.

  Termin ten dotyczy zarwno licencji dla uytkownikw indywidualnych,

  jak i korporacyjnych.

  Licencje oprogramowania komercyjnego rni si midzy sob, ale

  mona midzy nimi zauway pewne cechy wsplne.

  Kada licencja typu EULA zastrzega wszelkie prawa dla

  producenta oprogramowania.

  Uytkownik otrzymuje tylko cile okrelony, wski zakres

  uprawnie.

  rdo: http://jakilinux.org/gnu/rodzaje-licencji-oprogramowania/

 • 10

  Rodzaje licencji

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  rdo: http://jakilinux.org/gnu/rodzaje-licencji-oprogramowania/

 • 11

  Rodzaje licencji

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  shareware,

  freeware,

  adware,

  trial

  Pojcia te s blisko ze sob zwizane, czsto si

  przenikaj.

 • 12

  Rodzaje licencji

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  Adware - jest oprogramowaniem rozpowszechnianym za darmo,

  ale zawiera funkcj wywietlajc reklamy, zwykle w postaci

  bannerw. Wydawca oprogramowania zarabia wanie na tych

  reklamach. Zwykle jest te moliwo nabycia wersji programu

  bez reklam za opat.

  Dobrym przykadem

  jest baner w GaduGadu:

  rdo: www.pl.wikipedia.org

 • 13

  Rodzaje licencji

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  Trial (z ang. prba) rodzaj licencji na programy komputerowe

  polegajcy na tym, e mona go uywa przez z gry ustalony

  czas (od 7 do 90 dni). Programy na tej licencji s w peni

  funkcjonalne. Po upywie ustalonego czasu, jedyn rzecz, na

  ktr pozwoli program to rejestracja albo usunicie z dysku

  twardego. Zazwyczaj wersje prbne rozprowadzane s na tej

  licencji.

  rdo: www.pl.wikipedia.org

 • 14

  Rodzaje licencji

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  Freeware licencja oprogramowania umoliwiajca darmowe

  rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu rdowego.

  Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np.

  cz freeware jest cakowicie darmowa, a cz darmowa

  jedynie do uytku domowego).

  Programy na licencji freeware mog by nieodpatnie wykorzystywane,

  jednak zabrania si czerpania korzyci finansowych z ich dystrybucji przez

  osoby trzecie. Licencja nie dotyczy dystrybucji produktw (dokumentw,

  grafiki, innych programw itd.) stworzonych przy uyciu programw na

  licencji freeware, wic nie ogranicza moliwoci ani nie narzuca

  koniecznoci pobierania opat za wytworzone produkty.

  rdo: www.pl.wikipedia.org

 • 15

  Rodzaje licencji

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  BOX (ang. pudeko, opakowanie) jedna z wersji sprzeday

  sprztu lub oprogramowania komputerowego. Jest to wersja

  pudekowa, zwana take "pen". Produkty w wersji BOX

  wyposaone s najczciej w tekturowe opakowanie (std

  angielska nazwa), dodatkowe okablowanie oraz

  oprogramowanie, a take czsto aplikacje multimedialne i gry.

  Jest to najdrosza ze sprzedawanych masowo wersji.

  W odrnieniu od wersji OEM, oprogramowanie BOX moe by

  zainstalowane na dowolnym komputerze posiadanym przez uytkownika

  tego oprogramowania. W odrnieniu od oprogramowania OEM ktre jest

  przypisane do urzdzenia na ktrym jest zainstalowane, oprogramowanie

  BOX mona wielokrotnie przenosi pomidzy komputerami.

  rdo: www.pl.wikipedia.org

 • 16

  Rodzaje licencji

  I. Licencjonowanie

  dr Artur Bartoszewski - WYKAD: Podstawy informatyki; Studia Podyplomowe INFORMATYKA, Edycja 11

  OEM (ang. Original Equipment Manufacturer, dosownie

  Producent Oryginalnego Wyposaenia) - organizacja

  sprzedajca pod wasn mark produkty wytworzone przez inne

  firmy. Termin jest mylcy, gdy OEM nie zawsze jest wytwrc,

  lecz czasem sprzedawc sprztu dla uytkownika kocowego,

  cho zdarza si te, e jest jego projektantem

  rdo: www.pl.wikipedia.org