of 30 /30

XANGO GIDA - jakintza.netjakintza.net/wp-content/uploads/Xango-Gida.pdf · Programa abiarazteko Xango programa erabiltzen hasteko, CD-ROMa ordenagailuan sartuta duzula, ordenagailuko

 • Author
  lycong

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of XANGO GIDA - jakintza.netjakintza.net/wp-content/uploads/Xango-Gida.pdf · Programa abiarazteko...

 • XANGOazala 14/6/02 16:37 Pgina 3

 • Fitxa teknikoaXango, Windows ingurunean eraikita dagoen aplikazioa da. Xango egokierabiltzeko, ordenagailuak gutxienez ezaugarri hauek behar ditu:

  - PC bateratzailea: Pentium prozesatzailea.

  - Windows 95, edo berriagoa.

  - 32 Mb-eko RAM memoria

  - CD-ROM irakurlea.

  - 800x600 pixel eta milaka koloretako monitorea.

  - Soinu txartela.

  Instalazioa Xango programa abiarazteko ez dago ezer instalatu beharrik. Hala ere,Xango ikonoa zure ordenagailuko HASI menuan instalatuta gelditzea nahibaduzu, egizu Klik bikoitza CD-ROM unitateko setup.exe ikonoan. Leihohonetara iritsiko zara:

  1

  XANGObarrua 14/6/02 15:17 Pgina 1

 • Hurrengoa botoian saguaz klik eginaz instalazioa abian jarriko da eta, ongiamaituz gero, ondoko beste leiho hau agertuko zaizu.

  Amaitu botoian klik eginaz instalazioa bukatutzat emango da.

  Urtxintxa izeneko multzoa, "XANGO" programaren izena eta honen ikonoaazalduko zaizkizu pantailan. Beraz, instalazioa ongi burutu da.

  DesinstalazioaXango desinstalatzeko, hau da, ikonoa HASI menutik kentzeko, setup.exeberriz exekutatzea nahikoa da. Horretarako, klik bikoitza egin behar dasetup.exe-ren gainean, eta, Xango instalatua badago, honako leiho hauaterako zaizu.

  Jarraitu beharrezko prozesua instalaziokoa bezalakoa da. Hurrengo pantai-lara igarotzeko agintzea nahikoa da.

  2

  XANGObarrua 17/6/02 10:00 Pgina 2

 • Programa abiaraztekoXango programa erabiltzen hasteko, CD-ROMa ordenagailuan sartutaduzula, ordenagailuko HASI menuko Urtxintxa multzoa eta bertan dagoenXANGO programa aukera itzazu.

  Gogoratu programak 800x600 pixeleko pantaila eta 16 biteko kolore-kon-figurazioa behar duela. Pantaila 640x480 konfigurazioarekin baduzu, pro-gramak abisatu egingo dizu eta, gero, gelditu egingo da. Beste edozeinkonfigurazio baduzu, programak abisatu egingo dizu, baina aurrera jarrai-tuko du. Zure ordenagailua 256 koloretan konfiguratua badago, programabera saiatuko da 16 bitera (milaka koloretara) aldatzen. Programari aldake-ta egitea ezinezko gertatzen bazaio, abisua emango dizu zuk zeuk aldadezazun. Programak funtzionatzen jarraituko du, baina kalitate eskasekoaikusiko duzu.

  Ezaugarriak eta helburudidaktikoakPrograma hau, Ikastolen Elkarteak Haur Hezkuntzarako (Urtxintxa proiektua)sortu duen testu-materialaren osagarri gisa eraiki da.

  Oinarrizko erreferentzia eskola-materiala izatea bada ere, CD-ROM hau era-bil daiteke eskolatik kanpo, euskal hezkuntza-irakaskuntzak adin horietako-entzat duen erronka nagusietako bat, etxetik euskaldun edo erdaldun dato-zen haurrei, bai jolaserako bai euskara lantzeko, tresna eta baliabide ego-kiak eskaintzea baita.

  Euskara hutsean garaturiko CD-ROM interaktibo honen jardueren ezauga-rrietako bat izaera ludikoa da, haurrari jolasak eragiten dion motibazioabaitu ardaztzat. Haurrak, afektiboki identifikatuko duen Xango gidari/lagu-

  3

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 3

 • naren argibide, aholku, iradokizun eta animo hitzei jarraituz, gogoko duenaaukeratuz jolas egingo du.

  Bestalde, gure haurrek ez dituzte ezaugarri-, estilo kognitibo-, garapen-,jatorri-esperientzia berdinak, eta honegatik, horien erantzunak ere ezdira berdinak. Kontzeptu zabal honi aniztasuna deritzagu. CD-ROMhonen bidez landu daitezkeen aniztasun guztiei erantzutea, zalantzarikgabe, ezinezkoa dela jakinda ere, hainbat testu, estrategia eta abarrenerrepikapenerako aukera ludikoak oso baliagarri gerta dakizkieke zenbaithaurri (eta irakasleri). Nabarmentzekoa da, CD-ROM honetan eskaintzendiren jarduerak eta garapenean proposatzen den mailaketa, ez direlainondik inora ere haur guztiek adin berean eta are gutxiago garai bere-an egin beharrekoak. Zailtasun maila txikia duten jarduerekin batera osomaila altua eskatzen duten proposamenak ere badira tartean, eta haurbakoitzari bere erritmoan eta beharren arabera lantzen uztea ezinbeste-koa da.

  Bestalde, une jakin batean behar adina ordenagailu ez dagoelako edo bestearrazoiren bategatik ordenagailua erabiltzerik ez badago, zenbait jarduerainprimatzeko aukera eskaintzen da.

  Irakurketaidazketaren ikuspegi eraikitzailea abiapuntutzat hartuta garatuda Urtxintxa Proiektua. Ibilbide horretan behaketa sistematikoagoa beharduten haurrentzat, era ludikoan, CD-ROM honek, hainbat jardueraeskaintzen ditu:

  - IPUINAK entzun eta entzundakoa argituz "irakurtzeko" aukera.

  - ABESTIAK entzunez batera irakurtzeko aukera, eta hauen letra inpri-matuz abesti bilduma egitekoa.

  - hiztegia eta ipuinetako pertsonaien irudia eta izen idatzia erabiliz,audioz eta idatziz MEMORIA EDO BIKOTE karta jokoak.

  4

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 4

 • 5

  - lau motako jarduerak, (hasieran falta den letra asmatu, letrak orde-natuz hitza osatu, silabak ordenatuz hitza osatu, eta audiotik etaeredutik abiatuz, hitza idatzi) eskaintzen dituen HIZKI TORTILLARENATALA.

  - Haurraren ekoizpen librea motibatu eta laguntzeko IDAZKETA TXO-KOA.

  Ikastola barruan erabiliko duzuenontzat (irakasleontzat), hemen duzue jar-duerek Urtxintxa Proiektuko Helburu Orokorrekin duten harremanen koa-droa, baita Eremu bakoitzeko Helburu Didaktikoekin dutena ere.

  Hauek dira CD-ROMean aurkituko dituzuen jarduerak:

  A Abestiak.B Margoketa txokoa, olerki eta igarkizunekin.D Ipuinak.E Labirintoak.F Ohe elastikoa.G Memori karta jokoa.H Idazketa txokoa.I Hizki tortilla.J Puzzleak.K Irudi simetrikoak edo margoak ezker-eskuin.

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 5

 • Abestia

  Margoketa

  Ipuina

  Labirintoa

  Ohe elast.

  Memoria

  Idaz.txokoa

  Hizki tortila

  Puzzlea

  Simetria

  6URTXINTXA PROIEKTUAREN HELBURU OROKORREKIN DUTEN HARREMANEN KOADROA.

  AB

  DE

  FG

  HI

  JK

  1.- B

  ere

  gorp

  utza

  z go

  zatu

  , hur

  a ez

  agut

  u et

  a ko

  ntro

  latu

  eki

  ntza

  eta

  adi

  eraz

  pene

  rako

  gai

  -ta

  sun

  eta

  mug

  ak k

  ontu

  an h

  artu

  ta e

  ta, e

  ra b

  erea

  n, b

  ere

  buru

  a za

  indu

  eta

  hig

  iene

  a go

  r-de

  tzek

  o et

  a os

  asun

  ari e

  ta o

  ngiz

  atea

  ri bu

  ruz

  oina

  rriz

  ko o

  hitu

  ra b

  atzu

  k se

  ndot

  zeko

  jarr

  e-ra

  pos

  itibo

  a az

  aldu

  .

  5.-

  Bere

  ingu

  ru h

  urbi

  la ja

  kin-

  min

  ez b

  ehat

  u et

  a ar

  akat

  u, h

  orre

  la b

  ere

  ingu

  rune

  hor

  i era

  t-ze

  n du

  ten

  elem

  entu

  en e

  zaug

  arri

  eta

  prop

  ieta

  te n

  abar

  iena

  k et

  a ho

  rien

  arte

  an e

  zartz

  endi

  ren

  erla

  zio

  batz

  uk e

  zagu

  tuz.

  6.-

  Eusk

  al H

  errik

  o et

  a bi

  zi d

  en e

  rkid

  egok

  o ez

  auga

  rri s

  ozio

  -kul

  tura

  l bat

  zuk

  ezag

  utu

  eta

  bizi

  , hor

  ieng

  anak

  o be

  giru

  nea

  azal

  duz;

  hal

  aber

  , bes

  te k

  ultu

  reki

  ko ja

  kin-

  min

  a et

  a er

  resp

  e-tu

  a ga

  ratu

  .

  7.-

  Bizi

  , eza

  gutu

  edo

  iru

  dika

  tuta

  ko e

  sper

  ient

  ziak

  err

  epre

  sent

  atu

  eta

  kom

  unik

  atu,

  adi

  e-ra

  zpen

  mod

  uak

  bere

  gana

  tuz,

  sorm

  ena

  gara

  tuz

  eta

  beha

  rrez

  koak

  dire

  n te

  knik

  ak e

  rabi

  liz.

  8.-

  Eusk

  ara

  ohik

  o ko

  mun

  ikaz

  io e

  goer

  ei e

  goki

  tuz

  erab

  ili, b

  este

  ek d

  iote

  na u

  lertz

  eko

  eta

  uler

  -tu

  a iza

  teko

  , ber

  e na

  hi, s

  entim

  endu

  , esp

  erie

  ntzia

  eta

  des

  ioak

  adi

  eraz

  teko

  , esa

  ngur

  en e

  rai-

  kunt

  zan

  aurre

  ra e

  gite

  ko, n

  orbe

  rare

  n jo

  kabi

  dea

  arau

  tzek

  o et

  a be

  stee

  nean

  era

  gina

  izat

  eko.

  9.-

  Hiz

  kunt

  za id

  atzi

  arek

  iko

  mot

  ibaz

  io e

  ta ja

  rrer

  a ba

  ikor

  ra g

  arat

  u, h

  izku

  ntza

  idat

  zia

  kom

  u-ni

  kazi

  o-tre

  sna

  beza

  la e

  rrek

  onoz

  itu e

  ta b

  alor

  atuz

  , hon

  en b

  erre

  raik

  itze

  proz

  esua

  n ak

  tibo-

  ki p

  arte

  har

  tuz

  eta

  iraku

  rket

  a-id

  azke

  tari

  buru

  zko

  hipo

  tesi

  ak g

  arat

  uz.

  10.-

  Obj

  ektu

  ekik

  o ek

  intz

  aren

  bita

  rtez

  pent

  sam

  endu

  arr

  azio

  nal

  eta

  zien

  tifik

  oare

  n le

  hen

  urra

  tsak

  egi

  n, i

  ngur

  ua a

  ktib

  oki,

  gald

  erak

  egi

  nez

  eta

  duda

  tuz,

  eten

  gabe

  ko i

  nter

  akzi

  oan

  azte

  rtuz.

  X

  X XX

  XX

  X XX

  XX

  X

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  X XX

  XX

  XX

  X

  XX

  XX

  X

  URT

  XIN

  TXA

  PRO

  IEKT

  UA

  REN

  HEL

  BURU

  ORO

  KORR

  AK

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 6

 • 7

  I. E

  RE

  MU

  A: G

  OR

  PU

  TZA

  , NO

  RTA

  SU

  NA

  ETA

  AU

  TON

  OM

  IA P

  ER

  TSO

  NA

  LA.

  AB

  DE

  FG

  HI

  JK

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  X

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XXX

  XX

  XX X

  X

  I.7. E

  skur

  a di

  tuen

  zer

  egin

  eta

  joka

  bide

  ak b

  urut

  zeko

  gai

  tasu

  n et

  a ah

  alm

  en p

  erts

  o-na

  leta

  n ko

  nfia

  ntza

  gar

  atze

  ko, g

  orpu

  tzar

  en s

  ents

  azio

  eta

  per

  tzep

  zio

  este

  roze

  pti-

  boak

  (zen

  tzum

  enak

  eta

  hau

  en fu

  ntzi

  oak)

  gor

  putz

  aren

  eta

  kan

  poko

  err

  ealit

  atea

  ren

  azte

  rket

  an E

  RABI

  LI.

  I.11.

  Mug

  imen

  duen

  zeh

  azta

  suna

  ren

  bide

  z es

  kura

  tzen

  ditu

  en a

  uker

  ak b

  alor

  atze

  ko,

  egun

  erok

  o bi

  zitz

  an e

  ta a

  dier

  azpe

  n gr

  afik

  oare

  kin

  zerik

  usia

  dut

  en e

  kint

  zeta

  n, z

  ati-

  kako

  mug

  imen

  dua

  (ikus

  men

  a et

  a m

  otriz

  a) K

  OO

  RDIN

  ATU

  .

  I.12.

  Sor

  tzen

  dire

  n ar

  azo

  txik

  iei a

  urre

  egi

  ten

  ikas

  teko

  , gor

  putz

  jard

  uere

  tan

  eta

  jola

  -se

  tan,

  eta

  oro

  har

  egu

  nero

  ko b

  izitz

  an, A

  UTO

  NO

  MIA

  eta

  EKI

  MEN

  A AD

  IERA

  ZI.

  I.14.

  Jar

  duer

  ak, b

  este

  aren

  , eki

  ntza

  ren

  eta

  egoe

  rare

  n ez

  auga

  rrie

  i ego

  kitz

  eko,

  sen

  t-sa

  zio

  eta

  pertz

  eptz

  io p

  ropi

  ozep

  tiboa

  k (g

  ihar

  re-t

  onua

  , jar

  rera

  ren

  kont

  rola

  , mug

  i-m

  endu

  en b

  erei

  zket

  a, o

  reka

  ) KO

  NTR

  OLA

  TU.

  I.15.

  Eki

  ntza

  eta

  tre

  beta

  sun

  berr

  iak

  ikas

  teko

  inte

  resa

  gar

  atze

  ko, l

  ehen

  dabi

  zi n

  ozio

  topo

  logi

  koak

  , err

  itmik

  oak

  eta

  denb

  oraz

  koak

  ber

  egan

  atuz

  , den

  bora

  n et

  a es

  pazi

  o-an

  ORI

  ENTA

  TU.

  I.16.

  Eki

  ntza

  mot

  rizen

  aha

  lbid

  eak

  balo

  ratz

  eko,

  gor

  putz

  arek

  in jo

  las

  egin

  beh

  ar d

  eneg

  oere

  tan

  eta

  egun

  erok

  o bi

  zitz

  an n

  orbe

  rare

  n la

  tera

  litat

  eare

  n au

  rkik

  untz

  a ga

  ratu

  eta

  pixk

  anak

  a ER

  AIKI

  .

  II. E

  RE

  MU

  A: I

  NG

  UR

  UN

  E S

  OZI

  ALA

  ETA

  FIS

  IKO

  A

  II.3.

  Ing

  uruk

  o ga

  uzek

  iko

  erre

  spet

  ua e

  ta ja

  kin-

  min

  a ga

  ratz

  eko

  eta

  elka

  rban

  atze

  koja

  rrer

  a ba

  ikor

  ra a

  zaltz

  eko,

  ber

  e in

  guru

  ko o

  bjek

  tu n

  atur

  alak

  edo

  arti

  fizia

  lak,

  hal

  ano

  la b

  ere

  ager

  iko

  nola

  kota

  sun

  fisik

  oak,

  fun

  tzio

  ak e

  ta e

  gune

  roko

  biz

  itzar

  ako

  era-

  bilp

  enak

  , ID

  ENTI

  FIKA

  TU.

  URTXINTXA PROIEKTUAREN HELBURU OROKORREKIN DUTEN HARREMANAREN KOADROA.

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 7

 • 8

  AB

  DE

  FG

  HI

  JK

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  X XX

  X

  XX

  X

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  XX

  III. E

  RE

  MU

  A: K

  OM

  UN

  IKA

  ZIO

  A E

  TA E

  RR

  EP

  RE

  SE

  NTA

  ZIO

  A

  HIZ

  KU

  NTZ

  A

  III.1.

  Sen

  timen

  duak

  , ide

  iak,

  int

  eres

  ak e

  ta i

  nfor

  maz

  ioa

  ezag

  utze

  ko h

  izku

  ntza

  tre

  s-na

  tzat

  har

  tzek

  o et

  a ba

  lioes

  teko

  , aho

  zko

  eta

  idat

  zizk

  o te

  stua

  k (p

  erts

  onen

  arte

  koha

  rrem

  anet

  an, l

  itera

  tura

  n, ik

  asku

  ntza

  n et

  a ko

  mun

  ikab

  idee

  tan)

  INTE

  RPRE

  TATU

  .

  III.6

  . Kom

  unik

  azio

  ego

  ki b

  at b

  alor

  atze

  ko, k

  omun

  ikaz

  io e

  goer

  en e

  zaug

  arria

  k ID

  EN-

  TIFI

  KATU

  .

  III.7

  . Nor

  bera

  ren

  hizk

  untz

  pro

  dukz

  ioak

  hob

  etu

  eta

  aber

  aste

  ko in

  tere

  sa e

  ta a

  hale

  -gi

  na g

  arat

  zeko

  , oin

  arriz

  ko h

  izku

  ntza

  ren

  osag

  aiak

  eta

  egi

  tura

  k (t

  estu

  sin

  plea

  , esa

  l-di

  ak, h

  itzak

  , sila

  bak,

  fon

  emak

  eta

  gra

  fiak)

  BEH

  ATU

  eta

  AZT

  ERTU

  III.8

  . Nor

  k be

  re g

  aita

  suna

  k ba

  lora

  tzek

  o et

  a in

  tere

  sa p

  izte

  ko, a

  hozk

  o et

  a id

  atzi

  zko

  hizk

  untz

  ak E

  RLAZ

  ION

  ATU

  .

  III.9

  . Jak

  in-m

  ina

  eta

  ekim

  ena

  gara

  tzek

  o, k

  ode

  foni

  koa

  eta

  graf

  ikoa

  ERL

  AZIO

  NAT

  U(K

  OD

  ETU

  -DES

  KOD

  ETU

  ).

  III.13

  . Hiz

  kunt

  zare

  n er

  abile

  ra z

  uzen

  a et

  a ab

  erat

  sa b

  alor

  atze

  ko, o

  inar

  rizko

  hiz

  tegi

  aet

  a hi

  zkun

  tza

  egitu

  rak

  GO

  GO

  RATU

  eta

  ERA

  BILI

  III.15

  . Kul

  tur

  adie

  razp

  enek

  iko

  sent

  sibi

  litat

  ea, g

  ozam

  ena,

  arr

  eta

  eta

  inte

  resa

  gar

  at-

  zeko

  , tra

  dizi

  ozko

  ak n

  ahiz

  trad

  izio

  zkoa

  k ez

  dire

  n te

  stu

  poet

  ikoa

  k (k

  anta

  k, b

  erts

  oak,

  oler

  kiak

  , iga

  rkiz

  unak

  ...) A

  RRET

  AZ E

  NTZ

  UN

  , GO

  GO

  RATU

  eta

  AD

  IERA

  ZI.

  MAT

  EM

  ATIK

  A

  Ari

  tmet

  ika

  III.2

  6. I

  kast

  eko

  inte

  resa

  gar

  atze

  ko e

  ta e

  rabi

  lgar

  ritas

  una

  balo

  ratz

  eko,

  zifr

  en f

  orm

  a(b

  egiz

  ) et

  a iz

  ena

  (bel

  arriz

  ) ID

  ENTI

  FIKA

  TU (

  ...) .

  URTXINTXA PROIEKTUAREN HELBURU OROKORREKIN DUTEN HARREMANAREN KOADROA.

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 8

 • Ari

  tmet

  ika

  III.2

  8. E

  gune

  roko

  biz

  itzan

  sor

  tzen

  dire

  n ar

  azot

  xoei

  eki

  men

  ez a

  urre

  egi

  teko

  , bilk

  e-ta

  , geh

  ikun

  tza

  eta

  gutx

  ikun

  tza

  egoe

  rei d

  agoz

  kien

  pro

  blem

  a er

  raza

  k eb

  atzi

  bat

  u-ke

  ta, k

  enke

  ta n

  ahiz

  kon

  take

  ta e

  rabi

  liz.

  Geo

  met

  ria

  III.3

  4. N

  orbe

  rare

  n au

  tono

  mia

  eta

  est

  imua

  n au

  rrer

  atze

  ko, h

  ala

  nola

  adi

  eraz

  pene

  anze

  hazt

  asun

  a ba

  lora

  tzek

  o, e

  spaz

  ioan

  obj

  ektu

  ek n

  orbe

  rare

  kiko

  eta

  elk

  arre

  kiko

  gor

  -de

  tzen

  dut

  en p

  osiz

  ioa

  ADIE

  RAZI

  eta

  esp

  azio

  aren

  adi

  eraz

  pena

  ri (g

  oian

  , beh

  ean,

  aurr

  ean,

  atz

  ean,

  ald

  e ba

  tean

  , bes

  tean

  ) da

  gozk

  ion

  mez

  uak

  egok

  i IN

  TERP

  RETA

  TU.

  PLA

  STI

  KA

  III.3

  7. N

  ork

  bere

  eko

  izpe

  neta

  n at

  segi

  na, a

  uton

  omia

  eta

  inte

  resa

  gar

  atze

  ko, s

  enti-

  pena

  k, id

  eiak

  , pen

  tsam

  endu

  ak...

  adie

  razt

  eko

  eta

  kom

  unik

  atze

  ko p

  last

  ikak

  esk

  aint

  -ze

  n di

  tuen

  auk

  erak

  eta

  bal

  iabi

  deak

  ESP

  ERIM

  ENTA

  TU e

  ta E

  RABI

  LI.

  III.38

  . Aut

  onom

  ia e

  ta s

  orm

  ena

  gara

  tzek

  o, o

  bjek

  tuen

  for

  ma,

  egi

  tura

  eta

  kol

  orea

  , gor

  -pu

  tz e

  kint

  zeta

  tik a

  biat

  urik

  (uk

  imen

  a, ik

  usm

  ena,

  gor

  putz

  -adi

  eraz

  pena

  ) AT

  ZEM

  AN e

  tapl

  astik

  a ba

  liabi

  deak

  (le

  rroa,

  pun

  tua,

  zet

  aka)

  bai

  libr

  eki,

  bai e

  ra g

  idat

  uan

  ERAB

  ILI.

  III.3

  9. S

  orm

  ena

  eta

  ekim

  ena

  gara

  tzek

  o, o

  bjek

  tuen

  for

  ma

  eta

  imaj

  ina

  plas

  tikok

  iad

  iera

  ztek

  o eg

  in b

  ehar

  dire

  n m

  ugim

  endu

  ak B

  EHAT

  U e

  ta K

  OO

  RDIN

  ATU

  .

  MU

  SIK

  A

  III.4

  6. B

  este

  en e

  koiz

  pene

  kiko

  inte

  resa

  eta

  err

  espe

  tua

  gara

  tzek

  o, h

  ala

  nola

  goz

  at-

  zeko

  eta

  sen

  tsib

  ilita

  tea

  gara

  tzek

  o, b

  este

  en e

  koiz

  pena

  k en

  tzum

  enar

  en b

  idez

  BEH

  A-TU

  (so

  inua

  , doi

  nua,

  err

  itmoa

  , har

  mon

  ia, f

  orm

  a) e

  ta in

  pres

  ioak

  AD

  IERA

  ZI.

  III.5

  2. E

  uska

  l kul

  tur

  giro

  ko f

  olkl

  orea

  n et

  a be

  ste

  mus

  ika

  adie

  razp

  enek

  iko

  sent

  sibi

  li-ta

  tean

  eta

  int

  eres

  ean

  aurr

  erat

  zeko

  , gu

  re k

  ultu

  rako

  abe

  stia

  k, j

  olas

  ak,

  doin

  uak,

  mus

  ika-

  tresn

  ak e

  ta d

  antz

  ak E

  NTZ

  UN

  , ABE

  STU

  , GO

  GO

  RATU

  eta

  gor

  putz

  aren

  bid

  ezAD

  IERA

  ZI (

  dant

  za).

  9

  AB

  DE

  FG

  HI

  JK

  XX

  XX

  X

  XX

  X XX

  X X

  URTXINTXA PROIEKTUAREN HELBURU OROKORREKIN DUTEN HARREMANAREN KOADROA.

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 9

 • 10

  EdukiakURTXINTXA PROIEKTUAK ohi duenez, CD-ROM honek ere hamabi gai des-berdin lantzen ditu. Gaiari sarrera, honekin zerikusia duten beste hainbesteipuinekin ematen zaio. Ipuin batean sartu eta gero, honako jarduerok garaditzakete haurrek:

  IPUINAREN INGURUKOAK:

  Ipuina: atal honek bi aukera eskaintzen ditu:

  Ipuina orriz orri entzun eta irakurtzeko aukera. Ipuinarenbertsio laburra azaltzen da testu idatzian. Audioa irakurt-zen ari den bitartean, irakurritako esaldiaren atala gorrizargiztatzen da, eta nahi izanez gero, berriro entzuteko,bozgorailua eta orrialdeak aurrera eta atzera (beharrenarabera) pasatzeko aukera dago.

  Ipuina bertsio literarioan entzun eta irudiak ikustekoaukera testu idatzirik gabe.

  Puzzlea ipuinaren irudiak oinarritzat harturik. Kokaleku espazialnahasian aurkeztuko zaizkien irudietako bakoitza dagokion txokoraeramanez berreraiki behar dituzte marrazkiak. Marren laguntzarekinedo gabe egitea aukera dezakete.

  Ipuinaren abestiak. Irakurri, inprimatu eta entzuteko aukera.

  Pertsonaien memoria edo bikote karta-jokoa. Ipuinetako per-tsonaiak eta hiztegiko txartelak azpikoz gora jarriko dira. Klikatuzaurrera begira jarri eta bikoteak osatu behar dituzte. Audioaz gai-nera, irudia eta izen idatzia bistaratuko zaizkie, eta irudi bakoitza-ren kokaleku espaziala gogoratu beharko dute zer egin berehalaerabakitzeko

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 10

 • Joko honek ere hiru aukera eskaintzen ditu:- Irudi berdinak erlazionatzeko aukera.

  - Irudia eta horri dagokion hitz idatzia erlazionatzeko aukera.

  - Zenbakien arteko eragiketak eta zenbakiak (emaitza bezala) erlazio-natzeko aukera.

  GAIEKIN ERLAZIOA DUTENAK

  Olerki, asmakizun eta margolanen txokoa. Gaiarekin zerikusiaduten lau igarkizun edo/eta olerki entzuteko aukera izango dute.Horrez gain, igarkizun/olerki bakoitzak marrazki zuri-beltz bat izangodu. Saguz paleta erabiliaz, haurrek marrazkia margotu eta inprimadezakete. Margolan hau ere bi eratara egin daiteke:

  Haurrak nahi duen bezala margotuaz.

  Irudian azaltzen diren zenbakiei eta hauen arteko eragi-keten emaitzei dagozkien koloreak erabiliaz.

  Labirintoa. Kokaleku espaziala eta kontrola lantzeko balio duenjolas honetan, haurrek ibilbidean zehar dauden oztopoak gainditubeharko dituzte XANGO-ri laguntzeko. Horretaz gain, oztopo hauekbehar bezala gainditzeko programak hainbat eragiketa matematikoera egokian ebatz dezala eskatuko zaio haurrari.

  Ohe elastikoa. Zenbaki segidak aginduaren arabera osatuaz (+1, +2,+3, -1, -2 edo 3), Xango saltaka bere lagunengana eraman beharkodu haurrak.

  Margoak ezker-eskuin edota simetria jolasa. Emandako ereduarensimetrikoa eraiki behar du haurrak.

  Idazketa txokoa. Ikasgelan egindako lanaren osagarri, hizkuntzaidatziaren berreraikitze prozesuari bultzadatxo bat emateko jarduera

  11

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 11

 • da atal hau. Haurrek ekoizpen librea landu dezaten hiru testu eredudesberdin idazteko plantillak aurki ditzakete. Gonbita, postala etagutuna dira aipatu testuak, eta idazterakoan haurrak letren kolorea,estiloa eta neurria, hala nola apaingarri gisa txertatu nahi dituen iru-diak aukera ditzake.

  Hizki tortilla. Hizkuntza idatziaren kodearen jabekuntzan bultza-datxo bat emateko asmoz, era sistematikoan landu daitezkeen hain-bat jarduera eskaintzen dira atal honetan:

  - Hasierako letra falta duten hainbat hitz aurkeztuko zaizkio,haurrak hitza osa dezan.

  - Hitz baten letrak ordenarik gabe eskainiko zaizkio, bakoi-tza bere tokian ipiniaz hitza egokiro osa dezan.

  - Silabak ordena desegokian aurkeztuko zaizkio, berakordenatuaz hitza osa dezan.

  - Eredua begiratuaz eta teklatua erabiliaz haurrak hitza bereosotasunean idatzi behar du.

  12

  XANGObarrua 14/6/02 15:18 Pgina 12

 • IPUINAK eta gaiekiko lotura.GAIA IPUINA Edukiaren laburpena.1. Ikastola. HELIKOPTEROA IKASTOLAN Zuzendaria ikastolara

  helikopteroz etorri eta egindako txikizioaren ondorioz gertatzen direnak.

  2. Garraioak GULLIVER LILIPUTEN Tradizioz datorren ipuina.eta bidaiak

  3. Udazkena. ARTZAIN GEZURTIA Herri ipuina. Gezurra esatearen ondorioak.

  4. Gabonak. OLENTZEROREN OPARIA Zergatik ekartzen dizkigu Olentzerok opariak?

  5. Antzerkia MAKILAKIXKI Tradizioz datorren euskal neguan. ipuina.

  6. Inauteriak. ZIRIPOT ETA MIEL OTXIN Euskal inauterietako pertsonaietan oinarritutakoipuina.

  7. Gorputza AHATETXO ITSUSIA Tradizioz datorren ipuina.

  8. Herria: ERRALDOI BEREKOIA Tradizioz datorren ipuina.elkarrekin bizi gara.

  9. Ingurunea HIRITIK MENDIRA Ikastolako haurrek mendirazaintzen. egiten duten irteeran

  gertatutakoa...

  10. Udaberrian BABARRUN ALE MAGIKOAK Tradizioz datorren ipuina.

  11. Eraikuntza. GALTXAGORRI LANGILEAK Tradizioz datorren euskalipuina.

  12. Oporrak eta MARIPERTXENTA Sorgin gazte baten ipuina.San Joan sua.

  13

  XANGObarrua 14/6/02 15:19 Pgina 13

 • Bilakaera(Nahi izanez gero, helduek -gurasoek, irakasleek...-haurrekin batera irakurtzeko).

  NAHI AL DUZU XANGO MATXINSALTOAREKIN JOLAS EGIN?

  14

  Programan sar

  tzerakoan, bid

  aia

  zoragarri hone

  tan lagun izan

  go

  duzun Xango m

  atxinsalto azald

  uko

  zaizu. Horren k

  antua entzun n

  ahi

  baduzu, gera z

  aitez pixka bat

  ean

  pantaila honetan

  .

  Aurrera jarraitu

  nahi baduzu, k

  lika

  ezazu sagua.

  XANGO MATXINSALTOAREN

  ABESTIA

  Bi hankaz lurra joaz

  ibilera azkarrean

  lagunekin batera

  eskolako bidean.

  Matxinsalto bat naiz ni,

  Xango deitzen didate,

  pozik nator saltoka,

  kantuan ate-joka.

  Haizea eta zaparradak,

  elurra dator segidan.

  Udaberrian sortzen dira

  arrosak eta jasminak.

  Kantuz eta jolasean

  pasako zaigu urtea.

  Neurekin ekarri dut

  eskolako motxila,

  lagunak egin ditut

  neskak eta mutilak.

  Eskolan ikasiaz,

  parkean jolastuaz,

  ...pozik gaude lagunak,

  pozik irakasleak.

  Haizea eta zaparradak...

  XANGObarrua 14/6/02 15:19 Pgina 14

 • Eta zein polit diren!Horra hor Xango!Pantaila honetan auke-ran dituzun ipuinenizenburuak entzun nahibadituzu, klika ezazumarrazkien gainean.Ipuin batean sartu nahibaduzu, klika ezazuberriro.

  Programatik irten nahibaduzu, Xangoren ondo-an dagoen atetxo horiklika ezazu.

  Hemen aukera handiakdituzu. Nahi duzunaaukeratutakoan, klikaezazu haren gainean etaXangok berehala esplika-tuko dizu nola jolastubehar duzun.

  Hara! Zenbat marrazki!

  Iritsi zara jolasen txokora!

  15

  XANGObarrua 14/6/02 15:19 Pgina 15

 • 16

  PUZZLEAK EGITEN.Pieza bakoitza bere tokira eramanez, oso irudi politak osatu-ko dituzu.

  LABIRINTOAK.

  Ttantto eta Txirritx Xangoren zain daude labirintoaren buka-eran baina nonbait bera bakarrik ezin da irten. Lagundukoal diozu? Kontuz, ordea, bidean oztopoak aurkituko dituzu-eta! Gainera, zuloak tapatzea komeni da. Horretarako, arbe-lean azalduko zaizun eragiketa ondo egin behar duzu! Ealortzen duzun!

  XANGObarrua 14/6/02 15:19 Pgina 16

 • 17

  MARGO, OLERKI ETA IGARKIZUNEN TXOKOA.Olerkiak eta igarkizunak, entzun eta inprimatu ahal izangodituzu. Eta gainera, dagozkien irudi politak paleta erabilizmargotu eta inprima ditzakezu. Ikusiko duzu nolakomarrazkiak aterako zaizkizun! Gainera, bi era dituzu mar-gotzeko: zuk nahi duzun bezala batzuetan eta zenbakiekadierazten dutena eginez beste batzuetan. Ea zer aukera-tzen duzun!

  XANGObarrua 14/6/02 15:19 Pgina 17

 • 18

  IPUINAK.Gustatzen al zaizkizu ipuinak? Oraintxe duzu, bada, aukeraparegabea ipuin zoragarri bat ikusi eta entzuteko. Nahi badu-zu, ipuina oso osorik ikusi eta entzun dezakezu, edo bestela,"motxean" entzun eta irakurri...Aukera ezazu eta klika!

  Berriro entzun nahi baduzu, klika ezazu bozgorailua. Hala bazan eta hala ez bazan, ... sar dadila kalabazan!

  XANGObarrua 14/6/02 15:19 Pgina 18

 • 19

  MEMORI KARTA JOKOA.Begi-bistan dituzun karta hauetan ipuinetako pertsonaiak,hiztegiko hitzak, zenbakiak, eragiketak... azalduko dira,baina oraingoz, ezkutuan daude. Kartak klikatuz agerianjarriko dituzu. Baina ez da hori egin behar duzun gauzabakarra. Ez horixe! Jolaserako hiru aukera dauzkazu, eta ezdira errazak.

  Lehen aukeran, irudi berdina duten kartak elkartu behar dituzu. Bigarrenaukeran, irudia bere izen idatziarekin. Eta azkenik, eta hauxe duzu aukera-rik zailena: karta batzuetan zenbakiak aurkituko dituzu eta bikotea osatze-ko beste karta batzuetan zenbakien arteko eragiketak (batuketak eta ken-ketak). Bada, emaitza bera duten bikoteak osatu beharko dituzu. Zaila da,oso zaila, baina denbora duzu poliki-poliki trebatzeko. Animo!

  Bikote bat osatzen duzunbakoitzean, Xango oso pozikjarriko da. Ikusiko duzu!

  XANGObarrua 14/6/02 15:19 Pgina 19

 • 20

  OHE ELASTIKOA.Jolas dibertigarri honetan zein matematikari trebea zarendemostratzeko aukera duzu! Xango saltaka ibiliko da oheelastikoaren gainean, baina ez nolanahi! Ezkerrean gorantzala beherantz eta zenbanaka ibiliko den aukera ezazu (+1,+2,+3 edota 1, -2, -3), eta eskuineko geziekin eror ez dadinnora joan behar duen esan behar diozu Xangori. Ea ez duenmin handirik hartzen!

  XANGObarrua 14/6/02 15:19 Pgina 20

 • 21

  HIZKI TORTILLA.Begira, Galtxagorri bihurriak azaldu zaizkigu eta Xangorenhitzak erabat hondatu dituzte, hizki tortilla galantak eginezeta noski, ezin dira irakurri! Xangori nahaste-borraste haukonpontzen lagundu behar diozu. Aukera ezazu nondikhasiko zaren!

  Lehenengo aukeran,hitz baten lehen hizkiafalta da eta zuk jarribehar diozu.

  Bigarrenean berriz,hitzak silabaka moztu-ta eta desordenandaude. Egoki elkartuz,hitza berreraiki beharduzu.

  Hirugarren aukeran,hitzak nahastutadaude, eta ez da ezerulertzen. Ordena ego-kian jarriz esaldi inte-resgarri bat osatukoduzu.

  Eta azken aukeran, ezdiote hizki bakarra ereutzi eta zuk idatzibeharko duzu izenosoa.

  XANGObarrua 14/6/02 15:20 Pgina 21

 • 22

  IDAZKETA TXOKOA.Txoko honetan oso gauza politak egin ditzakezu: laguneieskutitzak idatzi, urtebetetze festarako gonbitak presta-tu... Eta hori guztia marrazki eta apaingarri dotoreekin gai-nera!

  Begira, lehenik, kaxoian zer idatzi nahi duzun aukeraezazu: gutuna, postala ala gonbita. Ondoren txukun-txu-kun kaxoia itxi eta nahi duzun irudia txertatuz eta letrarikpolitena aukeratuz has zaitezke lanean!

  XANGObarrua 14/6/02 15:20 Pgina 22

 • 23

  MARGOAK EZKER-ESKUIN.Jolas honetan arreta handia jarri behar duzu. Ezkerreandagoen irudia bezalakoa margotu behar duzu eskuinean,baina tartean ispilu bat balego bezala. Gaizki egiten baduzudanbor soinua entzungo duzu eta ez gara horretara etorri!

  XANGObarrua 14/6/02 15:20 Pgina 23

 • 24

  Abestien txokoaAbestea gogoko duzu, ezta?

  Hona, hemen bada, ipuinen abestiak. Entzun, abestu eta ikasi!

  A, eta nahi baduzu abestien bilduma egin dezakezu letrak inprimatuz gero!

  GULLIVERREN BIDAIAK

  Oi lai-lairiipuin kontu-kontari.Oi lai-lairimarmarrez marmari. (Bis)

  Liliputen lili,gizon txikienen aberri,Gulliver putzura erorieta Liliputen ageri.

  Oi lai-lairi...

  Txikien zaindari,liliputarren buruzagi.Ezetz esan zion gerrari,ongi etorri bakeari.

  Oi lai-lairi...

  Halako bateanbakea lortu zuenean,agur esan eta Gullivertriste joan zen arraunean.

  ARTZAIN GEZURTIA

  Inaxio mendian ardiak zaintzen,gezurra besterik ez du kontatzen.Otsoa datorrela! Ardiak dar-dar"Lagundu, mesedez, zatozte azkar".

  Non gorde ote zen otso maltzurra?Mendira joan eta dena gezurra.Txantxetan jardutea ez da bidea,egia esatea askoz hobea.

  Behin eta berriro txantxa berdinak.Arren, isil zaitez, artzain zikina!Otso beltza dator ilunabarrez,artzainaren deiek erantzunik ez.

  Lehen mendiko jabe, gaur ardirik ez;sufritzen bizi da lagunik gabe.Txantxetan jardutea ez da bidea,egia esatea askoz hobea.

  HELIKOPTEROA IKASTOLAN

  Gora, gora,behera, behera,goazen Ttonttorpera!Gora, gora,behera, behera,lagunak agurtzera.

  1.- Helikoptero bat zuenRomualdo maisuak,ganbaran jarri nahi zuenaparkaleku on bat.

  2.- Bi hankak hautsita zeuzkan,kolpe latzak buruan;presaka eraman zutenazkar eriautoan.

  3.- Haurrak eskolarik gabetriste daude etxean;Ttonttorpeko eskolaradoaz autobusean.

  4.- Elkarrekin jolaseanhor dabiltza haurtxoak,txoke egin duelakohelikopterotxoak.

  XANGObarrua 14/6/02 15:20 Pgina 24

 • 25

  OLENTZEROREN OPARIA

  Astoa gaixo dago.Olentzero tristerik.Txabola ikatzez beterik,pilan-pilan udazkenetik.Ez dauka txabola uzterik,ez etxez etxe ibiltzerik.

  Horra, Olentzeropipa hortzetan.Gauez ibiltzen danegu hotzetan.

  Larri daude auzoan.Ikatzik ez neguan.Han egongo da Olentzero,suaren ondoan txit bero."Noiz jaitsiko da txabolatik?"galdetzen du Josepantonik.

  Horra, Olentzero...

  Bi lagun joan diraelurretan mendira."Aizu, Olentzero, zergatikez duzu ekartzen ikatzik?""Ezin dut ikatzik banatu,mesedez, astoa sendatu".

  Horra, Olentzero...

  Arrantzaka astoasendatu da gaixoa.Eskerrik asko amonarieta bere kataplasmari.Geroztik gure Olentzeroherrira jaisten da urtero.

  Horra, Olentzero...

  MAKILAKIXKI

  Makilakixki kixki, kixki.Makilakixki klas. (Bis)

  Kila makila kila.Makila kila.Makila klis klis klas.Kila makila kila.Makila kila.Makila klas. (Bis)

  Makilakixki buruan.Makilakixki lepoan.Makilakixki besoan.KILA KLISKLIS KLAS.Kixki klisklas.

  ZIRIPOT ETA MIEL OTXIN

  Lantzeko herrianZiripot poz-pozik bizi zen.Kontalari aparta zenez,denek maite zuten.Ipuin polit baten trukejaten ematen zioten.Haragi pixka bat honek,gazta puska bat horrek.

  Pozik, pozik, pozik, pozikdenak pozikbai Ziripotekin Lantzen.Harroputz harroak,harroputz harroakLantzera heldu zirenMiel Otxin, Zaldiko,Miel Otxin, Zaldiko,herria hondatzeko.

  Miel Otxin eta Zaldikoeguerdi aldean,lapurretan ibiltzen zirenplazaren erdian.Ostikoz jo eta Ziripothankaz gora bota zuten.Barrez egon ziren biakgaua iritsi arte.

  Pozik...

  Nazka-nazka eginda zeudenLantzeko herrian.Lapurren aurka hasi zirenborroka bizian.Epaiketa eginda gerosutara bota zituzten.Lantzekoek ipuinakentzutea nahi zuten.

  Pozik...

  XANGObarrua 14/6/02 15:20 Pgina 25

 • 26

  ERRALDOI BEREKOIA

  Erraldoi bat bazen gure herrian. U! U!Haserre bizi zen egun guztian. U! U!Haurtxoen kantuak, haurtxoen jolasakez baitzituen oso gogokoak.

  U! U! U! Nireak dira zuhaitzak.U! U! U! Nireak dira loreak.U! U! U! Dena nirea delako,hemen ez da haurrik sartuko.

  Herrian ez kanturik, ez jolasik. U! U!Txori txikiak basoan ihesi. U! U!Han ez zen lorerik, ez udaberririk.Lorategian negua nagusi.

  U! U! U! Zatoz, enetxo, etxera.U! U! U! Zatoz jolas egitera.U! U! U! Loreak eta zuhaitzak,gaurtik denak dira zuretzat.

  HIRITIK MENDIRA

  Alkate jauna,entzun nire deiadarra.Entzun mendiko txori txikien negarra.

  Haserre daude katagorritxoak,sasi barneanhaserre daude zozoak.

  Bihotzez maite ditut zuhaitzak,belarra eta bizitza.Bihotzez maite ditut piztiak,kilkerrak eta txoriak.

  Makina batzuksartu ziren pagadira,hango zuhaitz eder guztiak botatzera.

  Alkate jauna,hauxe da nik zurieskatzen dizudana.Entzun, entzun, entzun.

  "Zozo eta txori txikientzatzuhaitz gehiago jartzea,katagorrientzat pagadiak,kilkerrentzat belardiak".

  AHATETXO ITSUSIA

  Behin batean errekan,udaberri goizean,kumeak jaio zirenahate baten habian.Bost eder, bat itsusi.Ikusi-makusi."Hauxe gauza zatarra"esan zuen akerrak.

  Kua, kua, kua.Kua, kua, kua.Udaberriko kantua.Kua, kua, kua.Kua, kua, kua.Goizetan entzundakoa.

  Ahatetxo itsusiaoso triste bizi zen.Beste animaliektxantxetan hartzen zuten."Ni jo egiten nautezatarra naizelako,hemendik urrun noamaite ez nautelako".

  Kua, kua, kua...

  Goiz batean zisneakhegan etorri ziren.Eta hura miraria!Zerbait ikasi zuen."Ni ez naiz ahatetxoa,zisne ederra baizik".Eta handik aurrerabizi izan zen pozik.

  Kua, kua, kua...

  XANGObarrua 14/6/02 15:20 Pgina 26

 • 27

  BABARRUN ALE MAGIKOAK

  Bai, bai,behi bat dut etxean,baina ez dut dirurik, (bis)ez janaririk,ez jantzirik,ez argirik,ez egurrik.Zer egingo, zer egingo?Behia saldu beharko, bai, bai!

  Bai, bai,behia saldu etababarrunak trukean. (Bis)Ni zeruraino igoko naizbabarrun aleak haztean.Hodeien gainean, horra,erraldoi baten altxorra, bai!

  Bai, bai,erraldoi handialo gelditu zenean, (bis)altxorra hartu eta ospa,zerutik etxera saltoka.Nahiko diru badut oraineta ez dut gehiago nahi.

  Ez, ez,etxean behirik ez,baina ez gaude gosez. (Bis)Ederki bizi gara orain,gu ez gaude diru beharrez.Behirik gabe baina pozez.Alai eta zorionez, bai!

  XANGObarrua 14/6/02 15:20 Pgina 27

 • 28

  GALTXAGORRI LANGILEAK

  Arraioa, hau bizitza petrala!Zangalatra eta zangalatra.Arraioa, hauxe bai zoritxarra!Zangalatra eta zangalatra.

  Xixilio miserian bizi zen,ezin asmatu lanak egiten.Sorgin baten laguntza lortu zuen:orratz-ontziko lau galtxagorri!

  "Arraioa, txitxirio-barbantsu!"esan eta di-da! egingo da."Joan sorora eta garia erein".Amen esaterako ereinda.

  Huraxe, bai, gizonaren fortuna:nahi hainbat diru eta osasuna.Behar guztiak konponduta zituen.Ez zitzaion ezer bururatzen.

  Joan basora eta adarrak moztu.Amen Jesus! esanak eginda.Teila berriez teilatua konpondu.Amen esaterako eginda.

  Xixilio urduritzen hasi zen."Geldi, arren!" oihukatu zuen.Eta geroztik lau galtxagorriekgauzak aldrebes egin zituzten.

  MARI PERTXENTA

  Sorginzuloanhamar sorgin bizi ziren,ziu-fiukahegan etortzen ziren,haurrak beldurtzera,alarmak jotzera,teilatu gainean dantzan ibiltzera.

  MaripertxentakSorginzulo utzi etahegazkineanhandik ihes egin zuen.Eta abentura askoren ondorenkanpandorre gainean geratu zen.

  Dionixiobihotz oneko itsua zen.Alaitasunez pianoa jotzen zuen.Oso lagun onakbiak egin ziren,eta kanta polit batasmatu zuten."Gaueko iluneanzuhaitzen arteanilargia ageri dabiribil batean.La-lara-la-liro,larala-laliro,larala-larala-lala,lara-liro".

  XANGObarrua 14/6/02 15:21 Pgina 28

 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onetsia, 2002-06-07

  URTXINTXA proiektuaElkarlanean-Ikastolen Elkartea

  Zuzendaritza nagusiaIaki Lekuona

  (Ikasmaterialgintza arduraduna).

  Zuzendaritza teknikoaJosune Gereka, Ander Iturburu.

  Urtxintxa proiektuaren arduradunaItziar Elorza.

  Edukiaren diseinuaItziar Elorza, Maite Saenz

  (Urtxintxa proiektuaren koordinatzailea).

  Edukiaren garapenaJosi Oiarbide, Maite Saenz.

  Diseinu informatikoaAnder Iturburu, Oihan Odriozola.

  Programazio informatikoaXabier Etxabe, Ander Iturburu, Ibon Lpez, Oihan Odriozola.

  Diseinu grafikoaDani Fano, Petro Vera.

  MarrazkiakDani Fano, Maite Gaztelumendi, Mikel Leoz, Jesus Lucas, Elena Odriozola, Manuel Ortega, Almudena de la Torre.

  AnimazioakDani Fano, Oihan Odriozola, Yon Zubizarreta.

  Laguntza teknikoaIkastolen Elkarteko Hezkuntza Informatika taldea.

  IpuinakMitxel Murua, Joxan Ormazabal, Maite Saenz.

  AudioakIrusoin S.A.

  (Ane Aseginolaza, Mikel Mendizabal, Iigo Puignau)

  Musika eta abestiakXirula Mirula taldea.

  XANGOazala 14/6/02 16:37 Pgina 2