Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panoul de comandؤƒ Pentru detalii إںi mai multe conï¬پ gurؤƒri pentru scanare,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panoul de comandؤƒ Pentru detalii إںi mai multe conï¬پ gurؤƒri...

 • Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

  www.xerox.com/offi ce/CQ8700support www.xerox.com/offi ce/CQ8900support

  7

  2

  6

  3 4 5

  1

  1

  6

  3

  7

  4 52

  2

  3

  4

  5

  Panoul de comandă

  Serviciile disponibile pot fi diferite în funcţie de confi guraţia imprimantei. Pentru detalii despre servicii şi setări, consultaţi User Guide (Ghid de utilizare).

  Meniuri Controale lucrare

  Buton de deblocare a uşii de acces la cerneală

  Tastatură alfanumericăEcran senzorial

  Pornire servicii afi şează serviciile principale, cum ar fi copiere, scanare şi fax.

  Servicii readuce afi şajul din ecranele Job Status (Starea Lucrării) sau Machine Status (Starea Aparatului) la serviciul activ sau la un serviciu presetat.

  Conectare/deconectare accesează funcţiile protejate prin parolă.

  Ajutor (?) afi şează informaţii suplimentare privind selecţia sau serviciul utilizat în acel moment.

  Limbă schimbă limba afi şată pe ecranul senzorial şi setările tastaturii.

  Economizor de energie activează sau dezactivează modul Energy Saver (Economizor de Energie) sau ecranul Quick Restart (Repornire Rapidă).

  Şterge tot

  StopÎntrerupere imprimare

  Start

  Starea lucrării afi şează lucrările active, reţinute şi fi nalizate.

  Starea aparatului afi şează setări şi informaţii.

  Pauză de formare inserează o pauză în numărul de telefon la transmiterea unui fax.

  Tastele alfanumerice se folosesc pentru introducerea numărului de copii, a numerelor de fax şi a altor valori numerice.

  C (ştergere) şterge valorile numerice sau ultima cifră introdusă.

  © 2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. XEROX® şi XEROX cu marca fi gurativă® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

  Şterge tot anulează setările anterioare şi setările modifi cate pentru serviciul curent. Apăsaţi de două ori pentru a reseta toate valorile implicite şi pentru a şterge scanările existente.

  Start porneşte lucrarea selectată. Stop opreşte temporar lucrarea curentă. Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran pentru a anula sau a relua lucrarea.

  Întrerupere imprimare întrerupe lucrarea de imprimare curentă şi execută lucrarea mai urgentă.

 • Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

  www.xerox.com/offi ce/CQ8700support www.xerox.com/offi ce/CQ8900support

  Starea aparatului

  Informaţii despre facturare şi utilizare

  Meniul Machine Status (Starea Aparatului) furnizează accesul la starea consumabilelor, informaţii despre imprimantă şi setări. Pentru unele meniuri şi setări este necesară conectarea cu numele şi parola de administrator.

  În meniul Machine Status (Starea Aparatului), atingeţi fi la Billing Information (Informaţii Facturare) pentru a vedea numărul general de imprimări. Atingeţi butonul Usage Counters (Contoare de Utilizare) pentru a vedea contoarele detaliate de utilizare. În meniul derulant sunt disponibile mai multe categorii de contoare.

  Consultaţi documentul User Guide (Ghid de utilizare) pentru o explicaţie detaliată privind nivelurile color 1–3.

  © 2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. XEROX® şi XEROX cu marca fi gurativă® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

 • Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

  www.xerox.com/offi ce/CQ8700support www.xerox.com/offi ce/CQ8900support

  1 2

  3

  4

  5 1

  2

  3

  4

  CQ8900CQ8700

  Prezentarea imprimantei

  Accesoriile opţionale pot reprezenta o parte a confi guraţiei imprimantei. Pentru detalii, consultaţi User Guide (Ghid de utilizare).

  Alimentator automat de documente faţă-verso

  Capsator manual

  Tăvi pentru hârtie

  Încărcător de cerneală

  Unitate de curăţare Tavă de cerneală reziduală

  Finisher pentru 650 de coli

  Port USB

  Alimentator pentru 525 de coli

  Alimentator de mare capacitate pentru 1800 de coli

  Pentru a economisi cerneala, lăsaţi imprimanta pornită tot timpul. Pentru repornire utilizând opţiunea Quick Restart (Repornire Rapidă), apăsaţi butonul Economizor de energie pentru a reactiva imprimanta dacă este necesar, apoi apăsaţi-l din nou. Atingeţi Quick Restart (Repornire Rapidă) pe ecranul senzorial, apoi atingeţi Restart (Repornire). Dacă procesul nu începe în decurs de 30 de secunde, reporniţi utilizând comutatorul de pornire/oprire.

  Comutator de pornire/oprire

  © 2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. XEROX® şi XEROX cu marca fi gurativă® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

 • Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

  www.xerox.com/offi ce/CQ8700support www.xerox.com/offi ce/CQ8900support

  Windows Mac

  1 2

  3

  Utilizarea hârtiei

  Încărcarea hârtiei

  Orientarea hârtiei

  Pentru lista completă a tipurilor de hârtie adecvate pentru imprimanta dumneavoastră, consultaţi Recommended Media List (Listă de suporturi de imprimare/copiere recomandate) la: www.xerox.com/paper (SUA/Canada) www.xerox.com/europaper Pentru detalii privind tăvile şi hârtia, consultaţi User Guide (Ghid de utilizare).

  Hârtie cu antet Hârtie preperforată Plicuri

  Confi rmaţi sau modifi caţi setările pentru formatul şi tipul hârtiei conform necesităţilor.

  Când imprimaţi, selectaţi opţiunile în driverul de imprimare.

  Pentru a obţine rezultate optime, fi laţi marginile hârtiei. Reglaţi ghidajele astfel încât să se potrivească cu formatul hârtiei. Nu încărcaţi hârtie peste limita maximă de umplere.

  © 2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. XEROX® şi XEROX cu marca fi gurativă® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

 • Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

  www.xerox.com/offi ce/CQ8700support www.xerox.com/offi ce/CQ8900support

  60–120 g/m2 (16–32 lb. Bond)

  X: 148–216 mm (5.8–8.5 in.) Y: 210–355.6 mm (8.3–14.0 in.)

  ≤50 (80 g/m2)

  X Y

  Y= 356 mm (14 in.)

  2 2.1 2.2

  1

  Copierea

  Pentru detalii, consultaţi capitolul Copying (Copierea) din User Guide (Ghid de utilizare) disponibil pe Software and Documentation disc (Disc pentru software şi documentaţie) sau online.

  Încărcaţi documentul original.

  Apăsaţi pe butonul Pornire servicii, apoi atingeţi Copy (Copiere).

  Şterge tot anulează setările anterioare şi setările modifi cate pentru serviciul curent.

  © 2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. XEROX® şi XEROX cu marca fi gurativă® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

 • www.xerox.com/offi ce/CQ8700support www.xerox.com/offi ce/CQ8900support

  1

  2

  3

  4

  Specifi caţi numărul de copii şi selectaţi setările de copiere dorite.

  Apăsaţi pe Start.

  Copierea

  Stop opreşte temporar lucrarea curentă. Urmaţi mesajele afi şate pe ecran pentru a anula sau a relua lucrarea.

  Întrerupere imprimare întrerupe lucrarea de imprimare curentă şi execută lucrarea mai urgentă.

 • Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

  www.xerox.com/offi ce/CQ8700support www.xerox.com/offi ce/CQ8900support

  60–120 g/m2 (16–32 lb. Bond)

  X: 148–216 mm (5.8–8.5 in.) Y: 210–355.6 mm (8.3–14.0 in.)

  ≤50 (80 g/m2)

  X Y

  Y= 356 mm (14 in.)

  2 2.1 2.2

  1

  Scanarea şi trimiterea e-mailurilor

  Imprimanta este conectată de obicei la o reţea, nu la un singur computer; prin urmare, va trebui să selectaţi o destinaţie pentru imaginea scanată la imprimantă.

  În acest ghid sunt explicate acele metode de scanare a documentelor care nu necesită confi gurări speciale:

  • Scanarea documentelor către o adresă de e-mail.

  • Scanarea documentelor către o destinaţie favorită salvată, o listă de destinatari din agenda cu adrese sau o unitate Flash USB.

  • Scanarea documentelor în folderul public de pe unitatea de hard disc a imprimantei şi preluarea scanărilor utilizând browserul web.

  Pentru detalii şi mai multe confi gurări pentru scanare, consultaţi capitolul Scanning (Scanarea) din User Guide (Ghid de utilizare). Pentru detalii despre confi gurarea agendei cu adrese şi a modelelor de fl ux de lucru, consultaţi System Administrator Guide (Ghid pentru administrarea sistemului).

  Încărcaţi documentul original.

  Apăsaţi pe butonul Pornire servicii, apoi atingeţi E-mail pentru a transmite prin e-mail o scanare sau Workfl ow Scanning (Flux de Lucru Scanare) pentru a scana în folderul _PUBLIC sau pe o unitate Flash USB. Atingeţi Scan To (Scanare Către) dacă destinaţia de scanare este stocată în agenda cu adrese sau este salvată ca destinaţie favorită.

  Şterge tot anulează setările anterioare şi setările modifi cate pentru serviciul curent.

  © 2013 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. XEROX® şi XEROX cu marca fi gurativă® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

 • www.xerox.com/offi ce/CQ8700support www.xerox.com/offi ce/CQ